LogoBuscador internoLogo
Bibliografía de pintura gallega: Luis Seoane López, (Buenos Aires, 1910-Coruña, 1979)
Catálogo de la exposición que la Fundación Luis Seoane organiza con fondos de la colección institucional en 2011. Edición: Coruña, 2011
Título: Homenaxes a cidades e outros lugares de Luis Seoane
Comisario: Alberto Ruiz de Samaniego
Textos: Alberto Ruiz de Samaniego, Juan Manuel Bonet, Ramón Villares, Xosé Díaz
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 978-84-614-8490-4
Depósito Legal: C 420-2011
Rústica, 21 x 14 cm. 116 páginas, 129 ilustraciones.
Catálogo de la exposición que la Fundación Luis Seoane organiza con fondos de la colección institucional en 2011.
El catálogo contiene 129 ilustraciones, 21 fotografías y 32 diapositivas, 35 pinturas, 12 grabados, 28 reproducciones de portadas de catálogos y 1 dibujo, para "Homenaje a la Torre de Hércules ".
Textos: "Venecia de Luis Seoane", de Alberto Ruiz de Samaniego, "Luis Seoane nas cidades", de Juan Manuel Bonet, "Seoane e Bos Aires", de Ramón Villares, "Os retornos a Galicia", de Xosé Díaz.
Libro editado con motivo del Congreso Internacional Luís Seoane Galicia-Argentina, unha dobre cidadanía, que con motivo del centenario del nacimiento de Luis Seoane, es celebrado en 2010 en Santiago de Compostela. Edición: Coruña, 2011
Título: Emigrante nun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina
Textos: Ramón Villares, Beatriz Sarlo, Mª Luisa Sobrino Manzanares, Hernán M. Díaz, Xosé M. Núñez Seixas, Fernando J. Devoto, Luis Alberto Romero, Diana B. Wechsler, Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Xosé Luís Axeitos, Manuel Castiñeiras, Rosario Portela, Arturo Casas, Xosé Luís Méndez Ferrín, Justo Baramendi y Antón Patiño.
Edita: Consello da Cultura Galega
ISBN: 978-84-92923-22-9
Depósito Legal: VG 655-2011
Rústica, 24 x 17 cm. 493 páginas, 75 ilustraciones.
Libro editado con motivo del Congreso Internacional Luís Seoane Galicia-Argentina, unha dobre cidadanía, que con motivo del centenario del nacimiento de Luis Seoane, es celebrado en 2010 en Santiago de Compostela.
Introducción: "Un congreso para Seoane", de Ramón Villares. Textos: "As Arxentínas de Seoane", de Beatriz Sarlo, "O fardel galego de Seoane ata 1936", de Mª Luisa Sobrino Manzanares, "Institucións da colectividade galega e redes culturais (1940-1960)", de Hernán M. Díaz, "Política dos exiliados e política dos emigrados", de Xosé M. Núñez Seixas, "Cultura e política entre dous mundos: o exilio galego na Arxentina, os debates intelectuais e as tramas de sociabilidade (1936-1963)", de Fernando J. Devoto, "Exilio galego e política arxentina (1936-1976)", de Luis Alberto Romero, "Converxencias, complicidades. Luís Seoane nas redes da cultura antifascista", de Diana B. Wechsler, "Luis Seoane. Unha valoración desde a arte arxentina", Rodrigo Gutiérrez Viñuales, "A 'descoberta' de Galicia por Seoane: unha cultura, un pobo", de Xosé Luís Axeitos, "A arte medieval como esencia da modernidade", de Manuel Castiñeiras, "A Idade Media na obra escrita de Luís Seoane", de Rosario Portela, "O Compromiso como posición no campo cultural. Luís Seoane no campo cultural galego", de Arturo Casas, "Seoane no Fondo dos Espellos. Notas para un libro de memorias que se cadra non escribo", de Xosé Luís Méndez Ferrín, "O exilio e os do interior: acordos e disidencias (1940-1970)", de Justo Baramendi, "Seoane e o Laboratorio de Formas", de Antón Patiño, "As Galicias de Luís Seoane, co exilio de fondo", de Ramón Villares. Anexo: "Bibliografía Luís Seoane".
Catálogo de la exposición "Cen por cen Seoane: 100 anos, 100 lugares", que con motivo del centenario del nacimiento de Luis Seoane se celebra en Coruña Edición: Coruña, 2010
Título: Cen por cen Seoane: 100 anos, 100 lugares
Comisario: Xosé Díaz
Textos: Ramón Villares, Xosé Díaz
Edita: Fundación Caixagalicia
ISBN: 978-84-96982-49-9
Depósito Legal: C 3260-2010
Rústica, 28 x 22 cm., 227 páginas.
Catálogo de la exposición "Cen por cen Seoane: 100 anos, 100 lugares", que con motivo del centenario del nacimiento de Luis Seoane se celebra en Coruña.
Textos: "Seoane e os seus lugares", por Ramón Villares, "Os cen lugares do demiúrgo", por Xosé Díaz.
La muestra se celebra en la sede de la Fundación Caixa Galicia de A Coruña, del 22 de octubre de 2010 al 30 de enero de 2011.
Libro editado con motivo del centenario del nacimiento de Luis Seoane, con reproducciones de xilografías originales de Luis Seoane. Edición: Coruña, 2010
Título: Luís Seoane. Imaxes de Galicia: 72 xilografías orixinais
Textos: Ramón Villares, Miguel Anxo Seixas Seoane, Luis Seoane
Edita: Consello da Cultura Galega
ISBN: 978-84-92923-10-6
Depósito Legal: C 3790-2010
Tapa dura, 300 x 250 cm. 167 páginas, 73 ilustraciones.
Libro editado con motivo del centenario del nacimiento de Luis Seoane, con reproducciones de xilografías originales de Luis Seoane.
Presentación: "Imaxinar Galicia", de Ramón Villares. Textos: "Fitos, ritos e mitos en Imaxes de Galicia", de Miguel Anxo Seixas Seoane, "Limiar a doce cabezas, 1958", de Luis Seoane.
Luis Seoane publica en 1979 "Imágenes de Galicia", obra dedicada a Galicia, en la que se recogen 72 xilografías del artista. El Consello da Cultura Galega publica esta edición comentada de esa publicación original, en el centenario del nacimiento de Seoane.
Conmemorando el centenario del nacimiento de Luis Seoane, se edita este libro que acompaña a la exposición "Luis Seoane: a configuración do posible", comisariada por Alberto Ruiz de Samaniego, que se celebra en la Fundación Luis Seoane del 9 de abril al 4 de julio de 2010. Edición: Coruña, 2010
Título: Diccionario Seoane
Textos: Xosé Luis Axeitos, Xosé Díaz, Antón Patiño, María Antonia Pérez, Xavier Seoane, Ramón Villares
Fotografías: Archivo Fundación Luis Seoane, archivo Xosé Díaz
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 978-84-614-1071-2
Depósito Legal: C 1616-2010
Rústica, 27,5 x 21,5 cm. 266 páginas.
Conmemorando el centenario del nacimiento de Luis Seoane, se edita este libro que acompaña a la exposición "Luis Seoane: a configuración do posible", comisariada por Alberto Ruiz de Samaniego, que se celebra en la Fundación Luis Seoane del 9 de abril al 4 de julio de 2010.
Presentación de Javier Losada de Azpiazu, Alcalde de Coruña, Soledad López, Presidenta de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, y Alberto Ruiz de Samaniego.
Cada una de las entradas de este "Diccionario Seoane", está acompañada de fotografías, copias de documentos, pinturas o dibujos explicativos del texto que acompañan.
Textos en gallego. castellano e inglés. Mas de 100 fotografías, 70 dibujos, numerosas pinturas, grabados, ilustraciones y documentos ilustran este libro.
Artículos: "A Coruña", de Xosé Díaz, "Acción colectiva", de Antón Patiño, "Álbunes", de Xosé Díaz, "Amigos argentinos" y "Amigos españoles", de Ramón Villares, "Amigos galegos en Argentina", de Xosé Luis Axeitos, "Arca", de Xosé Díaz, "Argentina", de Ramón Villares, "Audición radiofónica Galicia emigrante", de Xavier Seoane, "Balcon, Jill", de Xosé Díaz, "Bauhaus", de Antón Patiño, "Castelao", de Xosé Luis Axeitos, "Coimbra / Ricard Salvat", de Xosé Díaz, "Colmeiro, Manuel", de Antón Patiño, "Comunidad judía de Buenos Aires", de Xosé Díaz, "Crónica y periodismo", de Xavier Seoane, "Cunqueiro, Álvaro", "Chos Malal", "Dialéctica", "Díaz Pardo, Isaac", "Dibujo" y "Diseño", de Xosé Díaz, "Editoriales / Editar", de Xosé Luis Axeitos, "Eiroa, Xosé", de Antón Patiño, "Emigración", de Ramón Villares, "Ensayo y pensamiento", de Xosé Díaz, "Exilio", de Xosé Luis Axeitos, "Expresionismo" y "Figuración", de Antón Patiño, "Frontini, Norberto A.", "FUE" y "Galicia Hoy", de Xosé Luis Axeitos, "Galleguismo/Autonomía", de Ramón Villares, "García Lorca, Federico", "Grabado" y "Gráfica", de de Xosé Díaz, "Grosz, George", de Antón Patiño, "Homenaje a la Torre de Hércules" e "Ilustración" de Xosé Díaz, "Kafka, Franz", de Antón Patiño, "Laboratorio de Formas de Galicia", de Xosé Díaz, "Laxeiro", de Antón Patiño, "Ledo, Xohán", de Xosé Díaz, "Leger, Fernand", de Antón Patiño, "Literatura", "Magdalena", "Maruxa" y "Maside, Carlos", de Xosé Díaz, "Medioevo", de Xosé Luis Axeitos, "Milán", "Montero Díaz, Santiago", "Mujica Láinez, Manuel", "Muralismo", "Museo Carlos Maside", "Narración y "O Castro de Samoedo" de Xosé Díaz, "Paisaje" y "Patiño, Reimundo", de Antón Patiño, "Peronismo", de Ramón Villares, "Picasso" y "Pintura", de Antón Patiño, "Poesía", de Xosé Díaz, "Prehistoria", de Antón Patiño, "Premio Palanza", de Xosé Luis Axeitos, "Ranelagh" y "Revistas en Galicia (antes de 1936)", de Xosé Díaz, "Revistas/publicaciones en Argentina", de María Antonia Pérez, "Rossi, Attilio" y "San Andrés de Teixido", de Xosé Díaz, "Santiago de Compostela", de Ramón Villares, "Sargadelos", de Xosé Díaz, "Seminario de Estudios Gallegos", de Ramón Villares, "Teatro" y "Teatro Municipal General San Martín", de Xosé Díaz, "Unamuno, Miguel de", de Xavier Seoane, "Universidad de Santiago", de Ramón Villares, "Valle-Inclán, Ramón del", de Xavier Seoane, "Viajes y exposiciones a ciudades fuera de la Argentina", de Xosé Díaz.
La revista Galegos dedica en su número 7 varios artículos a Luis Seoane Edición: Santiago de Compostela, 2009
Título: Galegos
Textos: Isaac Díaz Pardo, Xosé Díaz Arias de Castro, Concha Otero Vázquez, Antón Patiño, José Daniel Buján Núñez, María del Rosario Portela Yáñez y otros
Edita: Ézaro ediciones
ISSN: 1889-2590
Depósito Legal: VG 549-2008
Rústica, 34 x 25,5 cm., 195 páginas.
La revista Galegos dedica en su número 7 varios artículos a Luis Seoane.
Textos sobre Luis Seoane: "Como coñecín a Luís Seoane", por Isaac Díaz Pardo, "Seoane, as formas e as ideas", por Xosé Díaz Arias de Castro, "Luís Seoane, tradición e vangarda", por Concha Otero Vázquez, "Os camiños de Seoane", por Antón Patiño, "Luís Seoane e o gravado", por José Daniel Buján Núñez, "A Idade Media na obra de Luís Seoane", por María del Rosario Portela Yáñez, "Luís Seoane dialoga con Vicky Linares e Córdova Iturburu: unha vida contada na radio", por Luis Seoane, Vicky Linares, Córdova Iturburu, Ramón Villares Paz, María del Rosario Portela Yáñez.
Portada: "Chaleco ocre", óleo s/lienzo, Luis Seoane.
Catálogo de obras sobre la imagen de la Torre de Hércules, presentes en la muestra celebrada en Coruña Edición: Coruña, 2008
Título: A Coruña, a cidade na arte: A Torre de Hércules
Textos: Carmen Pena López, Xosé Lois Martínez Suárez
Fotografías: Alfonso Rego López, Xulio Rey, Joaquín Cortés, Luis Carré, Xoán Piñón, Juan Rodríguez, Vari Caramés, José V. Caruncho, Jorge Barreiro, Yolanda Ferrer y otros
Edita: Museo de Belas Artes da Coruña
ISBN: 978-84-453-4705-8
Depósito Legal: C 4611-2008
Rústica, 17 x 25 cm. 94 páginas.
Catálogo de obras sobre la imagen de la Torre de Hércules, presentes en la muestra celebrada en Coruña.
La exposición "A Coruña, a cidade na arte: A Torre de Hércules", se celebro en el Museo de Belas Artes da Coruña entre diciembre de 2008 y marzo de 2009.
El catálogo presenta obras de Jenaro Pérez Villaamil, Ricardo Balaca, Antonio Caula y Concejo, Juan Martínez Abades, Alejandro Ferrant, Pablo Ruiz Picasso, Alfredo Souto Cuero, Camilo Díaz Baliño, Álvaro Cebreiro, Manuel Abelenda Zapata, Luis Seoane, Manuel Castro Gil, José María Labra, Urbano Lugrís González, Antonio Lago Rivera, Alejandro González Pascual, Tino Grandío, Antonio Tenreiro Brochón, Jorge Peteiro, José Vázquez Caruncho, Vari Caramés, Roberto González Fernández, Juan Rodríguez y Miguelanxo Prado, entre otros.
Catálogo de la exposición "Buenos Aires: Escenarios de Luís Seoane", que se celebra del 4 de octubre al 9 de diciembre de 2007 en la Fundación Luis Seoane. Edición: Coruña, 2007
Título: Buenos Aires: Escenarios de Luís Seoane
Comisariado: Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Miguel Anxo Seixas Seoane
Textos: Xosé Luis Axeitos, Guillermo Gasió, Ramón Gutiérrez, Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Nelly Perazzo, Horacio Salas, Miguel Anxo Seixas Seoane
Fotografías: Pablo Miguel Algañaraz Arana, Xenaro Martínez Castro, Néstor Paz, Xoán Piñón
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 978-84-611-9457-5
Depósito Legal: C 3148-2007
Rústica, 27 x 21 cm. 515 páginas, 717 ilustraciones y fotografías.
Catálogo de la exposición "Buenos Aires: Escenarios de Luís Seoane", que se celebra del 4 de octubre al 9 de diciembre de 2007 en la Fundación Luis Seoane.
Presentaciones: Javier Losada de Azpiazu, Presidente de la Fundación Luis Seoane, Silvia Longueira Castro, Directora de la Fundación Luis Seoane y Mauro Varela Pérez, Presidente de la Fundación Caixa Galicia.
Textos: "Escenarios de Luís Seoane en Bos Aires. Razóns para un proxecto", de Rodrigo Gutiérrez Viñuales y Miguel Anxo Seixas Seoane, comisarios de la muestra, "Bos Aires e a súa arquitectura", de Ramón Gutiérrez, "Seoane no centro. Algúns itinerarios pola arte en Bos Aires (1936-1953)", de Rodrigo Gutiérrez Viñuales, "A obra de Luis Seoane de 1936 a 1979", de Nelly Perazzo, "Luis Seoane: home de dous mundos", de Horacio Salas, "Luis Seoane e a política galega en Arxentina. Materiais para unha investigación", de Guillermo Gasió, "Anoarse á terra", de Xosé Luis Axeitos, "Cronoloxía de Luis Seoane", de Miguel Anxo Seixas Seoane
Conmemorando el décimo aniversario de la Fundación Luis Seoane, en Coruña, se celebra la exposición "Buenos Aires: Escenarios de Luís Seoane", exposición que recrea la vida de Seoane en la capital porteña. Profusamente ilustrado, cientos de imágenes, fotografías, dibujos, carteles, diapositivas, recortes de prensa, acompañan los textos explicativos de la vide de Luis Seoane en Buenos Aires.
Catálogo de la exposiciones de dibujos e ilustraciones de Luis seoane que se celebran en la Fundación Luis Seoane, en la Fundación Caixa Galicia en Lugo y en la Fundación Caixa Galicia en Ferrol, durante 2007. Edición: Coruña, 2007
Título: Itinerario do trazo: debuxo e ilustración de Luís Seoane
Comisariado: Valeriano Bozal
Textos: Valeriano Bozal, María Victoria Carballo-Calero, Jaime Brihuega
Fotografías: Raúl Fernández Ferreiro, Xenaro Martínez Castro
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 978-84-611-6245-1
Depósito Legal: C 958-2007
Rústica, 22,5 x 23 cm. 418 páginas, 334 ilustraciones.
Catálogo de la exposiciones de dibujos e ilustraciones de Luis seoane que se celebran en la Fundación Luis Seoane, en la Fundación Caixa Galicia en Lugo y en la Fundación Caixa Galicia en Ferrol, durante 2007.
Presentaciones: Carmen Calvo, Ministra de Cultura, Javier Losada de Azpiazu, Presidente de la Fundación Luis Seoane, Mauro Varela Pérez, Presidente de la Fundación Caixa Galicia, Silvia Longueira Castro, Directora de la Fundación Luis Seoane y Valeriano Bozal, Comisario de la exposición.
Textos: "Luis Seoane, debuxante", de Valeriano Bozal, "Figurando recordos, a figuración da nostalxia e o recordo...", de María Victoria Carballo-Calero, "Persistencia e mutación dos signos: as linguaxes visuais tras a guerra civil e no tránsito do exilio", de Jaime Brihuega.
El catálogo de la exposición consta de 214 piezas, cuya reproducción se incluye en este catálogo, una completa biografía y bibliografía sobre Luis Seoane.
Catálogo de la exposición "Homenaje a la Torre de Hercules: 49 dibujos por Luis Seone: [1944-2004] sesenta años de su publicación", que se celebra en la Fundación Luis Seoane de diciembre de 2004 a junio de 2005. Edición: Coruña, 2004
Título: Homenaje a la Torre de Hercules: 49 dibujos por Luis Seone: [1944-2004] sesenta años de su publicación
Textos: Silvia Longueira Castro, Moises Barcia, Jesús A. Sánchez García, Rosa Espiñira Pan
Fotografías: Archivo Municipal de La Coruña, archivo Fundación
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 84-609-3697-X
Depósito Legal: C 2968-2004
Rústica, 21 x 19 cm. 124 páginas, 51 ilustraciones.
Catálogo de la exposición "Homenaje a la Torre de Hercules: 49 dibujos por Luis Seone: [1944-2004] sesenta años de su publicación", que se celebra en la Fundación Luis Seoane de diciembre de 2004 a junio de 2005.
Prólogo de Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde de La Coruña. Textos: "La realidad de Luis Seoane", de Silvia Longueira Castro, "Luis Seoane en la International Book Ilustration de 1946", de Moises Barcia, "Con los ojos abiertos", de Jesús A. Sánchez García, "Antología de textos", con una introducción de Rosa Espiñira Pan, finalmente un grupo de escritos de Luis Seoane sobre la Torre de Hércules, A Coruña, y sobre otros artistas.
Catálogo de la exposición de acuarelas de Luis Seoane que se celebra en la Fundación Luis Seoane entre enero y marzo de 2003. Edición: Coruña, 2003
Título: Luis Seoane: acuarelas
Comisariado: Rosa Espiñeira Pan
Textos: Rosa Espiñeira Pan, Reiner Schiestl, Xaquín Chaves, Paula S. Fernández Bañuelos
Fotografías: Xoán Piñón, archivo Maruxa Seoane
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 84-607-6615-2
Depósito Legal: C 28-2003
Rústica, 22,5 x 23 cm. 111 páginas, 91 ilustraciones, 6 fotografías.
Catálogo de la exposición de acuarelas de Luis Seoane que se celebra en la Fundación Luis Seoane entre enero y marzo de 2003.
Saluda de Maruxa Fernández, viuda de Luis Seoane, presentación de Rosa Espiñeira Pan. Textos: "Nos brancos intesticios", de Xaquín Chaves, "A memoria da paisaxe", de Paula S. Fernández Bañuelos, texto de Luis Seoane para o catálogo dunha mostra súa en Víctor Najmías Art Gallery Internacional de Buenos Aires (1976-1977).
El libro dedicado a la exposición cataloga 88 acuarelas de Luis Seoane, incluye dos imágenes en b/n de acuarelas de 1946, un cartel de la exposición de acuarelas de Luis Seoane en la Galería Viau de Buenos Aires, en 1947, e incluye una biografía del intelectual gallego.
Catálogo de la exposición "Seoane e a vangarda. Os seus mestres, os seus amigos", con la que se inaugura la sede definitiva de la Fundación Luis Seoane, que se celebra del 9 de mayo 2003 al 9 de julio de 2003. Edición: Coruña, 2003
Título: Seoane e a vangarda. Os seus mestres, os seus amigos
Comisariado: María Luisa Sobrino Manzanares
Textos: María Luisa Sobrino Manzanares, Valeriano Bozal, Alberto Corazón, Xosé Díaz Arias de Castro, Isaac Díaz Pardo, José Antonio Durán, Daniel Giralt Miracle, Marisa Mayoral, Antón Patiño, Enric Satué, Xavier Seoane
Fotografías: Galería MUM, Galería Guillermo de Osma, Galería Barbié, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Museo Carlos Maside, Museo de Castrelos y Museo Fernand Léger Biot.
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 84-607-7592-5
Depósito Legal: C 825-2003
Rústica, 27 x 21 cm. 105 páginas, 25 ilustraciones.
Catálogo de la exposición "Seoane e a vangarda. Os seus mestres, os seus amigos", con la que se inaugura la sede definitiva de la Fundación Luis Seoane, que se celebra del 9 de mayo 2003 al 9 de julio de 2003.
Presentación de Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde de La Coruña. Textos: "Seoane e a vangarda, os seus mestres, os seus amigos", de María Luisa Sobrino Manzanares, "Luis Seoane", de Valeriano Bozal, "Papel, madera, agua y grafito", de Alberto Corazón, "Vangarda, identidade e compromiso na obra de Seoane", de Xosé Díaz Arias de Castro, "Seoane dende o século XXI", de Isaac Díaz Pardo, "Historia de una amistad", de José Antonio Durán, "Luis Seoane y la cultura gráfica", de Daniel Giralt Miracle, "Recordo de Seoane", de Marisa Mayoral, "Luis Eoane: retrato de esguello", de Antón Patiño, "Una obra de arte premonitoria", de Enric Satué, "Resistencia y maxisterio", de Xavier Seoane.
El catálogo incluye obras de Henri Matisse, Joaquín Torres-García, Pablo Picasso, Fernand Léger, Manuel Ángeles Ortiz, Carlos Maside, Francisco Bores, Maruja Mallo y Óscar Domínguez.
Libro de investigación que recoge la presencia de Luis Seoane en la prensa, en el período entre 1929 y 1979. Edición: Coruña, 2003
Título: Luis Seoane a través da Prensa (1929-1979)
Textos: María Antonia Pérez Rodríguez
Edita: Ediciós do Castro
ISBN: 84-8485-119-2
Depósito Legal: C 1.853-2003
Rústica, 24 x 17 cm. 363 páginas, 24 ilustraciones.
Libro de investigación que recoge la presencia de Luis Seoane en la prensa, en el período entre 1929 y 1979.
El libro representa un completo estudio de la vida y obra de Luis Seoane, su reflejo en la prensa escrita, entre los años 1929 y 1979, que la autora divide en capitulos, primero entre 1929-1949, segundo entre 1950-1955, tercero entre 1956-1962, cuarto entre 1963-190 y quinto entre 1971-1979.
Transcripciones de las intervenciones que por iniciativa de Manuel Lueiro Rey se realizan en el Grove, en homenaje a Luis Seoane en primer aniversario de su fallecimiento. Edición: Coruña, 2001
Título: Homenaxe a Luis Seoane
Textos: Manuel Lueiro Lores, Manuel Lueiro Rey, Rafael Dieste, Basilio Losada, Xesús Alonso Montero, Enrique Azcoaga, Arturo Cuadrado, Xesús Campos, Antonio Chaves, Antón Alonso Fontán, Cuña Novás, Bernardino Graña, Alfredo Conde, Carlos Oroza, Salvador Gardía Bodaño, Uxío Novoneyra y Rafael Alberti.
Edita: Ediciós do Castro
ISBN: 84-8485-018-8
Depósito Legal: C 1251-2001
Rústica, 21 x 14 cm. 130 páginas, 4 ilustraciones.
Transcripciones de las intervenciones que por iniciativa de Manuel Lueiro Rey se realizan en el Grove, en homenaje a Luis Seoane en primer aniversario de su fallecimiento.
Textos: "Razón de unas palabras", de Manuel Lueiro Lores, "Palabras de apertura de las jornadas", de Manuel Lueiro Rey, texto de la conferencia de Rafael Dieste, texto de la intervención de Basilio Losada, texto de la intervención de Xesús Alonso Montero, texto de la intervención de Enrique Azcoaga, texto de la intervención de Arturo Cuadrado, recital de poesía presentado por Xesús Campos, poesías de Antonio Chaves, Antón Alonso Fontán, Cuña Novás, Bernardino Graña, Alfredo Conde, Carlos Oroza, Salvador Gardía Bodaño, Uxío Novoneyra y Rafael Alberti.
Catálogo de las exposiciones sobre la faceta como grafista de Luis Seoane, que se celebran en el Centro Galego de Arte Contemporánea y el Instituto Valenciano de Arte Moderno en 1999 Edición: Santiago, 1999
Título: Luis Seoane, grafista
Comisariado: Josep Salvador
Textos: Josep Salvador, Enric Satué, Raquel Pelta
Fotografías: Xoán Piñón, Xenaro Martínez Castro, Archivo del Museo de Pontevedra, Juan García Rosell, IVAM
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 844532646-5
Depósito Legal: V 5272-1999
Rústica, 23 x 21 cm., 152 páginas, numerosas ilustraciones y fotografías.
Catálogo de las exposiciones sobre la faceta como grafista de Luis Seoane, que se celebran en el Centro Galego de Arte Contemporánea y el Instituto Valenciano de Arte Moderno en 1999
Presentación de Miguel Fernández Cid, Director del Centro Galego de Arte Contemporánea, CGAC, y de Juan Manuel Bonet, Director del Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM.
Textos: "El grafismo de Luis Seoane", de Josep Salvador, "Tres libros por diez pesos", de Enric Satué, "Con el pan, el libro", de Raquel Pelta. Textos en Castellano, Gallego e Inglés.
Catálogo de la exposición sobre la producción cartelística de Luis Seoane, realizada en Coruña en 1998. Edición: Coruña, 1998
Título: Luis Seoane: Obra cartelística
Textos: Daniel Giralt-Miracle, Antón Patiño, Luis Seoane
Fotografías: Juán Rodríguez
Edita: Fundación Luis Seoane
Depósito Legal: C 1585-1998
Rústica, 24 x 17 cm. 117 páginas, 30 ilustraciones.
Catálogo de la exposición sobre la producción cartelística de Luis Seoane, realizada en Coruña en 1998.
Presentación de Alberto González-Alegre, Director de la Fundación Luis Seoane. Textos: "Luis Seoane, creador gráfico e cartelista", por Daniel Giralt-Miracle, "A memoria das formas", por Antón Patiño, "Arte publicitario argentino" y "Hacia un diseño que considere las particularidades de cada pais", por Luis Seoane. (Textos en gallego y castellano).
El catálogo reproduce 30 carteles realizados por Luis Seoane
Libro sobre la relación y el trabajo de Luis Seoane con el teatro, como creador, ilustrador, editor, escenógrafo y crítico. Edición: Coruña, 1996
Título: Luis Seoane e o teatro
Textos: Lino Braxe, Xavier Seoane
Edita: Ediciós do Castro
ISBN: 84-7492-808-7
Depósito Legal: C 992-1996
Rústica, 24 x 17 cm. 262 páginas, 80 ilustraciones.
Libro sobre la relación y el trabajo de Luis Seoane con el teatro, como creador, ilustrador, editor, escenógrafo y crítico.
Estructurado en cuatro apartados: "Textos de Luis Seoane sobre teatro publicados na revista «Galicia emigrante» (1954-1959", "A audición radial «Galicia emigrante» e o teatro (1954-1971", "Figuracións" y "Textos sobre teatro aparecidos en diversas publicacións".
Portada: "A actriz", óleo de Luis Seoane, 1972.
Una biografía en imágenes de Luis Seoane, coordinada por Xosé Cid Cabido, publicada por Edicións Xerais de Galicia en 1994. Edición especial para el Día das Letras Galegas 1993. Edición: Coruña, 1994
Título: Luis Seoane 1910 unha fotobiografía 1979
Textos: Xosé Neira Vilas, Xavier Seoane y Xosé Luís Axeitos
Fotografías: VV.AA.
Edita: Edicións Xerais de Galicia
ISBN: M-7507-796-X
Depósito Legal: M 12.067-94
Cartoné, 28 x 21 cm. 233 páginas, 397 ilustraciones.
Una biografía en imágenes de Luis Seoane, coordinada por Xosé Cid Cabido, publicada por Edicións Xerais de Galicia en 1994.
Edición especial para el Día das Letras Galegas 1993.
Textos: "Lembranza de Luis Seoane", por Xosé Neira Vilas, "a obra literaria de Luís Seoane", por Xosé Luís Axeitos, "Importancia do artista e creador Luís Seoane na cultura galega contemporánea", por Xavier Seoane.
El libro incluye numerosa documentación y reproducciones de textos de otros autores, pinturas y grabados, así como fotografías de las distintas etapas en la vida de Luís Seoane.
Número 4 de la serie "A nosa cultura", publicado en 1985, (1ª edición) y 1994 (2ª edición) sobre Luis Seoane. Edición: Vigo, 1994
Título: A Nosa Terra. Luis Seoane, compromiso e paixón criadora
Textos: Isaac Díaz Pardo, Antonio Pérez Prado, Bieito Alonso Fernández, Ricardo Carvalho Calero, Enrique Ortiz, Basilio Losada, Xosé Neira Vilas, Felipe Criado, X.L. Axeitos, Xosé Díaz, X. Enrique Acuña, Singwart Blum, Antón Capelán, Pilar Corredoira, Xavier Seoane, Fernando M. Vilanova, Reimundo Patiño, Manuel Facal, Felipe Senén, Francisco Pillado Mayor y Pilar Pallarés
Fotografías: VV.AA.
Edita: Promocións Culturais Galegas S.A.
Rústica, 33 x 24 cm. 111 páginas, 115 ilustraciones.
Número 4 de la serie "A nosa cultura", publicado en 1985, (1ª edición) y 1994 (2ª edición) sobre Luis Seoane.
Textos: "0 siñificado da vida e da obra", de Isaac Díaz Pardo, "Lembranza de Seoane na sua Buenos Aires", de Antonio Pérez Prado, "Seoane e o galeguismo", de Bieito Alonso Fernández, "Algo sobre Luís Seoane", de Ricardo Carvalho Calero, "A mensaxe dun emigrante", de Enrique Ortiz, "Seoane e a Galicia mítica", de Basilio Losada, "Seoane e Cuba", de Xosé Neira Vilas, "En lembranza e homenaxe dun mestre e amigo", de Felipe Criado, "Nos prelos de alén mar", de X.L. Axeitos, "O deseño gráfico e a modernidade", de Xosé Díaz, "De tempo de loitas, estampas e traicións", de X. Enrique Acuña, "Unha despedida dolorosa", de Singwart Blum, "Primeiras acometidas contra a torre de marfil", de Antón Capelán, "A obra mural", de Pilar Corredoira, "A raiz, a viaxe, a espiral", de Xavier Seoane, "Seoaue, a arte como significado", de Fernando M. Vilanova, "A liña que tracexa o alento da vida", de Reimundo Patiño, "lmaxes de Galicia", de Manuel Facal, "As formas han de ter patria, coma as linguas...", de Felipe Senén, "Luís Seoane e o teatro", de Francisco Pillado Mayor, "Poemas no fardel dun exiliado", de Pilar Pallarés y "Biobibliografía", de F. Pillado.
Portada: fotografía de Luis Seoane, por Greta Stern.
Libro dedicado a la vida y obra de Luis Seoane en sus distintas facetas como pintor, grabador, ilustrador, escritor... artista. Edición: Coruña, 1994
Título: Luís Seoane: a forma da patria
Textos: Xulio Cuba
Fotografías: VV.AA.
Edita: Edicións Espiral Maior S.L.
ISBN: 84-88137-24-9
Depósito Legal: C 291-94
Rústica, 24 x 17 cm. 82 páginas, 74 ilustraciones.
Libro dedicado a la vida y obra de Luis Seoane en sus distintas facetas como pintor, grabador, ilustrador, escritor... artista.
Textos: "Limiar, "Os anos mozos", "O exilio 1936-1963", "A Volta do emigrante: 1963-", "O artista", "O pintor", "O muralista", "O gravador", "O iiustrador", "O escritor", "A poesía", "O teatro", "O ensaio", "Seoane e o libro galego", "O libro galego en América", "A voita do exilio", "Sobre a biografia de Luís Seoane", "Sobre a arte de Luís Seoane", "Sobre a literatura de Luís Seoane", "Para unha historia do libro galego" y "Propostas de itinerarios", de Xulio Cuba.
Libro dedicado a la vida y obra de Luis Seoane, escrito por Xosé Díaz, publicado en 1994 Edición: Coruña, 1994
Título: Luís Seoane: a forxa da modernidade
Textos: Xosé Díaz
Edita: Vía Láctea Editorial y Ayuntamiento de A Coruña
ISBN: 84-86531-80-2
Depósito Legal: C 501-94
Cartoné, 18,5 x 12 cm. 110 páginas, 49 ilustraciones.
Libro dedicado a la vida y obra de Luis Seoane, escrito por Xosé Díaz, publicado en 1994
Introducción de Xosé Díaz, textos: "Os primeiros pasos", desde el nacimiento de Luis Seoane, hasta su carrera de abogado, "O combate polas ideas", sobre los tiempos de sus estudios en Santiago, su asentamiento en Coruña y la campaña del estatuto de Galicia, "Prantos e silencios", sobre la guerra y la salida hacia Buenos Aires, "A forxa americana", el regreso a Buenos aires, su trabajo como ilustrador, pintor, grabador, etc., "Retorno a Jacobusland", sobre los viajes de Luis Seoane.
Libro editado con motivo del Día das Letras Galegas 1994, dedicado a la figura de Luis Seoane. Edición: Vigo, 1994
Título: Luís Seoane: Día das Letras Galegas 1994
Textos: Xesús Alonso Montero, Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, Isaac Díaz Pardo, Francisco Fernández del Riego, Arcadio López-Casanova, Manuel Núñez Rodríguez, Ricardo Palmás
Edita: Xunta de Galicia
ISBN: 84-453-1054-2
Depósito Legal: PO 171-94
Rústica, 20 x 13,5 cm. 223 páginas.
Libro editado con motivo del Día das Letras Galegas 1994, dedicado a la figura de Luis Seoane.
Prólogo de Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Nota preliminar de Xesús Alonso Montero
Textos: "Achegamento a Luís Seoane", de Xesús Alonso Montero, "Luís Seoane: cronoloxía", de Xesús Alonso Montero, "Bibliografía", de Victoria Ruiz de Ojeda, "Luís Seoane e os emprendementos recuperadores da memoria histírica de Galiza", de Isaac Díaz Pardo, "Prensa e radio no labor literario de Luís Seoane", de Francisco Fernández del Riego, "A poesía de Luís Seoane", de Arcadio López-Casanova, "Seoane e o concepto de verdade na arte", de Manuel Núñez Rodríguez, "Luís Seoane e o teatro", de Ricardo Palmás. Dos apéndices, el primero con textos de Luís Seoane, el segundo con textos sobre Luís Seoane.
Libro dedicado a la vida y obra de Luis Seoane, escrito por Helena González Fernández, editado por la Editorial Galaxia en 1994 Edición: Vigo, 1994
Título: Luís Seoane: vida e obra
Textos: Helena González Fernández
Edita: Editorial Galaxia
ISBN: 84-7154-894-1
Depósito Legal: PO 128-94
Rústica, 20 x 13,5 cm. 205 páginas.
Libro dedicado a la vida y obra de Luis Seoane, escrito por Helena González Fernández, editado por la Editorial Galaxia en 1994
Textos: "Unha biografía do exilio", "As iniciativas culturais, unha arma para a concienciación", "A Galicia interior e a Galicia exterior: dúas visións enfrontadas, dúas polémicas", "O compromiso coa Nación", "Ideoloxía lingüística e praxe", "Obra en prosa", "O teatro", "Obra poética", "Importancia das coordenadas temporais na súa obra literaria", "Poesía civil no exilio: unha poética carente de receptor", "Poética", "Conclusión", seguida de anexos, con tres textos originales de Luis Seoane.
Primero de los libros de la Colección Grandes Pintores, editado por la Diputación de A Coruña, dedicado a Luis Seoane. Edición: Coruña, 1991
Título: Luis Seoane
Textos: C. Otero Vázquez
Fotografías: R. Quintero
Edita: Diputación de A Coruña
ISBN: 84-86040-52-3
Depósito Legal: C 193-91
Cartoné, 29,5 x 24 cm. 228 páginas, 201 ilustraciones y 32 fotografías b/n.
Primero de los libros de la Colección Grandes Pintores, editado por la Diputación de A Coruña, dedicado a Luis Seoane.
Presentación de Salvador Fernández Moreda, Presidente de la Diputación de Coruña y prólogo de Manuel Núñez Rodríguez, Catedrático de Historia del Arte de la USC.
Textos: I Personalidad y labor artística: "Primeros años: Santiago de Compostela", "La Segunda República", "El exilio político: Buenos aires", "Hacia la definición de su propia poética", "El reencuentro con Galicia", "Los últimos años".
II Constantes en la obra plástica de Luis Seoane. Epílogo: "Así recuerdo a Luis Seoane" y Notas Bibliográficas y un apéndice con datos sobre su obra literaria, artículos, grabados, libros y carpetas de dibujos, ilustración de libros, exposiciones, obras en museos y una síntesis bibliográfica.
Catálogo de la exposición sobre la obra de Luis Seoane que celebran en colaboración la Xunta de Galicia y el Concello de Coruña en el décimo aniversario del fallecimiento de Seoane. Edición: Coruña, 1989
Título: L. Seoane
Comisario: Luis Rei Núñez
Textos: Domingo García Sabell, Isaac Díaz Pardo, Andrés Trapiello, María Luisa Sobrino, Luis Rei Núñez, Juan Manuel Bonet, Conchita Otero, Pilar Corredoira, Rosa Espiñeira
Fotografías: Xoán Piñón
Edita: Concello de Coruña
ISBN: 84-453-0013-X
Depósito Legal: C 314-89
Rústica, 28 x 22 cm. 206 páginas, 296 ilustraciones.
Catálogo de la exposición sobre la obra de Luis Seoane que celebran en colaboración la Xunta de Galicia y el Concello de Coruña en el décimo aniversario del fallecimiento de Seoane.
Presentación de Alfredo Conde Cid, Conselleiro de Cultura y Deportes de la Xunta de Galicia, Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde de La Coruña y Bonifacio Borreiros Director Xeral de Cultura.
Textos: "Luis Seoane", por Domingo García Sabell, "Significado da vida e da obra de Luis Seoane", por Isaac Díaz Pardo, "Os prelos de Alén-mar", por Andrés Trapiello, "Na mocidade, Compostela", por María Luisa Sobrino, "Visita ó Seoane plural", por Luis Rei Núñez, "Para un retrato de Luis Seoane: o pintor", por Juan Manuel Bonet, "O pensamento artístico de Seoane", por Conchita Otero, "A exaltación da cor", por Pilar Corredoira, "Escolma de textos", por Rosa Espiñeira.
Catalogación de 11 grabados en madera de Luis Seoane. Edición: Sada, 1980
Título: O cartafol de Luis Seoane. O Meco
Textos: D.P.
Edita: Edicións do Castro
ISBN: 84-7492-026-4
Depósito Legal: c-149-1980
Rústica, 23 x 16 cm., 17 páginas, ilustracioes b/n.
Catalogación de 11 grabados en madera de Luis Seoane.
De esta edición de 100 ejemplares numerados, los quince primeros están acompañados de una serie completa de los grabados, firmados y numerados por el autor.
Catálogo de la exposición de grabados de Luis Seoane en 1975 Edición: Coruña, 1975
Título: Luis Seoane
Textos: Xoan Ledo
Edita: Galerías Ceibe y Mestre Mateo
Depósito Legal: C-605-75
Rústica, 18 x 18 cm., 62 páginas.
Catálogo de la exposición de grabados de Luis Seoane en 1975
El libro reproduce 33 grabados en b/n de Luis Seoane, para las exposiciones que se realizan en las galerías Ceibe y Mestre Mateo, en 1975.
Textos de Xoan Ledo.
Luis Seoane, colectivas, ensayos, certámenes, otras publicaciones

Catálogo de la Colección de Arte Contemporáneo Español de Gas Natural Fenosa Edición: Coruña, 2014
Título: Colección de Arte Contemporáneo Español de Gas Natural Fenosa
Comisariado: Ignacio García Gómez del Valle
Textos: Carmen Bernárdez, Carlos Cánovas, Xosé Antón Castro, Virginia Torrente
Fotografías: Xoán Piñón, Pablo Candamio, Yolanda Ferrer, Tono Arias, David Campos, PH Catalani, Pedro Sánchez
Edita: Gas Natural Fenosa
ISBN: 978-84-617-0135-3
Depósito Legal: C 996-2014
Rústica, 28 x 21 cm., 328 páginas.
Catálogo de la Colección de Arte Contemporáneo Español de Gas Natural Fenosa.
Presentación Salvador Gabarró, Presidente de Gas Natural Fenosa, Carmen Fernández Rivera, Directora del Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa (MAC).
Textos de Carmen Bernárdez Sanchís, Carlos Cánovas, Xosé Antón Castro y Virginia Torrente.
Entre los artistas en el capítulo "El peculiar vanguardismo histórico", se encuentran Manuel Ángeles Ortiz, Francisco Bores, Leandre Cristòfol, Juan Manuel Díaz C aneja, Óscar Domínguez, Julio González, Ismael González de la Serna, Nicolás de Lekuona, Maruja Mallo, Joan Miró, Alfonso de Olivares, Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, José Suárez, Joaquín Torres-García, Hernando Viñes.
Entre los artistas en el capítulo "De la posguerra a los años cincuenta: de la figuración al reconocimiento internacional del informalismo", figuran José Caballero, Rafael Canogar, Martín Chirino, Antoni Clavé, Equipo 57, Will Faber, Eugenio Fernández Granell, Mathias Goeritz, Paco Gómez, José Guerrero, Agustín Ibarrola, Antonio Lago Rivera, Manuel Millares, Lucio Muñoz, Albert Ràfols-Casamada, Gerardo Rueda, Pablo Serrano, Antoni Tàpies, Esteban Vicente.
Entre los artistas en el capítulo "La complejidad de los años sesenta y setenta", figuran Eduardo Arroyo, Elena Asíns, Juan Barjola, Enrique Brinkmann, Jorge Castillo, Equipo Crónica, Alfonso Fraile, Amadeo Gabino, Juan Genovés, José Hernández, Salvador Victoria.
Entre los artistas en el capítulo "La primera posmodernidad y los géneros diferenciados. Los primeros años ochenta del siglo XX", figuran Jorge Barbi, Miquel Barceló, Joan Brossa, José Manuel Broto, Carmen Calvo, Miguel Ángel Campano, Nacho Criado, Esther Ferrer, Ferrán García Sevilla, Luis Gordillo, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Francisco Leiro, Eva Lootz, Juan Navarro Baldeweg, Antón Patiño, Manolo Paz, Guillermo Pérez Villalta, Manolo Quejido, Simeón Saiz Ruiz, Adolfo Schlosser, Soledad Sevilla, José María Sicilia, Susana Solano, Juan Ugalde.
Entre los artistas en el capítulo "La conciencia postmoderna bajo la estela de Duchamp. El arte después de la segunda mitad de los ochenta al nuevo milenio", figuran Antoni Abad, Ignasi Aballí, Chema AlvarGonzález, Javier Baldeón, Darío Basso, Bleda y Rosa, Daniel Canogar, Carlos Cánovas, Vari Caramés, Alejandro Corujeira, Luis Cruz Hernández, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Cristóbal García Rodero, Alberto García Alix, Susy Gómez, Cristina Iglesias, Prudencio Irazabal, Pello Irazu, Manolo Laguillo, Chema Madoz, Ángel Marcos, Isabel Muñoz, Rafael Navarro, Marina Núñez, Jaume Plensa, Humberto Rivas, Juan Uslé, Manuel Vilariño.
Entre los artistas en el capítulo "Las poéticas del nuevo milenio", fihuran Lara Almarcegui, Eugenio Ampudia, Sergio Belinchón, Jordi Belinchón, Ricky Dávila, Kepa Garraza, Dionisio González, Enrique Marty, Nico Munuera, Aitor Ortiz, Jorge Perianes, Rubén Ramos Balsa, Jorge Ribalta, Isabel Rocamora, Bernardí Roig, MP & MP Rosado, Daniel Vervis.
"Los dibujos de Ángel Ferrant: un gran archivo de la escultura moderna".
