Pintores Gallegos Situación da Capela do Hospital
Paseo Marítimo
Cangas do Morrazo
Capela do Hospital, Cangas do Morrazo