Pintores Gallegos Situación do Museu do Vinho de Bairrada
Anadia
Portugal
Museu do Vinho de Bairrada, exposición de Manuel Patinha