LogoBuscador internoLogo
Bibliografía de pintura gallega: Xulio Maside Medina, (Vigo, 1933)
Catálogo de la exposición de pinturas de Xulio Maside en  Santiago de Compostela, en 2014 Edición: Santiago de Compostela, 2014
Título: Xulio Maside
Comisariado: Mercedes Rozas Caeiro
Textos: Xosé Ramón Fandiño, Xan Pardiñas, Euloxio Ruibal, Mercedes Rozas
Fotografías: Xulio Gil
Edita: Auditorio de Galicia
Depósito Legal: C 1619-2014
Rústica, 21 x 23 cm., 60 páginas.
Catálogo de la exposición de pinturas de Xulio Maside en Santiago de Compostela, en 2014.
Presentación: Agustín Hernández Fernández de Rojas, Alcalde de Santiago. Textos de Xosé Ramón Fandiño, Xan Pardiñas, Euloxio Ruibal y Mercedes Rozas.
La muestra se celebró en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, entre el 1 de octubre de 2014 y el 1 de enero de 2015.
Catálogo de la exposición de pinturas de Xulio Maside, en Pontevedra en 1995 Edición: Madrid, 1995
Título: X. Maside
Comisariado: Mª Lourdes Martínez-Sapiña Llanas
Textos: X. Antón Castro
Fotografías: Margen
Edita: Obra Cultural Caja de Madrid
Depósito Legal: PO-352/95
Rústica, 21 x 21 cm., 70 páginas.
Catálogo de la exposición de pinturas de Xulio Maside, en Pontevedra en 1995.
Textos de Xosé Antón Castro.
La muestra se celebró entre octubre y noviembre de 1995, en la Sala de Exposiciones de Caja Madrid, en Pontevedra.
Xulio Maside, colectivas, y otras publicaciones
Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación Provincial de Coruña, actualizado en 2011. Edición: Coruña, 2011
Título: Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación de A Coruña II. Artes Plásticas (1990-2010) (Tomo 2)
Textos: Enrique Fernández Castiñeiras, José Manuel García Iglesias, Antonio Garrido Moreno, María Dolores Liaño Pedreira, Felipe Senén López Gómez, José Manuel B. López Vázquez, Juan M. Monterroso Montero, Luis Jaime Rodríguez Fernández, Rosa María Rodríguez Martínez-Retortillo, José Carlos Valle Pérez
Fotografías: Luis López "Gabú"
Edita: Diputación Provincial de Coruña
ISBN: 978-84-9812-150-6
Depósito Legal: C 1110-2011
Cartoné, 30 x 25 cm. 475 páginas, 1098 ilustraciones + miniaturas.
Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación Provincial de Coruña, actualizado en 2011.
Realizada en dos tomos, la catalogación del patrimonio de la Diputación de Coruña, contiene cerca de mil obras. El primer tomo contiene las obras de los autores comprendidos entre Abelenda y Lavera, (Alberto César Lavera), el segundo las comprendidas entre Laxeiro y Zarza.

Artistas representados en el segundo volumen: José Otero Abeledo, Ana Karina Lema Astray, Consolación Lema Varela, Juan Lesta Pérez, Francisco Lloréns Díaz, Xurxo Andrés Lobato Sánchez, Juan José López Martínez, Antonio López Oliver, Antonio López Rodríguez, Víctor López-Rúa Martínez, José Luis González Loureiro, Urbano Lugrís González, Stephane Lutier, Carlos Miguel Maciá Fernández, Alain Jean Pierre Magri, Ana María Gómez y González, Manuel Mampaso Bueno, Josefa Mantiñán Alvedro, Manuel López Vázquez, Xaquín Marín Formoso, Juan Martínez de La Colina, Minia Martínez Seijas, Martín Costa Pérez, (Xurxo Martiño), Xulio Maside Medina, Eduardo Matamoro Irago, (Din Matamoro), María del Villar Mateo de Arenaza, Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren, Juan Carlos Martínez Meana, Tatiana Medal Francesch, Arnulfo Medina Carreño, María Meijide Fraga, Pablo Menéndez López, Rosa Millares Parada, Carolina Miráz Díaz, Manuel Rodríguez Moldes, María Belén Montero Rodríguez, Pilar Díaz Monterroso, Luis Mosquera Gómez, Antonio Mouzo Lavandeira, Pedro Muíño Fernández, Javier Muíños Ínsua, Lina Hannah Dalda Müller, Alejandro Muñoz López, Ovidio Murguía de Castro, Román Navarro García Vinuesa, Álvaro Negro Romero, Paulo Neves, Jesús Núñez Fernández, Klaus Peter Ohnsmann, Xurxo Oro Claro, Jesús Otero Iglesias, Manuel Otoño Veiga, Juan García Pardiñas, Asunción Parrilla, Manuel Antonio Da Silva Marques Patinha, Antón Patiño Pérez, José Edmundo Paz Da Cruz, Manuel Paz Mouta, Francisco Pazos Martínez, Martín Pena Vázquez, Soledad Penalta Lorenzo, Modesto Pérez Arias, José Antonio Pérez Esteban, Cándido Pérez Palma, Francisco José Pérez Porto, Cruz Pérez Rubido, Jorge Gómez Perianes, Francisco Pestana Díaz, Jorge Peteiro Vázquez, Isaque Filipe Da Silva Pinheiro, Isabel Pintado Palacio, Juan Carlos Platis Cores, José Manuel Rodríguez Alonso, (Xosé Poldras), Gerardo Porto Montoto, Estela María Pintos Moreu, Vicente Prego Vázquez, Fernando José Prieto López, Rogelio Puente Díaz de La Rocha, Jaime Quesada Porto, (Xaime Quessada), Manuel Quintana Martelo, Javier Quintela Villar, Rosa Quicler, Javier Quintela Villar, Beatriz Rey Gómez, Máximo Ramos López, Arturo Reboiras Rosales, Alfonso Rego López, Montserrat Rego Prieto, Francisco José Rodríguez Remiseiro, (Remiseiro), Isabel Rey Sastre, Federico Ribas Montenegro, Javier Rico Ascariz, Santiago del Río Abelenda, Daniel Río Rubal, Xabier Fernández Ríos, (Xabier Ríos), Wenceslao Robles Escudero, José Manuel Rodríguez Alonso, Francisco José Rodríguez Remiseiro, Esteban Romero Alcalde, Rafael Romero Masiá, Marina Rothberg, Juliette Rousseff, María Ruido, (María Luz López Ruido), Emilia Salgueiro, (Enrique Saavedra López Chicheri), Baruj Salinas, José San Martín, Julio Sanjurjo Aler, Tania Sanjurjo Fernández, Alejandro Sanmartín Enríquez, Eva Santín Álvarez, Ma José Santiso Gómez, Ana Santiso Villar, Inga Scheibel, Volker Schnüttgen, Helena Segura-Torrella Losada, José Seijo Rubio, Luis Seoane López, Alejandro Sirio, (Nicanor Balbino Álvarez Díaz), Ma del Carmen Senande Pazos, Carmen Sendón Trillo, Ana Soler Baena, Dolores Solla Torres, Fernando Álvarez de Sotomayor, Aristide Stornelli, Manuel Antonio Suárez Eirís, Antonio Tenreiro Brochón, Manuel Torres Martínez, María Jesús Urgóiti Sanvicente, Urza, (Francisco Javier Meléndez Ortega), María Luisa Valdés Aguirre, Marco Antonio Valiño Olveira, Guy Vandeloise, Manuel Vázquez Paz, Rosa Vázquez Vázquez, Emilia Vázquez Rodríguez, Rosa Vázquez Vázquez, Álvaro de La Vega, (Álvaro González de La Vega), Rosa Veloso, (Rosa Iglesias Veloso), Fidel Vidal Pérez, Villafínez, (Lino Martínez Villafínez), Christian Villamide, (José Manuel Pérez Villamide), Xoán Manuel Viqueira Pérez, Masafumi Yamamoto, José Manuel Yáñez Rodríguez, Zarza, (Pilar López Pérez), Ángel Julio Zaldívar Sanz, Adriana Filgueiras López.
IV exposición "Proxecto Home Arte e Solidariedade", itinerante por ciudades de Galicia en 2010 Edición: Santiago de Compostela, 2010
Título: Proxecto Home Arte e Solidariedade
Comisaria: María Luisa Sobrino Manzanares
Textos: María Luisa Sobrino Manzanares, Ramón Gómez Crespo
Fotografías: Adolfo Enríquez
Edita: Proxecto Home Galicia
Depósito Legal: C 56-2010
Rústica, 24 x 17 cm., 227 páginas, 107 ilustraciones
IV exposición "Proxecto Home Arte e Solidariedade", itinerante por ciudades de Galicia en 2010.
Presentación: "Benqueridos amigos e amigas", de Roberto Varela, Conselleiro de Cultura y Turismo.
Textos: "Cando a arte serve á aventura humana", de María Luisa Sobrino Manzanares, Catedrática de Historia del Arte y Comisaria de la exposición, "A arte que libera", de Ramón Gómez Crespo, Director del Proxecto Home Galicia.
Participan los siguientes artistas: Alexandro, Pilar Álvarez Pablos, Moncho Amigo, Arturo Andrade, José Luis Andújar Matalobos, Xoán Anleo, Auricho, Darío-Basso, Agustín Bastón, Raquel Blanco, Bosco Caride, Buciños, Francisco Javier Cabo Villaverde, Berta Cáccamo, Mar Caldas, Luis Caruncho, Santiago Catalán, Caxigueiro, Juan Cereijo, Xosé Cid, Ramón Conde, Ventura Cores, Correa Corredoira, Xulio Correa, Marga Crespo, Felipe Criado, Czar, José Luis de Dios, Álvaro de La Vega, María Xosé Díaz, Adolfo Enríquez, Espiral, Menca Estévez, Almudena Fernández Fariña, Xavier Fernández Ríos, Yolanda Ferrer, Manolo Figueiras, Freire Portas, Xosé Freixanes, Joaquín García-Gesto, Roberto González Fernández, Carlos González Villar, Goyanes, Armando Guerra, Guerreiro, Ánxel Huete, Marta Iglesias, Karballo, Menchu Lamas, Lazcano, Leiro, Xurxo Lobato, Juan Loeck Hernández, Lomarti, M. Vidal, Miguel Ángel Macía, Manuel Dimas, Acisclo Manzano, Masiá, Xulio Maside, Din Matamoro, Chelo Matesanz, J. Méndez, Manuel Moldes, Toño Monteiro, Baldomero Moreiras, Morquecho, Marina Núñez, Xurxo Oro Claro, Oubiña, L. Padín, Álex V. Palacios, Xoán Pardiñas, Antón Patiño, Rosalía Pazo Maside, Francisco Pazos Martínez, Isaac Pérez Vicente, Noa Persán, Paco Pestana, Xoán Piñón, Lito Portela, Virginia Prego, Marta Prieto, Pulido, Fernando Quesada, Marieta Quesada, Yayo Quesada, Quintana Martelo, Honorio Refojo, Xermán A. Refojo, Remigio, Sula Repani, Silverio Rivas, Chus Rodríguez, Ruibal, Xosé Salgado, Mª José Santiso, Manuel Sendón, Siro, Xosé Luis Suárez Canal, Nolo Suárez, Amelia V. Palacios, L. Valcárcel, Jesús Valmaseda, José Manuel Vidal Souto, Virxilio y B. Visceral.
Catálogo de la novena Bienal de Lalín "Pintor Laxeiro", que se celebra en el Museo Municipal Ramón Mª Aller Ulloa de Lalín en 2009 Edición: Santiago, 2009
Título: IX Bienal de Lalín "Pintor Laxeiro"
Comisario: Daniel Fernández Rey
Textos: Daniel Fernández Rey
Fotografías: Xenaro Martínez Castro
Edita: Xunta de Galicia
ISBN: 978-84-453-4821-5
Depósito Legal: C 1851-2009
Rústica, 24 x 20 cm., 51 páginas, 18 ilustraciones.
Catálogo de la novena Bienal de Lalín "Pintor Laxeiro", que se celebra en el Museo Municipal Ramón Mª Aller Ulloa de Lalín en 2009
Jurado: Presidente: Xosé Crespo Iglesias, Secretaria: Nuria Rodrígue Carral. Vocales: Fernando Ónega Manolo Paz, Esther Rodríguez Losada y Daniel Fernández Rey.
Presentación: Roberto Varela Fariña, Conselleiro de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia y José Crespo Iglesias, Alcalde de Lalín.
Textos: Daniel Fernández Rey.
Participan los artistas: Luis Caruncho, Xulio Maside, Manolo Ruibal, Morquecho, Juan de la Sota, Xoti de Luis, Antón Lamazares, Xan Pardiñas, Lomarti, Emilio Mariño, Armindo Salgueiro, Fruela Alonso, Marcos Juncal, Olmo Blanco, Helena Rivera, Basilisa Fiestras, Belén Padrón y Vicor Hugo costas
Libro editado por la Fundación Araguaney, en el 25 aniversario de su fundación Edición: Santiago de Compostela, 2009
Título: Fundación Araguaney-Puente de Culturas
Textos: Ghaleb Jaber Ibrahim y otros
Fotografías: Adolfo Enríquez, Archivo Fotográfico El Correo Gallego, Archivo Fotográfico Fundación Araguaney
Edita: Ayuntamiento de La Coruña
ISBN: 978-84-692-8022-5
Depósito Legal: C 4055-2009
Rústica, 25,5 x 20 cm., 337 páginas.
Libro editado por la Fundación Araguaney, en el 25 aniversario de su fundación.
El libro presenta en imágenes los 25 años de existencia de la Fundación Araguaney, con los actos que han jalonado su trayectoria, foros, exposiciones, concursos, encuentros y otras muchas actividades.
Imagenes de los fondos de arte de la Fundación Araguaney, con obras de los siguientes artistas: Laxeiro, Antonio García Patiño, Rafael Romero Masiá, Álvaro Negro Romero, Laureano Quesada Jiménez, Felipe Criado Martín, Mercedes Díaz-Freijo, Jorge Cabezas, Alfonso Costa Beiro, Pesqueira, Xulio Maside, Alfonso Sucasas Guerra, Manuel Quintana Martelo, Xosé María Barreiro Gómez, Manuel Mampaso Bueno, Ahmad Al Shihabilavier Alwan, Saad Alí, Karin Sadoom, Khaled Kaki, Laura Rodríguez, Acisclo Manzano, Estela Pintos Moreu, Juan Torres Cidre.
Catálogo de la exposición de pinturas de la Colección FEIMA. Edición: Madrid, 2008
Título: Pintura Galega Colección FEIMA
Edita: Fundación FEIMA
Depósito Legal:
Rústica, 22 x 20 cm., 6 páginas.
Catálogo de la exposición de pinturas de la Colección FEIMA.
Las exposiciones se celebraron en 2008, Padrón, en marzo, en Noia en junio, en Cangas en abril y en Sada en julio.
La muestra presentó pinturas de Arturo Souto, Manuel Torres, Laxeiro, Luís Seoane, Manuel Prego, Tino Grandío, Mª Antonia Dans, José Lodeiro, Jorge Castillo, Xulio Maside, Xosé Barreiro, Xaime Quessada, Ángel Sevillano, Alfonso Costa, Vidal Souto, Rafael Masiá, Antón Lamazares, Xurxo Alonso, Antonio Murado y Jorge Cabezas.
Una breve nota sobre el artista acompaña a cada una de las imágenes de la obras expuestas.
Catálogo de la exposición de obra gráfica pertenecientes a colecciones públicas de Santiago de Compostela Edición: Santiago, 2007
Título: O debuxo por diante: a obra gráfica nas coleccións públicas da cidade de Compostela
Comisarios Monse Cea, Kiko da Silva, Eduardo Valiña
Textos: Juan Carlos Bracho, Monse Cea, Kiko Da Silva, Manuel Olveira, Rubén Santiago, Eduardo Valiña
Fotografías: Mark Ritchie
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte
ISBN: 978-84-453-4413-2
Depósito Legal: VG. 402-2007
Rústica, 25,5 x 19,5 cm., 156 páginas.
Catálogo de la exposición de obra gráfica pertenecientes a colecciones públicas de Santiago de Compostela.
