LogoBuscador internoLogo
Bibliografía del Certamen ARTXOVE en Pontedeume
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2016", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2016 Edición: Pontedeume, 2016
Título: Art Xove 2016
Textos: Xosé Lois Vázquez
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 315-2016
Rústica, 21,5 x 21,5 cm. 60 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2016", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2016.
Presentación: Bernardo Fernández Piñeiro, Alcalde de Pontedeume.
Pintura: Mª Emilia Barreiro, Verónica Bellas, Ana Dobarro, Lucía Dubra, Julia Ferradás, Daniel Ferreira, Cristina Fraga, Carlos García, Leticia Gómez, Laura Lago, Beatriz Lostalé, María Loureiro, Cristina Navarro, Paula Pereira, Nuria Pico y Manuela E. Rodríguez.
Fotografía: Verónica Bellas, Miguel A. Calvo, Sebastián Camacho, Sara Carpente, Eloi Castro, Román Corbato, Laura Díaz, María Ferradás, Daniel Ferreira, Anna Gracheva, Sonia Marpez, Carmen Muñoz, Silvia Ojea, Laura Pociña, Iván Seijo y Andrea Valado.
Escultura: Verónica Bellas, Eugenia Blanco, Cristina Fraga, Iván Matos, Sara Nodar, Borja Pereira, Carmen Piñón, Lidia Arias, Eva Baqueiro, Ioga Cacabelos, Naira Comesaña, Isabel Domínguez, Lorena González, Xiomara Lago, Adriana Rivas y Alexandra Vázquez.
Catálogo del certamen "Art Xove 2015", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2015 Edición: Pontedeume, 2015
Título: ArtXove 2015
Textos: Juana Prieto Luna
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 475-2015
Rústica, 21,5 x 21,5 cm., 68 páginas.
Catálogo del certamen "Art Xove 2015", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2015.
Presentación Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume. Textos de Juana Prieto Luna.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 28 de marzo al 12 de abril de 2015.
Partipantes en pintura: Sergio Acción Corral, Rebeca Amor Caramés, María Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas, Eugenia Blanco País, Laura Bouza López, Raquel Currás García, Ana Dobarro, Lucía Dubra Ríos, Cristina Fernández Sainz de la Maza, Daniel Ferreira Lorenzo, Leticia Gómez Aguado, Laura Lago Bellas, Beatriz Lostalé Seijo, María Loureiro Sanjuán, David Naya Blas, Manuela Elizabeth Rodríguez, Arkaitz Rodríguez Brage, Daniel Rodríguez Palacios y Laura Romero Pereira.
Participantes en fotografía: Verónica Bellas, Eloi Castro González, Román Corbato Pérez, Eduardo Covelo Velasco, Laura Díaz Martínez, Inés Díaz Mera, Daniel Ferreira Lorenzo, Mateo Guerreiro Rodríguez, María Loureiro Sanjuán, Sonia Martínez López, Vanessa Mosquera Cabanas, Carmen Muñoz Fouce, Nuria Pico Manivesa, Laura Pociña Pérez, Alejandra Rodríguez Rey, David Soler Berini y Andrea Valado Díaz.
Partipantes en escultura: Laura Bouza López, Cristina Fernández Sainz de la Maza, Daniel Ferreira Lorenzo, Iván Matos Recouso, Carmen Piñón Loureda, María de Lourdes Rivero Jiménez, Sandra Villar Varela, Lidia Arias Suárez, Yinner Cardona Yonda, Alicia Martínez Casals, Daniel Martínez González, Sergio Pazos Maneiro, Marco Antonio Siles Coca y Susana Veiga Rodríguez.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2014", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2014 Edición: Pontedeume, 2014
Título: ArtXove 2014
Textos: Xosé Lois Vázquez
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 480-2014
Rústica, 21,5 x 21,5 cm. 63 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2014", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2014.
Presentación de Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume y texto de Xosé Lois Vázquez.
Participan en la sección de pintura los siguientes artistas jóvenes: Becky Amor, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas, Eugenia Blanco Pais, Víctor Carro Tojo, Alicia Castro Martínez, Cristina Fernández Sainz de la Maza, Julia Ferradás Crespo, Daniel Ferreira Lorenzo, Andrés Gabarres Cagiao, Mª Iria García Costas, Leticia Gómez Aguado, Laura Lago Bellas, Beatriz Lostalé Seijo, María Loureiro Sanjuán, Alva Manzanedo Matilla, Manuel Muíño Rial, Arantza Pardo Barbeito, Aldara Pérez Vales, Manuela Elizabet Rodríguez González, Daniel Rodríguez Palacios, Andrés Santeiro, Beatriz Seijo Lamas y Sonia Sueiro Fernández.
Participan en fotografía: Breo Alamancos, Becky Amor, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas, Mª del Pilar Boullosa Álvarez, Sebastián Camacho Muñoz, Inés Díaz Mera, Julio Eiroa Mera, Sabela Fernández Condesa, Antía Fernández Pérez, María [Maruxiña] Ferradás Crespo, Amalia Gorgoso Pacios, Alva Manzanedo Matilla, Sonia Martínez López, Laura Molero Rodríguez, Mª del Carmen Muñoz Fouce, Elia Núñez Baez, Laura Pociña Pérez, Daniel Prieto Fontaiña, Andrea Valado Díaz y Aitana Vidal.
Participan en escultura: Daniel Ferreira Lorenzo, Iván Matos Recouso. Participan en joyería: Inés Sánchez Estévez y Raquel Sánchez Ballesteros.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2013", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume del 23 de marzo al 7 de abril de 2013. Edición: Pontedeume, 2013
Título: ArtXove 2013
Textos: Víctor Mejuto
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 430-2013
Rústica, 21,5 x 21,5 cm. 72 páginas, 59 ilustraciones.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2013", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume del 23 de marzo al 7 de abril de 2013.
