LogoBuscador internoLogo
Bibliografía de pintura gallega: Colmeiro
Manuel Colmeiro Guimarás, (Chapa-Silleda, 1901-Salvatierra de Miño, 1999)
Libro de entrevistas al pintor Manuel Colmeiro. Edición: Vigo, 2015
Título: Colmeiro por si mesmo
Textos: Xosé Antón Castro Fernández, Carlos G. Reigosa
Edita: Edicións Xerais de Galicia
ISBN: 978-84-9914-832-8
Depósito Legal: VG 67-2015
Rústica, 24 x 17 cm. 176 páginas.
Libro de entrevistas al pintor Manuel Colmeiro.
El libro recoge tres conversaciones entre el pintor y los críticos Xosé Antón Castro y Carlos G. Reigosa, mantenidas en la década de 1980.
Catálogo de la exposición de pinturas de Manuel Colmeiro, celebrada en Coruña en 2014 Edición: Coruña, 2014
Título: Manuel Colmeiro 1901-1999
Textos: Fernando Huici March, Elena Colmeiro
Fotografías: Enrique Touriño, Xoán Piñón, Pablo Chouza, Argimiro José Aldrey y otros
Edita: Xunta de Galicia
ISBN: 978-84-453-5151-2
Depósito Legal: C 1285-2014
Rústica, 28,5 x 24,5 cm., 146 páginas.
Catálogo de la exposición de pinturas de Manuel Colmeiro, celebrada en Coruña en 2014.
Presentación: Xesús Vázquez Abad, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, Ángeles Penas Truque, Directora del Museo de Belas Artes da Coruña.
Textos de Elena Colmeiro y Fernando Huici March.
La muestra se celebró en el Museo de Belas Artes da Coruña, desde el 29 de julio al 26 de octubre de 2014.
Catálogo de la exposición de pinturas de Manuel Colmeiro, (Silleda, 1901-Salvatierra de Miño, 1999), que se celebra en el Círculo da Artes de Lugo en 2012. Edición: Lugo, 2012
Título: Colmeiro: Paisaxe que sabe a pan
Comisario: Carlos L. Bernárdez
Textos: Aurelia Balseiro, Antonio Bonet Correa, Carlos L. Bernárdez
Fotografías: Enrique Touriño
Edita: Círculo das Artes de Lugo
Depósito Legal: LU 37-2012
Rústica, 25 x 21 cm. 106 páginas, 38 ilustraciones.
Catálogo de la exposición de pinturas de Manuel Colmeiro, (Silleda, 1901-Salvatierra de Miño, 1999), que se celebra en el Círculo da Artes de Lugo en 2012.
Prólogo de Mario Outeiro Iglesias, Diputado de Cultura de Lugo, Antón Bao Abelleira, Conselleiro de Cultura de Lugo, saluda de Jesús López-Domínguez López, Presidente del Círculo de las Artes de Lugo. Textos: "Colmeiro", de Aurelia Balseiro, "Manuel Colmeiro ou a pintura como arte e guía da súa vida" Antonio Bonet Correa, "Paisaxe que sabe a pan", de Carlos L. Bernárdez.
La muestra "Colmeiro: Paisaxe que sabe a pan", se celebra en el Círculo de las Artes de Lugo del 9 ao 24 de marzo de 2012.
Catálogo de la exposición de pinturas de Manuel Colmeiro, en Vigo en 2011 Edición: Coruña, 2011
Título: Manuel Comeiro, 1901-1999
Textos: Carlos Bernárdez
Fotografías: Enrique Touriño
Edita: Galería de Arte Montenegro
Depósito Legal: C 978-2011
Rústica, 25 x 21 cm. 59 páginas.
Catálogo de la exposición de pinturas de Manuel Colmeiro, en Vigo en 2011.
Textos: "Galicia ten un pintor: La obra pictórica de Manuel Colmeiro en el contexto del arte gallego", por Carlos L. Bernárdez.
La muestra se celebró en la Galería de Arte Montenegro, en Vigo, del 5 al 28 de mayo de 2011.
Catálogo de la exposición de pinturas de Manuel Colmeiro, en Vigo en 1999 Edición: Vigo, 1999
Título: M. Colmeiro a través da súa obra
Textos: Antonio Bonet Correa, X. Antón Castro, José Manuel García Iglesias
Fotografías: Roberto Quintero, Archivo Fotográfico del Museo Provincial de Lugo, Archivo Fotográfico Faro de Vigo
Edita: Concello de Vigo y Caixavigo
Depósito Legal: VG 163-1999
Rústica, 28 x 22 cm. 271 páginas.
Catálogo de la exposición de pinturas de Manuel Colmeiro, en Vigo en 1999.
Las muestras se celebran en la Casa das artes y en el Centro Cultural Caixavigo, de febrero a abril de 1999.
Textos de Antonio Bonet Correa, X. Antón Castro, José Manuel García Iglesias.
Libro sobre la vida y obra de Manuel Colmeiro, de la colección "Monografías de Arte Galega", editada por Galaxia, con ayuda de la consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. Edición: Vigo, 1994
Título: Manuel Colmeiro
Textos: Xosé Antón Castro
Fotografías: Ruiz
Edita: Editorial Galaxia
ISBN: 84-7154-924-7
Depósito Legal: VG 531-1994
Rústica, 22,5 x 21 cm. 130 páginas, 62 ilustraciones.
Libro sobre la vida y obra de Manuel Colmeiro, de la colección "Monografías de Arte Galega", editada por Galaxia, con ayuda de la consellería de Cultura de la Xunta de Galicia.
Textos: "O pintor Manuel Colmeiro", "Apuntamentos para unha biografía", "Colmeiro e a definición da vangarda histórica galega", "O exilio arxentino", "O exilio artístico en París (1949-1986)", "O presente en Galicia", "Dossier biográfico e mostras" y "Bibliografía escollida", de Xosé Antón Castro.
El libro reproduce 55 pinturas y 7 dibujos, 5 fotografías del pintor complementan el trabajo sobre el artista.
Catálogo de la exposición antológica de pinturas de Manuel Colmeiro, dentro de la IX Bienal Nacional de Arte de Pontevedra, en 1987. Edición: Pontevedra, 1987
Título: Colmeiro
Comisario: X. Antón Castro
Textos: X. Antón Castro
Fotografías: Ruiz
Edita: Deputación de Pontevedra
Depósito Legal: PO 208-1987
Rústica, 26 x 21 cm. 167 páginas, 72 ilustraciones color, 9 b/n, 1 fotografía.
Catálogo de la exposición antológica de pinturas de Manuel Colmeiro, dentro de la IX Bienal Nacional de Arte de Pontevedra, en 1987.
Presentación: Fernando García del Valle, Presidente Presidente de la Diputación Provincial, Adriano Marques de Magallanes, Vicepresidente de la Diputación Provincial.
Textos: "Da «Galicia renacente» ao París de Lang (1916-1986)", "Chapa - Margaride - Bos Aires... (1901-1926)", "Margaride-Margaride: unha definición da vangarda histórica galega (1926-1936)", "Bos Aires-Bos Aires... (1936-1948)", "París / París - Galicia / Galicia (1948-1986)", de X. Antón Castro. Notas aclaratorias, síntesis biográfica, exposiciones y bibliografía completan el extenso catálogo.
Exposiciones celebradas dentro de los actos de la 9ª Bienal Nacional de Arte de Pontevedra Edición: Pontevedra, 1987
Título: Colmeiro, Picasso
Comisario general: Miguel Fernández-Cid
Edita: Deputación de Pontevedra
Depósito Legal: M 25893-1987
Rústica, 25,5 x 21,5 cm., 39 páginas.
Exposiciones celebradas dentro de los actos de la 9ª Bienal Nacional de Arte de Pontevedra.
Comisario de la exposición "Colmeiro": Xosé Antón Castro. Coordinadora de la exposición "Picasso": Rocío Sánchez.
Presentación Fernando García del Valle Gutiérrez, Presidente de la Diputación de Pontevedra, Adriano Marques de Magallanes, Vicepresidente de la Diputación de Pontevedra.
Textos: Conversación entre Xosé Antón Castro y Colmeiro. Textos en gallego y castellano.
Libro que recoge las entrevistas realizadas a Manuel Colmeiro por el crítico e historiador Xosé Antón Castro en 1986 y 1987. Edición: Coruña, 1987
Título: Colmeiro desde Colmeiro: (historia de dúas conversas)
Textos: X. Antón Castro
Edita: Ediciós do Castro
ISBN: 84-7492-341-7
Depósito Legal: C 630-1987
Rústica, 21 x 14 cm. 95 páginas, 21 ilustraciones.
Libro que recoge las entrevistas realizadas a Manuel Colmeiro por el crítico e historiador Xosé Antón Castro en 1986 y 1987.
Textos: "Introducción", "San Fiz de Margaride (28 de outubro de 1986)", "Vigo-San Fiz de Margaride (30 de abril de 1987)", apéndice documental con datos biográficos, de exposiciones y bibliografía. Apéndice con 7 fotografías y 14 reproducciones de obras de Colmeiro en b/n y color.
Catálogo de la exposición de pinturas de Manuel Colmeiro, en Madrid en 1968 Edición: Madrid, 1968
Título: Manuel Colmeiro
Textos: Juan Antonio Gaya Nuño
Edita: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes
Depósito Legal: M 12037-1968
Rústica, 20 x 13 cm. 22 páginas y 19 ilustraciones b/n.
Catálogo de la exposición de pinturas de Manuel Colmeiro, en Madrid en 1968.
La muestra se encuadra en la Exposición Nacional de Bellas Artes, en 1968.
Textos: "Manuel Colmeiro", por Juan Antonio Gaya Nuño. Ilustraciones b/n.
Libro dedicado a la vida y obra de Manuel Colmeiro Edición: Vigo, 1954
Título: Manuel Colmeiro
Textos: Antonio Bonet Correa
Edita: Editorial Galaxia
Cartoné, 19,5 x 14,5 cm. 15 páginas y 30 páginas de ilustraciones b/n.
Libro dedicado a la vida y obra de Manuel Colmeiro.
Publicado por la Editorial Galaxia, en 1954, primera de la serie Monografías de Arte Novo.
Reproduce 30 láminas en b/n, obras de Manuel Colmeiro.
Manuel Colmeiro, colectivas, y otras publicaciones
Catálogo de la muestra "Así nos ven, así somos? a imaxe da muller na arte", celebrada en la Pinacoteca Municipal Francisco Fernández del Riego, de Vigo en 2015 Edición: Vigo, 2015
Título: Así nos ven, así somos? a imaxe da muller na arte
Comisariado: Susana Cendán
Textos: Susana Cendán, Elsa R. Armentia
Fotografía: Carlos R. Prieto
Edita: Concello de Vigo. Servizo de Museos Municipais
ISBN: 978-84-92425-30-3
Depósito Legal: VG 785-2015
Rústica 24 x 21 cm., 127 páginas.
Catálogo de la muestra "Así nos ven, así somos? a imaxe da muller na arte", celebrada en la Pinacoteca Municipal Francisco Fernández del Riego, de Vigo en 2015.
Presentación: Abel Caballero, Alcalde de Vigo. Textos de Susana Cendán y Elsa R. Armentia.
El catálogo contiene obras de José María Acuña, Rafael Alonso, Aziz, Cucher, Arturo Baltar, Nuria Bermúdez, Benigno Pereira Borrajo, Buciños, Ramón Caamaño, Julienne Ciseaux, Manuel Coia, Colmeiro, Elena Colmeiro, Idoia Cuesta, Antoine Dd’Agata, María Antonia Dans, María Victoria de La Fuente, Dana Díaz, Isaac Díaz Pardo, Xosé Eiroa, Antón Failde, Tamara Feijoo, Almudena Fernández Fariña, Carl Fröschl, Roberto González del Blanco, Julian Germain, Amanda Harman, Rebeca Lar, Laxeiro, Ana Legido, Xurxo Lobato, Telmo Lodeiro, Marta Lorenzo, Luisa, Cristino Mallo, Maruja Mallo, Carlos Maside, Chelo Matesanz, Sandra Nogueira, Sue Packer, Agustín Pérez Bellas, Ignacio Pérez-Jofre, Elsa Pérez Vicente, Pesqueira, Xoan Piñeiro, Mary Quintero, Mar Ramón Soriano, Mercedes Ruibal, Arturo Souto, J. A. Suárez Llanos, Manuel Torres, Natalia Umpiérrez, L. Valcárcel, Manuel Vilariño y Raquel Xallas.
Catálogo de la Colección de Arte Contemporáneo Español de Gas Natural Fenosa Edición: Coruña, 2014
Título: Colección de Arte Contemporáneo Español de Gas Natural Fenosa
Comisariado: Ignacio García Gómez del Valle
Textos: Carmen Bernárdez, Carlos Cánovas, Xosé Antón Castro, Virginia Torrente
Fotografías: Xoán Piñón, Pablo Candamio, Yolanda Ferrer, Tono Arias, David Campos, PH Catalani, Pedro Sánchez
Edita: Gas Natural Fenosa
ISBN: 978-84-617-0135-3
Depósito Legal: C 996-2014
Rústica, 28 x 21 cm., 328 páginas.
Catálogo de la Colección de Arte Contemporáneo Español de Gas Natural Fenosa.
Presentación Salvador Gabarró, Presidente de Gas Natural Fenosa, Carmen Fernández Rivera, Directora del Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa (MAC).
Textos de Carmen Bernárdez Sanchís, Carlos Cánovas, Xosé Antón Castro y Virginia Torrente.
Entre los artistas en el capítulo "El peculiar vanguardismo histórico", se encuentran Manuel Ángeles Ortiz, Francisco Bores, Leandre Cristòfol, Juan Manuel Díaz C aneja, Óscar Domínguez, Julio González, Ismael González de la Serna, Nicolás de Lekuona, Maruja Mallo, Joan Miró, Alfonso de Olivares, Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, José Suárez, Joaquín Torres-García, Hernando Viñes.
Entre los artistas en el capítulo "De la posguerra a los años cincuenta: de la figuración al reconocimiento internacional del informalismo", figuran José Caballero, Rafael Canogar, Martín Chirino, Antoni Clavé, Equipo 57, Will Faber, Eugenio Fernández Granell, Mathias Goeritz, Paco Gómez, José Guerrero, Agustín Ibarrola, Antonio Lago Rivera, Manuel Millares, Lucio Muñoz, Albert Ràfols-Casamada, Gerardo Rueda, Pablo Serrano, Antoni Tàpies, Esteban Vicente.
Entre los artistas en el capítulo "La complejidad de los años sesenta y setenta", figuran Eduardo Arroyo, Elena Asíns, Juan Barjola, Enrique Brinkmann, Jorge Castillo, Equipo Crónica, Alfonso Fraile, Amadeo Gabino, Juan Genovés, José Hernández, Salvador Victoria.
Entre los artistas en el capítulo "La primera posmodernidad y los géneros diferenciados. Los primeros años ochenta del siglo XX", figuran Jorge Barbi, Miquel Barceló, Joan Brossa, José Manuel Broto, Carmen Calvo, Miguel Ángel Campano, Nacho Criado, Esther Ferrer, Ferrán García Sevilla, Luis Gordillo, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Francisco Leiro, Eva Lootz, Juan Navarro Baldeweg, Antón Patiño, Manolo Paz, Guillermo Pérez Villalta, Manolo Quejido, Simeón Saiz Ruiz, Adolfo Schlosser, Soledad Sevilla, José María Sicilia, Susana Solano, Juan Ugalde.
Entre los artistas en el capítulo "La conciencia postmoderna bajo la estela de Duchamp. El arte después de la segunda mitad de los ochenta al nuevo milenio", figuran Antoni Abad, Ignasi Aballí, Chema AlvarGonzález, Javier Baldeón, Darío Basso, Bleda y Rosa, Daniel Canogar, Carlos Cánovas, Vari Caramés, Alejandro Corujeira, Luis Cruz Hernández, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Cristóbal García Rodero, Alberto García Alix, Susy Gómez, Cristina Iglesias, Prudencio Irazabal, Pello Irazu, Manolo Laguillo, Chema Madoz, Ángel Marcos, Isabel Muñoz, Rafael Navarro, Marina Núñez, Jaume Plensa, Humberto Rivas, Juan Uslé, Manuel Vilariño.
Entre los artistas en el capítulo "Las poéticas del nuevo milenio", fihuran Lara Almarcegui, Eugenio Ampudia, Sergio Belinchón, Jordi Belinchón, Ricky Dávila, Kepa Garraza, Dionisio González, Enrique Marty, Nico Munuera, Aitor Ortiz, Jorge Perianes, Rubén Ramos Balsa, Jorge Ribalta, Isabel Rocamora, Bernardí Roig, MP & MP Rosado, Daniel Vervis.
"Los dibujos de Ángel Ferrant: un gran archivo de la escultura moderna".
"Inventario de la colección", relación de artistas con obra en la colección Gas Natural Fenosa, con imágenes de las obras respectivas: Antoni Abad, Ignasi Aballí, Alfonso Abelenda, Ángeles Agrela, Alfonso Albacete, Miguel Alberguilla, Alburqueque Mendes, Lara Almarcegui, Rosa Almeida, Mónica Alonso, Pilar Álvarez Pablos, Chema AlvarGonzález, Moncho Amigo, Ximo Amigó, José Ramón Amondaraín, Eugenia Ampudia, Carolina Andrada, Pat Andrea, Manuel Ángeles Ortiz, Xoán Anleo, Antonio Antón Hurtado, Juan José Aquerreta, Illán Argüello, Almudena Armenta, Eduardo Arroyo Elena Asíns, Cristina Ataide, Guillermo Aymerich, Fernando Babío, Manolo Badía, José María Báez, Javier Baldeón, Manuel Barbadillo, Jorge Barbi, Miquel Barceló, Eduardo Barco, Juan Barjola, Alberto Barreiro, Xosé Carlos Barros, Ignacio Basallo, Darío Basso, Suso Basterrechea, Sergio Belinchón, José Bellosillo, Joao Luis Bento, Dis Berlín, José María Bermejo, Jordi Bernadó, Rafael G. Bianchi, Loreto Blanco, Miguel Ángel Blanco, Vicente Blanco, Bleda & Rosa, Juan Bordes, Francisco Bores, Juan Bosco Caride, Manuel Bouzo, Juan Carlos Bracho, Julia Rivera, Enrique Brinkmann, Joan Brossa, José Manuel Broto, Antón Cabaleiro, José Caballero, Berta Cáccamo, Mar Caldas, Carmen Calvo, José Manuel Calzada, Miguel Ángel Campano, Roberto Campos, Daniel Canogar, Diego Canogar, Rafael Canogar, Carlos Cánovas, Alberto Capón, Vari Caramés, Tono Carbajo, Xesús Carballido, Maggie Cardelús, Pilar Cardo, Adrián Carra, Luis Caruncho, Damián Casado, Julián Casado, Jorge Castillo, Juan Manuel Castro Prieto, David Castro, Toni Catany, Caxigueiro, Ángel Cerviño, Xoán Cerviño, Ángel Mateo Charris, Xaquín Chaves, Martín Chirino, Xosé Cid, Juan Cidrás, Salvador Cidrás, Andrés Cillero, José Manuel Ciría, Antoni Clavé, Hannah Collins, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, Xavier Correa Corredoira, Joan Cortés, Alejandro Corujeira, Antonio Crespo Foix, Nacho Criado, Rufo Criado, Leandre Cristòfol, Luis Cruz Hernández, Juan Cruz Plaza, Mar Cuervo, Modest Cuixart, Olmo Cuña, Miranda D'Amico, Alberto Datas, Ricky Dávila, Gerardo Delgado, Florentino Díaz, Juan Manuel Díaz Caneja, Fernando Díaz Ge, Victoria Diehl, Óscar Domínguez, Alexis T. Edwards, Equipo 57, Equipo Crónica, Will Faber, Francisco Farreras, Luis Fega, Tamara Feijoo, Ana Fernández, Félix Fernández, Raniero Fernández, César Fernández Arias, Eugenio Fernández Granell, Mario Fernández Granell, David Ferrando Giraut, Ángel Ferrant, Esther Ferrer, Yolanda Ferrer, José Paulo Ferro, Damián Flores Llanos, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Fernanda Fragateiro, Alfonso Fraile, José Frau, Xosé Freixanes, Amadeo Gabino, Elena Gago, Pepe Galán, Tono Galán, Miguel Galano, Jorge Galindo, Dolores Gálvez, Javier Garcerá, Ana García Pan, Cristina García Rodero, Ferrán García Sevilla, Alberto García-Alix, Chus García-Fraile, Luis GarcíaOchoa, Kepa Garraza, Ramón Gaya, Juan Genovés, Pablo Genovés, Julián Gil, Juan Giralt, Mathias Goeritz, María Gómez, Paco Gómez, Susy Gómez, Elena Gómez Dahlgren, José Luis Gómez Perales, Dionisio González, Julio González, Ismael González de la Serna, Alejandro González Pascual, Juan Gopar, Luis Gordillo, Begoña Goyenetxea, Iñaki Gracenea, Tino Grandío, Xavier Grau, José Guerrero, José Hernández, Yago Hortal, Ánxel Huete, Agustín Ibarrola, Cristina Iglesias, Marta Iglesias, Prudencio Irazabal, Pablo Irazu, Sofía Jack, Jaime de la Jara, David Jiménez, Oliver Johnson, José María de Labra, Celso Lagar, Antonio Lago Rivera, Manolo Laguillo, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Mauricio Lancillota, Diana Larrea, Laxeiro, Francisco Leiro, Nicolás de Lekuona, Jorge León, Laura Lío, David Lista Ranha, Ignacio Llamas, Antonio Llena, Cristóbal Llorente, Xurxo Lobato, Eva Lootz, Fran López Bru, José Lourenço, Carlos Maciá, Chema Madoz, Cristino Mallo, Maruja Mallo, Manuel Mampaso, Francisco Mantecón, Luis Marco Burillo, Ángel Marcos, Cirilo Martínez Novillo, Enrique Marty, Din Matamoro, Tatiana Medal, Elena Mendizábal, Juan Mercado, Manuel Millares, Joan Miró, Mitsuo Miura, Adriana Molder, Manuel Moldes, Manuel Molezún, Guillermo Monroy, Teresa Moro, José Mosquera, Diego Moya, Pedro Muiño, Manu Muniateguiandikoetxea, Nico Munuera, Isabel Muñoz, Lucio Muñoz, Rosa Muñoz, Antonio Murado, Nano4814, Rafael Navarro, Juan Navarro Baldeweg, Álvaro Negro, Paulo Neves, Carme Nogueira, José Noguero, Leopoldo Nóvoa, Marina Núñez, Javier Núñez Gasco, Alfonso de Olivares, Daniel Olveira, Leyte Ormaeche, Xurxo Oro Claro, Pelayo Ortega, Aitor Ortiz, Pedro Osákar, Jesús Otero Yglesias, Joaquín Pacheco, Simón Pacheco, Benjamín Palencia, Luis Palmero, Rinaldo Paluzzi, José Luis Pastor, Manuel Patinha, Antón Patiño, Manolo Paz, José Paz López, Alberto Peral, Pamen Pereira, Concha Pérez, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Guillermo Pérez Villalta, Gabriel Perezzan, Jorge Perianes, Miroslav Perkovic, Paco Pestana, Jorge Peteiro, Alberto Pina, José Piñar, Jaume Plensa, Elena Poblete, Txuspo Poyo, Vicente Prego, Manolo Quejido, Albert Ràfols-Casamada, Rubén Ramos Balsa, Agustín Redondela, Dicky Rekalde, Carlos Rial, Jorge Ribalta, Javier Riera, Josep Maria Riera Aragó, Miguel Rio Branco, Humberto Rivas, Isabel Rocamora, Felipe Rocha da Silva, David Rodríguez Caballero, Miguel Rodríguez-Acosta, Bernardí Roig, Antonio Rojas, Joan Rom, Emiliano Romero, Álvaro de la Rosa, MP & MP Rosado, Gerardo Rueda, Manuel Saiz, Simeón Saiz Ruiz, Dora Salazar, Alberto Salván Zulueta, Alberto Sánchez, Juan Sánchez, Fernando Sánchez Calderón, Néstor Sanmiguel, Manuel Saro, Adolfo Schlosser, José Luis Seara, Manuel Sendón, Luis Seoane, Encarna Sepúlveda, Pablo Serrano, Stella Serrano, Soledad Sevilla, José María Sicilia, Gonzalo Sicre, Nikias Skapinakis, Susana Solano, Ana Soler, Carmo Sousa Pinto, Aurelio Suárez, José Suárez, Xosé Luis Suárez Canal, Isabel Taboada, Santiago Talavera, Antoni Tàpies, Javier Tercero, Luis Torras, Joaquín Torres-García, Ignacio Tovar, Isabel Tristán, Juan Ugalde, Belén Uriel, Juan Uslé, Pablo Valbuena, Mercedes Valcárcel, Pedro Valdez Cardoso, Alberto Valverde, Tomás Vaquero Ibáñez, Manuel Vázquez, Xesús Vázquez, José Vázquez Cereijo, Xuxo Vázquez Pardo, Álvaro de la Vega, José Vela Zanetti, José Vento, Daniel Verbis, Esteban Vicente, Salvador Victoria, Manuel Vidal Torres, Virxilio Viéitez, Manuel Vilariño, Christian Villamide, Miguel Villarino, Hernando Viñes y María Zárraga.
Catálogo de la colección de la Fundación Torre Pujales Edición: Coruña, 2012
Título: Fundación Torre Pujales. Museo de Arte Contemporáneo Costa da Morte
Textos: Isaac Díaz Pardo, Jaime Oiza, Carlos Hurtado Casanova, Ánxeles Penas, Julia Sáez-Angulo, Carlos Areán, Leopoldo Rodríguez Alcalde, Javier Rubio Nonblot, Cristina Torre Cervigón, Encarnación Pisonero, Scardanelli, Miguel García-Posada, Bernardino M. Hernando, Carmen Pallarés
Fotografías: Javier Liébana y Elena Martín-Barce
Edita: Diputación de A Coruña
ISBN: 978-84-9812-164-3
Depósito Legal: C 474-2012
Cartoné, 22,5 x 20,5 cm., 379 páginas.
Catálogo de la colección de la Fundación Torre Pujales.
Prólogo de Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación de Coruña y textos de Isaac Díaz Pardo, Jaime Oiza, Carlos Hurtado Casanova, Ánxeles Penas, Julia Sáez-Angulo, Carlos Areán, Leopoldo Rodríguez Alcalde, Javier Rubio Nonblot, Cristina Torre Cervigón, Encarnación Pisonero, Scardanelli, Miguel García-Posada, Bernardino M. Hernando Y Carmen Pallarés.
El catálogo incluye textos sobre la vida y obra de Julio Pujales, reproduce técnicas mixtas, dibujos y acuarelas de Julio Pujales.
Entre las obras de la colección del Museo, obras de los artistas gallegos Ánxeles Penas, Guillermo Pedrosa, María de la Fuente, Luis Caruncho, Failde, Mª D. Fernández Teijeiro, Jorge Peteiro, Bea Rey, Viscasillas, Boente, Rafael Úbeda, Colmeiro, Sevillano, Xuxo, Manuel Prego, Alfonso Costa, Alfonso Abelenda y Vázquez Cereijo.
Estudio sobre la evolución de la pintura gallega, desde la definición de su estética, su repercusión social, el arte en la guerra civil, la posguerra, el exilio, los cambios estéticos, sus historias... Edición: Vigo, 2011
Título: Do idilio á diáspora. Modernidade e compromiso na pintura galega de Castelao a Seoane
Textos: Carlos López Bernárdez
Edita: Editorial Nigra Trea
ISBN: 978-84-15078-26-5
Depósito Legal: VG 902-2011
Cartoné, 25 x 17,5 cm. 182 páginas.
Libro sobre la pintura gallega desde principios del siglo XX hasta los años cincuenta.
Estudio sobre la evolución de la pintura gallega, desde la definición de su estética, su repercusión social, el arte en la guerra civil, la posguerra, el exilio, los cambios estéticos, sus historias...
Información y datos sobre artistas gallegos: Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Felipe Bello Piñeiro, Carlos Sobrino, Xesús Corredoyra, Juan Luis López, Roberto González del Blanco, Camilo Díaz Baliño, Castelao, Luis Seoane, Manuel Colmeiro, Carlos Maside, Manuel Torres, Arturo Souto, Francisco Miguel, Manuel Méndez, Virxilio Blanco, Francisco Asorey, Xosé Eiroa, Laxeiro, Luis Huici, Amando Suárez Couto, Ángel Xohán, Isaac Díaz Pardo, Maruja Mallo, Urbano Lugrís, Julia Minguillón, Cándido Fernández Mazas, Uxío Souto, Francisco Vázquez Díaz, el fotógrafo José Suárez, Mario Granell, Xohán Ledo y Ángel Botello.
Conmemorando el centenario del nacimiento de Luis Seoane, se edita este libro que acompaña a la exposición "Luis Seoane: a configuración do posible", comisariada por Alberto Ruiz de Samaniego, que se celebra en la Fundación Luis Seoane del 9 de abril al 4 de julio de 2010. Edición: Coruña, 2010
Título: Diccionario Seoane
Textos: Xosé Luis Axeitos, Xosé Díaz, Antón Patiño, María Antonia Pérez, Xavier Seoane, Ramón Villares
Fotografías: Archivo Fundación Luis Seoane, archivo Xosé Díaz
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 978-84-614-1071-2
Depósito Legal: C 1616-2010
Rústica, 27,5 x 21,5 cm. 266 páginas.
Conmemorando el centenario del nacimiento de Luis Seoane, se edita este libro que acompaña a la exposición "Luis Seoane: a configuración do posible", comisariada por Alberto Ruiz de Samaniego, que se celebra en la Fundación Luis Seoane del 9 de abril al 4 de julio de 2010.
Presentación de Javier Losada de Azpiazu, Alcalde de Coruña, Soledad López, Presidenta de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, y Alberto Ruiz de Samaniego.
Cada una de las entradas de este "Diccionario Seoane", está acompañada de fotografías, copias de documentos, pinturas o dibujos explicativos del texto que acompañan.
Textos en gallego. castellano e inglés. Mas de 100 fotografías, 70 dibujos, numerosas pinturas, grabados, ilustraciones y documentos ilustran este libro.
Artículos: "A Coruña", de Xosé Díaz, "Acción colectiva", de Antón Patiño, "Álbunes", de Xosé Díaz, "Amigos argentinos" y "Amigos españoles", de Ramón Villares, "Amigos galegos en Argentina", de Xosé Luis Axeitos, "Arca", de Xosé Díaz, "Argentina", de Ramón Villares, "Audición radiofónica Galicia emigrante", de Xavier Seoane, "Balcon, Jill", de Xosé Díaz, "Bauhaus", de Antón Patiño, "Castelao", de Xosé Luis Axeitos, "Coimbra / Ricard Salvat", de Xosé Díaz, "Colmeiro, Manuel", de Antón Patiño, "Comunidad judía de Buenos Aires", de Xosé Díaz, "Crónica y periodismo", de Xavier Seoane, "Cunqueiro, Álvaro", "Chos Malal", "Dialéctica", "Díaz Pardo, Isaac", "Dibujo" y "Diseño", de Xosé Díaz, "Editoriales / Editar", de Xosé Luis Axeitos, "Eiroa, Xosé", de Antón Patiño, "Emigración", de Ramón Villares, "Ensayo y pensamiento", de Xosé Díaz, "Exilio", de Xosé Luis Axeitos, "Expresionismo" y "Figuración", de Antón Patiño, "Frontini, Norberto A.", "FUE" y "Galicia Hoy", de Xosé Luis Axeitos, "Galleguismo/Autonomía", de Ramón Villares, "García Lorca, Federico", "Grabado" y "Gráfica", de de Xosé Díaz, "Grosz, George", de Antón Patiño, "Homenaje a la Torre de Hércules" e "Ilustración" de Xosé Díaz, "Kafka, Franz", de Antón Patiño, "Laboratorio de Formas de Galicia", de Xosé Díaz, "Laxeiro", de Antón Patiño, "Ledo, Xohán", de Xosé Díaz, "Leger, Fernand", de Antón Patiño, "Literatura", "Magdalena", "Maruxa" y "Maside, Carlos", de Xosé Díaz, "Medioevo", de Xosé Luis Axeitos, "Milán", "Montero Díaz, Santiago", "Mujica Láinez, Manuel", "Muralismo", "Museo Carlos Maside", "Narración y "O Castro de Samoedo" de Xosé Díaz, "Paisaje" y "Patiño, Reimundo", de Antón Patiño, "Peronismo", de Ramón Villares, "Picasso" y "Pintura", de Antón Patiño, "Poesía", de Xosé Díaz, "Prehistoria", de Antón Patiño, "Premio Palanza", de Xosé Luis Axeitos, "Ranelagh" y "Revistas en Galicia (antes de 1936)", de Xosé Díaz, "Revistas/publicaciones en Argentina", de María Antonia Pérez, "Rossi, Attilio" y "San Andrés de Teixido", de Xosé Díaz, "Santiago de Compostela", de Ramón Villares, "Sargadelos", de Xosé Díaz, "Seminario de Estudios Gallegos", de Ramón Villares, "Teatro" y "Teatro Municipal General San Martín", de Xosé Díaz, "Unamuno, Miguel de", de Xavier Seoane, "Universidad de Santiago", de Ramón Villares, "Valle-Inclán, Ramón del", de Xavier Seoane, "Viajes y exposiciones a ciudades fuera de la Argentina", de Xosé Díaz.
Libro de la serie Miradas, catálogo de fondos de la colección de arte de la Fundación Caixa Galicia Edición: Coruña, 2009
Título: Miradas: Hacia el paraíso. Un diálogo con las artes gallegas y las vanguardias internacionales. Colección Caixa Galicia
Comisariado: Fernando Castro Flórez
Textos: Fernando Castro Flórez, Fernando Castro Borrego, Javier Fuentes Feo, Antón Patiño, José Luis Corazón Ardura, Miguel Á. Hernández-Navarro, Miguel Ángel Ramos Sánchez, Julio César Abad Vidal, Alberto Ruiz de Samaniego
Edita: Fundación Caixagalicia
ISBN: 978-84-96982-32-1
Depósito Legal: C 3222-2009
Rústica, 30 x 22 cm., 139 páginas.
Libro de la serie Miradas, catálogo de fondos de la colección de arte de la Fundación Caixa Galicia.
Presentación: Mauro Varela Pérez, Presidente da Fundación Caixa Galicia. Textos: "La vie étrange des objets. Consideraciones aporéticas, notas, merodeos y lecciones de cosas", de Fernando Castro Flórez, "Hacia el paraíso. Un diálogo con las artes gallegas y las vanguardias internacionales", de Fernando Castro Flórez, "Óscar Domínguez", de Fernando Castro Borrego, "Antón Lamazares", de Javier Fuentes Feo, "Francisco Leiro", de Fernando Castro Flórez, "Urbano Lugrís", de Antón Patiño, "Joan Miró", de José Luis Corazón Ardura, "Juan Muñoz", de Miguel Á. Hernández-Navarro, "Antonio Murado", de Miguel Ángel Ramos Sánchez, "Pablo Ruiz Picasso", de Julio César Abad Vidal, "Manuel Vilariño", de Alberto Ruiz de Samaniego.
El catálogo recoge obras de: Darío Álvarez Basso, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Bores, María Blanchard, Carlos Bóveda, Georges Braque, José Manuel Broto, Berta Cáccamo, Luis Caruncho, Miguel Ángel Campano, Vari Caramés, Jorge Castillo, Emiliano di Cavalcanti, Manuel Colmeiro, Marc Chagall, Rui Chafes, Isaac Díaz Pardo, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Suso Fandiño, Xosé Freixanes, Eugenio Fernández Granell, Wifredo Lam, Mario Fernández Granell, José Frau, Roberto González del Blanco, Julio González, José María de Labra, Menchu Lamas, Fernand Léger, Antón Lamazares, Francisco Leiro, Urbano Lugrís, Din Matamoro, Joan Miró, Juan Muñoz, Leopoldo Nóvoa, Lucio Muñoz, Antonio Murado, José Otero Abeledo, Laxeiro, Sean Scully, Antón Patiño, Mon Vasco, Manolo Paz, Pamen Pereira, Pablo Ruiz Picasso, Valeska Soares, Julião Sarmento, Luís Seoane, Elisa Sighicelli, Susana Solano, Arturo Souto, Manuel Suárez Molezún, Xesús Vázquez y Manuel Vilariño.
Catálogo de obras de la Fundación Caixa Galicia de obras creadas antes de 1975. Edición: Coruña, 2009
Título: Miradas: Galicia hasta 1975 : colección Caixa Galicia
Textos: Fernando Huici March
Fotografías: varios autores.
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 978-84-96982-31-4
Depósito Legal: C 530-2009
Rústica, 30 x 22 cm. 150 páginas, 105 ilustraciones. Incluye CD.
Catálogo de obras de la Fundación Caixa Galicia de obras creadas antes de 1975.
Prólogo a modo de presentación de la obra por Mauro Varela Pérez, y textos de Fernando Huici March, en los sucesivos capítulos/apartados en que se divide la obra en este libro:
"Vislumbres entre dos siglos de arte en Galicia"
"Origen e identidad", con obras de Jenaro Pérez Villaamil, Ovidio Murguía, Isidoro Brocos, Picaso, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns y Manuel Abelenda.
"Tiempo nuevo", con obras de Castelao, Arturo Souto, Francisco Asorey, Carlos Maside, Julia Minguillón, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Seoane y Tino Grandío. "Ensoñación", con obras de Castelao, Eugenio F. Granell, Maruja Mallo, Isaac Díaz Pardo, Urbano Lugrís, Laxeiro, Arturo Souto, Lago Rivera y Mario F. Granell. "Impulso y orden", con obras de Luis Caruncho, José María de Labra, Leopoldo Nóvoa, Elena Colmeiro y Molezún.
"Hacia el cambio", con obras de Jorge Castillo, Xaime Quessada y Ánxel Huete.
Del 5 de marzo al 7 de junio de 2009 se realiza la exposición en Santiago, bajo el comisariado de Fernando Huici March.
Catálogo de la exposición colectiva itinerante, en Zaragoza, Córdoba, Valencia y Badajoz Edición: Madrid, 2009
Título: Después de la alambrada: el arte español en el exilio 1939-1960
Comisariado: Jaime Brihuega
Textos: Ana Arias de Cossío, Francesc Bodí Pascual, Juan Manuel Bonet Planes, Jaime Brihuega Sierra, Miguel Cabañas Bravo, Sofía Diéguez Patao, Juan Dolç Balaguer, Concepción Lomba Serrano, Javier Pérez Segura, José Luis Sánchez Noruega, Diana B. Weschler
Fotografías: Pablo Linés, Paloma Linés Gómez
Edita: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
ISBN: 978-84-92827-03-9
Depósito Legal: M 13296-2008
Cartoné, 29 x 24 cm., 397 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva itinerante, en Zaragoza, Córdoba, Valencia y Badajoz.
Presentación: Leonor Flores Rabazo, Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Miguel José López Pérez, José Manuel Roldán Nogueras, Esteban Morcillo Sánchez, Soledad López.
Textos de Ana Arias de Cossío, Francesc Bodí Pascual, Juan Manuel Bonet Planes, Jaime Brihuega Sierra, Miguel Cabañas Bravo, Sofía Diéguez Patao, Juan Dolç Balaguer, Concepción Lomba Serrano, Javier Pérez Segura, José Luis Sánchez Noruega, Diana B. Weschler.