La muestra se celebró del 13 de marzo al 29 de abril en los siguientes lugares: Auditorio de Galicia, CGAC, Fundación Granell, Iglesia de la Universidad y Zona "C"
Presentaciones de Ánxela Bugallo Rodríguez, Conselleira de Cultura de la Xunta de Galicia, Xosé A. Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago, Néstor Rego Candamil, Concejal de Cultura de Santiago, Senén Barro Ameneiro, Rector de la Universidad de Santiago, Manuel Olveira, Pablo Rodríguez Domínguez, Natalia Fernández Segarra y Elías J. Torres Feijó.
Textos de Juan Carlos Bracho, Monse Cea, Kiko Da Silva, Manuel Olveira, Rubén Santiago y Eduardo Valiña.
En la exposición figuraron obras de Mauro Trastoy, Rubén Santiago, Quintana Martelo, Manuel Facal, Laxeiro, Manuel Colmeiro, Luis Seoane, Virxilio, Eugenio Granell, Berta Cáccamo, Din Matamoro, Vicente Blanco, Reimundo Patiño, Antonio Murado, Martín Souto, Miguelanxo Prado, Francisco Lloréns, Xaime Quessada, Conde Corbal, Tomé, Xulio Maside, Enrique Ortiz, Antón Patiño, Xoán Pardiñas, Xaquín Marín, David Pintor, Miguel Anxo F. Robledo, Sofía Jack, Pamen Pereira, Isaac Díaz Pardo, Maruja Mallo, junto a otros artistas internacionales.
Aproximación a la historia del arte en Galicia, desde los petroglifos hasta los últimos movimientos artísticos, de Ediciones Nigratrea Edición: Vigo, 2005
Título: Breve historia del arte gallego
Textos: Carlos López Bernárdez
Edita: Ediciones Nigratrea
ISBN: 84-95364-33-6
Depósito Legal: As 4.467-2005
Cartoné, 25 x 17,5 cm. 92 páginas.
Aproximación a la historia del arte en Galicia, desde los petroglifos hasta los últimos movimientos artísticos, de Ediciones Nigratrea.
Textos: "Presentación", "La piedra y el laberinto", "Suevos y romanos", "El camino de un reino", "El prerrománico Santiago, centro espiritual y artístico europeo", "El románico", "El gótico y la llegada de las órdenes mendicantes", "Entre Flandes y Roma", "El renacimiento", "Otoño dorado", "Los siglos del barroco", "Ilustración y siglo XIX", "Galicia se descubre a si misma", "De la identidad a la universalidad, el arte gallego hasta la guerra civil", "El arte después de la guerra civil", de Carlos López Bernárdez.
El libro contiene información biográfica y artistica de los siguientes artistas: Pedro Noble, Pintor de Banga, Juan Bautista Celma, Antonio Puga, Juan Antonio García de Bouzas, Gregorio Ferro Requeixo, Plácido Fernández Arosa, Juan José Cancela del Río, Jenaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros, Modesto Brocos, Ramón Parada Justel, Ovidio Murguía, Alfredo Souto, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Jesús Corredoyra, Juan Luis López, Camilo Díaz Baliño, Castelao, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Manuel Torres, Laxeiro, Amando Suárez Couto, Cándido Fernández Mazas, Luis Seoane, Luis Huici, Francisco Miguel, Maruja Mallo, Eugenio Granell, Julia Minguillón, Prego de Oliver, Manuel Pesqueira, Urbano Lugrís, Manuel Mampaso, Manuel Molezún, José María de Labra, Jesús de La Sota, Lago Rivera, Tino Grandío, Leopoldo Nóvoa, Jorge Castillo, Reimundo Patiño, Antonio Tenreiro, Alejandro González Pascual, Alfonso Abelenda, Xosé Lodeiro, Xaime Quessada, Xosé Luis de Dios, Ánxel Huete, Francisco Mantecón, Antón Goyanes, Armando Guerra, Manuel Ruibal, Manuel Facal, Agustín Pérez Bellas, Mercedes Ruibal, Xulio Maside, Amando, Antón Pulido, Menchu Lamas, Antón Patiño, Manuel Moldes, Antón Lamazares, Xosé Freixanes, Xesús Vázquez, Manuel Quintana Martelo, Alberto Datas, Xavier Correa Corredoira, Guillermo Monroy, Rafael Baixeras, Tono Carbajo, Din Matamoro, Juan Martínez de La Colina, Roberto González Fernández, Berta Cáccamo, Dario Basso, Antonio Murado, Pamen Pereira, Isaac Pérez Vicente, Salvador Cidrás, Almudena Fernández Fariña, Álvaro Negro y Tatiana Medal pintores, y los escultores Gregorio Fernández, Francisco de Moure, Mateo de Prado, José Gambino, José Ferreiro, Felipe de Castro, Manuel de Prado, Isidoro Brocos, Juan Sanmartín y Serna, Francisco Asorey, Santiago Bonome, Narciso Pérez, Camilo Nogueira, Francisco Vázquez Díaz, José María Acuña, Xosé Eiroa, Cristino Mallo, Ángel Ferrant, Arturo Baltar, Manuel Coia, Francisco Otero Besteiro, Camilo Otero, Acisclo Manzano, Elena Colmeiro, Silverio Rivas, Luis Borrajo, Mon Vasco, Francisco Leiro, Manolo Paz, Paco Pestana, Xaime Cabanas, Ignacio Basallo, Fernando Casás, Jorge Barbi, Xavier Toubes, Moncho Amigo, Xurxo Oro Claro, Rosalía Pazo, Carlos Rial, Mónica Alonso, Xoán Anleo.
Catálogo correspondiente a la exposición conmemorativa de la entrega de la donación de 93 obras de arte por doña Carolina González Abad, en su nombre y en el de su marido, don Manuel Santiago Blanco, a favor de la Xunta de Galicia, para su exposición, estudio y custodia en el Museo de Bellas Artes de A Coruña Edición: Santiago, 2004
Título: A doazón de Manuel Santiago Blanco e Carolina González Abad
Textos: María de los Ángeles Penas Truque, José Manuel López Vázquez, Roberto Aneiros García, Tomás Fernández Fuertes, Covadonga López de Prado, Patricia Pérez Dorado, Ana Vasco del Castillo, Montserrat Vila Martínez
Fotografías: Xoán Piñón
Edita: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
ISBN: 84-453-3865-X
Depósito Legal: C-1850-2004
Rústica, 29 x 24 cm., 255 páginas.
Catálogo correspondiente a la exposición conmemorativa de la entrega de la donación de 93 obras de arte por doña Carolina González Abad, en su nombre y en el de su marido, don Manuel Santiago Blanco, a favor de la Xunta de Galicia, para su exposición, estudio y custodia en el Museo de Bellas Artes de A Coruña.
Presentación: Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura Comunicación Social e Turismo. Textos de María de los Ángeles Penas Truque, José Manuel López Vázquez, Roberto Aneiros García, Tomás Fernández Fuertes, Covadonga López de Prado, Patricia Pérez Dorado, Ana Vasco del Castillo y Montserrat Vila Martínez.
La exposición se celebró del 22 de julio al 12 de setiembre de 2004, en el Museo de Belas Artes da Coruña.
El catálogo de la donación incluye obras de Manuel Torres Martínez, Manuel Colmeiro Guimarás, Hernando Viñes Soto, Benjamín Palencia, José Beulas Recasens, Agustín González Alonso, Cirilo Martínez Novillo, Álvaro Delgado, Francisco Mateos, Laxeiro, Arturo Souto Feijoo, Emilio Grau Sala, Luis Seoane López, Manuel Viola, Orlando Pelayo, Manuel Mampaso Bueno, Reimundo Patiño, Antonio Saura, Manuel Ruibal Ruibal, Luis María Caruncho Amat, Xosé Fernández Lodeiro, Valdivieso, Antonio Lago Rivera, Antonio Tenreiro Brochón, Alejandro González Pascual, Xavier Valls Subirá, Adolfo Estrada, María Victoria de la Fuente Alonso, María Antonia Dans Boado, María Carrera, Agustín Pérez Bellas, Felipe Criado Martín, Alfonso Abelenda Escudero, Pedro Sobrado, Ricardo Segura Torrella, Alfonso Sucasas, Xaime Quessada Porto, José Luis de Dios Martínez, Xulio Maside Medina, Daniel Merino Bodega, Alfonso Costa Beiro, Cristino Mallo, Pablo Serrano Aguilar, Buciños y Leopoldo Nóvoa.
Catálogo de la exposición de las obras donadas por artistas internacionales a la plataforma Nunca Mais. Edición: Santiago de Compostela, 2003
Título: Botella ao mar
Textos: Manuel Quintana Martelo, Rafa Villar
Fotografías: Javier Iglesias
Edita: Asociación Galega de Artistas Visuais
Depósito Legal: C-891-03
Rústica, 17 x 12 cm., 398 páginas.
Catálogo de la exposición de las obras donadas por artistas internacionales a la plataforma Nunca Mais.
La exposición, organizada por la Asociación Galega de Artistas Visuais, contó con la colaboración de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales, Asociación de Artistas Visuales de Cataluña, Asociación de Artistas Visuales de Madrid, Asociación Asturiana de Artistas Visuales y la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales. Se celebró en la Casa das Artes de Vigo, del 10 de abril al 1 de mayo y en el Auditorio de Galicia, en Santiago, del 7 al 18 de mayo de 2003.
Textos de Manuel Quintana Martelo y Rafa Villar.
La muestra presentó poemas de distintos poetas gallegos y españoles, pinturas y esculturas de los artistas Antonio Abad, Ocupación ABDELL, Mercé Abril, Sergi Aguilar, Fernando Alba Álvarez, Teresa Albarrán, Manolo Allué, Mónica Alonso, José Pantaleón Alonso Díaz, Phillys Alter, Magali Álvarez, Pilar Álvarez, Berta Álvarez Cáccamo, Eugenia Álvarez Capellán, Maite Amàrita Pérez, Frederic Amat Noguera, Jaume Amigó, Rosa Amorós Bernadó, Xoán Anleo, José Emilio Antón, Julia Ares, Ramón Astray, Elisabet Ayala Pons, Guillermo Aymerich, Marta Balust Vidal, Isabel Banal Xifré, Alicia Bango, Jorge Barbi, Pepe Barro, Matusa Barros, José Ramón Bas, Ignacio Basallo, Darío Basso, Agustín Bayón, Lola Beade, José Bermúdez Patón, José Blanco, Raquel Blanco, Apolinar Bolaño, Lluis Bosch Cruañas, Pere Bosch Morera, Sabela Baña, María Bravo, María Braxe, Carles Briega Bombón, Xosé Buxán Bran, Rosa E. Caamaño, Javier Cabo Villaverde, Mar Caldas, Miguel Calvo, Ana Cambeiro, Cano, Fernando Cano, Elisenda Capdevila, Carlos Capelán, María Rosa Caporale, Tono Carbajo, Amparo Carbonell Tatay, Vicent Carda, Joan Cardells, Jorge Carla Bajs, Xaquín Carpintero, Alberto Carpo, Marisa Carrió Díez, Jordi Casañas Muñoz, Fernando Casás, Xosé Antón Castaño, María Antonia Castro Patiño, Caxigueiro, Ángel Cerviño, Carmen Chacón, Guillermo Charlín, Xaquín Chaves, Daniel Chust Peters, Pep Campanys Huhuet, José Iges Concha Jerez, Nieves Correa, Xulio Correa, Xoan Coruxo, Lois Corvera Peña, Carlos Crego, Marga Crespo, Estevo Creus, Felipe Criado, Ladislau da Regueira, José Dávila, Xosé Luis de Dios, María de Felipe, Vince de Koning, María Elena de la Maza López, Álvaro de la Vega, Reina D'Hoore, Florentino Díaz, Ramón Díaz, María Xosé Díaz Rey, Mikel Díez Alaba, Pere Díez Gil, María Dinarés, Maithé Dobler Ferrerol, Pilar Dolz, Quim Domene, María Ángels Domingo Laplana, Víctor Duarte, Fina Eirós, Fermín Encinar, José Escobar Zorro, Rosalía Espinel, Menca Estévez, Lluis Estopiñan, Dolors Farrarons, César Fernández Arias, Victoria Fernández-Novoa, Manolo Figueras, Sabine Finkenauer, Enric Font, Ernesto Fontecilla, Alberto Franco Fernández, Pura Fresno, Carles Gabarró, Pepe Galán, Joaquín García-Gesto, Xulio García Rivas, Beatriz García Trillo, Clara Gassiot de la Fuente, Elena Genís, Gemma Gineste Fournier, Raúl Gómez Pato, Cristina González, Blanca González Docampo, Roberto González Poza, Carlos González Villar, Antón Goyanes, Begoña Goyenetxea, Josep Güell, Armando Guerra, Lola Guerreiro, Rosa Guerrero, Xoán Guerreiro, Montserrat Gutiérrez Valerio, Ramón Herreros, Anne Heyvaert, Xurxo Insua Pardo, Lluís Ivern, Artur Jiménez, Marisa Jorba, Salvador Juanpere, José Lamarca Conde, Manuel Lareo, Arnaldo Larrinaga, Mercedes Lence, Cayetano Lledó, Juan Antonio Lleó, Robert Llimós, Silvia Llop Calpe, Francesca Llopis, Jorge Llorca, Xurxo Lobato, Lomarti, Gemma López, Fran López Bru, Antonia López Mariño, Elisabet Mabres, Ana Marín Gálvez, M. M. Marinero, Paula Mariño, Fernando Márquez, Xurxo Martiño, Rafael Marti-Quinto, Xulio Maside, Din Matamoro, Carlos Matos, Ana Mazoy, Tatiana Medal, Pepe Medina, Miguel Melero, Guillermo Menéndez del Llano, Elisa Merino, Alejandro Mieres Bustillo, Jordi Miralpeix Ibarguren, David Mirás, Antoni Miró, Manuel Moldes, Carme Molet, Miquel Mont, Almudena Mora, Gil Morán, Teresa Moro, Luis Moscardó, Jesús Mourelo, Maribel Mouriño, Antón Mouzo, Diego Moya, Antonio Murado, Susan Nash, Raquel Navarro Ortega, Manuel Nieto, Leopoldo Novoa, Anna Ocán Bermejo, Marisa Olmedilla, Norberto Olmedo, Xurxo Oro Claro, Enrique Ortiz Alonso, Sagrario Ortiz Pernía, Lucrecio Oteiza, César Otero, Renata Otero, Alfonso Otero Regal, Adelaida Ouana, Ouka Lele, Simón Pacheco, Teresa Pajares, Jaume Parera, Miguel Ángel Pascual, Mario Pasqualotto, Vicente Pastor, Manuel Patinha, Rosalía Pazo Maside, Paloma Pelaez, Ángeles Penas, Alberto Peral, Alfonso Pérez Doval, Yolanda Pérez Herrera, José María Pérez Rielo, Pilar Pérez Subías, Isaac Pérez Vicente, Gabriel Perezán, Ana Pillado Vega, Xoán Piñón, Max Pisaca, Paolo Pistolesi, Nelda Pistolesi, Francesco Pistolesi, Juan Carlos Platís Cores, Arturo Prins, Javier Puértolas, Josep M. Pueyo, Marc Quintana, Manuel Quintana Martelo, Carlos Quiroga, R. Ignacio, Wences Rambla, Aurora Ramón, Ballester, Tere Recaréns, Jesús Recuma Carrasco, Luisa Redondo, Javier Redondo, Montse Rego, Fernando Revuelta de Arribas, Manuel Rey García, Roberto Ribao, David Ribas, Xavier Riomao, Conchy Rivero, Eusebio Ribero Vega, Soledat Roca Coma, Jaume Rocamora, Xosé Poldrás, Elvira Rodríguez Prada, Cotín Rodríguez-Sabio, Ramón Roig, Lidia Romero, Benet Rosell, Guillem Rovira Reixach, Manuel Rufo, Dolors Rusiñol Masramón, Manuel Saez, Simeón Sainz, Gerard Sala, Xosé Salgado, Emilia Salgueiro, Francisco Salvador, Rosa Salvia Gou, Pablo Sampedro, Bernardo Sanjurjo, Lluis Sans, Lia Santana, Ángel Santiago Platas, Seara, Manuel Sendón, Miguel Serrano, Blanca Silva Rodríguez, Xavier Solís, Francisco Souto, Marta Estella, Gonzalo Suárez, Nolo Suárez, Luis Suárez Lanza, José Tarazona, Rosa Tarruella, Bernardo Tejeda, Carlos Tejo, Marta Torres, Francesc Torres, Colectivo Trans, Urza, Eulàlia Valldosera, Romà Vallès, Consuelo Vallina, Irene Van de Mheen, Juan Carlos Castro Varela, Marta Vega, Ángeles Velasco, Nines Velázquez Pérez, Enriqueta Vendrell, Nena Ventura, José Ventura Real, Albert Vergés, Vicente Blanco, Salvador Cidrás, Javier Victoreno, Mónica Vila, Antonia Vila, Luisa Villalta, Meritxell Virgili y Julio Zaldívar.