Presentación de Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume, prólogo de Víctor Mejuto, fotógrafo y pintor. El catálogo recoge las obras correspondientes a la muestra "Artxove 2013", en sy 18ª edición.
En la muestra se exponen 22 pinturas, 21 fotografías y 22 esculturas y joyas de artistas noveles. Participan los siguientes artistas:
Pintura: Becky Amor, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Patricia Blanco Figueredo, Eugenia Blanco Pais, Óscar Cabana Picado, Yesenia Cao López, Víctor Carro Tojo, Alicia Castro Martínez, Daniel Ferreira Lorenzo, Leticia Gómez Aguado, Laura Lago Bellas, Pablo López, Beatriz Lostalé Seijo, Laura Molero Rodríguez, Lidia Nieves Domínguez, Ignacio Pérez, Paula Porta Vázquez, Lorena Sánchez Caramés, Sergio Santiago, Beatriz Seijo Lamas y Sonia Sueiro Femández.
Fotografía, Paula Cabaleiro, Sebastian Camacho Muñoz, Silvia Capelo Álvarez, Mar Catarina, Alicia Correa Asensio, Antía Femández Pérez, Carla Ferradás Iglesias, Ismael Ferradás Iglesias, Rocío García Ledo, Ana Germade, María Loureiro Sanjuán, Alva Manzanedo Mantilla, Elia Núñez Barez, Laura Pociña, Daniel Rodríguez Palacios, Manuela Rodríguez, Miguel Alejandro Sislian Suez, Benardo Taboada Martínez, Andrea Valado Díaz, Aitana Vidal y Mavi Vieira Rivera.
Escultura: Silvia Capelo Álvarez, Antía Fernández Pérez, Daniel Ferreira Lorenzo, Rocío García Ledo, Marta Luaces Torre, M. Martín Rivas Ruibal, Andrea Valado Díaz, Amalia Vieites Fernández, Valentín Amoedo Moreira, Sabela Correa Comesaña, Stephanie Dautel, Daniel González Abalde, Laura González Barreiro, Elena González Escáneo, Iria Martínez Rodríguez, Alberto Martínez Teijeira, Arfonso Molares Otero, Iraya Morales Malla, Andrea Piñeiro, Adriana Rey Presas, Raquel Sánchez Ballesteros y Hélène Veillé.
Catálogo de las obras seleccionadas en el concurso ARTXOVE 2012, para jóvenes artistas entre 18 y 35 años. Pontedeume, 2012 Edición: Pontedeume, 2012
Título: ARTXOVE 2012
Coordinación de la muestra: José Alfeirán Rodríguez
Textos: Manuel Patinha
Fotografías:
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 511-2012
Rústica, 21,5 x 21,5 cm. 84 páginas, 72 ilustraciones.
Catálogo de las obras seleccionadas en el concurso ARTXOVE 2012, para jóvenes artistas entre 18 y 35 años. Pontedeume, 2012.
Saluda de Gabriel torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume, textos de Manuel Patinha.
En el certamen participan 72 artistas, 19 pintores, 16 fotógrafos y 37 escultores. La muestra se celebra en la Casa de la Cultura de Pontedeume entre el 31 de marzo y el 15 de abril de 2012.
Participantes en ARTXOVE 2012:
Pintura: Carlos Álvarez Gil, Rebeca Amor Caramés, Verónica Bellas Huerta, Eugenia Blanco País, Sabela Camiña Castro, María Castellanos Vicente, Alicia Castro Martínez, Alicia Mariña Correa Asensio, Laura Lago Bellas, Tatiana Lameiro González, Rebeca López Villar, Noemí Lorenzo Pérez, Javier Manceñido Monje, Rebeca Novo Castro, Noemí Penela García, Adrián Penido, Ignacio Pérez González, Paula Porta Vázquez y Soraya Mª Redondo Taboada.
Fotografía: Mª Emilia Barreiro Augusto, Noe Blanco Carracedo, Toni Cortés Santos, Ismael Ferradás Iglesias, Rita Gutiérrez Rivera, Tatiana Lameiro González, Carlos López Golpe, Rebeca López Villar, María Loureiro Sanjuan, Alba Manzanedo Matilla, Lara Manzanedo Matilla, Laura Molero Rodríguez, Laura Piñeiro Meana, Laura Pociña Pérez, Pablo Prados Espeso, Miguel Alejandro Sislián Suez
Escultura: Carlos Álvarez Gil, Verónica Bellas Huerta, Telmo Cao Farré, Leticia Gómez Aguado, Jorge M. Harto Páez, Pablo López Blanco, Marta Luaces Torre, Lara Manzanedo Matilla, María Castellanos Vicente, Lucía Novo Morandeira, Laura Patiño Fernández, Adrián Penido, José Miguel Rabuñál Grela, Amalia Vieites Fernández, Raquel Alvarellos Cerqueiro, Valentín Amoedo Moreira, Begoña Beiroa Barreiro, Cristina Blanco Franesqui, Sabela Correa Comesaña, Stephanie Dautel, Paula García Carballal, Juan Francisco González Hidalgo, Bárbara González de la Higuera Rico, Iria Martínez Rodríguez, Ángel Mosquera Miguélez, Laura Carolina Pinzón Díaz, Andrea Piñeiro, Ángel Puente Refojo, Adriana Rey Presas, Daniel Rivas Fernández, Nerea Ruibal Ferreira, Raquel Sánchez Ballesteros, Inés Sánchez Estévez, Ana Suárez, Hélène Veillé y Liliana Vidal Lojo.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2011", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2011 Edición: Pontedeume, 2011
Título: Art Xove 2011
Textos: Xosé Lois Vázquez
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 784/2011
Rústica, 23,5 x 21,5 cm. 69 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2011", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2011.
