LogoBuscador internoLogo
Bibliografía de pintura gallega: Verónica Bellas Huerta, (As Pontes, 1982)
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2016", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2016 Edición: Pontedeume, 2016
Título: Art Xove 2016
Textos: Xosé Lois Vázquez
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 315-2016
Rústica, 21,5 x 21,5 cm. 60 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2016", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2016.
Presentación: Bernardo Fernández Piñeiro, Alcalde de Pontedeume.
Pintura: Mª Emilia Barreiro, Verónica Bellas, Ana Dobarro, Lucía Dubra, Julia Ferradás, Daniel Ferreira, Cristina Fraga, Carlos García, Leticia Gómez, Laura Lago, Beatriz Lostalé, María Loureiro, Cristina Navarro, Paula Pereira, Nuria Pico y Manuela E. Rodríguez.
Fotografía: Verónica Bellas, Miguel A. Calvo, Sebastián Camacho, Sara Carpente, Eloi Castro, Román Corbato, Laura Díaz, María Ferradás, Daniel Ferreira, Anna Gracheva, Sonia Marpez, Carmen Muñoz, Silvia Ojea, Laura Pociña, Iván Seijo y Andrea Valado.
Escultura: Verónica Bellas, Eugenia Blanco, Cristina Fraga, Iván Matos, Sara Nodar, Borja Pereira, Carmen Piñón, Lidia Arias, Eva Baqueiro, Ioga Cacabelos, Naira Comesaña, Isabel Domínguez, Lorena González, Xiomara Lago, Adriana Rivas y Alexandra Vázquez.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2014", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2014 Edición: Pontedeume, 2014
Título: ArtXove 2014
Textos: Xosé Lois Vázquez
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 480-2014
Rústica, 21,5 x 21,5 cm. 63 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2014", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2014.
Presentación de Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume y texto de Xosé Lois Vázquez.
Participan en la sección de pintura los siguientes artistas jóvenes: Becky Amor, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas, Eugenia Blanco Pais, Víctor Carro Tojo, Alicia Castro Martínez, Cristina Fernández Sainz de la Maza, Julia Ferradás Crespo, Daniel Ferreira Lorenzo, Andrés Gabarres Cagiao, Mª Iria García Costas, Leticia Gómez Aguado, Laura Lago Bellas, Beatriz Lostalé Seijo, María Loureiro Sanjuán, Alva Manzanedo Matilla, Manuel Muíño Rial, Arantza Pardo Barbeito, Aldara Pérez Vales, Manuela Elizabet Rodríguez González, Daniel Rodríguez Palacios, Andrés Santeiro, Beatriz Seijo Lamas y Sonia Sueiro Fernández.
Participan en fotografía: Breo Alamancos, Becky Amor, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas, Mª del Pilar Boullosa Álvarez, Sebastián Camacho Muñoz, Inés Díaz Mera, Julio Eiroa Mera, Sabela Fernández Condesa, Antía Fernández Pérez, María [Maruxiña] Ferradás Crespo, Amalia Gorgoso Pacios, Alva Manzanedo Matilla, Sonia Martínez López, Laura Molero Rodríguez, Mª del Carmen Muñoz Fouce, Elia Núñez Baez, Laura Pociña Pérez, Daniel Prieto Fontaiña, Andrea Valado Díaz y Aitana Vidal.
Participan en escultura: Daniel Ferreira Lorenzo, Iván Matos Recouso. Participan en joyería: Inés Sánchez Estévez y Raquel Sánchez Ballesteros.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2013", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume del 23 de marzo al 7 de abril de 2013. Edición: Pontedeume, 2013
Título: ArtXove 2013
Textos: Víctor Mejuto
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 430-2013
Rústica, 21,5 x 21,5 cm. 72 páginas, 59 ilustraciones.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2013", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume del 23 de marzo al 7 de abril de 2013.
Presentación de Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume, prólogo de Víctor Mejuto, fotógrafo y pintor. El catálogo recoge las obras correspondientes a la muestra "Artxove 2013", en sy 18ª edición.
En la muestra se exponen 22 pinturas, 21 fotografías y 22 esculturas y joyas de artistas noveles. Participan los siguientes artistas:
Pintura: Becky Amor, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Patricia Blanco Figueredo, Eugenia Blanco Pais, Óscar Cabana Picado, Yesenia Cao López, Víctor Carro Tojo, Alicia Castro Martínez, Daniel Ferreira Lorenzo, Leticia Gómez Aguado, Laura Lago Bellas, Pablo López, Beatriz Lostalé Seijo, Laura Molero Rodríguez, Lidia Nieves Domínguez, Ignacio Pérez, Paula Porta Vázquez, Lorena Sánchez Caramés, Sergio Santiago, Beatriz Seijo Lamas y Sonia Sueiro Femández.