Tomo 28 de La Gran Enciclopedia Gallega Silverio Cañada, entradas: MARI-MEIR, publicada por el grupo editorial de El Progresso y Diario de Pontevedra, en 2003 Edición: Lugo, 2003
Título: Gran Enciclopedia Gallega Silverio Cañada
Textos: VV.AA.
Fotografías: VV.AA.
Edita: El Progresso - Diario de Pontevedra
ISBN de la obra: 84-87804-30-6
ISBN tomo: 84-87804-23-3
Depósito Legal: LU-167/03
Cartoné, 29 x 21 cm. 272 páginas.
Tomo 28 de La Gran Enciclopedia Gallega Silverio Cañada, entradas: MARI-MEIR, publicada por el grupo editorial de El Progresso y Diario de Pontevedra, en 2003.
En ese volumen figuran entradas de los siguientes artistas gallegos: Xaquín Marín, Carlos Maside, Xulio Maside Medina, Din Matamoro, María del Villar Mateo de Arenaza, Enrique Mayer Castro, Enrique Mayer Méndez, Enrique Mayer Viña, Santiago Mayer Viña, pintores, Alonso Martínez de Montánchez, Domingo Maza, escultores y Constantino Martínez Sánchez, fotógrafo.
Tomo 40 del Diccionario Enciclopédico Galellego en 60 tomos publicado en 2003 Edición: Vigo, 2003
Título: Diccionario Enciclopédico Galego Universal (DEGU)
Textos: VV.AA.
Fotografías: VV.AA.
Edita: Ir Indo Edicións/La Voz de Galicia
Editor: Bieito Ledo Cabido
ISBN de la serie: 84-7680-429-6
ISBN del tomo: 84-7680-469-5
Depósito Legal: VG 828-2003
Cartoné, 28,5 x 20 cm., 127 páginas.
Tomo 40 del Diccionario Enciclopédico Galellego en 60 tomos publicado en 2003.
En este tomo están incluidos artículos de los siguientes artistas: Manuel Mampaso Bueno, Francisco Mantecón Rodríguez, Xaquín Marín Formoso, Paula Mariño Pazó, Eduardo Martín González, Rafael Martínez Calvo, Ovidio Martínez de Castro, Juan Martínez de la Colina, Fernando Martínez Vilanova, Lino Martínez Villafínez, Carlos Maside García, Xulio Maside Medina y Eduardo Matamoro Irago, pintores, Manuel Mallo Mallo, Acisclo Manzano Freire, Florencio Martínez Vázquez (Arboiro), escultores y Xenaro Martínez Castro, Constantino Martínez Sánchez y Enrique Massó Bolívar, fotografos.
Catálogo de la exposición "Tres a compás", colectiva en Santiago de Compostela en 2002 Edición: Santiago de Compostela, 2002
Título: Tres a compás
Textos: Fernando Ferro
Edita: Galería La Campana
Depósito Legal: C-2528/02
Rústica, 20 x 20 cm., 28 páginas.
Catálogo de la exposición "Tres a compás", colectiva en Santiago de Compostela en 2002.
Textos: "Xulio Maside, Xoán Pardiñas y Vidal Souto: tres artistas a compás", por Fernando Ferro.
La muestra se celebró en la Galería La Campana, de Santiago de Compostela, en noviembre de 2002, con obras de Xulio Maside, Xoán Pardiñas y Vidal Souto.
Tomo 11º de la Enciclopedia Ilustrada Galega, formada por 16 tomos, dirigida por Xosé Antonio Perozo, publicada en 1999, editor Bieito Ledo Cabido Edición: Vigo, 2002
Título: Enciclopedia Galega Universal
Textos: VV.AA.
Edita: Ir Indo Edicións
ISBN de la serie: 84-7680-288-9
ISBN del tomo: 84-7680-299-4
Depósito Legal: VG 1040-2002
Cartoné, 29 x 24 cm. 518 páginas.
Tomo 11º de la Enciclopedia Ilustrada Galega, formada por 16 tomos, dirigida por Xosé Antonio Perozo, publicada en 1999, editor Bieito Ledo Cabido.
En este volumen entradas sobre los artistas: Xosé María de Labra Suazo, Antonio Lago Rivera, Leandro Lamas Hermida, Carmen Lamas Pérez, Antón Lamazares Silva, Anselmo Lamela Castro, Manuel José Luis Landeira Bolaño, Manuel Lareo Fernández, Francisco Lareo Morao, Ana Legido Soto, Manuel Lema Otero, Anxo Lemos de los Reyes, Xosé Leyra Domínguez, Luis Limés Ambros, Araceli Liste Fernández, José Victoriano Llerena Ferro, Francisco Lloréns Díaz, Eva Lloréns Rodríguez, Xosé Telmo Lodeiro Fernández, Saturno Lois Piñeiro, Francisco López, Xosé Manuel López Bouza, Francisco Luis López Carballo, Manuel López Garabal, Xoán Luis López García, Armando López Guerra, Xosé López Guntín, Abelardo Miguel López Leira, Siro López Lorenzo, Juan José López Martínez, María Teresa López Prado, Ramón Lorda Vidal, Roxelio Lorenzo Rodríguez, José María Lugilde Pena, Urbano Lugrís González, Urbano Lugrís Vadillo, Manuel Mampaso Bueno, Xaquín Bieito Marín Formoso, Brais de Mariño de Caamaño, Paula Mariño Pazó, Eduardo Martín González, Rafael Martínez Calvo, Miguel Ángel Martínez Coello, Ovidio Martínez de Castro, Juan Martínez de la Colina, Olga Martínez López, Ana Matilde Martínez Pasarín, Fernando Martínez Vilanova, Lino José Martínez Villafínez, Carlos Maside García, Xulio Maside Medina, Eduardo Manuel Matamoro Irago, Manuel Matas García, Enrique Mayer Castro, Enrique Mayer Méndez, Enrique Mayer Viña, Santiago Mayer Viña, Ana Mazoy Fernández, Tatiana Medal Francesh, pintores,
Xesús Landeira Iglesias, Cástor Lata Montoiro, Francisco Leiro Lois, José Lema Caamaño, José Francisco López Noya, Antonio López Rodríguez, Julio Magín Picallo, Manuel Mallo Mallo, Acisclo Manzano Freire, Armando Martínez Vázquez, Florencio Martínez Vázquez, escultores y Emilio Lavandeira Prieto, Ángel Llanos González, Xurxo Lobato Sánchez, Francisco López Casado, Manuel López Rodríguez, Plácido López Rodríguez, Alberto Martí Villardefrancos, Xenaro Martínez Castro, Constantino Martínez Sánchez, Enrique Massó Bolivar, fotógrafos.
Catálogo de las obras premiadas y seleccionadas en el VII Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo de 2001 Edición: Coruña, 2001
Título: VII Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo
Comisario: Xavier Seoane
Coordinación: Patricia Penélope Fernández Martínez, María Fernández-Cabrera Masse
Textos: Fernando Castro, Isaac Díaz Pardo, Antón Patiño, Xavier Seoane
Fotografías: Xosé Abad
Edita: Deputación Provincial da Coruña
ISBN: 84-95335-93-X
Depósito legal: C 2442-2001
Rústica, 22 x 24,5 cm., 156 páginas, 28 ilustraciones.
Catálogo de las obras premiadas y seleccionadas en el VII Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo de 2001
Presentación de José Luis Torres Colomer, Presidente de la Deputación Provincial da Coruña. Textos: "Recordos do taller do meu pai", de Isaac Díaz Pardo, "O fardel de soños de Isaac Díaz Pardo", de Xavier Seoane, "O imperio da obscenidade estética. Cinco situacións (artísticas) contemporánes", de Fernando Castro Flórez, "Identidades locais e globalización no ámbito das artes plásticas", de Antón Patiño.
El jurado de esta quinta edición del certamen esta formado por: Presidente: Carlos López Crespo, Vocales: Isaac Díaz Pardo, Luis Caruncho Amat, Xosé Antón Galán Suárez, Ánxel Huete Vales, Felipe Senén López Gómez, María Ángeles Penas Truque, Román Pereiro Alonso, Mª Cruz Pérez Rubido y Adolfo Sobrino Nogueira, y como secretaria Mercedes Fernández-Albalat Ruiz.
Artistas en exposición: Berta Ares, José Carlos Barros García, Raquel Blanco Iglesias, Jordi Caparrós Teijeiro, Alejandro Carro Rodríguez, Diego Casado, Santiago Del Río Abelenda, Fermín Encinar Arias, Federico Fernández Alonso, Dolores Gálvez García, Xurxo García Penalta, Carlos Gonçalves Loureiro, Rosa Veloso, Xurxo Insua Pardo, Xulio Maside Medina, Arnulfo Medina Carreño, Carolina Miraz Díaz, Antonio Mouzo Lavandeira, José Edmundo Paz Dacruz, Christian Villamide, Isabel Rey Sastre, Javier Rico Ascariz, José Manuel Rodríguez Alonso, Emilia Salgueiro.
Tomo 9 de la colección "Artistas pintores", Realismos I, publicado por Nova Galicia Edicións en 2000 Edición: Vigo, 2000
Título: Artistas Gallegos pintores. Realismos I
Textos: Antón Castro, Ramón Rozas Domínguez, Francisco Pablos, Camilo Franco, Rosa Martínez de Lahidalga, María Guzmán Pérez, Ramón Pereiro, Antón Castro, Marta Gerveno, Salvador García-Bodaño, Mercedes Rozas
Fotografías: Xulio Gil
Edita: Nova Galicia Edicións
ISBN: 84-87755-45-3
Depósito legal: VG
Cartoné, 32 x 24,5 cm., 413 páginas, ilustraciones color
Tomo 9 de la colección "Artistas pintores", Realismos I, publicado por Nova Galicia Edicións en 2000.
Introducción: Mercedes Rozas
Textos: "Conde Corbal", de Antón Castro y Ramón Rozas Domínguez, "Rafael Alonso", de Francisco Pablos, "Virxilio", de Camilo Franco, "Mª Victoria de la Fuente", de Rosa Martínez de Lahidalga, "Xavier Pousa", de Francisco Pablos, "Rafael Úbeda", de María Guzmán Pérez, "Jorge Castillo", de Ramón Pereiro, "Xulio Maside", de Antón Castro y Marta Gerveno, "Xaime Quessada", de Salvador García-Bodaño, "Xosé Luis de Dios", de Mercedes Rozas.
En este tomo: Conde Corbal, Rafael Alonso, Virxilio, Mª Victoria de la Fuente, Xavier Pousa, Rafael Úbeda, Jorge Castillo, Xulio Maside, Xaime Quessada, Xosé Luis de Dios.
Catálogo de la exposición y subasta de obras "Proxecto Home: III Exposición Arte e Solidaridade" Edición: Coruña, 2000
Título: Proxecto Home: III Exposición Arte e Solidaridade
Comisariado: Mariel Larriba Leira
Textos: X. L. Méndez Ferrín
Fotografías: Adolfo Enríquez
Edita: Atántica Galería de Arte
Depósito Legal: C 93/2000
Rústica, 22 x 23 cm., 136 páginas.
Catálogo de la exposición y subasta de obras "Proxecto Home: III Exposición Arte e Solidaridade".
Introducción: Ramón Gómez Crespo, Presidente del Proxecto Home Galicia, Mariel Larriba Leira
Textos de X. L. Méndez Ferrín.
El catálogo incluye obras de los siguientes artistas:
Antonio Abreu Bastos, José María Acuña, Darío Álvarez Basso, Pilar Álvarez Pablos, Moncho Amigo, Arturo Andrade Arias, José Luis Andújar Matalobos, Xoán Anleo, Guillermo Aymerich, José María Barreiro, Alberto Barreiros, Ignacio Basallo, Agustín Bastón, Loreto Blanco Salgueiro, Raquel Blanco, Bosco Caride, Buciños, Rosa Elvira Caamaño, Francisco Javier Cabo Villaverde, Berta Cáccamo, Mª Rosa Caporale, Vari Caramés, Tono Carbajo, Miguel Carballo, Luis Caruncho, Santiago Catalán, Xesús Caulonga, Caxigueiro, Xosé Cid, Ramón Conde, Xavier Correa Corredoira, Xulio Correa Corredoira, Marga Crespo, Felipe Criado, Xavier Cuiñas, Remigio Dávila Fernández, José Luis de Dios, María Xosé Díaz, Jorge Espiral, Menca Estévez, Almudena Fernández Fariña, Xavier Fernández Ríos, Luis Fernández Vila, Yolanda Ferrer, Manolo Figueiras, José Freixanes, José Joaquín García Gesto, Maika Gómez Novoa, Alejandro González Caporale, Roberto González Fernández, Carlos González Villar, Antón Goyanes, Armando Guerra, Xoán Manuel Guerreiro Vázquez, Antonio Heredero Guzmán, Ángel Huete Vales, Marta Iglesias, Menchu Lamas, Juan Manuel Lazcano, Ana María Legido Soto, Xurxo S. Lobato, Xosé Lodeiro, Juan Loeck Hernández, Lomartí, Mª del Carmen López Valcárcel, Miguel Ángel Macía, Francisco Mantecón, Manuel Dimas, Acisclo Manzano, Xulio Maside, Din Matamoro, Chelo Matesanz, Santiago Montes, Baldomero Moreiras, José Ramón Morquecho Barral, Antón Mouzo, Marina Núñez, Xurxo A. Oro Claro, Camilo Otero, Jesús Otero-Iglesias, Simón Pacheco, Padín, Álex V. Palacios, Xoán Pardiñas, Antón Patiño, Manolo Paz, Rosalía Pazo Maside, Francisco Pazos Martínez, Elsa Pérez Vicente, Isaac Pérez Vicente, Francisco Pestana, Xoán Piñón, Lito Portela, Xavier Pousa, Virginia Prego, Marta Prieto, Xaime Quesada Blanco, Antonio Quesada, Fernando Quesada, Marieta Quesada, Xaime Quessada, Quintana Martelo, Sula Repani, Xavier Riomao, Silverio Rivas, Fernando Riveiro, Manuel Rodríguez Moldes, Manuel Ruibal Ruibal, Xosé Salgado, Manuel Sendón, Siro, Xosé Luis Suárez Canal, Tono, Luis Trabazo, Jesús Valmaseda Pantoja, Leopoldo Varela, Xurxo Vázquez Pardo, José Manuel Vidal Souto, Manuel Vidal y Virxilio.
Tomo XVI del proyecto Galicia Arte de la editorial Hércules de Ediciones, "Arte Contemporáneo I", dirigido por Francisco Rodríguez Iglesias Edición: Coruña, 1999
Título: Galicia Arte
Textos: Xosé Antón Castro, Susana Cendán, Bernardo Castelo, Severino Penelas, José Luis Cabo, Xosé Enrique Acuña, Ángel Luis Hueso
Fotografías: VV.AA.
Edita: Hércules de Ediciones
ISBN de la serie: 978-84-872444-19-3
ISBN del tomo: 978-84-89468-47-4
Depósito Legal: C 532/93
Cartoné, 31 x 22 cm., 560 páginas.
Tomo XVI del proyecto Galicia Arte de la editorial Hércules de Ediciones, "Arte Contemporáneo I", dirigido por Francisco Rodríguez Iglesias.
Textos estructurados en 9 capítulos con varios apartados cada uno: 1º "El hermetismo de la posguerra (1939-1951)", 2º "Los intentos de apertura y el debate en torno a la abstracción (1951-1962), 3º "La pintura en las décadas de los sesenta y setenta", 4º "La escultura en las decadas de los sesenta y setenta", 5º "El grabado", 6º "Los años ochenta", 7º "Los años noventa", 8º "La fotografía en Galicia" y 9º "Galicia en el cine".