Presentación Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume. Textos de Carlos Pereira
Pintura: Mateo Alvarellos, Carlos Álvarez Gil, David Álvarez Honrubia, Rebeca Amor Caramés, María Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Noé Blanco Carracedo, Eugenia Blanco País, María Castellanos Vicente, Ana Castiñeiras Portela, Cristina García Cabanas, Leticia Gómez Aguado, Sandro González Noel, Laura Lago Bellas, Noemí Lorenzo Pérez, Laura Molero Rodríguez, Antonio Mourín Álvarez, Rebeca Novo Castro, Alicia Pérez Barón, Laura Piñeiro Meana, Paula Porta Vázquez, Cristina Ramírez Rodríguez, Silvia Represas Portela, Sandra Revuelto Sánchez, Gustavo Sequeiro Villar y Beatriz Suárez Saá.
Fotografía: Rebeca Amor Caramés, María Emilia Barreiro Augusto, Patricia Dosio Campo, Ismael Ferradás Iglesias, María Loureiro Sanjuan, Lucía Morandeira Novo, Antonio Mourín Álvarez, Silvia Ojea Díaz, Patricia Piñeiro, Pablo Prados Espesa y Carla Rodríguez Diéguez.
Escultura: Damián Alonso Ares, Carlos Álvarez Gil, Sabela Correa Comesaña, Paula García Carballal, Juan Francisco González Hidalgo, Adrián Menéndez Rama, Ángel Moral Soto, Miriam Pereira Rivas, Laura Carolina Pinzón Díaz, Andrea Piñeiro Piñeiro, Zulema Piñeiro Sobral, Ángel Puente Refojo, Raquel Rapp, Daniel Rivas Fernández, Iván Rodríguez Domínguez, Pablo Rodríguez Vence, Elena Rodríguez Vieiro, Nerea Ruibal Ferreira, Raquel Sánchez Ballesteros, Inés Sánchez Estévez, Beatriz Suárez Saá y Amalia Vieites Fernández.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2010", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2010 Edición: Pontedeume, 2010
Título: ArtXove 2010
Textos: Suso Basterrechea
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 641-2010
Rústica, 24 x 21 cm., 83 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2010", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2010.
Presentación Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume. Textos de Suso Basterrechea.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 27 de marzo al 11 de abril de 2010.
Partipantes en pintura: Mateo Alvarellos Rodríguez-Navas, David Álvarez Honrubia, Raúl Álvarez Jiménez, Lucía Barreiro Carballido, Óscar Cabana Picado, Rocío Cabeza Rodríguez, Javier Calleja Vidal, Pablo Calleja Vidal, Carolina Calouri, Silvia Capelo Álvarez, María Castellanos Vicente, Ana Castiñeiras Portela, María Luz Castro Caamaño, Cristina Castro Santiago, Marco A. Cerrón Duque, Miriam Cidrás González, Marcos Covelo Pérez! Basilisa Fiestras Cachafeiro, Luz Valentina Formoso Aguiar, Laura Lago Bellas, Tatiana Lameiro González, Javier Manceñido Monje, José Miranda, Carolina Munaiz Alonso, Santiago Novas Otero Rebeca Novo Castro, Reyes Oubel Ruiz, Laura Piñeiro Meana, Sofía Piñeiro Suárez, Loli Regueira Campos, Sandra Revuelto Sánchez, Pablo Rodríguez Vence, Gustavo Sequeiro Vilar, Carolina Suárez López, Beatriz Suárez Saá, Carmen Villar Alonso.
Participantes en fotografía: María Emilia Barreiro Augusto, Sabela Barreiro González, María Covadonga Barreiro, Verónica Bellas, Silvia Caixeiro González, Miriam Cartagena Sánchez, Miriam Cidrás González, Ana María Cidre Perry, Borja Doel Vázquez, Sabina Fernández Casas, Roberto Fernández Vázquez, Carmen Gómez Feito, Tatiana Lameiro González, Marcos López García, Carlos López Golpe, Laura Molero Rodríguez, Antonio Mourín Álvarez, Miguel Paz Cabo, Patricia Piñeiro Meana, Beatriz Sieiro Caramés y Beatriz Suárez Saá.
Partipantes en escultura: Damián Alonso Ares, Gala Bravo Paramos, Alexandre Dacruz Pires, Luz Valentina Formoso Aguiar, Paula García Carballal, Jennifer Méndez Rama, María Laura Miguélez Torres, José Ángel Mosquera Miguélez, Nando Pereiro, Ángel Puente Refojo, Elena Rodríguez Vieiro, Eugenia Santis Cañestro, Aldara Ventoso García y Amalia Vieites Fernández.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 09", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume del 4 al 19 de abril de 2009 Edición: Pontedeume, 2009
Título: ArtXove 09
Comisariado: José alfeirán Rodríguez
Textos: Santiago Riande Torres
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 1018-2009
Rústica, 23,5 x 21,5 cm. 80 páginas, 76 ilustraciones.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 09", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume del 4 al 19 de abril de 2009.
Presentación de Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume y texto de Santiago Riande Torres. El catálogo recoge la muestra correspondiente a la muestra "Artxove 09", que se mantiene después de catorce ediciones ininterrumpidas.
En la muestra se exponen 38 pinturas, 22 fotografías y 16 esculturas de artistas noveles.