El catálogo incluye obras de: Rafael Alberti, Manuel Ángeles Ortiz, Aurelio Arteta, Antonio Ballester Vilaseca, Manuela Ballester, José Bardasano, Salvador Bartolozzi, Julián Castedo Palero, Antoni Clavé, Enrique Climent Palahí, Manuel Colmeiro, Leandre Cristòfol, Feliu Elias, Roberto Fernández Balbuena, Esteban Francés, Honorio García Condoy, Antoni García Lamolla, Gabriel García Maroto, José García Narezo, Elvira Gascón Vera, Eugenio Granell, Josep Gausachs, Ramón Gaya, Joan Junyer, Baltasar Lobo, Ángel López Obrero, Maruja Mallo, Ramón Martín Durbán Bielsa, José Moreno Villa, Timoteo Pérez Rubio, Miguel Prieto, Gregorio Prieto Muñoz, Luis Quintanilla Isasi, Joan Rebull, Josep Renau, Antonio Rodríguez Luna, Cristóbal Ruiz, Alberto Sanchez, Luís Seoane, Arturo Souto Feijoo, José María de Ucelay, Remedios Varo, José Vela Zanetti, Esteban Vicente y Manuel Viola.
Libro ilustrado, con poesías dedicadas a pintores gallegos Edición: Noia, 2009
Título: Historias da pintura. Odas aos pintores galegos
Textos: Maximino Cacheiro Varela, Francisco Pablos
Edita: Toxosoutos
ISBN: 978-84-96673-81-6
Depósito Legal: C 4745-2008
Rústica, 21 x 15 cm. 151 páginas.
Libro ilustrado, con poesías dedicadas a pintores gallegos.
Textos sobre arte y poesías de Maximino Cacheiro, dedicadas a pintores gallegos.
Incluye poesías dedicadas a Jenaro Pérez Villaamil, Jenaro Carrero, José María Fenollera, Ovidio Murguía, Picasso, Parada Justel, Joaquín Vaamonde, Germán Taibo, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Carlos Sobrino, Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Manuel Abelenda, Xesús Rodríguez Corredoira, Juan Luis, Federico Ribas, Manuel Quiroga, Camilo Díaz Baliño, Máximo Ramos, Castro Gil, Manuel Bujados, Xulio Prieto Nespereira, Seijo Rubio, Roberto González del Blanco, Amando Suárez Couto, María do Carmo Corredoira, Luís Mosquera, Julia Minguillón, Fermín González Prieto, Carmen R. de Legísima, Concha Vázquez, Luis Pintos Fonseca, Manuel López Garabal, Castelao, José Frau, Manuel Colmeiro, Carlos Maside, Manuel Torres, Virxilio Blanco, Arturo Souto, Cándido Fernández Mazas, Laxeiro, Maruxa Mallo, Urbano Lugrís, Luís Seoane, Manuel Pesqueira, Uxío Granell, Luís Torras, Mario F. Granell, María Antonia Dans, Manuel Prego de Oliver, Antonio Tenreiro e Isaac Díaz Pardo.
Catálogo de la Feria PuroArte, que se celebra en el Recinto Ferial IFEVI, de Vigo, del 15 al 19 de enero de 2009 Edición: Vigo, 2009
Título: Puro Arte
Textos: Organización de Puro Arte
Fotografías: VV.AA.
Edita: Feria Puro Arte, Vigo
Rústica, 22,5 x 22,5 cm. 179 páginas, 133 ilustraciones
Catálogo de la Feria PuroArte, que se celebra en el Recinto Ferial IFEVI, de Vigo, del 15 al 19 de enero de 2009.
Presentación de Abel Caballero, Alcalde de Vigo y de Santiago Domínguez, Teniente de Alcalde.
A la feria concurren 49 galerías internacionales y contó con la participación institucional de la Xunta de Galicia, el Concello de Vigo, la Fundación Laxeiro y la Fundación Caixanova.
Esta edición de Puro Arte hizo una especial mención a la trayectoria de Luis Caruncho, (Coruña, 1929) como artista invitado.
En la muestra se presentan mas de dos mil obras de artistas internacionales. El catálogo presenta obras de artistas gallegos, Luis Caruncho, Francisco González Lagares, Darío Basso, Antón Lamazares, Loureiro, Xaquín Chaves, Xavier de Sousa, Xosé Artiaga, Álvaro Mougán, Xavier Magalhaes, Antonio Quesada, Guillermo Pedrosa, Marina Pintos-Fonseca, Vitor Mejuto, Julio Sanjurjo, Teresa Añón, Anselmo Iglesias, Manolo Ebra, Suso León, Manuel Colmeiro, Tino Grandío y Carlos Maciá.
Catálogo de los fondos de pintura y escultura de la Casa de Galicia de Madrid Edición: Santiago, 2008
Título: La casa habitada. La colección de la Casa de Galicia en Madrid
Textos: Alfonso R. Palomares, José Manuel López Vázquez, Antonio Garrido Moreno, Ana Goy Diz, Federico López Silvestre, Juan M. Monterroso Montero
Fotografías: Alonso Gómez Moreno, Belén Herrero Gual
Edita: Xunta de Galicia
Depósito Legal: C-2448-08
Cartoné, 34 x 25 cm., 279 páginas.
Catálogo de los fondos de pintura y escultura de la Casa de Galicia de Madrid.
Limiar: Emilio Pérez Touriño, Presidente de la Xunta de Galicia
Textos: "La casa habitada ", por Alfonso R. Palomares, Director de la Casa de Galicia en Madrid, "La pintura gallega en los dos primeros tercios del siglo XX", por José Manuel López Vázquez, "Pintores de la segunda mitad del siglo XX en la colección de la Casa de Galicia ", por Antonio Garrido Moreno, "La pintura femenina en la colección de la Casa de Galicia ", y "Nuevas creadoras al margen de Atlántica: la segunda hornada" por Ana Goy Diz, "La pintura de paisaje y el estereotipo. El caso gallego", por Federico López Silvestre, "Ideas y objetos, presencias y formas en la Casa de Galicia de Madrid. Fondos escultóricos", porJuan M. Monterroso Montero
El libro reproduce obras de Fernando Álvarez de Sotomayor, Isaac Díaz Pardo, Jorge Peteiro, Juan Luis, Luis Seoane, Carlos Sobrino, Maside, Urbano Lugrís, Francisco Lloréns, María Antonia Dans, Alfonso Abelenda, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Tino Grandío, Felipe Criado, Jorge Castillo, Alfonso Sucasas, Xosé Barreiro, Alfonso Costa, Antón Patiño, Manolo Moldes, Antón Pulido, Loureiro, Emilia Salgueiro, Xulio García Rivas, Jorge Llorca Freire, Rafael Romero Masiá, Moncho Borrajo, Isaac Pérez Vicente, Lomarti, Alejandro Carro, Siro, Nito Davila, Fernando Pereira, Manuel Figueiras, Sebas Anxo, Carmen Cadarso, De las Cuevas, Puri del Palacio, Eva Carrera, María Victoria de la Fuente, Mercedes Ruibal Argibay, Menchu Lamas, María Victoria Fernández Novoa, Yolanda Ferrer, Elena Fernández, Carmen Chacón, María Jesús Carballo, Cruz Pérez Rubido, Mila Vázquez Rozas, Rafael Alonso, Virxilio, Carlos Barcón, Manuel Prego de Oliver, Arturo Cifuentes, Antonio Lago Rivera, José Ramón Iglesias Rivera, Xosé Luis de Dios, Lorenzo Macías, Xurxo Lobato. Escultores: Florencio de Arboiro, Juan de Rego, Cándido Pazos, Alfonso Otero Regal, Teresa Frazão, Julio Sanjurjo Aller, José Luis Penado, José María Prieto Lago, Eulogio das Penas, Carlota Cuesta, Tono Galán, Leandro Seixas, Xelo da Tremiña, Álvaro de la Vega, Iván Prieto Diéguez, Xavier Cuiñas y Xosé Cid.
Catálogo de la colección de arte del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, compuesto por mas de 400 obras de arte de 318 artistas, pintura, escultura, video-arte, instalaciones. El catálogo contiene imágenes de la colección de dibujos de Ángel Ferrant (Madrid 1890-1961). Edición: A Coruña, 2007
Título: Colección de Arte Contemporáneo UNION FENOSA
Textos: Rafael Prats Rivelles
Edita: UNION FENOSA
Depósito Legal: M-51363-2007
Encuadernación en rústica. 28 x 24 cm. 503 páginas.
Catálogo de la colección de arte del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, compuesto por mas de 400 obras de arte de 318 artistas, pintura, escultura, video-arte, instalaciones. El catálogo contiene imágenes de la colección de dibujos de Ángel Ferrant (Madrid 1890-1961).
Artistas en el catálogo: Antoni Abad, Ignasi Aballí, Alfonso Abelenda, Ángeles Agrela, Alfonso Albacete, Miguel Alberquilla, Albuquerque Mendes, Rosa Almeida, Mónica Alonso, Pilar Álvarez Pablos, Chema AlvarGonzález, Moncho Amigo, Ximo Amígó, José R. Amundaráin, Pat Andrea, Manuel Ángeles Ortiz, Xoán Anleo, Antonio Antón Hurtado, Juan José Aquerreta, Illán Argüello, Almudena Armenta, Eduardo Arroyo, Elena Asíns, Cristina Ataíde, Guillermo Aymerich, Fernando Babío, Manolo Badía, José María Báez, Javier Baldeón, Manuel Barbadillo, Jorge Barbi, Miquel Barceló, Eduardo Barco, Juan Barjola, Alberto Barreiro, Xosé Barros, Ignacio Basallo, Darío Basso, Suso Basterrechea, Sergio Betinchón, José Bellosillo, Joao Lluis Bento, Dis Berlín, José María Bermejo, Loreto Blanco, Miguel Ángel Blanco, Vicente Blanco, Juan Bordes, Francisco Bores, Juan Bosco Caride, Manuel Bouzo, Juan Carlos Bracho, Enrique Brinkmann, Joan Brossa, José Manuel Broto, José Caballero, Berta Cáccamo, Mar Caldas, Carmen Calvo, José Manuel Calzada, Miguel Ángel Campano, Roberto Campos, José Manuel Caneja, Daniel Canogar, Diego Canogar, Rafael Canogar, Carlos Cánovas, Alberto Capón, Vari Caramés, Tono Carbajo, Xesús Carballido, Pilar Cardo, Adrián Carra, Luis Caruncho, Damíán Casado, Julián Casado, Jorge Castillo, Juan M, Castro Prieto, David Castro, Toni Catany, Caxigueiro, Ángel Cerviño, Xoán Cerviño, Ángel Mateo Charris, Xaquín Chaves, Martín Chirino, Xosé Cid, Juan Cidrás, Salvador Cidrás, Andrés Cíllero, José Manuel Ciría, Antoni Clavé, Hannah Collins, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, X. Correa Corredoira, Alejandro Corujeira, Antonio Crespo Foix, Nacho Criado, Rufo Críado, Leandre Cristòfol, Luis Cruz Hernández, Juan Cruz-Plaza, Modest Cuixart, Miranda D'Amico, Alberto Datas, Ricky Dávila, Fernando Díaz Ge, Florentino Díaz, Óscar Domínguez, Alexis T. Edwards, Equipo 57, Equipo Crónica, Will Faber, Francisco Farreras, Luis Fega, César Fernández Arias, Mario Fernández Granell, Ana Fernández, Raniero Fernández, Ángel Ferrant, Yolanda Ferrer, José Paulo Ferro, Damián Flores Llanos, Joan Fontcuberta, Fernanda Fragateiro, Alfonso Fraile, José Frau, Xosé Freixanes, L. Gómez de la Serna, Amadeo Gabino, Elena Gago, Pepe Galán, Tono Galán, Miguel Galano, Jorge Galindo, Javier Garcerá, Ana García Pan, Ferrán García Sevilla, Alberto García-Alix, Luis García-0choa, Ramón Gaya, Juan Genovés, Pablo Genovés, Julián Gil, Juan Giralt, Mathias Goeritz, Elena Gómez Dahlgren, José L. Gómez Perales, María Gómez, Susy Gómez, A. González Pascual, Dionisio González, Julio González, Juan Gopar, Luis Gordillo, Begoña Goyenetxea, Iñaki Gracenea, Tino Grandío, Eugenio Granell, Xavier Grau, José Guerrero, José Hernández, Ánxel Huete, Agustín Ibarrola, Cristina Iglesias, Marta Iglesias, Prudencio Irazábal, Pello Irazu, Sofía Jack, Oliver Johnson, José María de Labra, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Maurizio Lanzillotta, Diana Larrea, Laxeiro, Francisco Leiro, Jorge León, Laura Lío, David Lista Ranha, Ignacio Llamas, Antoni Llena, Cristóbal Llorente, Xurxo Lobato, Eva Lootz, Fran López Bru, Chema Madoz, Cristino Mallo, Maruja Mallo, Manuel Mampaso, Francisco Mantecón, Luis Marco Burillo, Ángel Marcos, Cirilo Martínez Novillo, Din Matamoro, Tatiana Medal, Elena Mendizábal, Juan Mercado, Manuel Millares, Mitsuo Miura, Adriana Molder, Manuel Moldes, Manuel Molezún, Guillermo Monroy, Teresa Moro, José Mosquera, Diego Moya, Mp & Mp Rosado, Pedro del Muíño, M. Muniategiandikoetxea, Lucio Muñoz, Antonio Murado, Juan Navarro Baldeweg, Álvaro Negro, Paulo Nieves, José Noguero, Leopoldo Nóvoa, Alfonso de Olivares, Manuel Olveira, Leyre Ormaeche, Xurxo Oro Claro, Pelayo Ortega, Aitor Ortiz, Osákar. Pedro, Xesús 0tero Yglesias, Joaquín Pacheco, Simón Pacheco, Benjamín Palencia, Luis Palmero, Rinaldo Paluzzi, José Luis Pastor, Manuel Patinha, Antón Patiño, José Paz López, Manolo Paz, Alberto Peral, Pamen Pereira, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Guillermo Pérez Villalla Gabriel Perezzan, Jorge Perianes, Miroslav Perkovic, Paco Pestana, Jorge Peteiro, Alberto Pina, José Piñar, Elena Poblete, Vicente Prego, Manolo Quejido, Rubén Ramos Balsa, Agustin Redondela, Dicky Rekalde, Carlos Rial, Javier Riera, Miguel Rio Branco, Filipe Rocha Da Silva, D. Rodríguez Caballero, M. Rodríguez-Acosta, Antonio Rojas, Joan Rom, Emíliano Romero, Álvaro de la Rosa, Gerardo Rueda, Simeón Sáiz Ruiz, Manuel Saiz, Dora Salazar, F. Sánchez Calderón, Alberto Sánchez, Juan Sánchez, Néstor Sanmíguel, Manuel Saro, Adolfo Schlosser, José Luis Seara, Manuel Sendón, Luis Seoane, Encarna Sepúlveda, Stella Serrano, Soledad Sevilla, José María Sicilia, Gonzalo Sicre, Nikías Skapinakis, Susana Solano, Carmo Sousa Pinto, Xosé Luis Suárez Canal, José Suárez, Juan Suárez, Isabel Taboada, Antoni Tàpies, Javier Tercero, Luis Torras, Joaquín Torres-García, Ignacio Tovar, Isabel Tristán, Juan Ugalde, Belén Uriel, Juan Uslé, Mercedes Valcárcel, Tomás Vaquero Ibáñez, José Vázquez Cereijo, Xuxo Vázquez Pardo, Manuel Vázquez, Xesús Vázquez, Álvaro de la Vega, José Vela Zanetti, José Vento, Daniel Verbis, Esteban Vicente, Salvador Victoria, Manuel Vidal Torres, Virxilio Viéitez, Manuel Vilariño, Christian Villamide, Miguel Villarino, Hernando Viñes y María Zárraga.
Catálogo de la exposición de obra gráfica pertenecientes a colecciones públicas de Santiago de Compostela Edición: Santiago, 2007
Título: O debuxo por diante: a obra gráfica nas coleccións públicas da cidade de Compostela
Comisarios Monse Cea, Kiko da Silva, Eduardo Valiña
Textos: Juan Carlos Bracho, Monse Cea, Kiko Da Silva, Manuel Olveira, Rubén Santiago, Eduardo Valiña
Fotografías: Mark Ritchie
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte
ISBN: 978-84-453-4413-2
Depósito Legal: VG. 402-2007
Rústica, 25,5 x 19,5 cm., 156 páginas.
Catálogo de la exposición de obra gráfica pertenecientes a colecciones públicas de Santiago de Compostela.
La muestra se celebró del 13 de marzo al 29 de abril en los siguientes lugares: Auditorio de Galicia, CGAC, Fundación Granell, Iglesia de la Universidad y Zona "C"
Presentaciones de Ánxela Bugallo Rodríguez, Conselleira de Cultura de la Xunta de Galicia, Xosé A. Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago, Néstor Rego Candamil, Concejal de Cultura de Santiago, Senén Barro Ameneiro, Rector de la Universidad de Santiago, Manuel Olveira, Pablo Rodríguez Domínguez, Natalia Fernández Segarra y Elías J. Torres Feijó.
Textos de Juan Carlos Bracho, Monse Cea, Kiko Da Silva, Manuel Olveira, Rubén Santiago y Eduardo Valiña.
En la exposición figuraron obras de Mauro Trastoy, Rubén Santiago, Quintana Martelo, Manuel Facal, Laxeiro, Manuel Colmeiro, Luis Seoane, Virxilio, Eugenio Granell, Berta Cáccamo, Din Matamoro, Vicente Blanco, Reimundo Patiño, Antonio Murado, Martín Souto, Miguelanxo Prado, Francisco Lloréns, Xaime Quessada, Conde Corbal, Tomé, Xulio Maside, Enrique Ortiz, Antón Patiño, Xoán Pardiñas, Xaquín Marín, David Pintor, Miguel Anxo F. Robledo, Sofía Jack, Pamen Pereira, Isaac Díaz Pardo, Maruja Mallo, junto a otros artistas internacionales.
Catálogo de la exposición de arte gallega, pintura y escultura, que se celebra en la Fundación Luis Seoane en 2006. Edición: Coruña, 2006
Título: Do primitivo na arte galega ata Luis Seoane. Procesos de creación artística e de identidade nacional
Comisariado: José Manuel López Vázquez
Textos: Silvia Longueira Castro, Xosé Ramón Barreiro Fernández, José Manuel López Vázquez, Juan M. Monterroso Montero
Fotografías: Xenaro Martínez Castro, Rául Fernández Ferreiro
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 84-611-4636-0
Depósito Legal: C 3434-2006
Rústica, 27 x 21 cm. 351 páginas, 144 ilustraciones.
Catálogo de la exposición de arte gallega, pintura y escultura, que se celebra en la Fundación Luis Seoane en 2006.
Presentación: Silvia Longueira Castro, Directora de la Fundación Luis Seoane. Textos: "Como Seoane percibe a historia de Galicia", de Xosé Ramón Barreiro Fernández, "O primitivismo na Arte Galega ata Luis Seoane: na procura da identidade", de José Manuel López Vázquez. El catálogo de obras es realizado por Juan M. Monterroso Montero.
La exposición "Do primitivo na arte galega ata Luis Seoane. Procesos de creación artística e de identidade nacional", trata de indagar en el camino de formación del concepto de arte gallega a través de los tiempos, y las tendencias artísticas que en en los creadores gallegos perciben. La muestra formada por 62 piezas y un conjunto de documentaciones, (39 piezas, carteles y catálogos de exposiciones), se celebra del 5 de octubre al 12 de diciembre de 2006 en la Fundación Luis Seoane.
En la muestra se presentan obras de: Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Luis Seoane, Manuel López Garabal, Laxeiro, Carlos Maside, Castelao, Juan Luis, Xesús Corredoyra, Camilo Díaz Baliño, Emilio de Madariaga, José María Acuña López, Uxío Souto Campos, Concha Vázquez, Roberto González del Blanco, Francisco Asorey, Imeldo Corral, Carlos Sobrino, Urbano Lugrís, Antón Failde Gago, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Xosé Eiroa, Cristino Mallo, Cándido Fernández Mazas y Vicente Risco.
Quintana, Revista do Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, número 5, de 2006 Edición: Coruña, 2006
Título: Quintana: Revista do Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela
Textos: María Elena Babino, Verónica Santos Farto y otros
Edita: Universidad de Santiago de Compostela
ISSN: 1579-7414
Depósito legal: M-19.878-2002
Rústica, 24 x 17 cm., 297 páginas.
Quintana, Revista do Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, número 5, de 2006.
Entre los artículos de la revista: "Manuel Colmeiro en Buenos Aires y su participación en los murales de las Galerías Pacífico", de María Elena Babino, "La clausura de la exposición regional de bellas artes de Santiago de Compostela de 1923: conferencia leída por Ramón María del Valle-Inclán y difundida en las páginas de la prensa diaria compostelana", de Verónica Santos Farto
Exposición realizada en Santiago de Compostela, fruto de la colaboración de la Obra Social Caja Madrid y la USC Edición: Santiago de Copostela, 2006
Título: Galicia y el surrealismo
Comisariado: Mª Lourdes Martínez-Sapiña
Textos: Mª Lourdes Martínez-Sapiña, Mercedes Rozas, Pilar Corredoira, Antonio Garrido Moreno
Fotografías: Pilar García, Xenaro Martínez Castro, Miguel Vidal y fondos de Fundación Luis Seoane, Galería Guillermo de Osma, MARCO, Fundación María José Jove y Fundación Laxeiro
Edita: Caja Madrid, Obra Social
Depósito Legal: PO 202-06
Rústica, 28 x 23 cm. 415 páginas.
Exposición realizada en Santiago de Compostela, fruto de la colaboración de la Obra Social Caja Madrid y la USC.
Presentación Carlos María Martinez Martinez, director gerente de la Obra Social Caja Madrid, Senén Barro, Rector de la USC. Textos: "Galicia y el surrealismo", de Mª Lourdes Martínez-Sapiña, "Encuentros con el surrealismo", de Mercedes Rozas, "fiesta española", de Pilar Corredoira, "La estela surrealista en Galicia en la Posguerra", de Antonio Garrido Moreno.
Artistas Maruja Mallo, Francisco Miguel, Manuel Colmeiro, A. Hernández Catá, Arturo Souto, Luis Seoane, Laxeiro, Eugenio Granell, Urbano Lugrís y Mario Granell.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en Valencia, en 2006 Edición: Coruña, 2006
Título: Colección Caixa Galicia en el IVAM
Textos: Consuelo Císcar Casabán
Fotografía: Juan Rodríguez, Xoán Piñón
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 84-96494-73-X
Depósito Legal: C-2321-2006
Rústica, 28 x 25 cm., 171 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en Valencia, en 2006.
Presentación: Mauro Varela Pérez, Presidente de la Fundación Caixa Galicia. Textos: "Intercambio de ilusiones", por Consuelo Císcar Casabán, Directora del IVAM.
Artistas en el catálogo: Fernando Álvarez de Sotomayor, Jorge Barbi, Vicente Blanco, Salvador Cidrás, Berta Álvarez Cáccamo, Vari Caramés, Tono Carbajo, Alberto Carneiro, Luis Caruncho, Fernando Casás, Jorge Castillo, Rui Chafes, Manuel Colmeiro, José Pedro Croft, Isaac Díaz Pardo, Eugenio Fernández Granell, Roberto González Fernández, Tino Grandío, José María de Labra, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Laxeiro, Francisco Leiro, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Julia Minguillón, Leopoldo Nóvoa, Antón Patiño, Pamen Pereira, Pablo Ruiz Picasso, Julião Sarmento, Luis Seoane, Arturo Souto y Manuel Vázquez.
La muestra tiene lugar en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, del 20 de septiembre al 29 de octubre de 2006.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en Granada, en 2007 Edición: Coruña, 2006
Título: Colección Caixa Galicia
Fotografía: Juan Rodríguez, Xoán Piñón
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 84-96494-76-4
Depósito Legal: C-2329-2006
Rústica, 28 x 25 cm., 171 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en Granada, en 2007.
Presentación: Mauro Varela Pérez, Presidente de la Fundación Caixa Galicia, Miguel Rodríguez-Acosta Carlström, Presidente de la Fundación Rodríguez-Acosta.
Artistas en el catálogo: Fernando Álvarez de Sotomayor, Jorge Barbi, Vicente Blanco, Salvador Cidrás, Berta Álvarez Cáccamo, Vari Caramés, Tono Carbajo, Alberto Carneiro, Luis Caruncho, Fernando Casás, Jorge Castillo, Rui Chafes, Manuel Colmeiro, José Pedro Croft, Isaac Díaz Pardo, Eugenio Fernández Granell, Roberto González Fernández, Tino Grandío, José María de Labra, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Laxeiro, Francisco Leiro, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Julia Minguillón, Leopoldo Nóvoa, Antón Patiño, Pamen Pereira, Pablo Ruiz Picasso, Julião Sarmento, Luis Seoane, Arturo Souto y Manuel Vázquez.
La muestra tiene lugar en la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, del 10 de mayo al 14 de junio de 2007.
Catálogo de la exposición de la Colección Caixanova en Pontevedra en 2006 Edición: Vigo, 2006
Título: Pontevedra como inspiración na Colección Caixanova
Textos: José Carlos Valle López, Francisco de Pablos, Xosé Antón Castro
Fotografías: Roberto Quintero
Edita: Caixanova
Depósito Legal: VG 668-2006
Rústica, 30,5 x 25 cm., 143 páginas.
Catálogo de la exposición de la Colección Caixanova en Pontevedra en 2006.
Presentación Julio Fernández Gayoso, Presidente de Caixanova.
Textos: "Pontevedra como inspiración na Colección Caixanova", por José Carlos Valle López, "A primeira xeración pontevedresa", por Francisco de Pablos, "Pontevedra e a renovación da Arte contemporánea en Galicia", por Xosé Antón Castro,
El catálogo incluye obras de Alfredo Souto, Carlos Sobrino, Alfonso Rodríguez Castelao, Villafínez, Virxilio Blanco, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Arturo Souto, José María Acuña, Laxeiro, Manuel Pesqueira, Leopoldo Nóvoa, Rafael Alonso, Manuel Caballero, José Solla, Gabino Rey, Mercedes Ruibal, Rafael Úbeda, Jorge Castillo, Eiravella, Deside, Víctor Casas Julián, José Barreiro, Manuel Ruibal, Moldes, Freixanes, Leiro y Manolo Paz.
La muestra tiene lugar en el Centro Social Caixanova Pontevedra, entre julio y setiembre de 2006.
Catálogo de obras de artistas de Pontevedra presentes en la Colección de Arte de Caixanova Edición: Pontevedra, 2006
Título: Artistas pontevedreses en la colección Caixanova
Textos: Ramón Rozas
Fotografías: Archivo Colección Caixanova
Edita: Lérez Edicións - Diario de Pontevedra
Depósito Legal: VG 1161-2006
Rústica, 30,5 x 24 cm., 167 páginas.
Catálogo de obras de artistas de Pontevedra presentes en la Colección de Arte de Caixanova.
Presentación Julio Fernández Gayoso, Presidente de Caixanova. Textos: "Paisaje", por Ramón Rozas Domínguez.
Artistas en la presente edición: Alfredo Souto, Castelao, Virxilio Blanco, Carlos Sobrino, Arturo Souto, Villafínez, Laxeiro, José Frau, Antón Faílde, Antón Rivas Briones, Manuel Pesqueira, Gabino Rey, Manuel Torres, Leopoldo Nóvoa, Pedro Solveira, Alfonso Sucasas, José Conde Corbal, María Victoria de la Fuente, Manuel Caballero, Mario Granell, Xavier Pousa, Aramburu, Manuel Colmeiro, José María Acuña, Ángel Botello, Miguel Pereira, Antón Abreu Bastos, Ramón Desidé, José Luis Penado, Rafael Alonso, Monroy, Luis Torras, Manuel Coia, Mercedes Ruibal, Manuel Moldes, Eiravella, Antón Patiño, Menchu Lamas, José Solla, Juan Oliveira, Manuel Ruibal, Antón Pulido, Jorge Castillo, Manuel Sendón, José Barreiro, Isaac Pérez Vicente, Fernando Casás, Armando Guerra, Elena Colmeiro, Jorge Barbi, Mantecón, Xosé Luis Suárez Canal, Din Matamoro, Silverio Rivas, Carmen Domínguez, Antón Sobral, Berta Cáccamo, Encarnación Penelas, Salvador Cidrás, Magalhâes, Antón Lamazares, Manolo Paz, Almudena Fernández, Tatiana Medal, Norberto Olmedo, Olga Martínez, Francisco Leiro, Carlos Rial, Tono Carbajo, Ánxel Huete, Leopoldo Varela, Xaquín Chaves, Álvaro Negro, Rafael Úbeda, Álex Vázquez y Xosé Freixanes.
Catálogo de la exposición realizada en el Auditorio de Galicia entre noviembre de 2006 y enero de 2007 Edición: Santiago, 2006
Título: Memorial da liberdade: represión e resistencia en Galiza 1936-1977
Comisariado: Xosé Enrique Acuña
Textos: Xosé Enrique Acuña
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte
ISBN: 978-84-453-4364-7
Depósito Legal: 252082/06
Rústica, 24 x 20 cm., 665 páginas.
Catálogo de la exposición realizada en el Auditorio de Galicia entre noviembre de 2006 y enero de 2007.
Presentación de Ánxela Bugallo, Conselleira de Cultura e Deporte de la Xunta de Galicia. Textos de Xosé Enrique Acuña
Entre los documentos y fotografías que reproduce el libro dibujos de Luis Huici, Camilo Díaz Baliño, Alfredo Bautista Alconero (Reisiño), Argüelles, Arturo Souto, Cristino Mallo, Cándido Fernández Mazas, Luis Seoane, Federico Ribas, Manuel Colmeiro, Uxío Souto, Ángel Johan, Xohán Ledo, José López Bouza, Agustín Pérez Bellas, pinturas de Víctor Casas Julián, Benito Prieto Coussent, Mario Granell, Castelao, Francisco Lloréns, Manuel Colmeiro, Luis Seoane, Raimundo Patiño, Xosé Conde Corbal, Xaime Quessada, carteles de Luis Seoane, Arturo Souto y esculturas de Xosé María Acuña, Uxío Souto y Francisco Vázquez (Compostela).
Catálogo de la exposición de pinturas de Tino Grandío en Coruña, en 2005/2006 Edición: Coruña, 2005
Título: Tino Grandío. Pintando coas brumas
Comisariado: José Manuel B. López Vázquez y José Manuel Monterroso Montero
Textos: José Manuel B. López Vázquez, Miguel Fernández Cid, Antonio Garrido Moreno, José Manuel Monterroso Montero
Fotografías: Joaquín Cortés, Roberto Quintero, Xulio Gil, Pedro J. Fatás, Germán Limeres y otros
Edita: Xunta de Galicia
ISBN: 84-453-4131-6
Depósito Legal: C 2404-2005
Rústica, 28 x 24 cm., 147 páginas.
Catálogo de la exposición de pinturas de Tino Grandío en Coruña, en 2005/2006.
Presentación: Ánxela Bugallo Rodríguez, Felipe Arias Vilas y Mª de los Ángeles Penas Truque. Textos de José Manuel B. López Vázquez, Miguel Fernández Cid, Antonio Garrido Moreno y José Manuel Monterroso Montero. (Textos en gallegos y castellano).
La muestra se celebró en el Museo de Belas Artes da Coruña, entre noviembre de 2005 y enero de 2006.
El catálogo reproduce además de la obra de Tino Grandío, obras de Laxeiro, Manuel Pesqueira, Francisco Lloréns, Luis Seoane, Xesús Rodríguez Corredoyra, Imeldo Corral, Manuel Colmeiro, Julia Minguillón y Carlos Maside.
Catálogo de la Feria PuroArte, que se celebra en el Recinto Ferial IFEVI, de Vigo, del 16 al 20 de noviembre de 2006 Edición: Vigo, 2006
Título: Puro Arte
Textos: Organización de Puro Arte
Fotografías: VV.AA.
Edita: Feria Puro Arte, Vigo
Rústica, 23 x 23 cm., 199 páginas.
Catálogo de la Feria PuroArte, que se celebra en el Recinto Ferial IFEVI, de Vigo, del 16 al 20 de noviembre de 2006.
Presentación de Corina Porro, Alcaldesa de Vigo y de Ognacio Scarpellini, Director de Puro Arte.
A la feria concurren cerca de cuarenta galerías internacionales y contó con la participación institucional de la Diputación de Pontevedra, el Concello de Vigo, la Fundación Laxeiro y la Fundación Caixanova.
En la muestra se presentan mas de dos mil obras de artistas internacionales. El catálogo presenta obras de artistas gallegos: Xaquín Chaves, Francisco González Lagares, Francisco Pazos, Santiago Caneda, Barreiro, Ramón Conde, Lino Lago, Maruja Mallo, Alfonso Abelenda, Cabezas, Jorge Castillo, Chelín, Antonio Murado, Leopoldo Nóvoa, Jorge Peteiro, Quintana Martelo, Alfonso Sucasas, Xosé Poldras, Xabier de Sousa, Yolanda Carbajales, Xermán Refojo, Leonardo Rial, Xavier Magalhaes, Leopoldo Varela, Álvaro Mougán, Antón Lamazares, Francisco Leiro, Arturo Souto, Carlos Maside, Antonio Fernández, Urbano Lugrís, Ignacio Basallo, Laxeiro, Paco Pestana, Fernando Prieto, Eugenio Granell, Manuel Colmeiro, Mª Antonia Dans, Cristino Mallo, Manuel Gandullo, Pedro Bueno, Teresa Añón, Beatriz Ansede, Ramón Astray, Ángeles Jorreto, Alfonso Costa, Jorge Espiral, Miguel Ángel Macía y José Manuel Castro.
Catálogo de la exposición "Diáspora: 10 artistas galegos no exilio latinoamericano 1930-1970", que se celebra en Vigo y A Coruña. Edición: Coruña, 2005
Título: Diáspora: 10 artistas galegos no exilio latinoamericano 1930-1970
Comisariado: Carlos López Bernárdez
Textos: Xerardo Álvarez Gallego, Antonio Baltar, Eduardo Blanco-Amor, Castelao, Manuel Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, Rafael Dieste, Miguel Anxo Fernández, Eugenio Granell, Carlos López Bernárdez, Maruja Mallo, Luis Seoane, Luis Soto Fernández, Lorenzo Varela, Carlos Velo.
Fotografías: VV.AA. y archivos
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 84-609-5108-1
Depósito Legal: C 1138-2005
Rústica, 30 X 24 cm. 221 páginas, 189 ilustraciones y fotografías.
Catálogo de la exposición "Diáspora: 10 artistas galegos no exilio latinoamericano 1930-1970", que se celebra en Vigo y A Coruña.
Presentaciones: Corina Porro, Presidenta de la fundación MARCO, Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde de La Coruña, Carlota Álvarez Basso, Directora del MARCO, Silvia Longueira Castro, Directora de la Fundación Luis Seoane.
Textos: "Diáspora (1930-1970). Guerra Civil e exilio na configuración dunha estética nacional na arte galega", de Carlos López Bernárdez, "Entrevista con Isaac Díaz Pardo (Decembro, 2004)", de Carlos López Bernárdez, "O cine na diàspora galega, unha fervenza, 1930-1970", de Miguel Anxo Fernández, "Textos históricos", originales de los artistas en exposición y sobre ellos.
Las exposiciones se celebran en el Museo de Arte Contemporánea de Vigo, del 20 de mayo al 11 de septiembre de 2005 y en la Fundación Luis Seoane, Coruña, del 28 de septiembre 2005 al 8 de enero de 2006.
La exposición incluye 47 pinturas y dibujos, 23 fotografías, 2 esculturas y una muestra bibliográfica compuesta por 43 documentos, es proyectada la película Galicia, de Carlos Velo.
Artistas en la exposición: Ángel Botello Barros, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Manuel Colmeiro Guimarás, Isaac Díaz Pardo, Eugenio Fernández Granell, Maruja Mallo, (Ana María Gómez González), Luis Seoane López, Arturo Souto Feijoo, José Suárez Fernández y Carlos Velo Cobelas.
Aproximación a la historia del arte en Galicia, desde los petroglifos hasta los últimos movimientos artísticos, de Ediciones Nigratrea Edición: Vigo, 2005
Título: Breve historia del arte gallego
Textos: Carlos López Bernárdez
Edita: Ediciones Nigratrea
ISBN: 84-95364-33-6
Depósito Legal: As 4.467-2005
Cartoné, 25 x 17,5 cm. 92 páginas.
Aproximación a la historia del arte en Galicia, desde los petroglifos hasta los últimos movimientos artísticos, de Ediciones Nigratrea.
Textos: "Presentación", "La piedra y el laberinto", "Suevos y romanos", "El camino de un reino", "El prerrománico Santiago, centro espiritual y artístico europeo", "El románico", "El gótico y la llegada de las órdenes mendicantes", "Entre Flandes y Roma", "El renacimiento", "Otoño dorado", "Los siglos del barroco", "Ilustración y siglo XIX", "Galicia se descubre a si misma", "De la identidad a la universalidad, el arte gallego hasta la guerra civil", "El arte después de la guerra civil", de Carlos López Bernárdez.
El libro contiene información biográfica y artistica de los siguientes artistas: Pedro Noble, Pintor de Banga, Juan Bautista Celma, Antonio Puga, Juan Antonio García de Bouzas, Gregorio Ferro Requeixo, Plácido Fernández Arosa, Juan José Cancela del Río, Jenaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros, Modesto Brocos, Ramón Parada Justel, Ovidio Murguía, Alfredo Souto, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Jesús Corredoyra, Juan Luis López, Camilo Díaz Baliño, Castelao, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Manuel Torres, Laxeiro, Amando Suárez Couto, Cándido Fernández Mazas, Luis Seoane, Luis Huici, Francisco Miguel, Maruja Mallo, Eugenio Granell, Julia Minguillón, Prego de Oliver, Manuel Pesqueira, Urbano Lugrís, Manuel Mampaso, Manuel Molezún, José María de Labra, Jesús de La Sota, Lago Rivera, Tino Grandío, Leopoldo Nóvoa, Jorge Castillo, Reimundo Patiño, Antonio Tenreiro, Alejandro González Pascual, Alfonso Abelenda, Xosé Lodeiro, Xaime Quessada, Xosé Luis de Dios, Ánxel Huete, Francisco Mantecón, Antón Goyanes, Armando Guerra, Manuel Ruibal, Manuel Facal, Agustín Pérez Bellas, Mercedes Ruibal, Xulio Maside, Amando, Antón Pulido, Menchu Lamas, Antón Patiño, Manuel Moldes, Antón Lamazares, Xosé Freixanes, Xesús Vázquez, Manuel Quintana Martelo, Alberto Datas, Xavier Correa Corredoira, Guillermo Monroy, Rafael Baixeras, Tono Carbajo, Din Matamoro, Juan Martínez de La Colina, Roberto González Fernández, Berta Cáccamo, Dario Basso, Antonio Murado, Pamen Pereira, Isaac Pérez Vicente, Salvador Cidrás, Almudena Fernández Fariña, Álvaro Negro y Tatiana Medal pintores, y los escultores Gregorio Fernández, Francisco de Moure, Mateo de Prado, José Gambino, José Ferreiro, Felipe de Castro, Manuel de Prado, Isidoro Brocos, Juan Sanmartín y Serna, Francisco Asorey, Santiago Bonome, Narciso Pérez, Camilo Nogueira, Francisco Vázquez Díaz, José María Acuña, Xosé Eiroa, Cristino Mallo, Ángel Ferrant, Arturo Baltar, Manuel Coia, Francisco Otero Besteiro, Camilo Otero, Acisclo Manzano, Elena Colmeiro, Silverio Rivas, Luis Borrajo, Mon Vasco, Francisco Leiro, Manolo Paz, Paco Pestana, Xaime Cabanas, Ignacio Basallo, Fernando Casás, Jorge Barbi, Xavier Toubes, Moncho Amigo, Xurxo Oro Claro, Rosalía Pazo, Carlos Rial, Mónica Alonso, Xoán Anleo.
