LogoBuscador internoLogo
Bibliografía de pintura gallega: Santiago Riera Portela, (Vigo, 1971)
Catálogo de las obras premiadas y seleccionadas en el V Certame de Pintura 2011, con exposiciones en Coruña, Santiago y Vigo. Edición: Coruña, 2011
Título: V Certame de Pintura 2011: Arte Nova Galega
Textos: Manuel Gandullo Nievas, José Antonio Pedro Bueno, Emilio Celeiro, Javier Garaizábal Fontela, Carlos Pereira Martínez, Fernando López Rivera, Iria Rodríguez, José Manuel Blanco Aladariz
Coordinación: Manuel Gandullo
Fotografías: Kake
Edita: Área Cultural de El Corte Inglés
Rústica, 25,5 x 21 cm. 55 páginas, 30 ilustraciones.
Catálogo de las obras premiadas y seleccionadas en el V Certame de Pintura 2011, con exposiciones en Coruña, Santiago y Vigo.
Presentación: José Manuel Blanco, Comunicación y RR.EE., El Corte Inglés Galicia. Textos de Manuel Gandullo Nievas, José antonio Pedro Bueno, Emilio Celeiro, Javier Garaizábal Fontela, Carlos Pereira Martínez, Fernando López Rivera, Iria Rodríguez y José Manuel Blanco Aladariz.
Jurado: Presidente José Antonio Pedro Bueno, Secretario: Manuel Gandullo Nievas, Vocales: Emilio Celeiro, Javier Garaizábal Fontela, Fernando López Rivera, Iria Rodríguez, José Manuel Blanco Aladariz.
Premios: 1º Yoseba MP, de Santiago, 2º Raúl Álvarez, de Coruña, Accésit: Carlota Bueno, de Coruña y Edualbo, de Coruña, finalistas: Óscar Cabana y Alí Alí.
Además de los artistas premiados, fueron seleccionados: David Catá, Inés Llamazares, Antonio Díaz Pereira, Leticia Montero Caramés, Eduardo Baamonde, Ignacio Pérez, Santiago Riera Portela, Lara Pintos, Mª del Mar Serrapio Abramo, Inés Fiaño, Ángel Romo Sandoval, Ben Couto, Javier Pena, Nuria Mosquera, Lupe Justo, Aída Donoso, F. Lestón, Laiño, Maribel dos Anjos, Begoña Sicre Romero, Bego Tojo, Lúa Gándara, Carlos Fernández Iglesias y José Manuel Sobrino del Rio.
16ª Muestra Colectiva de Pintura e Escultura y XIII Certame Iltmo. Concello de Cangas-Frigoríficos del Morrazo Edición: Cangas do Morrazo, 2008
Título: Arte no Morrazo. Cangas 2008
Comisariado: Camilo Camaño Xestido
Edita: Concello de Cangas / Frigoríficos do Morrazo
Depósito Legal: VG 771-2008
Rústica, 20,5 x 21 cm., 74 páginas.
16ª Muestra Colectiva de Pintura e Escultura y XIII Certame Iltmo. Concello de Cangas-Frigoríficos del Morrazo.
Presentación Clara Millán González, Alcaldesa de Cangas, Xosé Manuel Pazos Varela, Concelleiro de Cultura, Camilo Camaño Xestido, Comisario de la muestra.
La exposición se celebró en la Sala de Exposicións do Auditorio Municipal de Cangas, del 13 de junio al 11 de julio de 2008.
Artistas participantes en pintura: M. Xosé Ares Rodríguez, Ronda Bautista López, Francisco Javier Ben Couto, Dolores Berenguer Suárez, Fernando Boubeta Martínez, Marta Cabaleiro Rodríguez, M. José Calella, M. Xosé Canda Cima de Vila, Cristina Carvajal San Luis, María Casal, Eva Cortés Hernández, Josetxu F. Cárcamo, Xosé Daniel Fernández Díaz, Liberata Freire Bernárdez, Sara Garrote Gil (Chuca), Alexandre Gómez Martín, Carlos Gómez Martín, Paola Guimeráns Sánchez, Antón Iglesias Fernández, Xulio Lago, Paulo Madeiros, Laura Malvárez García, Xosé Martínez Román, Brenda Novas Otero, Xosé Pérez Lorenzo, María Redondo Villa, Loli Regueira Campos, Santiago Riera Portela, Ramona Rodríguez López, Rosa M. Rodríguez Seoane, Sabela Roma, Andrés Sandoval Iglesias, Pepa Satué, Silvia Soares, Pepa Sobreira, Víctor M. Tajes Martín y Xosé Teiga.
