Juan Galdo, Pintor: www.pintoresgallegos.com

Juan Galdo: Pinturas, técnicas mixtas, tintas y pastel

...con esta técnica novidosa, o artista establece esa expresión estética cubista, convertendo a súa arte en función social. Esto é o que plasma Juan Galdo, atopando nas súas pinturas un impulso creador, sen máis musas que as súas capacidades expresivas que se abren a experiencias novas.
Antonio Masías Quintela. Crítico de arte
(Clic en las miniaturas para ampliarlas)