Catálogo de la exposición "A Galicia moderna, 1916-1936", celebrada en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en 2005 Edición: Santiago, 2005
Título: A Galicia moderna, 1916-1936
Comisariado: Antonio Bonet Correa
Textos: Isaac Díaz Pardo, Antonio Bonet Correa, Ramón Villares Paz, Antón Castro, José Manuel Bouzas, Xosé Carlos Valle Pérez, Fernando Agrasar Quiroga, María Victoria Carballo Calero Ramos, María Luisa Sobrino Manzanares, María Victoria Carballo Calero Ramos, María Luisa Sobrino Manzanares, José Manuel Bernardi López Vázquez, Anxo Tarrío Varela, Miguel Anxo Fernández, Margarita Ledo Andión, Manuel Sendón, X. L. Suárez Canal, Francisco Pillado Mayor
Fotografías: Gonzalo Cruz, Xenaro Martínez, Xoán Piñon, Roberto Quintero, Mark Ritchie, Luis Toloba, Miguel Tobal y archivos fotográficos CGAI, C.A.C. y Museo BB.AA. de Bilbao
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Centro Galego de Arte Contemporánea
ISBN: 84-453-3980-X
Depósito Legal: M-4484-2005
Rústica, 27 x 24,5 cm., 334 páginas.
Catálogo de la exposición "A Galicia moderna, 1916-1936", celebrada en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en 2005
Presentación: Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, Julio Fernández Gayoso, Director Xeral de Caixanova, Miguel Fernández Cid, Director del CGAC, Juan Barja, Director del Círculo de Bellas Artes.
Textos de Isaac Díaz Pardo, Antonio Bonet Correa, Ramón Villares Paz, Antón Castro, José Manuel Bouzas, Xosé Carlos Valle Pérez, Fernando Agrasar Quiroga, María Victoria Carballo Calero Ramos, María Luisa Sobrino Manzanares, María Victoria Carballo Calero Ramos, María Luisa Sobrino Manzanares, José Manuel Bernardi López Vázquez, Anxo Tarrío Varela, Miguel Anxo Fernández, Margarita Ledo Andión, Manuel Sendón, X. L. Suárez Canal, Francisco Pillado Mayor
La muestra se celebró en el Centro Galego de Arte Contemporánea, del 16 de diciembre de 2004 al 20 de marzo de 2005 y en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, del 14 de abril el 22 de mayo de 2005.
El catálogo reproduce obras de Ángel Johan, Castelao, Cándido Fernández Mazas, Carlos Maside, Maruja Mallo, Manuel Colmeiro, Carlos Sobrino, Federico Ribas, Laxeiro, Manuel Torres, Virxilio Blanco, Arturo Souto, Camilo Díaz Baliño, Luis Seoane, Álvaro Cebreiro, Francisco Asorey, Santiago Rodríguez Bonome, Francisco Vázquez Díaz, Cristino Mallo, Eiroa y Narciso Pérez.
Catálogo de la exposición en homenaje a la figura de Ánxel Casal, con obras de artistas contemporáneos Edición: Santiago, 2005
Título: Os Artistas de Ánxel Casal: arte e edición nunha Galiza entusiasmada
Comisario: Xosé Enrique Acuña
Textos: Xosé Enrique Acuña
Fotografías: Xulio Gil et al.
Edita: Concello de Santiago, Auditorio de Galicia
ISBN: 84-88484-47-X
Depósito Legal: 233523/05
Rústica, 24 x 16,5 cm., 391 páginas.
Catálogo de la exposición en homenaje a la figura de Ánxel Casal, con obras de artistas contemporáneos.
Presentación Néstor Rego Candamil, Concelleiro de Cultura. Textos de Xosé Enrique Acuña.
La exposición se celebró en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, del 20 de outubre al 11 de diciembre de 2005.
Obras en el catálogo de Camilo Díaz Baliño, Carlos Maside, Castelao, Luis Seoane, Cándido Fernández Mazas, Álvaro Cebreiro, Manuel Colmeiro, Manuel Méndez, Xurxo Lourenzo, Xosé de Castro Arines, Xosé Sesto, Xaime Prada, Manuel Prego, Lolita Díaz Baliño, Arturo S. Villafranca, Ánxel Johán, Manuel Torres, Carlos Sobrino, Federico Ribas, Maruxa Mallo, Arturo Souto y José López-Bouza Fernández.
Catálogo correspondiente a la exposición conmemorativa de la entrega de la donación de 93 obras de arte por doña Carolina González Abad, en su nombre y en el de su marido, don Manuel Santiago Blanco, a favor de la Xunta de Galicia, para su exposición, estudio y custodia en el Museo de Bellas Artes de A Coruña Edición: Santiago, 2004
Título: A doazón de Manuel Santiago Blanco e Carolina González Abad
Textos: María de los Ángeles Penas Truque, José Manuel López Vázquez, Roberto Aneiros García, Tomás Fernández Fuertes, Covadonga López de Prado, Patricia Pérez Dorado, Ana Vasco del Castillo, Montserrat Vila Martínez
Fotografías: Xoán Piñón
Edita: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
ISBN: 84-453-3865-X
Depósito Legal: C-1850-2004
Rústica, 29 x 24 cm., 255 páginas.
Catálogo correspondiente a la exposición conmemorativa de la entrega de la donación de 93 obras de arte por doña Carolina González Abad, en su nombre y en el de su marido, don Manuel Santiago Blanco, a favor de la Xunta de Galicia, para su exposición, estudio y custodia en el Museo de Bellas Artes de A Coruña.
Presentación: Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura Comunicación Social e Turismo. Textos de María de los Ángeles Penas Truque, José Manuel López Vázquez, Roberto Aneiros García, Tomás Fernández Fuertes, Covadonga López de Prado, Patricia Pérez Dorado, Ana Vasco del Castillo y Montserrat Vila Martínez.
La exposición se celebró del 22 de julio al 12 de setiembre de 2004, en el Museo de Belas Artes da Coruña.
El catálogo de la donación incluye obras de Manuel Torres Martínez, Manuel Colmeiro Guimarás, Hernando Viñes Soto, Benjamín Palencia, José Beulas Recasens, Agustín González Alonso, Cirilo Martínez Novillo, Álvaro Delgado, Francisco Mateos, Laxeiro, Arturo Souto Feijoo, Emilio Grau Sala, Luis Seoane López, Manuel Viola, Orlando Pelayo, Manuel Mampaso Bueno, Reimundo Patiño, Antonio Saura, Manuel Ruibal Ruibal, Luis María Caruncho Amat, Xosé Fernández Lodeiro, Valdivieso, Antonio Lago Rivera, Antonio Tenreiro Brochón, Alejandro González Pascual, Xavier Valls Subirá, Adolfo Estrada, María Victoria de la Fuente Alonso, María Antonia Dans Boado, María Carrera, Agustín Pérez Bellas, Felipe Criado Martín, Alfonso Abelenda Escudero, Pedro Sobrado, Ricardo Segura Torrella, Alfonso Sucasas, Xaime Quessada Porto, José Luis de Dios Martínez, Xulio Maside Medina, Daniel Merino Bodega, Alfonso Costa Beiro, Cristino Mallo, Pablo Serrano Aguilar, Buciños y Leopoldo Nóvoa.
Completo estudio sobre la pintura gallega, desde el siglo XVII hasta los jóvenes valores, textos en castellano y gallego. Edición: Vigo, 2003
Título: La pintura en Galicia: del XVII a las últimas tendencias
Textos: Francisco Pablos
Fotografías: Enrique Touriño, Tono Agras
Edita: Nigra Trea
ISBN: 84-95364-15-8
Depósito Legal: AS 2283-2003
Cartoné con sobrecubierta, 30 x 25 cm. 366 páginas, 286 ilustraciones a color.
Libro sobre los pintores gallegos, del XVII a las últimas tendencias, publicado por Nigra Trea en 2003
Completo estudio sobre la pintura gallega, desde el siglo XVII hasta los jóvenes valores. Textos en castellano y gallego.
Ente los artistas analizados en este volumen, siguiendo el orden cronológico:
Los precursores: Antonio de Puga y Gregorio Ferro. Los artistas del siglo XIX: Jenaro Pérez Villaamil, Cancela del Río, José M. Fenollera, Dionisio Fierros, Serafín Avendaño, Román Navarro, Alfredo Souto, Ovidio Murguía, Ramón Parada, Joaquín Vaamonde, Jenaro Carrero Fernández o Modesto Brocos. Los renovadores: Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Máximo Ramos, José Seijo Rubio, Antonio Fernández, Carlos Sobrino, Felipe Bello Piñeiro, Fermín González Prieto, Manuel Bujados, Manuel Abelenda, Roberto González del Blanco, Imeldo Corral, Jesús Corredoyra, Germán Taibo, Alfonso Castelao, dibujantes y grabadores como Federido Ribas Montenegro, Manuel Castro Gil, Julio Prieto Nespereira. En los confines del novecientos: Lino Martínez Villafínez, Juan Luis López García, Virxilio Blanco Garrido, Luis Mosquera Gómez, Amando Suárez Couto.
La primera generación femenina: Elvira Santiso García, María del Carmen Corredoira Ruiz, Carmen Rodríguez de Legísima, Julia Minguillón, Maruja Mallo. Acercamiento definitivo a las vanguardias: Carlos Maside, José Frau, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Cándido Fernández Mazas, José Palmeiro, Benito Prieto Coussent, Arturo Souto, Urbano Lugrís, Laxeiro, Luis Seoane, Manuel Pesqueira, Eugenio Granell, Mario Granell, Benigno Pereira Borrajo, Luis Pintos Fonseca. Tras la guerra civil: Luis Torras Martínez, José Antonio Suárez-Llanos, Manuel Prego de Oliver, Ernesto Goday Caamaño, Antón Rivas Briones, Antonio Lago Rivera, Manuel Suárez-Pomariega Molezún, Manuel Mampaso Bueno, Antonio Tenreiro Brochón, José María Labra Suazo, Tomás Barros Pardo, Leopoldo Nóvoa García. Dos figuras diferentes y un transterrado notable: Isaac Díaz Pardo, Rafael Alonso Fernández, Ángel Botello Barros. El Grupo de Ourense: Virxilio Fernández Cañedo, Antonio Quesada Porto, Fernando Quesada Porto, Jaime Quesada Porto, José Luis de Dios González.
Inmigrados y emigrantes: Julio Fernández Argüelles, Gabino Rey Santiago, José Solla Crespo, Antón Abreu Bastos, Constantino Grandío López, Agustín Pérez Bellas. Nuevo grupo femenino: María Antonia Dans Boado, María Victoria de la Fuente Alonso, Mercedes Ruibal Argibay, María Elena Gago, María Formoso Prego, Ana Legido Soto, Dolores Padín Fernández, Carmen Domínguez Vaz, Beatriz Rey Gómez, Olga Martínez López, Ana García Pan, Elsa Pérez Vicente. El eclecticismo de la posguerra: Ricardo Segura Torrella, Jesús Núñez Fernández, Luis Caruncho Amat, Leopoldo Fernández Varela, Antonio García Patiño, Alejandro González Pascual, José Telmo Lodeiro Fernández, Alfonso Abelenda Escudero, Felipe Criado Martín, Xavier Pousa Carrera, Rafael Úbeda Piñeiro, Pedro Solveira Collazo, Camilo Otero Martín, Jorge Castillo Casalderrey, Jesús Caulonga Pereira, Enrique Ortiz Alonso, Juan Otero García (Eiravella), Alberto Datas Panero, Ramón Lorda Vidal, Juan Garcés, Antón Goyanes Fernández, Manuel Ayaso Dios, Manuel Aramburu Núñez, Raimundo Patiño Mancebo, Rogelio Puente Díaz de La Rocha, Ramón Rivas García.
Nuevas generaciones: José Barreiro Gómez, Santiago Montes Areas, Alfonso Sucasas Guerra, Urbano Lugrís Vadillo, Manuel Ruibal Ruibal, Ángel Sevillano Estremera, Alfonso Costa Beiro, Manuel Facal Ponte, Francisco González Lagares, Ángel Huete Vales, Antón Pulido Novoa, Manuel Quintana Martelo, Miguel Pereira Figueroa, Alexandro, Rafael Rodríguez Baixeras, Carlos García Alcolea. Penúltimos valores: Roberto González Fernández, Armando López Guerra, Francisco Mantecón Rodríguez, José Manuel Vidal Souto, Manuel Rodríguez Moldes, Jorge Llorca Freire, Javier Correa Corredoira, José María Fernández Freixanes, Guillermo Alonso Monroy, Menchu Lamas, Antón Lamazares Silva, Cruz Pérez Rubido, Xavier Fernández Magallanes, Xurxo Oro Claro, Mingos Teixeira, Rosalía Pazo Maside, Antón Patiño Pérez, Luis Alcántara Álvarez, Antonio Mouzo Lavandeira, Diego de Giráldez. Presencias y esperanzas: Din Matamoro, Xaquín Chaves López, Tono Carbajo, Berta Álvarez Cáccamo, Antonio J. Murado López, Darío Basso, Joaquín García-Gesto, Pedro Muiño Fernández, Jorge Peteiro Vázquez, Rafael Romero Masiá, Lois Corvera Peña, Jesús Otero Yglesias, Pamen Pereira, Salvador Cidrás Robles, Almudena Fernández Fariña, Tatiana Medal Francesh, Álvaro Negro Romero.
(La reproducción de la obra de Sotomayor, "Comida de boda en Bergantiños", está reproducida a espejo, la ventana está a la izquierda en lugar de la derecha, en el original).
Libro dedicado a la pintura gallega de la Colección de Arte de José Manuel Cortizo. Edición: Padrón, 2003
Título: La pintura gallega de la Colección Cortizo
Textos: José Manuel García Iglesias
Fotografías: -
Edita: Aluminios Cortizo, S.A.
Depósito Legal: C 2243-03
Rústica, 30 x 24 cm. 282 páginas, 196 ilustraciones, 21 miniaturas.
Libro dedicado a la pintura gallega de la Colección de Arte de José Manuel Cortizo.
Introducción: "Sobre la intención y contenidos de una colección", de José Manuel García Iglesias. Textos: "La Colección Cortizo: biografías y obras", con la reproducción de obras y textos con un breve currículo de cada autor. "La Colección Cortizo: valoración", valoración artística, encuadrando las distintas épocas y tendencias en las pinturas, con datos de los géneros de los distintos artistas.
La primera parte sigue un orden cronológico de los artistas, estando representados: Antonio de Puga, (Ourense, 1602-Madrid, 1648), Jenaro Pérez Villaamil, (Ferrol, 1808-Madrid, 1854), Dionisio Fierros Álvarez, (La Ballota, Asturias, 1827-Madrid, 1894), Modesto Brocos y Gómez, (Santiago, 1852-Buenos Aires, 1936), Román Navarro García de Vinuesa, (La Coruña, 1854-1928), Alfredo Souto Cuero, (Coruña 1862-1940), Ovidio Murguía de Castro, (Lestrobe, 1871-Coruña, 1900), Francisco Lloréns Díaz, (Coruña, 1874-1948), Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, (Ferrol, 1875-Madrid 1960), Máximo Ramos López, (Ferrol, 1880-Madrid, 1949), José Seijo Rubio, (Madrid (1881-Coruña, 1970), Antonio Fernández Gómez, (Goian, 1882-1970), Carlos Sobrino Buhigas, (Pontevedra, 1885-Vigo, 1978), Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, (Rianxo, 1886-Buenos Aires, 1950), Felipe Bello Piñeiro, (El Seijo, 1886-1952), Germán Taibo González, (Coruña, 1889-París, 1919), Imeldo Corral González, (Ferrol, 1889-1976), Manuel Abelenda Zapata, (Coruña, 1889-1957), Jesús Rodríguez Corredoira, (Lugo, 1889-Santiago, 1939), Juan Luis López García, (Santiago, 1894-1984), Julio Prieto Nespereira, (Orense, 1896-Madrid, 1991), Carmen Rodríguez de Legísima, (Lousado-Ourense, 1896-Vigo, 1980), Carlos Maside García, (Pontecesures, 1897-Santiago, 1958), José María Isidoro Frau Ruiz, (Vigo, 1898-Madrid, 1976), Luis Mosquera Gómez, (Coruña, 1899-Madrid, 1987), Manuel Colmeiro Guimarás, (Chapa-Silleda, 1901-Salvatierra de Miño, 1999), Manuel Torres Martínez, (Marín, 1901-1995), Arturo Souto Feijoo, (Pontevedra, 1902-México, 1964), Maruja Mallo, (Vivero-Lugo, 1902-Madrid, 1995), José Palmeiro Rodríguez, (Madrid, 1903-Bergerac, 1984), Julia Minguillón Iglesias, (Lugo, 1925-Madrid, 1965), Urbano Lugrís González, (Sada, 1908-Vigo, 1973), José Otero Abeledo (Laxeiro), (Lalín, 1908-Vigo, 1996), Luis Seoane López, (Buenos Aires, 1911-Coruña, 1979), Manuel Pesqueira Salgado, (Lantaño-Pontevedra, 1911-Pontevedra, 1988), Eugenio Fernández Granell, (Santiago, 1912-Madrid, 2001), Manuel Prego de Oliver, (Ourense, 1915-1986), Mario Fernández Granell, (La Coruña, 1915- Vigo, 1991), Antonio Lago Rivera, (La Coruña, 1916-París, 1990), Antón Rivas Briones, (Madrid, 1918), Leopoldo Nóvoa García, (Salcedo-Pontevedra, 1919- París, 2012), Isaac Díaz Pardo, (Santiago, 1920-Coruña, 2012), Francisco Luis López Carballo, (Santiago, 1920-1992), María Antonia Dans Boado, (Oza de Los Rios, 1922-1988), Constantino Grandío López, (Lousada, 1925-1977), Rafael Ubeda Piñeiro, (Pontevedra, 1932), Jorge Castillo Casalderrey, (Pontevedra, 1933), Rogelio Puente Díaz de la Rocha, (La Habana-Cuba, 1936-Coruña, 1996), Alfonso Sucasas Guerra, (Lalín, 1940), Ángel Sevillano Estremera, (Vigo, 1942-1994), Manuel Quintana Martelo, (Roxos-Santiago, 1949).
Portada: "Roda de mulleres", Carlos Maside, óleo sobre lienzo, 94 x 70 cm.
Catálogo de la exposición de obras de Pensionados por la Diputación de Pontevedra entre 1864 y 1933 Edición: Pontevedra, 2003
Título: Os Pensionados da Deputación de Pontevedra: (1864-1933)
Comisario: Xosé Carlos Valle Pérez
Textos: Antonio Garrido, José Manuel Beatriz de San Ildefonso Rodríguez, López Vázquez, Ángeles Tilve Jar, Xosé Carlos Valle Pérez
Fotografías: Roberto Carbajo, José Manuel Castaño García, Xulio Gil, Eric Lauersdorf, Germán Limeres López, Xenaro Martínez Castro, P. Martínez, Oronoz, Luis Ruiz Ruiz, Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra
Edita: Deputación de Pontevedra
ISBN: 84-95632-15-2
Depósito Legal: VG 873-2003
Rústica, 28 x 21 cm., 440 páginas.
Catálogo de la exposición de obras de Pensionados por la Diputación de Pontevedra entre 1864 y 1933.
Presentación Rafael Louzán Abal, Presidente de la Diputación de Pontevedra. Textos en castellano y gallego de Antonio Garrido, José Manuel Beatriz de San Ildefonso Rodríguez, López Vázquez, Ángeles Tilve Jar y Xosé Carlos Valle Pérez.
El libro contiene la biografía de los pensionados por la diputación de Pontevedra entre 1864 y 1933: José María Acuña, Ángel Alén Buceta, Manuel Ángel Álvarez, Francisco Asorey, Virxilio Blanco Garrido, Alejandro Cabanelas Araujo, Fernando Campo Sobrino, José Castro Arines, Manuel Colmeiro Guimarás, Mariano Cousiño, Martín Echegaray García, Emilio Fernández Rodal, José García Negreira, Enriqueta Huerta Sas, José Jamardo Grela, Laxeiro, Manuel Longa Campos, Benigno López Sanmartín, José Martínez Barciela, Lino Martínez Villafínez, Carlos Maside García, Antonio Medal Carrera, Camilo Nogueira Martínez, Rafael Ochoa Carrasco, Narciso Pérez Rey, Luis Pintos Fonseca, Valentín Prado y Salas, Benjamín Quinteiro Alonso, Juan Sanmartín y Serna, Ignacio Senra, José Sesto López, Carlos Sobrino Buhigas, Uxío Souto Campos, Arturo Souto Feijoo, Guillermo Taboada Infante, Manuel Torres Martínez y Adolfo Vázquez Vidal.
Libro editado con motivo de la Exposición Conmemorativa del 75 aniversario de la fundación del Museo de Pontevedra Edición: Pontevedra, 2003
Título: 75 obras para 75 años. Exposición Conmemorativa da Fundación do Museo de Pontevedra
Comisario: Xosé Carlos Valle Pérez
Textos: Ana Barbazán Iglesias, Mª José Caamaño Antepazo, José Manuel Castaño García, Fátima Cobo Rodríguez, Mª Cristina Echave Durán, Patricia Fernández Fernández, Mª Jesús Fortes Alén, Natalia Fraguas Fernández, Xosé Fuentes Alende. Antonio de La Peña Santos, Purificación Rodríguez García, Beatriz de San Ildefonso Rodriguez, Mª Ángeles Tilve Jar, Xosé Carlos Valle Pérez.
Fotografías: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra, Roberto Carbajo Nogueira, Fátima Cobo Rodríguez, Natalia Fraguas Fernández, Xulio Gil, Xenaro Martínez Castro, Roberto Quintero
Edita: Deputación de Pontevedra
ISBN: 84-95632-14-4
Depósito Legal: C-1719-2003
Rústica, 28 x 23 cm., 597 páginas.
Libro editado con motivo de la Exposición Conmemorativa del 75 aniversario de la fundación del Museo de Pontevedra.
Presentación: Rafael Louzán Abal, Presidente de la Diputación de Pontevedra. Textos de Mª José Caamaño Antepazo, José Manuel Castaño García, Fátima Cobo Rodríguez, Mª Cristina Echave Durán, Patricia Fernández Fernández, Mª Jesús Fortes Alén, Natalia Fraguas Fernández, Xosé Fuentes Alende. Antonio de La Peña Santos, Purificación Rodríguez García, Beatriz de San Ildefonso Rodriguez, Mª Ángeles Tilve Jar y Xosé Carlos Valle Pérez.
Entre los textos de Natalia Fraguas Fernández y Beatriz de San Ildefonso, datos sobre pintores gallegos: Juan José Cancela del Rio, Dionisio Fierros, Manuel Ángel Álvarez, Modesto Brocos, Carmen Babiano Méndez-Núñez, Enrique Campo, Alfredo Souto Cuero, Ovidio Murguía, Joaquín Vaamonde, Ramón Parada Justel, Jenaro Carrero, Sotomayor, Antonio Fernández Gómez, Mariano Tito Vázquez, Jesús R. Corredoyra, Juan Luis López, Carlos Sobrino, Castelao, Fernando Campo Sobrino, Daniel Vázquez Díaz, Francisco Lloréns Díaz, Roberto González del Blanco, Máximo Ramos, Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Manuel Abelenda, Seijo Rubio, Germán Taibo, Abelardo Bustamante, María Corredoira, Manuel Castro Gil, Federico Ribas, José Frau, Arturo Souto, Carlos Maside, Virxilio Blanco, Manuel Torres, Manuel Colmeiro, Luis Pintos Fonseca, Antonio Medal, Lino Villafínez, Cándido Fernández Mazas, Luis Seoane, Leopoldo Nóvoa, Luis Mosquera, Julia Minguillón, Manuel López Garabal, Isaac Díaz Pardo, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Pedro García Lema, Luis Torras, Rafael Alonso, Ramón Rivas, Xavier Pousa, María Antonia Dans, Lago Rivera, Antonio Tenreiro, Tino Grandío, Lugrís Vadillo, Telmo Lodeiro, Conde Corbal, María Victoria de la Fuente, Jorge Castillo, Rafael Úbeda, Mercedes Ruibal, José Barreiro, Gabino Rey, Manuel Aramburu, Xaime Quessada, Alfonso Costa, Luis Caruncho, Francisco Mantecón, Manuel Facal, Antón Goyanes, Ánxel Huete, Fernando Vilanova, Manuel R. Moldes, Manolo Ruibal, Guillermo Monroy, Din Matamoro, Berta Cáccamo, Darío Álvarez Basso, Salvador Cidrás, Tatiana Medal, Almudena Fernández, los escultores Francisco Antonio Rodeiro, Isidoro Brocos, Antonio Mouriño, Mariano Cousiño, Francisco Asorey, José María Acuña, Uxío Souto, Camilo Nogueira, Narcisco Pérez, José Eiroa, Santiago Rodríguez Bonome y Compostela, Xoán Piñeiro, Manuel Coia, Acisclo Manzano, Francisco Leiro, Francisco Pazos, los grabadores Cayetano Jordán, Isidoro Brocos, Enrique Mayer, Federico Guisasola y Lasala Entre las obras que se reproducen en los textos: "San Gregorio Magno", de Juan Antonio García de Bouzas, "Busto de Frei Martín", de Felipe de Castro, "Escenas da vida da Virxe", de Jácome de Prado, "Boceto de muiñeira", de Dionisio Fierros, "Autorretraro", de Modesto Brocos, "Víctima do traballo", de Jenaro Carrero, "El Padre Feijoo", de Isidoro Brocos, "Guerreiro celta", de Narciso Pérez Rey, "Peixe tostado", de Julio Prieto Nespereira, "Rouge à relief obloique dominant", de Leopoldo Nóvoa, "De par en par", de Guillermo Monroy, "Sireno", de Francisco Leiro, "Vista de Pontevedra", de Celso García de la Riega, "Ruinas de Santo Domingo", de Alfredo Souto Cuero, "Cartel das Festas da Peregrina de 1969", de Rafael Úbeda, fotografías: "Retrato femenino", de José Palmeiro Martínez, "Lañando sardiña", de Francisco Zagala, "Retrato de Cheli Vizcaína", de Joaquín Pintos, "O carpinteiro de carros", de José Suárez, "Nenos xogando", de Julio Fernández de los Ríos, "Paisaxe mariña", de José Bellver, "Retrato femenino", de Manuel Buch Sáez.
Entre las 75 obras que cataloga la exposición: "Piedad", de Gregorio Ferro Requeixo, "Relieves del Retablo Mayor del Monasterio de Sobrado de los Monjes", de José Gambino y José Ferreiro, "Paisaje con río", de Jenaro Pérez Villaamil, "Paisaje de invierno", de Serafín Avendaño, "Ribeiras verdes", de Ovidio Murguía de Castro, "Festa galega", de Fernando Álvarez de Sotomayor, "A derradeira lección do mestre", de Alfonso Rodríguez Castelao, "Autorretrato", de Carlos Maside, "Sol de vra, Galicia", de Manuel Colmeiro Guimarás, "Señora con Sombreiro", de Manuel Torres Martínez, "Cabeza de negra", de Maruja Mallo, "Estudio, caretas e flores", de Arturo Souto Feijoo, "Chegada do Rei Breogán a Galicia", de José Otero Abeledo, "Home na terra", de Manuel R. Moldes, "Rezo de beatas", de Francisco Asorey, "Cabeza de muller", de José Eiroa Barral.
Catálogo de pintura y escultura de la Fundación Aena que se expuso en la Diputación de Lugo, Museo Provincial e instalaciones de Caixa Galicia en Lugo de abril a junio de 2003. Edición: Madrid, 2003
Título: Aena Colección de Arte Contemporáneo
Coordinación: Ángeles Imaña Marcos
Fotografías: Pepe Lorén
Edita: Fundación Aena
ISBN: 84-95567-16-4
Depósito Legal: M 19173-2003
Rústica, 27 x 21 cm. 126 páginas, 26 ilustraciones.
Catálogo de pintura y escultura de la Fundación Aena que se expuso en la Diputación de Lugo, Museo Provincial e instalaciones de Caixa Galicia en Lugo de abril a junio de 2003.
Presentación de José Eladio Seco Domínguez, Presidente Director General de Aena, Francisco Cacharro Pardo, Presidente de la Diputación de Lugo y Manuel Varela Pérez, Presidente de la Fundación Caixa Galicia.
Artistas en las exposiciones:
Diputación Provincial de Lugo: Juan Alcalde, Amalia Avia, José Beulas, Venancio Blanco, Jorge Castillo, Manuel Colmeiro, Óscar Domínguez, Teresa Duclós, Florencio Galindo, Josep Guinovart, Carmen Laffón, César Manrique, Manuel H. Mampó, Eduardo Naranjo, José Planes Peñalver, Antonio Quirós, Gerardo Rueda, Joaquín Sáez, Fernando Sáez, Alberto Sánchez, Antoni Tàpies, Jordi Teixidor, Cristóbal Toral y Gustavo Torner.
Fundación Caixa Galicia: Amador Magraner, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Jorge Galindo, Juan Genovés, Pablo Genovés, Luis Gordillo, Josep Guinovart, Agustín Ibarrola, Cristina Iglesias, Pello Irazu, Jannik Jakober Ben y VU, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Antonio Murado, Pablo Palazuelo, Antón Patiño, Manolo Paz, Febrizio Plessi, Manolo Quejido, Soledad Sevilla, Xesús Vázquez y Darío Villalba.
Cubierta: "S/t", (fragmento), de Antonio Murado.
Libro dedicado a la exposición que en torno al mar se celebra en Vigo en 2003 Edición: Vigo, 2003
Título: A mares: o espello do mar en el arte gallego de los siglos XIX y XX
Textos: José Manuel B. López Vázquez, Ramón Villares Paz, Lily Litvak, Juan M. Monterroso Montero, José Fuente Alende, Antonio Garrido Moreno.
Fotografías: VV.AA.
Edita: Museo do Mar de Galicia
ISBN: 84-933373-0-7
Depósito Legal: C 1862-2003
Rústica, 25 x 29 cm., 369 páginas.
Libro dedicado a la exposición que en torno al mar se celebra en Vigo en 2003.
Presentación: Ventura Pérez Mariño Alcalde de Vigo, Pablo Egerique Martínez, Presidente de la Fundación Zona Franca Vigo, Pablo Carrera López, Director del Museo del Mar de Galicia.
Textos en español e inglés, de José Manuel B. López Vázquez, Ramón Villares Paz, Lily Litvak, Juan M. Monterroso Montero, José Fuente Alende y Antonio Garrido Moreno.
La muestra se celebra en el Museo do Mar de Galicia, del 30 de julio al 19 de octubre de 2003, exponiendo mas de 300 obras de mas de 100 artistas.
Se exponen obras de los siguientes artistas: Isidoro Brocos, Serafín Avendaño, Carlos Maside, Juan Luis López García, Arturo Souto Feijoo, Luis Seoane, Virxilio Fernández Cañedo, Manuel López Garabal, Xosé Conde Corbal, Felipe Criado, Rogelio Puente Díaz de la Rocha, Ovidio Murguía, Dionisio Fierros, Francisco Lloréns, Manuel Abelenda, Luis Pintos Fonseca, Felipe Bello Piñeiro, Alfonso R. Castelao, Luis María Caruncho Amat, Eugenio Granell, Tomás Barros, Antonio Fernández Gómez, Urbano Lugrís, Imeldo Corral, Telmo Lodeiro, Máximo Ramos, Maruja Mallo, Juan Martínez Abades, Germán Taibo, Manuel Prego de Oliver, Manuel Torres, Laxeiro, Alejandro González Pascual, Antonio Lago Rivera, Tino Grandío, Luis Mosquera, Lino Martínez Villafínez, Arturo Fernández Cersa, Julio Prieto Nespereira, Álvaro Cebreiro, Manuel Colmeiro, Xavier Pousa, Elena Colmeiro, Abelardo Bustamante, Rafael Alonso, María Antonia Dans, Virxilio Blanco, Xoán Piñón, Roberto González del Blanco, Carlos Sobrino, Ramón Rivas, Antonio Tenreiro, José María de Labra, Armando Suárez Couto, Julia Minguillón, Fernando Álvarez de Sotomayor, Juan Clavero, José Francisco Pérez Martínez, Carlos Lezcano Fernández, Francisco Pradilla Ortiz, Benigno Pereira Borrajo, Luis Maristany de Trías, Luis Torras, Antonio Heredero, Leopoldo Fernández Varela, José Solla Crespo, Manuel Pesqueira, José María Acuña, Compostela, Xoán Piñeiro, Camilo Nogueira, Francisco Ribas, Concepción Vázquez Martínez, Buciños, Ricardo Segura, Alfonso Sucasas, Xaime Quessada, Isaac Díaz Pardo, Uxío Souto, Reimundo Patiño, Manuel Aramburu, Francisco Miguel Fernández Moratinos, Rafael de la Torre Mirón, Mario Granell, Xesús Corredoyra, Isidoro Brocos, Camilo Díaz Baliño, José Ramón Villar Chao, Cristino Mallo, Federico Ribas Montenegro, Mariano Pedrero, Enrique Saborit y Rafael Barros.
Catálogo de la colección de arte del Parlamento de Galicia Edición: Santiago, 2003
Título: Arte no Parlamento
Textos: Francisco Pablos Holgado
Fotografías: Xoán Adrio Fondevila
Edita: Parlamento de Galicia
Depósito Legal: PO-454/2003
Cartoné, 34 x 26 cm., 209 páginas.
Catálogo de la colección de arte del Parlamento de Galicia.
Limiar de José María García Leira, Presidente del Parlamento de Galicia. Textos de Francisco Pablos Holgado.
En la Colección del Parlamento de Galicia están representados los siguientes pintores: Ovidio Murguía Castro, Ramón Parada Justel, Francisco Lloréns Díaz, Carlos Sobrino Buhigas, Roberto González del Blanco, Juan Luis López García, Carmen Rodríguez de Legísima, Carlos Maside García, Xosé Frau Ruiz, Manuel Colmeiro Guimarás, Arturo Souto Feijoo, Urbano Lugrís González, Laxeiro, Luis Seoane López, Xosé Fernández Sánchez, Manuel Prego de Oliver, Antonio Lago Rivera, Antonio Tenreiro Brochón, Virxilio Fernández Cañedo, Constantino Grandío López, Ricardo Segura Torrella, Xerardo Porto Montoto, Manuel Matas García, Mercedes Ruibal Argibay, Xosé López Guntín, Alfonso Abelenda Escudero, Felipe Criado Martín, Xavier Pousa Carrera, Xavier Varela Guillot, Arturo Cifuentes Pérez, Carlos García Mourón, Víctor Casas Julián, Roxelio Puente Díaz de la Rocha, Xaime Quessada Porto, Xosé Barreiro Gómez, Alfonso Sucasas Guerra, Alfonso Costa Beiro, Roberto González Fernández, Xosé Vázquez Castro, Xaime Cabanas Lorenzo, Xavier Correa Corredoira, Rosa Caamaño Fernández, Baldomero Moreiras Blanco, Xurxo Peteiro Vázquez, Alejandro González Caporale, Ernesto Muntaner Pedrosa, Michelle Barbe, Teresa Quiroga Bouzo, Xesús Sánchez Gallego, María Esther Novo Carrera y los escultores: Xosé María Acuña López, Xoán Oliveira Viéitez, Antonio García Patiño, Víctor Corral Castro, Manuel Buciños, Acisclo Manzano Freire, Siro López Lorenzo.
Tomo 17 del Diccionario Enciclopédico Galellego en 60 tomos publicado en 2003 Edición: Vigo, 2003
Título: Diccionario Enciclopédico Galego Universal (DEGU)
Textos: VV.AA.
Fotografías: VV.AA.
Edita: Ir Indo Edicións/La Voz de Galicia
Editor: Bieito Ledo Cabido
ISBN de la serie: 84-7680-429-6
ISBN del tomo: 84-7680-446-6
Depósito Legal: VG 828-2003
Cartoné, 28,5 x 20 cm., 127 páginas.
Tomo 17 del Diccionario Enciclopédico Galellego en 60 tomos publicado en 2003.
En este tomo están incluidos artículos de los siguientes artistas: Bieito Collazo (s. XVIII), Rosalía Collazo Dans, Elena Colmeiro González, Manuel Colmeiro Guimarás, Enrique Conde, Xosé Conde Corbal y Xesús Conde González, pintores y los escultores Silveste Colmeiro (s. XVIII), Raúl Comesaña Covelo y Ramón Ángel Conde Bermúdez.
Catálogo de la exposición de pintura y escultura, con obras de los fondos de la Colección Caixanova, correspondientes a la etapa comprendida entre 1945 y 2000. Edición: Vigo, 2002
Título: Colección Caixanova, unha visión da Arte Contemporánea Galega
Comisario:
Textos: María Victoria Carballo-Calero
Fotografías: Roberto Quintero
Edita: Caixanova
Depósito Legal: VG 241/02
Rústica, 26,5 x 21,5 cm., 111 páginas, 82 ilustraciones.
Catálogo de la exposición de pintura y escultura, con obras de los fondos de la Colección Caixanova, correspondientes a la etapa comprendida entre 1945 y 2000.
Textos: "Fondos da colección 1945-2000", "Reencontro coa modernidade, (1945-1957) direccións da renovación", "Poéticas de ruptura e persistencia da tradición na pintura dos sesenta", "O debate entre abstracción e figuración a principios dos setenta", "Atlántica como proxecto. A pintura dos oitenta", "Artistas nos noventa", de María Victoria Carballo-Calero.
Artistas en exposición, pintores: Laxeiro, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, José Frau, Arturo Souto, Antonio Rivas Briones, Luis Seoane, Manuel Torres, Julia Minguillón, Manuel Prego de Oliver, Isaac Díaz Pardo, Antonio Lago Rivera, Manuel Pesqueira Salgado, Maruja Mallo, Urbano Lugrís, Eugenio Granell, Manuel Mampaso, Molezún, Labra Suazo, Luis María Caruncho, Leopoldo Nóvoa, Lodeiro, Raimundo Patiño, Deside, Tino Grandío, Xavier Pousa, María Antonia Dans, Julio Fernández Argüelles, Segura Torrella, Alfonso Abelenda Escudero, Antonio Quesada, Jorge Castillo, José Luis de Dios, Xaime Quessada, Alfonso Sucasas, Alfonso Costa Beiro, Antón Pulido, Antón Goyanes, Rafael Baixeras, Francisco Mantecón, Ángel Huete, Moldes, Monroy, Freixanes, Jesús Vázquez, Manuel Quintana Martelo, Javier Correa Corredoira, Alberto Datas Panero, Antón Patiño, Antón Lamazares, Menchu Lamas, Isaac Pérez Vicente, Carlos Alcolea, Vicente Prego Vázquez, Masiá, Tono Carbajo, Din Matamoro, Berta Cáccamo, Darío Álvarez Basso, Christian Villamide, Antonio Murado, Pamen Pereira, Salvador Cidrás, Alberto Barreiro, Almudena Fernández, Álvaro Negro, Tatiana Medal y los escultores Antón Failde, Xoán Piñeiro, Elena Colmeiro, Buciños, Acisclo Manzano, Silverio Rivas, Soledad Penalta, Fernando Casás, Jorge Barbi, Xurxo Oro Claro, Francisco Leiro, Basallo, Manolo Paz, Carlos Rial y Pablo Orza.
Selección de poesías y pinturas de autores gallegos, poetas y pintores Edición: Pontevedra, 2002
Título: O Mar na pintura e na poesia galegas
Textos: Francisco Pablos, Maximino Cacheiro Varela
Edita: Deputación Provincial de Pontevedra
ISBN: 84-8457-093-2
Depósito Legal: PO 134-2002
Rústica 24,5 x 17 cm., 77 páginas.
Selección de poesías y pinturas de autores gallegos, poetas y pintores.
Recopilación de poesías de diversos autores, acompañadas de pinturas de artistas gallegos.