Pintura: David Álvarez Honrubia, Leticia Alvariñas Gómez, Carlos Babío Nogueira, Enric Báguena Peiró, Mª Emilia Barreiro Augusto, Sabela Barreiro González, Pablo Caamiña, Rocío Cabeza Rodríguez, Silvia Caixeiro González, Cristina Castro Santiago, Tania Cuiña Gómez, Borja Doel Vázquez, Raquel Fernández García, Silvia Fernández Lagawe, Andrea Fernández Rodríguez, Valentina Formoso Aguiar, Teresa Herrador, Laura Herreros Cepeda, Laura Lago Bellas, Noemí Lorenzo Pérez, Bibiana Miragaya Ferreiro, José Miranda, Marta Moldes, Rebeca Novo Castro, Reyes Oubel Ruiz, Aldara Pérez Vales, Laura Piñeiro Meana, Cristina Ramírez Aúz, Rafael Recarey García, Marta Rodríguez Cerviño, David Rodríguez Lorenzo, Inga Scheibel, Gustavo Sequeiro Vilar, Carolina Suárez López, Beatriz Suárez Saá, Cristina Ulloa Pastor, Diego Vázquez Riveiros y Carmen Villar Alonso.
Fotografía: Zaira Barcia Boullosa, Mª Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Iria Beltrán Gonzalo, Silvia Capelo Álvarez, Vanessa Fernández Guillade, Andrea Fernández Rodríguez, Mónica Fernández Rodríguez, Carlos López Golpe, Guillermo López Hernández, Noelia López Prego, Jesús Madriñán, Ángel Manso, Pilar Marco Padín, Teresa Martínez Armada, Cristina Martínez Fernández, Marta Moldes, Tania Pérez Arribas, Bea Romarty, Nuria Ruibal García y Cristina Ulloa Pastor.
Escultura: Martín Arias López, Verónica Bellas Huerta, Dani de Rivas, Eva López Pellejero, Noelia López Prego, Héctor Lorenzo Esteban, Demetrio Martínez Fernández, Raquel Martínez Ortiz, Manuel A. Méndez Bellón, Laura Pinzón, Cristina Ramírez Rodríguez, Marta Rodríguez Cerviño, Andrea Laura Sánchez Cano, Beatriz Suárez Saá, Adrián Taracido Fernández y Amalia Vieites Fernández.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2008", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2008 Edición: Pontedeume, 2008
Título: ArtXove 2008
Textos: Pepe Barro
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 622-2008
Rústica, 23 x 21 cm., 93 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2008", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2008.
Presentación Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume. Textos "O tempo tamén debuxa", por Pepe Barro.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 15 al 30 de marzo de 2008.
Partipantes en pintura: Carlos Aldao Pastoriza, Raúl Álvarez Jiménez, Begoña Ante Álvarez, Almudena Aparicio Andión, María Emilia Barreiro Augusto, Carolina Calouri, Marián Cordero, Tania Cuiña Gómez, Rodrigo Domínguez Rodríguez, Xavier Dopazo, Vanessa Fernández Guillade, Saray Fernández Marqués, Ana Inés Jabares, Laura Lago Bellas, Eva Lires Deán, Eva López Pellejero, José Miranda, Eva Monroy, Rebeca Novo Castro, Iván Yago Pardo Ferreira, Daniel Pérez García, Aloia Picón Pérez, Laura Piñeiro Meana, Sofía Piñeiro Suárez, Paula Porta Vázquez, Loli Regueira Campos, Sofía Regueira Gómez, Marta Rodríguez Cerviño, Jorge Rodríguez Fernández, Job Sánchez, Gustavo Sequeiro Vilar, Adrián Subiela Verdía, Adrián Taracido Fernández, Ismael Teira Muñiz, Diego Vázquez, Marta Verde Baqueiro, Amalia Vieites Fernández y Carmen Villar Alonso.
Participantes en fotografía: Laura Alonso Carracedo, Leticia Alvariñas Gómez, Álvaro Arribí Peñamaría, Zaira Barcia Boullosa, María Emilia Barreiro Augusto, María Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes, Verónica Bellas Huerta, Esteban Bernárdez Fuentes, María Castellanos Vicente, Iago Castromil Dotras, Teresa Cobo Fernández, David Crespo Varela, Néstor Domínguez Varela, Mónica Fernández Rodríguez, Alexandre Fernández Sobrado, Vanessa Filgueiras Lavariñas, José Francisco, Iván C. Franco Fraga, Ana González Mariño, Tika Lesta, Antón López Bazarra, Carlos López Golpe, Noemí Lorenzo Pérez, Irene Lustres Alonso, Pepe Maneiro Fernández, Cristina Martínez Fernández, Patricia Martínez Martínez, Andrea Menéndez Piñeiro, Fran Miguens Ferro, Sheila Pazos Silva, Tania Pérez Arribas, Soraya Picouto Cid, Víctor Pose Iglesias, Xosé Quiroga Boente, Marta Rodríguez Cerviño, Nuria Ruibal García y Sonia Tourón Estévez.
Partipantes en escultura: Noelia Amado Silva, María Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Saray Fernández Marqués, Lais, Pilar Marcó Padín, Manuel A. Méndez Bellón y Marta Rodríguez Cerviño.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2007", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2003 Edición: Pontedeume, 2007
Título: ArtXove 2007
Textos: Jorge Gallardo Quiroga
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 869-2007
Rústica, 23 x 21 cm., 97 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2007", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2007.
Presentación Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos Jorge Gallardo Quiroga, Catedrático de Artes Plásticas y Diseño.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 31 de marzo al 15 de abril de 2007.
Partipantes en pintura: Olga María Abad Prieto, Laura Alonso Carracedo, Aida Alonso Vázquez, Almudena Aparicio Andión, Arginati, Luis Baltar Valencia, María Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas, Jorge Bolado Moo, María del Pilar Brañas Pérez, Lucía Catoira Pan, Olalla Cortizas, Néstor Domínguez Varela, María Cristina Fernández Bravo, Lorena Fernández García, Sarai Fernández Marqués, Brais García, José Francisco García, Ángeles Gómez Bouza, Jennifer Hernández Alonso, Mon Lendoiro, Gema López González, Marta López López, Pilar Marcó Padín, Cristina Martínez, Isabel Mastache, Eva Monroy, Rebeca Novo Castro, Sheila Pazos Silva, Tania María Pérez Arribas, Daniel Pérez García, Ainhoa Pérez (Noa Persán), Laura Piñeiro Meana, Sofía Piñeiro Suárez, Paula Porta Vázquez, Cristina Ramos Cancela, Sofía Regueira Gómez, Emma Rey Fernández, Rita Rodríguez, Martín Rodríguez Caeiro, Iria Romero Castro, Andreas Ruíz Dubrovin, Sonia Sagüillo, Nerea Santisteban, Gustavo Sequeiro Vilar, Iria Vázquez López y Carmen Villar.