Participantes en escultura: Carlos Apolo Martíns, Albertina Barbosa, Fernando Barreiro Ríos, Xesús Corrales Malvido, Guillermo Díaz Charlín, Abilio Febra, Antonio Graña Graña, Xico Lucena, Xosé Martínez Román, Xosé Méndez Guénaga, Xoan Ramón Pena Soto, Manuel Pinto, Xulio Pousada González, Jandro Rodríguez Álvarez, Iria Rodríguez Martínez y Juan Francisco Varela Martínez.
Catálogo de la exposición colectiva de las obras seleccionadas en el III Certame de Pintura "Arte Nova Galega" celebrado en 2008. Edición: Vigo, 2008
Título: III Certame de Pintura Arte Nova Galega
Textos: José Manuel Blanco Aldariz, Manuel Gandullo Nievas, Ramón Conde, Xosé Vázquez Castro, Alfonso Costa, Antón Sobral
Fotografías: Kake
Edita: Área Cultural del Corte Inglés
Depósito Legal:
Rústica, 25 x 20 cm., 46 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva de las obras seleccionadas en el III Certame de Pintura "Arte Nova Galega" celebrado en 2008.
Textos de José Manuel Blanco Aldariz, Manuel Gandullo Nievas, Ramón Conde, Xosé Vázquez Castro, Alfonso Costa y Antón Sobral.
Jurado: Presidente Xosé Vázquez Castro, Secretario Manuel Gandullo Nievas, Vocales Alfonso Costa, Antón Sobral, Ramón Conde, Miguel Anxo Fernán Vello y José Manuel Blanco Aldariz.
Premios: 1º Isabel Pintado, 2º Itziar Ezquieta, Accésit a Carmen Martín Serantes y Luis Romero, finalistas Mª Xesús Díaz, Laiño y José Daniel Fernández Díaz.
Artistas seleccionados: Ana Vázquez Muñiz, Ángeles Jorreto Veiga, Antón Iglesias Fernández, Antonio Díaz Pereira, Belén Padrón García, Berta Saball Freire, Carmen Martín Serantes, Casiano Pereiro Oliveira, David Earl Crooks, Francisco J. Pena Fernández, Itziar Ezquieta Llamas, Isabel Pintado Palacio, José Daniel Férnandez Díaz, José Juncosa Rivera, Luis Martínez Romero, Luis Mazorra Cupeiro, Luisa Valdés Aguirre, Mª del Carmen Alonso Encinas, Mª Isabel Rodríguez Martínez, Mª Jesús Sarandeses Fernández, Mª Jesús Rodríguez Díaz, Malgorzata Trebazc, María Otero Alén, Salvador Figueira Laíño, Santiago Riera Portela, Sheila Pazos Silva, Sofía Regueira Gómez y Tamara Domínguez Aguiño.
Catálogo de la exposición con las obras premiadas y seleccionadas en el I Certame de Pintura Arte Xoven Galega "O mundo do mar", celebrado en Vigo Edición: Vigo, 2005
Título: I Certame de Pintura Arte Xoven Galega "O mundo do mar"
Textos: Alfonso Costa, Carlos Pereira, Francisco Pablos, José Barreiro, José Manuel Blanco Aldariz, Lalo Vázquez Xil, Ramón Conde, Xosé Vázquez Castro
Fotografías: Laboratorio del Corte Inglés
Edita: Área Cultural de El Corte Inglés
Rústica, 30 x 21 cm., 45 páginas.
Catálogo de la exposición con las obras premiadas y seleccionadas en el I Certame de Pintura Arte Xoven Galega "O mundo do mar", celebrado en Vigo.
Presentación: José Manuel Blanco Aldariz, Jefe de Relaciones Externas del Corte Inglés en Galicia, Xosé Vázquez Castro, Presidente de ARGA.
Premiados: 1º, Ada Yllesca , 2º Edson Fernández Sánchez. Accésit: Santiago Riera Portela, Marta Armada Rodríguez. Recibieron diploma como finalistas: Colin Baldwin del Castillo, Angeli Rivera Muñoz, Blanca Martínez Mariño y José Miguel Sagüillo Arbones.