"Inventario de la colección", relación de artistas con obra en la colección Gas Natural Fenosa, con imágenes de las obras respectivas: Antoni Abad, Ignasi Aballí, Alfonso Abelenda, Ángeles Agrela, Alfonso Albacete, Miguel Alberguilla, Alburqueque Mendes, Lara Almarcegui, Rosa Almeida, Mónica Alonso, Pilar Álvarez Pablos, Chema AlvarGonzález, Moncho Amigo, Ximo Amigó, José Ramón Amondaraín, Eugenia Ampudia, Carolina Andrada, Pat Andrea, Manuel Ángeles Ortiz, Xoán Anleo, Antonio Antón Hurtado, Juan José Aquerreta, Illán Argüello, Almudena Armenta, Eduardo Arroyo Elena Asíns, Cristina Ataide, Guillermo Aymerich, Fernando Babío, Manolo Badía, José María Báez, Javier Baldeón, Manuel Barbadillo, Jorge Barbi, Miquel Barceló, Eduardo Barco, Juan Barjola, Alberto Barreiro, Xosé Carlos Barros, Ignacio Basallo, Darío Basso, Suso Basterrechea, Sergio Belinchón, José Bellosillo, Joao Luis Bento, Dis Berlín, José María Bermejo, Jordi Bernadó, Rafael G. Bianchi, Loreto Blanco, Miguel Ángel Blanco, Vicente Blanco, Bleda & Rosa, Juan Bordes, Francisco Bores, Juan Bosco Caride, Manuel Bouzo, Juan Carlos Bracho, Julia Rivera, Enrique Brinkmann, Joan Brossa, José Manuel Broto, Antón Cabaleiro, José Caballero, Berta Cáccamo, Mar Caldas, Carmen Calvo, José Manuel Calzada, Miguel Ángel Campano, Roberto Campos, Daniel Canogar, Diego Canogar, Rafael Canogar, Carlos Cánovas, Alberto Capón, Vari Caramés, Tono Carbajo, Xesús Carballido, Maggie Cardelús, Pilar Cardo, Adrián Carra, Luis Caruncho, Damián Casado, Julián Casado, Jorge Castillo, Juan Manuel Castro Prieto, David Castro, Toni Catany, Caxigueiro, Ángel Cerviño, Xoán Cerviño, Ángel Mateo Charris, Xaquín Chaves, Martín Chirino, Xosé Cid, Juan Cidrás, Salvador Cidrás, Andrés Cillero, José Manuel Ciría, Antoni Clavé, Hannah Collins, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, Xavier Correa Corredoira, Joan Cortés, Alejandro Corujeira, Antonio Crespo Foix, Nacho Criado, Rufo Criado, Leandre Cristòfol, Luis Cruz Hernández, Juan Cruz Plaza, Mar Cuervo, Modest Cuixart, Olmo Cuña, Miranda D'Amico, Alberto Datas, Ricky Dávila, Gerardo Delgado, Florentino Díaz, Juan Manuel Díaz Caneja, Fernando Díaz Ge, Victoria Diehl, Óscar Domínguez, Alexis T. Edwards, Equipo 57, Equipo Crónica, Will Faber, Francisco Farreras, Luis Fega, Tamara Feijoo, Ana Fernández, Félix Fernández, Raniero Fernández, César Fernández Arias, Eugenio Fernández Granell, Mario Fernández Granell, David Ferrando Giraut, Ángel Ferrant, Esther Ferrer, Yolanda Ferrer, José Paulo Ferro, Damián Flores Llanos, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Fernanda Fragateiro, Alfonso Fraile, José Frau, Xosé Freixanes, Amadeo Gabino, Elena Gago, Pepe Galán, Tono Galán, Miguel Galano, Jorge Galindo, Dolores Gálvez, Javier Garcerá, Ana García Pan, Cristina García Rodero, Ferrán García Sevilla, Alberto García-Alix, Chus García-Fraile, Luis GarcíaOchoa, Kepa Garraza, Ramón Gaya, Juan Genovés, Pablo Genovés, Julián Gil, Juan Giralt, Mathias Goeritz, María Gómez, Paco Gómez, Susy Gómez, Elena Gómez Dahlgren, José Luis Gómez Perales, Dionisio González, Julio González, Ismael González de la Serna, Alejandro González Pascual, Juan Gopar, Luis Gordillo, Begoña Goyenetxea, Iñaki Gracenea, Tino Grandío, Xavier Grau, José Guerrero, José Hernández, Yago Hortal, Ánxel Huete, Agustín Ibarrola, Cristina Iglesias, Marta Iglesias, Prudencio Irazabal, Pablo Irazu, Sofía Jack, Jaime de la Jara, David Jiménez, Oliver Johnson, José María de Labra, Celso Lagar, Antonio Lago Rivera, Manolo Laguillo, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Mauricio Lancillota, Diana Larrea, Laxeiro, Francisco Leiro, Nicolás de Lekuona, Jorge León, Laura Lío, David Lista Ranha, Ignacio Llamas, Antonio Llena, Cristóbal Llorente, Xurxo Lobato, Eva Lootz, Fran López Bru, José Lourenço, Carlos Maciá, Chema Madoz, Cristino Mallo, Maruja Mallo, Manuel Mampaso, Francisco Mantecón, Luis Marco Burillo, Ángel Marcos, Cirilo Martínez Novillo, Enrique Marty, Din Matamoro, Tatiana Medal, Elena Mendizábal, Juan Mercado, Manuel Millares, Joan Miró, Mitsuo Miura, Adriana Molder, Manuel Moldes, Manuel Molezún, Guillermo Monroy, Teresa Moro, José Mosquera, Diego Moya, Pedro Muiño, Manu Muniateguiandikoetxea, Nico Munuera, Isabel Muñoz, Lucio Muñoz, Rosa Muñoz, Antonio Murado, Nano4814, Rafael Navarro, Juan Navarro Baldeweg, Álvaro Negro, Paulo Neves, Carme Nogueira, José Noguero, Leopoldo Nóvoa, Marina Núñez, Javier Núñez Gasco, Alfonso de Olivares, Daniel Olveira, Leyte Ormaeche, Xurxo Oro Claro, Pelayo Ortega, Aitor Ortiz, Pedro Osákar, Jesús Otero Yglesias, Joaquín Pacheco, Simón Pacheco, Benjamín Palencia, Luis Palmero, Rinaldo Paluzzi, José Luis Pastor, Manuel Patinha, Antón Patiño, Manolo Paz, José Paz López, Alberto Peral, Pamen Pereira, Concha Pérez, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Guillermo Pérez Villalta, Gabriel Perezzan, Jorge Perianes, Miroslav Perkovic, Paco Pestana, Jorge Peteiro, Alberto Pina, José Piñar, Jaume Plensa, Elena Poblete, Txuspo Poyo, Vicente Prego, Manolo Quejido, Albert Ràfols-Casamada, Rubén Ramos Balsa, Agustín Redondela, Dicky Rekalde, Carlos Rial, Jorge Ribalta, Javier Riera, Josep Maria Riera Aragó, Miguel Rio Branco, Humberto Rivas, Isabel Rocamora, Felipe Rocha da Silva, David Rodríguez Caballero, Miguel Rodríguez-Acosta, Bernardí Roig, Antonio Rojas, Joan Rom, Emiliano Romero, Álvaro de la Rosa, MP & MP Rosado, Gerardo Rueda, Manuel Saiz, Simeón Saiz Ruiz, Dora Salazar, Alberto Salván Zulueta, Alberto Sánchez, Juan Sánchez, Fernando Sánchez Calderón, Néstor Sanmiguel, Manuel Saro, Adolfo Schlosser, José Luis Seara, Manuel Sendón, Luis Seoane, Encarna Sepúlveda, Pablo Serrano, Stella Serrano, Soledad Sevilla, José María Sicilia, Gonzalo Sicre, Nikias Skapinakis, Susana Solano, Ana Soler, Carmo Sousa Pinto, Aurelio Suárez, José Suárez, Xosé Luis Suárez Canal, Isabel Taboada, Santiago Talavera, Antoni Tàpies, Javier Tercero, Luis Torras, Joaquín Torres-García, Ignacio Tovar, Isabel Tristán, Juan Ugalde, Belén Uriel, Juan Uslé, Pablo Valbuena, Mercedes Valcárcel, Pedro Valdez Cardoso, Alberto Valverde, Tomás Vaquero Ibáñez, Manuel Vázquez, Xesús Vázquez, José Vázquez Cereijo, Xuxo Vázquez Pardo, Álvaro de la Vega, José Vela Zanetti, José Vento, Daniel Verbis, Esteban Vicente, Salvador Victoria, Manuel Vidal Torres, Virxilio Viéitez, Manuel Vilariño, Christian Villamide, Miguel Villarino, Hernando Viñes y María Zárraga.
Catálogo de la exposición A rebotica da arte, obras de la colección de la Fundación Camilo José Cela. Edición: Pontevedra, 2014
Título: A rebotica da arte = la rebotica del arte
Comisariado: Covadonga Rodríguez del Corral, Electra Menéndez Muñoz
Textos: Francisco Blanco Sanmartín, José Manuel García Iglesias, Electra Menéndez Muñoz, Lourdes Regueiro Fernández, Iván Rodríguez Varela
Fotografías: Miguel Vidal, archivo Fundación Camilo José Cela
Edita: Diputación de Pontevedra
ISBN: 978-84-95632-62-3
Depósito Legal: PO 37-2014
Rústica, 23 x 23 cm., 154 páginas.
Catálogo de la exposición A rebotica da arte, obras de la colección de la Fundación Camilo José Cela.
Presentación Rafael Louzán Abal, Presidente de la Diputación de Pontevedra, Xesús Vázquez Abad, Presidente del Padroado Fundación Pública Galega Camilo José Cela.
Textos de Francisco Blanco Sanmartín, José Manuel García Iglesias, Electra Menéndez Muñoz, Lourdes Regueiro Fernández e Iván Rodríguez Varela.
La muestra se celebró en el Sexto Edificio del Museo de Pontevedra, del 14 de febrero al 16 de marzo de 2014.
La exposición presentó obras de Díaz Pardo, Benjamín Palencia, Vázquez Díaz, Luis Caruncho, Laxeiro, Urbano Lugrís, Luis Seoane, Francisco Otero Besteiro, Eugenio Granell, Miró, Picasso, Millares, Viola, Antonio Saura, Martín Chirino, Guinovart, Tàpies, Chillida, Úrculo, Antonio López, García Lorca, Alberti, Ricardo Baroja, Solana, Pedro Bueno, Eduardo Chillida, entre otras.
Libro recopilatorio de escritos de Isaac Díaz Pardo; numero XXIV de la serie Cadernos Ramón Piñeiro Edición: Coruña, 2012
Título: Cadernos Ramón Piñeiro XXIV. A luminosa mirada dos ollos de Isaac Díaz Pardo. Obra dispersa
Textos: Xosé Ramón Fandiño, Isaac Díaz Pardo, Luís Cochón
Fotografías: Xaime Fandiño, Archivo Laboratorio de Formas de Galicia
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 978-84-453-5068-3
Depósito Legal: C-2677-2012
Rústica, 24 x 17 cm., 206 páginas.
Libro recopilatorio de escritos de Isaac Díaz Pardo; numero XXIV de la serie Cadernos Ramón Piñeiro.
Textos: "Introducción: A luminosa mirada dos ollos de Isaac Díaz Pardo", de Xosé Ramón Fandiño Veiga, "Isaac Díaz Pardo. Obra dispersa", con textos de Isaac Díaz Pardo: "Declaración de principios", "Infancia e guerra civil", "Artes plásticas", "Sargadelos", con una pequeña introducción sobre el trabajo de Bello Piñeiro en la difusión de Sargadelos, "Castelao", "Luis Seoane", "Relembros", con apartados dedicados a la obra plástica de Eugenio Granell, a la vida y obra de Laxeiro y al museo dedicado a la memoria de Carlos Maside, "De pinturas e fracasos" y "Coda. Retrato de si propio", de Luís Cochón.
Catálogo del VI Encontro coa Arte, en el Concello de Brión en 2011. Edición: Coruña, 2012
Título: Encontros coa Arte: Lembrando a Luis Seoane
Comisario: Xosé Vázquez Castro
Textos: Jaime Galdeano
Fotografías: Alberto Álvarez, Rafael Arroyo y Ricardo Iglesias
Edita: Concello de Brión
Depósito Legal: C 1084-2012
Rústica, 25 x 20 cm. 60 páginas, 65 ilustraciones y fotografías del encontro.
Catálogo del VI Encontro coa Arte, celebrado en memoria de Luis Seoane en el Concello de Brión en 2011.
Prólogo de Xosé Luis García García, alcalde de Brión.
El catálogo contiene 65 ilustraciones, de las pinturas y dibujos realizadas por los artistas y fotografías de las jornadas del VI Encontro.
En esta tercera edición de los encontros de Brión, participan: Alfonso Costa, Beatriz Ansede, Alfredo Erias, Ángeles Jorreto, Carmen Hermo, Chelo Rodríguez, Enrique Ochotorena, F. M. Marrouch, F. García Rey, Frutos Casado de Lucas, Jaime Galdeano, José Manuel Nogueira, José María Ysmer, Laureano Vidal, Luis Romero, Manuel Méndez, María Manuela, María Xesús Díaz, Morquecho, Nuria Vilanova, Rafael Arroyo, Ricardo de Arce, Ricardo Iglesias, Ricardo Rilo, Víctor Rey, X. Vázquez Castro, Xosé Vizoso y Yolanda Carbajales.
Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación Provincial de Coruña, actualizado en 2011. Edición: Coruña, 2011
Título: Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación de A Coruña II. Artes Plásticas (1990-2010) (Tomo 2)
Textos: Enrique Fernández Castiñeiras, José Manuel García Iglesias, Antonio Garrido Moreno, María Dolores Liaño Pedreira, Felipe Senén López Gómez, José Manuel B. López Vázquez, Juan M. Monterroso Montero, Luis Jaime Rodríguez Fernández, Rosa María Rodríguez Martínez-Retortillo, José Carlos Valle Pérez
Fotografías: Luis López "Gabú"
Edita: Diputación Provincial de Coruña
ISBN: 978-84-9812-150-6
Depósito Legal: C 1110-2011
Cartoné, 30 x 25 cm. 475 páginas, 1098 ilustraciones + miniaturas.
Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación Provincial de Coruña, actualizado en 2011.
Realizada en dos tomos, la catalogación del patrimonio de la Diputación de Coruña, contiene cerca de mil obras. El primer tomo contiene las obras de los autores comprendidos entre Abelenda y Lavera, (Alberto César Lavera), el segundo las comprendidas entre Laxeiro y Zarza.

Artistas representados en el segundo volumen: José Otero Abeledo, Ana Karina Lema Astray, Consolación Lema Varela, Juan Lesta Pérez, Francisco Lloréns Díaz, Xurxo Andrés Lobato Sánchez, Juan José López Martínez, Antonio López Oliver, Antonio López Rodríguez, Víctor López-Rúa Martínez, José Luis González Loureiro, Urbano Lugrís González, Stephane Lutier, Carlos Miguel Maciá Fernández, Alain Jean Pierre Magri, Ana María Gómez y González, Manuel Mampaso Bueno, Josefa Mantiñán Alvedro, Manuel López Vázquez, Xaquín Marín Formoso, Juan Martínez de La Colina, Minia Martínez Seijas, Martín Costa Pérez, (Xurxo Martiño), Xulio Maside Medina, Eduardo Matamoro Irago, (Din Matamoro), María del Villar Mateo de Arenaza, Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren, Juan Carlos Martínez Meana, Tatiana Medal Francesch, Arnulfo Medina Carreño, María Meijide Fraga, Pablo Menéndez López, Rosa Millares Parada, Carolina Miráz Díaz, Manuel Rodríguez Moldes, María Belén Montero Rodríguez, Pilar Díaz Monterroso, Luis Mosquera Gómez, Antonio Mouzo Lavandeira, Pedro Muíño Fernández, Javier Muíños Ínsua, Lina Hannah Dalda Müller, Alejandro Muñoz López, Ovidio Murguía de Castro, Román Navarro García Vinuesa, Álvaro Negro Romero, Paulo Neves, Jesús Núñez Fernández, Klaus Peter Ohnsmann, Xurxo Oro Claro, Jesús Otero Iglesias, Manuel Otoño Veiga, Juan García Pardiñas, Asunción Parrilla, Manuel Antonio Da Silva Marques Patinha, Antón Patiño Pérez, José Edmundo Paz Da Cruz, Manuel Paz Mouta, Francisco Pazos Martínez, Martín Pena Vázquez, Soledad Penalta Lorenzo, Modesto Pérez Arias, José Antonio Pérez Esteban, Cándido Pérez Palma, Francisco José Pérez Porto, Cruz Pérez Rubido, Jorge Gómez Perianes, Francisco Pestana Díaz, Jorge Peteiro Vázquez, Isaque Filipe Da Silva Pinheiro, Isabel Pintado Palacio, Juan Carlos Platis Cores, José Manuel Rodríguez Alonso, (Xosé Poldras), Gerardo Porto Montoto, Estela María Pintos Moreu, Vicente Prego Vázquez, Fernando José Prieto López, Rogelio Puente Díaz de La Rocha, Jaime Quesada Porto, (Xaime Quessada), Manuel Quintana Martelo, Javier Quintela Villar, Rosa Quicler, Javier Quintela Villar, Beatriz Rey Gómez, Máximo Ramos López, Arturo Reboiras Rosales, Alfonso Rego López, Montserrat Rego Prieto, Francisco José Rodríguez Remiseiro, (Remiseiro), Isabel Rey Sastre, Federico Ribas Montenegro, Javier Rico Ascariz, Santiago del Río Abelenda, Daniel Río Rubal, Xabier Fernández Ríos, (Xabier Ríos), Wenceslao Robles Escudero, José Manuel Rodríguez Alonso, Francisco José Rodríguez Remiseiro, Esteban Romero Alcalde, Rafael Romero Masiá, Marina Rothberg, Juliette Rousseff, María Ruido, (María Luz López Ruido), Emilia Salgueiro, (Enrique Saavedra López Chicheri), Baruj Salinas, José San Martín, Julio Sanjurjo Aler, Tania Sanjurjo Fernández, Alejandro Sanmartín Enríquez, Eva Santín Álvarez, Ma José Santiso Gómez, Ana Santiso Villar, Inga Scheibel, Volker Schnüttgen, Helena Segura-Torrella Losada, José Seijo Rubio, Luis Seoane López, Alejandro Sirio, (Nicanor Balbino Álvarez Díaz), Ma del Carmen Senande Pazos, Carmen Sendón Trillo, Ana Soler Baena, Dolores Solla Torres, Fernando Álvarez de Sotomayor, Aristide Stornelli, Manuel Antonio Suárez Eirís, Antonio Tenreiro Brochón, Manuel Torres Martínez, María Jesús Urgóiti Sanvicente, Urza, (Francisco Javier Meléndez Ortega), María Luisa Valdés Aguirre, Marco Antonio Valiño Olveira, Guy Vandeloise, Manuel Vázquez Paz, Rosa Vázquez Vázquez, Emilia Vázquez Rodríguez, Rosa Vázquez Vázquez, Álvaro de La Vega, (Álvaro González de La Vega), Rosa Veloso, (Rosa Iglesias Veloso), Fidel Vidal Pérez, Villafínez, (Lino Martínez Villafínez), Christian Villamide, (José Manuel Pérez Villamide), Xoán Manuel Viqueira Pérez, Masafumi Yamamoto, José Manuel Yáñez Rodríguez, Zarza, (Pilar López Pérez), Ángel Julio Zaldívar Sanz, Adriana Filgueiras López.
Estudio sobre la evolución de la pintura gallega, desde la definición de su estética, su repercusión social, el arte en la guerra civil, la posguerra, el exilio, los cambios estéticos, sus historias... Edición: Vigo, 2011
Título: Do idilio á diáspora. Modernidade e compromiso na pintura galega de Castelao a Seoane
Textos: Carlos López Bernárdez
Edita: Editorial Nigra Trea
ISBN: 978-84-15078-26-5
Depósito Legal: VG 902-2011
Cartoné, 25 x 17,5 cm. 182 páginas.
Libro sobre la pintura gallega desde principios del siglo XX hasta los años cincuenta.
Estudio sobre la evolución de la pintura gallega, desde la definición de su estética, su repercusión social, el arte en la guerra civil, la posguerra, el exilio, los cambios estéticos, sus historias...
Información y datos sobre artistas gallegos: Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Felipe Bello Piñeiro, Carlos Sobrino, Xesús Corredoyra, Juan Luis López, Roberto González del Blanco, Camilo Díaz Baliño, Castelao, Luis Seoane, Manuel Colmeiro, Carlos Maside, Manuel Torres, Arturo Souto, Francisco Miguel, Manuel Méndez, Virxilio Blanco, Francisco Asorey, Xosé Eiroa, Laxeiro, Luis Huici, Amando Suárez Couto, Ángel Xohán, Isaac Díaz Pardo, Maruja Mallo, Urbano Lugrís, Julia Minguillón, Cándido Fernández Mazas, Uxío Souto, Francisco Vázquez Díaz, el fotógrafo José Suárez, Mario Granell, Xohán Ledo y Ángel Botello.
Exposición celebrada con motivo del Año Santo de 2010, con obras de los fondos de la Catedral de Santiago y de la Fundación Caixa Galicia Edición: Coruña, 2010
Título: Santiago, punto de encuentro
Textos: Enrique Fernández Castiñeiras, Juan M. Monterroso Montero y otros
Fotografía: Tono Arias, Mani Moretón, Juan Rodríguez, Xosé Durán, Xoán Piñón, Xurxo Lobato
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 978-84-96982-46-8
Depósito Legal: C 1872-2010
Rústica, 27 x 21 cm., 369 páginas.
Exposición celebrada con motivo del Año Santo de 2010, con obras de los fondos de la Catedral de Santiago y de la Fundación Caixa Galicia.
Presentación Mauro Pérez Varela, Presidente de la Fundación Caixa Galicia, José M. Díaz Fernández, Dean de la Catedral de Santiago y Roberto Varela Fariña, Conselleiro de Cultura y Turismo.
Entre las obras en exposición, se exhiben de los artistas gallegos: Laxeiro, Francisco Leiro, Castelao, Francisco Asorey, Urbano Lugrís, Isaac Díaz Pardo, Tino Grandío, Manolo Paz, Jorge Barbi, Luis Seoane, Sotomayor, Carlos Maside, Francisco A. Couselo del Villar, Julia Minguillón, Elvira Santiso, Juan Antonio García de Bouzas, Maruja Mallo, Rafael de la Torre Mirón.
La exposición "Santiago, punto de encuentro", se celebra en la sede de la Fundación Caixa Galicia, en Santiago de Compostela, del 29 de abril al 7 de noviembre de 2010.
Libro de la serie Miradas, catálogo de fondos de la colección de arte de la Fundación Caixa Galicia Edición: Coruña, 2009
Título: Miradas: Hacia el paraíso. Un diálogo con las artes gallegas y las vanguardias internacionales. Colección Caixa Galicia
Comisariado: Fernando Castro Flórez
Textos: Fernando Castro Flórez, Fernando Castro Borrego, Javier Fuentes Feo, Antón Patiño, José Luis Corazón Ardura, Miguel Á. Hernández-Navarro, Miguel Ángel Ramos Sánchez, Julio César Abad Vidal, Alberto Ruiz de Samaniego
Edita: Fundación Caixagalicia
ISBN: 978-84-96982-32-1
Depósito Legal: C 3222-2009
Rústica, 30 x 22 cm., 139 páginas.
Libro de la serie Miradas, catálogo de fondos de la colección de arte de la Fundación Caixa Galicia.
Presentación: Mauro Varela Pérez, Presidente da Fundación Caixa Galicia. Textos: "La vie étrange des objets. Consideraciones aporéticas, notas, merodeos y lecciones de cosas", de Fernando Castro Flórez, "Hacia el paraíso. Un diálogo con las artes gallegas y las vanguardias internacionales", de Fernando Castro Flórez, "Óscar Domínguez", de Fernando Castro Borrego, "Antón Lamazares", de Javier Fuentes Feo, "Francisco Leiro", de Fernando Castro Flórez, "Urbano Lugrís", de Antón Patiño, "Joan Miró", de José Luis Corazón Ardura, "Juan Muñoz", de Miguel Á. Hernández-Navarro, "Antonio Murado", de Miguel Ángel Ramos Sánchez, "Pablo Ruiz Picasso", de Julio César Abad Vidal, "Manuel Vilariño", de Alberto Ruiz de Samaniego.
El catálogo recoge obras de: Darío Álvarez Basso, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Bores, María Blanchard, Carlos Bóveda, Georges Braque, José Manuel Broto, Berta Cáccamo, Luis Caruncho, Miguel Ángel Campano, Vari Caramés, Jorge Castillo, Emiliano di Cavalcanti, Manuel Colmeiro, Marc Chagall, Rui Chafes, Isaac Díaz Pardo, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Suso Fandiño, Xosé Freixanes, Eugenio Fernández Granell, Wifredo Lam, Mario Fernández Granell, José Frau, Roberto González del Blanco, Julio González, José María de Labra, Menchu Lamas, Fernand Léger, Antón Lamazares, Francisco Leiro, Urbano Lugrís, Din Matamoro, Joan Miró, Juan Muñoz, Leopoldo Nóvoa, Lucio Muñoz, Antonio Murado, José Otero Abeledo, Laxeiro, Sean Scully, Antón Patiño, Mon Vasco, Manolo Paz, Pamen Pereira, Pablo Ruiz Picasso, Valeska Soares, Julião Sarmento, Luís Seoane, Elisa Sighicelli, Susana Solano, Arturo Souto, Manuel Suárez Molezún, Xesús Vázquez y Manuel Vilariño.
Catálogo de obras de la Fundación Caixa Galicia de obras creadas antes de 1975. Edición: Coruña, 2009
Título: Miradas: Galicia hasta 1975 : colección Caixa Galicia
Textos: Fernando Huici March
Fotografías: varios autores.
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 978-84-96982-31-4
Depósito Legal: C 530-2009
Rústica, 30 x 22 cm. 150 páginas, 105 ilustraciones. Incluye CD.
Catálogo de obras de la Fundación Caixa Galicia de obras creadas antes de 1975.
Prólogo a modo de presentación de la obra por Mauro Varela Pérez, y textos de Fernando Huici March, en los sucesivos capítulos/apartados en que se divide la obra en este libro:
"Vislumbres entre dos siglos de arte en Galicia"
"Origen e identidad", con obras de Jenaro Pérez Villaamil, Ovidio Murguía, Isidoro Brocos, Picaso, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns y Manuel Abelenda.
"Tiempo nuevo", con obras de Castelao, Arturo Souto, Francisco Asorey, Carlos Maside, Julia Minguillón, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Seoane y Tino Grandío. "Ensoñación", con obras de Castelao, Eugenio F. Granell, Maruja Mallo, Isaac Díaz Pardo, Urbano Lugrís, Laxeiro, Arturo Souto, Lago Rivera y Mario F. Granell. "Impulso y orden", con obras de Luis Caruncho, José María de Labra, Leopoldo Nóvoa, Elena Colmeiro y Molezún.
"Hacia el cambio", con obras de Jorge Castillo, Xaime Quessada y Ánxel Huete.
Del 5 de marzo al 7 de junio de 2009 se realiza la exposición en Santiago, bajo el comisariado de Fernando Huici March.
Catálogo de la Colección de arte do Concello da Coruña, realizada en dos tomos en 2009 Edición: Coruña, 2009
Título: Colección de arte do Concello da Coruña
Textos: Sonsoles Corredoira Pellejero, Iván López Gallego
Fotografías: Luis Carré
Edita: Concello de Coruña
ISBN: 978-84-95600-69-1
Depósito Legal: C 3055-2009
Rústica, 32 x 24,5 cm. 941 páginas (tomo I, 471 pag., tomo II, 470 pag.)
Catálogo de la Colección de arte do Concello da Coruña, realizada en dos tomos en 2009.
Prólogo: Xosé Antón Castro. Textos: Sonsoles Corredoira Pellejero, Iván López Gallego
Artistas en el primer tomo: Alfonso Abelenda, Manuel Abelenda Zapata, Mª Luz Antequera Congregado, Julia Ares, Julio Argüelles, Cocóo Argüelles, Doroteo Arnáiz, Rafael Barros Merino, Tomás Barros Pardo, Mª del Carmen Bescansa Aler de Úbeda, Elvira Blanco Regueira, Mª Sara Blanco Rivadulla, Branda, Pedro Bueno Salto, Pilar Bugallal y Vela, Cabanas, Jorge Cabezas, Ricardo Camino Calvo, Alberto Carpo, Luís María Caruncho Amat, Caruncho (Álvaro de la Iglesia Caruncho), Mª Jesús Casal, Alvaro Cebreiro Martínez, Emilio Fernández Celeiro, Chacón, Chelín, Concha Bonet, Javier Correa Corredoira, Elena Corredoira Pellejero, María del Carmen Corredoira Ruíz de Baro, Mº del Carmen Creo Sánchez, Rosalía Dans, Alberto Datas Panero, Xosé Díaz Arias, Marta Docampo Arias, Mª del Pilar Domínguez Fariña, Jaime Domínguez Tenreiro, Xosé Espona Blanco, José Enrique Fernández González, José Fernández Sánchez, Manuel Ferreiro Dabía, María Formoso Prego, Héctor Francesch, Francisco Miguel, Juan Fuentes Casal, Elena Gago, Pablo Gallo Real, Mariano García Patiño, Beatriz García Trillo, Fidel Goás Méndez, Jorge Bernardo Gómez-Chao Fernández, Alejandro González Pascual, Jano Muñoz, Carolina Jofré Pita, José Francisco, José Luís, José Ramón, Luís Antonio Julián y Morales, José María de Labra Suazo, Manuel Lage Cagiao, Antonio Cuadrado González
Artistas en el segundo tomo: Consuelo Liñeira García, Francisco Lloréns Díaz, Ángeles Lloveres Rúa-Figueroa, Teresa López Ameijeiras, Ana López Gullón, Víctor López-Rúa Martínez, Urbano Lugrís Vadillo, Manzano, Juan Martínez de la Colina, Yolanda Martínez Dorda, Mº del Villar Mateo de Arenzana, Tatiana Medal Francesch, Elena Miranda Vela, Pedro Morlán, Luis Mosquera Gómez, Román Navarro García Vinuesa, Nitodavila, Ramón Núnez Centella, Reimundo Patiño Mancebo, Rosario Pena Neira, Pepe Galán, Peteiro Vázquez, Christine Porto Le Blanche, Gerardo Porto Montoto, Miguelanxo Prado Plana, Fernando Prieto, Pucho Ortiz, Rosendo, Ana San Román Martín, Luís Eduardo Sánchez-Tembleque Navarrete, Pilar Santos Gayoso, Luis Seoane, Carmen Serrano Vázquez, Mariano de Souza Sáez, Isabel Taboada Corral, José Teijeiro Rois, Antonio Tenreiro, Ramón Torrado, Xabier Toubes, Joaquín Vaamonde Cornide, Luisa Valdés Aguirre, Victor, Fernando Villar Martínez, Mercedes Visos, Miguel Zelada Jurado.
Catálogo de la exposición colectiva itinerante, en Zaragoza, Córdoba, Valencia y Badajoz Edición: Madrid, 2009
Título: Después de la alambrada: el arte español en el exilio 1939-1960
Comisariado: Jaime Brihuega
Textos: Ana Arias de Cossío, Francesc Bodí Pascual, Juan Manuel Bonet Planes, Jaime Brihuega Sierra, Miguel Cabañas Bravo, Sofía Diéguez Patao, Juan Dolç Balaguer, Concepción Lomba Serrano, Javier Pérez Segura, José Luis Sánchez Noruega, Diana B. Weschler
Fotografías: Pablo Linés, Paloma Linés Gómez
Edita: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
ISBN: 978-84-92827-03-9
Depósito Legal: M 13296-2008
Cartoné, 29 x 24 cm., 397 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva itinerante, en Zaragoza, Córdoba, Valencia y Badajoz.
Presentación: Leonor Flores Rabazo, Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Miguel José López Pérez, José Manuel Roldán Nogueras, Esteban Morcillo Sánchez, Soledad López.
Textos de Ana Arias de Cossío, Francesc Bodí Pascual, Juan Manuel Bonet Planes, Jaime Brihuega Sierra, Miguel Cabañas Bravo, Sofía Diéguez Patao, Juan Dolç Balaguer, Concepción Lomba Serrano, Javier Pérez Segura, José Luis Sánchez Noruega, Diana B. Weschler.
El catálogo incluye obras de: Rafael Alberti, Manuel Ángeles Ortiz, Aurelio Arteta, Antonio Ballester Vilaseca, Manuela Ballester, José Bardasano, Salvador Bartolozzi, Julián Castedo Palero, Antoni Clavé, Enrique Climent Palahí, Manuel Colmeiro, Leandre Cristòfol, Feliu Elias, Roberto Fernández Balbuena, Esteban Francés, Honorio García Condoy, Antoni García Lamolla, Gabriel García Maroto, José García Narezo, Elvira Gascón Vera, Eugenio Granell, Josep Gausachs, Ramón Gaya, Joan Junyer, Baltasar Lobo, Ángel López Obrero, Maruja Mallo, Ramón Martín Durbán Bielsa, José Moreno Villa, Timoteo Pérez Rubio, Miguel Prieto, Gregorio Prieto Muñoz, Luis Quintanilla Isasi, Joan Rebull, Josep Renau, Antonio Rodríguez Luna, Cristóbal Ruiz, Alberto Sanchez, Luís Seoane, Arturo Souto Feijoo, José María de Ucelay, Remedios Varo, José Vela Zanetti, Esteban Vicente y Manuel Viola.
Libro ilustrado, con poesías dedicadas a pintores gallegos Edición: Noia, 2009
Título: Historias da pintura. Odas aos pintores galegos
Textos: Maximino Cacheiro Varela, Francisco Pablos
Edita: Toxosoutos
ISBN: 978-84-96673-81-6
Depósito Legal: C 4745-2008
Rústica, 21 x 15 cm. 151 páginas.
Libro ilustrado, con poesías dedicadas a pintores gallegos.
Textos sobre arte y poesías de Maximino Cacheiro, dedicadas a pintores gallegos.
Incluye poesías dedicadas a Jenaro Pérez Villaamil, Jenaro Carrero, José María Fenollera, Ovidio Murguía, Picasso, Parada Justel, Joaquín Vaamonde, Germán Taibo, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Carlos Sobrino, Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Manuel Abelenda, Xesús Rodríguez Corredoira, Juan Luis, Federico Ribas, Manuel Quiroga, Camilo Díaz Baliño, Máximo Ramos, Castro Gil, Manuel Bujados, Xulio Prieto Nespereira, Seijo Rubio, Roberto González del Blanco, Amando Suárez Couto, María do Carmo Corredoira, Luís Mosquera, Julia Minguillón, Fermín González Prieto, Carmen R. de Legísima, Concha Vázquez, Luis Pintos Fonseca, Manuel López Garabal, Castelao, José Frau, Manuel Colmeiro, Carlos Maside, Manuel Torres, Virxilio Blanco, Arturo Souto, Cándido Fernández Mazas, Laxeiro, Maruxa Mallo, Urbano Lugrís, Luís Seoane, Manuel Pesqueira, Uxío Granell, Luís Torras, Mario F. Granell, María Antonia Dans, Manuel Prego de Oliver, Antonio Tenreiro e Isaac Díaz Pardo.
Catálogo de la exposición dedicada al Laboratorio de Formas, al cumplirse 40 años de la recuperación de la Factoría de Sargadelos, que se celebra del 13 diciembre de 2008 al 25 enero de 2009. Edición: Coruña, 2008
Título: Sargadelos recuperado: o laboratorio de formas 40 anos despois
Comisariado: Xosé Díaz
Textos: Xosé Manuel Beiras Torrado, Camilo Díaz, Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Antón Patiño, Andrés Varela, Juan Ramón Vidal Romaní
Fotografías: Fundación Luis Seoane, Seminario de Sargadelos, Instituto Galego de Información, Arquivo Díaz Pardo, Juan Rodríguez, Xurxo Lobato y Daniel Beiras García-Sabell
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 978-84-612-7838-1
Depósito Legal: C 4467-2008
Rústica, 27 x 21 cm. 118 páginas, 84 ilustraciones, 100 fotografías.
Catálogo de la exposición dedicada al Laboratorio de Formas, al cumplirse 40 años de la recuperación de la Factoría de Sargadelos, que se celebra del 13 diciembre de 2008 al 25 enero de 2009.
Presentaciones: César Antonio Molina, Ministro de cultura, Javier Losada de Azpiazu, Alcalde de Coruña, Soledad López, Presidenta de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Alberto Ruiz de Samaniego, Director de la Fundación Luis Seoane y Xosé Díaz, Comisario de la exposición.
Textos: "Laboratorio de ideas", de Xosé Manuel Beiras, "O ronsel do Laboratorio de Formas", de Antón Patiño, "SEOANE + ISAAC, a memoria como disciplina da modernidade", "Deseño industrial, recuperar Sargadelos", "Arte e comunicación, restituir a memoria das vangardas e divulgar as ideas e os achádegos", "Investigación, Recursos | coñecemento | identidade", VV.AA., "O Laboratorio Xeolóxico de Laxe", de Juan Ramón Vidal Romaní, "As orixes do Laboratorio de Formas", de Camilo Díaz Arias, "O seminario de Sargadelos", de Andrés Varela y "O Seminario de Estudos Galegos", de Francisco Díaz-Fierros Viqueira.
Cuando se cumple el 40 aniversario de la creación del Laboratorio de Formas por parte de Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, la Fundación Luis Seoane y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) promueven la exposición "Sargadelos recuperado: o laboratorio de formas 40 anos despois", que tuvo lugar en la Fundación Luis Seoane, entre diciembre de 2008 y marzo de 2009.
Libro dedicado a la exposición de fotografías, pinturas, planos y documentos sobre la ciudad de la Coruña, realizada en 2008 Edición: Santiago de Compostela, 2008
Título: A Coruña, a cidade na arte
Textos: Carmen Pena López, Xosé Lois Martínez Suárez
Fotografías: VV.AA. y fondos gráficos
Edita: Xunta de Galicia
Depósito Legal: C 4524-2008
ISBN: 978-84-453-4695-2
Rústica, 28,5 x 24 cm., 270 páginas.
Libro dedicado a la exposición de fotografías, pinturas, planos y documentos sobre la ciudad de la Coruña, realizada en 2008.
La exposición celebrada con motivo del 800 aniversario de la refundación de A Coruña, se celebra en el Museo de Belas Artes da Coruña desde diciembre de 2008 a marzo de 2009.
Introducción Felipe Arias Vilas, Director Xeral de Patrimonio Cultural,. Presentación: Ángeles Penas Truque, Directora del Museo de Belas Artes da Coruña.
Textos: "Península de la luz", por Carmen Pena López, "A Coruña", por Xosé Lois Martínez Suárez
Entre los artistas en el libro sobre la exposición, Mariano Sánchez, Luis Caruncho, Francisco Lloréns, José María Labra, Camilo Díaz Baliño, Luis Seoane, Pablo Ruiz Picasso, Alejandro Ferrant Fischermans, Antonio Tenreiro Brochón, Juan Martínez Abades, Inocencio Schmidt de Las Heras, Luis Carré, Mary Luz Antequera, Xurxo Lobato, John Todd, Antonio Caula y Concejo, Modesto Brocos, Ovidio Murguía, Manuel Abelenda, José Seijo Rubio, Francisco Creo Rodríguez, Urbano Lugrís González, Alejandro González Pascual, Jorge Peteiro, Ricardo Balaca y Orejas-Canseco, Jenaro Pérez Villaamil, Alfredo Souto Cuero, Manuel Castro Gil, Álvaro Cebreiro Martínez, Miguelanxo Prado, Tino Grandío, Antonio Lago Rivera, Roberto González Fernández, José Vázquez Caruncho, Vari Caramés, S. Sancha, Fernando Álvarez de Sotomayor, Rafael Alonso Fernández, Mª Antonia Dans, J. González Collado, Alfonso Abelenda, Gerardo Porto Montoto, Xavier Correa Corredoira, Luis Sánchez-Tembleque, Yolanda Ferrer Martínez, Xoán Piñón, Juan Rodríguez, M. Sanahuja, Eugenio Granell, Antonio del Castillo, Román Navarro García Vinuesa, Julio Prieto Nespereira, Manuel Torres Martínez, Jano Muñoz, Felipe Criado Martín, Isidoro Brocos Gómez, Germán Taibo, Eduardo Rodríguez-Losada, Pedro Mariño, Rafael González Villar y Antonio Tenreiro Rodríguez.
Catálogo de los fondos de pintura y escultura de la Casa de Galicia de Madrid Edición: Santiago, 2008
Título: La casa habitada. La colección de la Casa de Galicia en Madrid
Textos: Alfonso R. Palomares, José Manuel López Vázquez, Antonio Garrido Moreno, Ana Goy Diz, Federico López Silvestre, Juan M. Monterroso Montero
Fotografías: Alonso Gómez Moreno, Belén Herrero Gual
Edita: Xunta de Galicia
Depósito Legal: C-2448-08
Cartoné, 34 x 25 cm., 279 páginas.
Catálogo de los fondos de pintura y escultura de la Casa de Galicia de Madrid.
Limiar: Emilio Pérez Touriño, Presidente de la Xunta de Galicia
Textos: "La casa habitada ", por Alfonso R. Palomares, Director de la Casa de Galicia en Madrid, "La pintura gallega en los dos primeros tercios del siglo XX", por José Manuel López Vázquez, "Pintores de la segunda mitad del siglo XX en la colección de la Casa de Galicia ", por Antonio Garrido Moreno, "La pintura femenina en la colección de la Casa de Galicia ", y "Nuevas creadoras al margen de Atlántica: la segunda hornada" por Ana Goy Diz, "La pintura de paisaje y el estereotipo. El caso gallego", por Federico López Silvestre, "Ideas y objetos, presencias y formas en la Casa de Galicia de Madrid. Fondos escultóricos", porJuan M. Monterroso Montero
El libro reproduce obras de Fernando Álvarez de Sotomayor, Isaac Díaz Pardo, Jorge Peteiro, Juan Luis, Luis Seoane, Carlos Sobrino, Maside, Urbano Lugrís, Francisco Lloréns, María Antonia Dans, Alfonso Abelenda, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Tino Grandío, Felipe Criado, Jorge Castillo, Alfonso Sucasas, Xosé Barreiro, Alfonso Costa, Antón Patiño, Manolo Moldes, Antón Pulido, Loureiro, Emilia Salgueiro, Xulio García Rivas, Jorge Llorca Freire, Rafael Romero Masiá, Moncho Borrajo, Isaac Pérez Vicente, Lomarti, Alejandro Carro, Siro, Nito Davila, Fernando Pereira, Manuel Figueiras, Sebas Anxo, Carmen Cadarso, De las Cuevas, Puri del Palacio, Eva Carrera, María Victoria de la Fuente, Mercedes Ruibal Argibay, Menchu Lamas, María Victoria Fernández Novoa, Yolanda Ferrer, Elena Fernández, Carmen Chacón, María Jesús Carballo, Cruz Pérez Rubido, Mila Vázquez Rozas, Rafael Alonso, Virxilio, Carlos Barcón, Manuel Prego de Oliver, Arturo Cifuentes, Antonio Lago Rivera, José Ramón Iglesias Rivera, Xosé Luis de Dios, Lorenzo Macías, Xurxo Lobato. Escultores: Florencio de Arboiro, Juan de Rego, Cándido Pazos, Alfonso Otero Regal, Teresa Frazão, Julio Sanjurjo Aller, José Luis Penado, José María Prieto Lago, Eulogio das Penas, Carlota Cuesta, Tono Galán, Leandro Seixas, Xelo da Tremiña, Álvaro de la Vega, Iván Prieto Diéguez, Xavier Cuiñas y Xosé Cid.
Catálogo de la exposición de pinturas de la Colección FEIMA. Edición: Madrid, 2008
Título: Pintura Galega Colección FEIMA
Edita: Fundación FEIMA
Depósito Legal:
Rústica, 22 x 20 cm., 6 páginas.
Catálogo de la exposición de pinturas de la Colección FEIMA.
Las exposiciones se celebraron en 2008, Padrón, en marzo, en Noia en junio, en Cangas en abril y en Sada en julio.
La muestra presentó pinturas de Arturo Souto, Manuel Torres, Laxeiro, Luís Seoane, Manuel Prego, Tino Grandío, Mª Antonia Dans, José Lodeiro, Jorge Castillo, Xulio Maside, Xosé Barreiro, Xaime Quessada, Ángel Sevillano, Alfonso Costa, Vidal Souto, Rafael Masiá, Antón Lamazares, Xurxo Alonso, Antonio Murado y Jorge Cabezas.
Una breve nota sobre el artista acompaña a cada una de las imágenes de la obras expuestas.
Catálogo de la colección de arte del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, compuesto por mas de 400 obras de arte de 318 artistas, pintura, escultura, video-arte, instalaciones. El catálogo contiene imágenes de la colección de dibujos de Ángel Ferrant (Madrid 1890-1961). Edición: A Coruña, 2007
Título: Colección de Arte Contemporáneo UNION FENOSA
Textos: Rafael Prats Rivelles
Edita: UNION FENOSA
Depósito Legal: M-51363-2007
Encuadernación en rústica. 28 x 24 cm. 503 páginas.
Catálogo de la colección de arte del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, compuesto por mas de 400 obras de arte de 318 artistas, pintura, escultura, video-arte, instalaciones. El catálogo contiene imágenes de la colección de dibujos de Ángel Ferrant (Madrid 1890-1961).