Fotografía, Paula Cabaleiro, Sebastian Camacho Muñoz, Silvia Capelo Álvarez, Mar Catarina, Alicia Correa Asensio, Antía Femández Pérez, Carla Ferradás Iglesias, Ismael Ferradás Iglesias, Rocío García Ledo, Ana Germade, María Loureiro Sanjuán, Alva Manzanedo Mantilla, Elia Núñez Barez, Laura Pociña, Daniel Rodríguez Palacios, Manuela Rodríguez, Miguel Alejandro Sislian Suez, Benardo Taboada Martínez, Andrea Valado Díaz, Aitana Vidal y Mavi Vieira Rivera.
Escultura: Silvia Capelo Álvarez, Antía Fernández Pérez, Daniel Ferreira Lorenzo, Rocío García Ledo, Marta Luaces Torre, M. Martín Rivas Ruibal, Andrea Valado Díaz, Amalia Vieites Fernández, Valentín Amoedo Moreira, Sabela Correa Comesaña, Stephanie Dautel, Daniel González Abalde, Laura González Barreiro, Elena González Escáneo, Iria Martínez Rodríguez, Alberto Martínez Teijeira, Arfonso Molares Otero, Iraya Morales Malla, Andrea Piñeiro, Adriana Rey Presas, Raquel Sánchez Ballesteros y Hélène Veillé.
Catálogo de las obras seleccionadas en el concurso ARTXOVE 2012, para jóvenes artistas entre 18 y 35 años. Pontedeume, 2012 Edición: Pontedeume, 2012
Título: ARTXOVE 2012
Coordinación de la muestra: José Alfeirán Rodríguez
Textos: Manuel Patinha
Fotografías:
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 511-2012
Rústica, 21,5 x 21,5 cm. 84 páginas, 72 ilustraciones.
Catálogo de las obras seleccionadas en el concurso ARTXOVE 2012, para jóvenes artistas entre 18 y 35 años. Pontedeume, 2012.
Saluda de Gabriel torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume, textos de Manuel Patinha.
En el certamen participan 72 artistas, 19 pintores, 16 fotógrafos y 37 escultores. La muestra se celebra en la Casa de la Cultura de Pontedeume entre el 31 de marzo y el 15 de abril de 2012.
Participantes en ARTXOVE 2012:
Pintura: Carlos Álvarez Gil, Rebeca Amor Caramés, Verónica Bellas Huerta, Eugenia Blanco País, Sabela Camiña Castro, María Castellanos Vicente, Alicia Castro Martínez, Alicia Mariña Correa Asensio, Laura Lago Bellas, Tatiana Lameiro González, Rebeca López Villar, Noemí Lorenzo Pérez, Javier Manceñido Monje, Rebeca Novo Castro, Noemí Penela García, Adrián Penido, Ignacio Pérez González, Paula Porta Vázquez y Soraya Mª Redondo Taboada.
Fotografía: Mª Emilia Barreiro Augusto, Noe Blanco Carracedo, Toni Cortés Santos, Ismael Ferradás Iglesias, Rita Gutiérrez Rivera, Tatiana Lameiro González, Carlos López Golpe, Rebeca López Villar, María Loureiro Sanjuan, Alba Manzanedo Matilla, Lara Manzanedo Matilla, Laura Molero Rodríguez, Laura Piñeiro Meana, Laura Pociña Pérez, Pablo Prados Espeso, Miguel Alejandro Sislián Suez
Escultura: Carlos Álvarez Gil, Verónica Bellas Huerta, Telmo Cao Farré, Leticia Gómez Aguado, Jorge M. Harto Páez, Pablo López Blanco, Marta Luaces Torre, Lara Manzanedo Matilla, María Castellanos Vicente, Lucía Novo Morandeira, Laura Patiño Fernández, Adrián Penido, José Miguel Rabuñál Grela, Amalia Vieites Fernández, Raquel Alvarellos Cerqueiro, Valentín Amoedo Moreira, Begoña Beiroa Barreiro, Cristina Blanco Franesqui, Sabela Correa Comesaña, Stephanie Dautel, Paula García Carballal, Juan Francisco González Hidalgo, Bárbara González de la Higuera Rico, Iria Martínez Rodríguez, Ángel Mosquera Miguélez, Laura Carolina Pinzón Díaz, Andrea Piñeiro, Ángel Puente Refojo, Adriana Rey Presas, Daniel Rivas Fernández, Nerea Ruibal Ferreira, Raquel Sánchez Ballesteros, Inés Sánchez Estévez, Ana Suárez, Hélène Veillé y Liliana Vidal Lojo.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2011", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2011 Edición: Pontedeume, 2011
Título: Art Xove 2011
Textos: Xosé Lois Vázquez
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 784/2011
Rústica, 23,5 x 21,5 cm. 69 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2011", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2011.