En este tomo están incluidos artículos de los siguientes artistas: Carlos Maside, Manuel Torres, Laxeiro, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Luis Seoane, Manuel Pesqueira, Isaac Díaz Pardo, Manuel Prego de Oliver, Maruja Mallo, Urbano Lugrís, Eugenio Fernández Granell, Mario Fernández Granell, Francisco Asorey, Cristino Mallo, Constantino Grandío, Antonio Lago Rivera, Manuel Mampaso, José María de Labra, Manuel Suárez Molezún, Luis Torras Martínez, Antonio Tenreiro, Antonio García Patiño, Alejandro González Pascual, María Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Alejandro Paisa, Rafael Alonso, Jesús Núñez, Antonio Faílde, Xoán Piñeiro, Arturo Baltar, Luis Caruncho, Xosé Díaz Arias, Ánxel Huete, Francisco Mantecón, Armando L. Guerra, Antón Goyanes, Manuel Facal, Manuel Ruibal, Leopoldo Nóvoa, Mercedes Ruibal, Virxilio Fernández, Xosé Conde Corbal, Agustín Pérez Bellas, Alfonso Abelenda, Tomás Barros, Julio Argüelles, Xosé Barreiro Gómez, Felipe Criado, Xulio Maside, Rafal Úbeda, Bea Rey, Alfonso Sucasas, Jorge Castillo, Alfonso Costa, Xaime Quessada, José Luis de Dios, Acisclo, Aramburu, Rogelio Puente, Caulonga, Urbano Lugrís Vadillo, Elena Gago, Abreu Bastos, Alberto Datas, Manuel García Vázquez, "Buciños", Acisclo Manzano, Juan Otero García, "Eiravella", Xesús Valverde Alonso, Camilo Otero, Francisco Otero Besteiro, Elena Colmeiro, Camilo Nogueira, Juan José Oliveira Viéitez, "Oliveira", Xosé Cid Menor, Xosé Díaz Fuentes, Silverio Rivas, Mon Vasco, Reimundo Patiño, Enrique Ortiz Alonso, Conde Corbal, Doroteo Arnáiz, Antón Patiño, Menchu Lamas, Guillermo Monroy, Antón Lamazares, Xosé Freixanes, Javier Correa Corredoira, Rafael R. Baixeras, Xesús Vázquez, Alberte Permuy, Manuel Quintana Martelo, Vidal Souto, César Otero, Fermín Encinar, Amando, Tono Carbajo, Din Matamoro, Juan Martínez de la Colina, Xosé Artiaga, Carlos Crego, Ana Mazoy, Antonio Mouzo, Pedro Muíño, Seara, Xurxo Oro Claro, Xaquín Chaves, José Bibián Lorenzo, Antón Pulido, Antón Sobral, Xaime Cabanas, Xosé Lodeiro, Luis Borrajo, Ignacio Basallo, Paco Pestana, Francisco Leiro, Manolo Paz, Enrique Velasco, Xosé Manuel Castro, Francisco Pazos, Jorge Barreiro Barreiro, Xavier Toubes, María Xosé Díaz, Daniel Río, Miguel Vázquez, Xoán Anleo, Jorge Barbi, Moncho Amigo, Pepe Galán, Enrique Conde, Ramón Conde, Manuel Patinha, Rosalía Pazo, Jesús Valmaseda, Berta Cáccamo, Darío Basso, Vicente Prego, Antonio Murado, Norberto Olmedo, José Manuel Calzada, Guillermo Aymerich, Pamen Pereira, Isaac Pérez Vicente, Manuel R. Moldes, Roberto González Fernández, Xurxo Martiño, Guerreiro, Fernando Babío, Jesús Otero-Yglesias, Paloma Cabello, Rafael Romero Masiá, Xesús Carballido, María L. Ruido, María Álvarez, Diego de Giráldez, Sergio Portela, Ángel Cerviño, Carmen Hermo, Menchu Outón, Fernando Arenaz, Pilar Álvarez Pablos, Lola Solla, Rosalía Banet, Xosé Espona, Christian Villamide, Alejandro Carro, Xurxo Gómez-Chao, Lomarti, Ana María de Matos, Manolo Figueiras, Baldomero Moreiras, Jorge Peteiro, Miguel Pereira, Mar Rodríguez Caldas, Andrés Pinal, Rosa Veloso, Alberto Barreiro, Ana Fernández, Vicente Blanco, Manolo Vilariño, Manolo Ruibal, José Luis G. Loureiro, Emilia Salgueiro, Carmen Chacón, María de Felipe, Cruz Pérez Rubido, Marisa Areal, José Luis Seara, Simón Pacheco, Armindo Salgueiro, Salvador Cidrás, Almudena Fernández, Tatiana Medal, Álvaro Negro, Manuel Oliveira, Miguel Mosquera, Xosé Carlos Barros, Álvaro de la Vega, Antonio Taboada, Manolo Chazo, Soledad Penalta, "Caxigueiro", Jorge Riveiro, Xosé Teiga, Xavier Riomao, Guillermo Díaz Charlín, Loreto Blanco, Santiago Mayo, Elena Prado, Carlos Rial, Rosana Carnero, Holga Méndez, Carlos Nieto y Fernando Casas.
Catálogo de la exposición "Galicia 1900-1990", de la serie de exposiciones "Galicia terra Única", celebradas en 1997 Edición: Santiago, 1997
Título: Galicia 1900-1990
Comisario general: José Manuel García Iglesias
Textos: Ramón Villares, Anxo Tarrío Varela, Luis Iglesias Feijoo, Bernardo Castelo Álvarez, José Ramón Soraluce Blond, Juan Carrete Parrondo, y otros
Fotografías: Xulio Gil, Xenaro M. Castro, Mani Moretón
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Comunicación Social
ISBN: 84-453-1940-X
Depósito Legal: S 544-1997
Rústica, 26 x 21 cm., 418 páginas.
Catálogo de la exposición "Galicia 1900-1990", de la serie de exposiciones "Galicia terra Única", celebradas en 1997.
Presentación Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura, José Manuel García Iglesias Comisario general.
Textos de Ramón Villares, Anxo Tarrío Varela, Luis Iglesias Feijoo, Bernardo Castelo Álvarez, José Ramón Soraluce Blond, Juan Carrete Parrondo, Euloxio R. Ruibal, José Luis Cabo, Xosé Enrique Acuña, Francisco Mantecón, Silvia Longueira, Pepe Coira, Gonzalo Anaya García, Roberto Vidal Bolaño, Juan Bautista Varela de Vega, Ana I. Rosales, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Ramiro Fonte, Alfredo Conde, Gonzalo Bouza-Brey Villar, Katheleen N. March, Xosé Ramón Fandiño Veiga, José L. González Loureiro, Guerreiro, Xosé Artiaga, José Cardeso Liñares, José Manuel B. López Vázquez, Alejandro Barral, Mª del Socorro Dolores Ortega Romero, Juan J. Luna, X. Antón Castro, Belén Domínguez Román, Mª Victoria Carballo-Calero, Francisco Pablos, Fernando Huici, Luis María Caruncho, Mercedes Rozas, Alberto González-Alegre, Pilar Corredoira, Felipe Senén López Gómez y Nuria Serrano Téllez.
La muestra dividida entre el edificio de Ferrerías de la Armada y el Hospital de Caridade, se celebró entre el 24 de junio y octubre de 1997.
Exposición en el edificio de Ferrerías de la Armada:
Pintura obras de Fernando Álvarez de Sotomayor, Ovidio Murguía, Carlos Sobrino, Francisco Lloréns, José Seijo Rubio, Lino Martínez Villafínez, Imeldo Corral, Antonio Fernández Gómez, Germán Taibo, Xesús R. Corredoira, Felipe Bello Piñeiro, Máximo Ramos, Castelao, Julio Prieto Nespereira, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Arturo Souto, Luis Seoane, Laxeiro, Cándido Fernández Mazas, Federico Ribas, Francisco Asorey, Santiago Bonome, Antón Faílde, Cristino Mallo, Acuña, Juan Luis López, Carmen Rodríguez de Legísima, Julia Minguillón, Manuel López Garabal, Manuel Pesqueira, Isaac Díaz Pardo, Rafael Alonso, Xavier Pousa, Luis Torras, Maruja Mallo, Mario Fernández Granell, Eugenio Fernández Granell, Urbano Lugrís, José Frau, Manuel Prego de Oliver, Luis Seoane, Laxeiro, Mercedes Ruibal Argibay, Ángel Sevillano Estremera, Conde Corbal, Xosé Barreiro, Mercedes Taboada, Tino Grandío, María Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Felipe Criado, Antonio García Patiño, Jorge Castillo, Xoán Pardiñas, Xulio Maside, Xosé Bibián Lorenzo, Rafael Romero Masiá, Pedro Ávila Durán, Virxilio, Xaime Quessada Porto, Xosé Luis de Dios, Alfonso Sucasas, Manuel Aramburu Núñez, Alfonso Costa Beiro, Antón Pulido, Rafael Úbeda, Alfonso Abelenda, González Lagares, Alejandro González Pascual, Rogelio Puente, Dolores Padín, María Elena Fernández-Gago, Roberto González, Xoán Guerreiro, Xurxo Martiño, Lago Rivera, Antonio Quesada, Alberto Datas, Reimundo Patiño, Xosé Vázquez Cereijo, José Luis G. Loureiro, Morquecho, Xoty de Luis, Armando López Guerra, Leopoldo Nóvoa, Manuel Molezún, Bea Rey, Fina Mantiñán, Antón Sobral Iglesias, José María de Labra, Luis Caruncho, Xosé Lodeiro, Emilia Salgueiro, Ánxel Huete, Francisco Mantecón, Xosé Fernández Freixanes, Antón Goyanes, Quintana Martelo, Rafael Rodríguez Baixeras, Manolo Moldes, Xavier Correa Corredoira, César Otero García-Rosales, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Antón Patiño, Xaime Cabanas, Martínez de la Colina, Xulio García Rivas, García Gesto, Ana García Pan, Miguel Mosquera García, Cruz Pérez Rubido, Pedro Muiño, Xosé Artiaga, Isaac Pérez Vicente, Carmen Chacón, Din Matamoro, Xurxo Alonso, Guillermo Aymerich, Xurxo Gómez-Chao, Bosco Caride, Antón Murado, Xesús Otero Iglesias, Pamen Pereira, Christian Villamide, Antonio Mouzo Lavandeira y María de Felipe.
Escultura obras de Juan Otero García (Eiravella), Doroteo Arnáiz, Acisclo Manzano, Xosé Cid, Xoán Piñeiro, Jesús Valverde, Juan Oliveira, Buciños, Ferreiro Badía, Elena Colmeiro, Fernando Casás, Mon Vasco, Pepe Galán, Francisco Leiro, Enrique Conde, Silverio Rivas, Paco Pestana, Jorge Barbi, Manolo Paz, Xavier Toubes, Ramón Conde, Moncho Amigo, Francisco Pazos, Cochorro, Emilia Guimaráns, Miguel Vázquez Pérez, Estela Pintos Moreu, Otero Regal, Javier Meléndez Ortega ( Urza ).
Exposición en el Hospital de Caridad, Arte Sacro: Manuel López Garabal, M. del Carmen Corredoira y Ruiz de Baro, Urbano Lugrís, Xesús Corredoyra, Acisclo Manzano, Rogelio Puente, Larrauri, Magariños, Francisco Leiro, F. Mayer, Seijo Rubio.
Grabado: Castelao, Carlos Maside, Reimundo Patiño, Castro Gil, Prieto Nespereira, Máximo Ramos, Luis Seoane, Maruja Mallo, Laxeiro, Luis Caruncho, Camilo Otero, Jorge Castillo, Jaime Quessada, Quintana Martelo, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Xesús Núñez, Virxilio, Enrique Ortiz Alonso, Doroteo Arnáiz, Antón Goyanes, Alfonso Costa, Antón Pulido, Xosé Luis de Dios, Carlos González Villar, Armando Guerra, Manuel Facal, Santiago Mayer, Xavier Correa Corredoira, Antón Lamazares, Manuel Moldes, Roberto González, Darío Álvarez Basso, Xosé Castro, Montse Amigo Pombo. Diseño Gráfico: Manolo Gómez, Xosé Díaz, Manuel Janeiro, Francisco Mantecón y Alberte Permuy.
Fotografía obras de Almeida, Blanco, Manuel Buch, Ramón Caamaño, Vari Caramés, José V. Caruncho, Xosé Castro, Chicharro, Pedro Ferrer, Manuel Ferrol, Xulio Gil, Ksado, Jorge Lens, Xurxo Lobato, Llanos, Alberto Martí, Joaquín Pintos, Pascual Rey, Schmidt de las Heras, José Suárez, Dionisio Tasende, Xosé Luis Tejero Fernández, José Mauriz Collado, Marta Capote, Ana Rodríguez Mojón, Manuel Barral González, Antonio Hernández, Pilar López Pérez, Salvador de Sas, Simón Balvís Freire.
Caricaturas de Manuel Quiroga, Quesada, A. Tomé, Siro, Gogué, Torres, Patiño. Cómic e ilustración obras de Dadi, Xaquín Marín y Carlos Silvar.
Catálogo de las obras seleccionadas en el IV Certamen de Artes Plásticas "Isaac Díaz Pardo" 1996 Edición: Coruña, 1996
Título: IV Certamen de Artes Plásticas "Isaac Díaz Pardo"
Textos: Silvia Longueira, Menuel Olveira
Fotografía: Xoán Piñón
Edita: Diputación de A Coruña
Depósito Legal: C-1.530/96
Rústica, 19 x 24,5 cm. 107 páginas.
Catálogo de las obras seleccionadas en el IV Certamen de Artes Plásticas "Isaac Díaz Pardo" 1996.
Prólogo de Augusto César Lendoiro, Presidente de la Diputación de Coruña. Textos: "Linguaxe e medios", por Silvia Longueira, "Programa e posicionamento", por Menuel Olveira.
Jurado: Presidente: Roberto González Santos, Vocales: Isaac Díaz Pardo, Alfonso Abelenda, Antonio García Patiño, Felipe Senén López, María Ángeles Penas, Rosario Sarmiento, José Manuel García Iglesias, Rogelio López Cardalda, María Dolores Liaño, José Antonio García Arthús y como secretaria Mercedes Fernández Albalat.
Han sido seleccionadas obras de: María Álvarez, Jorge Cabezas Tomé, Diego Casado Cerezo, Caxigueiro, Juan Ignacio Cidrás Robles, Salvador Cidrás Robles, Juan García Pardiñas, Sofía Jack Sanz-Cruzado, María López Ruido, Xurxo Martiño, Xulio Maside Medina, Tatiana Medal Francesch, Francisco Javier Meléndez-Ortega, Antón Patiño Pérez, Francisco Pestana Díaz, Modesto Pérez Arias, Javier Quintela Villar, María del Carmen Senande Pazos, Carmen Sendón Trillo, Dolores Solla Torres, Jose Ignacio Urrutia Iturregui, Ángel Julio Zaldívar Sanz.
Catálogo de las exposiciones sobre el desnudo, celebradas en Santiago, Coruña y Ourense en 1996 Edición: Coruña, 1996
Título: Otros desnudos: el arte gallego entre dos generaciones, 1920-1950
Comisariado: Ana Vasco
Textos: Edward Lucir-Smith, Ana Vasco, Carlos Casares
Fotografía: Juan Rodríguez, Xulio Correa, Roberto Quintero, Eduardo Núñez, Roberto González Fernández, J. Blázquez, Luis Escobar, Archivo Ed. Polígrafa
Edita: Fundación Caixa Galicia
Depósito Legal: C-1.102-1996
Rústica, 30 x 21 cm., 72 páginas.
Catálogo de las exposiciones sobre el desnudo, celebradas en Santiago, Coruña y Ourense en 1996.
El catálogo reproduce obras de Tino Grandío, Manuel Ruibal, Xavier Pousa, Felipe Criado, Virxilio, Pedro Muiño, Alfonso Sucasas, Mari Luz Antequera, Rogelio Puente, Roberto González Fernández, Ramón Conde, Guillermo Steinbrüggen, Xaime Quessada, Jorge Castillo, Alfonso Costa, Camilo Otero, Xulio Maside, José Luis de Dios, Rafael Baixeras, Jesús Valverde, Manuel Buciños, Ánxel Huete, Javier Correa Corredoira, Francisco Leiro, Antón Lamazares, Álvaro Caruncho, Xosé Freixanes, César Otero, Manuel Moldes, José Vázquez Cereijo, Soledad Penalta, Acisclo Manzano, Tono Carbajo, Menchu Lamas, Antón Patiño y Jorge Barbi.
Exposición colectiva de pintura, escultura, instalaciones e infografía, que se celebra en San Martiño Pinario, (Santiago de Compostela) del 24 de enero al 5 de marzo de 1995. Edición: Santiago, 1995
Título: Mar de fondo
Comisaria: Uxía Blanco
Coordinación: Xavier Fernández Conde
Textos: Manuel O'Rivas
Fotografías: Xulio Gil, Q. Martelo, Margen fotografía
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-1204-9
Depósito Legal: PO 1/95
Rústica, 28 x 22 cm., 92 páginas, 30 ilustraciones.
