LogoBuscador interno Logo Formulario de contacto
Bibliografía de pintura y escultura gallega. Letra U
Rocío de Urda Muñoz, (A Coruña, ??)
Catálogo de las obras premiadas y seleccionadas en el XVII Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude en 2003 Edición: Santiago, 2003
Título: XVII Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 2003
Edita: Xunta de Galicia
Depósito Legal: C 9-2004
Rustica, 24 x 17 cm., 62 páginas.
Catálogo de las obras premiadas y seleccionadas en el XVII Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude en 2003.
La exposición correspondiente se celebró en la Casa da Xuventude de Carballo, del 22 de noviembre al 5 de diciembre de 2003.
Dibujo hasta 12 años, premiados 1º: Juan Fernández Vila, 2º: Rosana Pombo Cruz, 3º: Elisa Dosil Colomer; accésit: Justo J. Rama Bermúdez. Saleccionados: Sabela Moldes Vázquez, Alexandre Moldes Vázquez, Guillermo Bernad Rivera, Juan Fernández Vila y Laura Blanco Torrejón.
Dibujo de 13 a 17 años, premiados: 1º: Carmen Mª Labandeira Guerra, 2º: Iago Gómez Conde, 3º: Zaira Barcia Boullosa. Seleccionados: Silvia Rodríguez Vázquez, Antía Uxía Díaz Carracedo, Ana Mosquera Argibay, Francisco J. Meana González y Mariña Vila Suárez.
Dibujo de 18 a 30 años, premiados: 1º: Raquel Sáenz Pascual, 2º: Pablo J. Martínez Rodríguez, 3º: Nuria Díaz Berride, accésit: Lucía Vilar Figueroa. Seleccionados: Daniel Crespo Barreiro, Damián Prado Álvarez, Pablo J. Martínez Rodríguez, Susana Teixeira Vázquez, Miriam Prat Roibás, Mª Inmaculada López Taboada, Cristina Castro Santiago, Mª Goretti Edreira García, Marta González Suárez, Rocío de Urda Muñoz y Nicolás Fernández Osinaga.
Pintura hasta 12 años, premiados 1º: Alexandre Moldes Vázquez, 2º: Mar Rosa Ferrer, 3º: Inés Jiménez Pedras. Seleccionados: Hugo Domínguez Silva, Juan Fernández Vila, Martín González­Garcés Mediero, Yago Prieto Camiña, Pablo Bescansa García y Manuel Bescansa García.
Pintura de 13 a 17 años, premiados: 1º: Alba Negreira Rodríguez, 2º: Tamara Pensado Pías, 3º: Silvia González Chomón. Seleccionados: Zaira Barcia Boullosa, Noa Berto Covelo, Carmen Mª Labandeira Guerra, Laura Touriñán Morandeira y Valentina Roca Padronés.
Pintura de 18 a 30 años, premiados: 1º: Carlos Alfonso Fernández, 2º: Rocío de Urda Muñoz, 3º: Andrés González González, accésit: Raquel Sáenz Pascual, Isabel Rey Sastre. Seleccionados: Lucía Vilar Figueroa, Daniel Abollo Cuellar, Ana Pérez Ventura, Pablo J. Martínez Rodríguez, Juan Teixeira Vázquez, Susana Teixeira Vázquez, Gonzalo Eiriz Fernández, Daniel Rey Rey, Isaura Méndez Miguel y Álvaro García Lema.
Otras manifestaciones artísticas, premiados: 1º: Ramón Casanova Fernández, 2º: Antón Cabaleiro Fontenla, 3º: Ana Amenedo Bermúdez, accésit: Daniel Abollo Cuellar, Manuel Ángel Méndez Bellón, Juan J. Argibay Sampedro, Ana Delia Rodríguez Dorrego. Seleccionados: Verónica Bellas Huerta, Ana Pérez Ventura, Lorena Míguez Pérez, Pedro Gómez Pérez, Ana Belén Costas Lago, Sergio Alfonsín Dios, Daniel Abollo Cuellar, Juan Silva Abileira, Rocío de Urda Muñoz, Antón Cabaleiro Fontenla, Alejandro Rodríguez Velázquez, Manuel Ángel Méndez Bellón y Óscar Aldonza Torres.