Participantes en fotografía: Raquel Alonso Miranda, Aida Alonso Vázquez, Arginati, María Emilia Barreiro Augusto, María Covadonga Barreiro, Verónica Bellas, Esteban Bernárdez Fuentes, María Castellanos, David Crespo, Marco Antonio Durán López, Vanessa Fernández, Mónica Fernández Rodríguez, Sara Fuentes Cid, Natalia García Yánez, Alberto Gómez Fernández, César Gorriz Rey, Tika Lesta, Noemí Lorenzo Pérez, Esteban Martínez Barnet, José María Mesías Lema, Joan Morera, Alba Pardo Cartelle, Soraya Picouto Cid, Xosé Quiroga García, Rita Rodríguez, Bárbara Rodríguez Silva, Delia Rodríguez Vilavedra, Nuria Ruibal García, Sabela Sánchez Canitrot, Náder Shami Martínez, Ismael Teira y José Togores Hernani.
Partipantes en escultura: Tamara Aira, Aida Alonso Vázquez, María Susana Bañobre Pillo, Elena Diéguez Loira, Sarai Fernández Marqués, Manuel Méndez Bellón, Rita Rodríguez y María Vázquez Rodríguez.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2006", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2006 Edición: Pontedeume, 2006
Título: Art Xove 2006
Textos: Jesús Hernández
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C-745-06
Rústica, 24 x 21,5 cm. 128 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2006", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2006.
Presentación: Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos de Jesús Hernández, Catedrático de Pintura de la Universidad de Vigo
La exposición se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 8 al 23 de abril de 2006.
Artistas participantes:
Pintura: Alexandra Agís García, María Agra Bermejo, Oscar Aldonza Torres, Laura Alonso Carracedo, Manuel Álvarez Bernal, Izaskun Álvarez Gainza, Arginati, Carmen Asensio Amado, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Iria Beltrán Gonzalo, David Brey Vázquez, Mª del Pilar Casas Gil, Sabela Castro Añón, Juanjo Conde Fernández, Olalla Cortizas Varela, Mónica Cumplido Domínguez, Alberto Estrada Fidalgo, Alba Fandiño Gómez, Sarai Fernández Marqués, Fernando Fernández Pidal, Cristina Fernández Suárez, Ana Ferreira Bellón, Ana Fervenza Cortegoso, José Ramón García Álvarez, Natalia García Yánez, Tamara Garrido Rúa, Alberto Gende, Patricia Gómez Santos, Lorena Iglesias González, Rosalía Iñíguez Cinza, Raquel Lagares Rodríguez, José R. Lendoiro, Jessica Lendoiro Longueira, Luis Antonio Llamas León, Juan López
Alejandro Maseda Villasante, Pilar Monroy Fernández, Aina Noguera Tugores, Rebeca Novo Castro, Concepción Peleteiro Pedraza, Daniel Pérez García, Laura Piñeiro Meana, Silvia Prieto Cuba, Cristina Ramos Cancela, Emma Rey Fernández, Nereida Rial Peralta, Rebeca Mª Riveiros Gutiérrez, Rita Rodríguez García, Lucía Romaní, Sonia Sagüillo Díaz, Job Sánchez, Elena Sánchez Briz, Estanislao Sánchez Cimadevila, Nerea Santisteban Lorences, Gustavo Sequeiro Vilar, Carolina Suárez López, Alberto Valle Souto y Diego Vázquez Riveiros.
Fotografía: Alexandra Agís García, Xiana Alonso Padín, Marta Álvarez López, Arginati, Fernando Barcia García, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Estéfani Bouza Arnoso, Mónica Cabo, David Carracedo Martínez, Nuria Castro Prieto, Jerome Clair, David Crespo Varela, Patricia Dosío Campo, Helena Faraldo Ares, Silvia Fernández Lagawe, Mónica Fernández Rodríguez, Ana Ferreira Bellón, Ari García, Pilar García Sánchez, Cristina Gómez Martínez, Patricia Gómez Santos, Mónica González Alonso, Andrea González da Silva, Raquel Gestal Zas, Halimeh Habib, Adrián Herrero, Lorena Iglesias González, Lucía Iglesias Rodríguez, Brais Lais, Tika Lesta, Teresa Martínez Armada, Sandra Miguelez Álvarez, Celia Murias Morcillo, Alberto Pérez Otero, Alejandro C. Pernas, Cristina Ramos Cancela, Rita Rodríguez García, Sabela Sánchez Canitrot, Brais Seara Fernández, Ílaf Van Dod y Carmen Villar.
Escultura: Mª Emilia Barreiro Augusto, Javier Barreno, Verónica Bellas Huerta, Iria Beltrán Gonzalo, Sabela Castro Añón, Patricia Dosío Campo, José Francisco García, Luis Iglesias, Luis Antonio Llamas León, María Marticorena, Manuel Ángel Méndez Bellón, Dolores Picallo Piñón, Rita Rodríguez García, María Rodríguez Lolo, Vanessa Rodríguez Martínez, Delia Rodríguez Vilavedra y Job Sánchez
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2005", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2005 Edición: Pontedeume, 2005
Título: Artxove 2005
Textos: Mercedes Rozas
Edita: Concello de Pontedeume, Concellería de Cultura
Depósito Legal: C 463/2005
Rústica, 24 x 21,5 cm., 85 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2005", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2005.