Las imágenes representan paisajes marinos de Urbano Lugrís, Suárez Llanos, Dionisio Fierros, Rafael Alonso, Germán Taibo, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Agustín Pérez Bellas, María Formoso, José Solla, Manuel Torres, Xavier Pousa, M. P. F., Ramón Rodríguez Vicente, Manuel Abelenda, Antolín Cacheiro Varela, Arturo Cifuentes, Ánxeles Penas, José Frau, Manuel Colmeiro y Antón Sobral.
Catálogo de la exposición colectiva itinerante, de pintores españoles que desarrollaron parte de su obra en París Edición: Granada, 2002
Título: Españoles en París. Las Vanguardias
Textos: Fernando Castro Flórez, Bibiana Martínez Torres, Marisa Oropesa
Edita: Caja de Ahorros de Granada
ISBN: 84-95-149-37-0
Depósito Legal: GR 1845-2002
Rústica, 22 x 24 cm. 181 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva itinerante, de pintores españoles que desarrollaron parte de su obra en París.
La muestra se celebró en Jaén y Granada.
Presentación: Carmen Calvo Poyato, Consejera de Cultura, Antonio Claret García García, Presidente de la Caja General de Ahorros de Granada. Textos de Fernando Castro Flórez, Bibiana Martínez Torres y Marisa Oropesa.
El catálogo incluye obras de Manolo Hugué, Joaquín Torres García, Julio González, María Blanchard, Pablo Gargallo, Pablo Picasso, Daniel Vázquez Díaz, Mateo Hernández, Manuel Ángeles Ortiz, Juan Gris, Celso Lagar, Jacint Salvadó, Benjamín Palencia, Ginés Parra, Pedro Flores, Francisco Bores, Pancho Gutiérrez Cossío, Alonso Olivares, Joaquín Peinado, Ismael González de la Serna, Rafael Botí, Luís Fernández, Manuel Colmeiro, José Palmeiro, Pedro Pruna, Hernando Viñés, Óscar Domínguez, Arturo Souto, Ramón Gaya, Emili Grau Sala, Antoni Clavé, F. Fin (José Vilató), Juan Alcalde, Orlando Pelayo y Javier Vilató.
Número 6 de la Colección Deza básicos, dedicado a los artistas de las tierras del Deza. Edición: Lalín, 2002
Título: Nova arte de Deza. Os pintores nados na segunda metade do século XX
Textos: Gustavo Hervella García, María Jesús Martínez Domínguez
Fotografías: Damián Payo Salgado
Edita: Seminario de Estudios de Deza
ISBN: 84-6076329-3
Depósito Legal: PO 587-2002
Rústica, 24 x 17 cm., 111 páginas.
Número 6 de la Colección Deza básicos, dedicado a los artistas de las tierras del Deza.
Prólogo: Xosé Crespo Iglesias, Alcalde de Lalín, Mercedes Rozas.
Textos de Gustavo Hervella García y María Jesús Martínez Domínguez.
Además de los artistas el texto recoge las principales actividades culturales de la zona, A Algarabía, A Solaina de Piloxo o la Bienal Laxeiro.
Los artistas estudiados del Deza son Laxeiro, Colmeiro, Francisco Lareo Morao, Gloria Alonso, Alfonso Sucasas, Antón Lamazares, Álvaro Negro, Guillermo Aymerich, Armindo Salgueiro, Damián Payo Cangado (Paío), Xaime López Villar, Antón Iglesias, Xabier González Arias, Fernando Rodríguez García, Juan Carlos Vázquez Otero, Beatriz Santomé González, José Antonio Fondevila García, Ricardo Ferreiro Silva y María del Mar García Rodríguez.
Libro que recoge entrevistas, conversaciones y otros datos sobre los pintores, Manuel Colmeiro, (Chapa, 1901-Salvaterra de Miño, 1999), Laxeiro, (Lalín, 1908-Vigo, 1996), y Manuel Torres, (Marín, 1901-1995), recogidas por Albino Mallo Álvarez. Edición: Santiago, 2001
Título: Colmeiro, Laxeiro, Torres: tres pintores históricos de Pontevedra
Textos: Albino Mallo Álvarez
Edita: Xunta de Galicia
ISBN: 84-453-3219-8
Depósito Legal: C 2594-2001
Rústica, 17 x 12 cm., 167 páginas.
Libro que recoge entrevistas, conversaciones y otros datos sobre los pintores, Manuel Colmeiro, (Chapa, 1901-Salvaterra de Miño, 1999), Laxeiro, (Lalín, 1908-Vigo, 1996), y Manuel Torres, (Marín, 1901-1995), recogidas por Albino Mallo Álvarez.
Presentación de Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia. Textos: "Colmeiro, Laxeiro, Torres", "Colmeiro", "Laxeiro", "Torres" y "Bibliografía", sobre los tres pintores.
El libro recoge textos de Xosé Antón Castro, Fernando Mon, Rafael Dieste, Antonio Bonet Correa, Agustín Rodríguez Sahagún, Juan Antonio Gaya Nuño, José Hierro, Xosé Luis Méndez Ferrín, José Manuel García Iglesias, Laxeiro, Uxío Novoneyra, Guillermina Soler Martínez, Ramón Peña, Manuel Filgueira Valverde y Salvador García Bodaño, textos sobre los artistas publicados en diversos medios de comunicación.
Catálogo de la Exposición que inicia el bienio 2001/2002, en la Fundación Pedro Barrié de la Maza de la Coruña Edición: Coruña, 2001
Título: París, París, París: 20 artistas españoles de la Escuela de París
Comisario: Luis María Caruncho
Textos: Luis María Caruncho, Juan Manuel Bonet
Fotografías: Archivo Fundación Pilar y Joan Miró, Archivo Fundación Telefónica, Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao, Archivo Museo Reina Sofía, Archivo Museo Pablo Picasso de Barcelona, Pilar García, Juan García Rosell, Xenaro Martínez Castro, Xoan Piñón, José Puy, Juan Rodríguez
Edita: Fundación Pedro Barrié de la Maza
ISBN: 84-89748-96-9
Depósito Legal: C-2079/01
Rústica, 28 x 22 cm., 261 páginas, 68 ilustraciones
Catálogo de la Exposición que inicia el bienio 2001/2002, en la Fundación Pedro Barrié de la Maza de la Coruña.
Presentación de Carmela Arias y Día de Rábago, Presidenta de la Fundación Pedro Barrié de la Maza.
En esta exposición se presentan obras de Joan Miró, Pablo Picasso, Óscar Domínguez, Daniel Vázquez Díaz, Juan Gris, Manuel Colmeiro, Maruja Mallo, Arturo Souto, Pancho Cossío, Manuel Ángeles Ortiz, Francisco Iturrino, Francisco Bores, Luis Fernández, María Blanchard, Hernando Viñes, Celso Lagar, Joaquín Peinado, Ismael de La Serna, Juan de Echavarría y Jacint Salvado.
Catálogo de la exposición que el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa edita con motivo de la exposición en Homenaje a Julián Trincado, que se celebra entre el 13 de diciembre del 2000 al 7 de enero de 2001. Edición: A Coruña, 2000
Título: Homenaje a Julián Trincado
Comisario: Luis María Caruncho
Textos: Valeriano Bozal
Fotografías: Pablo Linés, Xoán Piñón, Santiago Sáiz
Edita: Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa
Depósito Legal: M-48881-2000
Encuadernación en rústica. 20 x 14 cm. 40 páginas, 23 ilustraciones y 23 fotografías de los artistas.
Catálogo de la exposición que el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa edita con motivo de la exposición en Homenaje a Julián Trincado, que se celebra en la Casa Grande de Viloria, en el Barco de Valdeorras, entre el 13 de diciembre de 2000 y el 7 de enero de 2001.
Presentaciones de Victoriano Reinoso y Reino, Vicepresidente-Consejero Delegado de Unión Fenosa y de Luis María Caruncho, Director del Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa.
La muestra presenta obras de: Albuquerque Mendes, Jorge Barbi, Berta Cáccamo, Rafael Canogar, Tono Carbajo, Salvador Cidrás, Manuel Colmeiro, José Frau, Ferrán García Sevilla, Tino Grandío, José Hernández, Maruja Mallo, Din Matamoro, Tatiana Medal, Pedro Muiño, Antonio Murado, Xurxo Oro Claro, José Luis Pastor, Carlos Rial, Carmo Sousa Pinto, Tono, Manuel Vázquez y Xesús Vázquez.
El catálogo finaliza con un listado de los artistas representados en el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa.
Catálogo de la Colección de Arte del Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, formado por las adquisiciones realizadas en las bienales, y otras adquisiciones selectivas. Edición: A Coruña, 2000
Título: Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa: Fondos 1989-1998
Dirección: María Luisa Sobrino Manzanares
Coordinación: Jorge Núñez Lodeiro
Textos: Antonio Bonet Correa, María Luisa Sobrino Manzanares, Carlos de Artaza Montero, José Francisco Blanco Fandiño, María Xesús Busto Castiñeiras, Juan Manuel Carrasco Estévez, Olga Conde Abalde, Juan Corral Varela, Dolores Ferrín Santos, Xosé Antón González Serén, Carlos Lafuente Pacios, Sabela López Pato, Jorge Núñez Lodeiro, Beatriz Parga Méndez, Sandra Patiño Alves, Francisco Salas Yanes, Ester Suárez Rodríguez.
Fotografías: Xoán Piñón
Edita: Unión Fenosa
ISBN: 84-923861-0-X
Depósito Legal: M-5059-2000
Rústica. 24,5 x 24 cm. 488 páginas, 175 ilustraciones.
Catálogo de la Colección de Arte del Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, formado por las adquisiciones realizadas en las bienales, y otras adquisiciones selectivas.
Prólogo de de José María Amusátegui de la Cierva, presidente de Unión Fenosa. Textos: "Un Museo para una colección", de Antonio Bonet Correa, "La colección del Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa. Un reto para el nuevo milenio", de María Luisa Sobrino Manzanares.
Textos sobre las obras y los artistas de Carlos de Artaza Montero, José Francisco Blanco Fandiño, María Xesús Busto Castiñeiras, Juan Manuel Carrasco Estévez, Olga Conde Abalde, Juan Corral Varela, Dolores Ferrín Santos, Xosé Antón González Serén, Carlos Lafuente Pacios, Sabela López Pato, Jorge Núñez Lodeiro, Beatriz Parga Méndez, Sandra Patiño Alves, Francisco Salas Yanes, Ester Suárez Rodríguez.
El catálogo contiene obras de: Abelenda, Darío Álvarez Basso, Pilar Álvarez Pablos, Moncho Amigo, Xoán Anleo, Juan José Aquerreta, Elena Asíns, Cristina Ataide, Aymerich, Fernando Babío, José María Báez, Javier Baldeón, Jorge Barbi, Eduardo Barco, Xosé Carlos Barros, Basallo, José María Bermejo, Juan Bordes, Berta Cáccamo, Carmen Calvo, José Manuel Calzada, Miguel Ángel Campano, Rafael Canogar, Alberto Capón, Tono Carbajo, Xesús Carballido, Andrián Carra, Caruncho, Damián Casado, Julián Casado, Jorge Castillo, Caxigueiro, Ángel Cerviño, Xoán Cerviño, Xosé Cid, Salvador Cidrás, Cillero, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, Xavier Correa Corredoira, Alejandro Corujeira, Rufo Criado, Luis Cruz Hernández, Juan Cruz Plaza, Ángel Mateo Charráis, Xaquín Chaves, Alberto Datas, Florentino Díaz, Dis Berlín, Francisco Farreras, César Fernández Arias, Ana Fernández, Mario Fernández Granell, Yolanda Ferrer, Xosé Freixanes, Amadeo Gabino, Elena Gago, Jorge Galindo, Luis García Ochoa, Ana García Pan, Ramón Gaya, Juan Giralt, María Gómez, José Luis Gómez Penales, Alejandro González Pascual, Juan Gopar, Luis Gordillo, Begoña Goyenetxea, Constantino Grandío, José Fernández, Marta Iglesias Rodríguez, José María de Labra, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Mauricio Lanzillotta, Laxeiro, Francisco Leiro, David Lista Ranha, Eva Lootz, Fran López Beru, Cristóbal Llorente, Cristino Mallo, Maruja Mallo, Francisco Mantecon, Luis Marco Burillo, Cirilo Martínez Novillo, Din Matamoro, Tatiana Medal, Elena Mendlzábal, Juan Mercado, Manolo Moldes, Manuel Molezún, Teresa Moro, José M. Mosquera, Pedro Muiño, Manu Muniategiandikoetxea, Lucio Muñoz, Antonio Murado, Álvaro Negro, José Noguero, Leopoldo Nóvoa, Leyre Ormaetxe, Xurxo Oro Claro, Pelayo Ortega, Jesús Otero Iglesias, Luis Palmero, Rinaldo Paluzzi, José Luis Pastor, Manuel Patinha, Antón Patiño, Manolo Paz, Pamen Pereira, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Gabriel Perezzan, Peteiro, Vicente Prego, Agustín Redondela, Dick Rekalde, Carlos Rial, Javier Riera, Miguel Rodríguez Acosta, Antonio Rojas, Joan Rom, Emiliano Romero, Álvaro de La Rosa, Manuel Sáiz, Juan Sánchez, Sánchez Calderón, Néstor Sanmiguel, Seara, Luis Seoane, Soledad Sevilla, Gonzalo Sicre, Nikias Skapinakis, Carmo Sousa, Isabel Taboada, Luis Torras, Isabel Tristán, Juan Ugalde, Mercedes Valcárcel, José Vázquez Cereijo, Xesús Vázquez, Xuxo Vázquez Pardo, Álvaro de la Vega, Vela Zanetti, José Vento, Manuel Vidal Torres, Christian Villamide y Miguel Villarino.
Catálogo de la exposición de dibujos, celebrada en Ferrol, en 2000 Edición: Vigo, 2000
Título: El dibujo en el Siglo XX
Comisariado: Marisa Oropesa
Textos: Xosé Anton Castro, Elisa San Jose Maderuelo
Fotografías: Miguel Czernikowski, Pablo Linés, Rocco Ricci, Roberto Quitero
Edita: Caixavigo y Ourense
Depósito Legal: VG 46/2000
Rústica, 27 x 21,5 cm., 143 páginas.
Catálogo de la exposición de dibujos, celebrada en Ferrol, en 2000.
Presentación: Marisa Oropesa, Comisaria de la exposición.
Textos: "dibujar la dimensión estética de un siglo", por Xosé Anton Castro, "Un siglo de dibujo", por Elisa San Jose Maderuelo.
La muestra se celebró en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, del 5 de mayo al 4 de junio de 2000.
Entre los dibujos en exposición, se encuentran obras de Alfonso R. Castelao, Federico Ribas, Colmeiro, Arturo Souto, Laxeiro, Maruja Mallo, Luis Seoane, Manuel Prego de Oliver, Jorge Castillo y Francisco Leiro.
Catálogo de la exposición de dibujos, celebrada en Lugo, en 2000 Edición: Lugo, 2000
Título: El dibujo en el siglo XX
Textos: Xosé Antón Castro, Elisa San José Maderuelo, Marisa Oropesa
Edita: Museo Provincial de Lugo
ISBN: 978-84-8192-73-0
Depósito Legal: LU-2000
Cartoné, 27 x 21 cm. 143 páginas.
Catálogo de la exposición de dibujos, celebrada en Lugo, en 2000.
Textos de Xosé Antón Castro, Elisa San José Maderuelo y Marisa Oropesa.
la exposición se celebró en el Museo Provincial de Lugo, entre marzo y abril de 2000.
Entre las obras presentadas, dibujos de Jorge Castillo, Manuel Colmeiro, Laxeiro (José Otero Abeledo), Francisco Leiro, Manuel Prego de Oliver, Luis Seoane, Maruja Mallo, Arturo Souto, Castelao y Federico Rivas Montenegro.
Tomo XVI del proyecto Galicia Arte de la editorial Hércules de Ediciones, "Arte Contemporáneo I", dirigido por Francisco Rodríguez Iglesias Edición: Coruña, 1999
Título: Galicia Arte
Textos: Xosé Antón Castro, Susana Cendán, Bernardo Castelo, Severino Penelas, José Luis Cabo, Xosé Enrique Acuña, Ángel Luis Hueso
Fotografías: VV.AA.
Edita: Hércules de Ediciones
ISBN de la serie: 978-84-872444-19-3
ISBN del tomo: 978-84-89468-47-4
Depósito Legal: C 532/93
Cartoné, 31 x 22 cm., 560 páginas.
Tomo XVI del proyecto Galicia Arte de la editorial Hércules de Ediciones, "Arte Contemporáneo I", dirigido por Francisco Rodríguez Iglesias.
Textos estructurados en 9 capítulos con varios apartados cada uno: 1º "El hermetismo de la posguerra (1939-1951)", 2º "Los intentos de apertura y el debate en torno a la abstracción (1951-1962), 3º "La pintura en las décadas de los sesenta y setenta", 4º "La escultura en las decadas de los sesenta y setenta", 5º "El grabado", 6º "Los años ochenta", 7º "Los años noventa", 8º "La fotografía en Galicia" y 9º "Galicia en el cine".
En este tomo están incluidos artículos de los siguientes artistas: Carlos Maside, Manuel Torres, Laxeiro, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Luis Seoane, Manuel Pesqueira, Isaac Díaz Pardo, Manuel Prego de Oliver, Maruja Mallo, Urbano Lugrís, Eugenio Fernández Granell, Mario Fernández Granell, Francisco Asorey, Cristino Mallo, Constantino Grandío, Antonio Lago Rivera, Manuel Mampaso, José María de Labra, Manuel Suárez Molezún, Luis Torras Martínez, Antonio Tenreiro, Antonio García Patiño, Alejandro González Pascual, María Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Alejandro Paisa, Rafael Alonso, Jesús Núñez, Antonio Faílde, Xoán Piñeiro, Arturo Baltar, Luis Caruncho, Xosé Díaz Arias, Ánxel Huete, Francisco Mantecón, Armando L. Guerra, Antón Goyanes, Manuel Facal, Manuel Ruibal, Leopoldo Nóvoa, Mercedes Ruibal, Virxilio Fernández, Xosé Conde Corbal, Agustín Pérez Bellas, Alfonso Abelenda, Tomás Barros, Julio Argüelles, Xosé Barreiro Gómez, Felipe Criado, Xulio Maside, Rafal Úbeda, Bea Rey, Alfonso Sucasas, Jorge Castillo, Alfonso Costa, Xaime Quessada, José Luis de Dios, Acisclo, Aramburu, Rogelio Puente, Caulonga, Urbano Lugrís Vadillo, Elena Gago, Abreu Bastos, Alberto Datas, Manuel García Vázquez, "Buciños", Acisclo Manzano, Juan Otero García, "Eiravella", Xesús Valverde Alonso, Camilo Otero, Francisco Otero Besteiro, Elena Colmeiro, Camilo Nogueira, Juan José Oliveira Viéitez, "Oliveira", Xosé Cid Menor, Xosé Díaz Fuentes, Silverio Rivas, Mon Vasco, Reimundo Patiño, Enrique Ortiz Alonso, Conde Corbal, Doroteo Arnáiz, Antón Patiño, Menchu Lamas, Guillermo Monroy, Antón Lamazares, Xosé Freixanes, Javier Correa Corredoira, Rafael R. Baixeras, Xesús Vázquez, Alberte Permuy, Manuel Quintana Martelo, Vidal Souto, César Otero, Fermín Encinar, Amando, Tono Carbajo, Din Matamoro, Juan Martínez de la Colina, Xosé Artiaga, Carlos Crego, Ana Mazoy, Antonio Mouzo, Pedro Muíño, Seara, Xurxo Oro Claro, Xaquín Chaves, José Bibián Lorenzo, Antón Pulido, Antón Sobral, Xaime Cabanas, Xosé Lodeiro, Luis Borrajo, Ignacio Basallo, Paco Pestana, Francisco Leiro, Manolo Paz, Enrique Velasco, Xosé Manuel Castro, Francisco Pazos, Jorge Barreiro Barreiro, Xavier Toubes, María Xosé Díaz, Daniel Río, Miguel Vázquez, Xoán Anleo, Jorge Barbi, Moncho Amigo, Pepe Galán, Enrique Conde, Ramón Conde, Manuel Patinha, Rosalía Pazo, Jesús Valmaseda, Berta Cáccamo, Darío Basso, Vicente Prego, Antonio Murado, Norberto Olmedo, José Manuel Calzada, Guillermo Aymerich, Pamen Pereira, Isaac Pérez Vicente, Manuel R. Moldes, Roberto González Fernández, Xurxo Martiño, Guerreiro, Fernando Babío, Jesús Otero-Yglesias, Paloma Cabello, Rafael Romero Masiá, Xesús Carballido, María L. Ruido, María Álvarez, Diego de Giráldez, Sergio Portela, Ángel Cerviño, Carmen Hermo, Menchu Outón, Fernando Arenaz, Pilar Álvarez Pablos, Lola Solla, Rosalía Banet, Xosé Espona, Christian Villamide, Alejandro Carro, Xurxo Gómez-Chao, Lomarti, Ana María de Matos, Manolo Figueiras, Baldomero Moreiras, Jorge Peteiro, Miguel Pereira, Mar Rodríguez Caldas, Andrés Pinal, Rosa Veloso, Alberto Barreiro, Ana Fernández, Vicente Blanco, Manolo Vilariño, Manolo Ruibal, José Luis G. Loureiro, Emilia Salgueiro, Carmen Chacón, María de Felipe, Cruz Pérez Rubido, Marisa Areal, José Luis Seara, Simón Pacheco, Armindo Salgueiro, Salvador Cidrás, Almudena Fernández, Tatiana Medal, Álvaro Negro, Manuel Oliveira, Miguel Mosquera, Xosé Carlos Barros, Álvaro de la Vega, Antonio Taboada, Manolo Chazo, Soledad Penalta, "Caxigueiro", Jorge Riveiro, Xosé Teiga, Xavier Riomao, Guillermo Díaz Charlín, Loreto Blanco, Santiago Mayo, Elena Prado, Carlos Rial, Rosana Carnero, Holga Méndez, Carlos Nieto y Fernando Casas.
Catálogo de la exposición de pintura y escultura con fondos de la Colección Aena, que se celebra en el Kiosco Alfonso de Coruña, en 1999. Edición: Madrid, 1999
Título: Aena Colección de Arte Contemporáneo
Fotografías: Francisco Loren
Edita: Fundación Aena
ISBN: 84-930580-1-7
Depósito Legal: M 19562-1999
Rústica, 27 x 21 cm. 141 páginas, 26 ilustraciones.
Catálogo de la exposición de pintura y escultura con fondos de la Colección Aena, que se celebra en el Kiosco Alfonso de Coruña, en 1999.
Presentación de Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde de Coruña y de Fernando Piña Saiz, Presidente del Patronato de la fundación Aena.
Artistas en la exposición: Juan Alcalde, Amador Magraner, Eduardo Arroyo, Amalia Avia, Juan Bárjola, Erwin Bechtold, Venancio Blanco, Fernando Botero, José Manuel Broto, Miguel Ángel Campano, Rafael Canogar, Luis Caruncho, José Manuel Ciría, Manuel Colmeiro, Martín Chirino, Óscar Domínguez, Teresa Duclós, Teresa Eguibar, Adolfo Estrada, Luis Feito, Amadeo Gabino, Florencio Galindo, Jorge Galindo, Juan Genovés, Luis Gordillo, Josep Guinovart, José Hernández, Agustín Ibarrola, Carmen Laffón, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Roberto Matta, Antonio Molina Sánchez, Manuel H. Mampó, Lucio Muñoz, Antonio Murado, Eduardo Naranjo, Miquel Navarro, Pablo Palazuelo, Antón Patiño, Febrizio Plessi, Manolo Quejido, Bernardi Roig, Gerardo Rueda, Joaquín Sáez, Alberto Sánchez, Pablo Serrano, Soledad Sevilla, José María Sicilia, Antoni Tàpies, Jordi Teixidor, Cristóbal Toral, Gustavo Torner, Eduardo Úrculo, Salvador Victoria y Fernando Zóbel.
La muestra, bajo la dirección de Enrique Moral Sandoval, tiene lugar en el Kiosco Alfonso de Coruña del 19 de mayo al 27 de junio de 1999.
Cubierta: "Eidos de Rosalía", de Antón Lamazares, técnica mixta sobre cartón, 1996.
Exposición colectiva que se celebra con motivo del Xacobeo de 1999 Edición: Santiago, 1999
Título: Camiños
Comisariado: Pilar Corredoira
Textos: José Manuel García Iglesias, Javier Hernando Carrasco, Gabriel Rodríguez Pascual, Mª Victoria Carballo Calero, Antonio Garrido Moreno, Mª Ángeles Pena Truque, Montserrat Vila Martínez, Manuel Mosquera Cobián, Tomás Fernández Fuertes, Ana M. Carril Cuesta, Ana Vasco del Castillo, Lee Fontanella
Fotografías: Alonso, Jorge Fernández Balado, José Ferrero, Germán González Sinova, Xenaro Martínez Castro, Marcos Morilla, José Suárez
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo
ISBN: 84-453-2392-X
Depósito Legal: S 308-1999
Rústica, 26 x 21 cm., 253 páginas.
Exposición colectiva que se celebra con motivo del Xacobeo de 1999.
Presentación de Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia.
Textos: "Camiños", José Manuel García Iglesias, Castela e León "O Camiño plural da Pintura Contemporánea", Javier Hernando Carrasco, "Artistas, Obra", Javier Hernando Carrasco, Cantabria "Camiños de indefinición", Gabriel Rodríguez Pascual, "Artistas, Obra", Gabriel Rodríguez Pascual, Galicia "Diversidade de olladas. Propostas de renovación (1900-1960)", Mª Victoria Carballo Calero, "O Camiño da Arte Galega cara ó século XXI: 1950-1999", Antonio Garrido Moreno, "Artistas. Obra", Mª Ángeles Pena Truque, Montserrat Vila Martínez, Manuel Mosquera Cobián, Tomás Fernández Fuertes, Ana M. Carril Cuesta, Ana Vasco del Castillo, Lee Fontanella. Asturias "Polos distintos camiños", Ramón Rodríguez, "Artistas. Obra".
Artistas Galicia: Fernando Álvarez de Sotomayor, Castelao, Carlos Maside, Colmeiro, Urbano Lugrís, Mampaso, José María de Labra, Antón Goyanes, Quintana Martelo, Roberto González Fernández, Manuel Moldes, Antonio Murado, Juan Rodríguez.
Tomo 5º de la Enciclopedia Ilustrada Galega, formada por 16 tomos, dirigida por Xosé Antonio Perozo, publicada en 1999, editor Bieito Ledo Cabido Edición: Vigo, 1999
Título: Enciclopedia Galega Universal
Textos: VV.AA.
Edita: Ir Indo Edicións
ISBN de la serie: 84-7680-288-9
ISBN del tomo: 84-7680-293-5
Depósito Legal: VG 264-1999
Cartoné, 29 x 24 cm. 518 páginas.
Tomo 5º de la Enciclopedia Ilustrada Galega, formada por 16 tomos, dirigida por Xosé Antonio Perozo, publicada en 1999, editor Bieito Ledo Cabido.
En este volumen entradas sobre los artistas: Víctor Casas Julián, Xosé Antón Castaño Gestoso, Jorge Castillo Casalderrey, Alberto Castro Couso, Valentín Castro Díaz, Luciano Castro García, Zacarías Castro González, Santiago Catalán Tobia, Adolfo Caula Cornejo, Xesús Antonio Caulonga Pereira, Severo Xesús Cebeiro Santiso, Xoán Xosé Cebral Rodríguez, Julián Cebrián Villagómez, Anxo Cerviño, Xoán Antonio Cerviño Calvo, Xaquín Chaves López, Xosé Chavete Rodríguez, Juan Cidrás Robles, Salvador Cidrás Robles, Arturo Cifuentes Pérez, Andrés María de Cisneros Pereira, Xosé Cobas Gómez, Rosalía Collazo Dans, Elena Colmeiro González, Manuel Colmeiro Guimarás, pintores, José Castiñeiras Iglesias, Filipe de Castro, Francisco de Castro y Canseco, José Manuel Castro López, Xerome de Castro Losada, José Castro Muñiz, Ramón Castro Ribera, Antonio de Castro Santos, Manuel Caulonga Pereira, Estevo de Cendón Buceta, Xosé Cerviño García, Manuel Chazo González, Xosé Cid Menor, Guillén Colás, Silvestre Colmeiro, escultores, Álvaro Cebreiro Martínez, dibujante y Sergio Casas Castaño, Fausto Castiñeiras Isorna, ilustradores.
Catálogo de la exposición de fondos de arte de la Colección Caixa Galicia, en Santiago de Compostela, en 1999 Edición: Coruña, 1999
Título: Colección Caixa Galicia
Comisariado: Rosario Sarmiento
Textos: Fernando Castro Flórez, X. Antón Castro, Rosario Sarmiento
Fotografía: Xoán Piñon, archivo Caixa Galicia
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 84-88484-36-4
Depósito Legal: C-778-1999
Rústica, 28 x 25 cm., 144 páginas.
Catálogo de la exposición de fondos de arte de la Colección Caixa Galicia, en Santiago de Compostela, en 1999.
Presentación: Xosé A. Sánchez Bugallo, José Ramón Docal Labaén y Xosé Denis Hombre.
La exposición tiene lugar en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, del 27 de abril al 27 de junio de 1999.
Textos: "Facer do futuro pasado", por Rosario Sarmiento, "Unha singladura exquisita a través do século estético", por X. Antón Castro, "Marginalia, anotacións no horizonte da museolofilia", por Fernando Castro Flórez.
La muestra presenta obras de Castelao, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Arturo Souto, Urbano Lugrís, Luis Seoane, Eugenio Fernández Granell, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Tino Grandío, Jorge Castillo, Manuel Suárez Molezún, Luis Caruncho, Lucio Muñoz, José María de Labra, Darío Villalba, Julião Sarmento, Alberto Datas, Fernando Casás, Ignacio Basallo, Isaac Pérez Vicente, Antonio Murado, Pamen Pereira Xesús Vázquez, Manuel Vilariño, Antón Lamazares, Tono Carbajo, Carlos Rial, Berta Álvarez Cáccamo, Jorge Barbi, Menchu Lamas y Francisco Leiro.
Tomo 6 de la colección "Artistas pintores", la Vanguardia histórica, publicado por Nova Galicia Edicións en 1998 Edición: Vigo, 1998
Título: Artistas Gallegos pintores. Vanguardia histórica
Textos: Isaac Díaz Pardo, Xosé Manuel López Vázquez, Juan Monterroso Montero, Mª Esther Rodríguez Losada, Antón Sobral, Severino Penelas, Xosé Manuel Bouzas, Pilar Corredoira
Fotografías: Xulio Gil, Aux. Lois A. G.
Edita: Nova Galicia Edicións
ISBN: 84-87755-33-X
Depósito legal: PO 1-98
Cartoné, 32 x 24,5 cm., 413 páginas 534 ilustraciones
Tomo 6 de la colección "Artistas pintores", la Vanguardia histórica, publicado por Nova Galicia Edicións en 1998.
Introducción: Antón Castro
Textos: "Castelao", de Isaac Díaz Pardo, "José Frau", de Xosé Manuel López Vázquez y Juan Monterroso Montero, "Manuel Colmeiro", de Antón Castro, "Carlos Maside", de Mª Esther Rodríguez Losada, "Manuel Torres", de Antón Sobral, "Virxilio Blanco", de Xosé Manuel López Vázquez y Juan Monterroso Montero, "Arturo Souto", de Severino Penelas, "Cándido Fernández Mazas", de Xosé Manuel Bouzas, "Laxeiro", de Antón Castro, "Maruja Mallo", de Pilar Corredoira.
En este tomo: Castelao, José Frau, Manuel Colmeiro, Carlos Maside, Manuel Torres, Virxilio Blanco, Arturo Souto, Cándido Fernández Mazas, Laxeiro, Maruja Mallo.
Tomo cuarto del catálogo de arte de Caixavigo, publicado en cuatro volúmenes Edición: Vigo, 1998
Título: Colección Caixavigo: pintura, escultura, dibujo
Textos: José Manuel B. López Vázquez, Francisco Pablos, María Luisa Illari Junquera
Fotografías: Roberto Quintero, Estudio HYC
Edita: Caixanova
ISBN: 84-606-1501-4 (Obra completa)
ISBN: 84-922080-4-X
Depósito Legal: VG 828-1998
Cartoné con sobrecubierta, 31 x 22 cm., 399 páginas.
Tomo cuarto del catálogo de arte de Caixavigo, publicado en cuatro volúmenes.
Prólogos de José Manuel B. López Vázquez y Francisco Pablos, biografías de los autores Francisco Pablos Holgado. Textos: "Una cuarta etapa en un camino en marcha", por José Manuel García Iglesias. Fichas de las obras por María Luisa Illari Junquera.
El volumen 4 contiene obras de los siguientes artistas: Luis Alcántara Álvarez, David De Almeida, Rafael Alonso Fernández, Xurxo Alonso García, Berta Álvarez Cáccamo, Amando (Amando González), Helena Amaral Cardoso, Moncho Amigo, Grato Amor Moreno, Arturo Andrade Arias, Arquímedes Artal Moreno, Manuel Ayaso Dios, Guillermo Aymerich Goyanes, José Barreiro Gómez, Alberto Barreiro González, Buciños (Manuel García de Buciños), Manuel Bujados, Abelardo Bustamante, Paloma Cabello Pérez, Jorge Cabezas Tomé, R. Calvo (Rafael Martínez Calvo), Ricardo Camino Calvo, Carnot (Juan José Álvarez Carnot), Eva Carrera Ramírez, Enrique (Enrique Jiménez Carrero) Carrero, Luis María Caruncho Amat, Jorge Castillo Casalderrey, José Castro Muñiz, Caxigueiro (Daniel Rio Ruibal), Ángel Cerviño, Xaquín Chaves López, Chelín (José Eduardo Martínez González), José Cid Menor, Salvador Cidrás Robles, Manuel Colmeiro Guimarás, Javier Correa Corredoira, Mª Carmen Corredoira y Ruiz, Lois Corvera Peña, Alfonso Costa Beiro, Carlos Crego Rodríguez, María Antonia Dans Boado, Alberto Datas Panero, Mª Xosé Díaz, Carmen Domínguez Vaz, Menca Estévez (Mª Carmen Estévez Salgueiro), Julio A. Fernández Argüelles, Almudena Fernández Fariña, Paulo Luis Ferreira de Almeida, Luis Franca Machado, José Frau Ruiz, Freixanes (José Mª Fernández Freixanes), Rafael Freijeiro Carrera, Juan Garcés, Joaquín García-Gesto, Julio García Rivas, Francisco González Lagares, Roberto González Fernández, Goya (Francisco de Goya y Lucientes), Tino (Constantino Grandío López) Grandío, Eugenio (Eugenio Fernández Granell) Granell, Eloy Hernández Calzada, Eloy Hernández Rollán, Julián Hernández Santodomingo, Mariano Izquierdo y Vivas, José Francisco (José Francisco Pérez Martínez), José María Labra Suazo, Antonio Lago Rivera, Juan Fernando de Laiglesia, Antón Lamazares Silva, Manuel Lareo Fernández, Ana Legido Soto, Leiro (Francisco Leiro Lois), José Manuel López Bouza, Francisco Lloréns Díaz, Juan José Lomarti, Juan Luis López García, Urbano Lugrís González, Federico de Madrazo y Kuntz, Magalhaes (F. Xavier Fernández Magalhaes), Acisclo Manzano Freire, Olga Martínez López, Armando Martínez Vázquez, Xurxo Martiño (Martín Costa Pérez), Masiá (Rafael Romero Masiá), Carlos Maside García, Tatiana Medal Francesch, Julia Minguillón Iglesias, Santiago Montes Areas, Luis Mosquera Gómez, José María Mosquera Pedrosa, Antonio Murado López, Román Navarro García, Álvaro Negro Romero, Leopoldo Novoa García, Norberto Olmedo Portela, Pablo Orza, Francisco Otero Besteiro, Jesús Otero Yglesias, Pury del (Purificación del Palacio Sola) Palacio, José Palmeiro Martínez, Marta Pardo de Vera López, Patinha (Manuel Antonio Dasilva Marques), Manuel Paz Mouta, Francisco Pazos Martínez, José Luis Penado Gómez, Soledad Penalta Lorenzo, Encarnación Penelas Valladares, Benigno Pereira Borrajo, Miguel Pereira Figueroa, Pamen (Mª del Carmen Pérez Pereira) Pereira, Agustín Pérez Bellas, Cruz Pérez Rubido, Elsa Pérez Vicente, Jorge Peteiro Vázquez, Manuel Prego de Oliver, Julio Prieto Nespereira, Antón Pulido Novoa, Teresa Puy Fraga, Xaime Quesada Blanco, Antonio Quesada Porto, Fernando Quesada Porto, Xaime Quessada (Jaime Quesada Porto), Manuel Quintana Martelo, Román Ribera Cirera, Silverio Rivas Alonso, Manuel Romero Castro, José María Salgado Rodríguez, Agustín Sciammarella, Seara (José Luis Álvarez Seara), Ricardo Segura Torrella, Carmen Senande Pazos, Seoane López Luis, Enrique Serra Auque, Ángel Sevillano Estremera, Siro (Siro López Lorenzo), Pedro Solveira Collazo, Sotomayor (Fernando A. de Sotomayor), Arturo Souto Feijoo, Alfonso Sucasas Guerra, Mª Mercedes Taboada Gil, Tono (Antonio Galán Fuentes), Manuel Torres Martínez, Rafael Úbeda Piñeiro, Joaquín Vaamonde Cornide, Varela (Leopoldo Fernández Varela), Álex Vázquez (Alejandro Vázquez-Palacios Gómez), José Luis Vázquez Cereijo, Manuel Vázquez Paz, Álvaro de La Vega (Álvaro González de La Vega), Jenaro Pérez Villaamil, Christian Villamide y Virxilio (Virxilio Fernández Cañedo).
Estudio sobre los pintores gallegos que tiene actividad en los cien años, entre 1850 y 1950, publicado por Edicións Xerais de Galicia en 1998 Edición: Vigo, 1998
Título: A pintura galega, (1850-1950). Escola, Contextualización e Modernidade
Textos: Fernando M. Vilanova
Edita: Edicións Xerais de Galicia
ISBN: 84-8302-271-0
Depósito Legal: VG 754-1998
Rústica, 21 x 13 cm. 494 páginas.
Estudio sobre los pintores gallegos que tiene actividad en los cien años comprendidos entre 1850 y 1950, publicado por Edicións Xerais de Galicia en 1998.
Prólogo: M. Victoria Carballo-Calero. Textos de Fernando M. Vilanova.
Entre los artistas reseñados en este libro se encuentran, Dionisio Fierros, Vicente Valderrama Mariño, José María Garabal Louzao, Antonio Jaspe Moscoso, Gumersindo Pardo Reguera, Villamil García de Paredes, Serafín Avendaño, Ramón Buch Buet, Federico Guisasola, Jenaro Pérez Villaamil, Adolfo Caula y Cornejo, Ricardo Balaca, José María Fenollera Ibáñez, Eduardo de la Vega Balanda, Modesto Brocos, Arturo Fernández Cersa, Víctor Morelli, Ovidio Murguía, Jenaro Carrero, Ramón Parada Justel, Joaquín Vaamonde, Germán Taibo, Francisco Lloréns, Bello Piñeiro, José Seijo Rubio, Antonio Fernández, Alfredo Souto, Prudencio Canitrot, Celso García de la Riega, Enrique Campo Sobrino, Álvarez de Sotomayor, Elvira Santiso, González del Blanco, Carlos Sobrino Buhigas, Antonio Medal, Xesús Rodríguez Corredoira, Juan Luis López García, Alfonso Rodríguez Castelao, Carlos Maside, Xosé Otero Abeledo, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Arturo Souto, Luis Seoane, Urbano Lugrís, Isaac Díaz Pardo, Luis Seoane, Imeldo Corral, Virxilio Blanco, Julia Minguillón, Lino Villafínez, José Frau, Cándido Fernández Mazas, Eugenio Granell, Maruja Mallo, Amando Suárez Couto y Luciano Castro.