Presentación Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume. Textos de Carlos Pereira
Pintura: Mateo Alvarellos, Carlos Álvarez Gil, David Álvarez Honrubia, Rebeca Amor Caramés, María Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Noé Blanco Carracedo, Eugenia Blanco País, María Castellanos Vicente, Ana Castiñeiras Portela, Cristina García Cabanas, Leticia Gómez Aguado, Sandro González Noel, Laura Lago Bellas, Noemí Lorenzo Pérez, Laura Molero Rodríguez, Antonio Mourín Álvarez, Rebeca Novo Castro, Alicia Pérez Barón, Laura Piñeiro Meana, Paula Porta Vázquez, Cristina Ramírez Rodríguez, Silvia Represas Portela, Sandra Revuelto Sánchez, Gustavo Sequeiro Villar y Beatriz Suárez Saá.
Fotografía: Rebeca Amor Caramés, María Emilia Barreiro Augusto, Patricia Dosio Campo, Ismael Ferradás Iglesias, María Loureiro Sanjuan, Lucía Morandeira Novo, Antonio Mourín Álvarez, Silvia Ojea Díaz, Patricia Piñeiro, Pablo Prados Espesa y Carla Rodríguez Diéguez.
Escultura: Damián Alonso Ares, Carlos Álvarez Gil, Sabela Correa Comesaña, Paula García Carballal, Juan Francisco González Hidalgo, Adrián Menéndez Rama, Ángel Moral Soto, Miriam Pereira Rivas, Laura Carolina Pinzón Díaz, Andrea Piñeiro Piñeiro, Zulema Piñeiro Sobral, Ángel Puente Refojo, Raquel Rapp, Daniel Rivas Fernández, Iván Rodríguez Domínguez, Pablo Rodríguez Vence, Elena Rodríguez Vieiro, Nerea Ruibal Ferreira, Raquel Sánchez Ballesteros, Inés Sánchez Estévez, Beatriz Suárez Saá y Amalia Vieites Fernández.
Catálogo de las pinturas seleccionadas en la XI Bienal de Pintura Balconadas de Betanzos, celebrada en 2008 Edición: Coruña, 2010
Título: XI Bienal de Balconadas
Textos: Lourdes Suárez
Edita: Concello de Betanzos
Depósito Legal: C 2630-2010
Rústica, 22 x 22 cm., 79 páginas.
Catálogo de las pinturas seleccionadas en la XI Bienal de Pintura Balconadas de Betanzos, celebrada en 2008.
Presentación María Faraldo, Alcaldesa de Betanzos. Textos: Lourdes Suárez, Dirección Ejecutiva Balconadas.
A esta decimo primera edición de las balconadas se presentaron 146 obras de las que fueron seleccionadas 135.
Premios: 1º: José Rincón. Accésit: Emilio Celeiro, Encarnación Domingo Martínez, Belén Cossio Gallego, Javier Albar Mansoa.