Exposición colectiva de pintura, escultura, instalaciones e infografía, que se celebra en San Martiño Pinario, (Santiago de Compostela) del 24 de enero al 5 de marzo de 1995.
Presentación: Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Conselleriro de Cultura y Antón Pulido Novoa, Director Xeral del C.G.A.C. Textos: "Art mar", de Manuel O'Rivas.
Participan los artistas: María Xosé Díaz, Francisco Lareo Morao, Xurxo Oro Claro, Armindo Salgueiro, Xaquín Chaves, José Luis de Dios, Miguel Mosquera, Ignacio Basallo, Manuel Quintana Martelo, Xurxo Martiño, Antón Patiño, Menchu Lamas, Xulio Maside, Silverio Rivas, Paco Pestana, Carmen Hermo Sánchez, Vicente Prego, Francisco Pazos, Xosé Manuel Castro, Nacho Costa Beiro, Enrique Velasco, Xosé Teiga, Jorge Barreiro, (Xobaba), Jesús Calvo Cordero, Xavier Castro, Manolo Figueiras, Severino Penelas, Xavier Riomao, Roberto Treviño y Nacho Treviño.
El catálogo contiene una breve biografía sobre los 30 artistas participantes.
Catálogo de la Colección de Arte da Xunta de Galicia publicado en 1995 Edición: Santiago, 1995
Título: Colección de Arte da Xunta de Galicia: 1986-1993
Textos: José Manuel García Iglesias, Antón Castro
Fotografías: Xoán Piñon, Juan Rodríguez
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-1149-2
Depósito Legal: C 180-1995
Rústica, 29 x 25 cm., 504 páginas.
Catálogo de la Colección de Arte da Xunta de Galicia publicado en 1995.
Presentación de Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Víctor M. Vázquez Portomeñe, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia y de Antón Pulido Novoa, Director del CGAC.
Textos: "Artistas galegos nacidos entre 1874 e 1943 con obra na colección da Xunta de Galicia", por Xosé Manuel García Iglesias, "Os nosos anos 80: do atlantismo ó postatlantismo", por Antón Castro.
Incluye obras de los siguientes artistas: Alfonso Abelenda, Rafael Alonso, Xurxo Alonso, Darío Álvarez Basso, Fernando Álvarez de Sotomayor, Moncho Amigo, Manuel Aramburu, Xosé Artiaga, Rafael Baixeras, Jorge Barbi, Xosé María Barreiro, Ignacio Basallo, José Bibián Lorenzo, Luis Borrajo, Manuel Caballero, Javier Cabo, Berta Cáccamo, José Manuel Calzada, Tono Carbajo, Luis Caruncho, Fernando Casás, Jorge Castillo, Xosé Manuel Castro, Xaquín Chaves, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, Xosé Conde Corbal, Ramón Conde, Xavier Correa Corredoira, Xesús R. Corredoira, Alfonso Costa Beiro, Nacho Costa Beiro, Carlos Crego, Felipe Criado, María Antonia Dans, Rosalía Dans, Alberto Datas, José Díaz Fuentes, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Manuel Facal, Eduardo Fernández Rivas, Xosé Freixanes, Elena Gago, Pepe Galán, Carlos García Mourón, Xulio García Rivas, Lola García Saavedra, Alejandro González Pascual, Antón Goyanes, Constantino Grandío, Eugenio Granell, Mario Granell, Xosé M. Grangel, Ánxel Huete, Juan Luis, José María De Labra, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Laxeiro, Carmen Rodríguez De Legísima, Francisco Leiro, Francisco Lloréns, Xosé Lodeiro, Lois M. López Rico, Urbano Lugrís, Juan Manuel de Luis Alemany, Xavier Magalhaes, Francisco Mantecón, Acisclo Manzano, Juan Martínez de La Colina, Carlos Maside, Xulio Maside, Din Matamoro, Ana Mazoy, Julia Minguillón, Manuel Moldes, Guillermo Alonso Monroy, Morquecho, Miguel Mosquera, Antonio Mouzo, Pedro Muíño, Xavier Muiños, Leopoldo Nóvoa, César Otero, Manuel Pailos, Xoán Pardiñas, Antón Patiño, Reimundo Patiño, Manolo Paz, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Alberte Permuy, Paco Pestana, Sergio Portela, Xavier Pousa Carrera, Manuel Prego, Rogelio Puente, Xaime Quessada, Manuel Quintana Martelo, María Jesús Reboredo, Antón Rivas Briones, Silverio Rivas, Silvia Rivas, Manuel Ruibal, Mercedes Ruibal, Ana San Román, Luis Seoane, Ángel Sevillano, Carlos Sobrino Buhigas, Arturo Souto, Alfonso Sucasas, Antonio Tenreiro, Luis Torras Martínez, Manuel Torres, Xavier Toubes, Mon Vasco, José Vázquez Cereijo, Fernando Vilanova y Virxilio.
Catálogo de la II Bienal de Lalín "Pintor Laxeiro", que se celebra en Lalín en 1995 Edición: Pontevedra, 1995
Título: II Bienal de Lalín "Pintor Laxeiro"
Comisario: Damián Paio
Textos: José Chavete Rodríguez, Mercedes Rozas
Fotografías: Xenaro Martínez Castro
Edita: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-1337-1
Depósito Legal: C 697-1995
Rústica, 30 x 24 cm., 95 páginas.
Catálogo de la II Bienal de Lalín "Pintor Laxeiro", que se celebra en Lalín en 1995.
Jurado: Presidente de Honra José Otero Abeledo, Presidente: José Crespo Iglesias. Vocales: Antón Pulido, José Chavete, M. Luisa Sobrino, Manuel Gómez Estévez. Comisario: Damián Paio.
Presentación Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Conselleiro de Cultura, Xosé Crespo Iglesias, Alcalde de Lalín.
Textos: José Chavete Rodríguez y Mercedes Rozas.
Participan los artistas: Pilar Taboada, Paco Lareo, Guillermo Aymerich, Carlos Troncoso, Emilia Salgueiro, Xabier Arias, Fondevila, Xulio García Rivas, Paula Merino Posada, P. Dapena, María Presas, Tono Carbajo, Segundo Hevia, Maribel Mouriño, Natalia Pérez, Ana Payo, Alejandro Sanmartín, Gloria Alonso, Jesús Otero Iglesias, Almudena Fernández Fariña, Jorge Peteiro, Norberto Olmedo, Manuel Olveira, X. Maside, Eva Carrera Ramírez, Elsa Martínez, Xavier Magalhâes, Armindo Salgueiro, Moreiras, Ruth Massó, Masiá, Ana Fernández, Enrique Gavilanes, Juan Cidrás, Puga, Xabier Fernández Ríos, Manuel Izquierdo, Xurxo Alonso, Marta Vega, E. Bouzas, Olga Martínez, Manuel Moldes, Teté Pazo, Berta Cáccamo, Xán Paz, Fernando Arenaz Búa, Manuel Ruibal, José Carlos Barros, Seara, Encarna Salas, Francisco Pazos, Luís Ferreiro "O Vila", Caxigueiro, Lomarti, Teresa Gómez, Xurxo Oro Claro, Xoán Torres Cidre, Benedicto Saa, Rosalía Pazo Maside, Jesús Valmaseda, Primitivo Lareu, Charlín, Xobaba, Rosana Carnero, Carlos Rial y Antonio Taboada "Wily".
Exposición colectiva en el Museo do Pobo Galego de Santiago de Compostela, en el año 1993 Edición: Santiago de Compostela, 1993
Título: 10 Visións da Arte Compostelá
Comisariado: Susana Cendán, Xosé Manuel García Iglesias
Textos: Susana Cendán, Xosé Manuel García Iglesias, Antonio Rodríguez López
Fotografías: Margen, Tino Viz, Alberto Sánchez, Tono Arias
Edita: Consorcio de Santiago de Compostela
ISBN: 84-88484-41-9
Depósito Legal: C-1481-93
Rústica, 30 x 24 cm., 177 páginas.
Exposición colectiva en el Museo do Pobo Galego de Santiago de Compostela, en el año 1993.
Presentación: Xerardo Estévez Fernández, Presidente del Consorcio dr Santiago. Textos: "10 Visións da Arte Compostelá", por Susana Cendán Caaveiro, comisaria de la exposición, "Dez artistas na Compostela de fin de século", por Xosé Manuel García Iglesias, Antonio Rodríguez López.
En la exposición, que se celebra en el Museo do Pobo Galego, participan los artistas: Bibián, María Xosé Díaz, Morquecho, Xurxo Martiño, Xulio Maside, Paparolo, Xoán Pardiñas, Vicente Prego, Quintana Martelo y X. M. Tomé.
Catálogo de la exposición colectiva que celebra en colaboración la Deputación Provincial da Coruña y la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, en el Ayuntamiento de Coruña en 1993. Edición: Coruña, 1993
Título: El arte de vivir
Textos: María Cabrera, Miguel San Claudio Veloso
Fotografías color: Xoán Piñón
Fotografías b/n: Xoán Piñón, Rául Vázquez
Edita: Deputación Provincial da Coruña
Depósito Legal: C 923/93
Rústica, 25 x 19,5 cm. 112 páginas, 31 ilustraciones.
Catálogo de la exposición colectiva que celebra en colaboración la Deputación Provincial da Coruña y la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, en el Ayuntamiento de Coruña en 1993.
Prólogo de Salvador Fernández Moreda, Presidente de la Diputación de Coruña, presentación de Miguel San Claudio Veloso, Presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña. Textos de María Cabrera y de Miguel San Claudio Veloso.
El catálogo incluye entrevistas a Miguel San Claudio, Alfonso Abelenda, Correa Corredoira y Elisa Flores. Reproduce 31 obras en color y 73 obras seleccionadas en blanco y negro.
Artistas en exposición: Alfonso Abelenda, Manuel Abelenda, Julio Argüelles, Carmen Béjar, Jaime Cabanas, Alfonso Caparrós, Collado, Javier Correa Corredoira, Alfonso Costa, Felipe Criado, Chelín, Mª Antonia Dans, Ricardo Dávila, Elisa Flores Riedwil, Mª Elena Gago, Xurxo Gómez Chao, Alejandro González Pascual, José Ramón, Laxeiro, Lodeiro, Urbano Lugrís González, Mampaso, Acisclo Manzano, Beatriz Mariño Casas, Xulio Maside, Pedro Muiño, César Otero, Antonio Patiño, Mª José Paz Franco, Soledad Penalta, Tomás Pereira, Pesqueira, Estela Pintos Moreu, Pujales, Fernando Ramil Enrique Saavedra "Chicheri", Sánchez Tembleque, Julio Sanjurjo, Luis Seoane, Mon Vasco, Villar Chao y Xoti de Luis.
Catálogo de las obras las seleccionadas en el III Certamen de Artes Plásticas "Isaac Díaz Pardo" 1993 Edición: Coruña, 1993
Título: III Certamen de Artes Plásticas "Isaac Díaz Pardo"
Textos: Xavier Seoane
Fotografía: Xoán Piñón
Edita: Diputación de A Coruña
Depósito Legal: C-1404/93
Rústica, 25 x 19,5 cm. 127 páginas.
Catálogo de las obras las seleccionadas en el III Certamen de Artes Plásticas "Isaac Díaz Pardo" 1993.
Prólogo de Salvador Fernández Moreda, Presidente de la Diputación de Coruña. Textos: "A necesidade de reflexión teórica na nosa arte", por Xavier Seoane.
Jurado: Presidente: Manuel Regueiro Díaz, Vocales: Isaac Díaz Pardo, Félix de La Fuente Andrés, Dolores Liaño Pereira, Rogelio López Cardalda, Socorro Ortega Romero, Rosario Sarmiento Escalona y como secretaria Mercedes Fernández Albalat.
Han sido seleccionadas obras de: Montse Amigo, Raquel Blanco, Pedro Bueno, Jorge Cabezas, Paz de La Calzada, Santiago Catalán Tobia, Xosé Espona, Mario Iglesias, Víctor López-Rúa, Xaime Cabanas, José Luis Martínez, Xulio Maside, Eugenio Molist, Pedro Muiño, Peteiro, Javier Quintela, Alejandro Sanmartín, Emilia Salgueiro, Pepe Galán, Manuel Patinha, Francisco Pazos, Soledad Penalta, Paco Pestana, Enrique Saavedra "Chicherri", Mª Carmen Sendón y José Ignacio Urrutia.
Catálogo de la exposición de las obras donadas para la subasta "Arte e solidariedade", celebrada en Santiago en 1993. Edición: Santiago de Compostela, 1993
Título: Arte e solidariedade, VI Exposición
Textos: Isaac Díaz Pardo, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Alfredo Conde
Fotografías: Margen
Edita: Fundación Monte do Gozo
Depósito Legal: C-885-93
Rústica, 24 x 21 cm., 70 páginas.
Catálogo de la exposición de las obras donadas para la subasta "Arte e solidariedade", celebrada en Santiago en 1993.
La 6ª exposición "Arte e solidariedade", se celebró en el Hotel Araguaney , del 21 al 27 de junio de 1993.
Presentación Ramón Gómez Crespo, Director del Proyecto Home. Textos Isaac Díaz Pardo, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Alfredo Conde.
La subasta presentó obras de Leonardo Abelenda, Rafael Alonso, Baley, Ernesto Bao, José Mª Barreiro, Ignacio Basallo, Manolo Buciños, F. J. Cabo Villaverde, Fernando Casás, Arturo Cifuentes, Isaac Díaz Pardo, Alberto Freire Portas, Alejandro G. Pascual, Antón Goyanes, Armando Guerra, Heredero, Ánxel Huete Vales, Ana Legido, Lodeiro, Francisco Mantecón, Xulio Maside, Mingos, José Molares, Pepe Noja, Leopoldo Novoa, Dolores Padín, Xavier Pousa, Antón Pulido, Silverio Rivas, Manuel R. Moldes, Ángel Sevillano, Siro, Alfonso Sucasas, Álex Vázquez y Xuxo Vázquez Pardo.
Catálogo de la exposición colectiva de pinturas y esculturas, en San Martiño Pinario y en la Casa da Parra de Santiago de Compostela, en el año 1992 Edición: Santiago, 1992
Título: 60 imaxes dunha colección
Comisariado: Pilar Corredoira
Fotografías: Juan Rodríguez, Xoán Piñón
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-0476-3
Depósito Legal: C 1164-1992
Rústica, 28 x 22 cm., 24 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva de pinturas y esculturas, en San Martiño Pinario y en la Casa da Parra de Santiago de Compostela, en el año 1992.
Presentación: Consellería de Cultura.
La muestra por iniciativa del Arzobispado de Santiago y la Dirección Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia tiene lugar entre los meses de julio y agosto de 1992, e incluye obras de Luis Seoane, Manuel Torres, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Isaac Díaz Pardo, Antonio Lago Rivera, Laxeiro, Julia Minguillón, Xosé Conde Corbal, Antonio Tenreiro Brochón, Alfonso Abelenda, Leopoldo Nóvoa, María Antonia Dans, Felipe Criado, Alejandro González Pascual, Alberto Datas Panero, Xulio Maside, Virxilio, Xaime Quessada, Xosé Luis de Dios, Tino Grandío, Jorge Castillo, Mercedes Ruibal, Xosé Vázquez Cereijo, Xosé Fernández Freixanes, Manuel Moldes, Rafael Baixeras, Javier Correa Corredoira, Xosé Lodeiro, Reimundo Patiño, Ánxel Huete, Guillermo Monroy, Antón Patiño, Menchu Lamas, José Ramón Morquecho, Antonio Mouzo Lavandeira, Pedro Muiño, Juan Martínez de la Colina, Din Matamoro, Darío Álvarez Basso, Manuel Aramburu, Alfonso Sucasas, Barreiro, Alfonso Costa Beiro, Ángel Sevillano Estremera, Antón Pulido, José Grangel, Buciños, Acisclo Manzano, José Díaz Fuentes, Elena Colmeiro, Ramón Conde Bermúdez, Silverio Rivas, Ignacio Basallo, Luis Borrajo Vázquez, Mon Vasco, Moncho Amigo, Paco Pestana, Manolo Paz y Francisco Leiro.