Catálogo de la exposición de los fondos de nueva adquisición de Caixa Galicia, 1998 Edición: Coruña, 1998
Título: Colección de arte Caixa Galicia: novas adquisicións 96-98
Comisariado: Rosario Sarmiento
Textos: Rosario Sarmiento
Fotografía: Xoán Piñón, Manuel Vilariño, Galería scq
Edita: Caixa Galicia
ISBN: 84-89231-64-8
Depósito Legal: C 1139-1998
Rústica, 28 x 24,5 cm., 163 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de nueva adquisición de Caixa Galicia, 1998.
Presentación José Ramón Docal Labaén, Presidente de Caixa Galicia. Textos de Rosario Sarmiento.
El catálogo reproduce 93 obras de los siguientes artistas: Castelao, Juan Luis López, Manuel Colmeiro, Maruja Mallo, Julia Minguillón, Arturo Souto, Eugenio Fernández Granell, Antonio Lago Rivera, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Manuel Suárez Molezún, Francisco Farreras, María Antonia Dans, Luis Caruncho, Lucio Muñoz, Jorge Castillo, José María de Labra, Darío Villalba, Manuel Ruibal, Manuel Quintana Martelo, Xesús Vázquez, Xavier Toubes, Roberto González Fernández, Julião Sarmento, Jorge Barbi, Manuel Vilariño, Caxigueiro, Antón Lamazares, Menchu Lamas, Tono Carbajo, Ángel Cerviño, Francisco Leiro, Din Matamoro, Berta Cáccamo, Darío Álvarez Basso, Pilar Álvarez Pablos, Carlos Rial y Tatiana Medal.
La muestra se celebra en la Estación Marítima de Coruña, entre julio y agosto de 1998.
Catálogo de la exposición "Galicia 1900-1990", de la serie de exposiciones "Galicia terra Única", celebradas en 1997 Edición: Santiago, 1997
Título: Galicia 1900-1990
Comisario general: José Manuel García Iglesias
Textos: Ramón Villares, Anxo Tarrío Varela, Luis Iglesias Feijoo, Bernardo Castelo Álvarez, José Ramón Soraluce Blond, Juan Carrete Parrondo, y otros
Fotografías: Xulio Gil, Xenaro M. Castro, Mani Moretón
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Comunicación Social
ISBN: 84-453-1940-X
Depósito Legal: S 544-1997
Rústica, 26 x 21 cm., 418 páginas.
Catálogo de la exposición "Galicia 1900-1990", de la serie de exposiciones "Galicia terra Única", celebradas en 1997.
Presentación Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura, José Manuel García Iglesias Comisario general.
Textos de Ramón Villares, Anxo Tarrío Varela, Luis Iglesias Feijoo, Bernardo Castelo Álvarez, José Ramón Soraluce Blond, Juan Carrete Parrondo, Euloxio R. Ruibal, José Luis Cabo, Xosé Enrique Acuña, Francisco Mantecón, Silvia Longueira, Pepe Coira, Gonzalo Anaya García, Roberto Vidal Bolaño, Juan Bautista Varela de Vega, Ana I. Rosales, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Ramiro Fonte, Alfredo Conde, Gonzalo Bouza-Brey Villar, Katheleen N. March, Xosé Ramón Fandiño Veiga, José L. González Loureiro, Guerreiro, Xosé Artiaga, José Cardeso Liñares, José Manuel B. López Vázquez, Alejandro Barral, Mª del Socorro Dolores Ortega Romero, Juan J. Luna, X. Antón Castro, Belén Domínguez Román, Mª Victoria Carballo-Calero, Francisco Pablos, Fernando Huici, Luis María Caruncho, Mercedes Rozas, Alberto González-Alegre, Pilar Corredoira, Felipe Senén López Gómez y Nuria Serrano Téllez.
La muestra dividida entre el edificio de Ferrerías de la Armada y el Hospital de Caridade, se celebró entre el 24 de junio y octubre de 1997.
Exposición en el edificio de Ferrerías de la Armada:
Pintura obras de Fernando Álvarez de Sotomayor, Ovidio Murguía, Carlos Sobrino, Francisco Lloréns, José Seijo Rubio, Lino Martínez Villafínez, Imeldo Corral, Antonio Fernández Gómez, Germán Taibo, Xesús R. Corredoira, Felipe Bello Piñeiro, Máximo Ramos, Castelao, Julio Prieto Nespereira, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Arturo Souto, Luis Seoane, Laxeiro, Cándido Fernández Mazas, Federico Ribas, Francisco Asorey, Santiago Bonome, Antón Faílde, Cristino Mallo, Acuña, Juan Luis López, Carmen Rodríguez de Legísima, Julia Minguillón, Manuel López Garabal, Manuel Pesqueira, Isaac Díaz Pardo, Rafael Alonso, Xavier Pousa, Luis Torras, Maruja Mallo, Mario Fernández Granell, Eugenio Fernández Granell, Urbano Lugrís, José Frau, Manuel Prego de Oliver, Luis Seoane, Laxeiro, Mercedes Ruibal Argibay, Ángel Sevillano Estremera, Conde Corbal, Xosé Barreiro, Mercedes Taboada, Tino Grandío, María Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Felipe Criado, Antonio García Patiño, Jorge Castillo, Xoán Pardiñas, Xulio Maside, Xosé Bibián Lorenzo, Rafael Romero Masiá, Pedro Ávila Durán, Virxilio, Xaime Quessada Porto, Xosé Luis de Dios, Alfonso Sucasas, Manuel Aramburu Núñez, Alfonso Costa Beiro, Antón Pulido, Rafael Úbeda, Alfonso Abelenda, González Lagares, Alejandro González Pascual, Rogelio Puente, Dolores Padín, María Elena Fernández-Gago, Roberto González, Xoán Guerreiro, Xurxo Martiño, Lago Rivera, Antonio Quesada, Alberto Datas, Reimundo Patiño, Xosé Vázquez Cereijo, José Luis G. Loureiro, Morquecho, Xoty de Luis, Armando López Guerra, Leopoldo Nóvoa, Manuel Molezún, Bea Rey, Fina Mantiñán, Antón Sobral Iglesias, José María de Labra, Luis Caruncho, Xosé Lodeiro, Emilia Salgueiro, Ánxel Huete, Francisco Mantecón, Xosé Fernández Freixanes, Antón Goyanes, Quintana Martelo, Rafael Rodríguez Baixeras, Manolo Moldes, Xavier Correa Corredoira, César Otero García-Rosales, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Antón Patiño, Xaime Cabanas, Martínez de la Colina, Xulio García Rivas, García Gesto, Ana García Pan, Miguel Mosquera García, Cruz Pérez Rubido, Pedro Muiño, Xosé Artiaga, Isaac Pérez Vicente, Carmen Chacón, Din Matamoro, Xurxo Alonso, Guillermo Aymerich, Xurxo Gómez-Chao, Bosco Caride, Antón Murado, Xesús Otero Iglesias, Pamen Pereira, Christian Villamide, Antonio Mouzo Lavandeira y María de Felipe.
Escultura obras de Juan Otero García (Eiravella), Doroteo Arnáiz, Acisclo Manzano, Xosé Cid, Xoán Piñeiro, Jesús Valverde, Juan Oliveira, Buciños, Ferreiro Badía, Elena Colmeiro, Fernando Casás, Mon Vasco, Pepe Galán, Francisco Leiro, Enrique Conde, Silverio Rivas, Paco Pestana, Jorge Barbi, Manolo Paz, Xavier Toubes, Ramón Conde, Moncho Amigo, Francisco Pazos, Cochorro, Emilia Guimaráns, Miguel Vázquez Pérez, Estela Pintos Moreu, Otero Regal, Javier Meléndez Ortega ( Urza ).
Exposición en el Hospital de Caridad, Arte Sacro: Manuel López Garabal, M. del Carmen Corredoira y Ruiz de Baro, Urbano Lugrís, Xesús Corredoyra, Acisclo Manzano, Rogelio Puente, Larrauri, Magariños, Francisco Leiro, F. Mayer, Seijo Rubio.
Grabado: Castelao, Carlos Maside, Reimundo Patiño, Castro Gil, Prieto Nespereira, Máximo Ramos, Luis Seoane, Maruja Mallo, Laxeiro, Luis Caruncho, Camilo Otero, Jorge Castillo, Jaime Quessada, Quintana Martelo, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Xesús Núñez, Virxilio, Enrique Ortiz Alonso, Doroteo Arnáiz, Antón Goyanes, Alfonso Costa, Antón Pulido, Xosé Luis de Dios, Carlos González Villar, Armando Guerra, Manuel Facal, Santiago Mayer, Xavier Correa Corredoira, Antón Lamazares, Manuel Moldes, Roberto González, Darío Álvarez Basso, Xosé Castro, Montse Amigo Pombo. Diseño Gráfico: Manolo Gómez, Xosé Díaz, Manuel Janeiro, Francisco Mantecón y Alberte Permuy.
Fotografía obras de Almeida, Blanco, Manuel Buch, Ramón Caamaño, Vari Caramés, José V. Caruncho, Xosé Castro, Chicharro, Pedro Ferrer, Manuel Ferrol, Xulio Gil, Ksado, Jorge Lens, Xurxo Lobato, Llanos, Alberto Martí, Joaquín Pintos, Pascual Rey, Schmidt de las Heras, José Suárez, Dionisio Tasende, Xosé Luis Tejero Fernández, José Mauriz Collado, Marta Capote, Ana Rodríguez Mojón, Manuel Barral González, Antonio Hernández, Pilar López Pérez, Salvador de Sas, Simón Balvís Freire.
Caricaturas de Manuel Quiroga, Quesada, A. Tomé, Siro, Gogué, Torres, Patiño. Cómic e ilustración obras de Dadi, Xaquín Marín y Carlos Silvar.
Catálogo de la exposición "La Galicia exterior" de la serie de exposiciones "Galicia terra Única", celebradas en 1997 Edición: Santiago, 1997
Título: A Galicia exterior = La Galicia exterior
Comisario general: José Manuel García Iglesias
Textos: Ramón Villares, Anxo Tarrío Varela, Luis Iglesias Feijoo, Luis Pérez Rodríguez, Luis Costa, Ana I. Rosales, Manuel González, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Xesús Alonso Montero, Fernando Pereira Caamaño, X. M. Dobarro, Xavier Alcalá, Xavier Correa Corredoira, M. Quintana Martelo, Francisco José Portela Sandoval, José Manuel B. López Vázquez, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Bernardo Castelo Álvarez, María Antonia Pérez Rodríguez, Susana Cendán, Francisco Pablos y otros
Fotografías: Xulio Gil, Xenaro M. Castro, Mani Moretón
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Comunicación Social
ISBN: 84-453-1940-X
Depósito Legal: S 511-1997
Rústica, 26 x 21 cm., 382 páginas.
Catálogo de la exposición "La Galicia exterior" de la serie de exposiciones "Galicia terra única", celebradas en 1997.
Presentación Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura, José Manuel García Iglesias Comisario general.
Textos de Ramón Villares, Anxo Tarrío Varela, Luis Iglesias Feijoo, Luis Pérez Rodríguez, Luis Costa, Ana I. Rosales, Manuel González, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Xesús Alonso Montero, Fernando Pereira Caamaño, X. M. Dobarro, Xavier Alcalá, Xavier Correa Corredoira, M. Quintana Martelo, Francisco José Portela Sandoval, José Manuel B. López Vázquez, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Bernardo Castelo Álvarez, María Antonia Pérez Rodríguez, Susana Cendán, Francisco Pablos, Belén Domínguez Román, Mª Carmen Fernández-Cabrera Masse, Xesús Ron, X. Antón Castro, Javier F. Agrafojo, Fernando Huici, Alberto González-Alegre, Mariña Toba Barrientos, Ramiro Fonte, Natalia Fernández y Javier Herrera Navarro.
La muestra, dividida entre la Estación Marítima, Centro Cultural Caixavigo y la Casa das Artes de Vigo se celebró entre el 17 de junio y octubre de 1997.
La exposición mostró obras de Jenaro Pérez Villaamil, Ovidio Murguía, Genaro Carrero, Fernando Álvarez de Sotomayor, Máximo Ramos, Jesús Rodríguez Corredoira, Carlos Sobrino, Serafín Avendaño, Modesto Brocos, Ramón Parada Justel, Francisco Lloréns, Antonio Fernández Gómez, Juan Luis, Virxilio Blanco, Germán Taibo, José Frau, Isidoro Brocos, Federico Ribas, Manuel Castro Gil, Julia Minguillón, Urbano Lugrís, Colmeiro, Cándido Fernández Mazas, Colombo (Andrés García de La Riba), José Palmeiro, Castelao, Arturo Souto, Maruja Mallo, Luis Seoane, Manuel Pailós, Cristino Mallo, Antonio Tenreiro, Manuel Mampaso, Tino Grandío, José María de Labra, Mª Victoria de la Fuente, Luis Caruncho Amat, Antonio García Patiño, Antonio Quesada, Enrique Ortiz, Xesús Caulonga, Rogelio Puente, Rafael Úbeda, Virxilio Fernández Cañedo, Jorge Castillo, Antonio Lago Rivera, Leopoldo Nóvoa, Rafael Alonso, Jesús Núñez, Doroteo Arnaiz, Fina Mantiñán, Xaime Quessada, Ángel Botello, Isaac Díaz Pardo, Manuel Caballero, Antonio Abreu Bastos, Pedro Solveira, Pilar Taboada, Manuel Ayaso, Alfonso Sucasas, Ángel Sevillano, Juan Otero García (Eiravella), Jesús Valverde, Elena Colmeiro, Carlos García González, Francisco González Lagares, Víctor Casas Julián, Raimundo Patiño, Bea Rey, Elena Gago, Xosé Vázquez Cereijo, Alfonso Costa Beiro, Xosé Luis de Dios, Manuel Facal, Antón Pulido, Dolores Padín, Roberto González, Ana García Pan, Blanca Silva, Antón Lamazares, Pedro Muíño, Din Matamoro, Pilar Álvarez Pablos, Guillermo Aymerich, Rosa Vázquez, José Manuel Calzada, Mª del Mar Rodríguez Caldas, Xosé Artiaga, Pamen Pereira, María de Felipe, Loreto Blanco Salgueiro, Alberto Pazos Vidal, Manuel Matas, Santiago Montes Areas, Camilo Otero, José Barreiro, María Ruido, Manuel Ruibal, Baldomero Moreiras, Seara (José Luis Álvarez Seara), Lodeiro (Xosé Telmo Lodeiro), Quintana Martelo, Vidal Souto, Xavier Correa Corredoira, Juan Martínez de la Colina, Xoán Anleo, Antonio Murado, Darío Álvarez Basso, Paco Lareo, Carlos Tejo, Acisclo Manzano, Xohán Viqueira, Álvaro de la Vega, Silverio Rivas, Manuel Lareo, Xavier Toubes, Miguel Vázquez Pérez, Fernando Casás, Manolo Paz, Laxeiro y Eugenio F. Granell.
Catálogo de la exposición de autorretratos de distintos pintores gallegos, realizada en 1997 Edición: Coruña, 1997
Título: Autorretrato: el pintor ante su imagen
Comisarios: Carmen Martín Velázquez, Segundo F. Saavedra Rey
Textos: Xavier Rubert de Ventós, Pedro Azara
Fotografías: Juan Rodríguez
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 84-89231-46-X
Depósito Legal: C 1286-1997
Rústica, 30 x 21 cm., 101 páginas.
Catálogo de la exposición de autorretratos de distintos pintores gallegos, realizada en 1997.
La exposición tiene lugar en septiembre en Ourense, en octubre en Lugo, en noviembre en Vigo y en diciembre en A Coruña.
La muestra presenta obras de José Cancela del Rio, Pedro Pérez de Castro, Dionisio Fierros, Leopoldo Villaamil, Modesto Brocos, José María Fenollera, Ramón Parada Justel, Jenaro Carrero, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Germán Taibo, Felipe Bello Piñeiro, Camilo Díaz Baliño, Roberto González del Blanco, Xesús Rodríguez Corredoyra, Alfonso Rodríguez Castelao, Manuel Quiroga Losada, Antonio Fernández Gómez, Virxilio Blanco, Julia Minguillón, Carlos Maside, Manuel Torres, Manuel Colmeiro, José Otero Abeledo "Laxeiro", Eugenio Granell, Isaac Díaz Pardo, Tino Grandío, Jorge Castillo, Alfonso Costa, Roberto González Fernández, Manuel Quintana Martelo, Javier Correa Corredoira y Din Matamoro Irago.
Exposición colectiva de pinturas, en la Casa da Parra de Santiago de Compostela, en el año 2000 Edición: Santiago, 1997
Título: Medio século da arte galega
Coordinación: Pilar Corredoira
Textos: José Manuel García Iglesias
Fotografías: Xoán Piñón
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-0340-6
Depósito Legal: C 345-1997
Rústica, 30 x 21 cm., 64 páginas.
Exposición colectiva de pinturas, en la Casa da Parra de Santiago de Compostela, en el año 2000.
Presentación: Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Daniel Barata Quintas, Conselleiro de Cultura.
Textos: "Medio século da arte galega", por José Manuel García Iglesias.
La muestra se celebra en Lisboa coincidiendo con la Semana de Galicia.
Participan en la exposición obras de Castelao, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Arturo Souto, Urbano Lugrís, Laxeiro, Luis Seoane, Manuel Pailós, Eugenio Fernández Granell, Leopoldo Nóvoa, Antonio Tenreiro, Tino Grandío, José María de Labra, Virxilio, Alejandro González Pascual, Alfonso Abelenda, Felipe Criado, Xosé Lodeiro, Jorge Castillo, Rafael Úbeda, Manuel Aramburu, Reimundo Patiño, Rogelio Puente, Xaime Quessada, Xosé Barreiro, Alfonso Sucasas, Manuel Ruibal y Alfonso Costa.
Catalogación de pintura española en distintas colecciones existente en Buenos Aires Edición: Oviedo, 1997
Título: Catálogo de pintura española en Buenos Aires
Textos: Ana María Fernández García
Edita: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones
ISBN: 84-7468-928-7
Depósito Legal: AS-425/97
Rústica, 20,5 x 22 cm., 223 páginas.
Catalogación de pintura española en distintas colecciones existente en Buenos Aires.
Textos de Ana María Fernández García.
Entre los artistas con pinturas catalogadas están los gallegos Fernando Álvarez de Sotomayor, Castelao, Manuel Colmeiro Guimarás, Carmen Corredoyra y Ruiz de Baro, María Antonia Dans Boado, Dionisio Fierros Álvarez, José Frau Ruiz, José Otero "Laxeiro", Francisco Lloréns Díaz, Maruja Mallo, Carlos Maside, Julia Minguillón Iglesias, Leopoldo Nóvoa, Genaro Pérez Villaamil, Julio Prieto Nespereira, José Seijo Rubio, Luis Seoane, Carlos Sobrino Buhigas, Germán Taibo y Manuel Torres.
Recorrido por el arte gallego a través de 100 obras, desde el dolmen, los torques, la escultura, la arquitectura o la pintura abarcando un periodo de mas de diez mil años Edición: Vigo, 1996
Título: 100 obras mestras da arte galega
Textos: José Manuel Vázquez Varela, Ramón Izquierdo Perrín, José Manuel García Iglesias, Antón Castro
Fotografías: Julio gil, Nieves Loperena, José Manuel Vázquez Varela, Gerardo Gil, Museo Arqueológico de Lugo, Fundación E. Granell, Archivo Nigra
Edita: Nigra Imaxe
ISBN: 84-87709-50-8
Depósito Legal: VG 734-1996
Cartoné, 28 x 28 cm., 215 páginas, 100 ilustraciones
Recorrido por el arte gallego a través de 100 obras, desde el dolmen, los torques, la escultura, la arquitectura o la pintura abarcando un periodo de mas de diez mil años.
Textos en castellano y gallego: "Arte prehistórica e antigua", de José Manuel Vázquez Varela, "Arte medieval", de Ramón Izquierdo Perrín, "Da arte renacentista á neoclásica", de José Manuel García Iglesias, "Arte contemporánea", de Antón Castro.
En el capítulo "Arte contemporánea", se documentan: "Ataque a un convoy", pintura de Genaro Pérez Villaamil, "Paisaje de invierno", de Serafín Avendaño, el "Álbun Nós", de Alfonso R. Castelao, "Fiesta gallega", de Fernando Álvarez de Sotomayor, "Monumento a San Francisco", de Francisco Asorey, "Guerrero Celta", de Narciso Pérez Rey, "Maternidad", de Arturo Souto, "Tenda", de Carlos Maside, "Campesinos", de Manuel Colmeiro, "La dama del sombrero", de Manuel Torres, "Trasmundo", de Laxeiro, "Habitación de un viejo marino", de Urbano Lugrís González, "Los blasones mágicos del vuelo tropical", de Eugenio Fernández Granell, "Labregos que ollan", de Isaac Díaz Pardo, "Pueblo", de José María Labra, "Cena de ministros", de Constantino Grandío, "O Meco", de Luís Seoane, "Sireno", de Francisco Leiro, "Mural da Canteira", de Leopoldo Nóvoa.
Catálogo de la exposición de los fondos de la colección de arte Caixa Galicia, entre agosto y septiembre de 1996, en la Estación Marítima A Coruña Edición: Coruña, 1996
Título: Colección de arte Caixa Galicia
Textos: Gloria Moure, Miguel Fernández-Cid, Rosario Sarmiento.
Fotografía: Xoán Piñon, archivo Caixa Galicia, Galería Marisa Marimón
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 84-89231-20-6
Depósito Legal: C-876-1996
Rústica, 29 x 24 cm., 132 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de la colección de arte Caixa Galicia, entre agosto y septiembre de 1996, en la Estación Marítima A Coruña.
Presentación de José Ramón Docal Labaén, Presidente de la Fundación Caixa Galicia. Textos: "O valor dunha colección", por Gloria Moure, Directora Artística del CGAC, "Os límites dun soño. Sobre coleccionismo", por Miguel Fernández-Cid, "Ante o reto dunha colección", por Rosario Sarmiento.
La muestra presenta obras de Francisco Lloréns, Álvarez de Sotomayor, Carlos Sobrino, Castelao, González del Blanco, Manuel Abelenda, Asorey, Juan Luis, Carlos Maside, José Frau, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Arturo Souto, Urbano Lugrís, Luis Seoane, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Tino Grandío, Mª Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Luis Caruncho, González Pascual, Alfonso Abelenda, Elena Colmeiro, Jorge Castillo, Alberto Datas, Acisclo Manzano, Beatriz Rey, Alfonso Sucasas, Ánxel Huete, Fernando Casás, Manolo Moldes, Manuel Patinha, Paco Pestana, Mª Xosé Díaz, Mon Vasco, Ignacio Basallo, Xosé Freixanes, Xurxo Oro Claro, Isaac Pérez Vicente, Manolo Paz, Din Matamoro, Antonio Murado y Pamen Pereira.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en la Sala de Exposiciones de Caixa Galicia en Vigo Edición: Coruña, 1996
Título: Colección de Arte Gallego Caixa Galicia
Textos: Rosario Sarmiento
Fotografía: Xoán Piñon, archivo fotográfico Caixa Galicia
Edita: Fundación Caixa Galicia
Depósito Legal: C-154-1996
Rústica, 28 x 24 cm., 48 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en la Sala de Exposiciones de Caixa Galicia en Vigo.
Presentación: José Ramón Docal Labaén, presidente de la Fundación Caixa Galicia. Textos: "Ante el reto de una colección", por Rosario Sarmiento.
Artistas en el catálogo: Roberto González del Blanco, Manuel Abelenda, Juan Luis, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Luis Seoane, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Virxilio, Tino Grandío, María Victoria de la Fuente, Elena Colmeiro, Jorge Castillo, Alberto Datas, Buciños, Acisclo Manzano, Manolo Moldes, Manuel Patinha, Paco Pestana, Mon Vasco, Xosé Freixanes, Xurxo Oro Claro, Din Matamoro, Antonio Murado y Pamen Pereira.
Catálogo de la colección da arte gallega del Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León" publicado en 1995 Edición: Vigo, 1995
Título: Catálogo da colección da arte galega do Museo "Quiñones de León"
Textos: Francisco Pablos Holgado, María Luisa Ilarri Junquera
Edita: Concello de Vigo
ISBN: 84-87637-28-0
Depósito Legal: VG 482-1995
Rústica, 31 x 24 cm. 330 páginas.
Catálogo de la colección da arte gallega del Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León" publicado en 1995.
Incluye obras de los siguientes artistas: Manuel Abelenda, Antón Abreu Bastos, José María Acuña López, Rafael Alonso Fernández, Manuel Aramburu Núñez, Ignacio Arrondo Moro, Serafín Avendaño, Arturo Baltar, José Barreiro Gómez, Ignacio Basallo, Felipe Bello Piñeiro, Virxilio Blanco Garrido, Santiago Rodríguez Bonome, Isidoro Brocos, Ramón Buch, Abelardo Bustamante, Manuel Caballero García, Víctor Casas Julián, Castelao, Jorge Castillo Casalderrey, Manuel Castro Gil, Jesús Antonio Caulonga Pereira, Xosé Cid Menor, Arturo Cifuentes, Manuel Coia Franco, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, José Conde Corbal, Imeldo Corral González, Antonio Correa Corredoira, Carmen Corredoira y Ruíz de Baro, Felipe Criado Martín, María Antonia Dans, Alberto Datas, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Xosé Eiroa Barral, Manuel Facal, Antón Failde, Virxilio Fernández Cañedo, Antonio Fernández Gómez, Mario Fernández Granell, José Fernández Sánchez, Leopoldo Fernández Varela, Dionisio Fierros, María Formoso Prego, José Frau Ruíz, María Victoria de La Fuente, Manuel García de Buciños, Diego de Giráldez, Roberto González del Blanco, Alejandro González Pascual, Fermín González Prieto, Antón Goyanes Fernández, Tino Grandío, Ánxel Huete Vales, José María Labra Suazo, Menchu Lamas, Laxeiro, Ana Legido Soto, Carmen Rodríguez de Legísima, Francisco Leiro, José Telmo Lodeiro Fernández, Armando López Guerra, Juan Luís López García, Urbano Lugrís, Jorge Llorca Freira, Francisco Lloréns, Cristino Mallo, Francisco Mantecón, Acisclo Manzano, Ángel Mareque Cajareville, Carlos Maside, Din Matamoro, Julia Minguillón, Manuel Suaréz-Pumariega Molezún, Guillermo A. Monroy, Santiago Montes Areas, Camilo Nogueira, Leopoldo Nóvoa, Juan Oliveira, Alejandro Paisa Gil, José Palmeiro Martínez, Antón Patiño Pérez, Benigno Pereira Borrajo, Agustín Pérez Bellas, Jenaro Pérez Villaamil, Manuel Pesqueira Salgado, Luis Pintos Fonseca, Juan Piñeiro Nogueira, Xavier Pousa Carrera, Mateo de Prado, Manuel Prego de Oliver, Benito Prieto Coussent, Julio Prieto Nespereira, Antonio de Puga, Antón Pulido, Antonio Quesada Porto, Fernando Quesada Porto, Xaime Quessada, Manuel Quintana Martelo, Luis Quintas Goyanes, Máximo Ramos López, Antón Rivas Briones, Federico Ribas Montenegro, Silverio Rivas, Manuel Rodríguez Moldes, Mercedes Ruibal Argibay, Manuel Ruibal Ruibal, Elvira Santiso García, José Seijo Rubio, Isolino Seoane Díaz, Luis Seoane López, Ángel Sevillano Estremera, Carlos Sobrino Buhigas, Pedro Solveira Collazo, José Solla Crespo, Fernando Álvarez de Sotomayor, Alfredo Souto, Arturo Souto, José Antonio Suárez-Llanos Menacho, Alfonso Sucasas, Antonio Tenreiro, Mariano Tito Vázquez, Luis Torras Martínez, Manuel Torres Martínez, Luis Trabazo, Rafael Úbeda Piñeiro, Francisco Vázquez Díaz, Vicente Vázquez Diéguez, José Manuel Vidal Souto, Maximiliano Vidales Espinosa y Lino Martínez Villafínez.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en la Sala de Exposiciones de Caixa Galicia en Ourense, en diciembre de 1995 Edición: Coruña, 1995
Título: Colección de Arte Gallego Caixa Galicia
Textos: Rosario Sarmiento
Fotografía: Xoán Piñon, archivo fotográfico Caixa Galicia
Edita: Fundación Caixa Galicia
Depósito Legal: C-1.738-95
Rústica, 28 x 24 cm., 39 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en la Sala de Exposiciones de Caixa Galicia en Ourense, en diciembre de 1995.
Presentación: José Ramón Docal Labaén, presidente de la Fundación Caixa Galicia. Textos: "Ante el reto de una colección", por Rosario Sarmiento.
Artistas en el catálogo: Roberto González del Blanco, Manuel Abelenda, Juan Luis, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Luis Seoane, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Virxilio, Tino Grandío, María Victoria de la Fuente, Elena Colmeiro, Jorge Castillo, Alberto Datas, Buciños, Acisclo Manzano, Manolo Moldes, Manuel Patinha, Paco Pestana, Mon Vasco, Xosé Freixanes, Xurxo Oro Claro, Din Matamoro, Antonio Murado y Pamen Pereira.
Catálogo de la Colección de Arte da Xunta de Galicia publicado en 1995 Edición: Santiago, 1995
Título: Colección de Arte da Xunta de Galicia: 1986-1993
Textos: José Manuel García Iglesias, Antón Castro
Fotografías: Xoán Piñon, Juan Rodríguez
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-1149-2
Depósito Legal: C 180-1995
Rústica, 29 x 25 cm., 504 páginas.
Catálogo de la Colección de Arte da Xunta de Galicia publicado en 1995.
Presentación de Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Víctor M. Vázquez Portomeñe, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia y de Antón Pulido Novoa, Director del CGAC.
Textos: "Artistas galegos nacidos entre 1874 e 1943 con obra na colección da Xunta de Galicia", por Xosé Manuel García Iglesias, "Os nosos anos 80: do atlantismo ó postatlantismo", por Antón Castro.
Incluye obras de los siguientes artistas: Alfonso Abelenda, Rafael Alonso, Xurxo Alonso, Darío Álvarez Basso, Fernando Álvarez de Sotomayor, Moncho Amigo, Manuel Aramburu, Xosé Artiaga, Rafael Baixeras, Jorge Barbi, Xosé María Barreiro, Ignacio Basallo, José Bibián Lorenzo, Luis Borrajo, Manuel Caballero, Javier Cabo, Berta Cáccamo, José Manuel Calzada, Tono Carbajo, Luis Caruncho, Fernando Casás, Jorge Castillo, Xosé Manuel Castro, Xaquín Chaves, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, Xosé Conde Corbal, Ramón Conde, Xavier Correa Corredoira, Xesús R. Corredoira, Alfonso Costa Beiro, Nacho Costa Beiro, Carlos Crego, Felipe Criado, María Antonia Dans, Rosalía Dans, Alberto Datas, José Díaz Fuentes, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Manuel Facal, Eduardo Fernández Rivas, Xosé Freixanes, Elena Gago, Pepe Galán, Carlos García Mourón, Xulio García Rivas, Lola García Saavedra, Alejandro González Pascual, Antón Goyanes, Constantino Grandío, Eugenio Granell, Mario Granell, Xosé M. Grangel, Ánxel Huete, Juan Luis, José María De Labra, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Laxeiro, Carmen Rodríguez De Legísima, Francisco Leiro, Francisco Lloréns, Xosé Lodeiro, Lois M. López Rico, Urbano Lugrís, Juan Manuel de Luis Alemany, Xavier Magalhaes, Francisco Mantecón, Acisclo Manzano, Juan Martínez de La Colina, Carlos Maside, Xulio Maside, Din Matamoro, Ana Mazoy, Julia Minguillón, Manuel Moldes, Guillermo Alonso Monroy, Morquecho, Miguel Mosquera, Antonio Mouzo, Pedro Muíño, Xavier Muiños, Leopoldo Nóvoa, César Otero, Manuel Pailos, Xoán Pardiñas, Antón Patiño, Reimundo Patiño, Manolo Paz, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Alberte Permuy, Paco Pestana, Sergio Portela, Xavier Pousa Carrera, Manuel Prego, Rogelio Puente, Xaime Quessada, Manuel Quintana Martelo, María Jesús Reboredo, Antón Rivas Briones, Silverio Rivas, Silvia Rivas, Manuel Ruibal, Mercedes Ruibal, Ana San Román, Luis Seoane, Ángel Sevillano, Carlos Sobrino Buhigas, Arturo Souto, Alfonso Sucasas, Antonio Tenreiro, Luis Torras Martínez, Manuel Torres, Xavier Toubes, Mon Vasco, José Vázquez Cereijo, Fernando Vilanova y Virxilio.
Tomo tercero del catálogo de arte de Caixanova, publicado en cuatro volúmenes Edición: Vigo, 1995
Título: Colección Caixavigo: pintura, escultura, dibujo
Textos: José Manuel B. López Vázquez, Francisco Pablos, María Luisa Illari Junquera
Fotografías: Roberto Quintero, Estudio HYC
Edita: Caixanova
ISBN: 84-606-1501-4 (Obra completa)
ISBN: 84-606-2394-7
Depósito Legal: VG 682-1995
Cartoné con sobrecubierta, 31 x 22 cm., 386 páginas.
Tomo tercero del catálogo de arte de Caixavigo, publicado en cuatro volúmenes.
Prólogo de José Manuel B. López Vázquez, biografías de los autores Francisco Pablos Holgado. Fichas de las obras por María Luisa Illari Junquera.
El volumen 3 contiene obras de los siguientes artistas: José M. Acuña López, Luis Alcántara Álvarez, Xurxo Alonso García, Dario Álvarez Basso, Berta Álvarez Cáccamo, Pilar Álvarez Pablos, José Antúnez Pousa, Arboiro (Florencio Martínez Vázquez), Ignacio Arrondo Moro, Fernando Babío Sabio, Rafael Baixeras (Rafael Rodríguez Baixeras), Jorge Barbi Alonso, José Barreiro Gómez, Basallo (Ignacio Vázquez Novoa-Basallo), Virxilio Blanco Garrido, Luis Borrajo Vázquez, Ángel Botello Barros, Buciños (Manuel García de Buciños), Rafael Calvo (Rafael Martínez Calvo), Antonio Carbajo Villaverde, Carnot (Juan José Álvarez Carnot), Jenaro Carrero Fernández, Casas (Fernando Estarque Casas), Jorge Castillo Casalderrey, Manuel Castro Gil, José Castro Muñiz, José Cid Menor, Manuel Coia Franco, Manuel Colmeiro Guimarás, Ramón Conde Bermúdez, Javier Correa Corredoira, Alfonso Costa Beiro, Carlos Crego Rodríguez, Xaquín Chaves López, José Díaz Arias, José Luis De Dios González, Óscar Domínguez Palazón, Eiravella (Juan Otero García), Manuel Facal Ponte, Félix Antonio (F. A. González González), Julio A. Fernández Argüelles, Antonio Fernández Gómez, Freixanes (José M. Fernández Freixanes), Elena Gago (Elena Fernández-Gago), Ana García Pan, Julio García Rivas, Diego Giráldez (Diego Gómez de Giráldez), Roberto González Fernández, Francisco González Lagares, Antonio Heredero Guzmán, Juan Hernández Pijuán, Ángel Huete Vales, José Guillermo (J. G. Sobrino Mosteirín), Menchu Lamas(Carmen Lamas Pérez), Antón Lamazares Silva, Ana Legido Soto, Legísima (Carmen Rodríguez de Legísima), Francisco Leiro Lois, Manuel López Garabal, Armando López Guerra, Urbano Lugrís Vadillo, Xoti de Luis (Juan Manuel de Luis Alemany), Cayetano Lledó Castillo, Manuel Mampaso Bueno, Francisco Mantecón Rodríguez, Acisclo Manzano Freire, Juan Martínez de La Colina, Xurxo Martiño (Martín Costa Pérez), Din Matamoro (Eduardo Matamoro Irago), Monroy (Guillermo Alonso Monroy), Santiago Montes Areas, José Ramón Morquecho Barral, Luis Mosquera Gómez, Antonio Mouzo Lavandeira, Pedro Mozos Martínez, Pedro Muiño Fernández, Antonio Murado López, Jesús Núñez Fernández, Xurxo Oro Claro, Dolores Padín Fernández, Pury del Palacio (Purificación del Palacio Sola), José Palmeiro Martínez, Raimundo Patiño Mancebo, Antón Patiño Pérez, Manuel Paz Mouta, Rosalía Pazo Maside, Francisco Pazos Martínez, Encarnación Penelas Valladares, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Jenaro Pérez Villaamil, Isaac Posada Fernández, Lito Portela Calvar, Xavier Pousa Carrera, Vicente Prego Vázquez, Rogelio Puente Díaz de La Rocha, Antón Pulido Novoa, M. Teresa Quesada Legido, Antonio Quesada Porto, Xaime Quessada Porto, Manuel Quintana Martelo, Bea Rey (Beatriz Rey Gómez), Gabino Rey Santiago, Silverio Rivas Alonso, Antonio Rivas Guisado, Manuel Rodríguez Moldes, Eduardo Rosales Gallina, Manuel Ruibal Ruibal, Miguel Saco Gómez, Seara (José Luis Álvarez Seara), Luis Seoane López, Ángel Sevillano Estremera, Pedro Solveira Collazo, Sotomayor (Fernando Álvarez de Sotomayor), Alfredo Souto Cuero, Arturo Souto Feijoo, Alfonso Sucasas Guerra, Mingos Teixeira (Domingo J. Teixeira Rodríguez), Javier Toubes Vilariño, Jesús Valmaseda Pantoja, Leopoldo Fernández Varela, Álex Vázquez (Alejandro Vázquez-Palacios Gómez), José Luis Vázquez Cereijo, Jesús Vázquez Pardo, Jesús Vázquez Pérez, J. Manuel Vidal Souto, Ramón Vinyes Martínez, Manuel Viola (José Viola Gamón) y Miguel Zelada Jurado.
Catálogo de la exposición de pinturas de los fondos del Museo Provincial de Lugo, celebrada en Ourense entre abril y mayo de 1995 Edición: Ourense, 1995
Título: Exposición de pinturas de los fondos del Museo Provincial de Lugo
Textos: Lucila Yáñez Anlló
Fotografías: Mani Moretón
Edita: Obra Cultural Caixa Ourense
Cartoné, 26 x 20 cm. 50 páginas.
Catálogo de la exposición de pinturas de los fondos del Museo Provincial de Lugo, celebrada en Ourense entre abril y mayo de 1995.
Presentación David Ferrer Garrido, Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Provincial de Orense, Francisco Cacharro Pardo, Presidente de la Diputación Provincial de Lugo. Textos Lucila Yáñez Anlló.
La exposición presentó obras de Jenaro Pérez Villaamil, Serafín Avendaño, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Carlos Sobrino, Luis Quintas Goyanes, Manuel Abelenda, Amando Suárez Couto, Antonio Fernández, Maruja Mallo, Arturo Souto, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Tino Grandío, Alfonso Sucasas, Raimundo Patiño, Alfonso Abelenda, Leopoldo Villaamil, Jesús Rodríguez Corredoira, Julia Minguillón. M. Castro Gil y otros pintores españoles y anónimos.
Libro de la colección "Nós os galegos", de ediciones A Nosa Terra, publicado en 1995 Edición: Vigo, 1995
Título: Textos e crítica de arte
Textos: Rafael Dieste
Edita: Edicións A Nosa Terra
ISBN: 84-89138-07-9
Depósito Legal: C 325-1995
Rústica, 19 x 12 cm., 199 páginas.
Libro de la colección "Nós os galegos", de ediciones A Nosa Terra, publicado en 1995.