Participantes Ada Yllesca Rodríguez, Edson Fernández Sánchez, Santiago Riera Portela, Marta Armada Rodríguez, Colin Baldwin del Castillo, Angeli Rivera Muñoz, José MIguel Sagüillo Arbones, Blanca Martínez Mariño, Pablo José Martínez Rodríguez, Marina Couñago Enríquez, Marta Cabaleiro Rodríguez, Gumersindo Vázquez Fraga, José Luis Encabo Medina, Ramón Trigo Alonso, Raquel Martínez Ortiz, Arturo García Vázquez, María Murillo Castro, Julio Lago Carrera, Minia Martínez Seijas, Montse Grande Corral, Fernando Barreiro Rios, Ana Pérez Ventura, Patricia Saco Atanes, Martín Seco Quintáns, José Andrés Santiago Iglesias, Vanesa Lodeiro Hermida, Gema Cilleros Cembellín, Óscar Costas Vázquez y Sofía Piñeiro Suárez.
Catálogo con las obras premiadas y seleccionadas en la VI Bienal Internacional de Arte Fundación Araguaney, celebrada en 2002 Edición: Santiago de Compostela, 2002
Título: VI Bienal Internacional de Arte Fundación Araguaney: Premio "Ildefonso Sánchez Mera"
Textos: Pilar Corredoira, Ghaleb Jaber Ibrahim
Fotografías: Tono Arias
Edita: Fundación Araguaney
Depósito Legal: C 2755-2002
Rústica, 21 x 21 cm., 63 páginas.
Catálogo con las obras premiadas y seleccionadas en la VI Bienal Internacional de Arte Fundación Araguaney, celebrada en 2002.
Presentación Xesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura Comunicación Social e Turismo, M. del Carmen García Campelo, Directora Xeral de Promoción Cultural, textos de Pilar Corredoira, Ghaleb Jaber Ibrahim.
Premio de la Bienal: Carlos Maciá Fernández, menciones de honor a Diego Canogar, Rosana Carnero, Xurxo García Penalta y Acisclo Novo.
Artistas seleccionados: Lourdes Acera Olaso, Natacha Antão Montinho, Emiliano Cunha Correia, Cristina Durán Arufe, Victoriano Fernández, Vicente Fornés Picher, Montse Frieiro Dantas, Olalla García San León, Diego Lago Duro, Laura Malvárez García, José Luis Menéndez Álvarez, Paulo Orza, Renata Otero Ramallal, Juan Carlos Platis Cores, Santiago Riera Portela, Israel Rodríguez Franquelo y Mauro Trastoy.
Catálogo que reúne obras premiadas y seleccionadas en el 1º y 2º Certame de Pintura Rápida ó Aire Libre "Cidade de Lugo". Edición: Lugo, 2002
Título: 1º e 2º Certame de Pintura Rápida ó Aire Libre "Cidade de Lugo"
Textos: Ignacio Rodríguez Éguibar
Fotografías: 1º: Foto Prisma, 2º: Santín
Edita: Concello de Lugo
Depósito Legal: AS 3.318/2002
Rústica, 29,5 x 21 cm. 32 páginas, 26 ilustraciones
Catálogo que reúne obras premiadas y seleccionadas en el 1º y 2º Certame de Pintura Rápida ó Aire Libre "Cidade de Lugo".
Presentación de Ignacio Rodríguez Éguibar, Concejal de Cultura del Concello de Lugo.
Artistas del primer certamen: Miguel Ángel Macía (1º Premio), Montserrat Gay Varela (2º Premio), Laureano Fernández Vidal (3º Premio), Xavier Varela Barrio, Oscar Manuel Brandariz García, Germán González Pintos, Andrés Romay Corredoira, José Blázquez, Arturo Reboiras Rosales, Brais Rey Daporta, Christian Villamide, Raquel Lastra y Santiago Riera Portela.
Artistas del segundo certamen: Laureano Fernández Vidal (1º Premio), José Antonio Bueno Salto (2º Premio), Andrés Romay Corredoira (3º Premio), Belén Martín Franco, Eduardo Pérez Baamonde, Luis Valentín Fernández Vila, Santiago Riera Portela, Joaquín Herrera Goás, Brais Rey Daporta, Pablo López Outón, Mónica Rivas García, Alfonso Vicente Rey y Miguel del Castillo Ferrero.
Catálogo de la exposición del "I Certame de Artes Plásticas Deputación de Ourense" que se celebra en Ourense en 2002. Edición: Ourense, 2002
Título: I Certame de Artes Plásticas Deputación de Ourense
Textos: Camilo Franco
Fotografía: Eduardo Núñez
Edita: Deputación Provincial de Ourense
ISBN: 84-96011-08-9
Depósito Legal: OU 149/2002
Cartoné 20 x 25 cm. 83 páginas, 66 ilustraciones.