Catálogo de la exposición con las obras premiadas y seleccionadas en el XVI Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 2002 Edición: Santiago, 2002
Título: XVI Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 2002
Edita: Xunta de Galicia
Depósito Legal: C 2775-2002
Rústica, 24 x 17 cm., 62 páginas.
Catálogo de la exposición con las obras premiadas y seleccionadas en el XVI Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 2002.
Presentación María Rosa Gómez Díaz, Delegada Provincial de la Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude.
La exposición se celebró en la Casa da Xuventude de Carballo, del 23 de noviembre al 5 de diciembre de 2002.
Participantes en dibujo, hasta 12 años: Primer Premio: Carlos Crespo Rodríguez, Segundo Premio: Alba Lorenzo Carnota, Tercer Premio: Rubén Carbó González, seleccionados: Estefanía Martínez Corral, Mariña Vila Suárez, Alejandro Montes Bailón, Guillermo Bernad Rivera, Martín González G. Mediero y Laura García Penedo.
Participantes en dibujo, de 13 a 17 años: Primer Premio: Zaira García Boullosa, Segundo Premio: Sabela Pérez Fernández, Tercer Premio: Ana Mosquera Argibay, seleccionados: Aida Pérez Vázquez, Cristina Rodicio Rodicio, Noelia Domínguez Álvarez, Irene Abeleira Carballo e Iago Gómez Conde.
Participantes en dibujo, de 18 a 30 años: Primer Premio: Marcos C. Miguélez Rodríguez, Segundo Premio: Pablo Gaiteiro Pérez, Tercer Premio: Nuria Díaz Berride, seleccionados: Pablo Gaiteiro Pérez, Michi González Domínguez, Ana Pérez Ventura, Marcos C. Miguélez Rodríguez y Goretti Edreira García.
Participantes en pintura, hasta 12 años: Primer Premio: Hugo Domínguez Silva, Segundo Premio: Alexandre Moldes Vázquez, Tercer Premio: Juan Fernández Vila, seleccionados: Elena Maté Múgica, Sabela Moldes Vázquez, Alejandro Moldes Bailón, Juan Fernández Vila y Elena Mate Múgica.
Participantes en pintura, de 13 a 17 años: Primer Premio: María Cachafeíro Sánchez, Segundo Premio: Adolfo Fernández Franqueira, Tercer Premio: Vanessa Rumbo Bouso, seleccionados: María Cachafeiro Sánchez, María Rosario Paradela Bautís, María Cachafeiro Sánchez, Cristina García Couso, Aida Pérez Vázquez y Andrea Rodríguez González.
Participantes en pintura, de 18 a 30 años: Primer Premio: Rocío Urda Muñoz, Segundo Premio: Susana Teixeira Vázquez, Tercer Premio: Lorena Míguez Pérez, accésit: Mª Fe Puertas Feijóo M., seleccionados: Pablo J. Martínez Rodríguez, Michi González Domínguez, María Navarrete Artime, Belén Padrón García, Lucía Vilar Figueroa, Rocío Urda Muñoz, Ismael Rodríguez Fraga y Omar Al-Ajlani Vázquez.
Otras manifestaciones artísticas, hasta 12 años: Tercer Premio: Eva Eiras Pazos, seleccionados: Jaime Bescansa García.
Otras manifestaciones artísticas, de 13 a 17 años: Tercer Premio: Mª Rosario Paradela Bautís, seleccionados: Alicia Fernández Díaz.
Otras manifestaciones artísticas, de 18 a 30 años: Primer Premio: Carlos Alfonso Fernández, Segundo Premio: Sonia Abollo Cuéllar, Tercer Premio: Carolina González García, accésit: Lorena Míguez Pérez y Lucía Vilar Figueroa, seleccionados: Santiago Vaz Varela, Michi González Domínguez, Daniel Alonso Pérez, María Navarrete Artime, Rebeca López López, Lucía Vilar Figueroa, María Navarrete Artime, Rocío de Urda Muñoz, Mercedes Cotelo Lois, Ángel Souto Aguiar y Antón Cabaleiro Fontenla.