Recopilación de artículos de Rafael Dieste, publicados en distintos medios periodísticos.
Entre otros artículos: "A arte en Vigo. Perfís da exposición", con notas sobre Lloréns, Sotomayor, José Frau, Mariano Miguel González, Abelenda, Carlos Sobrino, Seijo Rubio, Manuel Bonome, Castro Gil y Julio Prieto.
"Notas tomadas diante dos cadros para a Exposición de Colmeiro en Montevideo, ano 1939", con comentarios sobre las obras presentadas en esa exposición.
"Colmeiro, Souto, Maside e outros exemplos da Nova Pintura Galega", publicado originalmente en Buenos Aires, en 1940.
"Colmeiro: breve discurso sobre a pintura, co exemplo dun pintor", publicado en Buenos Aires, en 1941.
"«A Ofrenda», Gravados de Manuel Colmeiro", publicado en Buenos Aires, en 1943.
"Sobre una exposición de Luís Seoane", conferencia en Montevideo, en 1946.
"No limiar da pintura", texto para el catálogo Exposición de pinturas de José Palmeiro, en Buenos Aires, en 1947.
"Na exposición de Luis Seoane", en Montevideo, 1950.
"Improvisacións aforísticas perante os cadros de Laxeiro", del catálogo de la exposición de Laxeiro en Buenos aires en 1958.
"Opinión sobre Maside", publicado en Buenos Aires, en 1958.
"25 Debuxos-Manuel Colmeiro", publicado en Vigo, en 1964.
"Lembranza de Arturo Souto", publicado en Lugo, en 1980.
"Catálogo da Exposición de Luis Seoane", publicado en 1975.
"Análise dunha breve nota de Maside", publicado en Madrid, en 1975.
"A estética pictórica de Carlos Maside", texto de la conferencia pronunciada en Madrid, en 1975.
Ilustraciones de Arturo Souto, Colmeiro, Maside, Fernández Mazas, Maruxa Mallo, Alberto y Luis Seoane
Exposición colectiva de pinturas y esculturas en el Centro Galego de Arte Contemporánea en 1994 Edición: Santiago, 1994
Título: Dezasete artistas
Comisariado: Mariña Toba Barrientos
Textos: Mercedes Rozas, Mariña Toba Barrientos
Fotografías: Xenaro Martínez Castro
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-1246-4
Depósito Legal: C 1699-1994
Rústica, 28 x 22 cm., 55 páginas, 33 ilustraciones
Exposición colectiva de pinturas y esculturas en el Centro Galego de Arte Contemporánea en 1994.
Presentación de Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia y de Antón Pulido Novoa, Director Xeral del C.G.A.C.
Textos: "Dezasete artistas", de Mariña Toba Barrientos, "Instantánea artística do Deza", de Mercedes Rozas.
La muestra de 17 artistas de la comarca del Deza, presenta obras de: Manuel Colmeiro, Laxeiro, Vidal Payo Fernández, Elena Colmeiro, Francisco Lareo Morao, Xulio García Rivas, José Antonio Fondevila García, María Alejos Márquez, Antón Lamazares Silva, Xurxo Oro Claro, Damián Paío, Julio López Pedre, Armindo Salgueiro, Antonio Taboada (Wily), Guillermo Aymerich Goyanes, Xabier González Arias, Ignacio Vilariño Sanmartín.
Catálogo de la exposición en torno al desnudo organizada por la Fundación Caixa Galicia Edición: Coruña, 1994
Título: Desnudo: el arte gallego entre dos generaciones, 1870-1920
Textos: Inma Jiménez, Ana Vasco, Erika Bornay
Fotografía: Juan Rodríguez, Luis Carré, Alejandro Lamas, Julio Gil Damet, Archivo CNARS
Edita: Fundación Caixa Galicia
Depósito Legal: C-1393-1994
Rústica, 30 x 21 cm., 83 páginas.
Catálogo de la exposición en torno al desnudo organizada por la Fundación Caixa Galicia.
Presentación José Ramón Docal Labaén, Presidente de la Fundación Caixa Galicia.
Entre las obras del catálogo, óleos de Ramón Parada Justel, Jenaro Carrero Fernández, Antonio Fernández Gómez, Fernando Álvarez de Sotomayor, Juan Luis López, Francisco Creo Rodríguez, Germán Taibo González, Roberto González del Blanco, Cándido Fernández Mazas, Luis Mosquera Gómez, Isaac Díaz Pardo, Manuel Prego de Oliver, Luis Seoane López, José Otero Abeledo, Manuel Colmeiro Guimarás, Manuel Pesqueira Salgado, Arturo Souto Feijoo, Antonio Lago Rivera.
Dibujos de Jenaro Carrero Fernández, Luis Mosquera Gómez, Arturo Souto Feijoo, Luis Seoane López, José Otero Abeledo y Mario Granell.
Catálogo de la exposición colectiva de pinturas de Colmeiro, Souto, Laxeiro y Seoane en Santiago de Compostela en 1993 Edición: Santiago de Compostela, 1993
Título: Colmeiro, Souto, Laxeiro, Seoane: catro renovadores da arte galega
Comisariado: Manuel Mosquera Cobián
Textos: Textos Xosé Antón Castro, José Manuel López Vázquez, Alberto González-Alegre, Concepción Otero
Fotografía: Xoán Piñón
Edita: Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela
ISBN: 84-88484-09-7
Depósito Legal: C 1299/1993
Rústica, 30 x 24 cm. 189 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva de pinturas de Colmeiro, Souto, Laxeiro y Seoane en Santiago de Compostela en 1993.
Presentación: Xerardo Estévez Fernández, Presidente del Consorcio da Cidade de Santiago. Introducción Miguel Mosquera. Textos Xosé Antón Castro, José Manuel López Vázquez, Alberto González-Alegre, Concepción Otero. Textos en gallego y castellano.
La exposición se celebró en la Sala de Exposicións Isaac Díaz Pardo, del Auditorio de Galicia, entre octubre y noviembre de 1993.
Exposición colectiva de pintura y escultura en Santiago de Compostela, en el año 1993 Edición: Santiago, 1993
Título: Trazos e camiños: Exposición de arte galega
Coordinación: Marina Toba Barrientos
Textos: Alberto González Alegre, Mercedes Rozas
Fotografías: Xenaro Martínez Castro, Antonio Zafra, Roberto Quintero, Xavier Herranz, Xoán Piñón, Concepto Fotografía de Arquitectura
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Relacións Institucionais
ISBN: 84-453-0710-X
Depósito Legal: C 488-1993
Rústica, 29 x 24 cm., 207 páginas.
Exposición colectiva de pintura y escultura en Santiago de Compostela, en el año 1993.
Saluda de Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Conselleiro de Relacións Institucionais, presentación de Marina Toba.
Textos: "Os oitenta primeiros anos do século XX na plástica galega", de Mercedes Rozas, "As últimas encrucilladas", de Alberto González Alegre.
Participan en la muestra los siguientes artistas: Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Maruja Mallo, Laxeiro, Manuel Pailós, Luis Torras, Isaac Díaz Pardo, Rafael Alonso, Leopoldo Novoa, Manuel Molezún, Manuel Mampaso, José María de Labra, Luís Caruncho, José Lodeiro, Jorge Castillo, Antón Goyanes, Alberto Datas, M. Quintana Martelo, Antonio Tenreiro, Virxilio Fernández, Xesús Valverde, María Victoria de la Fuente, Elena Gago, Alejandro González Pascual, Alfonso Abelenda, Xosé Luís de Dios, Antón Pulido, Elena Colmeiro, Silverio Rivas, Paco Pestana, Luís Borrajo, Moncho Amigo, Ignacio Basallo, Enrique Velasco, Francisco Leiro, Manolo Paz, Manuel Ruibal, Ánxel Huete, Fernando Casas, Xesús Vázquez, Manolo Moldes, Xosé Freixanes, Miguel Mosquera, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Antón Patiño, María Xosé Díaz, Xosé Artiaga, Isaac Pérez Vicente, Vicente Prego, Din Matamoro, Xoán Anleo, Tono Carbajo, Berta Cáccamo, Pamen Pereira, Antonio Murado, Darío A. Basso, Cruz Pérez Rubido, Daniel Caxigueiro, Xurxo Oro Claro, Rosalía Pazo, J. Martínez de la Colina, Antonio Mouzo, Xaquín Chaves, Xesús Valmaseda, Guillermo Aymerich, Ramón Trigo, Olga Arbones, Xosé Espona, Mª de Felipe, Norberto Olmedo, Carmen Hermo, Pilar Álvarez Pablos, José Ribeiro Ruibal, J. C. Guerra Teiga, Simón Pacheco, Francisco Pastoriza y Antonio Taboada Ferradas Wily.
Tomo primero del catálogo de arte de Caixanova, publicado en cuatro volúmenes Edición: Vigo, 1993
Título: Colección Caixavigo: pintura, escultura, dibujo
Textos: Ángel Illari Gimeno, Francisco Pablos, María Luisa Illari Junquera
Fotografías: Roberto Quintero, Estudio HYC
Edita: Caixanova
ISBN: 84-606-1501-4 (Obra completa)
ISBN: 84-606-1500-6
Depósito Legal: VG 437-1993
Cartoné con sobrecubierta, 31 x 22 cm., 302 páginas.
Tomo primero del catálogo de arte de Caixanova, publicado en cuatro volúmenes.
Presentación: "Los fondos de Arte de Caixavigo", por Ángel Illari Gimeno. Textos Francisco Pablos, María Luisa Illari Junquera.
Bibliografía y biografía de Francisco Pablos. Fichas de las obras María Luisa Illari Junquera. Coordinador: Ángel Ilarri Gimeno.
El tomo 1 presenta obras de Manuel Abelenda Zapata, Joaquín Agrasot y Juan, Ignacio Arrondo Moro, Serafín Avendaño Martínez, Teodomiro Avendaño Martínez, Felipe Bello Piñeiro, Virxilio Blanco Garrido, Francisco Bores, Abelardo Bustamante, Jenaro Carrero Fernández, Castelao (Alfonso Rodríguez Castelao), Manuel Castro Gil, Manuel Colmeiro Guimarás, Colombo (Andrés García de La Riba), Imeldo Corral González, Mª Carmen Corredoira y Ruiz, Corredoira (Jesús Rodríguez Corredoira), Durancamps (Rafael Durán y Camps), Antón Failde Gago, Arturo Fernández Cersa, Antonio Fernández Gómez, Cándido Fernández Mazas, Dionisio Fierros Álvarez, José Frau Ruiz, Baldomero Galofre Giménez, Roberto González del Blanco, Fermín González Prieto, Eugenio Fernández Granell, Mario Fernández Granell, Antonio Lago Rivera, Laxeiro (José Otero Abeledo), Carmen Rodríguez de Legísima, Juan Luis López García, Francisco Lozano Sanchís, Urbano Lugrís González, Francisco Lloréns Díaz, Cristino Mallo (Cristino Gómez González), Maruja (Ana Mª Gómez González Mallo, José Martínez Abades, Carlos Maside García, Julia Minguillón Iglesias, Ovidio Murguía de Castro, Román Navarro García, Leopoldo Novoa García, José Palmeiro Martínez, Ramón Parada Justel, Gumersindo Pardo Reguera, Pérezgil (José Pérez Gil), Jenaro Pérez Villaamil, Pedro Pérez de Castro, Manuel Pesqueira Salgado, Manuel Prego de Oliver, Benito Prieto Coussent, Julio Prieto Nespereira, Antonio de Puga, Máximo Ramos López, Federico Ribas Montenegro, Antón Rivas Briones, José Seijo Rubio, Luis Seoane López, Carlos Sobrino Buhigas, Sotomayor (Fernando Álvarez de Sotomayor), Alfredo Souto Cuero, Arturo Souto Feijoo, J. Antonio Suárez Llanos, Germán Taibo González, Luis Torras Martínez, Manuel Torres Martínez, Trabazo (Luis Vázquez Trabazo), Joaquín Vaamonde Cornide, Guillermo Vargas Ruiz, Villafínez (Lino Martínez Villafínez) y Hernando Viñes Soto.
Catálogo de la exposición de Pintura Galega Contemporánea, en Oleiros en 1993. Edición: Coruña, 1993
Título: Exposición de Pintura Galega Contemporánea
Textos: Jorge Castillo, Guillermo Martínez Castro
Edita: Jorge Castillo, Guillermo Martínez Castro
Depósito Legal: C 491-1993
Rústica, 30 x 21 cm., 30 páginas.
Catálogo de la exposición de Pintura Galega Contemporánea, en Oleiros en 1993.
Textos de Jorge Castillo, Guillermo Martínez Castro.
La muestra, celebrada en la "Casa Charry" de Oleiros, del 19 de junio al 10 de julio de 1993, presenta obras de María Antonia Dans, Eugenio F. Granell, Rogelio Puente, José Frau, Luís Seoane, Jorge Castillo, Manuel Colmeiro, Tino Grandío, Beatriz Rey, Laxeiro, Alfonso Sucasas, Mercedes Ruibal, Virxilio Fernández, José Barreiro, Manuel Torres, Carlos Maside, Manuel Prego de Oliver, Arturo Souto, Vidal Souto, Rafael Úbeda, Isaac Díaz Pardo, Juan Luis López y Mario F. Granell.
Breves biografías de mas de cuatro mil personas, nacidos o cuya actividad tiene lugar en Galicia, de todos los ámbitos sociales Edición: Santiago de Compostela, 1993
Título: Gallegos: Quién es quién en la Galicia de los 90
Director: José Manuel Rey Nóvoa
Edita: El Correo Gallego
Editor: Feliciano Barrera
ISBN: 84-8064-027-8
Depósito Legal: C-1312-92
Cartoné, 24,5 x 16 cm., 807 páginas
Breves biografías de mas de cuatro mil personas, nacidos o cuya actividad tiene lugar en Galicia, de todos los ámbitos sociales.
Presentación: José M. Rey Nóvoa.
Entre las biografías en este tomo, se encuentra los siguientes artistas:
Alfonso Abelenda Escudero, Antonio Abreu Bastos, Alicia Alonso Fernández, Rafael Alonso Fernández, Xurxo Alonso García, Darío Álvarez Basso, Alfonso Álvarez Cáccamo, Berta Álvarez Cáccamo, Pilar Álvarez Pablos, Manuel Aramburu Núñez, Xosé Artiaga Barreira, Guillermo Aymerich Goyanes, Fernando Babío Sabio, Xoán Manuel Balboa Vázquez, Carlos Barcón Collazo, José María Barreiro Gómez, Manuel E. Beiró Martínez, Blanca María Besteiro García, José Bibián Lorenzo, Jesús Blas Lourés, Moncho Borrajo Domarco, Xosé Manuel Broz Rei, Pilar Bugallal y Vela, Rosa Elvira Caamaño Fernández, María Dolores Caballero Quinteiro, Xaime Cabanas, Francisco Javier Cabo Villaverde, Tono Carbajo Villaverde, Luis María Caruncho Amat, Alberto Castro Couso, Santiago Catalán Tobia, Severo Jesús Cebeiro Santiso, Rosalía Collazo Dans, Manuel Colmeiro Guimarás, Xosé Conde Corbal, Ventura Cores Trasmonte, José Corral Díaz, Antonio Javier Correa Corredoira, Alfonso Costa Beiro, Carlos Crego Rodríguez, Felipe Criado Martín, José Chavete Rodríguez, Alberto Datas Panero, Diego de Giráldez Gómez, María Victoria de la Fuente Alonso, Paz de la Iglesia Santos, José María de Labra Suazo, Juan Manuel de Luis, Marcelino de Santiago Viqueira, Mariano de Souza, Purificación del Palacio Sola, Ramón Deside, Xosé Díaz Arias, Isaac Díaz Pardo, Carmen Domínguez Vaz, Alfredo Erias Martínez, Fernando Estarque Casás, Perfecto Estévez García, Manuel Facal Ponte, Julio Antonio Fernández Argüelles, Virxilio Eduardo Fernández Cañedo, Xosé María Fernández Freixanes, Juan Fernández Martínez, Leopoldo Fernández Varela, Francisco Fernández-Cabrera García, María Elena Fernández-Gago Díaz, María Formoso, Carmen del Pilar Formoso Prego, Juan García Pardiñas, Xulio García Rivas, María Consuelo Gil de la Peña, María del Carmen Gómez Novoa, Javier González Cuervo, Alejandro González Pascual, Xosé Lois González Vázquez, Antón Goyanes Fernández, Xoán Manuel Guerreiro Vázquez, Antonio Heredero Guzmán, Ángel Huete Vales, Francisco Jaraba Bara, Carlos José Jarabo Rivera, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas Pérez, Antón Manuel Lamazares Silva, José María Laredo Vermejo, Francisco Lareo Morao, Ana Legido Soto, María Esperanza Lema Bouzas, José Leyra Domínguez, Araceli Mercedes Liste Fernández, Xosé Lodeiro Fernández, Xan López Domínguez, Alfredo López Fernández, Armando López Guerra, Siro López Lorenzo, José María Lugilde Pena, Jorge Llorca Freire, Eva Lloréns Rodríguez, Manuel Mampaso Bueno, Francisco José Mantecón Rodríguez, Xoaquín Bieito Marín Formoso, José María Martín Rodríguez, Miguel Ángel Martínez Coello, Juan Antonio Martínez de la Colina, Ana Martínez Pasarín, Eduardo Matamoro Irago, María del Villar Mateo de Arenaza, Enrique Mayer Méndez, Enrique Vicente Mayer Viña, Santiago Mayer Viña, Ana Mazoy Fernández, Xusto Moreda, José Ramón Morquecho Barral, Miguel Mosquera, Antonio Mouzo Lavandeira, Pedro Muiño Fernández, Antonio José Murado López, Leopoldo Nóvoa García, Norberto Olmedo Portela, José Otero Abeledo, César Otero García-Rosales, Jesús Otero Iglesias, Camilo Otero Martín, María Dolores Padín, Antón Patiño Pérez, Juan Bosco Modesto Paz Camps, Rosalía Pazo Maside, Julio Penedo Iglesias, José Luis Pérez Aláez, Pamen Pérez Pereira, Isaac Pérez Vicente, Alberte Permuy Martínez, Javier Pousa Carrera, Miguel Anxo Prado Plana, Vicente Prego Vázquez, Manuel Presas Enríquez, Rogelio Puente Díaz de la Rocha, Antón Pulido Novoa, Antonio Quesada Porto, Fernando Quesada Porto, Heriberto Quesada Porto, María Fe Quesada Rodríguez, Manuel Quintana Martelo, Beatriz Rey Gómez, Xavier Riomao, Antón Rivas Briones, José Ángel Rodríguez López, Manuel Rodríguez Moldes, Carlos Rodríguez Silvar, Ramón Rodríguez Vicente, Manuel Romero, Rafael Romero Masiá, Mercedes Ruibal Argibay, Manuel Ruibal Ruibal, Bernardo Saavedra Pita, Ricardo Segura Torrella, Ángel Sevillano Estremera, Marcelino R. Silva Núñez, Antón Sobral Iglesias, Xosé Guillermo Sobrino Mosteirín, Carmen Sobrino Sánchez, Carmen Soilán Losada, Pedro Solveira Collazo, Alfonso Sucasas Guerra, César Taboada Varela, Antonio Tenreiro Brochón, Luis Torras Martínez, Manuel Torres Martínez, Rafael Úbeda Piñeiro, Manuel Uhia Lima, Javier Varela Guillot, José Vázquez Cereijo, Fidel Vidal Pérez, José Manuel Vidal Souto, Antonio Benito Yebra de Ares, Anselmo Lamela Castro, María Jesús Reboredo Calvo, Ramón María Tenreiro Brochón, José Vázquez Monjardín, pintores, Julia Ares Iglesias, Arturo Baltar, Jorge Barbi Alonso, Manuel Barreiro Barreiro, Luis Borrajo Vázquez, Arturo Brea Pasín, José Cao Lata, Manuel Caulonga Pereiro, Xosé Cid Menor, Elena Colmeiro, Ramón Conde Bermúdez, Víctor Raimundo Corral Castro, Manuel Antonio Da Silva Marques Patinha, José Díaz Fuentes, María Xosé Díaz Rey, Guillermo Feal Otero, Antonio Ferradás Taboada, Fernando García Blanco, Manuel García de Buciños Vázquez, Cástor Lata Montoiro, Francisco Leiro Lois, Acisclo Rogelio Manzano Freire, Xoán Novegil González-Anleo, Juan José Oliveira Vieítez, Xurxo Oro Claro, Francisco Otero Besteiro, Juan Otero García, Damián Salvador Payo Cangado, Vidal Payo Fernández, Francisco Pestana Díaz, Silverio Rivas Alonso, Ignacio Vázquez-Nóvoa Basallo, Enrique Velasco Vieitez, Alfonso Vilar Lamelas, Xosé Vizoso Fernández, escultores y Xosé Abad Vidal, Xosé Manuel Albán Lage, Edelmiro Álvarez Jiménez, Alberto Álvarez Martín, Fernando Bellas Jiménez, Ramón Caamaño Bentín, Félix Cal Cortizos, Xulio Correa Corredoira, Emilio Lavandeira Prieto, Plácido López Rodríguez, Alberto Martí Villardefrancos, Xenaro Martínez Castro, Carlos Joaquín Miragada Casteleiro, Xoán Piñón Prado, Roberto Quintero Corredoira, Xosé Ramón Rama López, Xurxo Sánchez Lobato, Manuel Sendón Trillo, Xosé Luis Suárez Canal, Arcadio Vila Díaz, Manuel Vilariño, Evaristo Caramés Medín, fotógrafos.
Catálogo de la exposición "Arte Gallego en Caixa Galicia", que se celebra en el Aula de cultura de Santiago de Compostela del 23 de marzo al 30 de abril de 1992. Edición: Coruña, 1992
Título: Arte Gallego en Caixa Galicia
Textos: José Manuel García Iglesias, José Manuel López Vázquez, Camilo Franco, Francisco Pablos
Fotografía: Xoán Piñón, Foto Blanco
Edita: Fundación Caixa Galicia
Depósito Legal: C 464-92
Rústica, 30 x 22 cm. 101 páginas, 40 ilustraciones
Catálogo de la exposición "Arte Gallego en Caixa Galicia", que se celebra en el Aula de cultura de Santiago de Compostela del 23 de marzo al 30 de abril de 1992.
Presentación de José Ramón Docal Labaén, Presidente de la Fundación Caixa Galicia. Textos: "La Colección de Arte Caixa Galicia", de José Manuel García Iglesias, "Arte Gallego en Caixa Galicia", de José Manuel López Vázquez, "Verbo do coleccionismo e verbo do verbo coleccionar", de Camilo Franco y Francisco Pablos.
La exposición muestra obras de Francisco Asorey González, Serafín Avendaño Martínez, Isidoro Brocos Gómez, Luis Caruncho Amat, Xosé Cid, Manuel Colmeiro Guimarás, Ramón Conde Bermúdez, Felipe Criado Martín, María Antonia Dans Boado, Isaac Díaz Pardo, Virxilio Fernández Cañedo, Silvio Fernández Rodríguez, Xoán García Pardiñas, Alejandro González Pascual, Segundo Hevia, Ánxel Huete Vales, José María de Labra Suazo, Laxeiro (José Otero Abeledo), Francisco Luis López Carballo, Manuel López Garabal, Urbano Lugrís González, Acisclo Manzano Freire, José Luis Martínez Pereira, Carlos Maside García, Julia Minguillón Iglesias, José Ramón Morquecho Barral, Román Navarro García-Vinuesa, Xurxo Oro Claro, Francisco Pestana, Xoán Piñeiro, Manuel Prego de Oliver, Fernando Prieto López, Rogelio Puente Díaz de La Rocha, Luis Quintas Goyanes, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Ángel Sevillano Estremera, Carlos Sobrino Buhigas, Arturo Souto Feijoo, Alfonso Sucasas Guerra, Mariano Tito Vázquez.
Portada: escultura de Acisclo Manzano
Catálogo de la exposición colectiva de pintura y escultura, que se celebra en la Casa da Parra, en Santiago de Compostela, en febrero de 1993 Edición: Santiago de Compostela, 1992
Título: Artistas do Deza
Coordinación: Pilar Corredoira
Fotografías: Juan Rodríguez
Edita: Xunta de Galicia
ISBN: 84-453-0627-8
Depósito Legal: C 1734-1992
Rústica, 30 x 24 cm. 40 páginas, 12 ilustraciones.
Catálogo de la exposición colectiva de pintura y escultura, que se celebra en la Casa da Parra, en Santiago de Compostela, en febrero de 1993
Prólogo de Daniel Barata Quintas, Conselleiro de Cultura y de Xosé Crespo Iglesias, Alcalde de Lalín.
En la muestra colectiva se exponen obras de los pintores Colmeiro, Laxeiro, Francisco Lareo, Sucasas, Lamazares, Paio, A. Salgueiro, Aymerich y los escultores Vidal Payo, Elena Colmeiro, Antonio Taboada y Couto Codeseira.
Catálogo de la exposición colectiva de pinturas y esculturas, en San Martiño Pinario y en la Casa da Parra de Santiago de Compostela, en el año 1992 Edición: Santiago, 1992
Título: 60 imaxes dunha colección
Comisariado: Pilar Corredoira
Fotografías: Juan Rodríguez, Xoán Piñón
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-0476-3
Depósito Legal: C 1164-1992
Rústica, 28 x 22 cm., 24 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva de pinturas y esculturas, en San Martiño Pinario y en la Casa da Parra de Santiago de Compostela, en el año 1992.
Presentación: Consellería de Cultura.
La muestra por iniciativa del Arzobispado de Santiago y la Dirección Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia tiene lugar entre los meses de julio y agosto de 1992, e incluye obras de Luis Seoane, Manuel Torres, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Isaac Díaz Pardo, Antonio Lago Rivera, Laxeiro, Julia Minguillón, Xosé Conde Corbal, Antonio Tenreiro Brochón, Alfonso Abelenda, Leopoldo Nóvoa, María Antonia Dans, Felipe Criado, Alejandro González Pascual, Alberto Datas Panero, Xulio Maside, Virxilio, Xaime Quessada, Xosé Luis de Dios, Tino Grandío, Jorge Castillo, Mercedes Ruibal, Xosé Vázquez Cereijo, Xosé Fernández Freixanes, Manuel Moldes, Rafael Baixeras, Javier Correa Corredoira, Xosé Lodeiro, Reimundo Patiño, Ánxel Huete, Guillermo Monroy, Antón Patiño, Menchu Lamas, José Ramón Morquecho, Antonio Mouzo Lavandeira, Pedro Muiño, Juan Martínez de la Colina, Din Matamoro, Darío Álvarez Basso, Manuel Aramburu, Alfonso Sucasas, Barreiro, Alfonso Costa Beiro, Ángel Sevillano Estremera, Antón Pulido, José Grangel, Buciños, Acisclo Manzano, José Díaz Fuentes, Elena Colmeiro, Ramón Conde Bermúdez, Silverio Rivas, Ignacio Basallo, Luis Borrajo Vázquez, Mon Vasco, Moncho Amigo, Paco Pestana, Manolo Paz y Francisco Leiro.
Catálogo de la 1ª Mostra da Arte Galega que se celebra en As Pontes en 1992 Edición: As Pontes, 1992
Título: 24 artistas galegos. 1ª Mostra da Arte Galega As Pontes
Textos: Antón Castro, Antonio Bonet Correa
Fotografías: Xulio Gil, Juan Rodríguez
Edita: Concello de As Pontes
Depósito Legal: C 895-1992
Rústica, 30 x 21 cm., 56 páginas.
Catálogo de la 1ª Mostra da Arte Galega que se celebra en As Pontes en 1992.
Catálogo de la exposición colectiva celebrada en julio de 1992, en As Pontes de García Rodríguez, con la presentación de obras de Colmeiro, Laxeiro, Torres, E. Granell, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Elena Gago, Jorge Castillo, Facal, José Luis de Dios, Ánxel Huete, Antón Pulido, A. X. Correa Corredoira, Alberto Datas, X. Freixanes, Menchu Lamas, Antón Patiño, Antón Lamazares, Peteiro, Berta Cáccamo, Darío Álvarez Basso, Silverio Rivas, Ignacio Basallo y Francisco Leiro.
Catálogo de la exposición de pintura y escultura de la Colección Caixavigo que se celebra en Santiago de Compostela en 1992 Edición: Vigo, 1992
Título: Arte galega na Colección Caixavigo
Textos: Francisco Pablos, Ángel Illari Gimeno
Edita: Caixavigo
Depósito Legal: VG 269-1992
Rústica, 21 x 21 cm., 50 páginas.
Catálogo de la exposición de pintura y escultura de la Colección Caixavigo que se celebra en Santiago de Compostela en 1992.
La muestra tiene lugar en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, del 29 de abril al 24 de mayo de 1992.
Textos "Panorama de la Plástica Gallega", por Francisco Pablos, "Caixavigo: La Cultura, el Arte", por Ángel Illari Gimeno.
Se exponen obras de Alfonso Abelenda Escudero, Manuel Abelenda Zapata, Antón Abreu Bastos, Luis Alcántara Álvarez, Rafael Alonso Fernández, Berta Álvarez Cáccamo, Manuel Aramburu Núñez, José Barreiro Gómez, Felipe Bello Piñeiro, Virgilio Blanco Garrido, Luis Caruncho Amat, Fernando Casas Estarque, Víctor Casas Julián, Jorge Castillo Casalderrey, Manuel Castro Gil, Manuel Colmeiro Guimarás, Imeldo Corral González, Alfonso Costa Beiro, Mª Antonia Dans Boado, Alberto Datas Panero, Ramón Lorda Vidal, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Virxilio Fernández Cañedo, Elena Fernández Gago, Antonio Fernández Gómez, Mario Fernández Granell, Cándido Fernández Mazas, María Formoso Prego, José Frau Ruiz, José María Freixanes Fernández, María Victoria de la Fuente Alonso, Diego Gómez de Giráldez, Roberto González del Blanco, Maruja Mallo, Alejandro González Pascual, Fermín González Prieto, Antón Goyanes Fernández, Constantino Grandío López, Eugenio Granell, Ángel Huete Vales, José María de Labra Suazo, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares Silva, Laxeiro, Ana María Legido Soto, José Lodeiro Fernández, Juan Luís López, Armando López Guerra, Urbano Lugrís González, Urbano Lugrís Vadillo, Francisco Lloréns Díaz, Manuel Mampaso, Francisco Mantecón Rodríguez, Lino Martínez Villafínez, Carlos Maside García, Julia Minguillón Iglesias, Pedro Muiño, Leopoldo Nóvoa García, Dolores Padín Fernández, Purificación del Palacio Sola, Antón Patiño Pérez, Agustín Pérez Bellas, Manuel Pesqueira Salgado, Xavier Pousa Carrera, Manuel Prego de Oliver, Julio Prieto Nespereira, Rogelio Puente Díaz de la Rocha, Antón Pulido Novoa, Antonio Quesada Porto, Fernando Quesada Porto, Jaime Quesada Porto, Federico Ribas Montenegro, Antonio Rivas Briones, Castelao, Carmen Rodríguez de Legísima, Manuel Rodríguez Moldes, Mercedes Ruibal Argibay, Manuel Ruibal Ruibal, Ricardo Segura Torrella, Luis Seoane López, Ángel Sevillano Estremera, Carlos Sobrino Buhigas, Pedro Solveira Collazo, José Solla Crespo, Arturo Souto Feijoo, Alfonso Sucasas Guerra, Antonio Tenreiro Brochón, Luis Torras Martínez, Manuel Torres Martínez, Rafael Úbeda Piñeiro en pintura y Manuel Coia Franco, Elena Colmeiro, Eiravella, Antonio Failde Gago, Carlos García González, Manuel García de Buciños, Francisco Leiro Lois, Cristino Mallo, Acisclo Manzano Freire, Juan Oliveira Viéitez, Camilo Otero, Xoán Piñeiro Nogueira, Silverio Rivas, Miguel Saco, Jesús Valverde Alonso, Xuxo Vázquez Pardo en escultura.
Catálogo de la exposición colectiva en Santiago de Compostela, en 1992 Edición: Santiago de Compostela, 1992
Título: Alen-Mar: a creatividade galega no novo mundo
Textos: Pilar Corredoira, José Manuel García Iglesias, Xesús Ron Pereiro
Fotografías: Xoán Piñón, Juan Rodríguez, Antonio Zafra, Elena Guereta, Xulio Correa
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Xuventude
ISBN: 84-453-0530-1
Depósito Legal: C 1131 1992
Rústica, 30 x 24 cm., 166 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva en Santiago de Compostela, en 1992.
Presentación Daniel Barata Quintas Conselleiro de Cultura e Xuventude. Textos de Pilar Corredoira, José Manuel García Iglesias y Xesús Ron Pereiro, y otros breves textos sobre los artistas.
Artistas en el catálogo: Roberto González del Blanco, Castelao, Laxeiro, Luis Seoane, Colmeiro, Maruja Mallo, Eugenio Fernández Granell, Arturo Souto, Mario Fernández Granell, Isaac Díaz Pardo, Leopoldo Novoa, Elena Colmeiro, Abreu Bastos, Manuel Facal, Ángel Sevillano, José Barreiro, Xosé Lodeiro, Jorge Castillo, Manuel Ruibal, Santiago Caneda, Soledad Penalta, Fernando Casás, Fernando Blanco, Manuel Álvarez, Ramón Conde, Ánxel Huete, Xavier Toubes, Vidal Souto, Javier Correa Corredoira, Miguel Saco, Antón Lamazares, Francisco Leiro, Din Matamoro, Juan Martínez de la Colina y Enrique Saavedra.
La muestra se celebró en el Mosteiro de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, entre septiembre y octubre de 1992.
Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación Provincial de Coruña, recopilado en 1991. Edición: Coruña, 1991
Título: Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación de A Coruña I. Pintura y escultura (Tomo 1)
Textos: Maria Luisa Sobrino Manzanares, Maria Dolores Liaño Pedreira
Fotografías: Antonio Garrido Moreno
Edita: Diputación Provincial de Coruña
ISBN: 84-86040-51-5
Depósito Legal: C 191-91
Cartoné, 30 x 25 cm. 344 páginas, 241 ilustraciones + miniaturas.
Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación Provincial de Coruña, recopilado en 1991.
Catalogación realizada por Consuelo Fernández Rico-Arismendi, María Dolores Liaño Pedreira, Juan de Nieves Lamas y Cecilia Pereira Marimón.
Presentación de Salvador Fernández Moreda, Presidente de la Deputación Provincial da Coruña. Textos: "Mecenazgo, política artística y coyuntura histórica: El patrimoio de la Diputación de La Coruña" y "El arte en Galicia a través de los fondos de la Diputación. Breve aproximación histórica", de Maria Luisa Sobrino Manzanares, "Historia de una colección", de Maria Dolores Liaño Pedreira.
Realizada en dos tomos, la catalogación del patrimonio de la Diputación de Coruña, contiene actualmente mas de mil obras. El primer tomo contiene las obras de los autores comprendidos entre Abelenda y Miguel Martínez, 109 artistas con 241 obras catalogadas.
Artistas en este tomo: Manuel Abelenda, Acisclo Manzano, José María Acuña, María Jesús Agra, José Aguiar, José Alberti Corominas, José Aldrey Lázara, Alexandro, Antal, Luis Arcas Brauner, Cocóo Argüelles, Julio Argüelles Lola Artamendi, Carlos Barcón, Felipe Bello Piñeiro, Carlos Bóveda, Juan Brión Ageitos, Modesto Brocos, Buciños, Francisco Javier Cabo Villaverde, Olga Cacho, María Cagigao, Milagros Carballo García, Carmelo González, Jenaro Carrero, Xosé Casal, Manuel Castro Gil, Severo Cebeiro Santiso, Xosé Cobas Gómez, Rafael Collel Ribas, Manuel Colmeiro, Francisco Vázquez Díaz, (Compostela), Imeldo Corral, José Corral Díaz, Javier Correa Corredoira, María Corredoira, Xesús Corredoira, Fernando Cortés Bugía, Francisco Creo, Felipe Criado, Pedro Cruz Irigaray, Manuel Cusachs, Alberto Datas, Dolores Díaz Baliño, Indalecio Díaz Baliño, Luis Díaz Foxa, Isaac Díaz Pardo, Faustino Domínguez Coumes-Gay, Francisco Dotras Lamberti, José Escudero Couceiro, Francisco Fernández Cabrera, Arturo Fernández Cersa, José Fernández Sánchez, Manuel Ferreiro Badía, Dionisio Fierros, José Frau, Amadeo Gabino, Elena Gago, Pepe Galán, Armando García Ferreiro, Mariano García Patiño, Julio García Rivas, Crisanto Garrote, Hipólito Geada Pena, Gómez Pablos, Roberto González del Blanco, José María González Collado, Roberto González Fernández, Manuel González García, Alejandro González Pascual, Mariano Goya y Fernández Ladreda, (Gerona, 1920-Coruña, 1990), Francisco de Goya y Lucientes, Eugenio Granell, Mario Fernández Granell, Bárbara Grosse, Manuel Guilabert Queijeiro, Javier Varela Guillot, Salvador Gutiérrez de La Concha, Antonio Heredero, Joán Hernández Pijuán, César Herrero, Emilio de La Iglesia Caruncho, Jesús Iglesias Pérez, Ricardo Illescas, Mariano Izquierdo y Vivas, Antonio Mª Jaspe Moscoso, Jesús Fernández Martínez, Enrique Jiménez Carrero, Leny Jorge, José Francisco Pérez Martínez, Juan Luis López García, José María de Labra, Manuel Lage Cagiao, Antonio Lago Rivera, Cástor Lata Montoiro, Laxeiro, Agustín Lhardy, Javier Lillo García-Cano, Francisco Lloréns, Aurelio de Lombera y Pando, Francisco Luis López Carballo, Manuel López Garabal, Abelardo Miguel López Leira, Lois Manuel López Rico, Antonio López Rodríguez, Urbano Lugrís Vadillo, Xaquín Marín Formoso, Antonio Martín Maqueda, Miguel Martínez Coello.
Estudio de las diferentes manifestaciones artísticas del Arte realizado en Galicia, a través de textos y fotografías Edición: Coruña, 1991
Título: Imaxes da arte en Galicia
Textos: Xosé Filgueira Valverde, Francisco Fariña Busto, Isidro Gonzalo Blanco Torviso, Xosé Carlos Valle Pérez, Ángel Sicart Giménez, Xosé Manuel García Iglesias, María del Carmen Folgar de la Calle, Xosé Manuel B. López Vázquez, María Luisa Sobrino Manzanares
Fotografías: Xurxo Lobato
Edita: Fundación Pedro Barrié de la Maza
ISBN: 84-87819-11-7
Depósito Legal: C-1.293/91
Cartoné, 28,5 x 23 cm., 277 páginas.
Estudio de las diferentes manifestaciones artísticas del Arte realizado en Galicia, a través de textos y fotografías.
Textos de Xosé Filgueira Valverde, Francisco Fariña Busto, Isidro Gonzalo Blanco Torviso, Xosé Carlos Valle Pérez, Ángel Sicart Giménez, Xosé Manuel García Iglesias, María del Carmen Folgar de la Calle, Xosé Manuel B. López Vázquez y María Luisa Sobrino Manzanares.
Desde los torques a las pinturas, esculturas y arquitecturas contemporáneas.
El libro recoge obras de Juan Bautista Celma, Domingo Antonio de Andrade, Francisco de Moure, Gregorio Fernández, Mateo de Prado, Benito Silveira, José Gambino, Antonio de Puga, Juan Antonio García de Bouzas, Miguel Ferro Caaveiro, Manuel de Prado, Isidoro Brocos, Gregorio Ferro Requeixo, Juan José Cancela del Río, Jenaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros, Ovidio Murguía, Serafín Avendaño, Francisco Asorey, Xosé Eiroa, Uxío Souto, Acisclo Manzano, Santiago Rivas, Jorge Barbi, Francisco Leiro, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Xesús R. Corredoyra, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Arturo Souto, Laxeiro, Luis Seoane, Jorge Castillo, Manuel R. Moldes, Darío Álvarez Basso y fotografías de Joaquín Pintos, José Suárez y Manuel Ferrol.