Presentación Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos de Mercedes Rozas.
Artistas participantes en esta edición:
Pintura: María Agra Bermejo, Natalia Aldana Echeverría, Izaskun Álvarez Gainza, Juan Manuel Argiz Pettinati, Carmen Asensio, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Ledicia Bellón Rey, Amparo Bermúdez, David Brey Vázquez, Sabela Castro Añón, David Crespo Varela, Miguel Cuba Taboada, Ana Díez González, Patricia Dosio Campo, Laura Dovalo Rasi, Alba Fandiño Gómez, Fili, José Francisco García, Laura García Couto, Natalia García Yáñez, Lorena Iglesias González, José R. Lendoiro, María Marticorena Cabezas, Isaura Méndez Miguel, Rebeca Novo Castro, José Pardo Durán, Belén Pedreira Ramiro, Concepción Peleteiro Pedraza, Paco Peregrino, Héctor J. Pérez Cortizo, Daniel Pérez García, Laura Piñeiro Meana, Lucía Romani, Beatriz Rodríguez Martínez, Sonia Sagüillo, Gustavo Sequeiro Vilar, Sonia Mª Silvar Brage, Carolina Suárez, Tato y Mar Vicente Souto.
Fotografía: Xiana Alonso Padín, J. J. Archilla, Juan Manuel Argiz Pettinati, Mª Emilia Barreíro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Jerome Clair, Oristila Diéguez Pego, Patricia Dosio Campo, Silvia Fernández Lagawe, Mónica Fernández Rodríguez, Laura García Couto, Patricia Gómez Santos, Tika Lesta, Dulce Mª Moreda Fonte, Concepción Peleteiro Pedraza, José C. Pérez, Alejandro Rodríguez Velásquez, Diego Vázquez Iglesias, Patricia Valverde Esteiro y Mª del Carmen Villar Alonso.
Escultura: Tabo J. Ayala, Verónica Bellas Huerta, Patricia Dosio Campo, Laura Dovalo Rasi, Laura García Couto, Ana Gil Rodríguez, Érika González Eguía, Manuel Ángel Méndez Bellón, Antonio Moreira Recamán, Andrés Novo Garea, Candela Toucela Vara y Patricia Valverde Esteiro.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2004", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2004 Edición: Pontedeume, 2004
Título: ArtXove 2004
Textos: Gonzalo Porral Mato
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C-487/2004
Rústica, 24 x 22 cm., 72 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2004", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2004.
Presentación Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos de Gonzalo Porral Mato, Director de la Escola de Artes Pablo Picasso de A Coruña.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 2 al 18 de abril de 2004.
Partipantes en pintura: Patricia Abalo Villaverde, Manuel Álvarez Bernal, Mª del Carmen Armada Rodríguez, Carmen Asensio Amado, Amparo Bermúdez, Sabela Castro Añón, Antonio Fernández Seoane, José Ramón García Álvarez, Natalia García Yáñez, Patricia Gómez Santos, Betty Hoyos, Isaura Méndez, Antonio Navarro Cortizo, Aina Noguera Tugores, A. Olaso, Marta Pérez Durán, Daniel Pérez García, Gonzalo Pérez Golpe, Laura Piñeiro Meana, Cristina Ramos Cancela, Nerea Rodríguez Pérez, Sonia Sagüillo, Job Sánchez, Gustavo Sequeiro Vidal, Carolina Suárez, Diego Vázquez Iglesias, María Vázquez Rodríguez y Ruth Yebra.
Partipantes en fotografía: Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Cristina Bobillo, Nuria Castro Prieto, Ignacio Castro Goas, Epitafio del Cuervo, Helena Faraldo, Mónica Fernández Rodríguez, Jesús M. García Taboada, Mónica González Alonso, Tika Lesta, Noemí Lorenzo Pérez, Dulce Mª Moreda Fonte, Álex Pernas, Cristina Ramos Cancela, Nereida Rial Peralta, Coco Rodríguez, Ana Delia Rodríguez Dorrego, Alfonso Santiago Delgado, Bernardo Taboada Martínez y Carmen Villar Alonso.
Partipantes en Escultura: Pablo Ardao Díaz, Verónica Bellas Huerta, Francisco Xabier Bernárdez Fresco, Jordi Caparrós Teijeiro, Arantxa Castro Quintana, Laura Piñeiro Meana, Job Sánchez, Tato y Montserrat Vilela Castro.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2003", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2003 Edición: Pontedeume, 2003
Título: ArtXove 2003
Textos: Xaquín Marín
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C-573/2003
Rústica, 24 x 22 cm., 97 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2003", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2003.
Presentación Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos de Xaquín Marín.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 11 al 27 de abril de 2003.
Partipantes en pintura: Marta Álvarez López, Camilo Álvarez Mera, Cristina Anllo Naveiras, Carmen Asensio Amado, Estéfani Bouza Arnoso, Sabela Castro Añón, Emma Colquhoun, Sonia Mª Corral, Laura Corzo, Xavier Dopazo, Eva Espinosa Moreno, Alberto Estrada, Francisco Fernández Leal, Pedro Fraga de Cal, Natalia García Yánez, Patricia Gómez Santos, Maica Gómez, Betty Hoyos, Jano, Julio López Otero, Noemí Lorenzo Pérez, Zoraida Marqués, César Moledo Troncoso, A. Olaso, Pavlo Oiza, Alba Pardo Cartelle, Gonzalo Pérez Golpe, Soledad Pérez Escariz, Ana Pillado Vega, Laura Piñeiro Meana, Platis, Marcos Real, Nereida Rial Peralta, Nuria Ruibal, Sagüillo, Job Sánchez, Raquel Sánchez Mata, Alfonso Sangiao Delgado, Luis Sarmiento Goce, Ana Carina Valcarce, Varela Vázquez, Diego Vázquez Riveiros y José Ángel Zabala Maté.