Artistas en el catálogo: Ángeles Leira Martínez, Tamara Domínguez Aguiño, Verónica Garrido Fernández, Begoña Galego Noval, Cristina González Mouriño, Alexandre Lettnin, Dolores Pérez Vázquez, Nando Lestón, Augusto Martínez Zamudio, Juan Nemesio Yáñez, Aníbal Balbona Sánchez, Miguel Melero, José Otero Sas, María Amparo Muñoz Blasco, Miguel Anxo Varela Díaz, Verónica Bellas Huerta, Francisco Escudero Carril, Alba Ibáñez Farto, Grupo Boch i Llop, Fernando Marcelo Vera, Ali Ali, Carmen Pesudo Chiva, Carmen Martín Serantes, Carmen López Terceiro, José Luis Rivas, Equipo Factus, David García Gómez, Ticiana Ghighlione, María Julieta Brak-Lamy, Estefanía Domínguez Cagigao, Virginia Morandeira Caridad, Nayra López Martos, Gabriel Noguera, José Antonio Varela Busto, Juan Revollo Morales, Raquel González Gómez, Mujeres de Xan Rozo, David Arteagoitia García, Nils Brwiiz, Isabel Rodríguez Martínez, Francisco Maceiras Rodríguez, Javier Navarro Sánchez, Ramón Iribarnegaray, Luis Maceira Crespo, Xacobe Meléndrez Fassbender, Inma Doval Porto, Milagros López Lois, Lucie Geffré, Roberto Caamaño Fernández, Jesús González González, Martha Fox, Anabel Arévalo Pias, María Rivas Durán, Angelo Merlini, Manoel Bonabal Barreiro, Iwona Flaszczynska, Ruiz Gómez, Juan Carlos Platis Cores, Claudia Mariel Negri, Manuela Carreira López, Beatriz Seijo Lamas, Pelucas, Susana Gómez Ríos, Esparza Losantos, Estefanía Bravo Ortega, Clara de la Cuesta, Luis Cea González, Luis Alipio Pérez, José Luis García Miranda, José Busto Cousillas, María Teresa Ibáñez Sánchez, Marina Sánchez Matas, Michel Chevalier, María José Rodríguez García, Juan Orellana, Ramón Miraz Fernández, Roberto Díaz González, Felipe Lamadrid, Raquel Navarro Nora, Nieves Castro Lara, María del Pilar Casas Gil, Javier Vázquez, María Jesús Manresa Berenguer, Yanny Lppoliti, Carlos López Traviesa, Patricia Castro Flores, Federico López Pizana, Pepa H. Filardi, Manuel Balaguer, Ana Fernández Fernández, Rosa García Sanz, Jaffar T. Kaki, Miguel A. Esteve, Ángeles Marcos, Juan Manuel Robles Urdiales, J. Ramón Rivas García, Sara Garrote Gil, Ilaria Biotti, Eloy Castro Arjona, Julia Pintao, Job Sánchez Julián, Víctor Parra Reaño, Margarthe Böesing, Chema Elexpuru, Concha Mamely, Consuelo Facal Casado, Jacobo Jaspe, Marco Arce Andratschke, M. de Lourdes Rodrigues, Miguel Damas Mora Pina, Ángela Gavilán, Walter Guzmán Cabellos, Manel Marzo Mart, Jorge Cardoso Correia, Marcio F. Santos y Sergio dos Santos Silva.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2008", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2008 Edición: Pontedeume, 2008
Título: ArtXove 2008
Textos: Pepe Barro
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 622-2008
Rústica, 23 x 21 cm., 93 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2008", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2008.
Presentación Gabriel Torrente Piñeiro, Alcalde de Pontedeume. Textos "O tempo tamén debuxa", por Pepe Barro.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 15 al 30 de marzo de 2008.
Partipantes en pintura: Carlos Aldao Pastoriza, Raúl Álvarez Jiménez, Begoña Ante Álvarez, Almudena Aparicio Andión, María Emilia Barreiro Augusto, Carolina Calouri, Marián Cordero, Tania Cuiña Gómez, Rodrigo Domínguez Rodríguez, Xavier Dopazo, Vanessa Fernández Guillade, Saray Fernández Marqués, Ana Inés Jabares, Laura Lago Bellas, Eva Lires Deán, Eva López Pellejero, José Miranda, Eva Monroy, Rebeca Novo Castro, Iván Yago Pardo Ferreira, Daniel Pérez García, Aloia Picón Pérez, Laura Piñeiro Meana, Sofía Piñeiro Suárez, Paula Porta Vázquez, Loli Regueira Campos, Sofía Regueira Gómez, Marta Rodríguez Cerviño, Jorge Rodríguez Fernández, Job Sánchez, Gustavo Sequeiro Vilar, Adrián Subiela Verdía, Adrián Taracido Fernández, Ismael Teira Muñiz, Diego Vázquez, Marta Verde Baqueiro, Amalia Vieites Fernández y Carmen Villar Alonso.
Participantes en fotografía: Laura Alonso Carracedo, Leticia Alvariñas Gómez, Álvaro Arribí Peñamaría, Zaira Barcia Boullosa, María Emilia Barreiro Augusto, María Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes, Verónica Bellas Huerta, Esteban Bernárdez Fuentes, María Castellanos Vicente, Iago Castromil Dotras, Teresa Cobo Fernández, David Crespo Varela, Néstor Domínguez Varela, Mónica Fernández Rodríguez, Alexandre Fernández Sobrado, Vanessa Filgueiras Lavariñas, José Francisco, Iván C. Franco Fraga, Ana González Mariño, Tika Lesta, Antón López Bazarra, Carlos López Golpe, Noemí Lorenzo Pérez, Irene Lustres Alonso, Pepe Maneiro Fernández, Cristina Martínez Fernández, Patricia Martínez Martínez, Andrea Menéndez Piñeiro, Fran Miguens Ferro, Sheila Pazos Silva, Tania Pérez Arribas, Soraya Picouto Cid, Víctor Pose Iglesias, Xosé Quiroga Boente, Marta Rodríguez Cerviño, Nuria Ruibal García y Sonia Tourón Estévez.