Además de las fotografías de Xurxo Lobato, el libro recoge una fotografía de Xenaro Martínez Castro, Nuria Vila, Xoán Piñón y Constantinos.
Escritos sobre pintura desde el punto de vista de pintores, escritores y críticos, junto a un grupo de entrevistas a artistas gallegos. Volumen 2 de la Colección Grial Edición: Vigo, 1991
Título: Pintura actual en Galicia
Textos: Ánxel Johán, Carlos Maside, Luis Seoane, Salvador Lorenzana, Augusto Casas, Rafael Dieste, Florencio Delgado Gurriarán, Benito Varela Jacome, Francisco Fernández del Riego, V. Risco, Xohán Ledo, Andrés Cernadas, Erhard Goepel, Celsos Collazo Lema
Edita: Editorial Galaxia
ISBN: 84-7154-770-8
Depósito Legal: VG 117-1991
Rústica, 24,5 x 16 cm. 122 páginas.
Escritos sobre pintura desde el punto de vista de pintores, escritores y críticos, junto a un grupo de entrevistas a artistas gallegos. Volumen 2 de la Colección Grial.
Textos: Ensayos, "Notas encol dos pintores galegos", de Ánxel Johán, "En torno a la fotografía popular", de Carlos Maside, "Anotaciones sobre la creación artística", de Luis Seoane, Los problemas de la pintura gallega, "Inquérito a los pintores", "Inquérito a los críticos", Galicia, cabo do mundo, "Failde Gago, escultor", de Salvador Lorenzana, "Espíritu y voz de los cantares gallegos", de Augusto Casas, "Colmeiro", de Rafael Dieste, "Pintura de feira", de Florencio Delgado Gurriarán, "Crítica de libros", de Benito Varela Jácome, Fiestra das Españas, "Gutiérrez Solana", de Francisco Fernández del Riego, "Realismo y goticismo en las imágenes de Cristo Crucificado", de V. Risco, Carta de Europa, "Prólogo á pintura moderna", de Xohán Ledo, "Carta de París", de Andrés Cernadas, "Nota en col de Paul Klee", de Erhard Goepel, Busola céltica, "A Bretaña de Renán", de Celso Collazo Lema.
Entre los artistas gallegos, en los artículos anteriores se encuentran: Carlos Maside, Xosé Palmeiro, Arturo Souto, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Xulia Minguillón, Prego de Oliver, Díaz Pardo, Lago Rivera, Luis Seoane, Manuel Torres, Antonio Failde Gago, Benito Prieto.
Catálogo de la exposición de portadas de libros realizadas por artistas gallegos Edición: Coruña, 1990
Título: Portadas: los artistas gallegos y el libro, 1900-1936
Textos: José Filgueira Valverde, José Enrique Acuña
Edita: Fundación Pedro Barrié de la Maza
Depósito Legal: PO 14-1990
Rústica, 30 x 21 cm., 32 páginas. 24 ilustraciones b/n.
Catálogo de la exposición de portadas de libros realizadas por artistas gallegos.
Exposición homenaxe a Antonio Odriozola, realizada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en enero de 1990, y en la Sala Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento de Coruña en julio del mismo año.
La exposición incluye portadas realizadas por los siguientes artistas: Román Navarro, Ramón Parada, Enrique Mayer Castro, Prudencio Canitrot, Fernando Buceta y Buceta, Manuel F. Lourido, Francisco Asorey, Imeldo Corral, Mariano Tito Vázquez, Francisco Lloréns, Lolita Díaz Baliño, Roberto González del Blanco, Felipe Bello Piñeiro, Manuel Abelenda, Juan Luis López, Carlos Sobrino Buhigas, Castelao, Camilo Díaz Baliño, Manuel Bujados, Máximo Ramos, Federico Rivas Montenegro, Álvaro Cebreiro, Cándido Fernández Mazas, Manuel Méndez Rodríguez, Carlos Maside, Arturo Souto, Torres, Manuel Colmeiro, Luis Pintos Fonseca, Martín Echegarai García, José Sesto López, José de Castro Arines, Manuel Castro Gil, Julio Prieto Nespereira, Jaime Prada Losada, Ventura de Dios López, Manuel Prego de Oliver, Xurxo Lorenzo Fernández, Jesús González Concheiro, Avelino Gómez Ledo, Ramón Pernas Rodríguez, Manrique Rodríguez Suárez, Ramón Peña Gil y Luis Seoane.
Exposición de artistas gallegos en el Museo Carlos Maside, O Castro-Sada en 1990 Edición: Sada, 1990
Título: O movemento renovador da Arte Galega no Museo de Arte Contemporánea "Carlos Maside" do Castro de Samoedo
Edita: Edicións do Castro
ISBN: 84-7492-506-1
Depósito Legal: C-1.599-1990
Rústica, 22 x 21 cm., 165 páginas.
Exposición de artistas gallegos en el Museo Carlos Maside, O Castro-Sada en 1990.
Textos: "Galiza ten unha Historia"
Artistas representados en este libro: Castelao, Colmeiro, Gabriel Eiroa, Fernández Mazas, Maside, Seoane, Arturo Souto, Cebreiro, Manuel Torres, Laxeiro, Maruja Mallo, Luis Huici, Federico Ribas, Ángel Xohán, Francisco Miguel, Eugenio Granell, Andrés Colombo (Andrés García de la Riva), Suárez Couto, Xesús Corredoira, Urbano Lugrís, Francisco Lloréns, Julia Minguillón, Jesús González Concheiro, Frau, Asorey, Santiago Rodríguez Bonome, Cristino Mallo, Compostela.
Completo estudio sobre el arte gallego, desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo Edición: Santiago, 1990
Título: A arte galega: estado da cuestión
Textos: VV.AA.
Fotografías: Xenaro Martínez Castro
Edita: Consello da Cultura Galega
ISBN: 84-87172-57-1
Depósito Legal: C 1132-1990
Cartoné, 30 x 22 cm., 534 páginas.
Completo estudio sobre el arte gallego, desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo.
Presentación: Consello da Cultura Galega.
Textos de Miguel Ángel González García, Gonzalo Meijide Cameselle, Fernando Acuña Castroviejo, José Manuel Pita Andrade, José Carlos Valle Pérez, Jesús María Caamaño Martínez, José Manuel García Iglesias, María Teresa Ríos Miramontes, Alfredo Vigo Trasancos, Francisco José Portela Sandoval, José Manuel López Vázquez, Xosé Manuel González Reboredo y Ángel Luis Hueso Montón.
Estructurado en trece capítulos, el primero dedicado a bibliografía general, cada uno de los restantes, dedicado a las distintas épocas y estilos, prehistória, castrexa, romana,renacimiento, barroco, etc., cada uno de estos con su propia bibliografía, que puede servir a los estudiosos del arte como importante referencia para el conocimiento del arte gallego.
Entre los artistas que son relacionados en este libro, el Pintor de Banga, Juan Bautista Celma, (Renacimiento), Francisco de Castro Canseco, Mateo de Prado, Xoán Antonio García de Bouzas, Benito Silveira, Xosé Gambino, Gregorio Fernández, Antonio Puga, Felipe de Castro, Francisco de Moure, Pedro Taboada, Diego de Sande, Francisco Andrade, Alonso Gómez, Xosé Domínguez Bugarín, (Barroco), Manuel Arias Varela, Ángel Piedra, Gregorio Ferro Requeijo, Manuel de Prado, Plácido Fernández Arosa, Juan José Cancela del Río, José Ferreiro Suárez, Antonio Sanjurjo Gallego, Melchor de Prado Mariño, Agustín Díaz Robles y Quiroga, (Neoclasicismo), Jenaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros Álvarez, (Romanticismo), Juan Sanmartín y Serna, Isidoro Brocos Gómez, Serafín Avendaño, (Generación de 1830), José María Fenollera Ibáñez, Modesto Brocos y Gómez, Román Navarro García, Eduardo de la Vega, (Rexurdimento), Bello Piñeiro, Jenaro Carrero Fernández, Ovidio Murguía de Castro, Ramón Parada Justel, Joaquín Vaamonde, Ramón Couto, (Generación Doliente), Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Mariano Tito Vázquez, (Generación Triunfante), Francisco Asorey, Santiago Rodríguez Bonome, José María Acuña, Antonio Failde, Francisco Vázquez Díaz, Cristino Mallo, Xoán Piñeiro, Arturo Baltar, Eduardo Rodríguez Osorio, Luis Gómez Pacios, Antonio Berjano Conde, Alfonso Vilar, Xesús Vázquez Pardo, Juan Oliveira, Raúl Comesaña Covelo, Xoán Otero García, Suso Fernández, Manuel García de Buciños, Florencio Martínez Vázquez, Camilo Otero, Francisco Otero Besteiro, Manuel Coia, Luis Cons, Ferreiro Badía, Xuxo Vázquez Pardo, Manuel Paz Mouta, Francisco Leiro, Xosé Castiñeiras, Luis Fernández González, Xosé Cid Menor, Xesús Valverde Alonso, Acisclo Manzano Freire, Xosé Díaz Fuentes, Silverio Rivas, Mon Vasco, Xosé Manuel Castro López, Luis Borrajo, Ignacio Basallo, Miguel Saco, Enrique Velasco, Laura Rodríguez, Francisco Pazos, Xobaba (Jorge Barreiro), Santiago Quevedo, Javier Touceda, Leopoldo Nóvoa, Laura Luz Álvarez, Xesús Caulonga, (Escultura contemporánea), Federico Ribas, Manuel Bujados, Máximo Ramos, Camilo Díaz Baliño, Roberto González del Blanco, Xesús Corredoyra, Juan Luis López, Carlos Sobrino Buhigas, Imeldo Corral, José Seijo Rubio, Manuel Abelenda, María del Carmen Corredoyra, Lino Martínez Villafínez, Maside, Colmeiro, Souto, Laxeiro, Seoane, Frau, Garabal, Julia Minguillón, Concha Vázquez, Maruja Mallo, Manuel Torres, Fernández Mazas, Pesqueira, Urbano Lugrís, Eugenio Granell, Carmelo González, Pintos Fonseca, Luis Mosquera, Isaac Díaz Pardo, Lago Rivera, Alejandro Pascual, Felipe Criado, Prego de Oliver, Tino Grandío, Segura Torrella, Conde Corbal, Rivas Briones, Agustín Pérez Bellas, Ortiz Alonso, Mercedes Ruibal, María Antonia Dans, Manuel Mampaso, Suárez Molezún, Labra, Luis Caruncho, Rafael Úbeda, María Victoria de la Fuente y Jorge Castillo, (Pintores contemporáneos).
Catálogo de la colección de arte de la Xunta de Galicia, catalogación realizada en 1989 por Mariña Toba Edición: Santiago, 1989
Título: Colección arte galego. Xunta de Galicia
Textos: Xosé Antón Castro
Fotografías: Xenaro Martínez Castro
Edita: Presidencia da Xunta de Galicia
ISBN: 84-453-0095-4
Depósito Legal: C 1510-1989
Cartoné, 33 x 25 cm., 233 páginas.
Catálogo de la colección de arte de la Xunta de Galicia, catalogación realizada en 1989 por Mariña Toba.
Presentación Fernando González Laxe, Presidente de la Xunta de Galicia. Textos de X. Antón Castro. Datos biográficos, Xavier Navaza.
El libro cataloga obras de Carlos Maside, Carmen Rodríguez de Legísima, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Xosé Mª Acuña, Laxeiro, Luis Seoane, Eugenio F. Granell, Mario F. Granell, Manuel Prego de Oliver, Antonio Lago Rivera, Antonio Heredero Guzmán, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Xoán Piñeiro, Xulio A. Fernández Argüelles, Xosé Conde Corbal, Segundo Hevia, Rafael Alonso, Arturo Baltar, Tino Grandío, Xosé María de Labra, Bieito Martínez Vázquez, Virxilio Fernández, Mª Antonia Dans, Mª Victoria de La Fuente, Alejandro González Pascual, Xosé Lodeiro, Xavier Pousa, Elena Colmeiro, Mª C. Formoso Prego, Pedro Solveira, Rafael Úbeda, Jorge Castillo, Xulio Maside, Xesús A. Caulonga Pereira, Antón Goyanes, Xaime Quessada, Buciños, Acisclo Manzano, X. Barreiro Gómez, Mª Elena Gago, Alfonso Sucasas, Urbano Lugrís Vadillo, Silverio Rivas, Manuel Ruibal, Alfonso Costa, Xosé Luis de Dios, Manuel Facal, Xosé Cid, Morquecho, Quintana Martelo, Vidal Souto, Xosé Bibián Lorenzo, Manuel R. Moldes, Anselmo Lamela, Xoán Pardiñas, Ramón Conde, Ignacio Basallo, Antón Sobral, Xosé Freixanes, Xoti de Luis, Antón Lamazares, Xurxo Alonso, Antón Patiño, X. Martínez de La Colina, Norberto Olmedo y Berta Álvarez Cáccamo.
Catálogo de la exposición "Arte Gallego en Caixa Galicia", que se celebra en la Sala de Exposiciones de Caixa Galicia en Coruña, 1989 Edición: Coruña, 1989
Título: Arte Gallego en Caixa Galicia
Textos: Julio A. Fernández Argüelles
Fotografía: Foto Blanco
Edita: Fundación Caixagalicia
Depósito Legal: C 1.161/1989
Rústica, 20 x 22 cm., 121 páginas
Catálogo de la exposición "Arte Gallego en Caixa Galicia", que se celebra en la Sala de Exposiciones de Caixa Galicia en Coruña, 1989.
Presentación de José Luis Amor Fernández, Presidente de la Fundación Caixa Galicia. Textos: "La Colección Caixa Galicia: un punto de vista personal", por Julio A. Fernández Argüelles.
La exposición muestra obras de Antón Abreu Bastos, Alberto Álvarez Carpo, Francisco Asorey González, Serafín Avendaño Martínez, Isidoro Brocos Gómez, Luis Caruncho Amat, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, José Castiñeiras Iglesias, Manuel Colmeiro Guimaraes, Ramón Conde Bermúdez, Felipe Criado Martín, Álvaro de la Iglesia Caruncho, Isaac Díaz Pardo, Francisco Escudero Carril, Silvio Fernández Rodríguez, Antonio García Patiño, Alejandro González Pascual, Salvador Gutiérrez de la Concha, José María de Labra Suazo, Laxeiro, Francisco Luis López Carballo, Francisco Lloréns Díaz, Urbano Lugrís González, Urbano Lugrís Vadillo, José Luis Martínez Pereira, Carlos Maside García, Julia Minguillón Iglesias, Román Navarro García-Vinuesa, Soledad Penalta Lorenzo, Xoán Piñeiro, Manuel Prego de Oliver, Fernando Prieto López, Juan Bautista Puchades Quilís, Rogelio Puente Díaz de La Rocha, Luis Quintas Goyanes, José Luis Ribas Fernández, Ángel Sevillano Estremera, Carlos Sobrino Buhigas, Arturo Souto Feijoo, Alfonso Sucasas Guerra, María Jesús Urgoiti y Xohan M. Viqueira Pérez.
Catálogo de la exposición colectiva en homenaje a Francisco Asorey, en el centenario de su nacimiento Edición: Cambados, 1989
Título: Asorey: (1889-1989). Exposición homenaxe
Fotografías: Foto Luz
Edita: Concello de Cambados
Depósito Legal: 1989
Rústica, 28 x 19 cm., 54 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva en homenaje a Francisco Asorey, en el centenario de su nacimiento.
Presentación Alfredo Conde Cid, Conselleiro de Cultura, José Cuiña Crespo, Presidente de la Diputación de Pontevedra, Santiago Tirado Serén, Alcalde accidental de Cambados.
La muestra se celebró en el Pazo de Fefiñáns y en el Auditorio del Concello de Cambados, del 6 al 15 de agosto de 1989.
Exposición de obras de Guillermo Aymerich, Deside, Carmen Domínguez, A. R. Fouces, Manuel Ruibal, Lino Silva, Rafael Úbeda, Luis Borrajo, Carlos Fernández, José Couto Codeseira, Paio, Manolo Paz, Magín Picallo, Laura Rodríguez, Enrique Velasco, José Vaamonde, Antonio Taboada, Xobaba, Felipe Criado, Ánxel Huete, Martínez de la Colina, Xulio Maside, Permuy, Mercedes Ruibal, Sucasas, Correa Corredoira, Otero Besteiro, Silverio Rivas, Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, M. Granell, J. M. de Labra, Laxeiro, Buciños, Acisclo Manzano y Felipe Criado.
Tomo 5º de la Enciclopedia Temática de Galicia, editado por Ediciones Nauta Edición: Barcelona, 1988
Título: Enciclopedia Temática de Galicia
Textos: José Manuel García Iglesias, José Carlos Valle Pérez, José Manuel López Vázquez
Fotografías: VV.AA.
Edita: Ediciones Nauta
ISBN obra completa: 84-278-1205-1
ISBN del tomo: 84-278-1210-8
Depósito Legal: B 42717-1988
Cartoné. 30 x 22 cm., 240 páginas.
Tomo 5º de la Enciclopedia Temática de Galicia, editado por Ediciones Nauta.
Estudio sobre el arte gallego, desde el paleocristiano y prerrománico hasta el arte contemporáneo. Textos de José Manuel García Iglesias, José Carlos Valle Pérez y José Manuel López Vázquez.
Entre los artistas estudiados, se encuentran los pintores Pedro Noble, Francisco de Teide, el maestro de Banga, Antonio de Puga, Juan Antonio García de Bouzas, Pedro Antonio Vidal, Manuel Arias Varela, Manuel Landeira Bolaño, Gregorio Ferro Requeixo, Felipe de Castro, Plácido Fernández de Arosa, Agustín Díaz Robles y Quiroga, Juan José Cancela, Ramón Gil Rey, Genaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros, Serafín Avendaño, Francisco Sobrino Iglesias, José María Salgado Rodríguez, Vicente Valderrama Mariño, José Garabal Louzao, Leopoldo Villamil García de Paredes, José María Fenollera Ibáñez, Modesto Brocos y Gómez, Román Navarro, Eduardo de la Vega Balanda, Gumersindo Pardo Reguera, Silvio Fernández Rodríguez, Alfredo Souto Cuero, Ovidio Murguía, Joaquín Vaamonde, Ramón Parada Justel, Jenaro Carrero, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Mariano Tito Vázquez, Elvira Santiso, Antonio Fernández, Federico Ribas, Manuel Bujados, Máximo Ramos, Camilo Díaz Baliño, Castelao, Roberto González del Blanco, Xesús Rodríguez Corredoira de Castro, Juan Luis López García, Carlos Sobrino Buhigas, Felipe Bello Piñeiro, Manuel Abelenda, José Seijo Rubio, María del Carmen Corredoira y Ruiz de Baro, Germán Taibo, Lino Martínez Villafínez, Virgilio Blanco, Antonio Folgar Lema, Carmelo González, José Frau, Luis Mosquera, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Julia Minguillón, Concha Vázquez Martínez, Manuel López Garabal, Laxeiro, Manuel Pesqueira, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Eugenio Fernández Granell, Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo, Antonio Lago Rivera, Alejandro González Pascual, Antonio Tenreiro, Felipe Criado, Manuel Prego de Oliver, Xosé Conde Corbal, Antón Rivas Briones, Ricardo Segura Torrella, Tino Grandío, Agustín Pérez Bellas, Enrique Ortiz Alonso, Manuel Mampaso, Manuel Suárez Molezún, José Labra, José Lodeiro, Leopoldo Nóvoa, Jorge Castillo, Rafael Úbeda, María Victoria de la Fuente, Xaime Quessada, Reimundo Patiño, María Elena Gago, Dolores Padín, Ángel Sevillano Estremera, Alfonso Sucasas, Alfonso Costa, Xosé Manuel Quintana Martelo, Alberto Datas Panero, Manuel Ruibal, Ramón Deside Suso Vázquez, Francisco Mantecón, Antón Patiño, Monroy, Freixanes, Rafael Baixeras, Tono Carbajo, Juan Martínez de la Colina, Xavier Correa Corredoira, Carlos Crego, Din Matamoro, Ana Mazoy, Alberto Permuy, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Manuel Moldes y Roberto González Fernández, y los escultores Francisco de Moure, Alonso Martínez, Juan Bautista Celma, Juan Davila, Gregorio Español, Gregorio Fernández, Mateo de Prado, Pedro Taboada, Miguel de Romay, Diego de Sande, Domingo Rodríguez de Pazos, Francisco de Castro Canseco, Benito Silveira, José Gambino, José Ferreiro, Tomás Gambino, Florencio Gambino, Antonio Fernández el Viejo, Manuel de Prado, Melchor de Prado y Mariño, Vicente Portela, Juan Pernas, Antonio San Jurjo, Juan Sanmartín, Isidoro Brocos, Ramón Núñez Fernández, Rafael de la Torre Mirón, Maximino Magariños, Francisco Asorey, José Mateo Larrauri Marquínez, Fernando Campo, Emilio Madariaga, José Rivas, José María Acuña, José Juan González, Santiago Rodríguez Bonome, Uxío Souto, Camilo Nogueira, Gabriel Xosé Eiroa Barral, Narciso Pérez Rey, Antonio Failde Gago, Manuel Miranda, Ángel Rodríguez Moure, Cástor Lata Montoiro, Juan Oliveira Vieítez, Arturo Baltar, Gómez Pacios, Eiravella, Raúl Comesaña, Xoán Piñeiro, Xesús Valverde Alonso, Camilo Otero, Jesús Caulonga, Leopoldo Nóvoa, Manuel Montes Carvajal, Javier Vilariño, Rodrigo Porral, Manuel Santiago, José Castiñeiras, Luis Cons, Buciños, Xosé Cid, Acisclo Manzano, José Díaz Fuentes, Silverio Rivas, Mon Vasco, Guillermo Steinbruggen, Manolo Paz, Xosé Manuel Castro, Ignacio Basallo, Saco, Luis Borrajo, Ramón Conde, Paco Pestana y Francisco Leiro.
Libro sobre la pintura contemporánea realizada en Galicia editado por Caixa Galicia en 1987, con textos de Fernando Mon Edición: Coruña, 1987
Título: Pintura Contemporánea en Galicia
Textos: Fernando Mon
Fotografías: VV.AA.
Edita: Caixa Galicia
ISBN: 84-85858-28-X
Depósito Legal: B 30940/87
Cartoné con sobrecubierta, 27,5 x 21,5 cm. 148 páginas, 94 ilustraciones.
Libro sobre la pintura contemporánea realizada en Galicia editado por Caixa Galicia en 1987, con textos de Fernando Mon.
Presentación de Claudio San Martín Pérez, Presidente de Caixa Galicia. "A modo de prólogo", FM.
Textos y artistas: "Antecedentes históricos", "Una rorprendente eclosión", Ovidio Murguía, Urbano González Varela, José Fenollera, Antonio Caula, Jenaro Carrero, Emiliano Balás, Modesto Brocos, Rafael Balsa, "Los precursores actuales", Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Máximo Ramos, Federico Ribas, Bujados, Roberto González del Blanco, Carlos Sobrino Buhigas, Germán Taibo González, José Frau, José Seijo Rubio, Amando Suárez Couto, Juan Luis López García, Manuel Abelenda Zapata, Luis Mosquera Gómez, Juan Alonso, Carmen de Legísima, "Grupo de afirmación étnica", Castelao, Carlos Maside, Luis Seoane, Urbano Lugrís, Dolores Díaz Baliño, José Francisco, Manuel Prego de Oliver, Laxeiro, Manuel Colmeiro, Julia Minguillón, José Pesqueira Salgado, Manuel Torres, Francisco Creo, José Palmeiro, "Grupo de escisión", Lago Rivera, José María de Labra, Antonio Tenreiro, Luis Caruncho, Manuel Mampaso, Antonio Abreu Bastos, Xavier Pousa, González Collado, José Luis Rodríguez, Choncha Bonet, Gloria de Llano, Isaac Díaz Pardo, Constantino Grandío, Mariano García Patiño, Victoria de la Fuente, Alfonso Abelenda, María Antonia Dans, Virxilio Fernández, Jesús Núñez, Tomás Barros, Agustín Pérez Bellas, Felipe Criado, Julio Fernández Argüelles, Eva Lloréns, Ramón Vázquez Molezún, Mercedes Ruibal, Villar Chao, Suárez Pumariega, Ricardo Segura Torrella, María Isabel Pérez Sánchez (Baley), "La juventud en el momento actual", Xulio Maside, Ventura Cores, Lugrís Vadillo, Xaime Quesada, Antonio Quesada, Alfonso Costa, José Luis de Dios, Miguel Zelada, Alejandro Pascual, Jorge Castillo, Gustavo Balboa, Elena Gago, María Formoso, Reimundo Patiño, Datas Panero, Lodeiro, Tomás Pereira, Ángel Huete, Manuel Aramburu, Fernando Ozores Souto, González de la Mata, Guadalupe Sanjurjo, Xesús Caulonga, Rogelio Puente, Fernando Babío, Alfonso Sucasas, Mari Luz Antequera, Ignacio Pardo Pedrosa, Fidel Vidal, Ángel Sevillano, Dolores Caballero, Carlos Barcón, "Grupos mas inmediatos", grupos de artistas en Galicia: Sisga, Acarón en Coruña y Atlántica en Vigo. Sisga: Bea Rey, Luis Gayor, Federico Rodríguez Benito, Klaus Stiemerling, Florentino Rodríguez Suárez, José Espona, Fernando García Varela y Gonzalo Viana Zulaica. Acarón: Xoti de Luis, Manuela Folgado, Alberto Álvarez, Jaime Cabanas, Xosé Tomé, Elvira Blanco, José Eduardo Martínez González (Chelín), Rafael Correa Corredoira, Enrique Ferrer y Alberto Permuy. Atlántica: Ignacio Basallo, Silverio Rivas Mon Vasco, Cabanas, Correa Corredoira, Datas Panero, Freixanes, Goyanes, Armando Guerra, Huete, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Lodeiro, Mantecón, Moldes, Monroy, Antón Patiño, Manuel Ruibal y Vidal Souto.
Portada: "Imagen lúcida para un espacio geométrico", de Luis Caruncho.
Catálogo de la exposición de los pensionados da Deputación de Pontevedra (1925-1933), que se celebra durante la VII Bienal Internacional de Arte de Pontevedra en 1986. Edición: Pontevedra, 1986
Título: Renovación e avangarda en Galicia (1925-1933): os pensionados da Deputación de Pontevedra
Coordinación: Xosé Antón Castro, Antón Sobral
Textos: Xosé Antón Castro
Fotografías: J. Nelson Gómez e Ruiz
Fotografía documental: Enrique Acuña
Edita: Deputación de Pontevedra
Depósito Legal: C 473/85
Rústica, 25,5 x 21 cm. 281 páginas, 192 ilustraciones.
Catálogo de la exposición de los pensionados da Deputación de Pontevedra (1925-1933), que se celebra durante la VII Bienal Internacional de Arte de Pontevedra en 1986.
Presentación: Mariano Rajoy Brey, Presidente de la Diputación de Pontevedra, Adriano Marques de Magallanes, Vicepresidente de la Diputación. Textos: "1925, un año fronterizo", "Las pensiones y sus exigencias", "El marco histórico, la Diputación y las pensiones", "El marco cultural y artístico que viven los pensionados (1925-1933)", "Galicia: La cultura y el arte de la renovación. Vanguardia y realismo desde la tradición", "La pintura de los pensionados", "La escultura: entre el primitivismo nacionalista y los realismos", "Grabado y artes industriales", por Xosé Antón Castro.
Sigue un capítulo con transcripción de documentos relativos a presupuestos, acuerdos y otras notas con referencia a los pensionados. Sigue una cronología sobre los pensionados entre 1925 y 1936 y una recopilación bibliográfica referida a los pensionados.
Artistas pensionados: Antonio Medal Carrera, (Puenteareas, 1902-Arcade, 1986), Lino Martínez Villafínez, (Marín, 1982-Santiago, 1970), Luis Pintos Fonseca, (Pontevedra 1906-1959), Emilio Fernández Rodal, (Cangas deo Morrazo, 1912-Vigo, 1972), Martín Echegaray García, (Vigo-1900-??), Virxilio Blanco Garrido, (Forcarey, 1896-1948), Carlos Maside García, (Puentecesures, 1897-Santiago, 1958), Manuel Torres Martínez, (Marín, 1901-1995), Manuel Colmeiro Guimarás (Chapa-Silleda, 1901-Salvaterra do Miño, 1999), Arturo Souto Feijoo, (Pontevedra, 1902-México, 1964), José Otero Abeledo, "Laxeiro", (Lalín, 1908-Vigo, 1996), Xosé María Acuña, (Pontevedra, 1903-1991), Camilo Nogueira Martínez, (Vigo, 1904-1982), Uxío Souto Campos, (Cuntis, 1905-México, 1990), Narciso Pérez Rey, (Cambados, 1904-1930), Benjamín Quinteiro Alonso, (Ponteareas, 1911-1936), Enriqueta Huertas, Ángel Alén, Manuel Longa, (Vigo, 1907-1985), José de Castro Arine (Tui, 1913-??), José Sesto López, (Pontevedra, 1909-1998), Rafael Ochoa Carrasco, (Villagarcía, 1906-) y José Jamardo Grela.
Exposición itinerante por ciudades gallegas, organizada por la Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e Monumental Edición: Santiago, 1985
Título: Tempos de pintura. Arte Galega Contemporánea 1930-1985
Coordinación: Pilar Corredoira, María Luisa Sobrino
Textos: María Luisa Sobrino
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Cultura
Depósito Legal: C 640/85
Rústica, 30,5 x 21 cm., 93 páginas, 33 ilustraciones.
Exposición itinerante por ciudades gallegas, organizada por la Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e Monumental
Presentación de Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia y de Raquel Casal, Directora General de Patrimonio Artístico e Monumental.
Textos: "Tempos de pintura: os derradeiros cincoenta anos", de María Luisa Sobrino.
El catálogo incluye una cronología internacional de arte, desde 1912 hasta 1984, junto a otra referida al arte gallego que abarca las mismas fechas.
Participan en la exposición colectiva los artistas: Castelao, Carlos Maside, Colmeiro, Arturo Souto, Manuel Torres, Fernández Mazas, Urbano Lugrís, Laxeiro, Maruja Mallo, Luis Seoane, Eugenio Granell, Lago Rivera, Leopoldo Nóvoa, Díaz Pardo, Tino Grandío, Labra, Luis G. Pacios, Pérez Bellas, González Pascual, Felipe Criado, Jorge Castillo, Alberto Datas, Reimundo Patiño, Manuel Ruibal, Xosé Luis de Dios, Ángel Huete, Mantecón, Manuel Moldes, Correa Corredoira, Antón Lamazares, Monroy, Alberte Permuy y Antonio Mouzo.
Catálogo de la exposición correspondiente a la 8ª Bienal Nacional de Arte que se celebra en Pontevedra en agosto de 1985 Edición: Pontevedra, 1985
Título: Bienal Nacional de Arte 85
Textos: Aurora García
Fotografías: José Luis Pérez Franco, Jaime Gorospe, Manuel Renau, Rafael Lobato, Javier Campano, Catalá Roca, Roberto Quintero, M. Moreno, X. Piñón, Enrique Cano, Palazuelos, Puga, Sánchez, Abaurre, A. Lubián
Edita: Diputación Provincial de Pontevedra
Depósito Legal: PO 224-1985
Rústica, 29 x 21 cm., 179 páginas.
Catálogo de la exposición correspondiente a la 8ª Bienal Nacional de Arte que se celebra en Pontevedra en agosto de 1985.
Presentación: Mariano Rajoy Brey, Presidente de la Diputación de Pontevedra, Adriano Marques de Magallanes, Vicepresidente de la Diputación de Pontevedra.
Textos: Aurora García, notas biográficas Jesús Cámara.
Obras en el catálogo de Pablo Picasso, Manuel Ángeles Ortiz, María Blanchard, Francisco Bores, Manuel Colmeiro, Pancho Cossío, Óscar Domínguez, Apel-les Fenosa, Julio González, Juan Gris, Manolo Hugue, Joaquín Peinado, Ismael de la Serna, Arturo Souto, Fernando Viñes, Alfonso Albacete, Carlos Alcolea, Amando González, Miquel Barcelo, Ignacio Basallo, Evaristo Belloti, José María Bermejo, José Manuel Broto, Miguel Ángel Campano, Tono Carbajo, José Manuel Castro, Victoria Civera, Luis Claramunt, Chema Cobo, Correa Corredoira, Carlos Crego, Gerardo Delgado, Isabel Esteva, José Freixanes, Patricia Gadea, Miguel Galanda, Gloria García, Ferrán García Sevilla, Juan Luis Gienafa, María Gómez Curro González, Luis Gordillo, Juan Lacomba, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Francisco Leiro, Eva Lootz, Juan Martínez de la Colina, Mateo Mas, Manuel Moldes, José Morea, Juan Muñoz, Andrés de Nagel, Juan Navarro Baldeweg, Antón Patiño, Manuel Paz Mouta, Guillermo Pérez Villalta, Manuel Quintana Martelo, Juan Carlos Savater, Santiago Serrano, José María Sicilia, Juan Uslé y Xesús Vázquez.
Estudio sobre el arte gallego en los 80 del siglo XX Edición: Santiago de Compostela, 1985
Título: Expresión Atlántica: arte galega dos 80
Textos: Xosé Antón Castro
Edita: Editorial Follas Novas
Depósito Legal: C 165-1985
Rústica, 25 x 21 cm., 128 páginas.
Estudio sobre el arte gallego en los 80 del siglo XX.
Prólogo de Achile Bonito Oliva, textos "Expresión Atlántica. Arte Galega dos 80" y otros de Xosé Antón Castro.
Textos e ilustraciones de: Laxeiro, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Pesqueira, Manuel Torres, Luis Seoane, Xosé Freixanes, Tino Grandío, Xosé Luis de Dios, Guillermo Alonso Monroy, Ramón Morquecho, Francisco Mantecón, Álvaro de la Vega, Manuel Quintana Martelo, Menchu Lamas, César Otero, Miguel Mosquera, Reimundo Patiño, Pedro Muiño, Antón Patiño, Alberte Permuy, Antón Lamazares, Xavier Correa Corredoira, Manuel R. Moldes, Manolo Ruibal, Ánxel Huete, Xesús Vázquez, Rafael R. Baixeras, Ana Mazoy, Tono Carbajo, Oro Claro, Amando, Carlos Crego, Seara, Xoán Martínez de la Colina, Antón Mouzo, Mon Vasco, Manuel Paz, Xosé Manuel Castro, Ignacio Basallo, Luis Borrajo, Paco Pestana, Francisco Leiro, Guillermo Steinbrüggen, Camilo Otero, Silverio Rivas, Acisclo Manzano, Manuel Facal, José María de Labra, Leopoldo Novoa, Alfonso Costa, Virxilio, Manuel Coia Franco, Enrique Conde, J. Conde Corbal, Manuel Aramburu, S. Fernández, Carlos Crego, Alberto Datas, F. Encinar, X. Cabanas, X. Vázquez Cereijo, Antón Goyanes, Javier Correa, Manuel Ruibal, X. Castiñeiras, Ramón Conde, Lomarti y X. Maside.
Catálogo de la exposición de pintura gallega, celebrada en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires Edición: Madrid, 1984
Título: Un siglo de pintura gallega, 1880/1980
Textos: José Filgueira Valverde, Castelao, Luís Seoane, Fernando Mon, Miguel Fernández-Cid
Comisariado: Luis González-Robles
Fotografías: Archivo fotográfico Juan José, Javier Campano, Juan Dolcet, Foto Blanco, Foto-Dos, Gassul, Kindel, Daniel Menassé, Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Museo de Pontevedra, Roberto Quintero
Edita: Instituto de Cooperación Iberoamericana
Depósito Legal: M 39753-1984
Rústica, 28 x 20 cm., 145 páginas, ilustraciones b/n.
Catálogo de la exposición de pintura gallega, celebrada en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires.
Presentación Luis Yáñez-Barnuevo García, Presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana.
La muestra fue organizada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Textos "Introducción a la pintura gallega", por José Filgueira Valverde, "O galeguismo no arte", por Castelao, "Arte galega", por Luís Seoane, "Pintura gallega contemporánea y su evolución", por Fernando Mon, "Veinte años de pintura gallega: 1960-1980", por Miguel Fernández-Cid.
El catálogo recoge obras de Dionisio Fierros, Leopoldo Villamil, Modesto Brocos, Román Navarro, Víctor Morelli, Ovidio Murguía, Joaquín Vaamonde Cornide, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, José Seijo Rubio, Antonio Fernández, Carlos Sobrino, Castelao, Germán Taibo, Jesús Corredoyra, Manuel Abelenda, Manuel Castro Gil, María del Carmen Corredoira, Julio Prieto Nespereira, Carlos Maside, José Frau, Manuel Colmeiro, Julia Minguillón, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, José Laxeiro, Luis Seoane, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Manuel Molezum, Eva Lloréns, José María de Labra, María Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Jorge Castillo, Alberto Datas, Rogelio Puente, Elena Gago, Manuel Ruibal, José Luis de Dios, Rafael Baixeras, Manuel R. Moldes, José Freixanes, Guillermo Monroy, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Ana Mazoy, Antón Patiño y Pablo Sause.
El catálogo incluye una pequeña biografía de los artistas en exposición.
Catálogo de la exposición correspondiente a la VI Bienal Internacional de Arte de Pontevedra de 1984 Edición: Pontevedra, 1984
Título: VI Bienal Internacional de Arte, (Catálogo)
Textos: A. M. Campoy, Carlos Areán, Ramón Faraldo
Edita: Diputación Provincial de Pontevedra
Depósito Legal: PO.211-1984
Rústica, 29 x 20 cm., 113 páginas.
Catálogo de la exposición correspondiente a la VI Bienal Internacional de Arte de Pontevedra de 1984.
Presentación Mariano Rajoy Brey, Presidente de la Diputación de Pontevedra, Adriano Marques de Magallanes, Vicepresidente de la Diputación de Pontevedra.
Textos de A. M. Campoy, Carlos Areán y Ramón Faraldo.
Obras en exposición de los siguientes escultores Francisco Leiro, Cristino Mallo, Camilo Otero, Xoán Piñón, en pintura Rafael Alonso, Rafael Baixeras, José Barreiro, Virxilio Blanco, Luis Caruncho, Jorge Castillo, Jesús Caulonga, Severo Cebeiro Santiso, Manuel Colmeiro, Alfonso Costa, María Antonia Dans, Alberto Datas, Isaac Díaz Pardo, Manuel Facal, María Dolores Fernández Teijeiro, Elena Gago, Tino Grandío, Xosé Frau, José María de Labra, Lago Rivera, Urbano Lugrís, Carlos Maside, Santiago Mayer, Julia Minguillón, Antón Mouzo, Leopoldo Nóvoa, Enrique Ortiz, Xoán Pardiñas, Reimundo Patiño, Manuel Pesqueira, Xavier Pousa, Antón Pulido, Luis Seoane, Alfonso Sucasas, Rafael Úbeda, Vázquez Cereijo, Fernando Vilanova.
Participan en dibujo y grabado Jorge Castillo, Manuel Facal, Jesús Núñez, Enrique Ortiz, Agustín Portela, Prieto Nespereira y Antón Pulido.
Catálogo de las exposiciones que celebra el Concello de Coruña en 1983, cuatro exposiciones colectivas de pintores gallegos. Edición: Coruña, 1983
Título: Renovadores da pintura galega: 1945-1982
Textos: Laureano Álvarez Martínez, Fernando Mon, Manuel González Garcés, Xavier Seoane, Xosé Ramón López Calvo
Fotografías: Rául Vázquez
Edita: Concello de Coruña
ISBN: 84-500-8417-2
Depósito Legal: VG 32-1983
Rústica, 29 x 21 cm. 119 páginas, 332 ilustraciones.