Participantes en fotografía: Aerrero, Alexandre, Amparo Bermúdez González, Ignacio Castro Goas, María Chenut, Sandra Delgado, Jesus M. García Taboada, Olalla García San León, Cristina Gómez Martinez, Mónica González Alonso, Lucía Iglesias Rodríguez, Tika Lesta, Stéphane Lutier, Mª del Mar Mata Caruncho, Silvia Omil Iglesias, Pavlo Orza, Lorena Paz, Pablo Pérez Sanmartín, José Manuel Rodríguez Parada, Juan Luis Román Castro, Salgado, Raquel Sánchez Mata, Alfonso Sangiao Delgado, Bernardo Taboada Martínez, Eloy Taboada, David Toro, Diego Vázquez Iglesias y Carmen Villar Alonso.
Partipantes en escultura: Alexandra Barreiro Brandón, Rocío Bogo Varela, Antonio Caíña, Jordi Caparrós Teijeiro, Arantxa Castro, María Chenut, Francisco Fernández Leal, Natalia García Yánez, Maica Gómez, Ernesto González Torterolo, Andrés Novo Garea, A. Olaso, Dolores Picallo Piñón, María Platas Mejuto y Beatriz Santos García.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2001", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2002 Edición: Pontedeume, 2002
Título: ArtXove 2002
Textos: Jorge Llorca Freire
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C-511/2002
Rústica, 24 x 20 cm., 96 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2001", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2002.
Presentación Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos de Jorge Llorca Freire.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 22 al 31 de marzo de 2002.
Participaron en pintura Patricia Abalo Villaverde, Daniel Abollo Cuellar, Alejandro Araújo Losada, Amparo Bermúdez González, Bibiana Carneiro Fernández, Rita Isidora Casás Mariño, Sonia María Corral, Alejandra del Valle, Xavier Dopazo, Eva Espinosa Moreno, Francisco Fernández Leal, Olalla E. Mariña García San León, Maica Gómez, María de los Ángeles Gómez Bouza, Paola Guimeráns, Laura Eva, Pancho Lapeña Otero, Laura Malvárez García, Zoraida Marqués López, Judit Martínez, A. Olaso, Cristina Ouro Gómez, Soledad Pérez Escariz, María Pinal Trashorras, Juan Carlos Platis Cores, Gustavo Rapela Carmona, Marcos Real, Eusebio Rivero Veiga, Iván Rodríguez Freire, Pablo Rodríguez Torres, María Sánchez Fernández, Sonia Silvar Brage, Lucía Sexto Porto y José Ángel Zabala.
Participaron en fotografía Alejandro Araújo Losada, Clara Biondo, Jorge Blanco, Patricia Blanco Pan, Juan A. Cuetos Linares, Yago de Cominges Cáceres, Manuel de la Rosa, Daniel Alexandre Espada Prieto, Eva Espinosa Moreno, María Sánchez Fernández, Aroa Fernández Carballo, Mónica Ferreirós Vila, Tonantzin Galindo, Jesús Martín García Taboada, Cristina Gómez Martínez, María Luisa González Fontaíña, Paola Guimeráns, Lucía Iglesias, Santi Jiménez, Luis Justa, María Lara Pintor, Stéphane Lutier, María del Mar Mata Caruncho, Berio Molina Quiroga, Lorena Paz Abelleira, María Peña Lombao, Luis Miguel Porta Tojeiro, José Miguel Rodríguez Parada, Manuel Rodríguez Taboada, Diego Vázquez Iglesias, Carmen Villar y José Antonio Virosta Iglesias,
Participaron en escultura Sonia Abollo Cuéllar, Begoña Acín, Alejandro Araújo Losada, Arantxa Castro Quintiana, Iria Benavides Freire, Jordi Caparrós Teijeiro, Miguel Ángel Fandiño Gondar, Teresa Fernández, Cristina Gamoral Barbancho, Maica Gómez, A. Olaso, Teresa María Otero Fernández, Gonzalo Pérez del Castillo, Iván Rodríguez Freire, Diego Vázquez Iglesias y Roberto Vidal Rascado.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2001", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2001 Edición: Pontedeume, 2001
Título: ArtXove 2001
Textos: Xosé Lois Vázquez
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C-648/2001
Rústica, 24 x 20 cm., 72 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2001", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2001.
Presentación Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos: "Alquimistas da Arte", por Alfonso Costa.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 7 al 15 de abril de 2001.
Participan en pintura Patricia Abalo Villaverde, Daniel Abollo Cuellar, Marcos Álvarez G., Carmen Bellas Vázquez, Amparo Bermúdez González, Beatriz Blas Reigosa, Sonia Corral Pérez, Carolina Díguele Parras, María Galán Abelenda, Anselmo Iglesias, Pancho La Peña Otero, Liliana Lista Cabral, Iria López Baltar, A. Olaso, Raúl Pereira Gómez, Gonzalo Pérez Golpe, Juan Carlos Platis Cores, Patricia Porca González, Cristina Ramos Cancela, Raquel Sánchez Mata, Andrés Santeiro, Sonia Silvar Brage, Diego Vázquez Iglesias, José Ángel Zabala Maté.
Participan en fotografía Jorge Blanco Piñeiro, Sandra Delgado Pita, Carolina Díguele Parras, Eva María Domínguez Hermida, Patricia Dopico Rodríguez, Goretti Edreira García, Daniel Alexandre Espada Prieto, Aroa Fernández Carballo, Adela García Fraga, Patricia Iglesias Pereira, María Lara Pintor "Marnó", Ana Latorre Casal, Laura Malvárez García, Zoraida Marqués López, María del Mar Mata Caruncho, Jorge Meis Díaz, Álex Mene Pazos, Alejandro Pernas, Rubén Ramos Balsa, Cristina Rodríguez Álvarez, Gloria Rodríguez Simón, Belén Salgado, Eloy Taboada Rivas, y Diego Vázquez Iglesias.