Artistas en el catálogo: Antoni Abad, Ignasi Aballí, Alfonso Abelenda, Ángeles Agrela, Alfonso Albacete, Miguel Alberquilla, Albuquerque Mendes, Rosa Almeida, Mónica Alonso, Pilar Álvarez Pablos, Chema AlvarGonzález, Moncho Amigo, Ximo Amígó, José R. Amundaráin, Pat Andrea, Manuel Ángeles Ortiz, Xoán Anleo, Antonio Antón Hurtado, Juan José Aquerreta, Illán Argüello, Almudena Armenta, Eduardo Arroyo, Elena Asíns, Cristina Ataíde, Guillermo Aymerich, Fernando Babío, Manolo Badía, José María Báez, Javier Baldeón, Manuel Barbadillo, Jorge Barbi, Miquel Barceló, Eduardo Barco, Juan Barjola, Alberto Barreiro, Xosé Barros, Ignacio Basallo, Darío Basso, Suso Basterrechea, Sergio Betinchón, José Bellosillo, Joao Lluis Bento, Dis Berlín, José María Bermejo, Loreto Blanco, Miguel Ángel Blanco, Vicente Blanco, Juan Bordes, Francisco Bores, Juan Bosco Caride, Manuel Bouzo, Juan Carlos Bracho, Enrique Brinkmann, Joan Brossa, José Manuel Broto, José Caballero, Berta Cáccamo, Mar Caldas, Carmen Calvo, José Manuel Calzada, Miguel Ángel Campano, Roberto Campos, José Manuel Caneja, Daniel Canogar, Diego Canogar, Rafael Canogar, Carlos Cánovas, Alberto Capón, Vari Caramés, Tono Carbajo, Xesús Carballido, Pilar Cardo, Adrián Carra, Luis Caruncho, Damíán Casado, Julián Casado, Jorge Castillo, Juan M, Castro Prieto, David Castro, Toni Catany, Caxigueiro, Ángel Cerviño, Xoán Cerviño, Ángel Mateo Charris, Xaquín Chaves, Martín Chirino, Xosé Cid, Juan Cidrás, Salvador Cidrás, Andrés Cíllero, José Manuel Ciría, Antoni Clavé, Hannah Collins, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, X. Correa Corredoira, Alejandro Corujeira, Antonio Crespo Foix, Nacho Criado, Rufo Críado, Leandre Cristòfol, Luis Cruz Hernández, Juan Cruz-Plaza, Modest Cuixart, Miranda D'Amico, Alberto Datas, Ricky Dávila, Fernando Díaz Ge, Florentino Díaz, Óscar Domínguez, Alexis T. Edwards, Equipo 57, Equipo Crónica, Will Faber, Francisco Farreras, Luis Fega, César Fernández Arias, Mario Fernández Granell, Ana Fernández, Raniero Fernández, Ángel Ferrant, Yolanda Ferrer, José Paulo Ferro, Damián Flores Llanos, Joan Fontcuberta, Fernanda Fragateiro, Alfonso Fraile, José Frau, Xosé Freixanes, L. Gómez de la Serna, Amadeo Gabino, Elena Gago, Pepe Galán, Tono Galán, Miguel Galano, Jorge Galindo, Javier Garcerá, Ana García Pan, Ferrán García Sevilla, Alberto García-Alix, Luis García-0choa, Ramón Gaya, Juan Genovés, Pablo Genovés, Julián Gil, Juan Giralt, Mathias Goeritz, Elena Gómez Dahlgren, José L. Gómez Perales, María Gómez, Susy Gómez, A. González Pascual, Dionisio González, Julio González, Juan Gopar, Luis Gordillo, Begoña Goyenetxea, Iñaki Gracenea, Tino Grandío, Eugenio Granell, Xavier Grau, José Guerrero, José Hernández, Ánxel Huete, Agustín Ibarrola, Cristina Iglesias, Marta Iglesias, Prudencio Irazábal, Pello Irazu, Sofía Jack, Oliver Johnson, José María de Labra, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Maurizio Lanzillotta, Diana Larrea, Laxeiro, Francisco Leiro, Jorge León, Laura Lío, David Lista Ranha, Ignacio Llamas, Antoni Llena, Cristóbal Llorente, Xurxo Lobato, Eva Lootz, Fran López Bru, Chema Madoz, Cristino Mallo, Maruja Mallo, Manuel Mampaso, Francisco Mantecón, Luis Marco Burillo, Ángel Marcos, Cirilo Martínez Novillo, Din Matamoro, Tatiana Medal, Elena Mendizábal, Juan Mercado, Manuel Millares, Mitsuo Miura, Adriana Molder, Manuel Moldes, Manuel Molezún, Guillermo Monroy, Teresa Moro, José Mosquera, Diego Moya, Mp & Mp Rosado, Pedro del Muíño, M. Muniategiandikoetxea, Lucio Muñoz, Antonio Murado, Juan Navarro Baldeweg, Álvaro Negro, Paulo Nieves, José Noguero, Leopoldo Nóvoa, Alfonso de Olivares, Manuel Olveira, Leyre Ormaeche, Xurxo Oro Claro, Pelayo Ortega, Aitor Ortiz, Osákar. Pedro, Xesús 0tero Yglesias, Joaquín Pacheco, Simón Pacheco, Benjamín Palencia, Luis Palmero, Rinaldo Paluzzi, José Luis Pastor, Manuel Patinha, Antón Patiño, José Paz López, Manolo Paz, Alberto Peral, Pamen Pereira, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Guillermo Pérez Villalla Gabriel Perezzan, Jorge Perianes, Miroslav Perkovic, Paco Pestana, Jorge Peteiro, Alberto Pina, José Piñar, Elena Poblete, Vicente Prego, Manolo Quejido, Rubén Ramos Balsa, Agustin Redondela, Dicky Rekalde, Carlos Rial, Javier Riera, Miguel Rio Branco, Filipe Rocha Da Silva, D. Rodríguez Caballero, M. Rodríguez-Acosta, Antonio Rojas, Joan Rom, Emíliano Romero, Álvaro de la Rosa, Gerardo Rueda, Simeón Sáiz Ruiz, Manuel Saiz, Dora Salazar, F. Sánchez Calderón, Alberto Sánchez, Juan Sánchez, Néstor Sanmíguel, Manuel Saro, Adolfo Schlosser, José Luis Seara, Manuel Sendón, Luis Seoane, Encarna Sepúlveda, Stella Serrano, Soledad Sevilla, José María Sicilia, Gonzalo Sicre, Nikías Skapinakis, Susana Solano, Carmo Sousa Pinto, Xosé Luis Suárez Canal, José Suárez, Juan Suárez, Isabel Taboada, Antoni Tàpies, Javier Tercero, Luis Torras, Joaquín Torres-García, Ignacio Tovar, Isabel Tristán, Juan Ugalde, Belén Uriel, Juan Uslé, Mercedes Valcárcel, Tomás Vaquero Ibáñez, José Vázquez Cereijo, Xuxo Vázquez Pardo, Manuel Vázquez, Xesús Vázquez, Álvaro de la Vega, José Vela Zanetti, José Vento, Daniel Verbis, Esteban Vicente, Salvador Victoria, Manuel Vidal Torres, Virxilio Viéitez, Manuel Vilariño, Christian Villamide, Miguel Villarino, Hernando Viñes y María Zárraga.
Catálogo de la exposición de obra gráfica pertenecientes a colecciones públicas de Santiago de Compostela Edición: Santiago, 2007
Título: O debuxo por diante: a obra gráfica nas coleccións públicas da cidade de Compostela
Comisarios Monse Cea, Kiko da Silva, Eduardo Valiña
Textos: Juan Carlos Bracho, Monse Cea, Kiko Da Silva, Manuel Olveira, Rubén Santiago, Eduardo Valiña
Fotografías: Mark Ritchie
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte
ISBN: 978-84-453-4413-2
Depósito Legal: VG. 402-2007
Rústica, 25,5 x 19,5 cm., 156 páginas.
Catálogo de la exposición de obra gráfica pertenecientes a colecciones públicas de Santiago de Compostela.
La muestra se celebró del 13 de marzo al 29 de abril en los siguientes lugares: Auditorio de Galicia, CGAC, Fundación Granell, Iglesia de la Universidad y Zona "C"
Presentaciones de Ánxela Bugallo Rodríguez, Conselleira de Cultura de la Xunta de Galicia, Xosé A. Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago, Néstor Rego Candamil, Concejal de Cultura de Santiago, Senén Barro Ameneiro, Rector de la Universidad de Santiago, Manuel Olveira, Pablo Rodríguez Domínguez, Natalia Fernández Segarra y Elías J. Torres Feijó.
Textos de Juan Carlos Bracho, Monse Cea, Kiko Da Silva, Manuel Olveira, Rubén Santiago y Eduardo Valiña.
En la exposición figuraron obras de Mauro Trastoy, Rubén Santiago, Quintana Martelo, Manuel Facal, Laxeiro, Manuel Colmeiro, Luis Seoane, Virxilio, Eugenio Granell, Berta Cáccamo, Din Matamoro, Vicente Blanco, Reimundo Patiño, Antonio Murado, Martín Souto, Miguelanxo Prado, Francisco Lloréns, Xaime Quessada, Conde Corbal, Tomé, Xulio Maside, Enrique Ortiz, Antón Patiño, Xoán Pardiñas, Xaquín Marín, David Pintor, Miguel Anxo F. Robledo, Sofía Jack, Pamen Pereira, Isaac Díaz Pardo, Maruja Mallo, junto a otros artistas internacionales.
Catálogo de la Feria PuroArte, que se celebra en el Recinto Ferial IFEVI, de Vigo, del 18 al 22 de octubre de 2007. Edición: Vigo, 2007
Título: PuroArte 2007
Textos:
Fotografías: VV.AA.
Edita: Feria Puro Arte, Vigo
Depósito Legal:
Rústica, 23 x 23 cm. 272 páginas, 253 ilustraciones
Catálogo de la Feria PuroArte, que se celebra en el Recinto Ferial IFEVI, de Vigo, del 18 al 22 de octubre de 2007.
Presentación de Abel Caballero, Alcalde de Vigo y de Santiago Domínguez, Teniente de Alcalde.
A la feria concurren 53 galerías internacionales y contó con la participación institucional del Museo de Pontevedra, la Fundación Laxeiro y la Fundación Caixanova.
En la muestra se presentan mas de dos mil obras de artistas de todo el mundo. El catálogo presenta obras de artistas gallegos, Fracisco Pazos, Francisco G. Lagares, Jorge Castillo, Antón Lamazares, Pepe Galán, Xaquín Chaves, Yolanda Ferrer, Luis Feito, Luis Caruncho, Isabel Somoza, Xosé Poldras, Yolanda Carbajales, Leonardo Rial, Guillermo Pedrosa, José Antonio Fondevila, José Cruces Aspilche, Leopoldo Varela, José Antúnez Pousa, Xavier Magalhaes, Antonio Heredero, Alfonso Abelenda, Rosa Úbeda, José Frau, Luis Seoane, Eugenio Granell, Quintana Martelo y Francisco Leiro, entre muchos otros artistas internacionales.
Catálogo de la exposición de arte gallega, pintura y escultura, que se celebra en la Fundación Luis Seoane en 2006. Edición: Coruña, 2006
Título: Do primitivo na arte galega ata Luis Seoane. Procesos de creación artística e de identidade nacional
Comisariado: José Manuel López Vázquez
Textos: Silvia Longueira Castro, Xosé Ramón Barreiro Fernández, José Manuel López Vázquez, Juan M. Monterroso Montero
Fotografías: Xenaro Martínez Castro, Rául Fernández Ferreiro
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 84-611-4636-0
Depósito Legal: C 3434-2006
Rústica, 27 x 21 cm. 351 páginas, 144 ilustraciones.
Catálogo de la exposición de arte gallega, pintura y escultura, que se celebra en la Fundación Luis Seoane en 2006.
Presentación: Silvia Longueira Castro, Directora de la Fundación Luis Seoane. Textos: "Como Seoane percibe a historia de Galicia", de Xosé Ramón Barreiro Fernández, "O primitivismo na Arte Galega ata Luis Seoane: na procura da identidade", de José Manuel López Vázquez. El catálogo de obras es realizado por Juan M. Monterroso Montero.
La exposición "Do primitivo na arte galega ata Luis Seoane. Procesos de creación artística e de identidade nacional", trata de indagar en el camino de formación del concepto de arte gallega a través de los tiempos, y las tendencias artísticas que en en los creadores gallegos perciben. La muestra formada por 62 piezas y un conjunto de documentaciones, (39 piezas, carteles y catálogos de exposiciones), se celebra del 5 de octubre al 12 de diciembre de 2006 en la Fundación Luis Seoane.
En la muestra se presentan obras de: Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Luis Seoane, Manuel López Garabal, Laxeiro, Carlos Maside, Castelao, Juan Luis, Xesús Corredoyra, Camilo Díaz Baliño, Emilio De Madariaga, José María Acuña López, Uxío Souto Campos, Concha Vázquez, Roberto González del Blanco, Francisco Asorey, Imeldo Corral, Carlos Sobrino, Carlos Maside, Urbano Lugrís, Antón Failde Gago, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Xosé Eiroa, Cristino Mallo, Concha Vázquez, Cándido Fernández Mazas y Vicente Risco.
Catálogo de la exposición itinerante de grabados de los fondos de la Fundación CIEC. Edición: Coruña, 2006
Título: Artes seriadas: xilografía, calcografía, litografía, serigrafía, mixta-aditivas
Textos: Pedro Galilea, Tomás Fernández Fuertes y Francisco J. López Ríos (gallego y castellano)
Fotografías: Alfonso Rego, Xulio Rey
Edita: Diputación Provincial de A Coruña
ISBN: 84-9812-043-8
Depósito Legal: C 2.280-2006
Rústica, 22 x 24 cm. 192 páginas, 31 ilustraciones a color. Fotografías ilustrando el proceso creativo de los distintos procedimientos de grabado.
Catálogo de la exposición itinerante de grabados de los fondos de la Fundación CIEC.
Prólogo de Salvador Fernández Moreda, Presidente de la Diputación de Coruña, de Celestino Poza Domínguez, Presidente da Comisión de Cultura y de Jesús Núñez, Presidente de la Fundación CIEC.
Textos de Pedro Galilea, Tomás Fernández Fuertes y Francisco J. López Ríos, con un detallado estudio de las distintos procedimientos de grabado: xilografía, calcografía, litografía, serigrafía, mixta-aditivas, con fotografías ilustrativas de las fases del proceso de realización de la plancha y de la estampa.
La exposición itinerante está compuesta de grabados de: Luis Seoane, Omar Kessel, Miguel Villarino, Javier Albar, Alejandro Rodríguez León, Horacio Paturlanne, Jesús Núñez, Juan Genovés, Amadeo Gabino, Alejandro Fernández Arango, Jafar T. Kaki, Diana Aitchison, Salvador Dalí, Maruja Mallo, José Lapayese del Río, Lyubomir Yordanov, Alí Alí, Anne Heyvaert, Antonio Saura, María Luisa Sanz, Miguel Soler, Nils Burwitz, Rafael Canogar, Manuel Facal, Susana Murias, María Blanco y Soledad Barbadillo.
El catálogo contiene una breve biografía de cada uno de los artistas.
Exposición realizada en Santiago de Compostela, fruto de la colaboración de la Obra Social Caja Madrid y la USC Edición: Santiago de Copostela, 2006
Título: Galicia y el surrealismo
Comisariado: Mª Lourdes Martínez-Sapiña
Textos: Mª Lourdes Martínez-Sapiña, Mercedes Rozas, Pilar Corredoira, Antonio Garrido Moreno
Fotografías: Pilar García, Xenaro Martínez Castro, Miguel Vidal y fondos de Fundación Luis Seoane, Galería Guillermo de Osma, MARCO, Fundación María José Jove y Fundación Laxeiro
Edita: Caja Madrid, Obra Social
Depósito Legal: PO 202-06
Rústica, 28 x 23 cm. 415 páginas.
Exposición realizada en Santiago de Compostela, fruto de la colaboración de la Obra Social Caja Madrid y la USC.
Presentación Carlos María Martinez Martinez, director gerente de la Obra Social Caja Madrid, Senén Barro, Rector de la USC. Textos: "Galicia y el surrealismo", de Mª Lourdes Martínez-Sapiña, "Encuentros con el surrealismo", de Mercedes Rozas, "fiesta española", de Pilar Corredoira, "La estela surrealista en Galicia en la Posguerra", de Antonio Garrido Moreno.
Artistas Maruja Mallo, Francisco Miguel, Manuel Colmeiro, A. Hernández Catá, Arturo Souto, Luis Seoane, Laxeiro, Eugenio Granell, Urbano Lugrís y Mario Granell.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en Valencia, en 2006 Edición: Coruña, 2006
Título: Colección Caixa Galicia en el IVAM
Textos: Consuelo Císcar Casabán
Fotografía: Juan Rodríguez, Xoán Piñón
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 84-96494-73-X
Depósito Legal: C-2321-2006
Rústica, 28 x 25 cm., 171 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en Valencia, en 2006.
Presentación: Mauro Varela Pérez, Presidente de la Fundación Caixa Galicia. Textos: "Intercambio de ilusiones", por Consuelo Císcar Casabán, Directora del IVAM.
Artistas en el catálogo: Fernando Álvarez de Sotomayor, Jorge Barbi, Vicente Blanco, Salvador Cidrás, Berta Álvarez Cáccamo, Vari Caramés, Tono Carbajo, Alberto Carneiro, Luis Caruncho, Fernando Casás, Jorge Castillo, Rui Chafes, Manuel Colmeiro, José Pedro Croft, Isaac Díaz Pardo, Eugenio Fernández Granell, Roberto González Fernández, Tino Grandío, José María de Labra, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Laxeiro, Francisco Leiro, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Julia Minguillón, Leopoldo Nóvoa, Antón Patiño, Pamen Pereira, Pablo Ruiz Picasso, Julião Sarmento, Luis Seoane, Arturo Souto y Manuel Vázquez.
La muestra tiene lugar en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, del 20 de septiembre al 29 de octubre de 2006.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en Granada, en 2007 Edición: Coruña, 2006
Título: Colección Caixa Galicia
Fotografía: Juan Rodríguez, Xoán Piñón
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 84-96494-76-4
Depósito Legal: C-2329-2006
Rústica, 28 x 25 cm., 171 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en Granada, en 2007.
Presentación: Mauro Varela Pérez, Presidente de la Fundación Caixa Galicia, Miguel Rodríguez-Acosta Carlström, Presidente de la Fundación Rodríguez-Acosta.
Artistas en el catálogo: Fernando Álvarez de Sotomayor, Jorge Barbi, Vicente Blanco, Salvador Cidrás, Berta Álvarez Cáccamo, Vari Caramés, Tono Carbajo, Alberto Carneiro, Luis Caruncho, Fernando Casás, Jorge Castillo, Rui Chafes, Manuel Colmeiro, José Pedro Croft, Isaac Díaz Pardo, Eugenio Fernández Granell, Roberto González Fernández, Tino Grandío, José María de Labra, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Laxeiro, Francisco Leiro, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Julia Minguillón, Leopoldo Nóvoa, Antón Patiño, Pamen Pereira, Pablo Ruiz Picasso, Julião Sarmento, Luis Seoane, Arturo Souto y Manuel Vázquez.
La muestra tiene lugar en la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, del 10 de mayo al 14 de junio de 2007.
Catálogo de la exposición realizada en el Auditorio de Galicia entre noviembre de 2006 y enero de 2007 Edición: Santiago, 2006
Título: Memorial da liberdade: represión e resistencia en Galiza 1936-1977
Comisariado: Xosé Enrique Acuña
Textos: Xosé Enrique Acuña
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte
ISBN: 978-84-453-4364-7
Depósito Legal: 252082/06
Rústica, 24 x 20 cm., 665 páginas.
Catálogo de la exposición realizada en el Auditorio de Galicia entre noviembre de 2006 y enero de 2007.
Presentación de Ánxela Bugallo, Conselleira de Cultura e Deporte de la Xunta de Galicia. Textos de Xosé Enrique Acuña
Entre los documentos y fotografías que reproduce el libro dibujos de Luis Huici, Camilo Díaz Baliño, Alfredo Bautista Alconero (Reisiño), Argüelles, Arturo Souto, Cristino Mallo, Cándido Fernández Mazas, Luis Seoane, Federico Ribas, Manuel Colmeiro, Uxío Souto, Ángel Johan, Xohán Ledo, José López Bouza, Agustín Pérez Bellas, pinturas de Víctor Casas Julián, Benito Prieto Coussent, Mario Granell, Castelao, Francisco Lloréns, Manuel Colmeiro, Luis Seoane, Raimundo Patiño, Xosé Conde Corbal, Xaime Quessada, carteles de Luis Seoane, Arturo Souto y esculturas de Xosé María Acuña, Uxío Souto y Francisco Vázquez (Compostela).
Proyecto cultural interdisciplinar con exposición en el Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela Edición: Santiago de Compostela, 2006
Título: Entrecruzar: itinerarios icónicos de ida e volta
Coordinación: Uqui Permui, Antonio Doñate
Textos: VV.AA.
Fotografía: Los artistas
Edita: Xunta de Galicia. Centro Galego de Arte Contemporánea
ISBN: 978-84-453-4313-5
Depósito Legal: C 2659-2006
Cartoné, 21,5 x 15 cm. 283 páginas.
Proyecto cultural interdisciplinar con exposición en el Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela.
Con la participación de trabajos de los siguientes artistas: Aduaneiro Pánchez, Alejandro Viñuela Agra (Jano), Álex Mene, Álvaro Valiño, Amaya González Reyes, Ana Cocho Bermejo, Ana Gallardo, Andrea Costas, Anna María López López, Andrés Pinal, Ángel Cerviño, Antía Moure Arias, Antón Cabaleiro, Antón Reixa, Bernardo Tejeda Vázquez, Brais Rodríguez Verde, Carlos Rodríguez-Méndez, Carmen Mörsch, Carmen Nogueira, Carmen Villar, Chus Pato, Colectivo Capricho Español, Contra, Cristina Anllo, Dani Bembibre, Daniel Salgado, David Castro, David Rubín, David Silvosa Rivera, Diego Blanco, Diego Fernández, Eduardo López Valiña, Emma Ríos Maneiro, Ernesto González Torterolo, Escoitar.org, Eva Mendoza, Félix Fernández, Fernando Suárez Cabeza, Fran Herbello, Fran Meana, Guillermo Arias Bouza (hangtheguille), Ignacio Castro (NachoK), Irene González Blanco, Isaac Díaz Pardo, Iván Mato, Jorge Perianes, Kike Benlloch, Kike Besada, Kiko da Silva, Lola Dopico, Luis Seoane, Manuel Eirís, Manuel Olveira, Manuel Sendón, Mar Caldas, Marcial Gondar Portosany, Margarita Ledo Andión, María do Cebreiro, María D. Lois, María Esteirán, María Francisca García, María Ruido, Mario Navarro, Marta Pérez Pereiro, Martín Pena, Mauro Trastoy, Miguel Anxo Fernández Robledo, Mónica Alonso, Nieves Correa, O Leo i Arremecághona!!!, Pablo Pérez Sanmartín, Paola Guimeráns Sánchez, Pepe Barro, Ramiro Ledo Cordeiro, Ricardo Lanzarini, Rita Rodríguez, Rubén Santiago, Sabela López Pato, Santi Jiménez, Santiago Vaamonde Juanatey, Silvia García González, Simón Pacheco, Uqui Permui, Víctor Rodríguez Romero, Xosé Manuel Lens, Xoán Anleo, X. Carlos Hidalgo, X. L. Méndez Ferrín, Xosé Salgado y Xurxo Lobato.
Catálogo de la exposición de pinturas de Tino Grandío en Coruña, en 2005/2006 Edición: Coruña, 2005
Título: Tino Grandío. Pintando coas brumas
Comisariado: José Manuel B. López Vázquez y José Manuel Monterroso Montero
Textos: José Manuel B. López Vázquez, Miguel Fernández Cid, Antonio Garrido Moreno, José Manuel Monterroso Montero
Fotografías: Joaquín Cortés, Roberto Quintero, Xulio Gil, Pedro J. Fatás, Germán Limeres y otros
Edita: Xunta de Galicia
ISBN: 84-453-4131-6
Depósito Legal: C 2404-2005
Rústica, 28 x 24 cm., 147 páginas.
Catálogo de la exposición de pinturas de Tino Grandío en Coruña, en 2005/2006.
Presentación: Ánxela Bugallo Rodríguez, Felipe Arias Vilas y Mª de los Ángeles Penas Truque. Textos de José Manuel B. López Vázquez, Miguel Fernández Cid, Antonio Garrido Moreno y José Manuel Monterroso Montero. (Textos en gallegos y castellano).
La muestra se celebró en el Museo de Belas Artes da Coruña, entre noviembre de 2005 y enero de 2006.
El catálogo reproduce además de la obra de Tino Grandío, obras de Laxeiro, Manuel Pesqueira, Francisco Lloréns, Luis Seoane, Xesús Rodríguez Corredoyra, Imeldo Corral, Manuel Colmeiro, Julia Minguillón y Carlos Maside.
Catálogo de la exposición "Diáspora: 10 artistas galegos no exilio latinoamericano 1930-1970", que se celebra en Vigo y A Coruña. Edición: Coruña, 2005
Título: Diáspora: 10 artistas galegos no exilio latinoamericano 1930-1970
Comisariado: Carlos López Bernárdez
Textos: Xerardo Álvarez Gallego, Antonio Baltar, Eduardo Blanco-Amor, Castelao, Manuel Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, Rafael Dieste, Miguel Anxo Fernández, Eugenio Granell, Carlos López Bernárdez, Maruja Mallo, Luis Seoane, Luis Soto Fernández, Lorenzo Varela, Carlos Velo.
Fotografías: VV.AA. y archivos
Edita: Fundación Luis Seoane
ISBN: 84-609-5108-1
Depósito Legal: C 1138-2005
Rústica, 30 X 24 cm. 221 páginas, 189 ilustraciones y fotografías.
Catálogo de la exposición "Diáspora: 10 artistas galegos no exilio latinoamericano 1930-1970", que se celebra en Vigo y A Coruña.
Presentaciones: Corina Porro, Presidenta de la fundación MARCO, Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde de La Coruña, Carlota Álvarez Basso, Directora del MARCO, Silvia Longueira Castro, Directora de la Fundación Luis Seoane.
Textos: "Diáspora (1930-1970). Guerra Civil e exilio na configuración dunha estética nacional na arte galega", de Carlos López Bernárdez, "Entrevista con Isaac Díaz Pardo (Decembro, 2004)", de Carlos López Bernárdez, "O cine na diàspora galega, unha fervenza, 1930-1970", de Miguel Anxo Fernández, "Textos históricos", originales de los artistas en exposición y sobre ellos.
Las exposiciones se celebran en el Museo de Arte Contemporánea de Vigo, del 20 de mayo al 11 de septiembre de 2005 y en la Fundación Luis Seoane, Coruña, del 28 de septiembre 2005 al 8 de enero de 2006.
La exposición incluye 47 pinturas y dibujos, 23 fotografías, 2 esculturas y una muestra bibliográfica compuesta por 43 documentos, es proyectada la película Galicia, de Carlos Velo.
Artistas en la exposición: Ángel Botello Barros, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Manuel Colmeiro Guimarás, Isaac Díaz Pardo, Eugenio Fernández Granell, Maruja Mallo, (Ana María Gómez González), Luis Seoane López, Arturo Souto Feijoo, José Suárez Fernández y Carlos Velo Cobelas.
Aproximación a la historia del arte en Galicia, desde los petroglifos hasta los últimos movimientos artísticos, de Ediciones Nigratrea Edición: Vigo, 2005
Título: Breve historia del arte gallego
Textos: Carlos López Bernárdez
Edita: Ediciones Nigratrea
ISBN: 84-95364-33-6
Depósito Legal: As 4.467-2005
Cartoné, 25 x 17,5 cm. 92 páginas.
Aproximación a la historia del arte en Galicia, desde los petroglifos hasta los últimos movimientos artísticos, de Ediciones Nigratrea.
Textos: "Presentación", "La piedra y el laberinto", "Suevos y romanos", "El camino de un reino", "El prerrománico Santiago, centro espiritual y artístico europeo", "El románico", "El gótico y la llegada de las órdenes mendicantes", "Entre Flandes y Roma", "El renacimiento", "Otoño dorado", "Los siglos del barroco", "Ilustración y siglo XIX", "Galicia se descubre a si misma", "De la identidad a la universalidad, el arte gallego hasta la guerra civil", "El arte después de la guerra civil", de Carlos López Bernárdez.
El libro contiene información biográfica y artistica de los siguientes artistas: Pedro Noble, Pintor de Banga, Juan Bautista Celma, Antonio Puga, Juan Antonio García de Bouzas, Gregorio Ferro Requeixo, Plácido Fernández Arosa, Juan José Cancela del Río, Jenaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros, Modesto Brocos, Ramón Parada Justel, Ovidio Murguía, Alfredo Souto, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Jesús Corredoyra, Juan Luis López, Camilo Díaz Baliño, Castelao, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Manuel Torres, Laxeiro, Amando Suárez Couto, Cándido Fernández Mazas, Luis Seoane, Luis Huici, Francisco Miguel, Maruja Mallo, Eugenio Granell, Julia Minguillón, Prego de Oliver, Manuel Pesqueira, Urbano Lugrís, Manuel Mampaso, Manuel Molezún, José María de Labra, Jesús de La Sota, Lago Rivera, Tino Grandío, Leopoldo Nóvoa, Jorge Castillo, Reimundo Patiño, Antonio Tenreiro, Alejandro González Pascual, Alfonso Abelenda, Xosé Lodeiro, Xaime Quessada, Xosé Luis de Dios, Ánxel Huete, Francisco Mantecón, Antón Goyanes, Armando Guerra, Manuel Ruibal, Manuel Facal, Agustín Pérez Bellas, Mercedes Ruibal, Xulio Maside, Amando, Antón Pulido, Menchu Lamas, Antón Patiño, Manuel Moldes, Antón Lamazares, Xosé Freixanes, Xesús Vázquez, Manuel Quintana Martelo, Alberto Datas, Xavier Correa Corredoira, Guillermo Monroy, Rafael Baixeras, Tono Carbajo, Din Matamoro, Juan Martínez de La Colina, Roberto González Fernández, Berta Cáccamo, Dario Basso, Antonio Murado, Pamen Pereira, Isaac Pérez Vicente, Salvador Cidrás, Almudena Fernández Fariña, Álvaro Negro y Tatiana Medal pintores, y los escultores Gregorio Fernández, Francisco de Moure, Mateo de Prado, José Gambino, José Ferreiro, Felipe de Castro, Manuel de Prado, Isidoro Brocos, Juan Sanmartín y Serna, Francisco Asorey, Santiago Bonome, Narciso Pérez, Camilo Nogueira, Francisco Vázquez Díaz, José María Acuña, Xosé Eiroa, Cristino Mallo, Ángel Ferrant, Arturo Baltar, Manuel Coia, Francisco Otero Besteiro, Camilo Otero, Acisclo Manzano, Elena Colmeiro, Silverio Rivas, Luis Borrajo, Mon Vasco, Francisco Leiro, Manolo Paz, Paco Pestana, Xaime Cabanas, Ignacio Basallo, Fernando Casás, Jorge Barbi, Xavier Toubes, Moncho Amigo, Xurxo Oro Claro, Rosalía Pazo, Carlos Rial, Mónica Alonso, Xoán Anleo.
Catálogo de la exposición "A Galicia moderna, 1916-1936", celebrada en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en 2005 Edición: Santiago, 2005
Título: A Galicia moderna, 1916-1936
Comisariado: Antonio Bonet Correa
Textos: Isaac Díaz Pardo, Antonio Bonet Correa, Ramón Villares Paz, Antón Castro, José Manuel Bouzas, Xosé Carlos Valle Pérez, Fernando Agrasar Quiroga, María Victoria Carballo Calero Ramos, María Luisa Sobrino Manzanares, María Victoria Carballo Calero Ramos, María Luisa Sobrino Manzanares, José Manuel Bernardi López Vázquez, Anxo Tarrío Varela, Miguel Anxo Fernández, Margarita Ledo Andión, Manuel Sendón, X. L. Suárez Canal, Francisco Pillado Mayor
Fotografías: Gonzalo Cruz, Xenaro Martínez, Xoán Piñon, Roberto Quintero, Mark Ritchie, Luis Toloba, Miguel Tobal y archivos fotográficos CGAI, C.A.C. y Museo BB.AA. de Bilbao
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Centro Galego de Arte Contemporánea
ISBN: 84-453-3980-X
Depósito Legal: M-4484-2005
Rústica, 27 x 24,5 cm., 334 páginas.
Catálogo de la exposición "A Galicia moderna, 1916-1936", celebrada en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en 2005
Presentación: Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, Julio Fernández Gayoso, Director Xeral de Caixanova, Miguel Fernández Cid, Director del CGAC, Juan Barja, Director del Círculo de Bellas Artes.
Textos de Isaac Díaz Pardo, Antonio Bonet Correa, Ramón Villares Paz, Antón Castro, José Manuel Bouzas, Xosé Carlos Valle Pérez, Fernando Agrasar Quiroga, María Victoria Carballo Calero Ramos, María Luisa Sobrino Manzanares, María Victoria Carballo Calero Ramos, María Luisa Sobrino Manzanares, José Manuel Bernardi López Vázquez, Anxo Tarrío Varela, Miguel Anxo Fernández, Margarita Ledo Andión, Manuel Sendón, X. L. Suárez Canal, Francisco Pillado Mayor
La muestra se celebró en el Centro Galego de Arte Contemporánea, del 16 de diciembre de 2004 al 20 de marzo de 2005 y en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, del 14 de abril el 22 de mayo de 2005.
El catálogo reproduce obras de Ángel Johan, Castelao, Cándido Fernández Mazas, Carlos Maside, Maruja Mallo, Manuel Colmeiro, Carlos Sobrino, Federico Ribas, Laxeiro, Manuel Torres, Virxilio Blanco, Arturo Souto, Camilo Díaz Baliño, Luis Seoane, Álvaro Cebreiro, Francisco Asorey, Santiago Rodríguez Bonome, Francisco Vázquez Díaz, Cristino Mallo, Eiroa y Narciso Pérez.
Catálogo de la exposición en homenaje a la figura de Ánxel Casal, con obras de artistas contemporáneos Edición: Santiago, 2005
Título: Os Artistas de Ánxel Casal: arte e edición nunha Galiza entusiasmada
Comisario: Xosé Enrique Acuña
Textos: Xosé Enrique Acuña
Fotografías: Xulio Gil et al.
Edita: Concello de Santiago, Auditorio de Galicia
ISBN: 84-88484-47-X
Depósito Legal: 233523/05
Rústica, 24 x 16,5 cm., 391 páginas.
Catálogo de la exposición en homenaje a la figura de Ánxel Casal, con obras de artistas contemporáneos.
Presentación Néstor Rego Candamil, Concelleiro de Cultura. Textos de Xosé Enrique Acuña.
La exposición se celebró en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, del 20 de outubre al 11 de diciembre de 2005.
Obras en el catálogo de Camilo Díaz Baliño, Carlos Maside, Castelao, Luis Seoane, Cándido Fernández Mazas, Álvaro Cebreiro, Manuel Colmeiro, Manuel Méndez, Xurxo Lourenzo, Xosé de Castro Arines, Xosé Sesto, Xaime Prada, Manuel Prego, Lolita Díaz Baliño, Arturo S. Villafranca, Ánxel Johán, Manuel Torres, Carlos Sobrino, Federico Ribas, Maruxa Mallo, Arturo Souto y José López-Bouza Fernández.
Catálogo de la exposición de obra gráfica de los fondos del Centro Internacional de la Estampa Contemporáne, itinerante con la patrocinio de Caja Duero. Edición: Salamanca, 2004
Título: Técnicas y tendencias del Arte Gráfico
Textos: Jesús Núñez y Pedro Galilea
Fotografías: Gustavo Ros Allain
Edita: Caja Duero
Coordina: Jesús Núñez
Depósito Legal: S 1711-2004
Rústica, 22 x 22 cm. 120 páginas, 103 ilustraciones.
Catálogo de la exposición de obra gráfica de los fondos del Centro Internacional de la Estampa Contemporáne, itinerante con la patrocinio de Caja Duero.
Introducción de Jesús Núñez y prólogo de Pedro Galilea. Cada Duero edita este catálogo con motivo de la exposición itinerante por Castilla y León, con obras de los fondos de la Colección del Centro Internacional de la Estampa Contemporánea C.I.E.C.
La muestra compuesta de mas de cien grabados, con obras de Alí Alí, Ánxeles Penas, Canogar, Celeiro, Clavé, Feito, Jesús Núñez, José Caballero, Julio Castro, Lola Galilea, Luis Seoane, Manuel Silvestre, Saura, Sempere, entre muchos otros, recorrió las provincias de Valladolid, Cáceres, (2004) y Plasencia, Zamora, Burgos, Soria, Palencia y Salamanca (2005).
Catálogo de las exposiciones de grabado realizadas en la Fundación CIEC, entre los años 2003 y 2004. Edición: Coruña, 2004
Título: Fundación CIEC 2003-2004
Textos: José María Luna Aguilar, Miguel Ángel Muñoz San Juan, Jorge Glusberg, Fernando Beltrán, Ánxeles Penas, Javier Tussel, Luis García-Ochoa, Camilo Franco, C. Pallares, Javier Rubio Nomblot, Enrique Ortiz, José Luis de Dios, Luis Seoane, Moreno Galván, Alfonso P. García, José Hierro, Pablo Jiménez, El Punto de las Artes, Ánxeles Penas, Manuel Silvestre, Miguel Anxo Fernán Vello, Javier Sarti.
Fotografías: Fundación CIEC
Edita: Fundación CIEC
Depósito Legal: C 2.587-2004
Rústica, 22 x 22 cm. 438 páginas, 120 ilustraciones.
Catálogo de las exposiciones de grabado realizadas en la Fundación CIEC, entre los años 2003 y 2004.
En estas exposiciones participan: José Hernández, Alexandra Domínguez, Omar Kessel, Juan Genovés, Enrique Ortiz, Dimitri Papagueorguíu, Paca Zaballos, Pedro Maruna, Anne Heyvaert, María Jesús Gómez, José Fuentes y Manuel Silvestre. Textos: "José Hernández, el azaroso albur de la existencia", de José María Luna Aguilar. "Alexandra Domínguez", textos de Miguel Ángel Muñoz San Juan, Jorge Glusberg y Fernando Beltrán. "Grabados de Omar Kessel", de Ánxeles Penas. "Juan Genovés, el ser humano y su entorno", de Javier Tussel. "Enrique Ortiz y la música", de Luis García-Ochoa, junto a textos de Camilo Franco, C. Pallares, Javier Rubio Nomblot, Enrique Ortiz, José Luis de Dios, Luis Seoane y Moreno Galván. "Dimitri el artista y maestro de grabado", de Ares Papagueorguíu, "Obra mítico-taurina, obra gráfica de Dimitri Papagueorguíu de 1981 a 2002", de Alfonso P. García. "Paca Zaballos,tierra, madera, óxido, vida", de Javier Martín-Jiménez. "Pedro Maruna", de José Hierro, "Letras y limitaciones de Pedro Maruna", de Pablo Jiménez y "Pedro Maruna y la tradición del arte geométrico", de El Punto de las Artes. "María Jesús Gómez en la estampa", de Ánxeles Penas. "La gestualidad expresiva de José Fuentes", de Manuel Silvestre. "Manuel Silvestre: una buena obra", de Javier Sarti.
Exposición de grabados de Canogar, Antoni Clavé, Luis Feito, Amadeo Gabino, Jesús Núñez y <b>Luis Seoane</b> en Salamanca, año 2004 Edición: Salamanca, 2004
Título: Canogar, Antoni Clavé, Luis Feito, Amadeo Gabino, Jesús Núñez, Luis Seoane: Colección Centro Internacional de la Espampa Contemporánea
Comisario: Pedro Galilea
Textos: Ánxeles Penas
Fotografías: CIEC
Edita: Caja Duero
ISBN: 84-95610-66-3
Depósito Legal: S 1208-2004
Cartoné, 31 x 25 cm. 256 páginas. 89 ilustraciones.
Exposición de grabados de Canogar, Antoni Clavé, Luis Feito, Amadeo Gabino, Jesús Núñez y Luis Seoane en Salamanca, año 2004. Prólogo y textos de Ánxeles Penas.
Exposición en la Sala San Eloy de Salamanca, patrocinada por Caja Duero y organizada por la Fundación CIEC, con obras de los siguientes artistas: Rafael Canogar, (Toledo, 1935), Antoni Clavé, (Barcelona 1913-San Tropez 2005);Luis Feito López, (Madrid, 1929), Amadeo Gabino, (Valencia 1922-Madrid 2004), Jesús Núñez, (Betanzos 1927) y Luis Seoane, (Buenos Aires 1910-Coruña 1979).
Catálogo correspondiente a la exposición conmemorativa de la entrega de la donación de 93 obras de arte por doña Carolina González Abad, en su nombre y en el de su marido, don Manuel Santiago Blanco, a favor de la Xunta de Galicia, para su exposición, estudio y custodia en el Museo de Bellas Artes de A Coruña Edición: Santiago, 2004
Título: A doazón de Manuel Santiago Blanco e Carolina González Abad
Textos: María de los Ángeles Penas Truque, José Manuel López Vázquez, Roberto Aneiros García, Tomás Fernández Fuertes, Covadonga López de Prado, Patricia Pérez Dorado, Ana Vasco del Castillo, Montserrat Vila Martínez
Fotografías: Xoán Piñón
Edita: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
ISBN: 84-453-3865-X
Depósito Legal: C-1850-2004
Rústica, 29 x 24 cm., 255 páginas.
Catálogo correspondiente a la exposición conmemorativa de la entrega de la donación de 93 obras de arte por doña Carolina González Abad, en su nombre y en el de su marido, don Manuel Santiago Blanco, a favor de la Xunta de Galicia, para su exposición, estudio y custodia en el Museo de Bellas Artes de A Coruña.
Presentación: Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura Comunicación Social e Turismo. Textos de María de los Ángeles Penas Truque, José Manuel López Vázquez, Roberto Aneiros García, Tomás Fernández Fuertes, Covadonga López de Prado, Patricia Pérez Dorado, Ana Vasco del Castillo y Montserrat Vila Martínez.
La exposición se celebró del 22 de julio al 12 de setiembre de 2004, en el Museo de Belas Artes da Coruña.
El catálogo de la donación incluye obras de Manuel Torres Martínez, Manuel Colmeiro Guimarás, Hernando Viñes Soto, Benjamín Palencia, José Beulas Recasens, Agustín González Alonso, Cirilo Martínez Novillo, Álvaro Delgado, Francisco Mateos, Laxeiro, Arturo Souto Feijoo, Emilio Grau Sala, Luis Seoane López, Manuel Viola, Orlando Pelayo, Manuel Mampaso Bueno, Reimundo Patiño, Antonio Saura, Manuel Ruibal Ruibal, Luis María Caruncho Amat, Xosé Fernández Lodeiro, Valdivieso, Antonio Lago Rivera, Antonio Tenreiro Brochón, Alejandro González Pascual, Xavier Valls Subirá, Adolfo Estrada, María Victoria de la Fuente Alonso, María Antonia Dans Boado, María Carrera, Agustín Pérez Bellas, Felipe Criado Martín, Alfonso Abelenda Escudero, Pedro Sobrado, Ricardo Segura Torrella, Alfonso Sucasas, Xaime Quessada Porto, José Luis de Dios Martínez, Xulio Maside Medina, Daniel Merino Bodega, Alfonso Costa Beiro, Cristino Mallo, Pablo Serrano Aguilar, Buciños y Leopoldo Nóvoa.
Completo estudio sobre la pintura gallega, desde el siglo XVII hasta los jóvenes valores, textos en castellano y gallego. Edición: Vigo, 2003
Título: La pintura en Galicia: del XVII a las últimas tendencias
Textos: Francisco Pablos
Fotografías: Enrique Touriño, Tono Agras
Edita: Nigra Trea
ISBN: 84-95364-15-8
Depósito Legal: AS 2283-2003
Cartoné con sobrecubierta, 30 x 25 cm. 366 páginas, 286 ilustraciones a color.
Libro sobre los pintores gallegos, del XVII a las últimas tendencias, publicado por Nigra Trea en 2003
Completo estudio sobre la pintura gallega, desde el siglo XVII hasta los jóvenes valores. Textos en castellano y gallego.
Ente los artistas analizados en este volumen, siguiendo el orden cronológico:
Los precursores: Antonio de Puga y Gregorio Ferro. Los artistas del siglo XIX: Jenaro Pérez Villaamil, Cancela del Río, José M. Fenollera, Dionisio Fierros, Serafín Avendaño, Román Navarro, Alfredo Souto, Ovidio Murguía, Ramón Parada, Joaquín Vaamonde, Jenaro Carrero Fernández o Modesto Brocos. Los renovadores: Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Máximo Ramos, José Seijo Rubio, Antonio Fernández, Carlos Sobrino, Felipe Bello Piñeiro, Fermín González Prieto, Manuel Bujados, Manuel Abelenda, Roberto González del Blanco, Imeldo Corral, Jesús Corredoyra, Germán Taibo, Alfonso Castelao, dibujantes y grabadores como Federido Ribas Montenegro, Manuel Castro Gil, Julio Prieto Nespereira. En los confines del novecientos: Lino Martínez Villafínez, Juan Luis López García, Virxilio Blanco Garrido, Luis Mosquera Gómez, Amando Suárez Couto.