Partipantes en escultura: Noelia Amado Silva, María Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Saray Fernández Marqués, Lais, Pilar Marcó Padín, Manuel A. Méndez Bellón y Marta Rodríguez Cerviño.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2007", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2003 Edición: Pontedeume, 2007
Título: ArtXove 2007
Textos: Jorge Gallardo Quiroga
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C 869-2007
Rústica, 23 x 21 cm., 97 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2007", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2007.
Presentación Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos Jorge Gallardo Quiroga, Catedrático de Artes Plásticas y Diseño.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 31 de marzo al 15 de abril de 2007.
Partipantes en pintura: Olga María Abad Prieto, Laura Alonso Carracedo, Aida Alonso Vázquez, Almudena Aparicio Andión, Arginati, Luis Baltar Valencia, María Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas, Jorge Bolado Moo, María del Pilar Brañas Pérez, Lucía Catoira Pan, Olalla Cortizas, Néstor Domínguez Varela, María Cristina Fernández Bravo, Lorena Fernández García, Sarai Fernández Marqués, Brais García, José Francisco García, Ángeles Gómez Bouza, Jennifer Hernández Alonso, Mon Lendoiro, Gema López González, Marta López López, Pilar Marcó Padín, Cristina Martínez, Isabel Mastache, Eva Monroy, Rebeca Novo Castro, Sheila Pazos Silva, Tania María Pérez Arribas, Daniel Pérez García, Ainhoa Pérez (Noa Persán), Laura Piñeiro Meana, Sofía Piñeiro Suárez, Paula Porta Vázquez, Cristina Ramos Cancela, Sofía Regueira Gómez, Emma Rey Fernández, Rita Rodríguez, Martín Rodríguez Caeiro, Iria Romero Castro, Andreas Ruíz Dubrovin, Sonia Sagüillo, Nerea Santisteban, Gustavo Sequeiro Vilar, Iria Vázquez López y Carmen Villar.
Participantes en fotografía: Raquel Alonso Miranda, Aida Alonso Vázquez, Arginati, María Emilia Barreiro Augusto, María Covadonga Barreiro, Verónica Bellas, Esteban Bernárdez Fuentes, María Castellanos, David Crespo, Marco Antonio Durán López, Vanessa Fernández, Mónica Fernández Rodríguez, Sara Fuentes Cid, Natalia García Yánez, Alberto Gómez Fernández, César Gorriz Rey, Tika Lesta, Noemí Lorenzo Pérez, Esteban Martínez Barnet, José María Mesías Lema, Joan Morera, Alba Pardo Cartelle, Soraya Picouto Cid, Xosé Quiroga García, Rita Rodríguez, Bárbara Rodríguez Silva, Delia Rodríguez Vilavedra, Nuria Ruibal García, Sabela Sánchez Canitrot, Náder Shami Martínez, Ismael Teira y José Togores Hernani.
Partipantes en escultura: Tamara Aira, Aida Alonso Vázquez, María Susana Bañobre Pillo, Elena Diéguez Loira, Sarai Fernández Marqués, Manuel Méndez Bellón, Rita Rodríguez y María Vázquez Rodríguez.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2006", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2006 Edición: Pontedeume, 2006
Título: Art Xove 2006
Textos: Jesús Hernández
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C-745-06
Rústica, 24 x 21,5 cm. 128 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2006", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2006.
Presentación: Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos de Jesús Hernández, Catedrático de Pintura de la Universidad de Vigo
La exposición se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 8 al 23 de abril de 2006.
