Manuel Gandullo                                       Pintura

Soneto de Carlos Pereira a Manuel Gandullo

Publicado en el Anuario Brigantino 2008 nº 31

A Manuel Gandullo

Carballo de alto porte, limpos ollos,
barba cana que adorna as cicatrices
que a gubia firme e pertinaz do tempo
no teu rostro abertal foi perfilando.

Espíritu de ventos vehementes,
Atlético adaíl, amigo tenro,
fervenza de palabras xenerosas.
Es como un demiúrgo florecido

De abertas mans, inmensas como os campos
que decruen os lobos coas súas poutas,
mais tamen delicadas, como a música

que os teus pinceis impregnan na tersura
dese papel que ansia as tuas caricias
para sentir, nos poros, a beleza

Carlos Pereira