La primera generación femenina: Elvira Santiso García, María del Carmen Corredoira Ruiz, Carmen Rodríguez de Legísima, Julia Minguillón, Maruja Mallo. Acercamiento definitivo a las vanguardias: Carlos Maside, José Frau, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Cándido Fernández Mazas, José Palmeiro, Benito Prieto Coussent, Arturo Souto, Urbano Lugrís, Laxeiro, Luis Seoane, Manuel Pesqueira, Eugenio Granell, Mario Granell, Benigno Pereira Borrajo, Luis Pintos Fonseca. Tras la guerra civil: Luis Torras Martínez, José Antonio Suárez-Llanos, Manuel Prego de Oliver, Ernesto Goday Caamaño, Antón Rivas Briones, Antonio Lago Rivera, Manuel Suárez-Pomariega Molezún, Manuel Mampaso Bueno, Antonio Tenreiro Brochón, José María Labra Suazo, Tomás Barros Pardo, Leopoldo Nóvoa García. Dos figuras diferentes y un transterrado notable: Isaac Díaz Pardo, Rafael Alonso Fernández, Ángel Botello Barros. El Grupo de Ourense: Virxilio Fernández Cañedo, Antonio Quesada Porto, Fernando Quesada Porto, Jaime Quesada Porto, José Luis de Dios González.
Inmigrados y emigrantes: Julio Fernández Argüelles, Gabino Rey Santiago, José Solla Crespo, Antón Abreu Bastos, Constantino Grandío López, Agustín Pérez Bellas. Nuevo grupo femenino: María Antonia Dans Boado, María Victoria de la Fuente Alonso, Mercedes Ruibal Argibay, María Elena Gago, María Formoso Prego, Ana Legido Soto, Dolores Padín Fernández, Carmen Domínguez Vaz, Beatriz Rey Gómez, Olga Martínez López, Ana García Pan, Elsa Pérez Vicente. El eclecticismo de la posguerra: Ricardo Segura Torrella, Jesús Núñez Fernández, Luis Caruncho Amat, Leopoldo Fernández Varela, Antonio García Patiño, Alejandro González Pascual, José Telmo Lodeiro Fernández, Alfonso Abelenda Escudero, Felipe Criado Martín, Xavier Pousa Carrera, Rafael Úbeda Piñeiro, Pedro Solveira Collazo, Camilo Otero Martín, Jorge Castillo Casalderrey, Jesús Caulonga Pereira, Enrique Ortiz Alonso, Juan Otero García (Eiravella), Alberto Datas Panero, Ramón Lorda Vidal, Juan Garcés, Antón Goyanes Fernández, Manuel Ayaso Dios, Manuel Aramburu Núñez, Raimundo Patiño Mancebo, Rogelio Puente Díaz de La Rocha, Ramón Rivas García.
Nuevas generaciones: José Barreiro Gómez, Santiago Montes Areas, Alfonso Sucasas Guerra, Urbano Lugrís Vadillo, Manuel Ruibal Ruibal, Ángel Sevillano Estremera, Alfonso Costa Beiro, Manuel Facal Ponte, Francisco González Lagares, Ángel Huete Vales, Antón Pulido Novoa, Manuel Quintana Martelo, Miguel Pereira Figueroa, Alexandro, Rafael Rodríguez Baixeras, Carlos García Alcolea. Penúltimos valores: Roberto González Fernández, Armando López Guerra, Francisco Mantecón Rodríguez, José Manuel Vidal Souto, Manuel Rodríguez Moldes, Jorge Llorca Freire, Javier Correa Corredoira, José María Fernández Freixanes, Guillermo Alonso Monroy, Menchu Lamas, Antón Lamazares Silva, Cruz Pérez Rubido, Xavier Fernández Magallanes, Xurxo Oro Claro, Mingos Teixeira, Rosalía Pazo Maside, Antón Patiño Pérez, Luis Alcántara Álvarez, Antonio Mouzo Lavandeira, Diego de Giráldez. Presencias y esperanzas: Din Matamoro, Xaquín Chaves López, Tono Carbajo, Berta Álvarez Cáccamo, Antonio J. Murado López, Darío Basso, Joaquín García-Gesto, Pedro Muiño Fernández, Jorge Peteiro Vázquez, Rafael Romero Masiá, Lois Corvera Peña, Jesús Otero Yglesias, Pamen Pereira, Salvador Cidrás Robles, Almudena Fernández Fariña, Tatiana Medal Francesh, Álvaro Negro Romero.
(La reproducción de la obra de Sotomayor, "Comida de boda en Bergantiños", está reproducida a espejo, la ventana está a la izquierda en lugar de la derecha, en el original).
Libro dedicado a la pintura gallega de la Colección de Arte de José Manuel Cortizo. Edición: Padrón, 2003
Título: La pintura gallega de la Colección Cortizo
Textos: José Manuel García Iglesias
Fotografías: -
Edita: Aluminios Cortizo, S.A.
Depósito Legal: C 2243-03
Rústica, 30 x 24 cm. 282 páginas, 196 ilustraciones, 21 miniaturas.
Libro dedicado a la pintura gallega de la Colección de Arte de José Manuel Cortizo.
Introducción: "Sobre la intención y contenidos de una colección", de José Manuel García Iglesias. Textos: "La Colección Cortizo: biografías y obras", con la reproducción de obras y textos con un breve currículo de cada autor. "La Colección Cortizo: valoración", valoración artística, encuadrando las distintas épocas y tendencias en las pinturas, con datos de los géneros de los distintos artistas.
La primera parte sigue un orden cronológico de los artistas, estando representados: Antonio de Puga, (Ourense, 1602-Madrid, 1648), Jenaro Pérez Villaamil, (Ferrol, 1808-Madrid, 1854), Dionisio Fierros Álvarez, (La Ballota, Asturias, 1827-Madrid, 1894), Modesto Brocos y Gómez, (Santiago, 1852-Buenos Aires, 1936), Román Navarro García de Vinuesa, (La Coruña, 1854-1928), Alfredo Souto Cuero, (Coruña 1862-1940), Ovidio Murguía de Castro, (Lestrobe, 1871-Coruña, 1900), Francisco Lloréns Díaz, (Coruña, 1874-1948), Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, (Ferrol, 1875-Madrid 1960), Máximo Ramos López, (Ferrol, 1880-Madrid, 1949), José Seijo Rubio, (Madrid (1881-Coruña, 1970), Antonio Fernández Gómez, (Goian, 1882-1970), Carlos Sobrino Buhigas, (Pontevedra, 1885-Vigo, 1978), Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, (Rianxo, 1886-Buenos Aires, 1950), Felipe Bello Piñeiro, (El Seijo, 1886-1952), Germán Taibo González, (Coruña, 1889-París, 1919), Imeldo Corral González, (Ferrol, 1889-1976), Manuel Abelenda Zapata, (Coruña, 1889-1957), Jesús Rodríguez Corredoira, (Lugo, 1889-Santiago, 1939), Juan Luis López García, (Santiago, 1894-1984), Julio Prieto Nespereira, (Orense, 1896-Madrid, 1991), Carmen Rodríguez de Legísima, (Lousado-Ourense, 1896-Vigo, 1980), Carlos Maside García, (Pontecesures, 1897-Santiago, 1958), José María Isidoro Frau Ruiz, (Vigo, 1898-Madrid, 1976), Luis Mosquera Gómez, (Coruña, 1899-Madrid, 1987), Manuel Colmeiro Guimarás, (Chapa-Silleda, 1901-Salvatierra de Miño, 1999), Manuel Torres Martínez, (Marín, 1901-1995), Arturo Souto Feijoo, (Pontevedra, 1902-México, 1964), Maruja Mallo, (Vivero-Lugo, 1902-Madrid, 1995), José Palmeiro Rodríguez, (Madrid, 1903-Bergerac, 1984), Julia Minguillón Iglesias, (Lugo, 1925-Madrid, 1965), Urbano Lugrís González, (Sada, 1908-Vigo, 1973), José Otero Abeledo (Laxeiro), (Lalín, 1908-Vigo, 1996), Luis Seoane López, (Buenos Aires, 1911-Coruña, 1979), Manuel Pesqueira Salgado, (Lantaño-Pontevedra, 1911-Pontevedra, 1988), Eugenio Fernández Granell, (Santiago, 1912-Madrid, 2001), Manuel Prego de Oliver, (Ourense, 1915-1986), Mario Fernández Granell, (La Coruña, 1915- Vigo, 1991), Antonio Lago Rivera, (La Coruña, 1916-París, 1990), Antón Rivas Briones, (Madrid, 1918), Leopoldo Nóvoa García, (Salcedo-Pontevedra, 1919- París, 2012), Isaac Díaz Pardo, (Santiago, 1920-Coruña, 2012), Francisco Luis López Carballo, (Santiago, 1920-1992), María Antonia Dans Boado, (Oza de Los Rios, 1922-1988), Constantino Grandío López, (Lousada, 1925-1977), Rafael Ubeda Piñeiro, (Pontevedra, 1932), Jorge Castillo Casalderrey, (Pontevedra, 1933), Rogelio Puente Díaz de la Rocha, (La Habana-Cuba, 1936-Coruña, 1996), Alfonso Sucasas Guerra, (Lalín, 1940), Ángel Sevillano Estremera, (Vigo, 1942-1994), Manuel Quintana Martelo, (Roxos-Santiago, 1949).
Portada: "Roda de mulleres", Carlos Maside, óleo sobre lienzo, 94 x 70 cm.
Libro editado con motivo de la Exposición Conmemorativa del 75 aniversario de la fundación del Museo de Pontevedra Edición: Pontevedra, 2003
Título: 75 obras para 75 años. Exposición Conmemorativa da Fundación do Museo de Pontevedra
Comisario: Xosé Carlos Valle Pérez
Textos: Ana Barbazán Iglesias, Mª José Caamaño Antepazo, José Manuel Castaño García, Fátima Cobo Rodríguez, Mª Cristina Echave Durán, Patricia Fernández Fernández, Mª Jesús Fortes Alén, Natalia Fraguas Fernández, Xosé Fuentes Alende. Antonio de La Peña Santos, Purificación Rodríguez García, Beatriz de San Ildefonso Rodriguez, Mª Ángeles Tilve Jar, Xosé Carlos Valle Pérez.
Fotografías: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra, Roberto Carbajo Nogueira, Fátima Cobo Rodríguez, Natalia Fraguas Fernández, Xulio Gil, Xenaro Martínez Castro, Roberto Quintero
Edita: Deputación de Pontevedra
ISBN: 84-95632-14-4
Depósito Legal: C-1719-2003
Rústica, 28 x 23 cm., 597 páginas.
Libro editado con motivo de la Exposición Conmemorativa del 75 aniversario de la fundación del Museo de Pontevedra.
Presentación: Rafael Louzán Abal, Presidente de la Diputación de Pontevedra. Textos de Mª José Caamaño Antepazo, José Manuel Castaño García, Fátima Cobo Rodríguez, Mª Cristina Echave Durán, Patricia Fernández Fernández, Mª Jesús Fortes Alén, Natalia Fraguas Fernández, Xosé Fuentes Alende. Antonio de La Peña Santos, Purificación Rodríguez García, Beatriz de San Ildefonso Rodriguez, Mª Ángeles Tilve Jar y Xosé Carlos Valle Pérez.
Entre los textos de Natalia Fraguas Fernández y Beatriz de San Ildefonso, datos sobre pintores gallegos: Juan José Cancela del Rio, Dionisio Fierros, Manuel Ángel Álvarez, Modesto Brocos, Carmen Babiano Méndez-Núñez, Enrique Campo, Alfredo Souto Cuero, Ovidio Murguía, Joaquín Vaamonde, Ramón Parada Justel, Jenaro Carrero, Sotomayor, Antonio Fernández Gómez, Mariano Tito Vázquez, Jesús R. Corredoyra, Juan Luis López, Carlos Sobrino, Castelao, Fernando Campo Sobrino, Daniel Vázquez Díaz, Francisco Lloréns Díaz, Roberto González del Blanco, Máximo Ramos, Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Manuel Abelenda, Seijo Rubio, Germán Taibo, Abelardo Bustamante, María Corredoira, Manuel Castro Gil, Federico Ribas, José Frau, Arturo Souto, Carlos Maside, Virxilio Blanco, Manuel Torres, Manuel Colmeiro, Luis Pintos Fonseca, Antonio Medal, Lino Villafínez, Cándido Fernández Mazas, Luis Seoane, Leopoldo Nóvoa, Luis Mosquera, Julia Minguillón, Manuel López Garabal, Isaac Díaz Pardo, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Pedro García Lema, Luis Torras, Rafael Alonso, Ramón Rivas, Xavier Pousa, María Antonia Dans, Lago Rivera, Antonio Tenreiro, Tino Grandío, Lugrís Vadillo, Telmo Lodeiro, Conde Corbal, María Victoria de la Fuente, Jorge Castillo, Rafael Úbeda, Mercedes Ruibal, José Barreiro, Gabino Rey, Manuel Aramburu, Xaime Quessada, Alfonso Costa, Luis Caruncho, Francisco Mantecón, Manuel Facal, Antón Goyanes, Ánxel Huete, Fernando Vilanova, Manuel R. Moldes, Manolo Ruibal, Guillermo Monroy, Din Matamoro, Berta Cáccamo, Darío Álvarez Basso, Salvador Cidrás, Tatiana Medal, Almudena Fernández, los escultores Francisco Antonio Rodeiro, Isidoro Brocos, Antonio Mouriño, Mariano Cousiño, Francisco Asorey, José María Acuña, Uxío Souto, Camilo Nogueira, Narcisco Pérez, José Eiroa, Santiago Rodríguez Bonome y Compostela, Xoán Piñeiro, Manuel Coia, Acisclo Manzano, Francisco Leiro, Francisco Pazos, los grabadores Cayetano Jordán, Isidoro Brocos, Enrique Mayer, Federico Guisasola y Lasala Entre las obras que se reproducen en los textos: "San Gregorio Magno", de Juan Antonio García de Bouzas, "Busto de Frei Martín", de Felipe de Castro, "Escenas da vida da Virxe", de Jácome de Prado, "Boceto de muiñeira", de Dionisio Fierros, "Autorretraro", de Modesto Brocos, "Víctima do traballo", de Jenaro Carrero, "El Padre Feijoo", de Isidoro Brocos, "Guerreiro celta", de Narciso Pérez Rey, "Peixe tostado", de Julio Prieto Nespereira, "Rouge à relief obloique dominant", de Leopoldo Nóvoa, "De par en par", de Guillermo Monroy, "Sireno", de Francisco Leiro, "Vista de Pontevedra", de Celso García de la Riega, "Ruinas de Santo Domingo", de Alfredo Souto Cuero, "Cartel das Festas da Peregrina de 1969", de Rafael Úbeda, fotografías: "Retrato femenino", de José Palmeiro Martínez, "Lañando sardiña", de Francisco Zagala, "Retrato de Cheli Vizcaína", de Joaquín Pintos, "O carpinteiro de carros", de José Suárez, "Nenos xogando", de Julio Fernández de los Ríos, "Paisaxe mariña", de José Bellver, "Retrato femenino", de Manuel Buch Sáez.
Entre las 75 obras que cataloga la exposición: "Piedad", de Gregorio Ferro Requeixo, "Relieves del Retablo Mayor del Monasterio de Sobrado de los Monjes", de José Gambino y José Ferreiro, "Paisaje con río", de Jenaro Pérez Villaamil, "Paisaje de invierno", de Serafín Avendaño, "Ribeiras verdes", de Ovidio Murguía de Castro, "Festa galega", de Fernando Álvarez de Sotomayor, "A derradeira lección do mestre", de Alfonso Rodríguez Castelao, "Autorretrato", de Carlos Maside, "Sol de vra, Galicia", de Manuel Colmeiro Guimarás, "Señora con Sombreiro", de Manuel Torres Martínez, "Cabeza de negra", de Maruja Mallo, "Estudio, caretas e flores", de Arturo Souto Feijoo, "Chegada do Rei Breogán a Galicia", de José Otero Abeledo, "Home na terra", de Manuel R. Moldes, "Rezo de beatas", de Francisco Asorey, "Cabeza de muller", de José Eiroa Barral.
Libro dedicado a la exposición que en torno al mar se celebra en Vigo en 2003 Edición: Vigo, 2003
Título: A mares: o espello do mar en el arte gallego de los siglos XIX y XX
Textos: José Manuel B. López Vázquez, Ramón Villares Paz, Lily Litvak, Juan M. Monterroso Montero, José Fuente Alende, Antonio Garrido Moreno.
Fotografías: VV.AA.
Edita: Museo do Mar de Galicia
ISBN: 84-933373-0-7
Depósito Legal: C 1862-2003
Rústica, 25 x 29 cm., 369 páginas.
Libro dedicado a la exposición que en torno al mar se celebra en Vigo en 2003.
Presentación: Ventura Pérez Mariño Alcalde de Vigo, Pablo Egerique Martínez, Presidente de la Fundación Zona Franca Vigo, Pablo Carrera López, Director del Museo del Mar de Galicia.
Textos en español e inglés, de José Manuel B. López Vázquez, Ramón Villares Paz, Lily Litvak, Juan M. Monterroso Montero, José Fuente Alende y Antonio Garrido Moreno.
La muestra se celebra en el Museo do Mar de Galicia, del 30 de julio al 19 de octubre de 2003, exponiendo mas de 300 obras de mas de 100 artistas.
Se exponen obras de los siguientes artistas: Isidoro Brocos, Serafín Avendaño, Carlos Maside, Juan Luis López García, Arturo Souto Feijoo, Luis Seoane, Virxilio Fernández Cañedo, Manuel López Garabal, Xosé Conde Corbal, Felipe Criado, Rogelio Puente Díaz de la Rocha, Ovidio Murguía, Dionisio Fierros, Francisco Lloréns, Manuel Abelenda, Luis Pintos Fonseca, Felipe Bello Piñeiro, Alfonso R. Castelao, Luis María Caruncho Amat, Eugenio Granell, Tomás Barros, Antonio Fernández Gómez, Urbano Lugrís, Imeldo Corral, Telmo Lodeiro, Máximo Ramos, Maruja Mallo, Juan Martínez Abades, Germán Taibo, Manuel Prego de Oliver, Manuel Torres, Laxeiro, Alejandro González Pascual, Antonio Lago Rivera, Tino Grandío, Luis Mosquera, Lino Martínez Villafínez, Arturo Fernández Cersa, Julio Prieto Nespereira, Álvaro Cebreiro, Manuel Colmeiro, Xavier Pousa, Elena Colmeiro, Abelardo Bustamante, Rafael Alonso, María Antonia Dans, Virxilio Blanco, Xoán Piñón, Roberto González del Blanco, Carlos Sobrino, Ramón Rivas, Antonio Tenreiro, José María de Labra, Armando Suárez Couto, Julia Minguillón, Fernando Álvarez de Sotomayor, Juan Clavero, José Francisco Pérez Martínez, Carlos Lezcano Fernández, Francisco Pradilla Ortiz, Benigno Pereira Borrajo, Luis Maristany de Trías, Luis Torras, Antonio Heredero, Leopoldo Fernández Varela, José Solla Crespo, Manuel Pesqueira, José María Acuña, Compostela, Xoán Piñeiro, Camilo Nogueira, Francisco Ribas, Concepción Vázquez Martínez, Buciños, Ricardo Segura, Alfonso Sucasas, Xaime Quessada, Isaac Díaz Pardo, Uxío Souto, Reimundo Patiño, Manuel Aramburu, Francisco Miguel Fernández Moratinos, Rafael de la Torre Mirón, Mario Granell, Xesús Corredoyra, Isidoro Brocos, Camilo Díaz Baliño, José Ramón Villar Chao, Cristino Mallo, Federico Ribas Montenegro, Mariano Pedrero, Enrique Saborit y Rafael Barros.
Catálogo de la colección de arte del Parlamento de Galicia Edición: Santiago, 2003
Título: Arte no Parlamento
Textos: Francisco Pablos Holgado
Fotografías: Xoán Adrio Fondevila
Edita: Parlamento de Galicia
Depósito Legal: PO-454/2003
Cartoné, 34 x 26 cm., 209 páginas.
Catálogo de la colección de arte del Parlamento de Galicia.
Limiar de José María García Leira, Presidente del Parlamento de Galicia. Textos de Francisco Pablos Holgado.
En la Colección del Parlamento de Galicia están representados los siguientes pintores: Ovidio Murguía Castro, Ramón Parada Justel, Francisco Lloréns Díaz, Carlos Sobrino Buhigas, Roberto González del Blanco, Juan Luis López García, Carmen Rodríguez de Legísima, Carlos Maside García, Xosé Frau Ruiz, Manuel Colmeiro Guimarás, Arturo Souto Feijoo, Urbano Lugrís González, Laxeiro, Luis Seoane López, Xosé Fernández Sánchez, Manuel Prego de Oliver, Antonio Lago Rivera, Antonio Tenreiro Brochón, Virxilio Fernández Cañedo, Constantino Grandío López, Ricardo Segura Torrella, Xerardo Porto Montoto, Manuel Matas García, Mercedes Ruibal Argibay, Xosé López Guntín, Alfonso Abelenda Escudero, Felipe Criado Martín, Xavier Pousa Carrera, Xavier Varela Guillot, Arturo Cifuentes Pérez, Carlos García Mourón, Víctor Casas Julián, Roxelio Puente Díaz de la Rocha, Xaime Quessada Porto, Xosé Barreiro Gómez, Alfonso Sucasas Guerra, Alfonso Costa Beiro, Roberto González Fernández, Xosé Vázquez Castro, Xaime Cabanas Lorenzo, Xavier Correa Corredoira, Rosa Caamaño Fernández, Baldomero Moreiras Blanco, Xurxo Peteiro Vázquez, Alejandro González Caporale, Ernesto Muntaner Pedrosa, Michelle Barbe, Teresa Quiroga Bouzo, Xesús Sánchez Gallego, María Esther Novo Carrera y los escultores: Xosé María Acuña López, Xoán Oliveira Viéitez, Antonio García Patiño, Víctor Corral Castro, Manuel Buciños, Acisclo Manzano Freire, Siro López Lorenzo.
Resumen de las exposiciones celebradas en el décimo aniversario de la inauguración del CGAC Edición: Santiago, 2003
Título: Dez anos CGAC: Diez años: Ten years
Fotografías: Archivo del CGAC, Oscar Amestoy y otros
Edita: Xunta de Galicia. Centro Galego de Arte Contemporánea
ISBN: 84-453-3633-9
Depósito Legal: M-41.076-2003
Cartoné, 31 x 19,5 cm., 150 páginas.
Resumen de las exposiciones celebradas en el décimo aniversario de la inauguración del CGAC.
Presentación Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura, Miguel Fernández Cid, Director del CGAC.
El libro "10 anos CGAC 1993-2003", presenta imágenes de las exposiciones celebradas en esos diez años de recorrido artístico:
Maruja Mallo, Itínere, Álvaro Siza, Giovanni Anselmo, Niko Pirosmani, Imaxes e visións, Felix Gonzales-Torres, Christian Boltanski, Juan Muñoz, Isaac Pérez Vicente, Vito Acconci, Laxeiro, Antón Patiño, Antón Lamazares, Ana Mendieta, Perejaume, Arnulf Rainer, Medardo Rosso, Ánxel Huete, Leopoldo Nóvoa, Giuseppe Terragni, Nacho Criado, Dan Graham, Jorge Barbi, Berta Cáccamo, Alberto Datas, Marcel Broodthaers, Anish Kapoor, Victor Vasarely, Adolfo Schlosser, Carlos Alcolea, Johan Grimonprez, Outra Mirada, Colección Ernst Schwitters, Hans Hemmert, Frank Thiel, Chema Madoz, Giuseppe Pennone, Humberto Rivas, Las Hurdes, Minimal-Maximal, Do Impresionismo ó Fauvismo, James Casebere, Santiago Mayo, Jürgen Partenheimer, Tracey Moffatt, Rafael Baixeras, Robert Mangold, Lost in Sound, Luis Seoane, Helena Almeida, Elisa Sighicelli, Loris Cecchini, Francisco Leiro, Colección MMKSLW, Rebecca Horn, Salvador Cidrás / Jukka Lehtinen, Johan Grimonprez, Georges Rousse, José Antonio Hernández-Diez, Transfer, Sarah Dobai, Florence Paradeis, Mondophrenetic, Stephan Balkenhol, Garaje, Vari Caramés, Darío Villalba, Peter Wüthrich, Efrein Almeida, Pamen Pereira, Jorge Castillo, Gillian Wearing, Alberto Carneiro, Salvador Cidrás, Ernesto Neto, Marine Hugonnier, Antony Gormeley, Mónica Alonso, Juan Navarro Baldeweg, Josiah McElheny, Xoán Anleo, Michael Elmegreen & Ingas Dragset, Antonio Murado, Richard Tuttle, Oito relatos nórdicos, Mona Hatoum, Manuel Vilariño, Ignacio Basallo, Miradas cómplices, Colección Fundación ARCO, Monocanal, José Pedro Croft, Eva Koch, Xogos de escala, Manuel Moldes, Pegadas de Luz, David Clearbout, Karin Sander, Vicente Blanco, João Onofre, Roland Fischer, Teresa Hubbard & Alexander Bircheler, Marina Abramovic.
Tomo 41 de La Gran Enciclopedia Gallega Silverio Cañada, publicada por el grupo editorial de El Progresso y Diario de Pontevedra, en 2003 Edición: Lugo, 2003
Título: Gran Enciclopedia Gallega Silverio Cañada
Textos: VV.AA.
Fotografías: VV.AA.
Edita: El Progresso - Diario de Pontevedra
ISBN de la obra: 84-87804-26-8
ISBN tomo: 84-87804-43-8
Depósito Legal: LU-167/03
Cartoné, 29 x 21 cm. 256 páginas.
Tomo 41 de La Gran Enciclopedia Gallega Silverio Cañada, publicada por el grupo editorial de El Progresso y Diario de Pontevedra, en 2003.
En ese volumen figuran entradas de los siguientes artistas gallegos: Luis Seoane López, Ángel Sevillano Estremera, Benito Silveira, Siro (Siro López Lorenzo), Antón Sobral Iglesias, Carlos Sobrino Buhigas, Pedro Solveira Collazo, Alfredo Souto Cuero, Arturo Souto Feijoo, Amando Suárez Couto, Alfonso Sucasas Guerra, Germán Taibo González, Domingo José Teixeira Rodríguez y Antonio Tenreiro Brochón.
Tomo 55 del Diccionario Enciclopédico Galellego en 60 tomos publicado en 2003 Edición: Vigo, 2003
Título: Diccionario Enciclopédico Galego Universal (DEGU)
Textos: VV.AA.
Fotografías: VV.AA.
Edita: Ir Indo Edicións/La Voz de Galicia
Editor: Bieito Ledo Cabido
ISBN de la serie: 84-7680-429-6
ISBN del tomo: 84-7680-484-9
Depósito Legal: VG 828-2003
Cartoné, 28,5 x 20 cm., 127 páginas.
Tomo 55 del Diccionario Enciclopédico Galellego en 60 tomos publicado en 2003.
En este tomo están incluidos artículos de los siguientes artistas: Xosé Luis Seara, Ricardo Segura Torrella, José Seijo Rubio, Luis Seoane López, Anxo Sevillano Estremera, Lino Silva, Francisco Xavier Da Silva Irago, pintores, Leandro Seixas Díaz, Bieito Silveira, escultores y Manuel Sendón Trillo, fotógrafo.
Libro editado con motivo de la inauguración de la sede de la Fundación Caixa Galicia en Santiago de Compostela, celebrada con una exposición Edición: Coruña, 2002
Título: Historia e arte na "Casa Grande do Pozo"
Textos: José Manuel García Iglesias
Fotografías: Juan Rodríguez, Xenaro Martínez Castro, Luis Valenciano, Archivo Caixa Galicia
Edita: Fundación Caixagalicia
ISBN: 84-95491-65-6
Depósito Legal: C 2835-2002
Rústica, 30 x 24 cm., 220 páginas.
Libro editado con motivo de la inauguración de la sede de la Fundación Caixa Galicia en Santiago de Compostela, celebrada con una exposición.
Presentación José Luis Méndez López, Director Xeral de Caixa Galicia. Textos: "Historia e arte na Casa Grande do Pozo", por José Manuel García Iglesias. Texto en gallego y castellano.
El libro reproduce obras de Francisco Vázquez Díaz, Román Navarro García, Mateos, José María Fenollera, Mariano Tito Vázquez, José María Esquivel, Vidal Lombán, Quintas Goyanes, Rogelio Puente, Serafín Avendaño, Isidoro Brocos, Castelao, Roberto González del Blanco, Xesús Rodríguez Corredoira, Francisco Asorey, Juan Luis López García, Carlos Maside, Manuel López Garabal, Laxeiro, Urbano Lugrís, Luis Seoane, Eugenio Granell, Mario Granell, Isaac Díaz Pardo, Felipe Criado, Alfonso Sucasas, X. M. Tomé, Morquecho, Quintana Martelo, María Xosé Díaz, Francisco Leiro y Manuel Vázquez.
Entre los textos breves apuntes sobre Serafín Avendaño, Isidoro Brocos, Alfonso Daniel Rodriguez Castelao, Roberto González del Blanco, Xesús Rodríguez Corredoira, Francisco Asorey, Juan Luis López García, Carlos Maside García, Manuel López Garabal, Laxeiro, Urbano Lugrís Freire (?), Eugenio Fernández Granell, Mario Fernández Granell, Felipe Criado Martín, Alfonso Sucasas Guerra, X. M. Tomé, José Ramón Morquecho Barral, Manuel Quintana Martelo, María Xosé Díaz, Francisco Leiro Loisy Manuel Vázquez.
Catálogo de la exposición de pintura y escultura, con obras de los fondos de la Colección Caixanova, correspondientes a la etapa comprendida entre 1945 y 2000. Edición: Vigo, 2002
Título: Colección Caixanova, unha visión da Arte Contemporánea Galega
Comisario:
Textos: María Victoria Carballo-Calero
Fotografías: Roberto Quintero
Edita: Caixanova
Depósito Legal: VG 241/02
Rústica, 26,5 x 21,5 cm., 111 páginas, 82 ilustraciones.
Catálogo de la exposición de pintura y escultura, con obras de los fondos de la Colección Caixanova, correspondientes a la etapa comprendida entre 1945 y 2000.
Textos: "Fondos da colección 1945-2000", "Reencontro coa modernidade, (1945-1957) direccións da renovación", "Poéticas de ruptura e persistencia da tradición na pintura dos sesenta", "O debate entre abstracción e figuración a principios dos setenta", "Atlántica como proxecto. A pintura dos oitenta", "Artistas nos noventa", de María Victoria Carballo-Calero.
Artistas en exposición, pintores: Laxeiro, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, José Frau, Arturo Souto, Antonio Rivas Briones, Luis Seoane, Manuel Torres, Julia Minguillón, Manuel Prego de Oliver, Isaac Díaz Pardo, Antonio Lago Rivera, Manuel Pesqueira Salgado, Maruja Mallo, Urbano Lugrís, Eugenio Granell, Manuel Mampaso, Molezún, Labra Suazo, Luis María Caruncho, Leopoldo Nóvoa, Lodeiro, Raimundo Patiño, Deside, Tino Grandío, Xavier Pousa, María Antonia Dans, Julio Fernández Argüelles, Segura Torrella, Alfonso Abelenda Escudero, Antonio Quesada, Jorge Castillo, José Luis de Dios, Xaime Quessada, Alfonso Sucasas, Alfonso Costa Beiro, Antón Pulido, Antón Goyanes, Rafael Baixeras, Francisco Mantecón, Ángel Huete, Moldes, Monroy, Freixanes, Jesús Vázquez, Manuel Quintana Martelo, Javier Correa Corredoira, Alberto Datas Panero, Antón Patiño, Antón Lamazares, Menchu Lamas, Isaac Pérez Vicente, Carlos Alcolea, Vicente Prego Vázquez, Masiá, Tono Carbajo, Din Matamoro, Berta Cáccamo, Darío Álvarez Basso, Christian Villamide, Antonio Murado, Pamen Pereira, Salvador Cidrás, Alberto Barreiro, Almudena Fernández, Álvaro Negro, Tatiana Medal y los escultores Antón Failde, Xoán Piñeiro, Elena Colmeiro, Buciños, Acisclo Manzano, Silverio Rivas, Soledad Penalta, Fernando Casás, Jorge Barbi, Xurxo Oro Claro, Francisco Leiro, Basallo, Manolo Paz, Carlos Rial y Pablo Orza.
Catálogo de las exposiciones realizadas en la Fundación CIEC, entre 2001 y 2002 Edición: Coruña, 2002
Título: Fundación CIEC 2001-2002
Textos: Mercedes Guirado Garrido, Eugenio Vega Pindado, Clemente Barrena, Dimitri Papagueorguíu Kastaníoti, Gustavo Alonso de Celada, Rosa Espiñeira Pan, Bill Hasre, Mary Burkett, Celia Washington, David Verey, Antonio Lorenzo, José J. Bakedano, Antonio Pereira, Jorge Riechmann, Manuel Vicent, Xulio L. Valcárcel, Ánxeles Penas, Tomás Paredes, Antonio Bonet Correa.
Fotografías: Fundación CIEC
Edita: Fundación CIEC
Depósito Legal: C 2.099-2002
Rústica, 22 x 22 cm. 378 páginas, 120 ilustraciones.
Presentación: Jesús Núñez.
Catálogo de las exposiciones de grabado realizadas en la Fundación CIEC, entre 2001 y 2002
En este primer catálogo de las exposiciones temporales del CIEC, figuran las realizas a: Valentín Kovatchev, Susana Murias, José Rincón, Alfredo Piquer, Luis Seoane, Celia Washington, Antonio Lorenzo, Juan Carlos Mestre, Amadeo Gabino, Jesús Núñez, Luis Feito y François Maréchal.
Textos: "Valentín Kovatchev", por Mercedes Guirado Garrido. "Susana Murias", por Eugenio Vega Pindado. "José Rincón: ...de fina estampa", por Clemente Barrena. "Alfredo Piquer. Piedra y metal", por Dimitri Papagueorguíu Kastaníoti, "Alfredo Piquer", por Gustavo Alonso de Celada. "Luis Seoane", por Rosa Espiñeira Pan. "Celia Washington", con textos de Bill Hasre, Mary Burkett, Celia Washington y David Verey. "Antonio Lorenzo", por Antonio Lorenzo, y una entrevista realizada por José J. Bakedano. "Sobre Juan Carlos Mestre", por Antonio Pereira con otros textos de Javier rubio Nomblot, Manuel Alvar y una poesía de Jorge Riechmann. "Amadeo Gabino", por Manuel Vicent. "Jesús Núñez, a la luz interior", de Xulio L. Valcárcel, "Jesús Núñez: de Berlín a Madrid. 1952-2002", de Ánxeles Penas. "Luis Feito", por Tomás Paredes "François Maréchal", por Antonio Bonet Correa.
Tomo 15º de la Enciclopedia Ilustrada Galega, formada por 16 tomos, dirigida por Xosé Antonio Perozo, publicada en 1999, editor Bieito Ledo Cabido Edición: Vigo, 2002
Título: Enciclopedia Galega Universal
Textos: VV.AA.
Edita: Ir Indo Edicións
ISBN de la serie: 84-7680-288-9
ISBN del tomo: 84-7680-582-9
Depósito Legal: VG 1040-2002
Cartoné, 29 x 24 cm. 518 páginas.
Tomo 15º de la Enciclopedia Ilustrada Galega, formada por 16 tomos, dirigida por Xosé Antonio Perozo, publicada en 1999, editor Bieito Ledo Cabido.
En este volumen entradas sobre los artistas: Manuel Romero Castro, Mercedes Ruibal Argibay, Manuel Ruibal Ruibal, Armando Salas Martínez, Armindo Salgueiro, Luis Eduardo Sánchez-Tembleque Navarrete, Marcelino de Santiago Viqueira, Benjamin Santín Carballada, Elvira Santiso García, Xosé Luis Seara, Ricardo Segura Torrella, José Seijo Rubio, Luis Seoane López, Ánxel Sevillano Estremera, Lino Silva, Antón Sobral Iglesias, Carlos Sobrino Buhigas, Xosé Guillermo Sobrino Mosteirín, José Solla Crespo, Carlos Solla Silva, Dolores Solla Torres, Pedro Solveira Collazo, Alfredo Souto Cuero, Arturo Souto Feijoo, Mariano de Souza Saez, Armando Suárez Couto, Arximiro Suárez Ferreiro, Xosé Antonio Suárez-Llanos Menacho, Alfonso Sucasas Guerra, María Mercedes Taboada Gil, Xermán Taibo González, Domingo José Teixeira Rodríguez, pintores, Miguel de Romay, Diego de Romay Junqueras, Rafael Romero Masiá, Miguel Saco Gómez, Antonio Sanxurxo, Leandro Seixas Díaz, Bieito Silveira, Cándido Sobrino Lomba, Antonio Taboada Ferradás, escultores, Luis Rueda, Moncho Sabín, Constantino Sarabia González, Xosé Sarabia González, Manuel Sendón Trillo, Xosé Luis Suárez Canal, Xosé Suárez Fernández, fotógrafos, David Rubín Miguélez, Xesús Sanmartín Xuncal, Francisco Xavier da Silva Irago, dibujantes y Bernardo Saavedra Pita, ilustrador.
Tomo 7 de la colección "Artistas pintores", dedicado a las figuraciones en la posguerra, publicado por Nova Galicia Edicións en 2000 Edición: Vigo, 2000
Título: Artistas Gallegos pintores. Posguerra I: figuraciones
Textos: Alberto González Alegre, Concepción Otero Vázquez, Mª do Socorro Ortega Romero, Antonio Garrido Moreno, Francisco Pablos, Antón Castro, Xavier Seoane, Pedro Vasco, Luis Caruncho
Fotografías: Xulio Gil, Archivo Nova Galicia Edicións
Edita: Nova Galicia Edicións
ISBN: 84-87755-40-2
Depósito legal: VG 78-2000
Cartoné, 32 x 24,5 cm., 413 páginas 516 ilustraciones
Tomo 7 de la colección "Artistas pintores", dedicado a las figuraciones en la posguerra, publicado por Nova Galicia Edicións en 2000.
Introducción: Xosé Antón Castro
Textos: "Urbano Lugrís", de Alberto González Alegre, "Luis Seoane", de Concepción Otero Vázquez, "Manuel Pesqueira", de Mª do Socorro Ortega Romero, "Uxío Fernández Granell", de Antonio Garrido Moreno, "Luis Torras", de Francisco Pablos, "Mario Fernández Granell", de Francisco Pablos, "Manuel Prego", de Antón Castro, "Isaac Díaz Pardo", de Xavier Seoane, "Antonio Tenreiro", de Pedro Vasco y "Mª Antonia Dans", de Luis Caruncho.
En este tomo: Urbano Lugrís, Luis Seoane, Manuel Pesqueira, Uxío Fernández Granell, Luis Torras, Mario Fernández Granell, Manuel Prego, Isaac Díaz Pardo, Antonio Tenreiro, Mª Antonia Dans.
Catálogo de la Colección de Arte del Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, formado por las adquisiciones realizadas en las bienales, y otras adquisiciones selectivas. Edición: A Coruña, 2000
Título: Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa: Fondos 1989-1998
Dirección: María Luisa Sobrino Manzanares
Coordinación: Jorge Núñez Lodeiro
Textos: Antonio Bonet Correa, María Luisa Sobrino Manzanares, Carlos de Artaza Montero, José Francisco Blanco Fandiño, María Xesús Busto Castiñeiras, Juan Manuel Carrasco Estévez, Olga Conde Abalde, Juan Corral Varela, Dolores Ferrín Santos, Xosé Antón González Serén, Carlos Lafuente Pacios, Sabela López Pato, Jorge Núñez Lodeiro, Beatriz Parga Méndez, Sandra Patiño Alves, Francisco Salas Yanes, Ester Suárez Rodríguez.
Fotografías: Xoán Piñón
Edita: Unión Fenosa
ISBN: 84-923861-0-X
Depósito Legal: M-5059-2000
Rústica. 24,5 x 24 cm. 488 páginas, 175 ilustraciones.
Catálogo de la Colección de Arte del Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, formado por las adquisiciones realizadas en las bienales, y otras adquisiciones selectivas.
Prólogo de de José María Amusátegui de la Cierva, presidente de Unión Fenosa. Textos: "Un Museo para una colección", de Antonio Bonet Correa, "La colección del Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa. Un reto para el nuevo milenio", de María Luisa Sobrino Manzanares.
Textos sobre las obras y los artistas de Carlos de Artaza Montero, José Francisco Blanco Fandiño, María Xesús Busto Castiñeiras, Juan Manuel Carrasco Estévez, Olga Conde Abalde, Juan Corral Varela, Dolores Ferrín Santos, Xosé Antón González Serén, Carlos Lafuente Pacios, Sabela López Pato, Jorge Núñez Lodeiro, Beatriz Parga Méndez, Sandra Patiño Alves, Francisco Salas Yanes, Ester Suárez Rodríguez.
El catálogo contiene obras de: Abelenda, Darío Álvarez Basso, Pilar Álvarez Pablos, Moncho Amigo, Xoán Anleo, Juan José Aquerreta, Elena Asíns, Cristina Ataide, Aymerich, Fernando Babío, José María Báez, Javier Baldeón, Jorge Barbi, Eduardo Barco, Xosé Carlos Barros, Basallo, José María Bermejo, Juan Bordes, Berta Cáccamo Carmen Calvo, José Manuel Calzada, Miguel Ángel Campano, Rafael Canogar, Alberto Capón, Tono Carbajo, Xesús Carballido, Andrián Carra, Caruncho, Damián Casado, Julián Casado, Jorge Castillo, Caxigueiro, Ángel Cerviño, Xoán Cerviño, Xosé Cid, Salvador Cidrás, Cillero, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, Xavier Correa Corredoira, Alejandro Corujeira, Rufo Criado, Luis Cruz Hernández, Juan Cruz Plaza, Ángel Mateo Charráis, Xaquín Chaves, Alberto Datas, Florentino Díaz, Dis Berlín, Francisco Farreras, César Fernández Arias, Ana Fernández, Mario Fernández Granell, Yolanda Ferrer, Xosé Freixanes, Amadeo Gabino, Elena Gago, Jorge Galindo, Luis García Ochoa, Ana García Pan, Ramón Gaya, Juan Giralt, María Gómez, José Luis Gómez Penales, Alejandro González Pascual, Juan Gopar, Luis Gordillo, Begoña Goyenetxea, Constantino Grandío, José Fernández, Marta Iglesias Rodríguez, José María de Labra, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Mauricio Lanzillotta, Laxeiro, Francisco Leiro, David Lista Ranha, Eva Lootz, Fran López Beru, Cristóbal Llorente, Cristino Mallo, Maruja Mallo, Francisco Mantecon, Luis Marco Burillo, Cirilo Martínez Novillo, Din Matamoro, Tatiana Medal, Elena Mendlzábal, Juan Mercado, Manolo Moldes, Manuel Molezún, Teresa Moro, José M. Mosquera, Pedro Muiño, Manu Muniategiandikoetxea, Lucio Muñoz, Antonio Murado, Álvaro Negro, José Noguero, Leopoldo Nóvoa, Leyre Ormaetxe, Xurxo Oro Claro, Pelayo Ortega, Jesús Otero Iglesias, Luis Palmero, Rinaldo Paluzzi, José Luis Pastor, Manuel Patinha, Antón Patiño, Manolo Paz, Pamen Pereira, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Gabriel Perezzan, Peteiro, Vicente Prego, Agustín Redondela, Dick Rekalde, Carlos Rial, Javier Riera, Miguel Rodríguez Acosta, Antonio Rojas, Joan Rom, Emiliano Romero, Álvaro de La Rosa, Manuel Sáiz, Juan Sánchez, Sánchez Calderón, Néstor Sanmiguel, Seara, Luis Seoane, Soledad Sevilla, Gonzalo Sicre, Nikias Skapinakis, Carmo Sousa, Isabel Taboada, Luis Torras, Isabel Tristán, Juan Ugalde, Mercedes Valcárcel, José Vázquez Cereijo, Xesús Vázquez, Xuxo Vázquez Pardo, Álvaro de la Vega, Vela Zanetti, José Vento, Manuel Vidal Torres, Christian Villamide y Miguel Villarino.
Catálogo de la exposición de dibujos, celebrada en Ferrol, en 2000 Edición: Vigo, 2000
Título: El dibujo en el Siglo XX
Comisariado: Marisa Oropesa
Textos: Xosé Anton Castro, Elisa San Jose Maderuelo
Fotografías: Miguel Czernikowski, Pablo Linés, Rocco Ricci, Roberto Quitero
Edita: Caixavigo y Ourense
Depósito Legal: VG 46/2000
Rústica, 27 x 21,5 cm., 143 páginas.
Catálogo de la exposición de dibujos, celebrada en Ferrol, en 2000.
Presentación: Marisa Oropesa, Comisaria de la exposición.
Textos: "dibujar la dimensión estética de un siglo", por Xosé Anton Castro, "Un siglo de dibujo", por Elisa San Jose Maderuelo.
La muestra se celebró en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, del 5 de mayo al 4 de junio de 2000.
Entre los dibujos en exposición, se encuentran obras de Alfonso R. Castelao, Federico Ribas, Colmeiro, Arturo Souto, Laxeiro, Maruja Mallo, Luis Seoane, Manuel Prego de Oliver, Jorge Castillo y Francisco Leiro.
Catalogación de artistas españoles ilustradores y dibujantes. Edición: Madrid, 2000
Título: Atlas español de la cultura popular. De la historieta y su uso. 1873-2000
Textos: Jesús Cuadrado
Edita: Ediciones Sinsentido
ISBN: 84-89384-24-X
Depósito Legal: M-40767-2000
Rústica, 24 x 20 cm., 682 páginas.