Exposición de pintura y escultura de la Colección de Arte da Facultade de Económicas e Ciencias Empresariais da Universidade de Santiago Edición: Santiago, 1991
Título: Arte Galega: Colección de Arte da Facultade de Económicas e Ciencias Empresariais da Universidade de Santiago
Coordinación: Marina Toba Barrientos
Textos: Luis Suárez-Llanos Gómez, José Carlos de Miguel Domínguez, José Manuel García Iglesias
Fotografías: Xenaro Martínez Castro
Edita: Xunta de Galicia
ISBN: 84-453-0269-8
Depósito Legal: C 389-91
Rústica, 30,5 x 24 cm., 157 páginas.
Exposición de pintura y escultura de la Colección de Arte da Facultade de Económicas e Ciencias Empresariais da Universidade de Santiago.
Presentación de Luis Suárez-Llanos Gómez y de José Carlos de Miguel Domínguez. Textos: "A Facultade de Económicas e Ciencias Empresariais de Santiago de Compostela e a súa promoción do patrimonio histórico", de José Manuel García Iglesias.
Se catalogan en esta publicación obras de los siguientes artistas: Gustavo Balboa, Joao Cassamo, Conde Corbal, Alfonso Costa, Armando Guerra, Ánxel Huete, Irago Silva, Xosé Lodeiro, Xulio Maside, Guillermo Monroy, X. R. Morquecho, Xoán Pardiñas, Antón Patiño, Mª Xesús Pérez Carballo, Xavier Pousa, Xaime Quessada, Quintana Martelo, Quiñoa, X. M. Tomé, Vidal Abascal, Virxilio Fernández, Acisclo Manzano, Atienza, Buciños, Xosé Cid, Elena Colmeiro, Mª Xosé Díaz, Xosé Díaz Fuentes, Mon Vasco, Camilo Otero, Xoán Piñeiro, Silverio Rivas y Miguel Saco.
Catálogo de la exposición "Arte Galega: Revisión dunha década 1978/1988", que se celebra en Santiago y Vigo en 1990 Edición: Santiago, 1990
Título: Arte Galega: Revisión dunha década 1978/1988
Textos: Xavier Seoane
Fotografías: Xulio Correa, Tino Martínez, Xernaro Martínez Castro, Mani Moretón, Xoán Piñón, Roberto Quintero, Antonio Zafra
Edita: Concello de Santiago/Concello de Vigo
Depósito Legal: C 717-1990
Rústica, 28 x 20 cm., 111 páginas, 42 ilustraciones.
Catálogo de la exposición "Arte Galega: Revisión dunha década 1978/1988", que se celebra en Santiago y Vigo en 1990.
Presentación: Xerardo Estévez Fernández, Alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Denis Hombre, del Auditorio de Galicia. Textos de Xavier Seoane.
La muestra se celebra fruto de la colaboración de los concellos de Santiago y Vigo.
Participan en la muestra obras de Amando González, Xoán Anleo, Xosé Artiaga, Jorge Barbi, Ignacio Basallo, Xosé Bibián Lorenzo, Luis Borrajo, Berta Cáccamo, Xosé Manuel Calzada, Tono Carbajo, Xosé Manuel Castro, Elena Colmeiro, Antonio Correa Corredoira, Alfonso Costa, María Xosé Díaz, José Luis de Dios, Manuel Facal, Xosé Freixanes, Antón Goyanes Fernández, Ánxel Huete Vales, Menchu Lamas, Anselmo Lamela, Francisco Leiro, Juan Martínez de la Colina, Xulio Maside Medina, Din Matamoro, Ana Mazoy, Manuel R. Moldes, José Ramón Morquecho Barral, Miguel Mosquera, Antonio Mouzo, Pedro Muiño, Xoán Pardiñas, Antón Patiño, Manolo Paz, Cruz Pérez Rubido, Paco Pestana, Vicente Prego, Manuel Quintana Martelo, Silverio Rivas, Manuel Ruibal y Enrique Velasco.
El catálogo contiene el currículo de los artistas.
Catálogo de la exposición de la I Mostra Unión Fenosa, que fue inaugurada el 23 de septiembre de 2010, en el MACUF. Edición: Coruña, 1989
Título: I Mostra Unión Fenosa
Comisario: Luis María Caruncho
Textos: Luis María Caruncho
Fotografías: Julio Gil Damet, Foto Blanco
Edita: Unión Eléctrica Fenosa, S.A.
Depósito Legal: ZA 177-1989
Rústica, 22 x 22 cm. 420 páginas. Imágenes de las obras seleccionadas de 151 artistas gallegos. Incluye fotografías y currículo de los artistas.
Catálogo de la exposición de la I Mostra Unión Fenosa, que se se celebra en la Estación Marítima de A Coruña, en 1989.
Prólogo: "I Mostra de Pintura y Escultura Unión Fenosa" de Julián Trincado Settier, presidente de Unión Fenosa, y texto "I Mostra de Pintura y Escultura Galega", de Luis María Caruncho, Comisario de la Mostra.
Jurado: Presidente: Antonio Bonet, Catedrático y Académico, Vocales: Tomás Llorens, Director del Centro de Arte Reina Sofía, Vicente Aguilera, Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte, José Hierro, premio Príncipe de Asturias de las Letras y José Sommer, director de la Fundación Calouste Gulbenkian
La organización destina diez millones de pesetas a adquirir obras, pinturas o esculturas, que serán seleccionadas por el jurado.
Artistas seleccionados: Alfonso Pedro Abelenda Escudero, Antonio Abreu Bastos, Herminia Aguiar Muñiz, Antón Alonso Caramen, Rafael Alonso Fernández, Miguel Alonso Oural, Berta Álvarez Cáccamo, Ramon Manuel Amigo González, Mª Luz Antequera Congregado, José Antunez Pousa, Marisa Areal Vila, Guillermo Aymerich Goyanes, Fernando Babío Sabio, José Luis Barral Bourio, Manuel Barreiro Barreiro, José Barreiro Gómez, Loreto Blanco Salgueiro, Luis Borrajo Vázquez, Enrique Cabarcos Quintela, Juan Jesús Cabeza Quiles, Santiago Caneda Blanco, Ángel Ramón Cao Quelle, Tono Carbajo, Fernando Casas Filiol de Raimond, José Manuel Castro López, José Cid Menor, Luis Cid Quintana, José Manuel Cobas Gómez, Rosalía Collazo Dans, Ramón Ángel Conde Bermúdez, Antonio Correa Corredoira, Alfonso Costa Beiro, Francisco Costas Otero, José Couto Codeseira, Carlos Crego Rodríguez, Felipe Criado Martín, Xaquín Chaves, Alberto Datas Panero, Remigio Dávila Fernández, José Luis de Dios González, Juan Carlos de Dios González, Mª Victoria de La Fuente, Isaac Díaz Arias, Eduardo Dios Jaraiz, Gabriel Domínguez Bernal, Carmen Domínguez Vaz, Francisco Escudero, Carmen España Santiago, Manuel Facal, Consolación Fernández-Argüelles, Julio Antonio Fernández Argüelles, José María Fernández Freijanes, Mª Elena Fernández Gago, Mario Fernández Granell, Fernanda Fernández Suárez, María Mercedes Fernández Valcárcel, Elisa Flores Riedwyl, Mª Concepción Formoso Prego, José Galán Suárez, José Luis García Boente, Ana García Pan, Julio García Rivas, Dolores García Saavedra, Mª Ángeles García Sacristán, María Fernanda García-García-Zabarte Casal, Fidel Goas Méndez, Xurxo Gómez Chao, Alejandro González Pascual, Antón Goyanes Fernández, Francisco Gutiérrez Alonso, M Montserrat Gutiérrez López, Carmen Hermo Sánchez, Márgara Hernández Smet, Xosé Luis Iglesias Diz, Marta Iglesias Rodríguez, Juan José Jiménez Ortiz, Anselmo Lamela Castro, Francisco Leiro Lois, José Lema Caamano, José Lodeiro, Enma López Díaz, Armando López Guerra, Juan José López Martínez, Jaime Francisco Lorenzo Cabanas, Eloy Lozano Coello, Juan Manuel Luis Alemany, Jorge Andrés Llorca Freire, Francisco José Mantecón Rodríguez, Acisclo Rogelio Manzano Freire, Miguel Ángel Martínez Fernández, Xulio Maside Medina, Ruth Massó Lago, Din Matamoro Irago, Ana Mazoy Fernández, Manuel Molezum, Xusto Moreda, José Ramón Morquecho Barral, Antonio Mouzo Lavandeira, Pedro Muiño Fernández, Susana Novoa Diz, Jesús Núñez Fernández, Juan José Oliveira Vieitez, Xurxo Oro Claro, Francisco Otero Besteiro, José Antonio Ozores Souto, Antón Patiño, Manuel Paz Mouta, Ángeles Penas García, Andrés Pereiro Pose, Carlos Pérez Herrero, Cándido Pérez Palma, María Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, José Manuel Pérez Villamide, Francisco Pestana Díaz, Jorge Serafín Peteiro Vázquez, Margarita Plata Astray, Isaac Posada, Xavier Pousa, Antonio Carlos Prego Fernández, Vicente Prego Vázquez, Isolina Presa Gago, Carmen Marta Prieto Carrasco, Fernando José Prieto López, Antón Pulido Novoa, Jaime Quesada Porto, José Roberto Quinteiro Novoa, Beatriz Rey Gómez, Daniel Río Rubal, Rafael Rodríguez Baixeras, Rafael Romero Masiá, Mercedes Ruibal Argibay, Ciro Sánchez Suárez, Alejandro Sanmartín Enríquez, Enrique José Santiago Esperón, Ricardo Segura Torrella, José Solla Crespo, Alfonso Sucasas Guerra, Jazeh Tabatabai, Isabel Taboada, José Tejero Rodríguez, Luis Torras Martínez, José Antonio Torres Pato, Rafael Ubeda Piñeiro, Mª Jesús Urgoiti San Vicente, Jesús Valmaseda Pantoja, Francisco José Vargas Fernández, Ignacio Vázquez Novoa-Basallo, Jesús Vázquez Pardo, Gonzalo Viana Zulaica, Miguel Zelada Jurado.
La exposición de las obras seleccionadas se realiza en la Estación Marítima de Coruña.
Catálogo de la colección de arte de la Xunta de Galicia, catalogación realizada en 1989 por Mariña Toba Edición: Santiago, 1989
Título: Colección arte galego. Xunta de Galicia
Textos: Xosé Antón Castro
Fotografías: Xenaro Martínez Castro
Edita: Presidencia da Xunta de Galicia
ISBN: 84-453-0095-4
Depósito Legal: C 1510-1989
Cartoné, 33 x 25 cm., 233 páginas.
Catálogo de la colección de arte de la Xunta de Galicia, catalogación realizada en 1989 por Mariña Toba.
Presentación Fernando González Laxe, Presidente de la Xunta de Galicia. Textos de X. Antón Castro. Datos biográficos, Xavier Navaza.
El libro cataloga obras de Carlos Maside, Carmen Rodríguez de Legísima, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Xosé Mª Acuña, Laxeiro, Luis Seoane, Eugenio F. Granell, Mario F. Granell, Manuel Prego de Oliver, Antonio Lago Rivera, Antonio Heredero Guzmán, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Xoán Piñeiro, Xulio A. Fernández Argüelles, Xosé Conde Corbal, Segundo Hevia, Rafael Alonso, Arturo Baltar, Tino Grandío, Xosé María de Labra, Bieito Martínez Vázquez, Virxilio Fernández, Mª Antonia Dans, Mª Victoria de La Fuente, Alejandro González Pascual, Xosé Lodeiro, Xavier Pousa, Elena Colmeiro, Mª C. Formoso Prego, Pedro Solveira, Rafael Úbeda, Jorge Castillo, Xulio Maside, Xesús A. Caulonga Pereira, Antón Goyanes, Xaime Quessada, Buciños, Acisclo Manzano, X. Barreiro Gómez, Mª Elena Gago, Alfonso Sucasas, Urbano Lugrís Vadillo, Silverio Rivas, Manuel Ruibal, Alfonso Costa, Xosé Luis de Dios, Manuel Facal, Xosé Cid, Morquecho, Quintana Martelo, Vidal Souto, Xosé Bibián Lorenzo, Manuel R. Moldes, Anselmo Lamela, Xoán Pardiñas, Ramón Conde, Ignacio Basallo, Antón Sobral, Xosé Freixanes, Xoti de Luis, Antón Lamazares, Xurxo Alonso, Antón Patiño, X. Martínez de La Colina, Norberto Olmedo y Berta Álvarez Cáccamo.
Catálogo de la exposición colectiva en homenaje a Francisco Asorey, en el centenario de su nacimiento Edición: Cambados, 1989
Título: Asorey: (1889-1989). Exposición homenaxe
Fotografías: Foto Luz
Edita: Concello de Cambados
Depósito Legal: 1989
Rústica, 28 x 19 cm., 54 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva en homenaje a Francisco Asorey, en el centenario de su nacimiento.
Presentación Alfredo Conde Cid, Conselleiro de Cultura, José Cuiña Crespo, Presidente de la Diputación de Pontevedra, Santiago Tirado Serén, Alcalde accidental de Cambados.
La muestra se celebró en el Pazo de Fefiñáns y en el Auditorio del Concello de Cambados, del 6 al 15 de agosto de 1989.
Exposición de obras de Guillermo Aymerich, Deside, Carmen Domínguez, A. R. Fouces, Manuel Ruibal, Lino Silva, Rafael Úbeda, Luis Borrajo, Carlos Fernández, José Couto Codeseira, Paio, Manolo Paz, Magín Picallo, Laura Rodríguez, Enrique Velasco, José Vaamonde, Antonio Taboada, Xobaba, Felipe Criado, Ánxel Huete, Martínez de la Colina, Xulio Maside, Permuy, Mercedes Ruibal, Sucasas, Correa Corredoira, Otero Besteiro, Silverio Rivas, Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, M. Granell, J. M. de Labra, Laxeiro, Buciños, Acisclo Manzano y Felipe Criado.
Recopilación de las cuatro revistas "Vieiros, Revista do Padroado da cultura Galega do México", publicadas entre 1959 y 1968 Edición: Vigo, 1989
Título: Vieiros
Textos: VV.AA.
Edita: Edicións A Nosa Terra
Depósito Legal: VG 124-89
Cartoné, 33,5 x 24 cm., 119 páginas.
Recopilación de las cuatro revistas "Vieiros, Revista do Padroado da cultura Galega do México", publicadas entre 1959 y 1968.
Presentación: "O último organizador colectivo", por Margarita Ledo Andión.
El número 1 de Vieiros fue editado en México D. F., en el verano de 1959, figura como "Axeito artístico", el pintor Arturo Souto. Incluye ilustraciones de Castelao, Arturo Souto, Maside, E. Gascón, V. Rojo, Bartolí, Gironella y Ledo.
El número 2 de Vieiros fue editado en México D. F., en otoño de 1962. Contiene el artículo "O arte disgregado", sobre el arte actual, (1962), de Raimundo Patiño Mancebo. Ilustraciones de Castelao, Arturo Souto, Conde Corbal, T. Bóveda, V. Rojo, J. L. de Dios, Carlos Núñez y A. Gallego.
El número 3 de Vieiros fue editado en México D. F., en 1965. Incluye los artículos "Arturo Souto e Galicia", de Luis Soto Fernández, "Duas cousas sobre Castelao", por Jesús Alonso Montero, en el artículo "A crítica", de Xosé Luis Méndez Ferrín se describe la Mostra de Arte Galego, celebrado en Barcelona en 1965 en la que participan como pintores Xaime Quesada, Xosé Luís de Díos, Virxilio Fernández, Xavier Pousa y Alberto Datas, como grabadores Raimundo Patiño, Enrique Ortiz, como escultores Arturo Baltar, Acisclo Manzano y M. García Vázquez, también se realiza un comentario en este artículo sobre la exposición de Raimundo Patiño en la Asociación Cultural Iberoamericana, en Madrid. Carátulas de Jaime Quesada y José Luis de Dios. Ilustraciones de Arturo Souto, Manuel Prego, Conde Corbal, Jaime Quesada, José Luis de Dios, Acisclo Manzano, Antonio Failde, Tomás Bóveda, M. Torres y Julio Maside.
El número 4 de Vieiros fue editado en México D. F., en 1968. Inclye el artículo "A chamada de Castelao", de Xesús Alonso Montero. Ilustraciones de Castelao, Arturo Souto, Jaime Quesada, Isaac Díaz Pardo, Luis Seoane, Raimundo Patiño Mancebo, José Luis de Dios, Xavier Pousa, Julio Maside y M. Torres.