Catálogo de la exposición con las obras premiadas y seleccionadas en el XV Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 2001 Edición: Santiago, 2001
Título: XV Certame Galego Artes Plásticas Xuventude 2001
Edita: Xunta de Galicia
Depósito Legal: C 2661-2001
Rústica, 24 x 17 cm., 61 páginas.
Catálogo de la exposición con las obras premiadas y seleccionadas en el XV Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 2001.
La exposición se celebró en la Casa da Xuventude de Carballo, del 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2001.
Participantes en dibujo, hasta 12 años, premiados: 1º: Carlota Pereiro Cendón, 2º: Alejandro Montes Bailón, 3º: Azahara Gómez Sotelo, accésit: Laura Fraguela Muñiz. Seleccionados: Roi Couñago Sueiro, Celia Parra Díaz, Óscar R. Fernández Sánchez y Ana Zapata Quintela.
Participantes en dibujo, de 13 a 17 años, premiados: Andrea Martínez Cambeiro, 2º: Zaira Barcia Boullosa, 3º: Leticia Rodríguez Garnelo, accésit: Andrea Rodríguez González. Seleccionados: Iago Gómez Conde y Seila Rodríguez Feijoo.
Participantes en dibujo, de 18 a 30 años, premiados: 1º: Rocío de Urda Muñoz, 2º: Begoña Pérez-Herrera Moreno, 3º: Paula Diz Areán, accésit: Baldomero Fernández Ramos, Goretti Edreira García. Seleccionados: Almudena Aparicio Andión, Susana Teixeira Vázquez, Marta Portela y Fernando Seage, Federico Fernández Alonso, Goretti Edreira García, Antonio Iván Rivas Rico, Rocío Urda Muñoz y Tarek Al-Ajlani Vázquez.
Participantes en pintura, hasta 12 años, premiados: 1º: Alejandro Montes Bailón, 2º: Sara Neira Castro, 3º: Carmen Amigo Suárez, accésit: Margarita Baliño Calvo, Marta Masa Formoso. Seleccionados: Irene Abelenda Carballo, Laura Lima Moya, Araceli Adrán Otero, Nuria Tubio Santamaría y Pablo Bescansa García.
Participantes en pintura, de 13 a 17 años, premiados: 1º: Pedro Tasende Cotelo, 2º: Daniel Viúdez Moreiras, 3º: Rocío Vázquez Álvarez, accésit: Cristina García Couso. Seleccionados: Aida Mª Pérez Martínez, Zaira Barcia Boullosa, Seila Rodríguez Feijoo, Alexandra Martínez Lemos, Leticia Rodríguez Garnelo y Belén García Ramón.
Participantes en pintura, de 18 a 30 años, premiados: 1º: Brais Rey Daporta, 2º: Santiago Riera Portela, 3º: Federico Fernández Alonso, accésit: Emilio Rodríguez Vázquez, Baldomero Fernández Ramos, Ana Ojea Alonso. Seleccionados: Antón Cabaleiro Fontenla, Michi González Domínguez, Susana Teixeira Vázquez, Santiago Riera Portela, Gemma Marqués Redondo, Daniel Abollo Cuéllar, Pablo J. Martínez Rodríguez, Alejandro Fernández Pérez, Ana Pérez Ventura, Silvia Esperón Rodríguez, Germán González Pintos, Mª Luisa Crujeiras Barral, Antonio J. Blanco Doce, Rocío de Urda Muñoz y Mónica Rivas García.
Participantes en cerámica, de 13 a 17 años, premiados: 1º: Alicia Fernández Díaz.
Participantes en cerámica, de 18 a 30 años, premiados: 1º: Patricia Domínguez Freire, 2º: Lidia Trigo Suárez, 3º: Sonia Abollo Cuéllar, accésit: Roberto de la Iglesia Martín. Seleccionados: Pilar López Cupeiro e Iria Benavides Freire.
Participantes en escultura, de 18 a 30 años, premiados: 1º: Marta Portela Barreiro, 2º: Rafael Morales Iglesias, 3º: Iván Prieto Diéguez. Seleccionados: Rita Barros Otero, Roberto Vidal Rascado, Juan Martínez Hermida y Sabela Orgueira Viqueira.