Catalogación de artistas españoles ilustradores y dibujantes.
Textos de Jesús Cuadrado.
Entre los artistas estudiados en este tomo del Atlas figura los ilustradores y dibujantes gallegos Fran Jaraba, Leandro Lamas, Laxeiro, Ricardo Lázaro, Xoán Carlos López Domínguez, Loquis (Xosé María Rodríguez Iglesias), Ramón Marcos Ferreiro, Mariano Marcos de Ábalo, Xaquín Marín Formoso, Carlos Maside García, Enrique Mayer, Andrés Meixide Gayoso, Miguelanxo Prado, Ramiro Sueiro Blanco, Julio Montañés Fontenla, Luis Montañés Fontenla, César Moreiras, Xosé Manuel Moxón, Julio Prieto Nespereira, Nicolás Martínez Lage, José Pando, José Antonio Parrilla, Raimundo Patiño Mancebo, Antón Patiño Pérez, Ramón Peña, David Pintor Noguerol, Agustín Portela Paz, Carlos Portela Orjales, Xaime Prada, Fernando Quesada Porto, Carlos Quesada Porto, Juan Carlos Ramis Jiménez, Máximo Ramos López, Constantino Reguera, Federico Ribas Montenegro, Emilio Riego, Jorge Riobóo Bujones, Víctor Rivas, Miguelanxo Robledo, Rocamadour (Xosé Cermeño Barajas), Fernando Ruibal Piay, Bernardo Saavedra Pita, Armando Salas Martínez, Sardiña, Luis Seoane López, Sergio Covelo Moreira, Sex (María José Mosquera Beceiro), Carlos Rodríguez Silvar, Siro López Lorenzo, Alfredo Souto, Jesús de la Peña Santiago Rego, Luis Taboada, Manuel Torres Martínez, Miguelanxo Vigo, Wenceslao Vila Poupariña, Gonzalo Vilas, María Luisa Villardefrancos Legrand, Viriato, Xosé Antón, Xosé Guillermo Sobrino Mosteirín, Xosé Lois González Vázquez, Zapata.
Catálogo de la exposición de dibujos, celebrada en Lugo, en 2000 Edición: Lugo, 2000
Título: El dibujo en el siglo XX
Textos: Xosé Antón Castro, Elisa San José Maderuelo, Marisa Oropesa
Edita: Museo Provincial de Lugo
ISBN: 978-84-8192-73-0
Depósito Legal: LU-2000
Cartoné, 27 x 21 cm. 143 páginas.
Catálogo de la exposición de dibujos, celebrada en Lugo, en 2000.
Textos de Xosé Antón Castro, Elisa San José Maderuelo y Marisa Oropesa.
la exposición se celebró en el Museo Provincial de Lugo, entre marzo y abril de 2000.
Entre las obras presentadas, dibujos de Jorge Castillo, Manuel Colmeiro, Laxeiro (José Otero Abeledo), Francisco Leiro, Manuel Prego de Oliver, Luis Seoane, Maruja Mallo, Arturo Souto, Castelao y Federico Rivas Montenegro.
Catálogo de la exposición sobre arte rupestre y arte contemporánea gallega en Vigo en 1999 Edición: Coruña, 1999
Título: 5000 anos de arte moderna, arte rupestre prehistórica e arte contemporánea galega
Comisarios Arte: Alberto Ruiz de Samaniego, Diego Santomé Seixo
Comisarios Arqueología: Fernando Javier Costas Goberna, José Manuel Hidalgo Cuñarro
Textos: Alberto Ruiz de Samaniego, Diego Santomé Seixo, Fernando Javier Costas Goberna, José Manuel Hidalgo Cuñarro, Antonio de la Peña Santos
Fotografías: Alfonso Lubián, Xurxo Lobato, Fernando Javier Costas Goberna, Roberto Quintero, Xoán Piñón, Pablo Novoa Álvarez, José Mª Albo Morán, Richard Bradley
Edita: Concello de Vigo
Depósito Legal: VG. 944/99
Rústica, 28,5 x 24 cm. 95 páginas.
Catálogo de la exposición sobre arte rupestre y arte contemporánea gallega en Vigo en 1999.
Presentación: Lois Pérez Castrillo, Alcalde de Vigo. Textos: "5000 anos de arte moderna, arte rupestre prehistórica e arte contemporánea galega", por Alberto Ruiz de Samaniego y Diego Santomé Seixo, "O grupo galaico de arte rupestre prehistórico. Repertorio temático", por Fernando Javier Costas Goberna, José Manuel Hidalgo Cuñarro y Antonio de la Peña Santos, "Breve aproximación ós gravados rupestres en Europa", por Fernando Javier Costas Goberna, José Manuel Hidalgo Cuñarro y Antonio de la Peña Santos.
La exposición, en su apartado de arte contemporánea galega presenta obras de los siguientes artistas: Mon Vasco, Reimundo Patiño, Xosé Freixanes, Berta Cáccamo, Saúl Blanco, Simón Pacheco, Manuel Vilariño, Luis Seoane, Martín Pena, Fernando Casás, Xesús Vázquez, Menchu Lamas, Loreto Blanco, Antón Patiño, Manuel Moldes y Tono Carbajo.
La esposición se celebra en la Casa das Artes de Vigo del 24 de noviembre al 26 de diciembre de 1999.
Tomo XVI del proyecto Galicia Arte de la editorial Hércules de Ediciones, "Arte Contemporáneo I", dirigido por Francisco Rodríguez Iglesias Edición: Coruña, 1999
Título: Galicia Arte
Textos: Xosé Antón Castro, Susana Cendán, Bernardo Castelo, Severino Penelas, José Luis Cabo, Xosé Enrique Acuña, Ángel Luis Hueso
Fotografías: VV.AA.
Edita: Hércules de Ediciones
ISBN de la serie: 978-84-872444-19-3
ISBN del tomo: 978-84-89468-47-4
Depósito Legal: C 532/93
Cartoné, 31 x 22 cm., 560 páginas.
Tomo XVI del proyecto Galicia Arte de la editorial Hércules de Ediciones, "Arte Contemporáneo I", dirigido por Francisco Rodríguez Iglesias.
Textos estructurados en 9 capítulos con varios apartados cada uno: 1º "El hermetismo de la posguerra (1939-1951)", 2º "Los intentos de apertura y el debate en torno a la abstracción (1951-1962), 3º "La pintura en las décadas de los sesenta y setenta", 4º "La escultura en las decadas de los sesenta y setenta", 5º "El grabado", 6º "Los años ochenta", 7º "Los años noventa", 8º "La fotografía en Galicia" y 9º "Galicia en el cine".
En este tomo están incluidos artículos de los siguientes artistas: Carlos Maside, Manuel Torres, Laxeiro, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Luis Seoane, Manuel Pesqueira, Isaac Díaz Pardo, Manuel Prego de Oliver, Maruja Mallo, Urbano Lugrís, Eugenio Fernández Granell, Mario Fernández Granell, Francisco Asorey, Cristino Mallo, Constantino Grandío, Antonio Lago Rivera, Manuel Mampaso, José María de Labra, Manuel Suárez Molezún, Luis Torras Martínez, Antonio Tenreiro, Antonio García Patiño, Alejandro González Pascual, María Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Alejandro Paisa, Rafael Alonso, Jesús Núñez, Antonio Faílde, Xoán Piñeiro, Arturo Baltar, Luis Caruncho, Xosé Díaz Arias, Ánxel Huete, Francisco Mantecón, Armando L. Guerra, Antón Goyanes, Manuel Facal, Manuel Ruibal, Leopoldo Nóvoa, Mercedes Ruibal, Virxilio Fernández, Xosé Conde Corbal, Agustín Pérez Bellas, Alfonso Abelenda, Tomás Barros, Julio Argüelles, Xosé Barreiro Gómez, Felipe Criado, Xulio Maside, Rafal Úbeda, Bea Rey, Alfonso Sucasas, Jorge Castillo, Alfonso Costa, Xaime Quessada, José Luis de Dios, Acisclo, Aramburu, Rogelio Puente, Caulonga, Urbano Lugrís Vadillo, Elena Gago, Abreu Bastos, Alberto Datas, Manuel García Vázquez, "Buciños", Acisclo Manzano, Juan Otero García, "Eiravella", Xesús Valverde Alonso, Camilo Otero, Francisco Otero Besteiro, Elena Colmeiro, Camilo Nogueira, Juan José Oliveira Viéitez, "Oliveira", Xosé Cid Menor, Xosé Díaz Fuentes, Silverio Rivas, Mon Vasco, Reimundo Patiño, Enrique Ortiz Alonso, Conde Corbal, Doroteo Arnáiz, Antón Patiño, Menchu Lamas, Guillermo Monroy, Antón Lamazares, Xosé Freixanes, Javier Correa Corredoira, Rafael R. Baixeras, Xesús Vázquez, Alberte Permuy, Manuel Quintana Martelo, Vidal Souto, César Otero, Fermín Encinar, Amando, Tono Carbajo, Din Matamoro, Juan Martínez de la Colina, Xosé Artiaga, Carlos Crego, Ana Mazoy, Antonio Mouzo, Pedro Muíño, Seara, Xurxo Oro Claro, Xaquín Chaves, José Bibián Lorenzo, Antón Pulido, Antón Sobral, Xaime Cabanas, Xosé Lodeiro, Luis Borrajo, Ignacio Basallo, Paco Pestana, Francisco Leiro, Manolo Paz, Enrique Velasco, Xosé Manuel Castro, Francisco Pazos, Jorge Barreiro Barreiro, Xavier Toubes, María Xosé Díaz, Daniel Río, Miguel Vázquez, Xoán Anleo, Jorge Barbi, Moncho Amigo, Pepe Galán, Enrique Conde, Ramón Conde, Manuel Patinha, Rosalía Pazo, Jesús Valmaseda, Berta Cáccamo, Darío Basso, Vicente Prego, Antonio Murado, Norberto Olmedo, José Manuel Calzada, Guillermo Aymerich, Pamen Pereira, Isaac Pérez Vicente, Manuel R. Moldes, Roberto González Fernández, Xurxo Martiño, Guerreiro, Fernando Babío, Jesús Otero-Yglesias, Paloma Cabello, Rafael Romero Masiá, Xesús Carballido, María L. Ruido, María Álvarez, Diego de Giráldez, Sergio Portela, Ángel Cerviño, Carmen Hermo, Menchu Outón, Fernando Arenaz, Pilar Álvarez Pablos, Lola Solla, Rosalía Banet, Xosé Espona, Christian Villamide, Alejandro Carro, Xurxo Gómez-Chao, Lomarti, Ana María de Matos, Manolo Figueiras, Baldomero Moreiras, Jorge Peteiro, Miguel Pereira, Mar Rodríguez Caldas, Andrés Pinal, Rosa Veloso, Alberto Barreiro, Ana Fernández, Vicente Blanco, Manolo Vilariño, Manolo Ruibal, José Luis G. Loureiro, Emilia Salgueiro, Carmen Chacón, María de Felipe, Cruz Pérez Rubido, Marisa Areal, José Luis Seara, Simón Pacheco, Armindo Salgueiro, Salvador Cidrás, Almudena Fernández, Tatiana Medal, Álvaro Negro, Manuel Oliveira, Miguel Mosquera, Xosé Carlos Barros, Álvaro de la Vega, Antonio Taboada, Manolo Chazo, Soledad Penalta, "Caxigueiro", Jorge Riveiro, Xosé Teiga, Xavier Riomao, Guillermo Díaz Charlín, Loreto Blanco, Santiago Mayo, Elena Prado, Carlos Rial, Rosana Carnero, Holga Méndez, Carlos Nieto y Fernando Casas.
Catálogo de la exposición de fondos de arte de la Colección Caixa Galicia, en Santiago de Compostela, en 1999 Edición: Coruña, 1999
Título: Colección Caixa Galicia
Comisariado: Rosario Sarmiento
Textos: Fernando Castro Flórez, X. Antón Castro, Rosario Sarmiento
Fotografía: Xoán Piñon, archivo Caixa Galicia
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 84-88484-36-4
Depósito Legal: C-778-1999
Rústica, 28 x 25 cm., 144 páginas.
Catálogo de la exposición de fondos de arte de la Colección Caixa Galicia, en Santiago de Compostela, en 1999.
Presentación: Xosé A. Sánchez Bugallo, José Ramón Docal Labaén y Xosé Denis Hombre.
La exposición tiene lugar en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, del 27 de abril al 27 de junio de 1999.
Textos: "Facer do futuro pasado", por Rosario Sarmiento, "Unha singladura exquisita a través do século estético", por X. Antón Castro, "Marginalia, anotacións no horizonte da museolofilia", por Fernando Castro Flórez.
La muestra presenta obras de Castelao, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Arturo Souto, Urbano Lugrís, Luis Seoane, Eugenio Fernández Granell, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Tino Grandío, Jorge Castillo, Manuel Suárez Molezún, Luis Caruncho, Lucio Muñoz, José María de Labra, Darío Villalba, Julião Sarmento, Alberto Datas, Fernando Casás, Ignacio Basallo, Isaac Pérez Vicente, Antonio Murado, Pamen Pereira Xesús Vázquez, Manuel Vilariño, Antón Lamazares, Tono Carbajo, Carlos Rial, Berta Álvarez Cáccamo, Jorge Barbi, Menchu Lamas y Francisco Leiro.
Tomo cuarto del catálogo de arte de Caixavigo, publicado en cuatro volúmenes Edición: Vigo, 1998
Título: Colección Caixavigo: pintura, escultura, dibujo
Textos: José Manuel B. López Vázquez, Francisco Pablos, María Luisa Illari Junquera
Fotografías: Roberto Quintero, Estudio HYC
Edita: Caixanova
ISBN: 84-606-1501-4 (Obra completa)
ISBN: 84-922080-4-X
Depósito Legal: VG 828-1998
Cartoné con sobrecubierta, 31 x 22 cm., 399 páginas.
Tomo cuarto del catálogo de arte de Caixavigo, publicado en cuatro volúmenes.
Prólogos de José Manuel B. López Vázquez y Francisco Pablos, biografías de los autores Francisco Pablos Holgado. Textos: "Una cuarta etapa en un camino en marcha", por José Manuel García Iglesias. Fichas de las obras por María Luisa Illari Junquera.
El volumen 4 contiene obras de los siguientes artistas: Luis Alcántara Álvarez, David De Almeida, Rafael Alonso Fernández, Xurxo Alonso García, Berta Álvarez Cáccamo, Amando (Amando González), Helena Amaral Cardoso, Moncho Amigo, Grato Amor Moreno, Arturo Andrade Arias, Arquímedes Artal Moreno, Manuel Ayaso Dios, Guillermo Aymerich Goyanes, José Barreiro Gómez, Alberto Barreiro González, Buciños (Manuel García de Buciños), Manuel Bujados, Abelardo Bustamante, Paloma Cabello Pérez, Jorge Cabezas Tomé, R. Calvo (Rafael Martínez Calvo), Ricardo Camino Calvo, Carnot (Juan José Álvarez Carnot), Eva Carrera Ramírez, Enrique (Enrique Jiménez Carrero) Carrero, Luis María Caruncho Amat, Jorge Castillo Casalderrey, José Castro Muñiz, Caxigueiro (Daniel Rio Ruibal), Ángel Cerviño, Xaquín Chaves López, Chelín (José Eduardo Martínez González), José Cid Menor, Salvador Cidrás Robles, Manuel Colmeiro Guimarás, Javier Correa Corredoira, Mª Carmen Corredoira y Ruiz, Lois Corvera Peña, Alfonso Costa Beiro, Carlos Crego Rodríguez, María Antonia Dans Boado, Alberto Datas Panero, Mª Xosé Díaz, Carmen Domínguez Vaz, Menca Estévez (Mª Carmen Estévez Salgueiro), Julio A. Fernández Argüelles, Almudena Fernández Fariña, Paulo Luis Ferreira de Almeida, Luis Franca Machado, José Frau Ruiz, Freixanes (José Mª Fernández Freixanes), Rafael Freijeiro Carrera, Juan Garcés, Joaquín García-Gesto, Julio García Rivas, Francisco González Lagares, Roberto González Fernández, Goya (Francisco de Goya y Lucientes), Tino (Constantino Grandío López) Grandío, Eugenio (Eugenio Fernández Granell) Granell, Eloy Hernández Calzada, Eloy Hernández Rollán, Julián Hernández Santodomingo, Mariano Izquierdo y Vivas, José Francisco (José Francisco Pérez Martínez), José María Labra Suazo, Antonio Lago Rivera, Juan Fernando de Laiglesia, Antón Lamazares Silva, Manuel Lareo Fernández, Ana Legido Soto, Leiro (Francisco Leiro Lois), José Manuel López Bouza, Francisco Lloréns Díaz, Juan José Lomarti, Juan Luis López García, Urbano Lugrís González, Federico de Madrazo y Kuntz, Magalhaes (F. Xavier Fernández Magalhaes), Acisclo Manzano Freire, Olga Martínez López, Armando Martínez Vázquez, Xurxo Martiño (Martín Costa Pérez), Masiá (Rafael Romero Masiá), Carlos Maside García, Tatiana Medal Francesch, Julia Minguillón Iglesias, Santiago Montes Areas, Luis Mosquera Gómez, José María Mosquera Pedrosa, Antonio Murado López, Román Navarro García, Álvaro Negro Romero, Leopoldo Novoa García, Norberto Olmedo Portela, Pablo Orza, Francisco Otero Besteiro, Jesús Otero Yglesias, Pury del (Purificación del Palacio Sola) Palacio, José Palmeiro Martínez, Marta Pardo de Vera López, Patinha (Manuel Antonio Dasilva Marques), Manuel Paz Mouta, Francisco Pazos Martínez, José Luis Penado Gómez, Soledad Penalta Lorenzo, Encarnación Penelas Valladares, Benigno Pereira Borrajo, Miguel Pereira Figueroa, Pamen (Mª del Carmen Pérez Pereira) Pereira, Agustín Pérez Bellas, Cruz Pérez Rubido, Elsa Pérez Vicente, Jorge Peteiro Vázquez, Manuel Prego de Oliver, Julio Prieto Nespereira, Antón Pulido Novoa, Teresa Puy Fraga, Xaime Quesada Blanco, Antonio Quesada Porto, Fernando Quesada Porto, Xaime Quessada (Jaime Quesada Porto), Manuel Quintana Martelo, Román Ribera Cirera, Silverio Rivas Alonso, Manuel Romero Castro, José María Salgado Rodríguez, Agustín Sciammarella, Seara (José Luis Álvarez Seara), Ricardo Segura Torrella, Carmen Senande Pazos, Luis Seoane López, Enrique Serra Auque, Ángel Sevillano Estremera, Siro (Siro López Lorenzo), Pedro Solveira Collazo, Sotomayor (Fernando A. de Sotomayor), Arturo Souto Feijoo, Alfonso Sucasas Guerra, Mª Mercedes Taboada Gil, Tono (Antonio Galán Fuentes), Manuel Torres Martínez, Rafael Úbeda Piñeiro, Joaquín Vaamonde Cornide, Varela (Leopoldo Fernández Varela), Álex Vázquez (Alejandro Vázquez-Palacios Gómez), José Luis Vázquez Cereijo, Manuel Vázquez Paz, Álvaro de La Vega (Álvaro González de La Vega), Jenaro Pérez Villaamil, Christian Villamide y Virxilio (Virxilio Fernández Cañedo).
Estudio sobre los pintores gallegos que tiene actividad en los cien años, entre 1850 y 1950, publicado por Edicións Xerais de Galicia en 1998 Edición: Vigo, 1998
Título: A pintura galega, (1850-1950). Escola, Contextualización e Modernidade
Textos: Fernando M. Vilanova
Edita: Edicións Xerais de Galicia
ISBN: 84-8302-271-0
Depósito Legal: VG 754-1998
Rústica, 21 x 13 cm. 494 páginas.
Estudio sobre los pintores gallegos que tiene actividad en los cien años comprendidos entre 1850 y 1950, publicado por Edicións Xerais de Galicia en 1998.
Prólogo: M. Victoria Carballo-Calero. Textos de Fernando M. Vilanova.
Entre los artistas reseñados en este libro se encuentran, Dionisio Fierros, Vicente Valderrama Mariño, José María Garabal Louzao, Antonio Jaspe Moscoso, Gumersindo Pardo Reguera, Villamil García de Paredes, Serafín Avendaño, Ramón Buch Buet, Federico Guisasola, Jenaro Pérez Villaamil, Adolfo Caula y Cornejo, Ricardo Balaca, José María Fenollera Ibáñez, Eduardo de la Vega Balanda, Modesto Brocos, Arturo Fernández Cersa, Víctor Morelli, Ovidio Murguía, Jenaro Carrero, Ramón Parada Justel, Joaquín Vaamonde, Germán Taibo, Francisco Lloréns, Bello Piñeiro, José Seijo Rubio, Antonio Fernández, Alfredo Souto, Prudencio Canitrot, Celso García de la Riega, Enrique Campo Sobrino, Álvarez de Sotomayor, Elvira Santiso, González del Blanco, Carlos Sobrino Buhigas, Antonio Medal, Xesús Rodríguez Corredoira, Juan Luis López García, Alfonso Rodríguez Castelao, Carlos Maside, Xosé Otero Abeledo, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Arturo Souto, Luis Seoane, Urbano Lugrís, Isaac Díaz Pardo, Luis Seoane, Imeldo Corral, Virxilio Blanco, Julia Minguillón, Lino Villafínez, José Frau, Cándido Fernández Mazas, Eugenio Granell, Maruja Mallo, Amando Suárez Couto y Luciano Castro.
Catálogo de la colección de pintura donada por Camilo José Cela a la fundación que lleva su nombre Edición: Coruña, 1998
Título: Pinturas y dibujos. Inventarios de la Fundación Camilo José Cela, Marqués de Iria Flavia
Textos: Camilo José Cela, J. M. García Iglesias
Edita: Unión Fenosa
Depósito Legal: C. 502-1998
Cartoné, 30 x 25 cm., 244 páginas.
Catálogo de la colección de pintura donada por Camilo José Cela a la fundación que lleva su nombre.
Presentación José María Amusátegui de la Cierva, Presidente de Unión Fenosa. Textos "Breve nota sobre la pintura", por Camilo José Cela, "Noticia aproximada del fondo artístico de la Fundación Camilo José Cela, Marqués de Iria Flavia", por J. M. García Iglesias.
Entre mas de trescientas obras el libro reproduce pinturas y dibujos de Luis Mosquera, Luis María Caruncho, Isaac Díaz Pardo, Manuel Castro Gil, Nelson Zúmel, Manuel Mampaso, Alexandro, Carlos Barcón, Carlos Bóveda, Constantino Grandío, Laxeiro, José Leira Domínguez, Urbano Lugrís, Luis Seoane y Miguel Zelada.
Catálogo de la exposición "Galicia 1900-1990", de la serie de exposiciones "Galicia terra Única", celebradas en 1997 Edición: Santiago, 1997
Título: Galicia 1900-1990
Comisario general: José Manuel García Iglesias
Textos: Ramón Villares, Anxo Tarrío Varela, Luis Iglesias Feijoo, Bernardo Castelo Álvarez, José Ramón Soraluce Blond, Juan Carrete Parrondo, y otros
Fotografías: Xulio Gil, Xenaro M. Castro, Mani Moretón
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Comunicación Social
ISBN: 84-453-1940-X
Depósito Legal: S 544-1997
Rústica, 26 x 21 cm., 418 páginas.
Catálogo de la exposición "Galicia 1900-1990", de la serie de exposiciones "Galicia terra Única", celebradas en 1997.
Presentación Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura, José Manuel García Iglesias Comisario general.
Textos de Ramón Villares, Anxo Tarrío Varela, Luis Iglesias Feijoo, Bernardo Castelo Álvarez, José Ramón Soraluce Blond, Juan Carrete Parrondo, Euloxio R. Ruibal, José Luis Cabo, Xosé Enrique Acuña, Francisco Mantecón, Silvia Longueira, Pepe Coira, Gonzalo Anaya García, Roberto Vidal Bolaño, Juan Bautista Varela de Vega, Ana I. Rosales, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Ramiro Fonte, Alfredo Conde, Gonzalo Bouza-Brey Villar, Katheleen N. March, Xosé Ramón Fandiño Veiga, José L. González Loureiro, Guerreiro, Xosé Artiaga, José Cardeso Liñares, José Manuel B. López Vázquez, Alejandro Barral, Mª del Socorro Dolores Ortega Romero, Juan J. Luna, X. Antón Castro, Belén Domínguez Román, Mª Victoria Carballo-Calero, Francisco Pablos, Fernando Huici, Luis María Caruncho, Mercedes Rozas, Alberto González-Alegre, Pilar Corredoira, Felipe Senén López Gómez y Nuria Serrano Téllez.
La muestra dividida entre el edificio de Ferrerías de la Armada y el Hospital de Caridade, se celebró entre el 24 de junio y octubre de 1997.
Exposición en el edificio de Ferrerías de la Armada:
Pintura obras de Fernando Álvarez de Sotomayor, Ovidio Murguía, Carlos Sobrino, Francisco Lloréns, José Seijo Rubio, Lino Martínez Villafínez, Imeldo Corral, Antonio Fernández Gómez, Germán Taibo, Xesús R. Corredoira, Felipe Bello Piñeiro, Máximo Ramos, Castelao, Julio Prieto Nespereira, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Arturo Souto, Luis Seoane, Laxeiro, Cándido Fernández Mazas, Federico Ribas, Francisco Asorey, Santiago Bonome, Antón Faílde, Cristino Mallo, Acuña, Juan Luis López, Carmen Rodríguez de Legísima, Julia Minguillón, Manuel López Garabal, Manuel Pesqueira, Isaac Díaz Pardo, Rafael Alonso, Xavier Pousa, Luis Torras, Maruja Mallo, Mario Fernández Granell, Eugenio Fernández Granell, Urbano Lugrís, José Frau, Manuel Prego de Oliver, Luis Seoane, Laxeiro, Mercedes Ruibal Argibay, Ángel Sevillano Estremera, Conde Corbal, Xosé Barreiro, Mercedes Taboada, Tino Grandío, María Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Felipe Criado, Antonio García Patiño, Jorge Castillo, Xoán Pardiñas, Xulio Maside, Xosé Bibián Lorenzo, Rafael Romero Masiá, Pedro Ávila Durán, Virxilio, Xaime Quessada Porto, Xosé Luis de Dios, Alfonso Sucasas, Manuel Aramburu Núñez, Alfonso Costa Beiro, Antón Pulido, Rafael Úbeda, Alfonso Abelenda, González Lagares, Alejandro González Pascual, Rogelio Puente, Dolores Padín, María Elena Fernández-Gago, Roberto González, Xoán Guerreiro, Xurxo Martiño, Lago Rivera, Antonio Quesada, Alberto Datas, Reimundo Patiño, Xosé Vázquez Cereijo, José Luis G. Loureiro, Morquecho, Xoty de Luis, Armando López Guerra, Leopoldo Nóvoa, Manuel Molezún, Bea Rey, Fina Mantiñán, Antón Sobral Iglesias, José María de Labra, Luis Caruncho, Xosé Lodeiro, Emilia Salgueiro, Ánxel Huete, Francisco Mantecón, Xosé Fernández Freixanes, Antón Goyanes, Quintana Martelo, Rafael Rodríguez Baixeras, Manolo Moldes, Xavier Correa Corredoira, César Otero García-Rosales, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Antón Patiño, Xaime Cabanas, Martínez de la Colina, Xulio García Rivas, García Gesto, Ana García Pan, Miguel Mosquera García, Cruz Pérez Rubido, Pedro Muiño, Xosé Artiaga, Isaac Pérez Vicente, Carmen Chacón, Din Matamoro, Xurxo Alonso, Guillermo Aymerich, Xurxo Gómez-Chao, Bosco Caride, Antón Murado, Xesús Otero Iglesias, Pamen Pereira, Christian Villamide, Antonio Mouzo Lavandeira y María de Felipe.
Escultura obras de Juan Otero García (Eiravella), Doroteo Arnáiz, Acisclo Manzano, Xosé Cid, Xoán Piñeiro, Jesús Valverde, Juan Oliveira, Buciños, Ferreiro Badía, Elena Colmeiro, Fernando Casás, Mon Vasco, Pepe Galán, Francisco Leiro, Enrique Conde, Silverio Rivas, Paco Pestana, Jorge Barbi, Manolo Paz, Xavier Toubes, Ramón Conde, Moncho Amigo, Francisco Pazos, Cochorro, Emilia Guimaráns, Miguel Vázquez Pérez, Estela Pintos Moreu, Otero Regal, Javier Meléndez Ortega ( Urza ).
Exposición en el Hospital de Caridad, Arte Sacro: Manuel López Garabal, M. del Carmen Corredoira y Ruiz de Baro, Urbano Lugrís, Xesús Corredoyra, Acisclo Manzano, Rogelio Puente, Larrauri, Magariños, Francisco Leiro, F. Mayer, Seijo Rubio.
Grabado: Castelao, Carlos Maside, Reimundo Patiño, Castro Gil, Prieto Nespereira, Máximo Ramos, Luis Seoane, Maruja Mallo, Laxeiro, Luis Caruncho, Camilo Otero, Jorge Castillo, Jaime Quessada, Quintana Martelo, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Xesús Núñez, Virxilio, Enrique Ortiz Alonso, Doroteo Arnáiz, Antón Goyanes, Alfonso Costa, Antón Pulido, Xosé Luis de Dios, Carlos González Villar, Armando Guerra, Manuel Facal, Santiago Mayer, Xavier Correa Corredoira, Antón Lamazares, Manuel Moldes, Roberto González, Darío Álvarez Basso, Xosé Castro, Montse Amigo Pombo. Diseño Gráfico: Manolo Gómez, Xosé Díaz, Manuel Janeiro, Francisco Mantecón y Alberte Permuy.
Fotografía obras de Almeida, Blanco, Manuel Buch, Ramón Caamaño, Vari Caramés, José V. Caruncho, Xosé Castro, Chicharro, Pedro Ferrer, Manuel Ferrol, Xulio Gil, Ksado, Jorge Lens, Xurxo Lobato, Llanos, Alberto Martí, Joaquín Pintos, Pascual Rey, Schmidt de las Heras, José Suárez, Dionisio Tasende, Xosé Luis Tejero Fernández, José Mauriz Collado, Marta Capote, Ana Rodríguez Mojón, Manuel Barral González, Antonio Hernández, Pilar López Pérez, Salvador de Sas, Simón Balvís Freire.
Caricaturas de Manuel Quiroga, Quesada, A. Tomé, Siro, Gogué, Torres, Patiño. Cómic e ilustración obras de Dadi, Xaquín Marín y Carlos Silvar.
Catálogo de la exposición "La Galicia exterior" de la serie de exposiciones "Galicia terra Única", celebradas en 1997 Edición: Santiago, 1997
Título: A Galicia exterior = La Galicia exterior
Comisario general: José Manuel García Iglesias
Textos: Ramón Villares, Anxo Tarrío Varela, Luis Iglesias Feijoo, Luis Pérez Rodríguez, Luis Costa, Ana I. Rosales, Manuel González, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Xesús Alonso Montero, Fernando Pereira Caamaño, X. M. Dobarro, Xavier Alcalá, Xavier Correa Corredoira, M. Quintana Martelo, Francisco José Portela Sandoval, José Manuel B. López Vázquez, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Bernardo Castelo Álvarez, María Antonia Pérez Rodríguez, Susana Cendán, Francisco Pablos y otros
Fotografías: Xulio Gil, Xenaro M. Castro, Mani Moretón
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Comunicación Social
ISBN: 84-453-1940-X
Depósito Legal: S 511-1997
Rústica, 26 x 21 cm., 382 páginas.
Catálogo de la exposición "La Galicia exterior" de la serie de exposiciones "Galicia terra única", celebradas en 1997.
Presentación Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, Conselleiro de Cultura, José Manuel García Iglesias Comisario general.
Textos de Ramón Villares, Anxo Tarrío Varela, Luis Iglesias Feijoo, Luis Pérez Rodríguez, Luis Costa, Ana I. Rosales, Manuel González, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Xesús Alonso Montero, Fernando Pereira Caamaño, X. M. Dobarro, Xavier Alcalá, Xavier Correa Corredoira, M. Quintana Martelo, Francisco José Portela Sandoval, José Manuel B. López Vázquez, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Bernardo Castelo Álvarez, María Antonia Pérez Rodríguez, Susana Cendán, Francisco Pablos, Belén Domínguez Román, Mª Carmen Fernández-Cabrera Masse, Xesús Ron, X. Antón Castro, Javier F. Agrafojo, Fernando Huici, Alberto González-Alegre, Mariña Toba Barrientos, Ramiro Fonte, Natalia Fernández y Javier Herrera Navarro.
La muestra, dividida entre la Estación Marítima, Centro Cultural Caixavigo y la Casa das Artes de Vigo se celebró entre el 17 de junio y octubre de 1997.
La exposición mostró obras de Jenaro Pérez Villaamil, Ovidio Murguía, Genaro Carrero, Fernando Álvarez de Sotomayor, Máximo Ramos, Jesús Rodríguez Corredoira, Carlos Sobrino, Serafín Avendaño, Modesto Brocos, Ramón Parada Justel, Francisco Lloréns, Antonio Fernández Gómez, Juan Luis, Virxilio Blanco, Germán Taibo, José Frau, Isidoro Brocos, Federico Ribas, Manuel Castro Gil, Julia Minguillón, Urbano Lugrís, Colmeiro, Cándido Fernández Mazas, Colombo (Andrés García de La Riba), José Palmeiro, Castelao, Arturo Souto, Maruja Mallo, Luis Seoane, Manuel Pailós, Cristino Mallo, Antonio Tenreiro, Manuel Mampaso, Tino Grandío, José María de Labra, Mª Victoria de la Fuente, Luis Caruncho Amat, Antonio García Patiño, Antonio Quesada, Enrique Ortiz, Xesús Caulonga, Rogelio Puente, Rafael Úbeda, Virxilio Fernández Cañedo, Jorge Castillo, Antonio Lago Rivera, Leopoldo Nóvoa, Rafael Alonso, Jesús Núñez, Doroteo Arnaiz, Fina Mantiñán, Xaime Quessada, Ángel Botello, Isaac Díaz Pardo, Manuel Caballero, Antonio Abreu Bastos, Pedro Solveira, Pilar Taboada, Manuel Ayaso, Alfonso Sucasas, Ángel Sevillano, Juan Otero García (Eiravella), Jesús Valverde, Elena Colmeiro, Carlos García González, Francisco González Lagares, Víctor Casas Julián, Raimundo Patiño, Bea Rey, Elena Gago, Xosé Vázquez Cereijo, Alfonso Costa Beiro, Xosé Luis de Dios, Manuel Facal, Antón Pulido, Dolores Padín, Roberto González, Ana García Pan, Blanca Silva, Antón Lamazares, Pedro Muíño, Din Matamoro, Pilar Álvarez Pablos, Guillermo Aymerich, Rosa Vázquez, José Manuel Calzada, Mª del Mar Rodríguez Caldas, Xosé Artiaga, Pamen Pereira, María de Felipe, Loreto Blanco Salgueiro, Alberto Pazos Vidal, Manuel Matas, Santiago Montes Areas, Camilo Otero, José Barreiro, María Ruido, Manuel Ruibal, Baldomero Moreiras, Seara (José Luis Álvarez Seara), Lodeiro (Xosé Telmo Lodeiro), Quintana Martelo, Vidal Souto, Xavier Correa Corredoira, Juan Martínez de la Colina, Xoán Anleo, Antonio Murado, Darío Álvarez Basso, Paco Lareo, Carlos Tejo, Acisclo Manzano, Xohán Viqueira, Álvaro de la Vega, Silverio Rivas, Manuel Lareo, Xavier Toubes, Miguel Vázquez Pérez, Fernando Casás, Manolo Paz, Laxeiro y Eugenio F. Granell.
Exposición colectiva de pinturas, en la Casa da Parra de Santiago de Compostela, en el año 2000 Edición: Santiago, 1997
Título: Medio século da arte galega
Coordinación: Pilar Corredoira
Textos: José Manuel García Iglesias
Fotografías: Xoán Piñón
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-0340-6
Depósito Legal: C 345-1997
Rústica, 30 x 21 cm., 64 páginas.
Exposición colectiva de pinturas, en la Casa da Parra de Santiago de Compostela, en el año 2000.
Presentación: Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Daniel Barata Quintas, Conselleiro de Cultura.
Textos: "Medio século da arte galega", por José Manuel García Iglesias.
La muestra se celebra en Lisboa coincidiendo con la Semana de Galicia.
Participan en la exposición obras de Castelao, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Arturo Souto, Urbano Lugrís, Laxeiro, Luis Seoane, Manuel Pailós, Eugenio Fernández Granell, Leopoldo Nóvoa, Antonio Tenreiro, Tino Grandío, José María de Labra, Virxilio, Alejandro González Pascual, Alfonso Abelenda, Felipe Criado, Xosé Lodeiro, Jorge Castillo, Rafael Úbeda, Manuel Aramburu, Reimundo Patiño, Rogelio Puente, Xaime Quessada, Xosé Barreiro, Alfonso Sucasas, Manuel Ruibal y Alfonso Costa.
Catálogo de la exposición de los fondos de arte de Caixa Galicia en el Museu de Belles Arts de Valencia Edición: Coruña, 1997
Título: Colección de Arte Caixa Galicia
Textos: Rosario Sarmiento
Fotografía: Xoán Piñón, archivo Caixa Galicia
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 84-89231-41-9
Depósito Legal: C-655-1997
Rústica, 28 x 24,5 cm., 99 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de arte de Caixa Galicia en el Museu de Belles Arts de Valencia.
Presentación de Francisco Camps, Consejero de Cultura de la Generalitat de Valencia, Consuelo Císcar, Directora General de Promoción Cultural de la Generalitat y José Ramón Docal Labaén, Presidente de Caixa Galicia.
Textos "Ante o reto dunha colección", por Rosario Sarmiento.
La muestra presenta obras de Urbano Lugrís, Arturo Souto, Luis Seoane, Eugenio Granell, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Tino Grandío, Jorge Castillo, Alberto Datas y Xaime Quessada.
Catalogación de pintura española en distintas colecciones existente en Buenos Aires Edición: Oviedo, 1997
Título: Catálogo de pintura española en Buenos Aires
Textos: Ana María Fernández García
Edita: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones
ISBN: 84-7468-928-7
Depósito Legal: AS-425/97
Rústica, 20,5 x 22 cm., 223 páginas.
Catalogación de pintura española en distintas colecciones existente en Buenos Aires.
Textos de Ana María Fernández García.
Entre los artistas con pinturas catalogadas están los gallegos Fernando Álvarez de Sotomayor, Castelao, Manuel Colmeiro Guimarás, Carmen Corredoyra y Ruiz de Baro, María Antonia Dans Boado, Dionisio Fierros Álvarez, José Frau Ruiz, José Otero "Laxeiro", Francisco Lloréns Díaz, Maruja Mallo, Carlos Maside, Julia Minguillón Iglesias, Leopoldo Nóvoa, Genaro Pérez Villaamil, Julio Prieto Nespereira, José Seijo Rubio, Luis Seoane, Carlos Sobrino Buhigas, Germán Taibo y Manuel Torres.
Recorrido por el arte gallego a través de 100 obras, desde el dolmen, los torques, la escultura, la arquitectura o la pintura abarcando un periodo de mas de diez mil años Edición: Vigo, 1996
Título: 100 obras mestras da arte galega
Textos: José Manuel Vázquez Varela, Ramón Izquierdo Perrín, José Manuel García Iglesias, Antón Castro
Fotografías: Julio gil, Nieves Loperena, José Manuel Vázquez Varela, Gerardo Gil, Museo Arqueológico de Lugo, Fundación E. Granell, Archivo Nigra
Edita: Nigra Imaxe
ISBN: 84-87709-50-8
Depósito Legal: VG 734-1996
Cartoné, 28 x 28 cm., 215 páginas, 100 ilustraciones
Recorrido por el arte gallego a través de 100 obras, desde el dolmen, los torques, la escultura, la arquitectura o la pintura abarcando un periodo de mas de diez mil años.
Textos en castellano y gallego: "Arte prehistórica e antigua", de José Manuel Vázquez Varela, "Arte medieval", de Ramón Izquierdo Perrín, "Da arte renacentista á neoclásica", de José Manuel García Iglesias, "Arte contemporánea", de Antón Castro.
En el capítulo "Arte contemporánea", se documentan: "Ataque a un convoy", pintura de Genaro Pérez Villaamil, "Paisaje de invierno", de Serafín Avendaño, el "Álbun Nós", de Alfonso R. Castelao, "Fiesta gallega", de Fernando Álvarez de Sotomayor, "Monumento a San Francisco", de Francisco Asorey, "Guerrero Celta", de Narciso Pérez Rey, "Maternidad", de Arturo Souto, "Tenda", de Carlos Maside, "Campesinos", de Manuel Colmeiro, "La dama del sombrero", de Manuel Torres, "Trasmundo", de Laxeiro, "Habitación de un viejo marino", de Urbano Lugrís González, "Los blasones mágicos del vuelo tropical", de Eugenio Fernández Granell, "Labregos que ollan", de Isaac Díaz Pardo, "Pueblo", de José María Labra, "Cena de ministros", de Constantino Grandío, "O Meco", de Luís Seoane, "Sireno", de Francisco Leiro, "Mural da Canteira", de Leopoldo Nóvoa.
Catálogo de la exposición de los fondos de la colección de arte Caixa Galicia, entre agosto y septiembre de 1996, en la Estación Marítima A Coruña Edición: Coruña, 1996
Título: Colección de arte Caixa Galicia
Textos: Gloria Moure, Miguel Fernández-Cid, Rosario Sarmiento.
Fotografía: Xoán Piñon, archivo Caixa Galicia, Galería Marisa Marimón
Edita: Fundación Caixa Galicia
ISBN: 84-89231-20-6
Depósito Legal: C-876-1996
Rústica, 29 x 24 cm., 132 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de la colección de arte Caixa Galicia, entre agosto y septiembre de 1996, en la Estación Marítima A Coruña.
Presentación de José Ramón Docal Labaén, Presidente de la Fundación Caixa Galicia. Textos: "O valor dunha colección", por Gloria Moure, Directora Artística del CGAC, "Os límites dun soño. Sobre coleccionismo", por Miguel Fernández-Cid, "Ante o reto dunha colección", por Rosario Sarmiento.
La muestra presenta obras de Francisco Lloréns, Álvarez de Sotomayor, Carlos Sobrino, Castelao, González del Blanco, Manuel Abelenda, Asorey, Juan Luis, Carlos Maside, José Frau, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Arturo Souto, Urbano Lugrís, Luis Seoane, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Tino Grandío, Mª Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Luis Caruncho, González Pascual, Alfonso Abelenda, Elena Colmeiro, Jorge Castillo, Alberto Datas, Acisclo Manzano, Beatriz Rey, Alfonso Sucasas, Ánxel Huete, Fernando Casás, Manolo Moldes, Manuel Patinha, Paco Pestana, Mª Xosé Díaz, Mon Vasco, Ignacio Basallo, Xosé Freixanes, Xurxo Oro Claro, Isaac Pérez Vicente, Manolo Paz, Din Matamoro, Antonio Murado y Pamen Pereira.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en la Sala de Exposiciones de Caixa Galicia en Vigo Edición: Coruña, 1996
Título: Colección de Arte Gallego Caixa Galicia
Textos: Rosario Sarmiento
Fotografía: Xoán Piñon, archivo fotográfico Caixa Galicia
Edita: Fundación Caixa Galicia
Depósito Legal: C-154-1996
Rústica, 28 x 24 cm., 48 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en la Sala de Exposiciones de Caixa Galicia en Vigo.
Presentación: José Ramón Docal Labaén, presidente de la Fundación Caixa Galicia. Textos: "Ante el reto de una colección", por Rosario Sarmiento.
Artistas en el catálogo: Roberto González del Blanco, Manuel Abelenda, Juan Luis, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Luis Seoane, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Virxilio, Tino Grandío, María Victoria de la Fuente, Elena Colmeiro, Jorge Castillo, Alberto Datas, Buciños, Acisclo Manzano, Manolo Moldes, Manuel Patinha, Paco Pestana, Mon Vasco, Xosé Freixanes, Xurxo Oro Claro, Din Matamoro, Antonio Murado y Pamen Pereira.
Catálogo de la exposición colectiva de grabados, en Madrid en 1996 Edición: Madrid, 1996
Título: 14 grabadores contemporáneos Galicia-España
Comisariado: Euloxio R. Ruibal
Textos: José Manuel García Iglesias, Euloxio R. Ruibal
Edita: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral da Presidencia
ISBN: 84-453-1788-1
Depósito Legal: PO 387-1996
Rústica, 28 x 24 cm., 42 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva de grabados, en Madrid en 1996.
La muestra se celebra en la Casa de Galicia de Madrid, del 15 de octubre al 12 de noviembre de 1996, posteriormente itineró al Centro Cultural Borges, Buenos Aires.
Presentación Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia.
Textos: "Obra gráfica y sociedad", por José Manuel García Iglesias, "Catorce grabadores gallegos contemporáneos", por Euloxio R. Ruibal.
Exposición de grabados de Luis Caruncho, Jorge Castillo, José Castro, Alfonso Costa, Manuel Facal, Armando Guerra, Carlos González Villar, Santiago Mayer, Jesús Núñez, Enrique Ortiz, Camilo Otero, Prieto Nespereira, Quintana Martelo y Luis Seoane.