Catálogo de la exposición del "I Certame de Artes Plásticas Deputación de Ourense" que se celebra en Ourense en 2002.
Presentación de Manuela López Besteiro, Conselleira de Familia e Promoción do Emprego,Muller e Xuventude de la Xunta de Galicia y José Luís Baltar Pumar, Presidente de la Deputación de Ourense.
Premios: 1º: Álvaro Negro Romero, 2º: María Pinal Trashorras, 3º: Patricia Dopico Rodríguez. Accesit: Pablo Murcia y Rubén Ramos Balsa.
Finalistas y seleccionados: Ana Fervenza Cortegoso, Esther Marquina y Rosa G., Joana Jorge, José María de La Rubia Tejeda, José Rosendo Cid Menor, Óscar Juan Martínez García, Rebeca González González, Rodrigo Álvarez Nicieza, Rubén Ramos Balsa, Tamara Arroyo de La Morena, Alejandro Antoraz Alonso, Alejandro González Caporale, Álvaro Díaz Martínez, Antonio Carretero Gallego, Antonio Millán Torrado, Bárbara Zavodnik, Carlos Maciá, Carolina Luzón Toro, Celia Barros, César González Fernández, Christian Costa, Domingo Alberto Miranda Prol, Esther de Los Santos Trigo, Federico Fernández Alonso, Francisco Rodríguez Remiseiro, Germán Gónzalez Pintos, Ignacio García Gómez Del Valle, Iván Prieto Diéguez, Iziar Ezquieta Llamas, Jacobo Lorenzo Nespereira, Jesús Castrillo Morán, Jorge Blanco Piñeiro, José Manuel Carrasco Molero, José Manuel González Martínez, José Miguel López Gómez, Julio García Falagán, Laura Villas Olmeda, María Jesús Vázquez Martínez, María Puertas Feijoo-Montenegro, María Rosa Chillón Álvarez, María Sánchez Fernández, Mario Martínez Fernández-Luanco, Marta Eugenia Pérez Muñoz, Marta Vega Avelleira, Marta Villoslada, Miguel Soler, Mónica Trastoy Cuba, Óscar Escudero Cervantes, Pablo Caurel Abad, Roberto Novo Sánchez, Samuel Riera Méndez, Sandra Nogueira Vergés, Santiago Riera Portela, Sara Cueto Ferrero, Virginia Domeño y Zoraida Marqués López.
Catálogo del XIX Certame de Pintura Concello de Cambre en 2002, certamen que anualmente celebra el Ayuntamiento de Cambre con la colaboración de la Deputación da Coruña. Edición: Coruña, 2002
Título: XIX Certame de Pintura Concello de Cambre
Textos: Antonio Ventura
Fotografías: Kake y Miguel Fernández
Edita: Concello de Cambre
Depósito Legal: C 2428-2002
Rústica, 29,5 x 21 cm. 84 páginas, 36 ilustraciones.
Catálogo del XIX Certame de Pintura Concello de Cambre en 2002, certamen que anualmente celebra el Ayuntamiento de Cambre con la colaboración de la Deputación da Coruña.
Prólogo de Antonio Varela Saavedra, Alcalde de Cambre. Textos Antonio Ventura, pintor y escritor.
Jurado: Presidente: Antonio Varela Saavedra. Vocales: Tomás Bañuelos, escultor, Antón Castro, profesor de la Facultad de BB.AA. de Pontevedra, Antonio Ventura, pintor y escritor, Manuel Eestrada, diseñador gráfico y Felipe Senén, técnico de cultura de la Deputación de A Coruña
Premiados: 1º: Carlos Maciá, por su obra "S/T no. 7", 2º: Vicente Fornés Picher, por su obra "Algures". Accésit: Ismene Costilla Urrutia y Yolanda Dorda
Seleccionados: Ismene Costilla Urrutia, Gema López Pérez, Julio Martínez, Begoña Sicre Romero, Gema Alba Fernández, Xurxo Insua Pardo, Carlos Troncoso, Juan Cidrás, Paola Guimeráns Sánchez, Rosana Carnero, Jorge Cabezas, Dorda, Carolina Suárez López, Francisco Javier Garrido Romanos, Marta Armada Rodríguez, Mariano Casas Gil, Paula Aneiros, Santiago Riera Portela, Gosia Trebacz, Virginia Prego, Rosa Carabias Barrios, Carlos Maciá, Montse Frieiro Dantas, Vicente Fornés Picher, Mª José Santiso, Santiago Vilaverde, Luis Valentín Fernández Vila, David Ferrando Giraut, Isabel Rey Sastre, Juanma Robles, Reboiras, J. Luis García, Antonio García Durán, Rosa Jáudenes Sánchez y Luis Miguel Fernández Rodríguez.