Artistas participantes:
Pintura: Alexandra Agís García, María Agra Bermejo, Oscar Aldonza Torres, Laura Alonso Carracedo, Manuel Álvarez Bernal, Izaskun Álvarez Gainza, Arginati, Carmen Asensio Amado, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Iria Beltrán Gonzalo, David Brey Vázquez, Mª del Pilar Casas Gil, Sabela Castro Añón, Juanjo Conde Fernández, Olalla Cortizas Varela, Mónica Cumplido Domínguez, Alberto Estrada Fidalgo, Alba Fandiño Gómez, Sarai Fernández Marqués, Fernando Fernández Pidal, Cristina Fernández Suárez, Ana Ferreira Bellón, Ana Fervenza Cortegoso, José Ramón García Álvarez, Natalia García Yánez, Tamara Garrido Rúa, Alberto Gende, Patricia Gómez Santos, Lorena Iglesias González, Rosalía Iñíguez Cinza, Raquel Lagares Rodríguez, José R. Lendoiro, Jessica Lendoiro Longueira, Luis Antonio Llamas León, Juan López
Alejandro Maseda Villasante, Pilar Monroy Fernández, Aina Noguera Tugores, Rebeca Novo Castro, Concepción Peleteiro Pedraza, Daniel Pérez García, Laura Piñeiro Meana, Silvia Prieto Cuba, Cristina Ramos Cancela, Emma Rey Fernández, Nereida Rial Peralta, Rebeca Mª Riveiros Gutiérrez, Rita Rodríguez García, Lucía Romaní, Sonia Sagüillo Díaz, Job Sánchez, Elena Sánchez Briz, Estanislao Sánchez Cimadevila, Nerea Santisteban Lorences, Gustavo Sequeiro Vilar, Carolina Suárez López, Alberto Valle Souto y Diego Vázquez Riveiros.
Fotografía: Alexandra Agís García, Xiana Alonso Padín, Marta Álvarez López, Arginati, Fernando Barcia García, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Estéfani Bouza Arnoso, Mónica Cabo, David Carracedo Martínez, Nuria Castro Prieto, Jerome Clair, David Crespo Varela, Patricia Dosío Campo, Helena Faraldo Ares, Silvia Fernández Lagawe, Mónica Fernández Rodríguez, Ana Ferreira Bellón, Ari García, Pilar García Sánchez, Cristina Gómez Martínez, Patricia Gómez Santos, Mónica González Alonso, Andrea González da Silva, Raquel Gestal Zas, Halimeh Habib, Adrián Herrero, Lorena Iglesias González, Lucía Iglesias Rodríguez, Brais Lais, Tika Lesta, Teresa Martínez Armada, Sandra Miguelez Álvarez, Celia Murias Morcillo, Alberto Pérez Otero, Alejandro C. Pernas, Cristina Ramos Cancela, Rita Rodríguez García, Sabela Sánchez Canitrot, Brais Seara Fernández, Ölaf Van Dod y Carmen Villar.
Escultura: Mª Emilia Barreiro Augusto, Javier Barreno, Verónica Bellas Huerta, Iria Beltrán Gonzalo, Sabela Castro Añón, Patricia Dosío Campo, José Francisco García, Luis Iglesias, Luis Antonio Llamas León, María Marticorena, Manuel Ángel Méndez Bellón, Dolores Picallo Piñón, Rita Rodríguez García, María Rodríguez Lolo, Vanessa Rodríguez Martínez, Delia Rodríguez Vilavedra y Job Sánchez
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2005", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2005 Edición: Pontedeume, 2005
Título: Artxove 2005
Textos: Mercedes Rozas
Edita: Concello de Pontedeume, Concellería de Cultura
Depósito Legal: C 463/2005
Rústica, 24 x 21,5 cm., 85 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2005", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2005.
Presentación Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos de Mercedes Rozas.
Artistas participantes en esta edición:
Pintura: María Agra Bermejo, Natalia Aldana Echeverría, Izaskun Álvarez Gainza, Juan Manuel Argiz Pettinati, Carmen Asensio, Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Ledicia Bellón Rey, Amparo Bermúdez, David Brey Vázquez, Sabela Castro Añón, David Crespo Varela, Miguel Cuba Taboada, Ana Díez González, Patricia Dosio Campo, Laura Dovalo Rasi, Alba Fandiño Gómez, Fili, José Francisco García, Laura García Couto, Natalia García Yáñez, Lorena Iglesias González, José R. Lendoiro, María Marticorena Cabezas, Isaura Méndez Miguel, Rebeca Novo Castro, José Pardo Durán, Belén Pedreira Ramiro, Concepción Peleteiro Pedraza, Paco Peregrino, Héctor J. Pérez Cortizo, Daniel Pérez García, Laura Piñeiro Meana, Lucía Romani, Beatriz Rodríguez Martínez, Sonia Sagüillo, Gustavo Sequeiro Vilar, Sonia Mª Silvar Brage, Carolina Suárez, Tato y Mar Vicente Souto.
Fotografía: Xiana Alonso Padín, J. J. Archilla, Juan Manuel Argiz Pettinati, Mª Emilia Barreíro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Jerome Clair, Oristila Diéguez Pego, Patricia Dosio Campo, Silvia Fernández Lagawe, Mónica Fernández Rodríguez, Laura García Couto, Patricia Gómez Santos, Tika Lesta, Dulce Mª Moreda Fonte, Concepción Peleteiro Pedraza, José C. Pérez, Alejandro Rodríguez Velásquez, Diego Vázquez Iglesias, Patricia Valverde Esteiro y Mª del Carmen Villar Alonso.