Catálogo de la colección da arte gallega del Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León" publicado en 1995 Edición: Vigo, 1995
Título: Catálogo da colección da arte galega do Museo "Quiñones de León"
Textos: Francisco Pablos Holgado, María Luisa Ilarri Junquera
Edita: Concello de Vigo
ISBN: 84-87637-28-0
Depósito Legal: VG 482-1995
Rústica, 31 x 24 cm. 330 páginas.
Catálogo de la colección da arte gallega del Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León" publicado en 1995.
Incluye obras de los siguientes artistas: Manuel Abelenda, Antón Abreu Bastos, José María Acuña López, Rafael Alonso Fernández, Manuel Aramburu Núñez, Ignacio Arrondo Moro, Serafín Avendaño, Arturo Baltar, José Barreiro Gómez, Ignacio Basallo, Felipe Bello Piñeiro, Virxilio Blanco Garrido, Santiago Rodríguez Bonome, Isidoro Brocos, Ramón Buch, Abelardo Bustamante, Manuel Caballero García, Víctor Casas Julián, Castelao, Jorge Castillo Casalderrey, Manuel Castro Gil, Jesús Antonio Caulonga Pereira, Xosé Cid Menor, Arturo Cifuentes, Manuel Coia Franco, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, José Conde Corbal, Imeldo Corral González, Antonio Correa Corredoira, Carmen Corredoira y Ruíz de Baro, Felipe Criado Martín, María Antonia Dans, Alberto Datas, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Xosé Eiroa Barral, Manuel Facal, Antón Failde, Virxilio Fernández Cañedo, Antonio Fernández Gómez, Mario Fernández Granell, José Fernández Sánchez, Leopoldo Fernández Varela, Dionisio Fierros, María Formoso Prego, José Frau Ruíz, María Victoria de La Fuente, Manuel García de Buciños, Diego de Giráldez, Roberto González del Blanco, Alejandro González Pascual, Fermín González Prieto, Antón Goyanes Fernández, Tino Grandío, Ánxel Huete Vales, José María Labra Suazo, Menchu Lamas, Laxeiro, Ana Legido Soto, Carmen Rodríguez de Legísima, Francisco Leiro, José Telmo Lodeiro Fernández, Armando López Guerra, Juan Luís López García, Urbano Lugrís, Jorge Llorca Freira, Francisco Lloréns, Cristino Mallo, Francisco Mantecón, Acisclo Manzano, Ángel Mareque Cajareville, Carlos Maside, Din Matamoro, Julia Minguillón, Manuel Suaréz-Pumariega Molezún, Guillermo A. Monroy, Santiago Montes Areas, Camilo Nogueira, Leopoldo Nóvoa, Juan Oliveira, Alejandro Paisa Gil, José Palmeiro Martínez, Antón Patiño Pérez, Benigno Pereira Borrajo, Agustín Pérez Bellas, Jenaro Pérez Villaamil, Manuel Pesqueira Salgado, Luis Pintos Fonseca, Juan Piñeiro Nogueira, Xavier Pousa Carrera, Mateo de Prado, Manuel Prego de Oliver, Benito Prieto Coussent, Julio Prieto Nespereira, Antonio de Puga, Antón Pulido, Antonio Quesada Porto, Fernando Quesada Porto, Xaime Quessada, Manuel Quintana Martelo, Luis Quintas Goyanes, Máximo Ramos López, Antón Rivas Briones, Federico Ribas Montenegro, Silverio Rivas, Manuel Rodríguez Moldes, Mercedes Ruibal Argibay, Manuel Ruibal Ruibal, Elvira Santiso García, José Seijo Rubio, Isolino Seoane Díaz, Luis Seoane López, Ángel Sevillano Estremera, Carlos Sobrino Buhigas, Pedro Solveira Collazo, José Solla Crespo, Fernando Álvarez de Sotomayor, Alfredo Souto, Arturo Souto, José Antonio Suárez-Llanos Menacho, Alfonso Sucasas, Antonio Tenreiro, Mariano Tito Vázquez, Luis Torras Martínez, Manuel Torres Martínez, Luis Trabazo, Rafael Úbeda Piñeiro, Francisco Vázquez Díaz, Vicente Vázquez Diéguez, José Manuel Vidal Souto, Maximiliano Vidales Espinosa y Lino Martínez Villafínez.
Catálogo de la Colección de Arte da Xunta de Galicia publicado en 1995 Edición: Santiago, 1995
Título: Colección de Arte da Xunta de Galicia: 1986-1993
Textos: José Manuel García Iglesias, Antón Castro
Fotografías: Xoán Piñon, Juan Rodríguez
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-1149-2
Depósito Legal: C 180-1995
Rústica, 29 x 25 cm., 504 páginas.
Catálogo de la Colección de Arte da Xunta de Galicia publicado en 1995.
Presentación de Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia, Víctor M. Vázquez Portomeñe, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia y de Antón Pulido Novoa, Director del CGAC.
Textos: "Artistas galegos nacidos entre 1874 e 1943 con obra na colección da Xunta de Galicia", por Xosé Manuel García Iglesias, "Os nosos anos 80: do atlantismo ó postatlantismo", por Antón Castro.
Incluye obras de los siguientes artistas: Alfonso Abelenda, Rafael Alonso, Xurxo Alonso, Darío Álvarez Basso, Fernando Álvarez de Sotomayor, Moncho Amigo, Manuel Aramburu, Xosé Artiaga, Rafael Baixeras, Jorge Barbi, Xosé María Barreiro, Ignacio Basallo, José Bibián Lorenzo, Luis Borrajo, Manuel Caballero, Javier Cabo, Berta Cáccamo, José Manuel Calzada, Tono Carbajo, Luis Caruncho, Fernando Casás, Jorge Castillo, Xosé Manuel Castro, Xaquín Chaves, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, Xosé Conde Corbal, Ramón Conde, Xavier Correa Corredoira, Xesús R. Corredoira, Alfonso Costa Beiro, Nacho Costa Beiro, Carlos Crego, Felipe Criado, María Antonia Dans, Rosalía Dans, Alberto Datas, José Díaz Fuentes, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Manuel Facal, Eduardo Fernández Rivas, Xosé Freixanes, Elena Gago, Pepe Galán, Carlos García Mourón, Xulio García Rivas, Lola García Saavedra, Alejandro González Pascual, Antón Goyanes, Constantino Grandío, Eugenio Granell, Mario Granell, Xosé M. Grangel, Ánxel Huete, Juan Luis, José María De Labra, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Laxeiro, Carmen Rodríguez De Legísima, Francisco Leiro, Francisco Lloréns, Xosé Lodeiro, Lois M. López Rico, Urbano Lugrís, Juan Manuel de Luis Alemany, Xavier Magalhaes, Francisco Mantecón, Acisclo Manzano, Juan Martínez de La Colina, Carlos Maside, Xulio Maside, Din Matamoro, Ana Mazoy, Julia Minguillón, Manuel Moldes, Guillermo Alonso Monroy, Morquecho, Miguel Mosquera, Antonio Mouzo, Pedro Muíño, Xavier Muiños, Leopoldo Nóvoa, César Otero, Manuel Pailos, Xoán Pardiñas, Antón Patiño, Reimundo Patiño, Manolo Paz, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Alberte Permuy, Paco Pestana, Sergio Portela, Xavier Pousa Carrera, Manuel Prego, Rogelio Puente, Xaime Quessada, Manuel Quintana Martelo, María Jesús Reboredo, Antón Rivas Briones, Silverio Rivas, Silvia Rivas, Manuel Ruibal, Mercedes Ruibal, Ana San Román, Luis Seoane, Ángel Sevillano, Carlos Sobrino Buhigas, Arturo Souto, Alfonso Sucasas, Antonio Tenreiro, Luis Torras Martínez, Manuel Torres, Xavier Toubes, Mon Vasco, José Vázquez Cereijo, Fernando Vilanova y Virxilio.
Tomo tercero del catálogo de arte de Caixanova, publicado en cuatro volúmenes Edición: Vigo, 1995
Título: Colección Caixavigo: pintura, escultura, dibujo
Textos: José Manuel B. López Vázquez, Francisco Pablos, María Luisa Illari Junquera
Fotografías: Roberto Quintero, Estudio HYC
Edita: Caixanova
ISBN: 84-606-1501-4 (Obra completa)
ISBN: 84-606-2394-7
Depósito Legal: VG 682-1995
Cartoné con sobrecubierta, 31 x 22 cm., 386 páginas.
Tomo tercero del catálogo de arte de Caixavigo, publicado en cuatro volúmenes.
Prólogo de José Manuel B. López Vázquez, biografías de los autores Francisco Pablos Holgado. Fichas de las obras por María Luisa Illari Junquera.
El volumen 3 contiene obras de los siguientes artistas: José M. Acuña López, Luis Alcántara Álvarez, Xurxo Alonso García, Dario Álvarez Basso, Berta Álvarez Cáccamo, Pilar Álvarez Pablos, José Antúnez Pousa, Arboiro (Florencio Martínez Vázquez), Ignacio Arrondo Moro, Fernando Babío Sabio, Rafael Baixeras (Rafael Rodríguez Baixeras), Jorge Barbi Alonso, José Barreiro Gómez, Basallo (Ignacio Vázquez Novoa-Basallo), Virxilio Blanco Garrido, Luis Borrajo Vázquez, Ángel Botello Barros, Buciños (Manuel García de Buciños), Rafael Calvo (Rafael Martínez Calvo), Antonio Carbajo Villaverde, Carnot (Juan José Álvarez Carnot), Jenaro Carrero Fernández, Casas (Fernando Estarque Casas), Jorge Castillo Casalderrey, Manuel Castro Gil, José Castro Muñiz, José Cid Menor, Manuel Coia Franco, Manuel Colmeiro Guimarás, Ramón Conde Bermúdez, Javier Correa Corredoira, Alfonso Costa Beiro, Carlos Crego Rodríguez, Xaquín Chaves López, José Díaz Arias, José Luis De Dios González, Óscar Domínguez Palazón, Eiravella (Juan Otero García), Manuel Facal Ponte, Félix Antonio (F. A. González González), Julio A. Fernández Argüelles, Antonio Fernández Gómez, Freixanes (José M. Fernández Freixanes), Elena Gago (Elena Fernández-Gago), Ana García Pan, Julio García Rivas, Diego Giráldez (Diego Gómez de Giráldez), Roberto González Fernández, Francisco González Lagares, Antonio Heredero Guzmán, Juan Hernández Pijuán, Ángel Huete Vales, José Guillermo (J. G. Sobrino Mosteirín), Menchu Lamas(Carmen Lamas Pérez), Antón Lamazares Silva, Ana Legido Soto, Legísima (Carmen Rodríguez de Legísima), Francisco Leiro Lois, Manuel López Garabal, Armando López Guerra, Urbano Lugrís Vadillo, Xoti de Luis (Juan Manuel de Luis Alemany), Cayetano Lledó Castillo, Manuel Mampaso Bueno, Francisco Mantecón Rodríguez, Acisclo Manzano Freire, Juan Martínez de La Colina, Xurxo Martiño (Martín Costa Pérez), Din Matamoro (Eduardo Matamoro Irago), Monroy (Guillermo Alonso Monroy), Santiago Montes Areas, José Ramón Morquecho Barral, Luis Mosquera Gómez, Antonio Mouzo Lavandeira, Pedro Mozos Martínez, Pedro Muiño Fernández, Antonio Murado López, Jesús Núñez Fernández, Xurxo Oro Claro, Dolores Padín Fernández, Pury del Palacio (Purificación del Palacio Sola), José Palmeiro Martínez, Raimundo Patiño Mancebo, Antón Patiño Pérez, Manuel Paz Mouta, Rosalía Pazo Maside, Francisco Pazos Martínez, Encarnación Penelas Valladares, Cruz Pérez Rubido, Isaac Pérez Vicente, Jenaro Pérez Villaamil, Isaac Posada Fernández, Lito Portela Calvar, Xavier Pousa Carrera, Vicente Prego Vázquez, Rogelio Puente Díaz de La Rocha, Antón Pulido Novoa, M. Teresa Quesada Legido, Antonio Quesada Porto, Xaime Quessada Porto, Manuel Quintana Martelo, Bea Rey (Beatriz Rey Gómez), Gabino Rey Santiago, Silverio Rivas Alonso, Antonio Rivas Guisado, Manuel Rodríguez Moldes, Eduardo Rosales Gallina, Manuel Ruibal Ruibal, Miguel Saco Gómez, Seara (José Luis Álvarez Seara), Luis Seoane López, Ángel Sevillano Estremera, Pedro Solveira Collazo, Sotomayor (Fernando Álvarez de Sotomayor), Alfredo Souto Cuero, Arturo Souto Feijoo, Alfonso Sucasas Guerra, Mingos Teixeira (Domingo J. Teixeira Rodríguez), Javier Toubes Vilariño, Jesús Valmaseda Pantoja, Leopoldo Fernández Varela, Álex Vázquez (Alejandro Vázquez-Palacios Gómez), José Luis Vázquez Cereijo, Jesús Vázquez Pardo, Jesús Vázquez Pérez, J. Manuel Vidal Souto, Ramón Vinyes Martínez, Manuel Viola (José Viola Gamón) y Miguel Zelada Jurado.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en la Sala de Exposiciones de Caixa Galicia en Ourense, en diciembre de 1995 Edición: Coruña, 1995
Título: Colección de Arte Gallego Caixa Galicia
Textos: Rosario Sarmiento
Fotografía: Xoán Piñon, archivo fotográfico Caixa Galicia
Edita: Fundación Caixa Galicia
Depósito Legal: C-1.738-95
Rústica, 28 x 24 cm., 39 páginas.
Catálogo de la exposición de los fondos de la Colección de arte Caixa Galicia, en la Sala de Exposiciones de Caixa Galicia en Ourense, en diciembre de 1995.
Presentación: José Ramón Docal Labaén, presidente de la Fundación Caixa Galicia. Textos: "Ante el reto de una colección", por Rosario Sarmiento.
Artistas en el catálogo: Roberto González del Blanco, Manuel Abelenda, Juan Luis, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Luis Seoane, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Virxilio, Tino Grandío, María Victoria de la Fuente, Elena Colmeiro, Jorge Castillo, Alberto Datas, Buciños, Acisclo Manzano, Manolo Moldes, Manuel Patinha, Paco Pestana, Mon Vasco, Xosé Freixanes, Xurxo Oro Claro, Din Matamoro, Antonio Murado y Pamen Pereira.
Libro de la colección "Nós os galegos", de ediciones A Nosa Terra, publicado en 1995 Edición: Vigo, 1995
Título: Textos e crítica de arte
Textos: Rafael Dieste
Edita: Edicións A Nosa Terra
ISBN: 84-89138-07-9
Depósito Legal: C 325-1995
Rústica, 19 x 12 cm., 199 páginas.
Libro de la colección "Nós os galegos", de ediciones A Nosa Terra, publicado en 1995.
Recopilación de artículos de Rafael Dieste, publicados en distintos medios periodísticos.
Entre otros artículos: "A arte en Vigo. Perfís da exposición", con notas sobre Lloréns, Sotomayor, José Frau, Mariano Miguel González, Abelenda, Carlos Sobrino, Seijo Rubio, Manuel Bonome, Castro Gil y Julio Prieto.
"Notas tomadas diante dos cadros para a Exposición de Colmeiro en Montevideo, ano 1939", con comentarios sobre las obras presentadas en esa exposición.
"Colmeiro, Souto, Maside e outros exemplos da Nova Pintura Galega", publicado originalmente en Buenos Aires, en 1940.
"Colmeiro: breve discurso sobre a pintura, co exemplo dun pintor", publicado en Buenos Aires, en 1941.
"«A Ofrenda», Gravados de Manuel Colmeiro", publicado en Buenos Aires, en 1943.
"Sobre una exposición de Luís Seoane", conferencia en Montevideo, en 1946.
"No limiar da pintura", texto para el catálogo Exposición de pinturas de José Palmeiro, en Buenos Aires, en 1947.
"Na exposición de Luis Seoane", en Montevideo, 1950.
"Improvisacións aforísticas perante os cadros de Laxeiro", del catálogo de la exposición de Laxeiro en Buenos aires en 1958.
"Opinión sobre Maside", publicado en Buenos Aires, en 1958.
"25 Debuxos-Manuel Colmeiro", publicado en Vigo, en 1964.
"Lembranza de Arturo Souto", publicado en Lugo, en 1980.
"Catálogo da Exposición de Luis Seoane", publicado en 1975.
"Análise dunha breve nota de Maside", publicado en Madrid, en 1975.
"A estética pictórica de Carlos Maside", texto de la conferencia pronunciada en Madrid, en 1975.
Ilustraciones de Arturo Souto, Colmeiro, Maside, Fernández Mazas, Maruxa Mallo, Alberto y Luis Seoane
Selección de textos de Luis Seoane para la audición "Galicia Emigrante", escritos entre los años 1954 y 1971, publicado por la Editorial Galaxia en 1973. Edición: Vigo, 1994
Título: Luís Seoane: comunicacións mesturadas
Textos: Luis Seoane
Edita: Editorial Galaxia
ISBN: 84-7154-171-8
Depósito Legal: VG 36-1973
Rústica, 20 x 13,5 cm. 250 páginas.
Selección de textos de Luis Seoane para la audición "Galicia Emigrante", escritos entre los años 1954 y 1971, publicado por la Editorial Galaxia en 1973.
Entre los textos destacamos "Pintores galegos na Arxentina e temas galegos nos pintores arxentinos", en el que Seoane menciona a Xosé Bouchet Blanco, (Pontevedra, 1848-Buenos Aires, 1919), pintor, Modesto Brocos, (Santiago, 1852-Rio de Janeiro, 1936), pintor, Xaquín Vaamonde, (Coruña, 1871-Meirás, 1900), pintor, José María Cao Luaces, (Cervo, 1862-Buenos Aires, 1918), caricaturista e ilustrador, Leopoldo Basa, (Coruña, 1866-San Sebastián, 1947), pintor y escritor, Castelao, (Rianxo, 1886-Buenos Aires, 1950), escritor, dibujante y pintor, Xoán Carlos Alonso, (Ferrol, 1886-Buenos aires, 1945), pintor y dibujante, Xermán Taibo, (Coruña, 1889-París, 1919), pintor, Manuel Bujados, (Viveiro, 1889 Buenos Aires, 1954), el ferrolano Ramón Castro Rivera, Manuel Colmeiro, (Chapa-Silleda, 1901-Salvatierra de Miño, 1999), pintor, Federico Ribas Montenegro, (Vigo, 1890-1952), pintor, Clemente López Pasarón, Mercedes Ruibal Argibay, (Xeve, Pontevedra, 1928-Vigo, 2003), pintora, Jesús Rodríguez Corredoira de Castro, (Lugo, 1852-Buenos Aires, 1936), Maruja Mallo, (Vivero-Lugo, 1902-Madrid, 1995), Laxeiro, (Lalín 1908-Vigo 1996), Alfonso Abreu Sánchez, Isaac Díaz Pardo, (Santiago de Compostela, 1920-Coruña, 2012), Francisco Lamas, Lourido, Manuel Silva, Vidal Barrios, Jorge Castillo, Xosé Prego, así como escultores: Domingo Maza, M. Mayer, Ánxel Alén, Luis B. Somoza, García González, Elena Colmeiro.
Otros textos referidos al arte: "O dibuxo dos escritores", "O grabado o linóleum", "Unha exposición orgaizada por 'O Galo'", exposición en la que participan Alfonso Abelenda, Fernando Alonso, Francisco Creo, María Antonia Dans, Virxilio Fernández, González Collado, González Pascual, Manuel Jorge, Lago Rivera, Xohán Ledo, Urbano Lugrís, Jesús Núñez, Pérez Bellas, Quesada, Rodríguez Sánchez, Segura Torrella, Suárez Llanos, Suárez Molezún, Antonio Tenreiro y Villar Chay.
"Unha obra de Asorey en Buenos Aires", "Do arte galego", "Modesto Brocos", "Unha monografía de arte", "Pintura mural en Galicia. Modernismo".
Catálogo de la exposición de las obras correspondientes a la II Bienal da Caricatura, Ourense 1994 Edición: Ourense, 1994
Título: II Bienal da Caricatura, Ourense 1994
Textos: Fernando Quesada Porto, Ernesto Veiga, Lino Braxe-Xavier Seoane
Edita: Deputación Provincial de Ourense
ISBN: 84-87575-16-1
Depósito Legal: OR-50-94
Rústica, 21 x 21 cm, 200 páginas.
Catálogo de la exposición de las obras correspondientes a la II Bienal da Caricatura, Ourense 1994.
Presentación: Xosé Luis Baltar Pumar, Presidente de la Diputación de Ourense. Textos de Fernando Quesada Porto, Ernesto Veiga, Lino Braxe y Xavier Seoane.
La Bienal incluye una exposición antológica de Fernando Quesada, como artista invitado Loredano y exposición histórica sobre las figuraciones de Luis Seoane.
Exposición de los caricaturistas gallegos siguientes: Bofill, Carlos Silvar, Fausto, Gogue, Lalo, Miguelanxo Prado, Omar Pérez, Orio, Pepe Carreiro, Pinto e Chinto, Siro López, Xaquín Marín y Xosé Lois González Vázquez.
Participan en el concurso para caricaturistas noveles Fernando Ruibal Piay, Roberto Argüelles Menaz, Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez, Óscar Méndez Tabernero, Alberto Rodríguez Guitián, Juan Carlos Abraldes Rendo, José Ramón Gallego Vallejo, Francisco José Padín Nogueira, Jesús Sanmartín Juncal, Aurora Patricia Abalo Villaverde, Francisco Xabier Balado Vázquez, Pablo Carballo Felpete, Mariano Casas Gil, Diego Cascón Castro, María Margarita Couto Argudín, Miguel Harguindey Vidal, Roberto Losada Vázquez, Andrés Meixede Gayoso, M. Begoña Osende Feal, Darío M. Paz Rubi, Manuel Pena Villar, Juan Carlos Penabella Torres, Javier Pérez Mosquera, Miguel Prado Leira, Antonio Sabín Anca, Marcos Valín Barreiro, Gumersindo Vázquez Fraga, Enrique Vázquez Pita, Alfonso Vicente Rey, José Ángel Vila Salazar y José Marcelino Vizcaíno Cabeiro.
Premio caricaturistas noveles: Fernando Ruibal Piay, accésit Roberto Argüelles Menaz, Ramón Manuel Cabarcos, Óscar Méndez Tabernero y Alberto Rodríguez Guitián.
Catálogo de la exposición en torno al desnudo organizada por la Fundación Caixa Galicia Edición: Coruña, 1994
Título: Desnudo: el arte gallego entre dos generaciones, 1870-1920
Textos: Inma Jiménez, Ana Vasco, Erika Bornay
Fotografía: Juan Rodríguez, Luis Carré, Alejandro Lamas, Julio Gil Damet, Archivo CNARS
Edita: Fundación Caixa Galicia
Depósito Legal: C-1393-1994
Rústica, 30 x 21 cm., 83 páginas.
Catálogo de la exposición en torno al desnudo organizada por la Fundación Caixa Galicia.
Presentación José Ramón Docal Labaén, Presidente de la Fundación Caixa Galicia.
Entre las obras del catálogo, óleos de Ramón Parada Justel, Jenaro Carrero Fernández, Antonio Fernández Gómez, Fernando Álvarez de Sotomayor, Juan Luis López, Francisco Creo Rodríguez, Germán Taibo González, Roberto González del Blanco, Cándido Fernández Mazas, Luis Mosquera Gómez, Isaac Díaz Pardo, Manuel Prego de Oliver, Luis Seoane López, José Otero Abeledo, Manuel Colmeiro Guimarás, Manuel Pesqueira Salgado, Arturo Souto Feijoo, Antonio Lago Rivera.
Dibujos de Jenaro Carrero Fernández, Luis Mosquera Gómez, Arturo Souto Feijoo, Luis Seoane López, José Otero Abeledo y Mario Granell.
Catálogo de la exposición colectiva de pinturas de Colmeiro, Souto, Laxeiro y Seoane en Santiago de Compostela en 1993 Edición: Santiago de Compostela, 1993
Título: Colmeiro, Souto, Laxeiro, Seoane: catro renovadores da arte galega
Comisariado: Manuel Mosquera Cobián
Textos: Textos Xosé Antón Castro, José Manuel López Vázquez, Alberto González-Alegre, Concepción Otero
Fotografía: Xoán Piñón
Edita: Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela
ISBN: 84-88484-09-7
Depósito Legal: C 1299/1993
Rústica, 30 x 24 cm. 189 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva de pinturas de Colmeiro, Souto, Laxeiro y Seoane en Santiago de Compostela en 1993.
Presentación: Xerardo Estévez Fernández, Presidente del Consorcio da Cidade de Santiago. Introducción Miguel Mosquera. Textos Xosé Antón Castro, José Manuel López Vázquez, Alberto González-Alegre, Concepción Otero. Textos en gallego y castellano.
La exposición se celebró en la Sala de Exposicións Isaac Díaz Pardo, del Auditorio de Galicia, entre octubre y noviembre de 1993.
Catálogo de la exposición "Ausencias: Fragmentos da Arte Galega no século XX", exposición itinerante realizada por la Diputación Provincial de Coruña en colaboración con Endesa. Edición: Coruña, 1993
Título: Ausencias: Fragmentos da Arte Galega no século XX
Comisaria: Susana Cendán Caaveiro
Textos: Susana Cendán Caaveiro, Xavier Seoane
Fotografías: Xoán Piñón
Edita: Diputación Provincial de Coruña
Depósito Legal: C 924/93
Cartoné, 28,5 x 24 cm. 127 páginas, 23 ilustraciones.
Catálogo de la exposición "Ausencias: Fragmentos da Arte Galega no século XX", exposición itinerante realizada por la Diputación Provincial de Coruña en colaboración con Endesa.
Presentación de Salvador Fernández Moreda, Presidente de la Diputación de Coruña y de Ramón Neira Torviso, Director de Endesa para Galicia. Textos: "Ausencias", de Susana Cendán Caaveiro, "As ausentes presenzas da Arte Nosa" Xavier Seoane.
La muestra comprende obras de Castelao, Virxilio Blanco, Julio Prieto Nespereira, Carlos Maside, José Frau, Cándido Fernández Mazas, Arturo Souto, Julia Minguillón, Urbano Lugrís González, Luis Seoane, Antonio Lago Rivera, Tino Grandío, Agustín Pérez Bellas, Mª Antonia Dans, Reimundo Patiño, Rafael Baixeras, Guillermo Monroy y Mon Vasco.
Catálogo de la exposición colectiva que celebra en colaboración la Deputación Provincial da Coruña y la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, en el Ayuntamiento de Coruña en 1993. Edición: Coruña, 1993
Título: El arte de vivir
Textos: María Cabrera, Miguel San Claudio Veloso
Fotografías color: Xoán Piñón
Fotografías b/n: Xoán Piñón, Rául Vázquez
Edita: Deputación Provincial da Coruña
Depósito Legal: C 923/93
Rústica, 25 x 19,5 cm. 112 páginas, 31 ilustraciones.
Catálogo de la exposición colectiva que celebra en colaboración la Deputación Provincial da Coruña y la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, en el Ayuntamiento de Coruña en 1993.
Prólogo de Salvador Fernández Moreda, Presidente de la Diputación de Coruña, presentación de Miguel San Claudio Veloso, Presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña. Textos de María Cabrera y de Miguel San Claudio Veloso.
El catálogo incluye entrevistas a Miguel San Claudio, Alfonso Abelenda, Correa Corredoira y Elisa Flores. Reproduce 31 obras en color y 73 obras seleccionadas en blanco y negro.
Artistas en exposición: Alfonso Abelenda, Manuel Abelenda, Julio Argüelles, Carmen Béjar, Jaime Cabanas, Alfonso Caparrós, Collado, Javier Correa Corredoira, Alfonso Costa, Felipe Criado, Chelín, Mª Antonia Dans, Ricardo Dávila, Elisa Flores Riedwil, Mª Elena Gago, Xurxo Gómez Chao, Alejandro González Pascual, José Ramón, Laxeiro, Lodeiro, Urbano Lugrís González, Mampaso, Acisclo Manzano, Beatriz Mariño Casas, Xulio Maside, Pedro Muiño, César Otero, Antonio Patiño, Mª José Paz Franco, Soledad Penalta, Tomás Pereira, Pesqueira, Estela Pintos Moreu, Pujales, Fernando Ramil Enrique Saavedra "Chicheri", Sánchez Tembleque, Julio Sanjurjo, Luis Seoane, Mon Vasco, Villar Chao y Xoti de Luis.
Tomo primero del catálogo de arte de Caixanova, publicado en cuatro volúmenes Edición: Vigo, 1993
Título: Colección Caixavigo: pintura, escultura, dibujo
Textos: Ángel Illari Gimeno, Francisco Pablos, María Luisa Illari Junquera
Fotografías: Roberto Quintero, Estudio HYC
Edita: Caixanova
ISBN: 84-606-1501-4 (Obra completa)
ISBN: 84-606-1500-6
Depósito Legal: VG 437-1993
Cartoné con sobrecubierta, 31 x 22 cm., 302 páginas.
Tomo primero del catálogo de arte de Caixanova, publicado en cuatro volúmenes.
Presentación: "Los fondos de Arte de Caixavigo", por Ángel Illari Gimeno. Textos Francisco Pablos, María Luisa Illari Junquera.
Bibliografía y biografía de Francisco Pablos. Fichas de las obras María Luisa Illari Junquera. Coordinador: Ángel Ilarri Gimeno.
El tomo 1 presenta obras de Manuel Abelenda Zapata, Joaquín Agrasot y Juan, Ignacio Arrondo Moro, Serafín Avendaño Martínez, Teodomiro Avendaño Martínez, Felipe Bello Piñeiro, Virxilio Blanco Garrido, Francisco Bores, Abelardo Bustamante, Jenaro Carrero Fernández, Castelao (Alfonso Rodríguez Castelao), Manuel Castro Gil, Manuel Colmeiro Guimarás, Colombo (Andrés García de La Riba), Imeldo Corral González, Mª Carmen Corredoira y Ruiz, Corredoira (Jesús Rodríguez Corredoira), Durancamps (Rafael Durán y Camps), Antón Failde Gago, Arturo Fernández Cersa, Antonio Fernández Gómez, Cándido Fernández Mazas, Dionisio Fierros Álvarez, José Frau Ruiz, Baldomero Galofre Giménez, Roberto González del Blanco, Fermín González Prieto, Eugenio Fernández Granell, Mario Fernández Granell, Antonio Lago Rivera, Laxeiro (José Otero Abeledo), Carmen Rodríguez de Legísima, Juan Luis López García, Francisco Lozano Sanchís, Urbano Lugrís González, Francisco Lloréns Díaz, Cristino Mallo (Cristino Gómez González), Maruja (Ana Mª Gómez González Mallo, José Martínez Abades, Carlos Maside García, Julia Minguillón Iglesias, Ovidio Murguía de Castro, Román Navarro García, Leopoldo Novoa García, José Palmeiro Martínez, Ramón Parada Justel, Gumersindo Pardo Reguera, Pérezgil (José Pérez Gil), Jenaro Pérez Villaamil, Pedro Pérez de Castro, Manuel Pesqueira Salgado, Manuel Prego de Oliver, Benito Prieto Coussent, Julio Prieto Nespereira, Antonio de Puga, Máximo Ramos López, Federico Ribas Montenegro, Antón Rivas Briones, José Seijo Rubio, Luis Seoane López, Carlos Sobrino Buhigas, Sotomayor (Fernando Álvarez de Sotomayor), Alfredo Souto Cuero, Arturo Souto Feijoo, J. Antonio Suárez Llanos, Germán Taibo González, Luis Torras Martínez, Manuel Torres Martínez, Trabazo (Luis Vázquez Trabazo), Joaquín Vaamonde Cornide, Guillermo Vargas Ruiz, Villafínez (Lino Martínez Villafínez) y Hernando Viñes Soto.
Catálogo de la exposición de Pintura Galega Contemporánea, en Oleiros en 1993. Edición: Coruña, 1993
Título: Exposición de Pintura Galega Contemporánea
Textos: Jorge Castillo, Guillermo Martínez Castro
Edita: Jorge Castillo, Guillermo Martínez Castro
Depósito Legal: C 491-1993
Rústica, 30 x 21 cm., 30 páginas.
Catálogo de la exposición de Pintura Galega Contemporánea, en Oleiros en 1993.
Textos de Jorge Castillo, Guillermo Martínez Castro.
La muestra, celebrada en la "Casa Charry" de Oleiros, del 19 de junio al 10 de julio de 1993, presenta obras de María Antonia Dans, Eugenio F. Granell, Rogelio Puente, José Frau, Luís Seoane, Jorge Castillo, Manuel Colmeiro, Tino Grandío, Beatriz Rey, Laxeiro, Alfonso Sucasas, Mercedes Ruibal, Virxilio Fernández, José Barreiro, Manuel Torres, Carlos Maside, Manuel Prego de Oliver, Arturo Souto, Vidal Souto, Rafael Úbeda, Isaac Díaz Pardo, Juan Luis López y Mario F. Granell.
Catálogo de la exposición de grabados de la "Colección Carlos Martínez-Barbeito de estampas de Galicia". Edición: Coruña, 1993
Título: Colección Carlos Martínez-Barbeito de estampas de Galicia
Comisariado: Beatriz Martínez-Barbeito Manovel
Textos: Carlos Martínez Barbeito, Beatriz Martínez-Barbeito Manovel, Elena Santiago Páez, Juan Carrete Parrondo, José Daniel Buján Núñez
Edita: Ayuntamiento de La Coruña
ISBN: 84-86836-35-2
Depósito Legal: C 1664-1993
Rústica, 21 x 30 cm., 484 páginas.
Catálogo de la exposición de grabados de la "Colección Carlos Martínez-Barbeito de estampas de Galicia".
Presentación: Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde de Coruña. Textos de Carlos Martínez Barbeito, Beatriz Martínez-Barbeito Manovel, Elena Santiago Páez, Juan Carrete Parrondo y José Daniel Buján Núñez.
Entre los mas de 700 grabados y pinturas, obras de Pedro Álvarez de Sotomayor, Serafín Avendaño, Ricardo Balaca, Isidoro Brocos, José Brocos, Modesto Brocos, Castelao, Felipe de Castro y Manuel Castro Gil.
Entre los textos: "El grabado en Galicia", por José Daniel Buján Núñez, con referencias da los grabadores Jacobo Piedra, Ángel Piedra, Luis de la Piedra, José Núñez Castaño, Ramón Gil, Santiago Rey Romero, Serafín Avendaño, Enrique Mayer, Modesto Brocos, Máximo Ramos, Manuel Castro Gil, Julio Prieto Nespereira, Carlos Sobrino, Castelao, Maside, Luis Seoane, Jesús Núñez Fernández, Jorge Castillo y otros.
La muestra se celebró en el Kiosco Alfonso de A Coruña, entre diciembre de 1993 y enero de 1994.
Estudio sobre la evolución de la producción de carteles en Galicia, en los distintos sectores y en los procedimientos de estampación Edición: Coruña, 1993
Título: O Cartelismo en Galicia, desde as suas orixes ata 1936
Textos: María Luisa Sobrino Manzanares
Edita: Ediciós do Castro
ISBN: 84-7492-637-8
Depósito Legal: C 228-1993
Rústica, 26 x 20,5 cm. 161 páginas.
Estudio sobre la evolución de la producción de carteles en Galicia, en los distintos sectores y en los procedimientos de estampación.
Textos: "O Cartelismo en Galicia, desde as suas orixes ata 1936", "As orixes. Carteis de tradición popular", "os carteis de festas patronais", "As manifestacións culturais e sociasi no cartel galelo", "Os carteis para a exposición iberoamericana de 1929", "O cartelismo comercial", "Os carteis para o plebiscito de autonomía", "Técnicas de elaboración e procedementos de estampación", "El cartelismo en Galicia, desde sus orígenes hasta 1936", de María Luisa Sobrino Manzanares.. Incluye finalmente una bibliografía sobre el cartel.
Ilustraciones de carteles de Pedrero, Saborit, Tito Vázquez, Francisco Lloréns, Castelao, Saavedra, Pereira Borrajo, Corredoira, Juan Luis, Román Navarro, Camilo Díaz Baliño, Rafael Barros, Álvaro Cebreiro, Pedro Villa, Barreiro, Veiras, Gil de Vicario, Roberto González del Blanco, Manuel Bujados, Federico Ribas, Carlos Sobrino, Oria Moreno, Rafael Ochoa, Cándido Fernández Mazas, Maruja Mallo, Amando Suárez Couto, Martín de Echegaray, Arturo Souto, Carlos Maside, Máximo Ramos, Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo y Xalo.
Catálogo de la exposición colectiva de pinturas y esculturas, en San Martiño Pinario y en la Casa da Parra de Santiago de Compostela, en el año 1992 Edición: Santiago, 1992
Título: 60 imaxes dunha colección
Comisariado: Pilar Corredoira
Fotografías: Juan Rodríguez, Xoán Piñón
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
ISBN: 84-453-0476-3
Depósito Legal: C 1164-1992
Rústica, 28 x 22 cm., 24 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva de pinturas y esculturas, en San Martiño Pinario y en la Casa da Parra de Santiago de Compostela, en el año 1992.
Presentación: Consellería de Cultura.
La muestra por iniciativa del Arzobispado de Santiago y la Dirección Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia tiene lugar entre los meses de julio y agosto de 1992, e incluye obras de Luis Seoane, Manuel Torres, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Isaac Díaz Pardo, Antonio Lago Rivera, Laxeiro, Julia Minguillón, Xosé Conde Corbal, Antonio Tenreiro Brochón, Alfonso Abelenda, Leopoldo Nóvoa, María Antonia Dans, Felipe Criado, Alejandro González Pascual, Alberto Datas Panero, Xulio Maside, Virxilio, Xaime Quessada, Xosé Luis de Dios, Tino Grandío, Jorge Castillo, Mercedes Ruibal, Xosé Vázquez Cereijo, Xosé Fernández Freixanes, Manuel Moldes, Rafael Baixeras, Javier Correa Corredoira, Xosé Lodeiro, Reimundo Patiño, Ánxel Huete, Guillermo Monroy, Antón Patiño, Menchu Lamas, José Ramón Morquecho, Antonio Mouzo Lavandeira, Pedro Muiño, Juan Martínez de la Colina, Din Matamoro, Darío Álvarez Basso, Manuel Aramburu, Alfonso Sucasas, Barreiro, Alfonso Costa Beiro, Ángel Sevillano Estremera, Antón Pulido, José Grangel, Buciños, Acisclo Manzano, José Díaz Fuentes, Elena Colmeiro, Ramón Conde Bermúdez, Silverio Rivas, Ignacio Basallo, Luis Borrajo Vázquez, Mon Vasco, Moncho Amigo, Paco Pestana, Manolo Paz y Francisco Leiro.
Recopilación de comentarios sobre artistas gallegos del periodista Gabriel Plaza Edición: Santiago de Compostela, 1992
Título: Arte en Galicia
Textos: Gabriel Plaza
Edita: El Correo Gallego
ISBN: 84-85553-41
Depósito Legal: C 7/92
Rústica. 21 x 15 cm., 91 páginas.
Recopilación de comentarios sobre artistas gallegos del periodista Gabriel Plaza.
Prólogo de G. D. S., textos de Gabriel Plaza Molina.
Centrado en los años setenta del siglo XX, contiene comentarios sobre la obra de los siguientes artistas: Manuel Mampaso, Francisco Mantecón, José María de Labra, Luis Caruncho, Xosé Díaz Arias, González Collado, Francisco Creo, Felipe Criado, Alberto Álvarez Carpo, María Antonia Dans, Xavier Pousa, César Taboada, José Fernández Sánchez, Manuel Prego, Luis Seoane, Virxilio, Vidal Abascal, Rivas Briones, Lago Rivera, Víctor Casas, Elena Gago, Lodeiro, Ángeles Lloveres, Palmeiro, Antonio Abreu Bastos, Carlos Merino, Tino Grandío, Laxeiro, Alberto Datas, Mercedes Ruibal, Isaac Díaz Pardo, Manuel Ruibal, Cuesat, Julio Antonio Fernández Argüelles, Tomás Barros, Segura Torrella, Tomás Pereira, Xoty de Luis, Imeldo Corral, Rogelio Puente, Isolino Seoane, José Francisco, María Formoso, José Luis Martínez, Xusto Moreda, Antonio Tenreiro, Pucho Ortiz, Miguel Zelada, Alfonso Gallego, Gutiérrez de la Concha, Ulises Sarry, González Pascual, Antonio Goyanes, Xaquín Marín, Siro López, Álvaro Caruncho, Alfonso Abelenda, Enrique Ortiz, Agustín Pérez Bellas, Urbano Lugrís, Lugrís Vadillo, Castro Couso, Reimundo Patiño, Andrés Colombo, Correa Corredoira, José Luis de Dios, Xaime Quessada, Ánxel Huete, Alfonso Sucasas, Alfonso Costa, Antón Patiño, Xavier Lemos, Xesús Vázquez, Bea Rey, Federico Rodríguez Benítez, García Varela, y Tino Rodríguez, pintores, y los escultores Leopoldo Nóvoa, Otero Besteiro, Mon Vasco, Silverio Rivas, Xoán Xosé Oliveira, Acuña, Víctor Corral, Suso Fernández, María José Lendoiro, Xosé Cid, Acisclo Manzano y Arturo Baltar.
Catálogo de la exposición de pintura y escultura de la Colección Caixavigo que se celebra en Santiago de Compostela en 1992 Edición: Vigo, 1992
Título: Arte galega na Colección Caixavigo
Textos: Francisco Pablos, Ángel Illari Gimeno
Edita: Caixavigo
Depósito Legal: VG 269-1992
Rústica, 21 x 21 cm., 50 páginas.
Catálogo de la exposición de pintura y escultura de la Colección Caixavigo que se celebra en Santiago de Compostela en 1992.
La muestra tiene lugar en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, del 29 de abril al 24 de mayo de 1992.
Textos "Panorama de la Plástica Gallega", por Francisco Pablos, "Caixavigo: La Cultura, el Arte", por Ángel Illari Gimeno.
Se exponen obras de Alfonso Abelenda Escudero, Manuel Abelenda Zapata, Antón Abreu Bastos, Luis Alcántara Álvarez, Rafael Alonso Fernández, Berta Álvarez Cáccamo, Manuel Aramburu Núñez, José Barreiro Gómez, Felipe Bello Piñeiro, Virgilio Blanco Garrido, Luis Caruncho Amat, Fernando Casas Estarque, Víctor Casas Julián, Jorge Castillo Casalderrey, Manuel Castro Gil, Manuel Colmeiro Guimarás, Imeldo Corral González, Alfonso Costa Beiro, Mª Antonia Dans Boado, Alberto Datas Panero, Ramón Lorda Vidal, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Virxilio Fernández Cañedo, Elena Fernández Gago, Antonio Fernández Gómez, Mario Fernández Granell, Cándido Fernández Mazas, María Formoso Prego, José Frau Ruiz, José María Freixanes Fernández, María Victoria de la Fuente Alonso, Diego Gómez de Giráldez, Roberto González del Blanco, Maruja Mallo, Alejandro González Pascual, Fermín González Prieto, Antón Goyanes Fernández, Constantino Grandío López, Eugenio Granell, Ángel Huete Vales, José María de Labra Suazo, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares Silva, Laxeiro, Ana María Legido Soto, José Lodeiro Fernández, Juan Luís López, Armando López Guerra, Urbano Lugrís González, Urbano Lugrís Vadillo, Francisco Lloréns Díaz, Manuel Mampaso, Francisco Mantecón Rodríguez, Lino Martínez Villafínez, Carlos Maside García, Julia Minguillón Iglesias, Pedro Muiño, Leopoldo Nóvoa García, Dolores Padín Fernández, Purificación del Palacio Sola, Antón Patiño Pérez, Agustín Pérez Bellas, Manuel Pesqueira Salgado, Xavier Pousa Carrera, Manuel Prego de Oliver, Julio Prieto Nespereira, Rogelio Puente Díaz de la Rocha, Antón Pulido Novoa, Antonio Quesada Porto, Fernando Quesada Porto, Jaime Quesada Porto, Federico Ribas Montenegro, Antonio Rivas Briones, Castelao, Carmen Rodríguez de Legísima, Manuel Rodríguez Moldes, Mercedes Ruibal Argibay, Manuel Ruibal Ruibal, Ricardo Segura Torrella, Luis Seoane López, Ángel Sevillano Estremera, Carlos Sobrino Buhigas, Pedro Solveira Collazo, José Solla Crespo, Arturo Souto Feijoo, Alfonso Sucasas Guerra, Antonio Tenreiro Brochón, Luis Torras Martínez, Manuel Torres Martínez, Rafael Úbeda Piñeiro en pintura y Manuel Coia Franco, Elena Colmeiro, Eiravella, Antonio Failde Gago, Carlos García González, Manuel García de Buciños, Francisco Leiro Lois, Cristino Mallo, Acisclo Manzano Freire, Juan Oliveira Viéitez, Camilo Otero, Xoán Piñeiro Nogueira, Silverio Rivas, Miguel Saco, Jesús Valverde Alonso, Xuxo Vázquez Pardo en escultura.
Catálogo de la exposición colectiva en Santiago de Compostela, en 1992 Edición: Santiago de Compostela, 1992
Título: Alen-Mar: a creatividade galega no novo mundo
Textos: Pilar Corredoira, José Manuel García Iglesias, Xesús Ron Pereiro
Fotografías: Xoán Piñón, Juan Rodríguez, Antonio Zafra, Elena Guereta, Xulio Correa
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Xuventude
ISBN: 84-453-0530-1
Depósito Legal: C 1131 1992
Rústica, 30 x 24 cm., 166 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva en Santiago de Compostela, en 1992.
