Pintores Gallegos Situación Casa da Cultura de Pontedeume
Praza do Convento
Pontedeume
Casa da Cultura de Pontedeume