Escultura: Tabo J. Ayala, Verónica Bellas Huerta, Patricia Dosio Campo, Laura Dovalo Rasi, Laura García Couto, Ana Gil Rodríguez, Érika González Eguía, Manuel Ángel Méndez Bellón, Antonio Moreira Recamán, Andrés Novo Garea, Candela Toucela Vara y Patricia Valverde Esteiro.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2004", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2004 Edición: Pontedeume, 2004
Título: ArtXove 2004
Textos: Gonzalo Porral Mato
Edita: Concello de Pontedeume
Depósito Legal: C-487/2004
Rústica, 24 x 22 cm., 72 páginas.
Catálogo del concurso y exposición "Artxove 2004", que se celebra en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2004.
Presentación Belarmino Freire Bujía, Alcalde de Pontedeume. Textos de Gonzalo Porral Mato, Director de la Escola de Artes Pablo Picasso de A Coruña.
La muestra se celebró en la Casa da Cultura de Pontedeume, del 2 al 18 de abril de 2004.
Partipantes en pintura: Patricia Abalo Villaverde, Manuel Álvarez Bernal, Mª del Carmen Armada Rodríguez, Carmen Asensio Amado, Amparo Bermúdez, Sabela Castro Añón, Antonio Fernández Seoane, José Ramón García Álvarez, Natalia García Yáñez, Patricia Gómez Santos, Betty Hoyos, Isaura Méndez, Antonio Navarro Cortizo, Aina Noguera Tugores, A. Olaso, Marta Pérez Durán, Daniel Pérez García, Gonzalo Pérez Golpe, Laura Piñeiro Meana, Cristina Ramos Cancela, Nerea Rodríguez Pérez, Sonia Sagüillo, Job Sánchez, Gustavo Sequeiro Vidal, Carolina Suárez, Diego Vázquez Iglesias, María Vázquez Rodríguez y Ruth Yebra.
Partipantes en fotografía: Mª Emilia Barreiro Augusto, Verónica Bellas Huerta, Cristina Bobillo, Nuria Castro Prieto, Ignacio Castro Goas, Epitafio del Cuervo, Helena Faraldo, Mónica Fernández Rodríguez, Jesús M García Taboada, Mónica González Alonso, Tika Lesta, Noemí Lorenzo Pérez, Dulce Mª Moreda Fonte, Álex Pernas, Cristina Ramos Cancela, Nereida Rial Peralta, Coco Rodríguez, Ana Delia Rodríguez Dorrego, Alfonso Santiago Delgado, Bernardo Taboada Martínez y Carmen Villar Alonso.
Partipantes en Escultura: Pablo Ardao Díaz, Verónica Bellas Huerta, Francisco Xabier Bernárdez Fresco, Jordi Caparrós Teijeiro, Arantxa Castro Quintana, Laura Piñeiro Meana, Job Sánchez, Tato y Montserrat Vilela Castro.
Catálogo de las obras premiadas y seleccionadas en el XVII Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude en 2003 Edición: Santiago, 2003
Título: XVII Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 2003
Edita: Xunta de Galicia
Depósito Legal: C 9-2004
Rustica, 24 x 17 cm., 62 páginas.
Catálogo de las obras premiadas y seleccionadas en el XVII Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude en 2003.
La exposición correspondiente se celebró en la Casa da Xuventude de Carballo, del 22 de noviembre al 5 de diciembre de 2003.
Dibujo hasta 12 años, premiados 1º: Juan Fernández Vila, 2º: Rosana Pombo Cruz, 3º: Elisa Dosil Colomer; accésit: Justo J. Rama Bermúdez. Saleccionados: Sabela Moldes Vázquez, Alexandre Moldes Vázquez, Guillermo Bernad Rivera, Juan Fernández Vila y Laura Blanco Torrejón.
Dibujo de 13 a 17 años, premiados: 1º: Carmen Mª Labandeira Guerra, 2º: Iago Gómez Conde, 3º: Zaira Barcia Boullosa. Seleccionados: Silvia Rodríguez Vázquez, Antía Uxía Díaz Carracedo, Ana Mosquera Argibay, Francisco J. Meana González y Mariña Vila Suárez.