Catálogo de las exposiciones que celebra el Concello de Coruña en 1983, cuatro exposiciones colectivas de pintores gallegos.
Presentación de Joaquín López Menéndez, Alcalde de La Coruña y Gonzalo Vázquez Pozo, Ponente de cultura.
Textos: "Encol dos renovadores da pintura galega", de Laureano Álvarez Martínez, "Primeira Mostra", de Fernando Mon, con obras de Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Laxeiro, Arturo Souto, Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, "Segunda Mostra", de Manuel González Garcés, con obras de Lago Rivera, Urbano Lugrís, Alexandre González Pascual, Tino Grandío, Mª Antonia Dans y Felipe Criado, "Terceira Mostra", de Xavier Seoane, con obras de Antonio Tenreiro, Alfonso Sucasas, Elena Gago, Alfonso Abelenda, Virxilio y Alberto Datas. "Cuarta Mostra", de Xosé Ramón López Calvo, con obras de Leopoldo Nóvoa, José María Labra, Manuel Molezún, Alfonso Costa, José Luis de Dios y Xaime Quessada.
Historia del arte gallego publicada por la Editorial Alhambra en 1982 Edición: Madrid, 1982
Título: Historia del arte gallego
Textos: J. M. Vázquez Varela, J.M. García Iglesias, A. A. Rosende Valdés, Mª S. Ortega Romero, Mª L. Sobrino Manzanares
Edita: Editorial Alhambra
ISBN: 84-205-0913-2
Depósito Legal: M 21414-1982
Rústica, 24,5 x 17,5 cm., 513 páginas, ilustraciones b/n y color.
Historia del arte gallego publicada por la Editorial Alhambra en 1982.
La obra está estructurada en seis capítulos: Arte prehistórico, Arte Romano, La edad Media, El Renacimiento, El Barroco, La Edad Contemporánea
Textos de José María Vázquez Varela, José Manuel García Iglesias, Andrés antonio Rosende Valdés, Mª S. Ortega Romero y Mª Luisa Sobrino Manzanares.
Entre los artistas analizados se encuentran los escultores Domingo Antonio de Andrade, Francisco de Moure, Gregorio Fernández, Mateo de Prado, Pedro Taboada, Diego de Sande, Miguel de Romay, Francisco de Castro Canseco, José Gambino, Tomás Gambino, José Ferreiro, Felipe de Castro, Antonio Fernández, Manuel de Prado, Melchor de Prado, Juan Sanmartín, Isidoro Brocos, Fernando Campo, Francisco Asorey, Santiago Bonome, José Eiroa, Compostela (Francisco Vázquez Díaz), José María Acuña, Antonio Failde, Cristino Mallo, Parrado, Xoán Piñeiro, Arturo Baltar, Buciños, Xosé Cid, Acisclo Manzano, Camilo Otero, Mon Vasco, Silverio Rivas, Ignacio Basallo, Leopoldo Nóvoa, Jesús Caulonga y Eiroa; los pintores Francisco de Andrade, Juan Antonio García de Bouzas, José Terán, Varela Pimentel y Lens, Gabriel Fernández, Manuel Landeira y Bolaño, Rafael Mengs, Gregorio Ferro Requeixo, Juan Alonso del Canto, Agustín Robles, Plácido Fernández de Arosa, Juan José Cancela del Río, Jenaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros, Serafín Avendaño, José María Fenollera, Modesto Brocos, Román Navarro, Gumersindo Pardo Reguera, Eduardo de la Vega, Jenaro Carrero, Ovidio Murguía, Ramón Parada Justel, Joaquín Vaamonde, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Mariano Tito Vázquez, Carlos Sobrino Buhigas, Roberto González del Blanco, Germán Taibo, Xesús Corredoyra, Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral, José Seijo Rubio, Manuel Abelenda, Villafínez, Suárez Couto, Juan Luis López, Camilo Díaz Baliño, Manuel Bujados, Castelao, Luis Seoane, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Manuel Torres, Laxeiro, Cándido Fernández Mazas, Virxilio Blanco, José Frau, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Julia Minguillón, Manuel López Garabal, Manuel Pesqueira, Manuel Prego, Isaac Díaz Pardo, Eugenio Fernández Granell, Lago Rivera, Manuel Mampaso, Conde Corbal, Virxilio, María Antonia Dans, Mercedes Ruibal, Tino Grandío, María Victoria de la Fuente, Antonio Tenreiro, González Pascual, María Elena Gago, Rafael Alonso, José María de Labra, Manuel Molezún, Agustín Pérez Bellas, Alfonso Abelenda, Rafael Úbeda, Alfonso Sucasas, Xaime Quessada, José Luis de Dios, Jorge Castillo, Alfonso Costa, Alberto Datas, Ánxel Huete, Armando Guerra, Manuel Moldes, Vidal Souto, Lamazares, Xoti de Luis y los grabadores, Jacobo de la Piedra, Luis de la Piedra, Máximo Ramos, José Casares, Álvaro Cebreiro, Castro Gil y Julio Prieto Nespereira.
Catálogo de la exposición colectiva de artistas gallegos en Madrid en 1982 Edición: Santiago, 1982
Título: Galicia: panorama del arte moderno
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
Depósito Legal: M. 16831-1982
Rústica, 21 x 21 cm., 92 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva de artistas gallegos en Madrid en 1982.
La exposición, rganizada por la 1a Semana de Galicia en Madrid, se celebró en el Banco de Bilbao, en Madrid, del 17 de mayo al 19 junio de 1982.
El catálogo presenta obras de Acisclo Manzano, Rafael Baixeras, Ignacio Basallo, Luis Caruncho, Xaime Cabanas, Víctor Casas, Jorge Castillo, Jesús Caulonga, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, Correa Corredoira, Alfonso Costa, María Antonia Dans, Alberto Datas, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Antonio Failde Gago, Cándido Fernández Mazas, José Frau, Xosé Freixanes, María Victoria de la Fuente, Elena Gago, José J. García Gesto, Francisco González Lagares, Antón Goyanes, Tino Grandío, Eugenio Granell, Ángel Huete, José María de Labra, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Laxeiro, Maruja Mallo, Cristino Mallo, Manuel Mampaso, Francisco Mantecón, Julia Minguillón, Manuel Moldes, Mon Vasco, Guillermo Monroy, Leopoldo Nóvoa, César Otero, Francisco Otero Besteiro, Antón Patiño, Reimundo Patiño, Agustín Pérez Bellas, Xavier Pousa, Manuel Prego, Xaime Quessada, Bea Rey, Silverio Rivas, Manuel Ruibal, Mercedes Ruibal, Luis Seoane, Arturo Souto, Manuel Torres, Xavier Toubes, Rafael Úbeda, Jesús Valverde, Xesús Vázquez, José Vázquez Cereijo, José Manuel Vidal Souto y Virxilio.
Catálogo general de las obras expuestas en la 5ª Bienal Internacional de Arte de Pontevedra, celebrada en 1982 Edición: Pontevedra, 1982
Título: 5ª Bienal Internacional de arte excma. diputación provincial Pontevedra
Edita: Deputación de Pontevedra
Textos: J. Antonio Castro Fernández, G. Ureña, J. M. Bonet, Antón Sobral, Vázquez Gil, Guillermina Soler Martínez
Fotografías: Ruiz
Depósito Legal: PO 250-1982
Rústica, 29 x 20,5 cm., 287 páginas, ilustraciones b/n.
Catálogo general de las obras expuestas en la 5ª Bienal Internacional de Arte de Pontevedra, celebrada en 1982.
Presentación: Federico Cifuentes Pérez, Presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Textos: "Pontevedra capital y la promoción artística", por J. Antonio Castro Fernández, "De la introducción «En adelante la vanguardia puede caminar sola»", por G. Ureña, "El arte abstracto español (1920-1960)", por J. M. Bonet, "Escultura gallega del siglo XX", por J. Antonio Castro Fernández, "Pintura gallega de postguerra", por Antón Sobral, "Grabado portugués: momento actual", por Vázquez Gil y "Comentario a la exposición antológica de Manuel Torres", por Guillermina Soler Martínez.
El catálogo de pintura española incluye obras de Sotomayor, Rafael Zabaleta, Benjamín Palencia, G. Ortega Muñoz, C. Martínez Novillo, Agustín Redondela, Jaime Mercade, Josep Puigdengolas, Terruella Matilla, José Beulas, Lapayesse del Rio, Joan Miró, José Caballero, Maruja Mallo, Francisco Mateos, José Vela Zanetti, Álvaro Delgado, Daniel Vázquez Díaz, Pancho Cossío, Joaquín Peinado, Orlando Pelayo, Antonio Tapies, Juan José Tharrats, Joan Ponç, Albert Rafols Casamada, Joan Hernández Pijuan, José Guinovart, Alfons Borrel, Antonio Saura, Manolo Millares, Manolo Rivera, Manuel Viola, Rafael Canogar, Francisco Farreras, Manuel H. Mompó, Mariano Villalta, José M. Quero, Equipo Crónica, Juan Genovés, Ángel Orcajo, Juan Gabriel, Vicente Castillo, Juan Romero, Manolo Quejido, Vicente Ruiz, José Mª Molina Ciges, Francisco Peinado, Julián Grau Santos, Porta Misse, Pedro Sobrado, Sobrino Rivero, Ramón de Vargas, Juan Gomila, Cristobal Gabarrón, Xavier Grau y Cacho.
El catálogo de escultura gallega incluye obra de Francisco Asorey, J. Mª Acuña, Camilo Nogueira, Uxío Souto, Xosé Eiroa, Compostela, Antonio Failde Gago, Cristino Mallo, Raúl Comesaña Covelo, Manuel Suárez Lago, Alfonso Vilar, Xoan Piñeiro, Eiravella, Manuel García Buciños, José Luis Penado, Ramón Conde Bermúdez, Florencio de Arboiro, Enrique Novo, Guillermo Steinbruggen, Mª Jesús Urgoiti, Juan Oliveira, José Antúnez Pousa, Manuel F. Coia, Rafael Pérez Comesaña, José Castiñeiras, Jesús Valverde, Manolo Paz, Cochorro, José Lema Caamaño, Manuel Montes Carvajal, Rodrigo Porral, Santiago López Vázquez, Luis Cons, Xosé Cid, Reinaldo López Carrizo, Camilo Otero, Acisclo Manzano, Elena Colmeiro, Silverio Rivas, Mon Vasco, Ignacio Vasallo, Luis Borrajo, Laura Luz Álvarez y José L. González.
El catálogo de pintura gallega incluye obra de Castelao, Carlos Maside, Manuel Torres, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Laxeiro, Luis Seoane, Villafínez, Virxilio Blanco, José Frau, Manuel Abelenda, Antonio Fernández, Julia Minguillón, Manuel López Garabal, Concha Vázquez, Urbano Lugrís, Manuel Pesqueira, Manuel Prego de Oliver, Isaac Díaz Pardo, Roxelio Lorenzo, Antón Rivas Briones, José Conde Corbal, Benito M. Vázquez, Manuel S. Molezún, Leopoldo Nóvoa, José María Labra, Luis Caruncho, José Lodeiro, Alejandro Paisa, Arturo Cifuentes, Lago Rivera, Eiravella, Antonio Quesada, Tino Grandío, José Barreiro, Alfonso Sucasas, Ángel Sevillano, Morquecho, María Antonia Dans, Mercedes Ruibal, Agustín Pérez Bellas, Jorge Castillo, José Luis de Dios, Jaime Quesada, Antón Abreu Bastos, Rafael Úbeda, Rafael Alonso, Fernando Quesada, Rodríguez Puget, Manolo Aramburu, Elena F. Gago, Caulonga, Jaime del Valle Inclán, Alejandro González Pascual, Santiago Gabino, Víctor Casas Julián, Victoria de La Fuente, Xulio Maside, Reimundo Patiño, Alexandro, Manolo Ruibal, Rafael R. Baixeras, Xoan Pardiñas, Bibian, Fernando Vilanova, Miguel Mosquera, Baldomero Moreiras, Enrique Conde, Manolo Sendón, Ángel Huete, Francisco Mantecón, Moldes, Antón Lamazares, Antón Patiño, Menchu Lamas, X. Freixanes y Quintana Martelo.
Libro elaborado a partir de las exposiciones de pintura y escultura que la Caja de Ahorros Municipal de Vigo celebra en el centenario de su fundación, 1980-1981. Edición: Vigo, 1981
Título: Plástica gallega
Textos: José Manuel García Iglesias, Xavier Costa Clavell, Manuel Chamoso Lamas, José Filgueira Valverde, Ramón Otero Túnez, Valentín Paz Andrade, Xesús Alonso Montero, Miguel González Garcés, Francisco Fernández del Riego, Francisco Pablos Holgado, José de Castro Arines, Fernando Mon Rodríguez y Francisco Pablos Holgado.
Fotografías: Roberto Quintero, Archivo MAS
Edita: Caja de Ahorros Municipal de Vigo
ISBN: 84-7231-603-3
Depósito Legal: VG 396-1981
Cartoné, 28 x 24 cm. 407 páginas, 551 ilustraciones (b/n y color).
Libro elaborado a partir de las exposiciones de pintura y escultura que la Caja de Ahorros Municipal de Vigo celebra en el centenario de su fundación, 1980-1981.
A lo largo del año 1980, coincidiendo con el primer centenario de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo se realizan 10 exposiciones de pintura y escultura, de estas exposiciones surge la idea y el contenido para elaborar este libro.
Textos: "La pintura en Galicia anterior al siglo XVII", por José Manuel García Iglesias, "La pintura gallega en los siglos XVII, XVIII y XIX", por Xavier Costa Clavell, "Breves notas sobre la escultura en Galicia", por Manuel Chamoso Lamas. Textos sobre las exposiciones: "Siglos XVI al XIX", por José Filgueira Valverde, "Tránsito del XIX al XX", por Ramón Otero Túnez, "Siglo XX (nacidos hasta 1915). Primera Parte", por Valentín Paz Andrade, "Siglo XX (nacidos hasta 1915). Segunda Parte", por Xesús Alonso Montero, "Siglo XX (nacidos de 1916 a 1925)", por Miguel González Garcés, "Escultura", por Francisco Fernández del Riego, "Siglo XX (nacidos de 1926 a 1935)", por Francisco Pablos Holgado, !Siglo XX (nacidos de 1936 a 1945), por José de Castro Arines, "Siglo XX (nacidos de 1946 a 1958)", por Fernando Mon Rodríguez y "Juicio critico", por Francisco Pablos Holgado.
Artistas catalogados: Alfonso Abelenda Escudero, Manuel Abelenda Zapata, Antón Abreu Bastos, Rafael Alonso Fernández, Alonso Martínez de Montánchez, Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, Juan A. Amoedo y Troncoso, Fernando Artal Martínez, Francisco Asorey González, Serafín Avendaño, Arturo Baltar Santos, Felipe Bello Piñeiro, José Bermúdez de La Fuente y Varela, Virxilio Blanco Garrido, Santiago Rodríguez Bonome, Modesto Brocos Gómez, Manuel García Buciños, Ramón Buch, Manuel Bujados, Enrique Campo Sobrino, Juan J. Cancela del Rio, Jenaro Carrero Fernández, Luis Caruncho Amat, Víctor Casas Julián, Alfonso Rodríguez Castelao, Jorge Castillo Casalderrey, Felipe de Castro, Manuel Castro Gil, Jesús Caulonga Pereira, Álvaro Cebreiro Martínez, Manuel Coia Franco, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro Guimarás, Luis Cons Pazos, Imeldo Corral González, Jesús Rodríguez Corredoira de Castro, Mª Carmen Corredoyra y Ruiz de Baro, Alfonso Costa Beiro, Felipe Criado Martín, Mª Antonia Dans Boado, Alberto Datas Panero, Ramón Deside, Xosé Díaz Arias, Camilo Díaz Baliño, Mª Dolores Díaz Baliño, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Martín Echegaray y García, Xosé Eiroa Barral, Antonio Failde Gago, Gregorio Fernández, Elena Fernández-Gago Díaz, Antonio Fernández Gómez, Mario Fernández Granell, Cándido Fernández Mazas, Manuel Ferreiro Badía, José A Ferreiro Suárez, Gregorio Ferro Requeixo, Dionisio Fierros Álvarez, José Frau Ruiz, Mª Victoria de La Fuente Alonso, José Gambino, Juan A. García de Bouzas, Ana García Pan, Oria García Ramírez, Roberto González del Blanco, Alejandro González Pascual, Fermín González Prieto, Antonio Goyanes Fernández, Constantino Grandío López, Eugenio Fernández Granell, Ángel Huete Vales, José Mª Labra Suazo, Antonio Lago Rivera, Manuel Landeira y Bolaño, Laxeiro (José Otero Abeledo), Ana Mª Legido Soto, José Telmo Lodeiro Fernández, Juan Luis López, Reinaldo López Carrizo, Armando López Guerra, Urbano Lugrís González, Francisco Lloréns Díaz, Cristino Mallo, Muruja Mallo, Manuel Mampaso Bueno, Francisco Mantecón Rodríguez, Acisclo Manzano Freire, Santiago Mayer Viña, Julia Minguillón Iglesias, Manuel Suárez Molezún, Santiago Montes Areas, Miguel Mosquera, Luis Mosquera Gómez, Francisco de Moure, Ovidio Murguía de Castro, Román Navarro García, Leopoldo Nóvoa, Jesús Núñez Fernández, Juan Oliveira Viéitez, Enrique Ortiz Alonso, Francisco Otero Besteiro, Dolores Padín Fernández, Ramón Parada Justel, Benigno Pereira Borrajo, Jenaro Pérez Villaamil, Manuel Pesqueira Salgado, Xoán Piñeiro Nogueira, Xavier Pousa Carrera, Manuel Prego de Oliver, Julio Prieto Nespereira, Rogelio Puente, Antonio Puga, Fernando Quesada Porto, Jaime Quesada Porto, Federico Ribas Montenegro, Silverio Rivas, Antonio Rivas Briones, Carmen Rodríguez de Legísima, Mercedes Ruibal Argibay, Manuel Ruibal Ruibal, Elvira Santiso García, Luis Seoane López, Ángel Sevillano Estremera, José Sobrado Balboa, Carlos Sobrino Buhigas, Pedro Solveira Collazo, José Solla, Alfredo Souto Cuero, Arturo Souto Feijoo, José Antonio Suárez Llanos Menacho, Alfonso Sucasas Guerra, Germán Taibo González, Antonio Tenreiro Brochón, Tito Vázquez (Mariano Vázquez Sánchez), Luis Torras Martínez, Manuel Torres Martínez, Rafael Úbeda Piñeiro, Vaamonde Cornide, Valverde Alonso, Leopoldo Fernández Varela, Xuxo Vázquez Pardo, Lino Martínez Villafínez, Leopoldo Villamil García de Paredes y Virxilio Fernández.
Descripción del Museo Provincial de Lugo, con datos sobre las salas y las obras de arte del Museo. Edición: Lugo, 1981
Título: Museo Provincial de Lugo
Textos: Felipe Arias Vilas
Edita: Museo Provincial de Lugo
ISBN: 84-85405-06-4
Depósito Legal: LU 167-81
Rústica, 17 x 12 cm., 30 páginas.
Descripción del Museo Provincial de Lugo, con datos sobre las salas y las obras de arte del Museo.
Textos de Felipe Arias Vilas.
Inclye ilustraciones de Francisco Asorey, Manuel Colmeiro, Leopoldo Villamil y Julia Minguillón.
Catálogo de la exposición "II Mostra Antolóxica da Arte Galega", que se celebra en el Círculo da Artes de Lugo, en 1980. Edición: Coruña, 1980
Título: 8 Artistas do movemento renovador da Arte Galega
Textos: Isaac Díaz Pardo, Valentín Paz Andrade, Luis Seoane, Sebastian Risco, Ánxel Johan, Ánxel Fole, Marino Dónega, Rafael Dieste
Edita: Círculo das Artes de Lugo
Depósito Legal: C 821-1980
Rústica, 24,5 x 17 cm. 68 páginas, 34 ilustraciones
Catálogo de la exposición "II Mostra Antolóxica da Arte Galega", que se celebra en el Círculo da Artes de Lugo, en 1980.
Textos: "O movemento renovador da Arte Galega", de Isaac Díaz Pardo, "Castelao: as dúas vidas do albun «Nos»", de Valentín Paz Andrade, "Castelao xuzgado por Maside", "Eiroa" de Luis Seoane, "Cándido Fernández Mazas", de Sebastian Risco, "Laxeiro", de Ánxel Johan, "Carlos Maside" de Ánxel Fole, Marino Dónega, Rafael Dieste.
La exposición "II Mostra Antolóxica da Arte Galega", que se celebra en el Círculo da Artes de Lugo, del 19 al 26 de noviembre de 1980, presenta 14 obras de Castelao, 10 de Colmeiro, 7 de Eiroa, 5 de Mazas, 10 de Laxeiro, 17 de Maside, 10 de Seoane y 11 de Souto.
Texto de la conferencia pronunciada no Auditorio da Caixa da Aforros Municipal de Vigo pronunciada por María Luisa Sobrino Manzanares en Vigo en 1980. Edición: Vigo, 1980
Título: A pintura galega contemporánea: análise dun movimento artístico durante os años 1916 a 1936
Textos: María Luisa Sobrino Manzanares
Edita: Caja de Ahorros Municipal de Vigo
Depósito Legal: VG. 19-1980
Rústica, 21 x 15,5 cm., 17 páginas.
Texto de la conferencia pronunciada no Auditorio da Caixa da Aforros Municipal de Vigo pronunciada por María Luisa Sobrino Manzanares en Vigo en 1980.
Textos de María Luisa Sobrino Manzanares.
En la conferencia la autora diserta sobre la trayectoria de Carlos Maside, Arturo Souto, Colmeiro, Manuel Torres, Laxeiro y Luis Seoane.
Ensayo sobre la universidad y la pintura gallega, escrito por el matemático y pintor Enrique Vidal Abascal en 1979 Edición: Santiago de Compostela, 1979
Título: Sobre a Universidade e a pintura galegas
Textos: Enrique Vidal Abascal
Edita: Secretariado de Publicaciones Universidad de Santiago de Compostela
ISBN: 84-7191-097-7
Depósito Legal: C 130/1979
Rústica, 21,5 x 15 cm. 100 páginas.
Ensayo sobre la universidad y la pintura gallega, escrito por el matemático y pintor Enrique Vidal Abascal en 1979.
Presentación de Ramón Otero Túñez, Catedrático de la Universidad de Santiago.
Dividido en tres grandes apartados: "Sobre a Universidade", "Sobre a Cultura Galega" y "Sobre a Pintura Galega", textos de Enrique Vidal Abascal.
Dividido este último apartado en los siguientes: "A escola de pintura galega", entre los artistas incluidos en este último apartado figuran de pasada Souto, Corredoira, Legísima, Maside, Laxeiro, Virxilio Blanco, Colmeiro, Torres, Díaz Pardo, Virxilio, Pesqueira, Conde Corbal, Grandío, Manuel Ruibal, Sevillano, Sotomayor, Juan Luis, Lloréns, Julia Minguillón, Mosquera, Abelenda, Vaamonde, Avendaño, Imeldo Corral, Sobrino, González del Blanco, con especial atención a Sotomayor, Lloréns, Juan Luis y Mosquera, el siguiente texto, "A pintura de Colmeiro y Laxeiro", con atención a estos dos artistas, "Influencia de Maside", sobre Carlos Maside, "Clasificación dos pintores galegos por Fernando Mon", en el que diserta sobre el libro publicado en 1967, "A escola de pintura galega", sobre la existencia o no de una corriente artística que pueda definirse como gallega y que pintores encuadrar en este caso, "Os continuadores da escola galega", el grupo de pintores de afirmación racial, entre los que cita a Grandío, Ruibal, Alfonso Abelenda, Virxilio, Conde Corbal, Pesqueira, Sevillano, otros como Frau, Lugrís, Lugrís Vadillo, Luis Seoane, "A pintura europeia dos anos vintecinco e a escola de pintura galega", A libertade de expresión na pintura de Grandío, sobre una exposición de Tino Grandío en Lugo, "Kokoschka e Laxeiro", sobre una charla con el pintor de Lalín.
El libro reproduce obras de Vidal Abascal y de Colmeiro.
Estudio de la pintura presente en en las colecciones de la Diputación Provincial de La Coruña, realizado por María de los Dolores Liaño Edición: Coruña, 1976
Título: Pintores Gallegos en las colecciones de la Diputación Provincial
Textos: Mª Dolores Liaño
Edita: Diputación de A Coruña
Depósito Legal: C 196-1976
Rústica, 21 x 14 cm., 170 páginas, 46 ilustraciones b/n.
Estudio de la pintura presente en en las colecciones de la Diputación Provincial de La Coruña, realizado por María de los Dolores Liaño.
Prólogo de Lino Rodríguez Madero, Presidente de la Diputación de Coruña. Textos "Pintores Gallegos en las colecciones de la Diputación Provincial", "Romanticismo", "Realismo", "Impresionismo", "El tránsito al siglo XX", "El primitivismo del primer tercio de siglo", "Corrientes actuales", de Mª Dolores Liaño.
Artistas en este volumen: Dionisio Fierros, Modesto Brocos, Gumersindo Pardo Reguera, Román Navarro, Ovidio Murguía, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Mariano Izquierdo y Vivas, Imeldo Corral, Manuel Abelenda, José Seijo Rubio, Carmen Corredoira, Juan Luis López, Manuel Colmeiro, Manuel López Garabal, Laxeiro, Crisanto Garrote, Lago Rivera, Antón Rivas Briones, Isaac Díaz Pardo, José Luis Rodríguez Sánchez, Manuel González García y Urbano Lugrís Vadillo.
Libro sobre distintos aspectos de Galicia que publica Ediciones Istmo en 1976 Edición: Madrid, 1976
Título: Los Gallegos
Textos: Ramón Otero Pedrayo, Virgilio González, Valentín Paz-Andrade, Xosé R. Barreiro Fernández, Xesús Taboada Chivite, Francisco Rodríguez, Basilio Losada Castro, Mª del Carmen Pena, F. Díaz-Fierros Viqueira, Manuel Iglesias Corral, Andrés Torres Queiruga, Ricardo Palmás, Antonio Odriozola
Edita: Ediciones Istmo
ISBN: 84-7090-006-4
Depósito Legal: M 23.497-1976
Rústica, 18 x 11 cm. 547 páginas, ilustraciones b/n
Libro sobre distintos aspectos de Galicia que publica Ediciones Istmo en 1976.
Textos: "Introducción al paisaje", por Ramón Otero Pedrayo, "Población y actividades económicas", por Virgilio González, "La sociedad y la economía", por Valentín Paz-Andrade, "Historia política", por Xosé R. Barreiro Fernández, "Cultura material y espiritual", por Xesús Taboada Chivite, "La lengua", por Francisco Rodríguez, "La literatura", por Basilio Losada Castro, "El arte", por Mª del Carmen Pena, "La cultura científica", por F. Díaz-Fierros Viqueira, "El derecho", por Manuel Iglesias Corral, "La Religión y la iglesia", por Andrés Torres Queiruga, "La emigración", por Ricardo Palmás, "Bibliografía", por Antonio Odriozola.
El capítulo dedicado al Arte, de Mª del Carmen Pena incluye referencias e ilustraciones sobre los escultores Francisco de Moure, Mateo de Prado, Gregorio Fernández, Miguel Romay, J. Gambino, J. Ferreiro, Felipe de Castro, Asorey, Bonome, Eiroa, A. Failde, Arturo Baltar, Acisclo Manzano, Cristino Mallo, X. L. Penado, Xohán Piñeiro, Carlos Ferreira, Melchor Prado Mariño, J. Oliveira, grabadores: Jacobo de la Piedra, Luis de la Piedra, Castro Gil, Julio Prieto Nespereira, pintores: Dionisio Fierros, Jenaro Pérez Villaamil, Ovidio Murguía, J. Corredoira, Germán Taibo, Imeldo Corral, Serafín Avendaño, Alfredo Souto, Francisco Lloréns, Seijo Rubio, Sotomayor, Federico Rivas, Manuel Bujados, Felipe Bello Piñeiro, Castelao, Luis Seoane, Carlos Maside, Arturo Souto, Maruja Mallo, José Frau Ruiz, Julio Maside, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Díaz Pardo, Pesqueira, Lago Rivera, María Antonia Dans, Antonio Tenreiro, José María de Labra, Xaquín Marín, Virxilio, Jaime Quessada, José Luis de Dios, Alfonso Sucasas, Tino Grandío, Xavier Pousa, Ánxel Huete, Dublang, Mercedes Ruibal, Ángel Sevillano.
Almanaque con escritos sobre los veinticinco años que cumple la Editorial Galaxia, fundada en Santiago de Compostela en 1950 Edición: Vigo, 1974
Título: Galaxia Almanaque: 1950-1975
Textos: Marino Dónega, Álvaro Cunqueiro, L. Amado Carballo y otros
Edita: Editorial Galaxia
ISBN: 84-7154-226-9
Depósito Legal: VG 149-1974
Rústica, 24 x 17 cm. 186 páginas.
Almanaque con escritos sobre los veinticinco años que cumple la Editorial Galaxia, fundada en Santiago de Compostela en 1950.
Interesantes artículos sobre "Escritores e artistas que se foron nestes vintecinco anos", sobre Florentino López Cuevillas, por Salvador Lorenzana, Fermín Bouza Brey, por Ricardo Carballo Calero, Luis Fernández Pimentel, por Domingo García Sabell, Aquilino Iglesias Alvariño, por Ramón Otero Pedrayo, Silvio Santiago García, por Álvaro Labrada, Plácido R. Castro, por Darío Álvarez Blázquez, Manuel Gómez Román, por Miguel Reinante, Carlos Maside García, por Ánxel Fole, Arturo Souto Feijoo, por Cosme Barreiros. Un artículo de Salvador García-Bodaño, sobre "O Arte" y un grupo de artículos y textos "No vintecinco cabodano do pasamento de Castelao."
El libro contiene ilustraciones de Castelao, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Carlos Maside, Luis Seoane, Arturo Souto y Xohán Ledo.
Libro que recoge la conferencia de Carlos Martínez-Barbeito en Coruña, en 1971 Edición: Coruña, 1971
Título: El arte en Galicia: vista general
Textos: Carlos Martínez-Barbeito
Edita: Club de Dirigentes de Empresa
Depósito Legal: C 680-1971
Rústica, 17 x 12 cm., 24 páginas.
Libro que recoge la conferencia de Carlos Martínez-Barbeito en Coruña, en 1971.
La conferencia fue impartida en el Club de Dirigentes de Empresa, de la Cámara Oficial de Comerio, Industria y Navegación de Coruña el 23 de abril de 1971.
Entre los artistas tratados en esta conferencia, los pintores Jenaro Pérez Villaamil, Serafín Avendaño, Dionisio Fierros, Ovidio Murguía, Urbano González, Alfredo Souto, Modesto Brocos, Ricardo Balaca, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Castelao, Campo Sobrino, Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Seijo Rubio, Manuel Abelenda, Germán Taibo, Juan Luis López, Roberto González del Blanco, Carlos Sobrino, Antonio Fernández, María Corredoyra, Isidoro Brocos, Francisco Asorey, los grabadores Manuel Castro Gil, Prieto Nespereira, Jaime Prada, Bujados, Máximo Ramos, Méndez Pena, los pintores Luis Mosquera, José Frau, Carmen de Legísima, Arturo Souto, Prego de Oliver, Urbano Lugrís, Manuel Colmeiro, Maruja Mallo, Isaac Díaz Pardo, Carlos Maside, Julia Minguillón, escultores como Asorey, Emilio de Madariaga, Bonome, Eiroa, Failde, Otero Besteiro, Cristino Mallo y los modernos Antonio Lago, José María de Labra, María Antonia Dans, Antonio Tenreiro, Virxilio Fernández, Jaime Quesada y Jesús Núñez.
Catálogo de la colección de pintura del Museo Provincial de Lugo, realizado en 1969 Edición: Lugo, 1969
Título: Museo Provincial de Lugo: Catálogo de Pintura
Textos: María Victoria Carballo-Calero Ramos
Edita: Museo Provincial de Lugo
Depósito Legal: LU 19-69
Rústica, 17 x 12 cm., 103 páginas.
Catálogo de la colección de pintura del Museo Provincial de Lugo, realizado en 1969.
Catalogación de los fondos de pintura del Museo Provincial de Lugo, realizada por María Victoria Carballo-Calero Ramos en 1969.
Se catalogan 434 obras de los artistas siguientes: Manuel Abelenda, Ana Álvarez, Fernando Álvarez de Sotomayor, César Álvarez Dumont, Jorge Apperley, Avari, Serafín Avendaño, José Balaca, Héctor Basaldua, Juan Batle Planas, Bermejo, Aureliano Beruete, Gonzalo Bilbao, Carlos Blanco, Carlos Boado, María Asunción Bonet Correa, José Bonet Peñalver, Botella, Manuel Bujados, Horacio Butler, María Cagiao, Ricardo Camino Calvo, Manuel Castro Gil, Cocho, Manuel Colmeiro, José Corral Díaz, Imeldo Corral, Corredoira, Jesús Rodríguez Corredoira, Mª del Carmen Corredoira, José Cruz Herrera, Enrique Cubells y Ruiz, Daniel, Esteban Domenech Fernández, F. Domingo Marques, Carlos Durán, Antonio M. Esquivel, Francisco Esteve Botey, Gloria Fernández, R. Fernández Balbuena, José Fernández de La Peña, Antonio Fernández Gómez, Antonio Fernández Muro, José Fernández Sánchez, Dionisio Álvarez Fierros, Antonio Fillol Granell, Manuel Fole, Raquel Forner, Graciano Fraga Veiga, Antonio Insua, José L. Gámbez Fernández, Diego Gámez, Carlos García Blanco, Francisco García de La Cal, Mariano García Patiño, Lucas Giordano, Luis Gómez Pacios, José Gonzálbez, Antonio González Doreste, Constantino Grandío, Luis Graner y Arrufi, Sarah Grilo, Alfonso Grosso, Federico Guisasola, Carlos de Haes, Hidalgo de Caviedes, José Francisco Pérez Martínez, Juan Luis López, Lapido Portela, Leite de Barros, José Manuel López Guntín, Manuel López Monteserín, F. Lourido, V. Lourido, Eugenio Lucas, Francisco Lloréns, M.T.V., Raimundo Madrazo, Federico de Madrazo, Maruja Mallo, Enrique Marín, Juan Vicente Masip, Eliseo Meifren Roig, M. Méndez Pena, Julia Minguillón, Molina Núñez, Román Navarro García, Mauro Niño, Bernardo Nolet, Núñez Losada, Jaime Ozores Marquina, Pietro Parboni, César Fernández Pardo de Cela, Marta Pardo de Vera, Gumersindo Pardo Reguera, Félix Pascual, Pedro Pascual, Rafael Pellicer, Antonio Pereira Núñez, Jenaro Pérez Villaamil, Ignacio Pinazo Camarlench, J. Piquer, Manuel Prego de Oliver, Leopoldo Presas, Julio Prieto Nespereira, Luis Quintas Goyanes, José Risueño, Alfonso Rodríguez Castelao, Manuel Rodríguez de Guzmán, Juan Rodríguez Jaldón, Rodríguez Losada, Arcadio Romero Boelle, Salvatore Rosa, Alberto M. Rossi, Luis Rubio, Raúl Russo, S. S. L., Kasuya Sakai, Pablo Emilio Sautai, José Seijo Rubio, J. Soria, Nicolás Soria y González, Arturo Souto, Armando Suárez Couto, Ramón Subirats i Codorniu, Germán Taibo, L. Tenreiro, Napoleón Thomas, Carlos A. Torrallardona, Modesto Urgell, Joaquín Vaamonde Cornide, J. P. Valdés, M. A. Vales Pinto, María Luisa Isabel Vigee Lebrun, Leopoldo Villamil García de Paredes, José Ramón Villar Chao.
Ensayo sobre la pintura realizada en Galicia, por Fernando Mon, publicado en Vigo en 1967 Edición: Vigo, 1967
Título: La pintura actual en Galicia, (Notas para un ensayo)
Textos: Fernando Mon
Edita: Faro de Vigo
Depósito Legal: VG 38-1967
Rústica, 21 x 15 cm. 205 páginas.
Ensayo sobre la pintura realizada en Galicia, por Fernando Mon, publicado en Vigo en 1967.
Textos: "Antecedentes", "Una mirada hacia atrás,", "Entre dos siglos", "Hacia adelante", "Vivencia de Castelao", "Resumen y balance", "Los precursores actuales", "Grupo de afirmación racial", "Grupo de escisión", "La juventud en el momento actual", "Conclusión".
El ensayo de Fernando Mon clasifica a los pintores en cuatro grupos: Precursores actuales, Grupo de afirmación racial, Grupo de escisión y los artistas actuales.
El ensayo abarca a los pintores Carlos Maside, Felipe Bello Piñeiro, Juan Luis López, Imeldo Corral, José Seijo Rubio, Jesús Rodríguez Corredoira, Arturo Souto, Juan Alonso, Armando Suárez Couto, Roberto González del Blanco, Carlos Sobrino Buhigas, Germán Taibo González, Manuel Abelenda Zapata, Carmen Rodríguez de Legísima, Luis Mosquera Gómez, Máximo Ramos, José Frau, Federico Ribas Montenegro, Manuel Bujados, Luis Seoane, Francisco Creo, José Francisco Pérez Martínez, Manuel Prego de Oliver, Urbano Lugrís, Manuel Torres Martínez, Julia Minguillón, Manuel Colmeiro, Dolores Díaz Baliño, Manuel Pesqueira, José Palmeiro, Laxeiro, Antonio Lago Rivera, José María de Labra, Antonio Tenreiro, Manuel Mampaso, Mercedes Ruibal, Tino Grandío, Claudio Varela, Isaac Díaz Pardo, Jesús Núñez, José Ramón Villar Chao, José Luis Rodríguez, Manuel Suaréz Molezún-Pumariega, Concha Bonet, Eva Lloréns, Ramón Vázquez Molezún, María Antonia Dans, Alfonso Abelenda, Mariano García Patiño, Gloria de Llano, Ricardo Segura Torrella, Virxilio Fernández, Jorge Castillo, Xulio Maside, Gustavo Balboa, María Elena Gago, Isabel Malaval, Hermanas Formoso (María de la Concepción y Carmen), Alberto Datas Panero, Ventura Cores Trasmonte, Jaime Quessada, Modesto Paz Camps, Alejandro González Pascual, Raimundo Patiño.
Catálogo de la exposición de Pintura Gallega en el Círculo de las Artes de Lugo, en 1960 Edición: Lugo, 1960
Título: Muestra Antológica de Pintura Gallega
Textos: José Leyra, A. Bonet Correa, Francisco Pompeo, Luis Trabazo, E. Estévez Ortega, Celestino F. de la Vega, y otros
Edita: Círculo de las Artes de Lugo
Depósito Legal: LU 29/1960
Rústica, 19 x 14 cm., 48 páginas, ilustraciones b/n.
Catálogo de la exposición de Pintura Gallega en el Círculo de las Artes de Lugo, en 1960.
Textos sobre los artistas realizados por José Leyra, A. Bonet Correa, Francisco Pompeo, Luis Trabazo, E. Estévez Ortega, Celestino F. de la Vega, y otros.
Artistas en exposición: Sotomayor, Bello Piñeiro, Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, Frau, González Prieto, Juan Luis López, Lloréns, Maside, Julia Minguillón, Luis Mosquera, Laxeiro, Manuel Pesqueira, Prego de Oliver, Benito Prieto Coussent, Castelao, Jesús R. Corredoira, Luis Seoane, Arturo Souto, Amando Suárez Couto, José Antonio Suárez-Llanos Menacho, Manuel Torres.