Presentación Daniel Barata Quintas Conselleiro de Cultura e Xuventude. Textos de Pilar Corredoira, José Manuel García Iglesias y Xesús Ron Pereiro, y otros breves textos sobre los artistas.
Artistas en el catálogo: Roberto González del Blanco, Castelao, Laxeiro, Luis Seoane, Colmeiro, Maruja Mallo, Eugenio Fernández Granell, Arturo Souto, Mario Fernández Granell, Isaac Díaz Pardo, Leopoldo Novoa, Elena Colmeiro, Abreu Bastos, Manuel Facal, Ángel Sevillano, José Barreiro, Xosé Lodeiro, Jorge Castillo, Manuel Ruibal, Santiago Caneda, Soledad Penalta, Fernando Casás, Fernando Blanco, Manuel Álvarez, Ramón Conde, Ánxel Huete, Xavier Toubes, Vidal Souto, Javier Correa Corredoira, Miguel Saco, Antón Lamazares, Francisco Leiro, Din Matamoro, Juan Martínez de la Colina y Enrique Saavedra.
La muestra se celebró en el Mosteiro de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, entre septiembre y octubre de 1992.
Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación Provincial de Coruña, recopilado en 1991. Edición: Coruña, 1991
Título: Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación de A Coruña I. Pintura y escultura (Tomo 2)
Catalogación: Consuelo Fernández Rico-Arismendi, María Dolores Liaño Pedreira, Juan de Nieves Lamas y Cecilia Pereira Marimón.
Dirección: María Luisa Sobrino Manzanares y María Dolores Liaño Pedreira
Fotografías: Antonio Garrido Moreno
Edita: Diputación Provincial de Coruña
ISBN: 84-86040-51-5
Depósito Legal: C 191-91
Cartoné, 30 x 25 cm. 436 páginas, 244 ilustraciones.
Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación Provincial de Coruña, recopilado en 1991.
Realizada en dos tomos, la catalogación del patrimonio de la Diputación de Coruña realizada en 1991, contiene cerca de 500 obras. El segundo tomo contiene las obras de los autores comprendidos entre Martínez y Xotí.
Este segundo volumen contiene además de las obras de los autores indicados, obras de autor desconocido, el legado del Hospital Real, las obras del Sanatorio Psiquiátrico de Conxo, las obras de la Capilla del Pazo de Mariñán,y los depósitos del Museo del Prado.
Artistas en este volumen: Miguel Ángel Martínez "Macía", Rafael Martínez Vilela, Carlos Maside, Manuel Méndez Pena, Ginés Montel, Luis Mosquera, Pedro Muiño, Ovidio Murguía de Castro, Román Navarro, Leopoldo Nóvoa, Maite Ortells, Jaime Ozores, Gumersindo Pardo Reguera, Marta Pardo de Vera, A. Parga Rifón, Antón Patiño Regueira, Soledad Penalta Lorenzo, Cándido Pérez Palma, Estela María Pintos Moreu, Xoán Piñeiro, Christine Porto Le Blanche, Gerardo Porto Montoto, Aurora Postiguillo, Juan Miguel de Prada, Julio Prieto Nespereira, Rogelio Puente, Xaime Quessada, Rosa Quicler, Quetty Quintana, Sócrates Quintana Montoto, Luis Quintás Goyanes, Ramón Raluy, M. Ramírez Sánchez, Máximo Ramos, Bea Rey, José Luis Ribas, Eduardo Fernández Rivas, Antonio Rivas Briones, José Luis Rodríguez Sánchez, Ramón Rodríguez Vicente, Pedro Román Company, Manuel Romero, Rafael Romero Masiá, Emma de Salgueiro, Enrique Sánchez Canet, Luis Sánchez-Tembleque Navarrete, Alejandro Sanmartín Enríquez, Francisco Sanz Maiz, Teófila Sasiain, José Seijo Rubio, Isolino Seoane, Luis Seoane, Maximino Sierra Gallego, A. Somoza, I. Soto, Fernando Álvarez de Sotomayor, Alfredo Souto, Arturo Souto, Argimiro Suárez Ferreiro, José Suárez-Llanos Menacho, Alfonso Sucasas, Ángel Toledano, Cristóbal Toral, J. Torres, Manuel Torres Martínez, Ángel Trapote, Turgis, Rafael Úbeda, José María de Urda, María Jesús Urgoiti, Guillermo Vargas Ruiz, Mon Vasco, Bartolomé Vázquez, Concha Vázquez, José Vázquez Cereijo, Enrique Vidal Abascal, Pedro Vidal Lombán, Villafínez, Xoti de Luis.
Estudio de las diferentes manifestaciones artísticas del Arte realizado en Galicia, a través de textos y fotografías Edición: Coruña, 1991
Título: Imaxes da arte en Galicia
Textos: Xosé Filgueira Valverde, Francisco Fariña Busto, Isidro Gonzalo Blanco Torviso, Xosé Carlos Valle Pérez, Ángel Sicart Giménez, Xosé Manuel García Iglesias, María del Carmen Folgar de la Calle, Xosé Manuel B. López Vázquez, María Luisa Sobrino Manzanares
Fotografías: Xurxo Lobato
Edita: Fundación Pedro Barrié de la Maza
ISBN: 84-87819-11-7
Depósito Legal: C-1.293/91
Cartoné, 28,5 x 23 cm., 277 páginas.
Estudio de las diferentes manifestaciones artísticas del Arte realizado en Galicia, a través de textos y fotografías.
Textos de Xosé Filgueira Valverde, Francisco Fariña Busto, Isidro Gonzalo Blanco Torviso, Xosé Carlos Valle Pérez, Ángel Sicart Giménez, Xosé Manuel García Iglesias, María del Carmen Folgar de la Calle, Xosé Manuel B. López Vázquez y María Luisa Sobrino Manzanares.
Desde los torques a las pinturas, esculturas y arquitecturas contemporáneas.
El libro recoge obras de Juan Bautista Celma, Domingo Antonio de Andrade, Francisco de Moure, Gregorio Fernández, Mateo de Prado, Benito Silveira, José Gambino, Antonio de Puga, Juan Antonio García de Bouzas, Miguel Ferro Caaveiro, Manuel de Prado, Isidoro Brocos, Gregorio Ferro Requeixo, Juan José Cancela del Río, Jenaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros, Ovidio Murguía, Serafín Avendaño, Francisco Asorey, Xosé Eiroa, Uxío Souto, Acisclo Manzano, Santiago Rivas, Jorge Barbi, Francisco Leiro, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Xesús R. Corredoyra, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Arturo Souto, Laxeiro, Luis Seoane, Jorge Castillo, Manuel R. Moldes, Darío Álvarez Basso y fotografías de Joaquín Pintos, José Suárez y Manuel Ferrol.
Además de las fotografías de Xurxo Lobato, el libro recoge una fotografía de Xenaro Martínez Castro, Nuria Vila, Xoán Piñón y Constantinos.
Catálogo de la exposición colectiva en Lugo, en 1991. Edición: Lugo, 1991
Título: Mostra Unión Fenosa
Edita: Deputación Provincial
Depósito Legal: LU 968-1991
Rústica, 22 x 23 cm., 42 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva en Lugo, en 1991.
Presentación Francisco Cacharro Pardo, Presidente de la Diputación de Lugo.
La muestra se celebró en la Sala de Exposiciones del Museo Provincial de Lugo, del 22 de febrero al 22 de marzo de 1991.
Exposición de obras de Guillermo Aymerich, Luis Caruncho, Mario Fernández Granell, José María Fernández Freixanes, Ana García Pan, Francisco José Mantecón Rodríguez, Din Matamoro Irago, Manuel Molezum, Leopoldo Nóvoa, Antón Patiño, Isaac Pérez Vicente, Jorge Serafín Peteiro, Luis Seoane López, Isabel Taboada y Luis Torras Martínez.
Escritos sobre pintura desde el punto de vista de pintores, escritores y críticos, junto a un grupo de entrevistas a artistas gallegos. Volumen 2 de la Colección Grial Edición: Vigo, 1991
Título: Pintura actual en Galicia
Textos: Ánxel Johán, Carlos Maside, Luis Seoane, Salvador Lorenzana, Augusto Casas, Rafael Dieste, Florencio Delgado Gurriarán, Benito Varela Jacome, Francisco Fernández del Riego, V. Risco, Xohán Ledo, Andrés Cernadas, Erhard Goepel, Celsos Collazo Lema
Edita: Editorial Galaxia
ISBN: 84-7154-770-8
Depósito Legal: VG 117-1991
Rústica, 24,5 x 16 cm. 122 páginas.
Escritos sobre pintura desde el punto de vista de pintores, escritores y críticos, junto a un grupo de entrevistas a artistas gallegos. Volumen 2 de la Colección Grial.
Textos: Ensayos, "Notas encol dos pintores galegos", de Ánxel Johán, "En torno a la fotografía popular", de Carlos Maside, "Anotaciones sobre la creación artística", de Luis Seoane, Los problemas de la pintura gallega, "Inquérito a los pintores", "Inquérito a los críticos", Galicia, cabo do mundo, "Failde Gago, escultor", de Salvador Lorenzana, "Espíritu y voz de los cantares gallegos", de Augusto Casas, "Colmeiro", de Rafael Dieste, "Pintura de feira", de Florencio Delgado Gurriarán, "Crítica de libros", de Benito Varela Jácome, Fiestra das Españas, "Gutiérrez Solana", de Francisco Fernández del Riego, "Realismo y goticismo en las imágenes de Cristo Crucificado", de V. Risco, Carta de Europa, "Prólogo á pintura moderna", de Xohán Ledo, "Carta de París", de Andrés Cernadas, "Nota en col de Paul Klee", de Erhard Goepel, Busola céltica, "A Bretaña de Renán", de Celso Collazo Lema.
Entre los artistas gallegos, en los artículos anteriores se encuentran: Carlos Maside, Xosé Palmeiro, Arturo Souto, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Xulia Minguillón, Prego de Oliver, Díaz Pardo, Lago Rivera, Luis Seoane, Manuel Torres, Antonio Failde Gago, Benito Prieto.
Libro de la colección Biblioteca das Letras Galegas, dedicado a la poesía de Luis Seoane, publicado en 1990 Edición: Vigo, 1990
Título: Luís Seoane: As cicatrices. A maior abondamento
Textos: Luís Seoane, Betriz Eiroa, Concepción Moure
Edita: Edicións Xerais de Galicia
ISBN: 84-7507-441-3
Depósito Legal: M 2.069-1990
Rústica, 20 x 13,5 cm. 106 páginas.
Libro de la colección Biblioteca das Letras Galegas, dedicado a la poesía de Luis Seoane, publicado en 1990
Edición de Betriz Eiroa y Concepción Moure, recoge las poesías "As cicatrices" y "A maior abodamento", libros de poemas publicados en 1959 y 1972. Publicado por Edicións Xerais de Galicia en 1990.
Exposición de artistas gallegos en el Museo Carlos Maside, O Castro-Sada en 1990 Edición: Sada, 1990
Título: O movemento renovador da Arte Galega no Museo de Arte Contemporánea "Carlos Maside" do Castro de Samoedo
Edita: Edicións do Castro
ISBN: 84-7492-506-1
Depósito Legal: C-1.599-1990
Rústica, 22 x 21 cm., 165 páginas.
Exposición de artistas gallegos en el Museo Carlos Maside, O Castro-Sada en 1990.
Textos: "Galiza ten unha Historia"
Artistas representados en este libro: Castelao, Colmeiro, Gabriel Eiroa, Fernández Mazas, Maside, Seoane, Arturo Souto, Cebreiro, Manuel Torres, Laxeiro, Maruja Mallo, Luis Huici, Federico Ribas, Ángel Xohán, Francisco Miguel, Eugenio Granell, Andrés Colombo (Andrés García de la Riva), Suárez Couto, Xesús Corredoira, Urbano Lugrís, Francisco Lloréns, Julia Minguillón, Jesús González Concheiro, Frau, Asorey, Santiago Rodríguez Bonome, Cristino Mallo, Compostela.
Catálogo de la exposición de portadas de libros realizadas por artistas gallegos Edición: Coruña, 1990
Título: Portadas: los artistas gallegos y el libro, 1900-1936
Textos: José Filgueira Valverde, José Enrique Acuña
Edita: Fundación Pedro Barrié de la Maza
Depósito Legal: PO 14-1990
Rústica, 30 x 21 cm., 32 páginas. 24 ilustraciones b/n.
Catálogo de la exposición de portadas de libros realizadas por artistas gallegos.
Exposición homenaxe a Antonio Odriozola, realizada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en enero de 1990, y en la Sala Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento de Coruña en julio del mismo año.
La exposición incluye portadas realizadas por los siguientes artistas: Román Navarro, Ramón Parada, Enrique Mayer Castro, Prudencio Canitrot, Fernando Buceta y Buceta, Manuel F. Lourido, Francisco Asorey, Imeldo Corral, Mariano Tito Vázquez, Francisco Lloréns, Lolita Díaz Baliño, Roberto González del Blanco, Felipe Bello Piñeiro, Manuel Abelenda, Juan Luis López, Carlos Sobrino Buhigas, Castelao, Camilo Díaz Baliño, Manuel Bujados, Máximo Ramos, Federico Rivas Montenegro, Álvaro Cebreiro, Cándido Fernández Mazas, Manuel Méndez Rodríguez, Carlos Maside, Arturo Souto, Torres, Manuel Colmeiro, Luis Pintos Fonseca, Martín Echegarai García, José Sesto López, José de Castro Arines, Manuel Castro Gil, Julio Prieto Nespereira, Jaime Prada Losada, Ventura de Dios López, Manuel Prego de Oliver, Xurxo Lorenzo Fernández, Jesús González Concheiro, Avelino Gómez Ledo, Ramón Pernas Rodríguez, Manrique Rodríguez Suárez, Ramón Peña Gil y Luis Seoane.
Completo estudio sobre el arte gallego, desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo Edición: Santiago, 1990
Título: A arte galega: estado da cuestión
Textos: VV.AA.
Fotografías: Xenaro Martínez Castro
Edita: Consello da Cultura Galega
ISBN: 84-87172-57-1
Depósito Legal: C 1132-1990
Cartoné, 30 x 22 cm., 534 páginas.
Completo estudio sobre el arte gallego, desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo.
Presentación: Consello da Cultura Galega.
Textos de Miguel Ángel González García, Gonzalo Meijide Cameselle, Fernando Acuña Castroviejo, José Manuel Pita Andrade, José Carlos Valle Pérez, Jesús María Caamaño Martínez, José Manuel García Iglesias, María Teresa Ríos Miramontes, Alfredo Vigo Trasancos, Francisco José Portela Sandoval, José Manuel López Vázquez, Xosé Manuel González Reboredo y Ángel Luis Hueso Montón.
Estructurado en trece capítulos, el primero dedicado a bibliografía general, cada uno de los restantes, dedicado a las distintas épocas y estilos, prehistória, castrexa, romana,renacimiento, barroco, etc., cada uno de estos con su propia bibliografía, que puede servir a los estudiosos del arte como importante referencia para el conocimiento del arte gallego.
Entre los artistas que son relacionados en este libro, el Pintor de Banga, Juan Bautista Celma, (Renacimiento), Francisco de Castro Canseco, Mateo de Prado, Xoán Antonio García de Bouzas, Benito Silveira, Xosé Gambino, Gregorio Fernández, Antonio Puga, Felipe de Castro, Francisco de Moure, Pedro Taboada, Diego de Sande, Francisco Andrade, Alonso Gómez, Xosé Domínguez Bugarín, (Barroco), Manuel Arias Varela, Ángel Piedra, Gregorio Ferro Requeijo, Manuel de Prado, Plácido Fernández Arosa, Juan José Cancela del Río, José Ferreiro Suárez, Antonio Sanjurjo Gallego, Melchor de Prado Mariño, Agustín Díaz Robles y Quiroga, (Neoclasicismo), Jenaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros Álvarez, (Romanticismo), Juan Sanmartín y Serna, Isidoro Brocos Gómez, Serafín Avendaño, (Generación de 1830), José María Fenollera Ibáñez, Modesto Brocos y Gómez, Román Navarro García, Eduardo de la Vega, (Rexurdimento), Bello Piñeiro, Jenaro Carrero Fernández, Ovidio Murguía de Castro, Ramón Parada Justel, Joaquín Vaamonde, Ramón Couto, (Generación Doliente), Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Mariano Tito Vázquez, (Generación Triunfante), Francisco Asorey, Santiago Rodríguez Bonome, José María Acuña, Antonio Failde, Francisco Vázquez Díaz, Cristino Mallo, Xoán Piñeiro, Arturo Baltar, Eduardo Rodríguez Osorio, Luis Gómez Pacios, Antonio Berjano Conde, Alfonso Vilar, Xesús Vázquez Pardo, Juan Oliveira, Raúl Comesaña Covelo, Xoán Otero García, Suso Fernández, Manuel García de Buciños, Florencio Martínez Vázquez, Camilo Otero, Francisco Otero Besteiro, Manuel Coia, Luis Cons, Ferreiro Badía, Xuxo Vázquez Pardo, Manuel Paz Mouta, Francisco Leiro, Xosé Castiñeiras, Luis Fernández González, Xosé Cid Menor, Xesús Valverde Alonso, Acisclo Manzano Freire, Xosé Díaz Fuentes, Silverio Rivas, Mon Vasco, Xosé Manuel Castro López, Luis Borrajo, Ignacio Basallo, Miguel Saco, Enrique Velasco, Laura Rodríguez, Francisco Pazos, Xobaba (Jorge Barreiro), Santiago Quevedo, Javier Touceda, Leopoldo Nóvoa, Laura Luz Álvarez, Xesús Caulonga, (Escultura contemporánea), Federico Ribas, Manuel Bujados, Máximo Ramos, Camilo Díaz Baliño, Roberto González del Blanco, Xesús Corredoyra, Juan Luis López, Carlos Sobrino Buhigas, Imeldo Corral, José Seijo Rubio, Manuel Abelenda, María del Carmen Corredoyra, Lino Martínez Villafínez, Maside, Colmeiro, Souto, Laxeiro, Seoane, Frau, Garabal, Julia Minguillón, Concha Vázquez, Maruja Mallo, Manuel Torres, Fernández Mazas, Pesqueira, Urbano Lugrís, Eugenio Granell, Carmelo González, Pintos Fonseca, Luis Mosquera, Isaac Díaz Pardo, Lago Rivera, Alejandro Pascual, Felipe Criado, Prego de Oliver, Tino Grandío, Segura Torrella, Conde Corbal, Rivas Briones, Agustín Pérez Bellas, Ortiz Alonso, Mercedes Ruibal, María Antonia Dans, Manuel Mampaso, Suárez Molezún, Labra, Luis Caruncho, Rafael Úbeda, María Victoria de la Fuente y Jorge Castillo, (Pintores contemporáneos).
Libro de la colección Biblioteca das Letras Galegas, dedicado a la poesía de Luis Seoane, publicado en 1989 Edición: Vigo, 1989
Título: Luís Seoane: Fardel de eisilado, Na brétema Sant-Iago
Textos: Luís Seoane, Betriz Eiroa, Concepción Moure
Edita: Edicións Xerais de Galicia
ISBN: 84-7507-427-8
Depósito Legal: M 42.413-1989
Rústica, 20 x 13,5 cm. 158 páginas, 18 ilustraciones.
Libro de la colección Biblioteca das Letras Galegas, dedicado a la poesía de Luis Seoane, publicado en 1989
Edición de Betriz Eiroa y Concepción Moure, recoge las poesías "Fardel de eisilado" y "Na brétema Sant-Iago", libros de poemas publicados originalmente en Buenos Aires, en 1952 y 1956. Publicado por Edicións Xerais de Galicia en 1989.
Catálogo de la colección de arte de la Xunta de Galicia, catalogación realizada en 1989 por Mariña Toba Edición: Santiago, 1989
Título: Colección arte galego. Xunta de Galicia
Textos: Xosé Antón Castro
Fotografías: Xenaro Martínez Castro
Edita: Presidencia da Xunta de Galicia
ISBN: 84-453-0095-4
Depósito Legal: C 1510-1989
Cartoné, 33 x 25 cm., 233 páginas.
Catálogo de la colección de arte de la Xunta de Galicia, catalogación realizada en 1989 por Mariña Toba.
Presentación Fernando González Laxe, Presidente de la Xunta de Galicia. Textos de X. Antón Castro. Datos biográficos, Xavier Navaza.
El libro cataloga obras de Carlos Maside, Carmen Rodríguez de Legísima, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Xosé Mª Acuña, Laxeiro, Luis Seoane, Eugenio F. Granell, Mario F. Granell, Manuel Prego de Oliver, Antonio Lago Rivera, Antonio Heredero Guzmán, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Xoán Piñeiro, Xulio A. Fernández Argüelles, Xosé Conde Corbal, Segundo Hevia, Rafael Alonso, Arturo Baltar, Tino Grandío, Xosé María de Labra, Bieito Martínez Vázquez, Virxilio Fernández, Mª Antonia Dans, Mª Victoria de La Fuente, Alejandro González Pascual, Xosé Lodeiro, Xavier Pousa, Elena Colmeiro, Mª C. Formoso Prego, Pedro Solveira, Rafael Úbeda, Jorge Castillo, Xulio Maside, Xesús A. Caulonga Pereira, Antón Goyanes, Xaime Quessada, Buciños, Acisclo Manzano, X. Barreiro Gómez, Mª Elena Gago, Alfonso Sucasas, Urbano Lugrís Vadillo, Silverio Rivas, Manuel Ruibal, Alfonso Costa, Xosé Luis de Dios, Manuel Facal, Xosé Cid, Morquecho, Quintana Martelo, Vidal Souto, Xosé Bibián Lorenzo, Manuel R. Moldes, Anselmo Lamela, Xoán Pardiñas, Ramón Conde, Ignacio Basallo, Antón Sobral, Xosé Freixanes, Xoti de Luis, Antón Lamazares, Xurxo Alonso, Antón Patiño, X. Martínez de La Colina, Norberto Olmedo y Berta Álvarez Cáccamo.
Recopilación de las cuatro revistas "Vieiros, Revista do Padroado da cultura Galega do México", publicadas entre 1959 y 1968 Edición: Vigo, 1989
Título: Vieiros
Textos: VV.AA.
Edita: Edicións A Nosa Terra
Depósito Legal: VG 124-89
Cartoné, 33,5 x 24 cm., 119 páginas.
Recopilación de las cuatro revistas "Vieiros, Revista do Padroado da cultura Galega do México", publicadas entre 1959 y 1968.
Presentación: "O último organizador colectivo", por Margarita Ledo Andión.
El número 1 de Vieiros fue editado en México D. F., en el verano de 1959, figura como "Axeito artístico", el pintor Arturo Souto. Incluye ilustraciones de Castelao, Arturo Souto, Maside, E. Gascón, V. Rojo, Bartolí, Gironella y Ledo.
El número 2 de Vieiros fue editado en México D. F., en otoño de 1962. Contiene el artículo "O arte disgregado", sobre el arte actual, (1962), de Raimundo Patiño Mancebo. Ilustraciones de Castelao, Arturo Souto, Conde Corbal, T. Bóveda, V. Rojo, J. L. de Dios, Carlos Núñez y A. Gallego.
El número 3 de Vieiros fue editado en México D. F., en 1965. Incluye los artículos "Arturo Souto e Galicia", de Luis Soto Fernández, "Duas cousas sobre Castelao", por Jesús Alonso Montero, en el artículo "A crítica", de Xosé Luis Méndez Ferrín se describe la Mostra de Arte Galego, celebrado en Barcelona en 1965 en la que participan como pintores Xaime Quesada, Xosé Luís de Díos, Virxilio Fernández, Xavier Pousa y Alberto Datas, como grabadores Raimundo Patiño, Enrique Ortiz, como escultores Arturo Baltar, Acisclo Manzano y M. García Vázquez, también se realiza un comentario en este artículo sobre la exposición de Raimundo Patiño en la Asociación Cultural Iberoamericana, en Madrid. Carátulas de Jaime Quesada y José Luis de Dios. Ilustraciones de Arturo Souto, Manuel Prego, Conde Corbal, Jaime Quesada, José Luis de Dios, Acisclo Manzano, Antonio Failde, Tomás Bóveda, M. Torres y Julio Maside.
El número 4 de Vieiros fue editado en México D. F., en 1968. Inclye el artículo "A chamada de Castelao", de Xesús Alonso Montero. Ilustraciones de Castelao, Arturo Souto, Jaime Quesada, Isaac Díaz Pardo, Luis Seoane, Raimundo Patiño Mancebo, José Luis de Dios, Xavier Pousa, Julio Maside y M. Torres.
Libro con los textos de los Ensayos, que distintos autores realizan con motivo de la I Mostra Unión Fenosa. Edición: Coruña, 1989
Título: I Mostra Unión Fenosa
Textos: Luis María Caruncho, Laureano Álvarez Martínez, Antonio Bonet Correa, Camilo José Cela, Francisco de Pablos, Camilo Franco Iglesias, Domingo García Sabell, Antonio García Tizón, Daniel Girat Miracle, Mª Rosa Gómez de San, Miguel González Garcés, José Hierro, José Mª Iglesias, Fernando Mon, José Luis Morales y Marin, Ánxeles Penas, Román Navarro, Francisco Prados de la Plaza, Wifreodo Rincón, Xavier Seoane, Juan Soto y José Manuel Valles.
Edita: Unión Eléctrica Fenosa, S.A.
Depósito Legal: ZA 177-1989
Rústica, 22 x 22 cm. 398 páginas. Imágenes de los autores de los textos.
Libro con los textos de los Ensayos, que distintos autores realizan con motivo de la I Mostra Unión Fenosa.
Prólogo: "I Mostra de Pintura y Escultura Unión Fenosa" de Julián Trincado Settier, presidente de Unión Fenosa, y texto "I Mostra de Pintura y Escultura Galega", de Luis María Caruncho.
Ensayos: "Afán renovador de la pintura en Galicia", de Laureano Álvarez Martínez, "Un documento inédito sobre Picasso en torno a su relación con los intelectuales españoles", de Antonio Bonet Correa, "Recuerdo de tres pintores amigos, (Picasso, Miró, Zabaleta)" de Camilo José Cela, "Arte, sociedad y mecenazgo en el presente en Galicia" de Francisco de Pablos, "Anotaciones apresuradas en el fin de una época" de Camilo Franco Iglesias, "La pintura como creación bilateral" de Domingo García Sabell, "El estatismo-dinámico de las vanguardias" de Antonio García Tizón, "La vanguardia: realidad o ficción" de Daniel Girat Miracle, "Marginación y modernidad en el arte contemporáneo gallego" de Mª Rosa Gómez de San, "El arte y las fundaciones" de Miguel González Garcés, "Pintura española, la incorporación a la contemporaneidad" de José Hierro, "El sueño, la razón y los monstruos (un recorrido por el arte del Siglo XX" de José Mª Iglesias, "Antecedentes para una historia de la escultura contemporánea" de Fernando Mon, "Apuntes sobre el panorama del Arte Español Actual" de José Luis Morales y Marin, "Dos visiones del paisaje gallego" de Ánxeles Penas, "Hedonistas, coleccionismo y nuevos mecenazgos" de Román Navarro, "Arte contemporáneo, una amplia muestra en contínuo desarrollo" de Francisco Prados de la Plaza, "La pintura en Galicia en los albores de la modernidad" de Wifredo Rincón, "Presencia de Luis Seoane en el Arte Gallego Contemporáneo" de Xavier Seoane, "Pintura gallega a primera vista" de Juan Soto y "Tendencias vigentes en las bienales de arte, aportación al mundo de la plástica" de José Manuel Valles.
Tomo 5º de la Enciclopedia Temática de Galicia, editado por Ediciones Nauta Edición: Barcelona, 1988
Título: Enciclopedia Temática de Galicia
Textos: José Manuel García Iglesias, José Carlos Valle Pérez, José Manuel López Vázquez
Fotografías: VV.AA.
Edita: Ediciones Nauta
ISBN obra completa: 84-278-1205-1
ISBN del tomo: 84-278-1210-8
Depósito Legal: B 42717-1988
Cartoné. 30 x 22 cm., 240 páginas.
Tomo 5º de la Enciclopedia Temática de Galicia, editado por Ediciones Nauta.
Estudio sobre el arte gallego, desde el paleocristiano y prerrománico hasta el arte contemporáneo. Textos de José Manuel García Iglesias, José Carlos Valle Pérez y José Manuel López Vázquez.
Entre los artistas estudiados, se encuentran los pintores Pedro Noble, Francisco de Teide, el maestro de Banga, Antonio de Puga, Juan Antonio García de Bouzas, Pedro Antonio Vidal, Manuel Arias Varela, Manuel Landeira Bolaño, Gregorio Ferro Requeixo, Felipe de Castro, Plácido Fernández de Arosa, Agustín Díaz Robles y Quiroga, Juan José Cancela, Ramón Gil Rey, Genaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros, Serafín Avendaño, Francisco Sobrino Iglesias, José María Salgado Rodríguez, Vicente Valderrama Mariño, José Garabal Louzao, Leopoldo Villamil García de Paredes, José María Fenollera Ibáñez, Modesto Brocos y Gómez, Román Navarro, Eduardo de la Vega Balanda, Gumersindo Pardo Reguera, Silvio Fernández Rodríguez, Alfredo Souto Cuero, Ovidio Murguía, Joaquín Vaamonde, Ramón Parada Justel, Jenaro Carrero, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Mariano Tito Vázquez, Elvira Santiso, Antonio Fernández, Federico Ribas, Manuel Bujados, Máximo Ramos, Camilo Díaz Baliño, Castelao, Roberto González del Blanco, Xesús Rodríguez Corredoira de Castro, Juan Luis López García, Carlos Sobrino Buhigas, Felipe Bello Piñeiro, Manuel Abelenda, José Seijo Rubio, María del Carmen Corredoira y Ruiz de Baro, Germán Taibo, Lino Martínez Villafínez, Virgilio Blanco, Antonio Folgar Lema, Carmelo González, José Frau, Luis Mosquera, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Julia Minguillón, Concha Vázquez Martínez, Manuel López Garabal, Laxeiro, Manuel Pesqueira, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Eugenio Fernández Granell, Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo, Antonio Lago Rivera, Alejandro González Pascual, Antonio Tenreiro, Felipe Criado, Manuel Prego de Oliver, Xosé Conde Corbal, Antón Rivas Briones, Ricardo Segura Torrella, Tino Grandío, Agustín Pérez Bellas, Enrique Ortiz Alonso, Manuel Mampaso, Manuel Suárez Molezún, José Labra, José Lodeiro, Leopoldo Nóvoa, Jorge Castillo, Rafael Úbeda, María Victoria de la Fuente, Xaime Quessada, Reimundo Patiño, María Elena Gago, Dolores Padín, Ángel Sevillano Estremera, Alfonso Sucasas, Alfonso Costa, Xosé Manuel Quintana Martelo, Alberto Datas Panero, Manuel Ruibal, Ramón Deside Suso Vázquez, Francisco Mantecón, Antón Patiño, Monroy, Freixanes, Rafael Baixeras, Tono Carbajo, Juan Martínez de la Colina, Xavier Correa Corredoira, Carlos Crego, Din Matamoro, Ana Mazoy, Alberto Permuy, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Manuel Moldes y Roberto González Fernández, y los escultores Francisco de Moure, Alonso Martínez, Juan Bautista Celma, Juan Davila, Gregorio Español, Gregorio Fernández, Mateo de Prado, Pedro Taboada, Miguel de Romay, Diego de Sande, Domingo Rodríguez de Pazos, Francisco de Castro Canseco, Benito Silveira, José Gambino, José Ferreiro, Tomás Gambino, Florencio Gambino, Antonio Fernández el Viejo, Manuel de Prado, Melchor de Prado y Mariño, Vicente Portela, Juan Pernas, Antonio San Jurjo, Juan Sanmartín, Isidoro Brocos, Ramón Núñez Fernández, Rafael de la Torre Mirón, Maximino Magariños, Francisco Asorey, José Mateo Larrauri Marquínez, Fernando Campo, Emilio Madariaga, José Rivas, José María Acuña, José Juan González, Santiago Rodríguez Bonome, Uxío Souto, Camilo Nogueira, Gabriel Xosé Eiroa Barral, Narciso Pérez Rey, Antonio Failde Gago, Manuel Miranda, Ángel Rodríguez Moure, Cástor Lata Montoiro, Juan Oliveira Vieítez, Arturo Baltar, Gómez Pacios, Eiravella, Raúl Comesaña, Xoán Piñeiro, Xesús Valverde Alonso, Camilo Otero, Jesús Caulonga, Leopoldo Nóvoa, Manuel Montes Carvajal, Javier Vilariño, Rodrigo Porral, Manuel Santiago, José Castiñeiras, Luis Cons, Buciños, Xosé Cid, Acisclo Manzano, José Díaz Fuentes, Silverio Rivas, Mon Vasco, Guillermo Steinbruggen, Manolo Paz, Xosé Manuel Castro, Ignacio Basallo, Saco, Luis Borrajo, Ramón Conde, Paco Pestana y Francisco Leiro.
Libro sobre la pintura contemporánea realizada en Galicia editado por Caixa Galicia en 1987, con textos de Fernando Mon Edición: Coruña, 1987
Título: Pintura Contemporánea en Galicia
Textos: Fernando Mon
Fotografías: VV.AA.
Edita: Caixa Galicia
ISBN: 84-85858-28-X
Depósito Legal: B 30940/87
Cartoné con sobrecubierta, 27,5 x 21,5 cm. 148 páginas, 94 ilustraciones.
Libro sobre la pintura contemporánea realizada en Galicia editado por Caixa Galicia en 1987, con textos de Fernando Mon.
Presentación de Claudio San Martín Pérez, Presidente de Caixa Galicia. "A modo de prólogo", FM.
Textos y artistas: "Antecedentes históricos", "Una rorprendente eclosión", Ovidio Murguía, Urbano González Varela, José Fenollera, Antonio Caula, Jenaro Carrero, Emiliano Balás, Modesto Brocos, Rafael Balsa, "Los precursores actuales", Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Máximo Ramos, Federico Ribas, Bujados, Roberto González del Blanco, Carlos Sobrino Buhigas, Germán Taibo González, José Frau, José Seijo Rubio, Amando Suárez Couto, Juan Luis López García, Manuel Abelenda Zapata, Luis Mosquera Gómez, Juan Alonso, Carmen de Legísima, "Grupo de afirmación étnica", Castelao, Carlos Maside, Luis Seoane, Urbano Lugrís, Dolores Díaz Baliño, José Francisco, Manuel Prego de Oliver, Laxeiro, Manuel Colmeiro, Julia Minguillón, José Pesqueira Salgado, Manuel Torres, Francisco Creo, José Palmeiro, "Grupo de escisión", Lago Rivera, José María de Labra, Antonio Tenreiro, Luis Caruncho, Manuel Mampaso, Antonio Abreu Bastos, Xavier Pousa, González Collado, José Luis Rodríguez, Choncha Bonet, Gloria de Llano, Isaac Díaz Pardo, Constantino Grandío, Mariano García Patiño, Victoria de la Fuente, Alfonso Abelenda, María Antonia Dans, Virxilio Fernández, Jesús Núñez, Tomás Barros, Agustín Pérez Bellas, Felipe Criado, Julio Fernández Argüelles, Eva Lloréns, Ramón Vázquez Molezún, Mercedes Ruibal, Villar Chao, Suárez Pumariega, Ricardo Segura Torrella, María Isabel Pérez Sánchez (Baley), "La juventud en el momento actual", Xulio Maside, Ventura Cores, Lugrís Vadillo, Xaime Quesada, Antonio Quesada, Alfonso Costa, José Luis de Dios, Miguel Zelada, Alejandro Pascual, Jorge Castillo, Gustavo Balboa, Elena Gago, María Formoso, Reimundo Patiño, Datas Panero, Lodeiro, Tomás Pereira, Ángel Huete, Manuel Aramburu, Fernando Ozores Souto, González de la Mata, Guadalupe Sanjurjo, Xesús Caulonga, Rogelio Puente, Fernando Babío, Alfonso Sucasas, Mari Luz Antequera, Ignacio Pardo Pedrosa, Fidel Vidal, Ángel Sevillano, Dolores Caballero, Carlos Barcón, "Grupos mas inmediatos", grupos de artistas en Galicia: Sisga, Acarón en Coruña y Atlántica en Vigo. Sisga: Bea Rey, Luis Gayor, Federico Rodríguez Benito, Klaus Stiemerling, Florentino Rodríguez Suárez, José Espona, Fernando García Varela y Gonzalo Viana Zulaica. Acarón: Xoti de Luis, Manuela Folgado, Alberto Álvarez, Jaime Cabanas, Xosé Tomé, Elvira Blanco, José Eduardo Martínez González (Chelín), Rafael Correa Corredoira, Enrique Ferrer y Alberto Permuy. Atlántica: Ignacio Basallo, Silverio Rivas Mon Vasco, Cabanas, Correa Corredoira, Datas Panero, Freixanes, Goyanes, Armando Guerra, Huete, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Lodeiro, Mantecón, Moldes, Monroy, Antón Patiño, Manuel Ruibal y Vidal Souto.
Portada: "Imagen lúcida para un espacio geométrico", de Luis Caruncho.
Libro de la serie "O Movemento renovador da arte galega" dedicado a Castelao Edición: Coruña, 1986
Título: Castelao caricaturas e autocaricaturas
Textos: Clodio González Pérez
Edita: Ediciós do Castro
ISBN: 84-7492-286-0
Depósito Legal: C-206-1986
Rústica, 21 x 14 cm., 232 páginas.
Libro de la serie "O Movemento renovador da arte galega" dedicado a Castelao.
Libro dedicado a la obra de Castelao como caricaturista.
En el capítulo dedicado a "Outros caricaturistas galegos", se citan, entre otros a F. Cousiño, Benigno López Sanmartín, J. Pando, Ángel Boado (Ferrol, 1855-1905), Urbano González Varela, Viriato, Vicente Díaz González, Ventura Requejo, Ignacio Vidales Tomé (Pontesreas, 1896-1963), Carlos Maside García, Xaime Prada Losada (Valdeorras, 1891-Madrid, 1966), Federico Ribas Montenegro, Rafael García Sánchez, Luis Huici, Antón Crestar, Xulio Prieto Nespereira, Manuel Méndez Domínguez (Ourense, 1903- ?), Álvaro Cebreiro, Manolo Romano, Luis Bouza Brey, Manuel Torres Martínez, Ignacio Senra, Cándido Fernández Mazas "Dichi", Compostela, Camilo Díaz Baliño, Manuel Magariños, Emilio Riego, Manuel Quiroga, Pedro García Pérez (Ourense, 23/5/1900-?), Gerardo Castaño Balado, Laxeiro, Domingo Maza, Luis Seoane,
Exposición itinerante por ciudades gallegas, organizada por la Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e Monumental Edición: Santiago, 1985
Título: Tempos de pintura. Arte Galega Contemporánea 1930-1985
Coordinación: Pilar Corredoira, María Luisa Sobrino
Textos: María Luisa Sobrino
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Cultura
Depósito Legal: C 640/85
Rústica, 30,5 x 21 cm., 93 páginas, 33 ilustraciones.
Exposición itinerante por ciudades gallegas, organizada por la Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e Monumental
Presentación de Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia y de Raquel Casal, Directora General de Patrimonio Artístico e Monumental.
Textos: "Tempos de pintura: os derradeiros cincoenta anos", de María Luisa Sobrino.
El catálogo incluye una cronología internacional de arte, desde 1912 hasta 1984, junto a otra referida al arte gallego que abarca las mismas fechas.
Participan en la exposición colectiva los artistas: Castelao, Carlos Maside, Colmeiro, Arturo Souto, Manuel Torres, Fernández Mazas, Urbano Lugrís, Laxeiro, Maruja Mallo, Luis Seoane, Eugenio Granell, Lago Rivera, Leopoldo Nóvoa, Díaz Pardo, Tino Grandío, Labra, Luis G. Pacios, Pérez Bellas, González Pascual, Felipe Criado, Jorge Castillo, Alberto Datas, Reimundo Patiño, Manuel Ruibal, Xosé Luis de Dios, Ángel Huete, Mantecón, Manuel Moldes, Correa Corredoira, Antón Lamazares, Monroy, Alberte Permuy y Antonio Mouzo.
Catalogación del fondo de pintura y grabado del Ayuntamiento de Coruña, realizado en 1985 Edición: Coruña, 1985
Título: Catálogo de pintura: Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de la Coruña
Equipo redactor: María Luisa Sobrino Manzanares, Carmen Barros Mosquera, Marta Bouzas Sierra y Fernando Pereira Bueno
Fotografías: J.M. Vilasol
Edita: Concello de Coruña, Kiosco Alfonso
Depósito Legal: C-542/1985
Rústica, 24 x 17 cm., 163 páginas, ilustraciones en b/n y color.
Catalogación del fondo de pintura y grabado del Ayuntamiento de Coruña, realizado en 1985.
Presentación: Francisco Vázquez Alcalde de La Coruña. Prólogo del equipo redactor.
Artistas referidos en el catálogo: Manuel Abelenda, Alfonso Abelenda Escudero, Acuña, Amérigo, Ángel, P. de Ardenas, Argüelles, Fernando Babío Sabio, Baladrón, Rafael Balsa, Bayola, Tomás Barros, M.C. Bescansa, Elvira Blanco, B. de Borbón, A. Braga, E. del Buey, Bustamante, Olga Cacho, María Carmen Calo, Ricardo Camino, José A. Caño Alonso, Caruncho, M. M. Castelao, Mari Castillo, Manuel Castro Gil, Castro Lage, Caulonga, Juan Clavero, Colette, Urbano Conde, Corral Candocia, María del Carmen Corredoira, Xesús Corredoira, F. Cortés, Alfonso Costa, Francisco Rodríguez Creo, Felipe Criado, Carmen Charro, José Luis Chatruc, Dalí, E. Darriba, Alberto Datas Panero, M. Delgado, Xosé Díaz, Díaz Foxa, Isaac Díaz Pardo, Eirín, Eladio, María Dolores Esquivel Jiménez, Vicente Eyré, M. Ferber, Ferna, Fernández Sánchez, J. Ferrat, Ferrer, Dionisio Fierros, Fina, María Formoso, José Frau, Manuel López Garabal, García y Merino, Gerena, Goday, Gómez Pintado, J. González Collado, González Rojas, E. Guillamy, Salvador Gutiérrez de la Concha, Helio Gogar, Antonio Heredero, Huerta del Río, M. Ibarra, José Francisco, José Ramón, Eloy Jorge, Juan Luis, Lage, Lamazares, Miguel A. Langues González, Lavado, Uría Lema, J. Lillo, Lodeiro, López Gutiérrez, Isidro López Murias, López de la Vega, Lugrís Vadillo, Llerena, Francisco Lloréns, Eva Lloréns, S. R, Manzano, Xulio Maside, Moldes, L. Mosquera, M. Mosquera, Román Navarro, Ortiz, Juan Ortuño, C. Otero, Ozores, M. Peña, Aurichu Pereira, M. Pita, D. Ponte, Gerardo Porto, Pozo Garza, Rogelio Puente, Xaime Quesada Porto, Luis Quintas Goyanes, Máximo Ramos López, Revenga, José Luis Rodríguez, Rojas, Juan Ruiz, Sánchez Tembleque, Santamaría, F. Sanz, Teófila Sasiain, José Seijo Rubio, Luis Seoane, Francisco Sillue, B. Simonet, Carlos Sobrino Buhigas, Fernando Álvarez de Sotomayor, Rosario Álvarez de Sotomayor, Germán Taibo, Ángel Toledano, J. Torrecilla, Manuel Torres, Trabazo, D. Mosquera Vázquez, Vera Iglesias, Veredas, Villar Chao, Virxilio Fernández, Xoti de Luis, junto a un grpo de obras de autores desconocidos.
Estudio sobre el arte gallego en los 80 del siglo XX Edición: Santiago de Compostela, 1985
Título: Expresión Atlántica: arte galega dos 80
Textos: Xosé Antón Castro
Edita: Editorial Follas Novas
Depósito Legal: C 165-1985
Rústica, 25 x 21 cm., 128 páginas.
Estudio sobre el arte gallego en los 80 del siglo XX.
Prólogo de Achile Bonito Oliva, textos "Expresión Atlántica. Arte Galega dos 80" y otros de Xosé Antón Castro.
Textos e ilustraciones de: Laxeiro, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Pesqueira, Manuel Torres, Luis Seoane, Xosé Freixanes, Tino Grandío, Xosé Luis de Dios, Guillermo Alonso Monroy, Ramón Morquecho, Francisco Mantecón, Álvaro de la Vega, Manuel Quintana Martelo, Menchu Lamas, César Otero, Miguel Mosquera, Reimundo Patiño, Pedro Muiño, Antón Patiño, Alberte Permuy, Antón Lamazares, Xavier Correa Corredoira, Manuel R. Moldes, Manolo Ruibal, Ánxel Huete, Xesús Vázquez, Rafael R. Baixeras, Ana Mazoy, Tono Carbajo, Oro Claro, Amando, Carlos Crego, Seara, Xoán Martínez de la Colina, Antón Mouzo, Mon Vasco, Manuel Paz, Xosé Manuel Castro, Ignacio Basallo, Luis Borrajo, Paco Pestana, Francisco Leiro, Guillermo Steinbrüggen, Camilo Otero, Silverio Rivas, Acisclo Manzano, Manuel Facal, José María de Labra, Leopoldo Novoa, Alfonso Costa, Virxilio, Manuel Coia Franco, Enrique Conde, J. Conde Corbal, Manuel Aramburu, S. Fernández, Carlos Crego, Alberto Datas, F. Encinar, X. Cabanas, X. Vázquez Cereijo, Antón Goyanes, Javier Correa, Manuel Ruibal, X. Castiñeiras, Ramón Conde, Lomarti y X. Maside.