Dibujo de 18 a 30 años, premiados: 1º: Raquel Sáenz Pascual, 2º: Pablo J. Martínez Rodríguez, 3º: Nuria Díaz Berride, accésit: Lucía Vilar Figueroa. Seleccionados: Daniel Crespo Barreiro, Damián Prado Álvarez, Pablo J. Martínez Rodríguez, Susana Teixeira Vázquez, Miriam Prat Roibás, Mª Inmaculada López Taboada, Cristina Castro Santiago, Mª Goretti Edreira García, Marta González Suárez, Rocío de Urda Muñoz y Nicolás Fernández Osinaga.
Pintura hasta 12 años, premiados 1º: Alexandre Moldes Vázquez, 2º: Mar Rosa Ferrer, 3º: Inés Jiménez Pedras. Seleccionados: Hugo Domínguez Silva, Juan Fernández Vila, Martín González­Garcés Mediero, Yago Prieto Camiña, Pablo Bescansa García y Manuel Bescansa García.
Pintura de 13 a 17 años, premiados: 1º: Alba Negreira Rodríguez, 2º: Tamara Pensado Pías, 3º: Silvia González Chomón. Seleccionados: Zaira Barcia Boullosa, Noa Berto Covelo, Carmen Mª Labandeira Guerra, Laura Touriñán Morandeira y Valentina Roca Padronés.
Pintura de 18 a 30 años, premiados: 1º: Carlos Alfonso Fernández, 2º: Rocío de Urda Muñoz, 3º: Andrés González González, accésit: Raquel Sáenz Pascual, Isabel Rey Sastre. Seleccionados: Lucía Vilar Figueroa, Daniel Abollo Cuellar, Ana Pérez Ventura, Pablo J. Martínez Rodríguez, Juan Teixeira Vázquez, Susana Teixeira Vázquez, Gonzalo Eiriz Fernández, Daniel Rey Rey, Isaura Méndez Miguel y Álvaro García Lema.
Otras manifestaciones artísticas, premiados: 1º: Ramón Casanova Fernández, 2º: Antón Cabaleiro Fontenla, 3º: Ana Amenedo Bermúdez, accésit: Daniel Abollo Cuellar, Manuel Ángel Méndez Bellón, Juan J. Argibay Sampedro, Ana Delia Rodríguez Dorrego. Seleccionados: Verónica Bellas Huerta, Ana Pérez Ventura, Lorena Míguez Pérez, Pedro Gómez Pérez, Ana Belén Costas Lago, Sergio Alfonsín Dios, Daniel Abollo Cuellar, Juan Silva Abileira, Rocío de Urda Muñoz, Antón Cabaleiro Fontenla, Alejandro Rodríguez Velázquez, Manuel Ángel Méndez Bellón y Óscar Aldonza Torres.
Catálogo de la exposición "Artistas no Couto Mixto: lugares da memoria", de alumnos de la Facultad de BB.AA. de Pontevedra Edición: Ourense, 2002
Título: Artistas no Couto Mixto: lugares da memoria
Comisario: Antón Pulido
Textos: Luis Manuel García Mañá, Máximo Salinas Valencia, Xosé González Martínez, Jesús Hernández Sánchez, Antón Pulido
Fotografías: Xulio Gil
Edita: Centro Cultural da Deputación de Ourense
ISBN: 84-96011-05-4
Depósito Legal: C 1647-2002
Rústica, 20 x 20 cm., 83 páginas.
Catálogo de la exposición "Artistas no Couto Mixto: lugares da memoria", de alumnos de la Facultad de BB.AA. de Pontevedra.
La muestra se celebra en el Centro Cultural da Deputación de Ourense en 2002
Presentación José Luis Baltar Pumar, Presidente de la Diputación de Ourense. Textos de Luis Manuel García Mañá, Máximo Salinas Valencia, Xosé González Martínez, Jesús Hernández Sánchez y Antón Pulido.
Participan en la muestra obras de Almudena Aparicio Andión, Verónica Bellas Huerta, Mª José Carbonell Zamora, Samuel Castro Martínez, Alfonso da Silva López, Ana Fervenza Cortegoso, Lorena Gandoy López, Carlos Gómez Martín, Carolina González García, Sara González García, Ana Mª López Saiz, Gemma Marqués Redondo, Antía Moure Arias, José Pardo Durán, Andrea Pazos López, Ignacio Pérez González, Lorena Pita Ciruelos, Marta Ramírez Díaz, Helena Rivera Pinal, Lucía Romaní Fernández, Antía Sánchez Alonso, Alba Sánchez García, José Andrés Santiago Iglesias, Fernando Seage Tomé, Nieves Sierra Martínez, Marko Sommer, Candela Touceda Vara, Rosanna Valderrey Pérez, Nieves Vaquero Repiso, Mar Vicente Souto, Mª del Camino Vidales Miguélez, María Viñas Rojo y Alejandro Viñuela Agra.