Participan en escultura Daniel Abollo Cuéllar, Iria Benavides Freire, Roberto Castro Iglesias, Isaac Cordal Quintáns, Goretti Edreira García, Roberto de la Iglesia Martín, A. Olaso, Gonzalo Pérez del Castillo, Manuel Rial Pérez, María del Pilar Rodríguez Fernández y Roberto Vidal Rascado.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2000", que se celebra en Pontedeume en 2000 Edición: Pontedeume, 2000
Título: ArtXove 2000
Textos: Juana Prieto Luna
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C-726/2000
Rústica, 28 x 20 cm. 56 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2000", que se celebra en Pontedeume en 2000.
Presentación Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos "V Mostra Artxove", por Juana Prieto Luna.
La muestra "Artxove 2000" se celebra del 15 al 23 de abril de 2000, en la Casa da Cultura de Pontedeume.
Artistas participantes:
Pintura: Pilar Fueyo Painceiras, Amparo Bermúdez González, María Henández González, Marco Barba Seijo, Laura Eva López Domínguez, Xosé I. Harcia, Lucía Díez Mateo, Diego Vázquez Iglesias, Montse Frieiro Dantas, Lidia Montero Manso, José Ángel Zabala Maté, Raúl Pereira Gómez, Teresa Neira, Juan Rivas Fernández, Sonia Mª Corral, Cristina Durán Arufe, Araceli Arandujo Beiras, Xaquín Carpintero Sexto, Rubén García Férez, Pilar Ageitos Fuentes, Mary Carmen Fernández Álvarez, Rebeca Menéndez Gutiérrez, David Rodríguez Simón, D. Alexandre Espada Prieto, A. Olaso, Rebeca López Cierto, Anabel Ribadas, Josan Vega Rodríguez, A. Patricia Abalo Villaverde, Beatriz Blas Reigosa, Lidia Docabo Fernández, Olalla García San León, Gonzalo Pérez Golpe, Mónica González Robla, Íñigo Legazpi Gil, Miguéns Ferro, Silvia Argüello Santos, Nacho Méndez Baamonde, Carmen Bellas Vázquez, Jorge Couceiro García, Eva Mª Domínguez Hermida, Iván Franco, Chas, Salvador Figueira Laíño, Paula Aneiros Piñeiro, Platis, Pilar Rodríguez Fernández y Irma Álvarez-Lavíada García.
Fotografía: Jorge Meis, Pedro Gonzálves García, Eloy Taboada Rivas, Vicky Trigo, Olalla García San León, Lucía Cuba, Eva Mª Domínguez Hermida, D. Alexandre Espada Prieto, Patricia Fraga Sanmartín, Zoraida Marqués López, Alberto Amigo Fuertes, Gloria Rodríguez Simón, Diego Vázquez Iglesias, Silvia Iglesias Caínzos, Esther Quintas Salgado, Patricio Dopico Rodríguez, Vanessa Nistal Bodelón, Bernardo Villanueva Fernández, Maica Rodríguez Freire y Ladislau Da Regueira.
Escultura: Patricia Blanco Pan, I. Casado, Cristina Rodríguez, Maruxa Fernández Llamazares, David Rodríguez Simón, Diego Vázquez Iglesias, Antonio Iglesias Iglesias, José Javier Caballero Orio, Pablo Eirín, A. Olaso, David Bustos Martín y Cristina González Domínguez.
Catálogo del concurso y exposición de la IV Mostra Artxove, celebrada en Pontedeume en 1999 Edición: Santiago, 1999
Título: IV Mostra Artxove 1999
Textos: Xesús López Piñeiro
Fotografías: Los artistas
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C-539/99
Rústica, 24 x 20 cm., 72 páginas.
Catálogo del concurso y exposición de la IV Mostra Artxove, celebrada en Pontedeume en 1999.
Presentación: Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos "Artxove", por Xesús López Piñeiro.
Artistas en el catálogo: A. Patricia Abalo Villaverde, Lourdes Acera Olaso, Silvia Argüello Santos, Carmen Bellas Vázquez, Amparo Bermúdez González, Beatriz Blas Reigosa, Mercedes Blasco Zas, Isabel Bouza Hermida, Rubén Carpeta, Xaquín Carpintero Sexto, Roberto Castro Iglesias, Óscar E. Cervantes, Eva Mª Domínguez Hermida, Patricia Dopico Rodríguez, Daniel A. Espada Prieto, Itziar Ezquieta Llamas, Mary Carmen Fernández Álvarez, José A. Fontenla Chas, Alfredo L. Freire Doce, Montse Frieiro Dantas, Pedro Gonzalves García, Mª Cristina Iglesias Lemus, Ana Karina Lema Astray, Rebeca López Cierto, Laura E. López Domínguez, Zoraida Marqués López, Maruxa Martínez Davila, Jorge Meis, Ignacio Méndez Baamonde, Javier Mójica Madera, Mª Lidia Montero Manso, Gonzalo Pérez Golpe, Patricia Picado Vázquez, Xoan Carlos Plalis Cores, Gema Rey Fuciños, Manuel Rey García, Ana Isabel Ribadas López, Mª Teresa Rigueira Rodríguez, Luis A. Rodríguez Álvarez, David Rodríguez Simón, Gloria Mª Rodríguez Simón, Javier Salvadores Pena, Paloma Sanluis Fernández, Sandra Sarmiento Viña, Antonio Serrano Casaus, Sonia María Silvar Brage, Manuel Suárez Casal, David Varela Rodeiro, Diego Vázquez Iglesias, Bernardo Villanueva Fernández, Santiago Villaverde Aboal, Anabel Viñas Cortizas, Silvia Vivero López, Mónica Yanes Basanta y Debora Yáñez Cid.