Las 36 obras, premiadas y seleccionadas, son expuestas en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Central de Cambre, desde el 29 de noviembre al 30 de diciembre de 2002.
Catálogo de la exposición con las obras premiadas y seleccionadas en el XV Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 2001 Edición: Santiago, 2001
Título: XV Certame Galego Artes Plásticas Xuventude 2001
Edita: Xunta de Galicia
Depósito Legal: C 2661-2001
Rústica, 24 x 17 cm., 61 páginas.
Catálogo de la exposición con las obras premiadas y seleccionadas en el XV Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 2001.
La exposición se celebró en la Casa da Xuventude de Carballo, del 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2001.
Participantes en dibujo, hasta 12 años, premiados: 1º: Carlota Pereiro Cendón, 2º: Alejandro Montes Bailón, 3º: Azahara Gómez Sotelo, accésit: Laura Fraguela Muñiz. Seleccionados: Roi Couñago Sueiro, Celia Parra Díaz, Óscar R. Fernández Sánchez y Ana Zapata Quintela.
Participantes en dibujo, de 13 a 17 años, premiados: Andrea Martínez Cambeiro, 2º: Zaira Barcia Boullosa, 3º: Leticia Rodríguez Garnelo, accésit: Andrea Rodríguez González. Seleccionados: Iago Gómez Conde y Seila Rodríguez Feijoo.
Participantes en dibujo, de 18 a 30 años, premiados: 1º: Rocío de Urda Muñoz, 2º: Begoña Pérez-Herrera Moreno, 3º: Paula Diz Areán, accésit: Baldomero Fernández Ramos, Goretti Edreira García. Seleccionados: Almudena Aparicio Andión, Susana Teixeira Vázquez, Marta Portela y Fernando Seage, Federico Fernández Alonso, Goretti Edreira García, Antonio Iván Rivas Rico, Rocío Urda Muñoz y Tarek Al-Ajlani Vázquez.
Participantes en pintura, hasta 12 años, premiados: 1º: Alejandro Montes Bailón, 2º: Sara Neira Castro, 3º: Carmen Amigo Suárez, accésit: Margarita Baliño Calvo, Marta Masa Formoso. Seleccionados: Irene Abelenda Carballo, Laura Lima Moya, Araceli Adrán Otero, Nuria Tubio Santamaría y Pablo Bescansa García.
Participantes en pintura, de 13 a 17 años, premiados: 1º: Pedro Tasende Cotelo, 2º: Daniel Viúdez Moreiras, 3º: Rocío Vázquez Álvarez, accésit: Cristina García Couso. Seleccionados: Aida Mª Pérez Martínez, Zaira Barcia Boullosa, Seila Rodríguez Feijoo, Alexandra Martínez Lemos, Leticia Rodríguez Garnelo y Belén García Ramón.
Participantes en pintura, de 18 a 30 años, premiados: 1º: Brais Rey Daporta, 2º: Santiago Riera Portela, 3º: Federico Fernández Alonso, accésit: Emilio Rodríguez Vázquez, Baldomero Fernández Ramos, Ana Ojea Alonso. Seleccionados: Antón Cabaleiro Fontenla, Michi González Domínguez, Susana Teixeira Vázquez, Santiago Riera Portela, Gemma Marqués Redondo, Daniel Abollo Cuéllar, Pablo J. Martínez Rodríguez, Alejandro Fernández Pérez, Ana Pérez Ventura, Silvia Esperón Rodríguez, Germán González Pintos, Mª Luisa Crujeiras Barral, Antonio J. Blanco Doce, Rocío de Urda Muñoz y Mónica Rivas García.
Participantes en cerámica, de 13 a 17 años, premiados: 1º: Alicia Fernández Díaz.
Participantes en cerámica, de 18 a 30 años, premiados: 1º: Patricia Domínguez Freire, 2º: Lidia Trigo Suárez, 3º: Sonia Abollo Cuéllar, accésit: Roberto de la Iglesia Martín. Seleccionados: Pilar López Cupeiro e Iria Benavides Freire.
Participantes en escultura, de 18 a 30 años, premiados: 1º: Marta Portela Barreiro, 2º: Rafael Morales Iglesias, 3º: Iván Prieto Diéguez. Seleccionados: Rita Barros Otero, Roberto Vidal Rascado, Juan Martínez Hermida y Sabela Orgueira Viqueira.