Catálogo de la exposición colectiva de artistas del Grupo Nome, en Santiago Edición: Santiago, 1988
Título: Nome
Textos: X.Antón Castro, Alfredo Conde
Fotografías: Xulio Correa
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
Depósito Legal: C-680/1988
Rústica, 24 x 17 cm., 16 láminas.
Catálogo de la exposición colectiva de artistas del Grupo Nome, en Santiago.
Presentación de Xerardo Estévez Fernández, Alcalde de Santiago de Compostela.
Textos de Xosé Antón Castro y Alfredo Conde.
Participantes del Grupo Nome: Bibián, Mª Xosé Díaz, Anselmo Lamela, Xulio Maside, Morquecho, Xoán Pardiñas.
Libro sobre la pintura contemporánea realizada en Galicia editado por Caixa Galicia en 1987, con textos de Fernando Mon Edición: Coruña, 1987
Título: Pintura Contemporánea en Galicia
Textos: Fernando Mon
Fotografías: VV.AA.
Edita: Caixa Galicia
ISBN: 84-85858-28-X
Depósito Legal: B 30940/87
Cartoné con sobrecubierta, 27,5 x 21,5 cm. 148 páginas, 94 ilustraciones.
Libro sobre la pintura contemporánea realizada en Galicia editado por Caixa Galicia en 1987, con textos de Fernando Mon.
Presentación de Claudio San Martín Pérez, Presidente de Caixa Galicia. "A modo de prólogo", FM.
Textos y artistas: "Antecedentes históricos", "Una rorprendente eclosión", Ovidio Murguía, Urbano González Varela, José Fenollera, Antonio Caula, Jenaro Carrero, Emiliano Balás, Modesto Brocos, Rafael Balsa, "Los precursores actuales", Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Máximo Ramos, Federico Ribas, Bujados, Roberto González del Blanco, Carlos Sobrino Buhigas, Germán Taibo González, José Frau, José Seijo Rubio, Amando Suárez Couto, Juan Luis López García, Manuel Abelenda Zapata, Luis Mosquera Gómez, Juan Alonso, Carmen de Legísima, "Grupo de afirmación étnica", Castelao, Carlos Maside, Luis Seoane, Urbano Lugrís, Dolores Díaz Baliño, José Francisco, Manuel Prego de Oliver, Laxeiro, Manuel Colmeiro, Julia Minguillón, José Pesqueira Salgado, Manuel Torres, Francisco Creo, José Palmeiro, "Grupo de escisión", Lago Rivera, José María de Labra, Antonio Tenreiro, Luis Caruncho, Manuel Mampaso, Antonio Abreu Bastos, Xavier Pousa, González Collado, José Luis Rodríguez, Choncha Bonet, Gloria de Llano, Isaac Díaz Pardo, Constantino Grandío, Mariano García Patiño, Victoria de la Fuente, Alfonso Abelenda, María Antonia Dans, Virxilio Fernández, Jesús Núñez, Tomás Barros, Agustín Pérez Bellas, Felipe Criado, Julio Fernández Argüelles, Eva Lloréns, Ramón Vázquez Molezún, Mercedes Ruibal, Villar Chao, Suárez Pumariega, Ricardo Segura Torrella, María Isabel Pérez Sánchez (Baley), "La juventud en el momento actual", Xulio Maside, Ventura Cores, Lugrís Vadillo, Xaime Quesada, Antonio Quesada, Alfonso Costa, José Luis de Dios, Miguel Zelada, Alejandro Pascual, Jorge Castillo, Gustavo Balboa, Elena Gago, María Formoso, Reimundo Patiño, Datas Panero, Lodeiro, Tomás Pereira, Ángel Huete, Manuel Aramburu, Fernando Ozores Souto, González de la Mata, Guadalupe Sanjurjo, Xesús Caulonga, Rogelio Puente, Fernando Babío, Alfonso Sucasas, Mari Luz Antequera, Ignacio Pardo Pedrosa, Fidel Vidal, Ángel Sevillano, Dolores Caballero, Carlos Barcón, "Grupos mas inmediatos", grupos de artistas en Galicia: Sisga, Acarón en Coruña y Atlántica en Vigo. Sisga: Bea Rey, Luis Gayor, Federico Rodríguez Benito, Klaus Stiemerling, Florentino Rodríguez Suárez, José Espona, Fernando García Varela y Gonzalo Viana Zulaica. Acarón: Xoti de Luis, Manuela Folgado, Alberto Álvarez, Jaime Cabanas, Xosé Tomé, Elvira Blanco, José Eduardo Martínez González (Chelín), Rafael Correa Corredoira, Enrique Ferrer y Alberto Permuy. Atlántica: Ignacio Basallo, Silverio Rivas Mon Vasco, Cabanas, Correa Corredoira, Datas Panero, Freixanes, Goyanes, Armando Guerra, Huete, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Lodeiro, Mantecón, Moldes, Monroy, Antón Patiño, Manuel Ruibal y Vidal Souto.
Portada: "Imagen lúcida para un espacio geométrico", de Luis Caruncho.
Catálogo de la exposición de las obras seleccionadas en la 9ª Bienal Nacional de Arte de Pontevedra de 1987 Edición: Pontevedra, 1987
Título: Proyecto pintura gallega de los 80: inicio de colección
Comisario general: Miguel Fernández-Cid
Edita: Deputación de Pontevedra
Depósito Legal: M 25892-1987
Rústica, 25,5 x 21,5 cm., 55 páginas.
Catálogo de la exposición de las obras seleccionadas en la 9ª Bienal Nacional de Arte de Pontevedra de 1987.
Presentación Fernando García del Valle Gutiérrez, Presidente de la Diputación de Pontevedra, Adriano Marques de Magallanes, Vicepresidente de la Diputación de Pontevedra.
Participan en esta edición: Darío Álvarez Basso, Amando, Xosé Artiaga, Rafael Baixeras, José Manuel Calzada, Tono Carbajo, Javier Correa Corredoira, Carlos Crego, Alberto Datas, José Freixanes, Ánxel Huete, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Xulio Maside, Din Matamoro, Ana Mazoy, Manuel R. Moldes, Pedro Muiño, Antón Patiño y Xesús Vázquez.
Catálogo de la exposición "1990: becas e adquisicións" muestra colectiva, en Coruña, en 1986 Edición: Santiago, 1986
Título: 1990: becas e adquisicións
Coordinación: Pilar Corredoira
Textos: Pilar Corredoira
Fotografías: Xan Piñón, Xulio Correa, Xurxo Lobato
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
Depósito Legal: C 211-1986
Rústica, 30 x 21 cm., 104 páginas.
Catálogo de la exposición "1990: becas e adquisicións" muestra colectiva, en Coruña, en 1986.
Presentación Xerardo Fernández Albor, Presidente de la Xunta de Galicia, Raquel Casal García, Directora Xeral de Cultura. Textos: "1990", por Pilar Corredoira.
En la muestra participaron obras de participaron Leopoldo Novoa, Xosé Conde Corbal, Xulio Maside, Antón Goyanes, Alfonso Sucasas, Manuel Facal, Ánxel Huete, Dolores Padín, Morquecho, Paco Pestana, Manolo R. Moldes, Ignacio Basallo, Correa Corredoira, Ana Mazoy, Cruz Pérez Rubido, Menchu Lamas, Pedro Muiño, Alberte Permuy, Isaac Pérez Vicente, Xosé Artiaga, Xurxo Alonso, Manuel Paz Mouta, Antonio Mouzo, Antón Patiño, Juan Martínez de la Colina, Din Matamoro, Xosé Manuel Castro, Tono Carbajo y Carlos Crego.
El catálogo incluye biografía de los artistas.
Catalogación del fondo de pintura y grabado del Ayuntamiento de Coruña, realizado en 1985 Edición: Coruña, 1985
Título: Catálogo de pintura: Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de la Coruña
Equipo redactor: María Luisa Sobrino Manzanares, Carmen Barros Mosquera, Marta Bouzas Sierra y Fernando Pereira Bueno
Fotografías: J.M. Vilasol
Edita: Concello de Coruña, Kiosco Alfonso
Depósito Legal: C-542/1985
Rústica, 24 x 17 cm., 163 páginas, ilustraciones en b/n y color.
Catalogación del fondo de pintura y grabado del Ayuntamiento de Coruña, realizado en 1985.
Presentación: Francisco Vázquez Alcalde de La Coruña. Prólogo del equipo redactor.
Artistas referidos en el catálogo: Manuel Abelenda, Alfonso Abelenda Escudero, Acuña, Amérigo, Ángel, P. de Ardenas, Argüelles, Fernando Babío Sabio, Baladrón, Rafael Balsa, Bayola, Tomás Barros, M.C. Bescansa, Elvira Blanco, B. de Borbón, A. Braga, E. del Buey, Bustamante, Olga Cacho, María Carmen Calo, Ricardo Camino, José A. Caño Alonso, Caruncho, M. M. Castelao, Mari Castillo, Manuel Castro Gil, Castro Lage, Caulonga, Juan Clavero, Colette, Urbano Conde, Corral Candocia, María del Carmen Corredoira, Xesús Corredoira, F. Cortés, Alfonso Costa, Francisco Rodríguez Creo, Felipe Criado, Carmen Charro, José Luis Chatruc, Dalí, E. Darriba, Alberto Datas Panero, M. Delgado, Xosé Díaz, Díaz Foxa, Isaac Díaz Pardo, Eirín, Eladio, María Dolores Esquivel Jiménez, Vicente Eyré, M. Ferber, Ferna, Fernández Sánchez, J. Ferrat, Ferrer, Dionisio Fierros, Fina, María Formoso, José Frau, Manuel López Garabal, García y Merino, Gerena, Goday, Gómez Pintado, J. González Collado, González Rojas, E. Guillamy, Salvador Gutiérrez de la Concha, Helio Gogar, Antonio Heredero, Huerta del Río, M. Ibarra, José Francisco, José Ramón, Eloy Jorge, Juan Luis, Lage, Lamazares, Miguel A. Langues González, Lavado, Uría Lema, J. Lillo, Lodeiro, López Gutiérrez, Isidro López Murias, López de la Vega, Lugrís Vadillo, Llerena, Francisco Lloréns, Eva Lloréns, S. R, Manzano, Xulio Maside, Moldes, L. Mosquera, M. Mosquera, Román Navarro, Ortiz, Juan Ortuño, C. Otero, Ozores, M. Peña, Aurichu Pereira, M. Pita, D. Ponte, Gerardo Porto, Pozo Garza, Rogelio Puente, Xaime Quesada Porto, Luis Quintas Goyanes, Máximo Ramos López, Revenga, José Luis Rodríguez, Rojas, Juan Ruiz, Sánchez Tembleque, Santamaría, F. Sanz, Teófila Sasiain, José Seijo Rubio, Luis Seoane, Francisco Sillue, B. Simonet, Carlos Sobrino Buhigas, Fernando Álvarez de Sotomayor, Rosario Álvarez de Sotomayor, Germán Taibo, Ángel Toledano, J. Torrecilla, Manuel Torres, Trabazo, D. Mosquera Vázquez, Vera Iglesias, Veredas, Villar Chao, Virxilio Fernández, Xoti de Luis, junto a un grpo de obras de autores desconocidos.
Estudio sobre el arte gallego en los 80 del siglo XX Edición: Santiago de Compostela, 1985
Título: Expresión Atlántica: arte galega dos 80
Textos: Xosé Antón Castro
Edita: Editorial Follas Novas
Depósito Legal: C 165-1985
Rústica, 25 x 21 cm., 128 páginas.
Estudio sobre el arte gallego en los 80 del siglo XX.
Prólogo de Achile Bonito Oliva, textos "Expresión Atlántica. Arte Galega dos 80" y otros de Xosé Antón Castro.
Textos e ilustraciones de: Laxeiro, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Pesqueira, Manuel Torres, Luis Seoane, Xosé Freixanes, Tino Grandío, Xosé Luis de Dios, Guillermo Alonso Monroy, Ramón Morquecho, Francisco Mantecón, Álvaro de la Vega, Manuel Quintana Martelo, Menchu Lamas, César Otero, Miguel Mosquera, Reimundo Patiño, Pedro Muiño, Antón Patiño, Alberte Permuy, Antón Lamazares, Xavier Correa Corredoira, Manuel R. Moldes, Manolo Ruibal, Ánxel Huete, Xesús Vázquez, Rafael R. Baixeras, Ana Mazoy, Tono Carbajo, Oro Claro, Amando, Carlos Crego, Seara, Xoán Martínez de la Colina, Antón Mouzo, Mon Vasco, Manuel Paz, Xosé Manuel Castro, Ignacio Basallo, Luis Borrajo, Paco Pestana, Francisco Leiro, Guillermo Steinbrüggen, Camilo Otero, Silverio Rivas, Acisclo Manzano, Manuel Facal, José María de Labra, Leopoldo Novoa, Alfonso Costa, Virxilio, Manuel Coia Franco, Enrique Conde, J. Conde Corbal, Manuel Aramburu, S. Fernández, Carlos Crego, Alberto Datas, F. Encinar, X. Cabanas, X. Vázquez Cereijo, Antón Goyanes, Javier Correa, Manuel Ruibal, X. Castiñeiras, Ramón Conde, Lomarti y X. Maside.
Catálogo de la exposición "Imaxes dos oitenta desde Galicia", que se celebra en el Museo Santo Domingo de Bonaval, en 1984. Edición: Coruña, 1984
Título: Imaxes dos oitenta desde Galicia
Textos: Xosé antón Castro, Achile Bonito Oliva, Pilar Corredoira, Antón Sobral
Fotografías: José Luis Cabo Villaverde, Javier Campano, Julio Correa, Lavandeira, Mani Moretón, C. Osorio, Gonzalo de la Serna, A. Zafra.
Edita: Dirección Xeral de cultura. Xunta de Galicia
Depósito Legal: C 837-1984
Rústica, 28 x 21,5 cm., 159 páginas, 106 ilustraciones.
Catálogo de la exposición "Imaxes dos oitenta desde Galicia", que se celebra en el Museo Santo Domingo de Bonaval, en 1984.
Presentación: Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Conselleriro de Cultura, Luis Álvarez Pousa, Director Xeral de Cultura. Textos: "Imaxes dos oitenta desde Galicia", de Xosé Antón Castro, "A Arte, a linguaxe: diferencias e relacións", de Achile Bonito Oliva, "Pintura Galega dos oitenta. A outra Imaxe", de Pilar Corredoira, "Momento actual da nova escultura galega", de Antón Sobral.
Participan 22 pintores de la nueva imagen internacional: Siegfred Anzinger, Miquel Barceló, Jean Charles Blais, Francois Boisrond, Ian Breakwell, James Brown, Robert Combas, Ronnie Cutrone, Keith Haring, Karl H. Hödicke, Siegfried Kaden, Jannis Kounellis, Nino Longobardi, Mario Merz, Víctor Mira, Mimmo Paladino, Guillermo Pérez Villalta, Julião Sarmento, Hubert Schmalix, Ernesto Tatafiore, Dennis Thies y Andy Warhol.
22 Pintores de la nueva imagen gallega: Rafael Baixeras, Correa Corredoira, Alberto Datas, Xosé Freixanes, Antón Goyanes, Ánxel Huete, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Francisco Mantecón, Juan Martínez de la Colina, Xulio Maside, Ana Mazoy, Manuel R. Moldes, Morquecho, Pedro Muiño, Xurxo Oro Claro, Antón Patiño, Alberte Permuy, M. Quintana Martelo, Manuel Ruibal, Seara y Xesús Vázquez
9 Escultores gallegos: Antón Sobral, Ignacio Basallo, Luis Borrajo, Xosé Manuel Castro, Francisco Leiro, Acisclo Manzano, Manolo Paz, Paco Pestana, Silverio Rivas y Guillermo Steinbruggen.
Catálogo general de las obras expuestas en la 5ª Bienal Internacional de Arte de Pontevedra, celebrada en 1982 Edición: Pontevedra, 1982
Título: 5ª Bienal Internacional de arte excma. diputación provincial Pontevedra
Edita: Deputación de Pontevedra
Textos: J. Antonio Castro Fernández, G. Ureña, J. M. Bonet, Antón Sobral, Vázquez Gil, Guillermina Soler Martínez
Fotografías: Ruiz
Depósito Legal: PO 250-1982
Rústica, 29 x 20,5 cm., 287 páginas, ilustraciones b/n.