Catálogo de la exposición de pintura gallega, celebrada en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires Edición: Madrid, 1984
Título: Un siglo de pintura gallega, 1880/1980
Textos: José Filgueira Valverde, Castelao, Luís Seoane, Fernando Mon, Miguel Fernández-Cid
Comisariado: Luis González-Robles
Fotografías: Archivo fotográfico Juan José, Javier Campano, Juan Dolcet, Foto Blanco, Foto-Dos, Gassul, Kindel, Daniel Menassé, Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Museo de Pontevedra, Roberto Quintero
Edita: Instituto de Cooperación Iberoamericana
Depósito Legal: M 39753-1984
Rústica, 28 x 20 cm., 145 páginas, ilustraciones b/n.
Catálogo de la exposición de pintura gallega, celebrada en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires.
Presentación Luis Yáñez-Barnuevo García, Presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana.
La muestra fue organizada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Textos "Introducción a la pintura gallega", por José Filgueira Valverde, "O galeguismo no arte", por Castelao, "Arte galega", por Luís Seoane, "Pintura gallega contemporánea y su evolución", por Fernando Mon, "Veinte años de pintura gallega: 1960-1980", por Miguel Fernández-Cid.
El catálogo recoge obras de Dionisio Fierros, Leopoldo Villamil, Modesto Brocos, Román Navarro, Víctor Morelli, Ovidio Murguía, Joaquín Vaamonde Cornide, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, José Seijo Rubio, Antonio Fernández, Carlos Sobrino, Castelao, Germán Taibo, Jesús Corredoyra, Manuel Abelenda, Manuel Castro Gil, María del Carmen Corredoira, Julio Prieto Nespereira, Carlos Maside, José Frau, Manuel Colmeiro, Julia Minguillón, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, José Laxeiro, Luis Seoane, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Manuel Molezum, Eva Lloréns, José María de Labra, María Antonia Dans, María Victoria de la Fuente, Jorge Castillo, Alberto Datas, Rogelio Puente, Elena Gago, Manuel Ruibal, José Luis de Dios, Rafael Baixeras, Manuel R. Moldes, José Freixanes, Guillermo Monroy, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Ana Mazoy, Antón Patiño y Pablo Sause.
El catálogo incluye una pequeña biografía de los artistas en exposición.
Catálogo de la exposición correspondiente a la VI Bienal Internacional de Arte de Pontevedra de 1984 Edición: Pontevedra, 1984
Título: VI Bienal Internacional de Arte, (Catálogo)
Textos: A. M. Campoy, Carlos Areán, Ramón Faraldo
Edita: Diputación Provincial de Pontevedra
Depósito Legal: PO.211-1984
Rústica, 29 x 20 cm., 113 páginas.
Catálogo de la exposición correspondiente a la VI Bienal Internacional de Arte de Pontevedra de 1984.
Presentación Mariano Rajoy Brey, Presidente de la Diputación de Pontevedra, Adriano Marques de Magallanes, Vicepresidente de la Diputación de Pontevedra.
Textos de A. M. Campoy, Carlos Areán y Ramón Faraldo.
Obras en exposición de los siguientes escultores Francisco Leiro, Cristino Mallo, Camilo Otero, Xoán Piñón, en pintura Rafael Alonso, Rafael Baixeras, José Barreiro, Virxilio Blanco, Luis Caruncho, Jorge Castillo, Jesús Caulonga, Severo Cebeiro Santiso, Manuel Colmeiro, Alfonso Costa, María Antonia Dans, Alberto Datas, Isaac Díaz Pardo, Manuel Facal, María Dolores Fernández Teijeiro, Elena Gago, Tino Grandío, Xosé Frau, José María de Labra, Lago Rivera, Urbano Lugrís, Carlos Maside, Santiago Mayer, Julia Minguillón, Antón Mouzo, Leopoldo Nóvoa, Enrique Ortiz, Xoán Pardiñas, Reimundo Patiño, Manuel Pesqueira, Xavier Pousa, Antón Pulido, Luis Seoane, Alfonso Sucasas, Rafael Úbeda, Vázquez Cereijo, Fernando Vilanova.
Participan en dibujo y grabado Jorge Castillo, Manuel Facal, Jesús Núñez, Enrique Ortiz, Agustín Portela, Prieto Nespereira y Antón Pulido.
Revista cultural dedicada al mundo de las artes plásticas, editada en Ferrol por la Sociedad Artística Ferrolana. Número 11, junio de 1984 Edición: Ferrol, 1984
Título: Arte Galicia Revista de Información de las Artes Plásticas Gallegas
Textos: Fernando Mon, Carlos García Bayón, J. Leyra Domínguez, Carlos Barcón, Xavier Costa Clavell, Juan Puchades, Ángeles Penas, Remigio Nieto, Pucho Ortiz, Castro Couso
Fotografías: VV.AA.
Edita: SAF Publicaciones
ISSN 0212-7342
Depósito Legal: C 17/79
Rústica, 31 x 21,5 cm., 74 páginas.
Revista cultural dedicada al mundo de las artes plásticas, editada en Ferrol por la Sociedad Artística Ferrolana. Número 11, junio de 1984.
Artículos: "Mis cuadros. Donde comienzo por Luis Seoane", por Carlos García Bayón, "Día da arte en lembranza de Luis Seoane", por J. Leyra Domínguez, "Luis Seoane", por Siro, "Personas de ayer y cosas de hoy. Emiliano Balás", por J. Leyra Domínguez, artículo dedicado a Enrique Cubeiro, sin firma, "Sergio Vázquez o la actividad pictórica que no cesa", por Carlos Barcón, "El mundo presentido de Sergio Vázquez", por Fernando Mon, "La magia plástica de Alfonso Costa", por Xavier Costa Clavell, "VI Concurso de Arte Ciudad de Mondoñedo, 1984. Galardonados: Alberto Carpo, y Gancedo en Pintura y Caxigueiro en Escultura", por Juan Puchades, "Seis serigrafías de Laxeiro", por Ángeles Penas, "El dibujo ilustrativo de Agustín Portela", por Remigio Nieto, "Villar Chao", por Pucho Ortiz, "18 espidos de Muller/Siro", por Pilar Cañas, "Victoria Fernández-Novoa", por Castro Couso.
Necrológicas: "Ha muerto Juan Luis López", por F. de Ramón y Ballesteros.
Ilustraciones de Siro y Agustín Portela.
Catálogo de las exposiciones que celebra el Concello de Coruña en 1983, cuatro exposiciones colectivas de pintores gallegos. Edición: Coruña, 1983
Título: Renovadores da pintura galega: 1945-1982
Textos: Laureano Álvarez Martínez, Fernando Mon, Manuel González Garcés, Xavier Seoane, Xosé Ramón López Calvo
Fotografías: Rául Vázquez
Edita: Concello de Coruña
ISBN: 84-500-8417-2
Depósito Legal: VG 32-1983
Rústica, 29 x 21 cm. 119 páginas, 332 ilustraciones.
Catálogo de las exposiciones que celebra el Concello de Coruña en 1983, cuatro exposiciones colectivas de pintores gallegos.
Presentación de Joaquín López Menéndez, Alcalde de La Coruña y Gonzalo Vázquez Pozo, Ponente de cultura.
Textos: "Encol dos renovadores da pintura galega", de Laureano Álvarez Martínez, "Primeira Mostra", de Fernando Mon, con obras de Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Manuel Torres, Laxeiro, Arturo Souto, Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, "Segunda Mostra", de Manuel González Garcés, con obras de Lago Rivera, Urbano Lugrís, Alexandre González Pascual, Tino Grandío, Mª Antonia Dans y Felipe Criado, "Terceira Mostra", de Xavier Seoane, con obras de Antonio Tenreiro, Alfonso Sucasas, Elena Gago, Alfonso Abelenda, Virxilio y Alberto Datas. "Cuarta Mostra", de Xosé Ramón López Calvo, con obras de Leopoldo Nóvoa, José María Labra, Manuel Molezún, Alfonso Costa, José Luis de Dios y Xaime Quessada.
Estudio sobre la ilustración y los ilustradores en la revista NOS Edición: Ourense, 1983
Título: La ilustración en la revista «Nos»
Textos: María Victoria Carballo-Calero Ramos
Edita: Deputación Provincial de Ourense
ISBN: 84-85858-12-3
Depósito Legal: B.-17.379/1983
Cartoné 27,5 x 21,5 cm., 146 páginas.
Estudio sobre la ilustración y los ilustradores en la revista NOS.
Entre los ilustradores de las revistas NOS estudiados en este libro, con datos de su participación y breve reseña, Castelao, Imeldo Corral, Bello Piñeiro, Farruco Lamas Barreiro, Cebreiro, Camilo Díaz Baliño, Julio Prieto, Luis Huici, Manuel Méndez Domínguez, Cándido Fernández Mazas, Manuel Castro Gil, Pedro García Pérez, Luis Pintos Fonseca, Jorge Lorenzo, Joaquín Lorenzo, Luis Seoane, Carlos Maside y Bernardino Vidarte Rivas.
Historia del arte gallego publicada por la Editorial Alhambra en 1982 Edición: Madrid, 1982
Título: Historia del arte gallego
Textos: J. M. Vázquez Varela, J.M. García Iglesias, A. A. Rosende Valdés, Mª S. Ortega Romero, Mª L. Sobrino Manzanares
Edita: Editorial Alhambra
ISBN: 84-205-0913-2
Depósito Legal: M 21414-1982
Rústica, 24,5 x 17,5 cm., 513 páginas, ilustraciones b/n y color.
Historia del arte gallego publicada por la Editorial Alhambra en 1982.
La obra está estructurada en seis capítulos: Arte prehistórico, Arte Romano, La edad Media, El Renacimiento, El Barroco, La Edad Contemporánea
Textos de José María Vázquez Varela, José Manuel García Iglesias, Andrés antonio Rosende Valdés, Mª S. Ortega Romero y Mª Luisa Sobrino Manzanares.
Entre los artistas analizados se encuentran los escultores Domingo Antonio de Andrade, Francisco de Moure, Gregorio Fernández, Mateo de Prado, Pedro Taboada, Diego de Sande, Miguel de Romay, Francisco de Castro Canseco, José Gambino, Tomás Gambino, José Ferreiro, Felipe de Castro, Antonio Fernández, Manuel de Prado, Melchor de Prado, Juan Sanmartín, Isidoro Brocos, Fernando Campo, Francisco Asorey, Santiago Bonome, José Eiroa, Compostela (Francisco Vázquez Díaz), José María Acuña, Antonio Failde, Cristino Mallo, Parrado, Xoán Piñeiro, Arturo Baltar, Buciños, Xosé Cid, Acisclo Manzano, Camilo Otero, Mon Vasco, Silverio Rivas, Ignacio Basallo, Leopoldo Nóvoa, Jesús Caulonga y Eiroa; los pintores Francisco de Andrade, Juan Antonio García de Bouzas, José Terán, Varela Pimentel y Lens, Gabriel Fernández, Manuel Landeira y Bolaño, Rafael Mengs, Gregorio Ferro Requeixo, Juan Alonso del Canto, Agustín Robles, Plácido Fernández de Arosa, Juan José Cancela del Río, Jenaro Pérez Villaamil, Dionisio Fierros, Serafín Avendaño, José María Fenollera, Modesto Brocos, Román Navarro, Gumersindo Pardo Reguera, Eduardo de la Vega, Jenaro Carrero, Ovidio Murguía, Ramón Parada Justel, Joaquín Vaamonde, Francisco Lloréns, Fernando Álvarez de Sotomayor, Mariano Tito Vázquez, Carlos Sobrino Buhigas, Roberto González del Blanco, Germán Taibo, Xesús Corredoyra, Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral, José Seijo Rubio, Manuel Abelenda, Villafínez, Suárez Couto, Juan Luis López, Camilo Díaz Baliño, Manuel Bujados, Castelao, Luis Seoane, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Manuel Torres, Laxeiro, Cándido Fernández Mazas, Virxilio Blanco, José Frau, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Julia Minguillón, Manuel López Garabal, Manuel Pesqueira, Manuel Prego, Isaac Díaz Pardo, Eugenio Fernández Granell, Lago Rivera, Manuel Mampaso, Conde Corbal, Virxilio, María Antonia Dans, Mercedes Ruibal, Tino Grandío, María Victoria de la Fuente, Antonio Tenreiro, González Pascual, María Elena Gago, Rafael Alonso, José María de Labra, Manuel Molezún, Agustín Pérez Bellas, Alfonso Abelenda, Rafael Úbeda, Alfonso Sucasas, Xaime Quessada, José Luis de Dios, Jorge Castillo, Alfonso Costa, Alberto Datas, Ánxel Huete, Armando Guerra, Manuel Moldes, Vidal Souto, Lamazares, Xoti de Luis y los grabadores, Jacobo de la Piedra, Luis de la Piedra, Máximo Ramos, José Casares, Álvaro Cebreiro, Castro Gil y Julio Prieto Nespereira.
Catálogo de la exposición colectiva de artistas gallegos en Madrid en 1982 Edición: Santiago, 1982
Título: Galicia: panorama del arte moderno
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
Depósito Legal: M. 16831-1982
Rústica, 21 x 21 cm., 92 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva de artistas gallegos en Madrid en 1982.
La exposición, rganizada por la 1a Semana de Galicia en Madrid, se celebró en el Banco de Bilbao, en Madrid, del 17 de mayo al 19 junio de 1982.
El catálogo presenta obras de Acisclo Manzano, Rafael Baixeras, Ignacio Basallo, Luis Caruncho, Xaime Cabanas, Víctor Casas, Jorge Castillo, Jesús Caulonga, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro, Correa Corredoira, Alfonso Costa, María Antonia Dans, Alberto Datas, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Antonio Failde Gago, Cándido Fernández Mazas, José Frau, Xosé Freixanes, María Victoria de la Fuente, Elena Gago, José J. García Gesto, Francisco González Lagares, Antón Goyanes, Tino Grandío, Eugenio Granell, Ángel Huete, José María de Labra, Antonio Lago Rivera, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Laxeiro, Maruja Mallo, Cristino Mallo, Manuel Mampaso, Francisco Mantecón, Julia Minguillón, Manuel Moldes, Mon Vasco, Guillermo Monroy, Leopoldo Nóvoa, César Otero, Francisco Otero Besteiro, Antón Patiño, Reimundo Patiño, Agustín Pérez Bellas, Xavier Pousa, Manuel Prego, Xaime Quessada, Bea Rey, Silverio Rivas, Manuel Ruibal, Mercedes Ruibal, Luis Seoane, Arturo Souto, Manuel Torres, Xavier Toubes, Rafael Úbeda, Jesús Valverde, Xesús Vázquez, José Vázquez Cereijo, José Manuel Vidal Souto y Virxilio.
Catálogo general de las obras expuestas en la 5ª Bienal Internacional de Arte de Pontevedra, celebrada en 1982 Edición: Pontevedra, 1982
Título: 5ª Bienal Internacional de arte excma. diputación provincial Pontevedra
Edita: Deputación de Pontevedra
Textos: J. Antonio Castro Fernández, G. Ureña, J. M. Bonet, Antón Sobral, Vázquez Gil, Guillermina Soler Martínez
Fotografías: Ruiz
Depósito Legal: PO 250-1982
Rústica, 29 x 20,5 cm., 287 páginas, ilustraciones b/n.
Catálogo general de las obras expuestas en la 5ª Bienal Internacional de Arte de Pontevedra, celebrada en 1982.
Presentación: Federico Cifuentes Pérez, Presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Textos: "Pontevedra capital y la promoción artística", por J. Antonio Castro Fernández, "De la introducción «En adelante la vanguardia puede caminar sola»", por G. Ureña, "El arte abstracto español (1920-1960)", por J. M. Bonet, "Escultura gallega del siglo XX", por J. Antonio Castro Fernández, "Pintura gallega de postguerra", por Antón Sobral, "Grabado portugués: momento actual", por Vázquez Gil y "Comentario a la exposición antológica de Manuel Torres", por Guillermina Soler Martínez.
El catálogo de pintura española incluye obras de Sotomayor, Rafael Zabaleta, Benjamín Palencia, G. Ortega Muñoz, C. Martínez Novillo, Agustín Redondela, Jaime Mercade, Josep Puigdengolas, Terruella Matilla, José Beulas, Lapayesse del Rio, Joan Miró, José Caballero, Maruja Mallo, Francisco Mateos, José Vela Zanetti, Álvaro Delgado, Daniel Vázquez Díaz, Pancho Cossío, Joaquín Peinado, Orlando Pelayo, Antonio Tapies, Juan José Tharrats, Joan Ponç, Albert Rafols Casamada, Joan Hernández Pijuan, José Guinovart, Alfons Borrel, Antonio Saura, Manolo Millares, Manolo Rivera, Manuel Viola, Rafael Canogar, Francisco Farreras, Manuel H. Mompó, Mariano Villalta, José M. Quero, Equipo Crónica, Juan Genovés, Ángel Orcajo, Juan Gabriel, Vicente Castillo, Juan Romero, Manolo Quejido, Vicente Ruiz, José Mª Molina Ciges, Francisco Peinado, Julián Grau Santos, Porta Misse, Pedro Sobrado, Sobrino Rivero, Ramón de Vargas, Juan Gomila, Cristobal Gabarrón, Xavier Grau y Cacho.
El catálogo de escultura gallega incluye obra de Francisco Asorey, J. Mª Acuña, Camilo Nogueira, Uxío Souto, Xosé Eiroa, Compostela, Antonio Failde Gago, Cristino Mallo, Raúl Comesaña Covelo, Manuel Suárez Lago, Alfonso Vilar, Xoan Piñeiro, Eiravella, Manuel García Buciños, José Luis Penado, Ramón Conde Bermúdez, Florencio de Arboiro, Enrique Novo, Guillermo Steinbruggen, Mª Jesús Urgoiti, Juan Oliveira, José Antúnez Pousa, Manuel F. Coia, Rafael Pérez Comesaña, José Castiñeiras, Jesús Valverde, Manolo Paz, Cochorro, José Lema Caamaño, Manuel Montes Carvajal, Rodrigo Porral, Santiago López Vázquez, Luis Cons, Xosé Cid, Reinaldo López Carrizo, Camilo Otero, Acisclo Manzano, Elena Colmeiro, Silverio Rivas, Mon Vasco, Ignacio Vasallo, Luis Borrajo, Laura Luz Álvarez y José L. González.
El catálogo de pintura gallega incluye obra de Castelao, Carlos Maside, Manuel Torres, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Laxeiro, Luis Seoane, Villafínez, Virxilio Blanco, José Frau, Manuel Abelenda, Antonio Fernández, Julia Minguillón, Manuel López Garabal, Concha Vázquez, Urbano Lugrís, Manuel Pesqueira, Manuel Prego de Oliver, Isaac Díaz Pardo, Roxelio Lorenzo, Antón Rivas Briones, José Conde Corbal, Benito M. Vázquez, Manuel S. Molezún, Leopoldo Nóvoa, José María Labra, Luis Caruncho, José Lodeiro, Alejandro Paisa, Arturo Cifuentes, Lago Rivera, Eiravella, Antonio Quesada, Tino Grandío, José Barreiro, Alfonso Sucasas, Ángel Sevillano, Morquecho, María Antonia Dans, Mercedes Ruibal, Agustín Pérez Bellas, Jorge Castillo, José Luis de Dios, Jaime Quesada, Antón Abreu Bastos, Rafael Úbeda, Rafael Alonso, Fernando Quesada, Rodríguez Puget, Manolo Aramburu, Elena F. Gago, Caulonga, Jaime del Valle Inclán, Alejandro González Pascual, Santiago Gabino, Víctor Casas Julián, Victoria de La Fuente, Xulio Maside, Reimundo Patiño, Alexandro, Manolo Ruibal, Rafael R. Baixeras, Xoan Pardiñas, Bibian, Fernando Vilanova, Miguel Mosquera, Baldomero Moreiras, Enrique Conde, Manolo Sendón, Ángel Huete, Francisco Mantecón, Moldes, Antón Lamazares, Antón Patiño, Menchu Lamas, X. Freixanes y Quintana Martelo.
Libro elaborado a partir de las exposiciones de pintura y escultura que la Caja de Ahorros Municipal de Vigo celebra en el centenario de su fundación, 1980-1981. Edición: Vigo, 1981
Título: Plástica gallega
Textos: José Manuel García Iglesias, Xavier Costa Clavell, Manuel Chamoso Lamas, José Filgueira Valverde, Ramón Otero Túnez, Valentín Paz Andrade, Xesús Alonso Montero, Miguel González Garcés, Francisco Fernández del Riego, Francisco Pablos Holgado, José de Castro Arines, Fernando Mon Rodríguez y Francisco Pablos Holgado.
Fotografías: Roberto Quintero, Archivo MAS
Edita: Caja de Ahorros Municipal de Vigo
ISBN: 84-7231-603-3
Depósito Legal: VG 396-1981
Cartoné, 28 x 24 cm. 407 páginas, 551 ilustraciones (b/n y color).
Libro elaborado a partir de las exposiciones de pintura y escultura que la Caja de Ahorros Municipal de Vigo celebra en el centenario de su fundación, 1980-1981.
A lo largo del año 1980, coincidiendo con el primer centenario de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo se realizan 10 exposiciones de pintura y escultura, de estas exposiciones surge la idea y el contenido para elaborar este libro.
Textos: "La pintura en Galicia anterior al siglo XVII", por José Manuel García Iglesias, "La pintura gallega en los siglos XVII, XVIII y XIX", por Xavier Costa Clavell, "Breves notas sobre la escultura en Galicia", por Manuel Chamoso Lamas. Textos sobre las exposiciones: "Siglos XVI al XIX", por José Filgueira Valverde, "Tránsito del XIX al XX", por Ramón Otero Túnez, "Siglo XX (nacidos hasta 1915). Primera Parte", por Valentín Paz Andrade, "Siglo XX (nacidos hasta 1915). Segunda Parte", por Xesús Alonso Montero, "Siglo XX (nacidos de 1916 a 1925)", por Miguel González Garcés, "Escultura", por Francisco Fernández del Riego, "Siglo XX (nacidos de 1926 a 1935)", por Francisco Pablos Holgado, !Siglo XX (nacidos de 1936 a 1945), por José de Castro Arines, "Siglo XX (nacidos de 1946 a 1958)", por Fernando Mon Rodríguez y "Juicio critico", por Francisco Pablos Holgado.
Artistas catalogados: Alfonso Abelenda Escudero, Manuel Abelenda Zapata, Antón Abreu Bastos, Rafael Alonso Fernández, Alonso Martínez de Montánchez, Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, Juan A. Amoedo y Troncoso, Fernando Artal Martínez, Francisco Asorey González, Serafín Avendaño, Arturo Baltar Santos, Felipe Bello Piñeiro, José Bermúdez de La Fuente y Varela, Virxilio Blanco Garrido, Santiago Rodríguez Bonome, Modesto Brocos Gómez, Manuel García Buciños, Ramón Buch, Manuel Bujados, Enrique Campo Sobrino, Juan J. Cancela del Rio, Jenaro Carrero Fernández, Luis Caruncho Amat, Víctor Casas Julián, Alfonso Rodríguez Castelao, Jorge Castillo Casalderrey, Felipe de Castro, Manuel Castro Gil, Jesús Caulonga Pereira, Álvaro Cebreiro Martínez, Manuel Coia Franco, Elena Colmeiro, Manuel Colmeiro Guimarás, Luis Cons Pazos, Imeldo Corral González, Jesús Rodríguez Corredoira de Castro, Mª Carmen Corredoyra y Ruiz de Baro, Alfonso Costa Beiro, Felipe Criado Martín, Mª Antonia Dans Boado, Alberto Datas Panero, Ramón Deside, Xosé Díaz Arias, Camilo Díaz Baliño, Mª Dolores Díaz Baliño, Isaac Díaz Pardo, José Luis de Dios, Martín Echegaray y García, Xosé Eiroa Barral, Antonio Failde Gago, Gregorio Fernández, Elena Fernández-Gago Díaz, Antonio Fernández Gómez, Mario Fernández Granell, Cándido Fernández Mazas, Manuel Ferreiro Badía, José A Ferreiro Suárez, Gregorio Ferro Requeixo, Dionisio Fierros Álvarez, José Frau Ruiz, Mª Victoria de La Fuente Alonso, José Gambino, Juan A. García de Bouzas, Ana García Pan, Oria García Ramírez, Roberto González del Blanco, Alejandro González Pascual, Fermín González Prieto, Antonio Goyanes Fernández, Constantino Grandío López, Eugenio Fernández Granell, Ángel Huete Vales, José Mª Labra Suazo, Antonio Lago Rivera, Manuel Landeira y Bolaño, Laxeiro (José Otero Abeledo), Ana Mª Legido Soto, José Telmo Lodeiro Fernández, Juan Luis López, Reinaldo López Carrizo, Armando López Guerra, Urbano Lugrís González, Francisco Lloréns Díaz, Cristino Mallo, Muruja Mallo, Manuel Mampaso Bueno, Francisco Mantecón Rodríguez, Acisclo Manzano Freire, Santiago Mayer Viña, Julia Minguillón Iglesias, Manuel Suárez Molezún, Santiago Montes Areas, Miguel Mosquera, Luis Mosquera Gómez, Francisco de Moure, Ovidio Murguía de Castro, Román Navarro García, Leopoldo Nóvoa, Jesús Núñez Fernández, Juan Oliveira Viéitez, Enrique Ortiz Alonso, Francisco Otero Besteiro, Dolores Padín Fernández, Ramón Parada Justel, Benigno Pereira Borrajo, Jenaro Pérez Villaamil, Manuel Pesqueira Salgado, Xoán Piñeiro Nogueira, Xavier Pousa Carrera, Manuel Prego de Oliver, Julio Prieto Nespereira, Rogelio Puente, Antonio Puga, Fernando Quesada Porto, Jaime Quesada Porto, Federico Ribas Montenegro, Silverio Rivas, Antonio Rivas Briones, Carmen Rodríguez de Legísima, Mercedes Ruibal Argibay, Manuel Ruibal Ruibal, Elvira Santiso García, Luis Seoane López, Ángel Sevillano Estremera, José Sobrado Balboa, Carlos Sobrino Buhigas, Pedro Solveira Collazo, José Solla, Alfredo Souto Cuero, Arturo Souto Feijoo, José Antonio Suárez Llanos Menacho, Alfonso Sucasas Guerra, Germán Taibo González, Antonio Tenreiro Brochón, Tito Vázquez (Mariano Vázquez Sánchez), Luis Torras Martínez, Manuel Torres Martínez, Rafael Úbeda Piñeiro, Vaamonde Cornide, Valverde Alonso, Leopoldo Fernández Varela, Xuxo Vázquez Pardo, Lino Martínez Villafínez, Leopoldo Villamil García de Paredes y Virxilio Fernández.
Recopilación de comentarios sobre artistas gallegos del periodista Gabriel Plaza con ilustraciones en b/n Edición: Sada, 1981
Título: Arte en Galicia: la década del "boom" (1970-1980)
Edita: Edicións do Castro
Textos: Gabriel Plaza
ISBN: 84-7492-088-4
Depósito Legal: C 1159-1981
Rústica. 20 x 14 cm., 121 páginas.
Recopilación de comentarios sobre artistas gallegos del periodista Gabriel Plaza con ilustraciones en b/n.
Centrado en los años setenta del siglo XX, contiene comentarios sobre la obra de los siguientes artistas: Manuel Mampaso, Francisco Mantecón, José María de Labra, Luis Caruncho, Xosé Díaz Arias, González Collado, Francisco Creo, Felipe Criado, Alberto Álvarez Carpo, María Antonia Dans, Xavier Pousa, César Taboada, José Fernández Sánchez, Manuel Prego, Luis Seoane, Virxilio, Vidal Abascal, Rivas Briones, Lago Rivera, Víctor Casas, Elena Gago, Lodeiro, Ángeles Lloveres, Palmeiro, Antonio Abreu Bastos, Carlos Merino, Tino Grandío, Laxeiro, Alberto Datas, Mercedes Ruibal, Isaac Díaz Pardo, Manuel Ruibal, Cuesat, Julio Antonio Fernández Argüelles, Tomás Barros, Segura Torrella, Tomás Pereira, Xoty de Luis, Imeldo Corral, Rogelio Puente, Isolino Seoane, José Francisco, María Formoso, José Luis Martínez, Xusto Moreda, Antonio Tenreiro, Pucho Ortiz, Miguel Zelada, Alfonso Gallego, Gutiérrez de la Concha, Ulises Sarry, González Pascual, Antonio Goyanes, Xaquín Marín, Siro López, Álvaro Caruncho, Alfonso Abelenda, Enrique Ortiz, Agustín Pérez Bellas, Urbano Lugrís, Lugrís Vadillo, Castro Couso, Reimundo Patiño, Andrés Colombo, Correa Corredoira, José Luis de Dios, Xaime Quessada, Ánxel Huete, Alfonso Sucasas, Alfonso Costa, Antón Patiño, Xavier Lemos, Xesús Vázquez, Bea Rey, Federico Rodríguez Benítez, García Varela, y Tino Rodríguez, pintores, y los escultores Leopoldo Nóvoa, Otero Besteiro, Mon Vasco, Silverio Rivas, Xoán Xosé Oliveira, Acuña, Víctor Corral, Suso Fernández, María José Lendoiro, Xosé Cid, Acisclo Manzano y Arturo Baltar.
Ilustraciones de Manuel Mampaso, Manuel Molezún, Francisco Mantecón, José María de Labra, Luis Caruncho, Xosé Díaz, María Antonia Dans, Felipe Criado, Luis Seoane, Virxilio, Manuel Prego, Lago Rivera, Elena Gago, Víctor Casas, Lodeiro, Tino Grandío, Laxeiro, Pesqueira, Mercedes Ruibal, Alberto Datas, Díaz Pardo, Tomás Barros, Antonio Tenreiro, González Pascual, Xaquín Marín, Álvaro Caruncho, Ortiz Alonso, Alfonso Abelenda, Pérez Bellas, Urbano Lugrís, Andrés Colombo, Reimundo Patiño, José Luis de Dios, Xaime Quessada, Ánxel Huete, Sucasas, Alfonso Costa, Antón Patiño, Tino Rodríguez, Bea Rey, Barranco, García Varela, Leopoldo Nóvoa, Otero Besteiro, Mon Vasco, Silverio Rivas, Acisclo Manzano, Xosé Cid y Arturo Baltar.
Catálogo de la exposición "II Mostra Antolóxica da Arte Galega", que se celebra en el Círculo da Artes de Lugo, en 1980. Edición: Coruña, 1980
Título: 8 Artistas do movemento renovador da Arte Galega
Textos: Isaac Díaz Pardo, Valentín Paz Andrade, Luis Seoane, Sebastian Risco, Ánxel Johan, Ánxel Fole, Marino Dónega, Rafael Dieste
Edita: Círculo das Artes de Lugo
Depósito Legal: C 821-1980
Rústica, 24,5 x 17 cm. 68 páginas, 34 ilustraciones
Catálogo de la exposición "II Mostra Antolóxica da Arte Galega", que se celebra en el Círculo da Artes de Lugo, en 1980.
Textos: "O movemento renovador da Arte Galega", de Isaac Díaz Pardo, "Castelao: as dúas vidas do albun «Nos»", de Valentín Paz Andrade, "Castelao xuzgado por Maside", "Eiroa" de Luis Seoane, "Cándido Fernández Mazas", de Sebastian Risco, "Laxeiro", de Ánxel Johan, "Carlos Maside" de Ánxel Fole, Marino Dónega, Rafael Dieste.
La exposición "II Mostra Antolóxica da Arte Galega", que se celebra en el Círculo da Artes de Lugo, del 19 al 26 de noviembre de 1980, presenta 14 obras de Castelao, 10 de Colmeiro, 7 de Eiroa, 5 de Mazas, 10 de Laxeiro, 17 de Maside, 10 de Seoane y 11 de Souto.
Texto de la conferencia pronunciada no Auditorio da Caixa da Aforros Municipal de Vigo pronunciada por María Luisa Sobrino Manzanares en Vigo en 1980. Edición: Vigo, 1980
Título: A pintura galega contemporánea: análise dun movimento artístico durante os años 1916 a 1936
Textos: María Luisa Sobrino Manzanares
Edita: Caja de Ahorros Municipal de Vigo
Depósito Legal: VG. 19-1980
Rústica, 21 x 15,5 cm., 17 páginas.
Texto de la conferencia pronunciada no Auditorio da Caixa da Aforros Municipal de Vigo pronunciada por María Luisa Sobrino Manzanares en Vigo en 1980.
Textos de María Luisa Sobrino Manzanares.
En la conferencia la autora diserta sobre la trayectoria de Carlos Maside, Arturo Souto, Colmeiro, Manuel Torres, Laxeiro y Luis Seoane.
Ensayo sobre la universidad y la pintura gallega, escrito por el matemático y pintor Enrique Vidal Abascal en 1979 Edición: Santiago de Compostela, 1979
Título: Sobre a Universidade e a pintura galegas
Textos: Enrique Vidal Abascal
Edita: Secretariado de Publicaciones Universidad de Santiago de Compostela
ISBN: 84-7191-097-7
Depósito Legal: C 130/1979
Rústica, 21,5 x 15 cm. 100 páginas.
Ensayo sobre la universidad y la pintura gallega, escrito por el matemático y pintor Enrique Vidal Abascal en 1979.
Presentación de Ramón Otero Túñez, Catedrático de la Universidad de Santiago.
Dividido en tres grandes apartados: "Sobre a Universidade", "Sobre a Cultura Galega" y "Sobre a Pintura Galega", textos de Enrique Vidal Abascal.
Dividido este último apartado en los siguientes: "A escola de pintura galega", entre los artistas incluidos en este último apartado figuran de pasada Souto, Corredoira, Legísima, Maside, Laxeiro, Virxilio Blanco, Colmeiro, Torres, Díaz Pardo, Virxilio, Pesqueira, Conde Corbal, Grandío, Manuel Ruibal, Sevillano, Sotomayor, Juan Luis, Lloréns, Julia Minguillón, Mosquera, Abelenda, Vaamonde, Avendaño, Imeldo Corral, Sobrino, González del Blanco, con especial atención a Sotomayor, Lloréns, Juan Luis y Mosquera, el siguiente texto, "A pintura de Colmeiro y Laxeiro", con atención a estos dos artistas, "Influencia de Maside", sobre Carlos Maside, "Clasificación dos pintores galegos por Fernando Mon", en el que diserta sobre el libro publicado en 1967, "A escola de pintura galega", sobre la existencia o no de una corriente artística que pueda definirse como gallega y que pintores encuadrar en este caso, "Os continuadores da escola galega", el grupo de pintores de afirmación racial, entre los que cita a Grandío, Ruibal, Alfonso Abelenda, Virxilio, Conde Corbal, Pesqueira, Sevillano, otros como Frau, Lugrís, Lugrís Vadillo, Luis Seoane, "A pintura europeia dos anos vintecinco e a escola de pintura galega", A libertade de expresión na pintura de Grandío, sobre una exposición de Tino Grandío en Lugo, "Kokoschka e Laxeiro", sobre una charla con el pintor de Lalín.
El libro reproduce obras de Vidal Abascal y de Colmeiro.
Libro sobre distintos aspectos de Galicia que publica Ediciones Istmo en 1976 Edición: Madrid, 1976
Título: Los Gallegos
Textos: Ramón Otero Pedrayo, Virgilio González, Valentín Paz-Andrade, Xosé R. Barreiro Fernández, Xesús Taboada Chivite, Francisco Rodríguez, Basilio Losada Castro, Mª del Carmen Pena, F. Díaz-Fierros Viqueira, Manuel Iglesias Corral, Andrés Torres Queiruga, Ricardo Palmás, Antonio Odriozola
Edita: Ediciones Istmo
ISBN: 84-7090-006-4
Depósito Legal: M 23.497-1976
Rústica, 18 x 11 cm. 547 páginas, ilustraciones b/n
Libro sobre distintos aspectos de Galicia que publica Ediciones Istmo en 1976.
Textos: "Introducción al paisaje", por Ramón Otero Pedrayo, "Población y actividades económicas", por Virgilio González, "La sociedad y la economía", por Valentín Paz-Andrade, "Historia política", por Xosé R. Barreiro Fernández, "Cultura material y espiritual", por Xesús Taboada Chivite, "La lengua", por Francisco Rodríguez, "La literatura", por Basilio Losada Castro, "El arte", por Mª del Carmen Pena, "La cultura científica", por F. Díaz-Fierros Viqueira, "El derecho", por Manuel Iglesias Corral, "La Religión y la iglesia", por Andrés Torres Queiruga, "La emigración", por Ricardo Palmás, "Bibliografía", por Antonio Odriozola.
El capítulo dedicado al Arte, de Mª del Carmen Pena incluye referencias e ilustraciones sobre los escultores Francisco de Moure, Mateo de Prado, Gregorio Fernández, Miguel Romay, J. Gambino, J. Ferreiro, Felipe de Castro, Asorey, Bonome, Eiroa, A. Failde, Arturo Baltar, Acisclo Manzano, Cristino Mallo, X. L. Penado, Xohán Piñeiro, Carlos Ferreira, Melchor Prado Mariño, J. Oliveira, grabadores: Jacobo de la Piedra, Luis de la Piedra, Castro Gil, Julio Prieto Nespereira, pintores: Dionisio Fierros, Jenaro Pérez Villaamil, Ovidio Murguía, J. Corredoira (1890-1939), Germán Taibo, Imeldo Corral, Serafín Avendaño, Alfredo Souto, Francisco Lloréns, Seijo Rubio, Sotomayor, Federico Rivas, Manuel Bujados, Felipe Bello Piñeiro, Castelao, Luis Seoane, Carlos Maside, Arturo Souto, Maruja Mallo, José Frau Ruiz, Julio Maside, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Díaz Pardo, Pesqueira, Lago Rivera, María Antonia Dans, Antonio Tenreiro, José María de Labra, Xaquín Marín, Virxilio, Jaime Quessada, José Luis de Dios, Alfonso Sucasas, Tino Grandío, Xavier Pousa, Ánxel Huete, Dublang, Mercedes Ruibal, Ángel Sevillano.
Almanaque con escritos sobre los veinticinco años que cumple la Editorial Galaxia, fundada en Santiago de Compostela en 1950 Edición: Vigo, 1974
Título: Galaxia Almanaque: 1950-1975
Textos: Marino Dónega, Álvaro Cunqueiro, L. Amado Carballo y otros
Edita: Editorial Galaxia
ISBN: 84-7154-226-9
Depósito Legal: VG 149-1974
Rústica, 24 x 17 cm. 186 páginas.
Almanaque con escritos sobre los veinticinco años que cumple la Editorial Galaxia, fundada en Santiago de Compostela en 1950.
Interesantes artículos sobre "Escritores e artistas que se foron nestes vintecinco anos", sobre Florentino López Cuevillas, por Salvador Lorenzana, Fermín Bouza Brey, por Ricardo Carballo Calero, Luis Fernández Pimentel, por Domingo García Sabell, Aquilino Iglesias Alvariño, por Ramón Otero Pedrayo, Silvio Santiago García, por Álvaro Labrada, Plácido R. Castro, por Darío Álvarez Blázquez, Manuel Gómez Román, por Miguel Reinante, Carlos Maside García, por Ánxel Fole, Arturo Souto Feijoo, por Cosme Barreiros. Un artículo de Salvador García-Bodaño, sobre "O Arte" y un grupo de artículos y textos "No vintecinco cabodano do pasamento de Castelao."
El libro contiene ilustraciones de Castelao, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Carlos Maside, Luis Seoane, Arturo Souto y Xohán Ledo.
Catálogo de la exposición colectiva de artistas gallegos en la Galería de Arte Souto de Ourense Edición: Ourense, 1973
Título: Exposición de óleos, esculturas, acuarelas y dibujos de artistas gallegos
Textos: VV.AA.
Edita: Galería de Arte Souto
Depósito Legal: OR 161-1973
Rústica, 28 x 21,5 cm., 54 páginas.
Catálogo de la exposición colectiva de artistas gallegos en la Galería de Arte Souto de Ourense.
El catálogo presenta obras de Alexandro, Antonio Quesada, Armando Guerra, Arturo Baltar, Xosé Barreiro, Buciños, Antonio Heredero, José Luis de Dios, Laxeiro, Luis Trabazo, Acisclo Manzano, Manuel Pesqueira, Manuel Prego, Antón Pulido, Xaime Quessada, Luis Seoane, Ángel Sevillano, Alfonso Sucasas, Valcárcel, Vera Iglesias, Vidal Souto, Virxilio y Xavier Pousa.
Catálogo de la exposición de serigrafías de artistas gallegos, en Barcelona 1972. Edición: Barcelona, 1972
Título: Serigrafías de artistas gallegos
Edita: Galería Sargadelos
Depósito Legal: C-617-1972
Rústica, 21 x 13 cm., 12 páginas.
Catálogo de la exposición de serigrafías de artistas gallegos, en Barcelona 1972.
La muestra se celebró en la Galería Sargadelos de Barcelona, del 18 de diciembre de 1972 hasta el 18 de enero de 1973, presentando obras de Virxilio, Luis Seoane, Mercedes Ruibal, Pérez Bellas, M. Antonia Dans, Díaz Pardo, Xaime Quessada, Antonio Quesada, Ventura Cores, Xulio Maside, Xosé Luis de Dios, Vidal Souto, Sesto Novas, Ángel Sevillano, M. Prego, Bofill, Rafael Alonso, Laxeiro, Alberto Datas y Castelao.
Ensayo sobre la pintura realizada en Galicia, por Fernando Mon, publicado en Vigo en 1967 Edición: Vigo, 1967
Título: La pintura actual en Galicia, (Notas para un ensayo)
Textos: Fernando Mon
Edita: Faro de Vigo
Depósito Legal: VG 38-1967
Rústica, 21 x 15 cm. 205 páginas.
Ensayo sobre la pintura realizada en Galicia, por Fernando Mon, publicado en Vigo en 1967.
Textos: "Antecedentes", "Una mirada hacia atrás,", "Entre dos siglos", "Hacia adelante", "Vivencia de Castelao", "Resumen y balance", "Los precursores actuales", "Grupo de afirmación racial", "Grupo de escisión", "La juventud en el momento actual", "Conclusión".
El ensayo de Fernando Mon clasifica a los pintores en cuatro grupos: Precursores actuales, Grupo de afirmación racial, Grupo de escisión y los artistas actuales.
El ensayo abarca a los pintores Carlos Maside, Felipe Bello Piñeiro, Juan Luis López, Imeldo Corral, José Seijo Rubio, Jesús Rodríguez Corredoira, Arturo Souto, Juan Alonso, Armando Suárez Couto, Roberto González del Blanco, Carlos Sobrino Buhigas, Germán Taibo González, Manuel Abelenda Zapata, Carmen Rodríguez de Legísima, Luis Mosquera Gómez, Máximo Ramos, José Frau, Federico Ribas Montenegro, Manuel Bujados, Luis Seoane, Francisco Creo, José Francisco Pérez Martínez, Manuel Prego de Oliver, Urbano Lugrís, Manuel Torres Martínez, Julia Minguillón, Manuel Colmeiro, Dolores Díaz Baliño, Manuel Pesqueira, José Palmeiro, Laxeiro, Antonio Lago Rivera, José María de Labra, Antonio Tenreiro, Manuel Mampaso, Mercedes Ruibal, Tino Grandío, Claudio Varela, Isaac Díaz Pardo, Jesús Núñez, José Ramón Villar Chao, José Luis Rodríguez, Manuel Suaréz Molezún-Pumariega, Concha Bonet, Eva Lloréns, Ramón Vázquez Molezún, María Antonia Dans, Alfonso Abelenda, Mariano García Patiño, Gloria de Llano, Ricardo Segura Torrella, Virxilio Fernández, Jorge Castillo, Xulio Maside, Gustavo Balboa, María Elena Gago, Isabel Malaval, Hermanas Formoso (María de la Concepción y Carmen), Alberto Datas Panero, Ventura Cores Trasmonte, Jaime Quessada, Modesto Paz Camps, Alejandro González Pascual, Raimundo Patiño.
Catálogo de la exposición de Pintura Gallega en el Círculo de las Artes de Lugo, en 1960 Edición: Lugo, 1960
Título: Muestra Antológica de Pintura Gallega
Textos: José Leyra, A. Bonet Correa, Francisco Pompeo, Luis Trabazo, E. Estévez Ortega, Celestino F. de la Vega, y otros
Edita: Círculo de las Artes de Lugo
Depósito Legal: LU 29/1960
Rústica, 19 x 14 cm., 48 páginas, ilustraciones b/n.
Catálogo de la exposición de Pintura Gallega en el Círculo de las Artes de Lugo, en 1960.
Textos sobre los artistas realizados por José Leyra, A. Bonet Correa, Francisco Pompeo, Luis Trabazo, E. Estévez Ortega, Celestino F. de la Vega, y otros.
Artistas en exposición: Sotomayor, Bello Piñeiro, Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, Frau, González Prieto, Juan Luis López, Lloréns, Maside, Julia Minguillón, Luis Mosquera, Laxeiro, Manuel Pesqueira, Prego de Oliver, Benito Prieto Coussent, Castelao, Jesús R. Corredoira, Luis Seoane, Arturo Souto, Amando Suárez Couto, José Antonio Suárez-Llanos Menacho, Manuel Torres.