Catálogo general de las obras expuestas en la 5ª Bienal Internacional de Arte de Pontevedra, celebrada en 1982.
Presentación: Federico Cifuentes Pérez, Presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Textos: "Pontevedra capital y la promoción artística", por J. Antonio Castro Fernández, "De la introducción «En adelante la vanguardia puede caminar sola»", por G. Ureña, "El arte abstracto español (1920-1960)", por J. M. Bonet, "Escultura gallega del siglo XX", por J. Antonio Castro Fernández, "Pintura gallega de postguerra", por Antón Sobral, "Grabado portugués: momento actual", por Vázquez Gil y "Comentario a la exposición antológica de Manuel Torres", por Guillermina Soler Martínez.
El catálogo de pintura española incluye obras de Sotomayor, Rafael Zabaleta, Benjamín Palencia, G. Ortega Muñoz, C. Martínez Novillo, Agustín Redondela, Jaime Mercade, Josep Puigdengolas, Terruella Matilla, José Beulas, Lapayesse del Rio, Joan Miró, José Caballero, Maruja Mallo, Francisco Mateos, José Vela Zanetti, Álvaro Delgado, Daniel Vázquez Díaz, Pancho Cossío, Joaquín Peinado, Orlando Pelayo, Antonio Tapies, Juan José Tharrats, Joan Ponç, Albert Rafols Casamada, Joan Hernández Pijuan, José Guinovart, Alfons Borrel, Antonio Saura, Manolo Millares, Manolo Rivera, Manuel Viola, Rafael Canogar, Francisco Farreras, Manuel H. Mompó, Mariano Villalta, José M. Quero, Equipo Crónica, Juan Genovés, Ángel Orcajo, Juan Gabriel, Vicente Castillo, Juan Romero, Manolo Quejido, Vicente Ruiz, José Mª Molina Ciges, Francisco Peinado, Julián Grau Santos, Porta Misse, Pedro Sobrado, Sobrino Rivero, Ramón de Vargas, Juan Gomila, Cristobal Gabarrón, Xavier Grau y Cacho.
El catálogo de escultura gallega incluye obra de Francisco Asorey, J. Mª Acuña, Camilo Nogueira, Uxío Souto, Xosé Eiroa, Compostela, Antonio Failde Gago, Cristino Mallo, Raúl Comesaña Covelo, Manuel Suárez Lago, Alfonso Vilar, Xoán Piñeiro, Eiravella, Manuel García Buciños, José Luis Penado, Ramón Conde Bermúdez, Florencio de Arboiro, Enrique Novo, Guillermo Steinbruggen, Mª Jesús Urgoiti, Juan Oliveira, José Antúnez Pousa, Manuel F. Coia, Rafael Pérez Comesaña, José Castiñeiras, Jesús Valverde, Manolo Paz, Cochorro, José Lema Caamaño, Manuel Montes Carvajal, Rodrigo Porral, Santiago López Vázquez, Luis Cons, Xosé Cid, Reinaldo López Carrizo, Camilo Otero, Acisclo Manzano, Elena Colmeiro, Silverio Rivas, Mon Vasco, Ignacio Vasallo, Luis Borrajo, Laura Luz Álvarez y José L. González.
El catálogo de pintura gallega incluye obra de Castelao, Carlos Maside, Manuel Torres, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Laxeiro, Luis Seoane, Villafínez, Virxilio Blanco, José Frau, Manuel Abelenda, Antonio Fernández, Julia Minguillón, Manuel López Garabal, Concha Vázquez, Urbano Lugrís, Manuel Pesqueira, Manuel Prego de Oliver, Isaac Díaz Pardo, Roxelio Lorenzo, Antón Rivas Briones, José Conde Corbal, Benito M. Vázquez, Manuel S. Molezún, Leopoldo Nóvoa, José María Labra, Luis Caruncho, José Lodeiro, Alejandro Paisa, Arturo Cifuentes, Lago Rivera, Eiravella, Antonio Quesada, Tino Grandío, José Barreiro, Alfonso Sucasas, Ángel Sevillano, Morquecho, María Antonia Dans, Mercedes Ruibal, Agustín Pérez Bellas, Jorge Castillo, José Luis de Dios, Jaime Quesada, Antón Abreu Bastos, Rafael Úbeda, Rafael Alonso, Fernando Quesada, Rodríguez Puget, Manolo Aramburu, Elena F. Gago, Caulonga, Jaime del Valle Inclán, Alejandro González Pascual, Santiago Gabino, Víctor Casas Julián, Victoria de La Fuente, Xulio Maside, Reimundo Patiño, Alexandro, Manolo Ruibal, Rafael R. Baixeras, Xoán Pardiñas, Bibian, Fernando Vilanova, Miguel Mosquera, Baldomero Moreiras, Enrique Conde, Manolo Sendón, Ángel Huete, Francisco Mantecón, Moldes, Antón Lamazares, Antón Patiño, Menchu Lamas, X. Freixanes y Quintana Martelo.
Libro elaborado a partir de las exposiciones de pintura y escultura que la Caja de Ahorros Municipal de Vigo celebra en el centenario de su fundación, 1980-1981. Edición: Vigo, 1981
Título: Plástica gallega
Textos: José Manuel García Iglesias, Xavier Costa Clavell, Manuel Chamoso Lamas, José Filgueira Valverde, Ramón Otero Túnez, Valentín Paz Andrade, Xesús Alonso Montero, Miguel González Garcés, Francisco Fernández del Riego, Francisco Pablos Holgado, José de Castro Arines, Fernando Mon Rodríguez y Francisco Pablos Holgado.
Fotografías: Roberto Quintero, Archivo MAS
Edita: Caja de Ahorros Municipal de Vigo
ISBN: 84-7231-603-3
Depósito Legal: VG 396-1981
Cartoné, 28 x 24 cm. 407 páginas, 551 ilustraciones (b/n y color).
Libro elaborado a partir de las exposiciones de pintura y escultura que la Caja de Ahorros Municipal de Vigo celebra en el centenario de su fundación, 1980-1981.
A lo largo del año 1980, coincidiendo con el primer centenario de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo se realizan 10 exposiciones de pintura y escultura, de estas exposiciones surge la idea y el contenido para elaborar este libro.
7ª exposición: "Siglo XX (nacidos de 1926 a 1935)", textos de Francisco Pablos. Se exponen obras de Alfonso Abelenda Escudero, Antón Abreu Bastos, Jesús Blas Lourés, Luis Caruncho Amat, Jorge Castillo Casalderrey, Jesús Caulonga Pereira, Arturo Cifuentes Pérez, Ventura Cores Trasmonte, Alfonso Crespo Fernández, Felipe Criado Martín, Mª Antonia Dans Boado, Alberto Datas Panero, Ramón Deside, Eiravella (Juan Otero García), Elena Fernández Gago, Carmen Formoso Prego, María Formoso Prego, Mª Victoria de La Fuente Alonso, José González Collado, Alejandro González Pascual, Antonio Goyanes Fernández, Constantino Grandío, Julián Hernández Santodomingo, José Telmo Lodeiro Fernández, José Mª López Guntín, Xulio Maside, Jesús Núñez Fernández, Enrique Ortiz Alonso, Elsa Pérez Vicente, Xavier Pousa Carrera, Antonio Quesada Porto, Carlos Quesada Porto, Fernando Quesada Porto, Ramón Rivas García, Tony Rivas (Antonio Rivas Guisado), Mario Rodríguez, Mª Carmen Rodríguez de Rojas, Ramón Rodríguez Vicente, Mercedes Ruibal Argibay, Ricardo Segura Torrella, Pedro Solveira Collazo, José Solla, José Mª Teixeiro Rois, Rafael Úbeda Piñeiro, Leopoldo Fernández Varela, Javier Varela Guillot y José Ramón Villar Chao.
Libro sobre distintos aspectos de Galicia que publica Ediciones Istmo en 1976 Edición: Madrid, 1976
Título: Los Gallegos
Textos: Ramón Otero Pedrayo, Virgilio González, Valentín Paz-Andrade, Xosé R. Barreiro Fernández, Xesús Taboada Chivite, Francisco Rodríguez, Basilio Losada Castro, Mª del Carmen Pena, F. Díaz-Fierros Viqueira, Manuel Iglesias Corral, Andrés Torres Queiruga, Ricardo Palmás, Antonio Odriozola
Edita: Ediciones Istmo
ISBN: 84-7090-006-4
Depósito Legal: M 23.497-1976
Rústica, 18 x 11 cm. 547 páginas, ilustraciones b/n
Libro sobre distintos aspectos de Galicia que publica Ediciones Istmo en 1976.
Textos: "Introducción al paisaje", por Ramón Otero Pedrayo, "Población y actividades económicas", por Virgilio González, "La sociedad y la economía", por Valentín Paz-Andrade, "Historia política", por Xosé R. Barreiro Fernández, "Cultura material y espiritual", por Xesús Taboada Chivite, "La lengua", por Francisco Rodríguez, "La literatura", por Basilio Losada Castro, "El arte", por Mª del Carmen Pena, "La cultura científica", por F. Díaz-Fierros Viqueira, "El derecho", por Manuel Iglesias Corral, "La Religión y la iglesia", por Andrés Torres Queiruga, "La emigración", por Ricardo Palmás, "Bibliografía", por Antonio Odriozola.
El capítulo dedicado al Arte, de Mª del Carmen Pena incluye referencias e ilustraciones sobre los escultores Francisco de Moure, Mateo de Prado, Gregorio Fernández, Miguel Romay, J. Gambino, J. Ferreiro, Felipe de Castro, Asorey, Bonome, Eiroa, A. Failde, Arturo Baltar, Acisclo Manzano, Cristino Mallo, X. L. Penado, Xohán Piñeiro, Carlos Ferreira, Melchor Prado Mariño, J. Oliveira, grabadores: Jacobo de la Piedra, Luis de la Piedra, Castro Gil, Julio Prieto Nespereira, pintores: Dionisio Fierros, Jenaro Pérez Villaamil, Ovidio Murguía, J. Corredoira, Germán Taibo, Imeldo Corral, Serafín Avendaño, Alfredo Souto, Francisco Lloréns, Seijo Rubio, Sotomayor, Federico Rivas, Manuel Bujados, Felipe Bello Piñeiro, Castelao, Luis Seoane, Carlos Maside, Arturo Souto, Maruja Mallo, José Frau Ruiz, Julio Maside, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Díaz Pardo, Pesqueira, Lago Rivera, María Antonia Dans, Antonio Tenreiro, José María de Labra, Xaquín Marín, Virxilio, Jaime Quessada, José Luis de Dios, Alfonso Sucasas, Tino Grandío, Xavier Pousa, Ánxel Huete, Dublang, Mercedes Ruibal, Ángel Sevillano.
Catálogo de la muestra colectiva "Arte Joven de Galicia", que se celebra en el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de La Coruña en Julio de 1973 Edición: Coruña, 1973
Título: Arte Joven de Galicia 1973 La Coruña
Edita: Museo Carlos Maside
Depósito Legal: C 325-1973
Rústica, 18 x 16 cm., 58 páginas.
Catálogo de la muestra colectiva "Arte Joven de Galicia", que se celebra en el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de La Coruña en Julio de 1973.
Participan los siguientes artistas: Gustavo Balboa Díaz, Arturo Baltar Santos, Elvira Blanco Regueira, Jesús Blas Lourés, Lino Cabezas Gelabert, Xesús Campos Álvarez, Luis Caparros Esperante, Víctor Casas Julián, Jesús Antonio Caulonga Pereira, Elena Colmeiro, Carmela Correa-Barceló, Felipe Criado Martín, María Antonia Dans, Alberto Datas Panero, Xosé Díaz Arias, José M. De Espona Blanco, Enrique Ferrer Pérez, María Formoso, Carmen Formoso Prego, M. Victoria de la Fuente, Ernesto García Benito, Manuel García de Buciños, Fernando García Varela, María José Lendoiro Díaz, Ana María Longueira Santos, Juan López Piñeiro, Jaime Lorenzo Cabanas, Urbano Lugrís Vadillo, José Llerena Ferro, Xaquín Marín Formoso, Julio Maside Medina, Carlos Merino Fachal, Eladio Mosquera Méndez, M. Luisa Moure Castelao, Jesús Núñez Fernández, Juan José Oliveira Vieítez, Enrique Ortiz Alonso, José Ignacio Pardo Pedrosa, Reimundo Patiño Mancebo, Fernando Paz Escudero, Aurichu Pereira Carballo, Agustín Pérez Bellas, Xavier Pousa, Antonio Quesada Porto, Silverio Rivas, Federico Rodríguez Benítez, Manuel Rodríguez Moldes, Rosendo (Isaac Díaz Arias), Mercedes Ruibal, Antonio Francisco Simón, Alfonso Sucasas, Vicente Vázquez Diéguez, Virxilio (Virxilio Fernández Cañedo).
La exposición fue organizada por el Museo Carlos Maside, patrocinada por el Ayuntamiento de La Coruña y la Dirección General de Bellas Artes.
Catálogo de la exposición de serigrafías de artistas gallegos, en Barcelona 1972. Edición: Barcelona, 1972
Título: Serigrafías de artistas gallegos
Edita: Galería Sargadelos
Depósito Legal: C-617-1972
Rústica, 21 x 13 cm., 12 páginas.
Catálogo de la exposición de serigrafías de artistas gallegos, en Barcelona 1972.
La muestra se celebró en la Galería Sargadelos de Barcelona, del 18 de diciembre de 1972 hasta el 18 de enero de 1973, presentando obras de Virxilio, Luis Seoane, Mercedes Ruibal, Pérez Bellas, M. Antonia Dans, Díaz Pardo, Xaime Quessada, Antonio Quesada, Ventura Cores, Xulio Maside, Xosé Luis de Dios, Vidal Souto, Sesto Novas, Ángel Sevillano, M. Prego, Bofill, Rafael Alonso, Laxeiro, Alberto Datas y Castelao.
Ensayo sobre la pintura realizada en Galicia, por Fernando Mon, publicado en Vigo en 1967 Edición: Vigo, 1967
Título: La pintura actual en Galicia, (Notas para un ensayo)
Textos: Fernando Mon
Edita: Faro de Vigo
Depósito Legal: VG 38-1967
Rústica, 21 x 15 cm. 205 páginas.
Ensayo sobre la pintura realizada en Galicia, por Fernando Mon, publicado en Vigo en 1967.
Textos: "Antecedentes", "Una mirada hacia atrás,", "Entre dos siglos", "Hacia adelante", "Vivencia de Castelao", "Resumen y balance", "Los precursores actuales", "Grupo de afirmación racial", "Grupo de escisión", "La juventud en el momento actual", "Conclusión".
El ensayo de Fernando Mon clasifica a los pintores en cuatro grupos: Precursores actuales, Grupo de afirmación racial, Grupo de escisión y los artistas actuales.
El ensayo abarca a los pintores Carlos Maside, Felipe Bello Piñeiro, Juan Luis López, Imeldo Corral, José Seijo Rubio, Jesús Rodríguez Corredoira, Arturo Souto, Juan Alonso, Armando Suárez Couto, Roberto González del Blanco, Carlos Sobrino Buhigas, Germán Taibo González, Manuel Abelenda Zapata, Carmen Rodríguez de Legísima, Luis Mosquera Gómez, Máximo Ramos, José Frau, Federico Ribas Montenegro, Manuel Bujados, Luis Seoane, Francisco Creo, José Francisco Pérez Martínez, Manuel Prego de Oliver, Urbano Lugrís, Manuel Torres Martínez, Julia Minguillón, Manuel Colmeiro, Dolores Díaz Baliño, Manuel Pesqueira, José Palmeiro, Laxeiro, Antonio Lago Rivera, José María de Labra, Antonio Tenreiro, Manuel Mampaso, Mercedes Ruibal, Tino Grandío, Claudio Varela, Isaac Díaz Pardo, Jesús Núñez, José Ramón Villar Chao, José Luis Rodríguez, Manuel Suaréz Molezún-Pumariega, Concha Bonet, Eva Lloréns, Ramón Vázquez Molezún, María Antonia Dans, Alfonso Abelenda, Mariano García Patiño, Gloria de Llano, Ricardo Segura Torrella, Virxilio Fernández, Jorge Castillo, Xulio Maside, Gustavo Balboa, María Elena Gago, Isabel Malaval, Hermanas Formoso (María de la Concepción y Carmen), Alberto Datas Panero, Ventura Cores Trasmonte, Jaime Quessada, Modesto Paz Camps, Alejandro González Pascual, Raimundo Patiño.