Siro, pintura
Siro López Lorenzo: Caricaturas de línea

Siro fai debuxos de numor, iiustracións de temas que lle veñen dados ou propios, e fai caricaturas.
A caricatura é unna curtametraxe do retrato. é un retrato do esencial. Como vestirse ben cun trapo, como montar a pelo. E, xa digo, a arte do esencial pero priviiexiándoa, coma no amor, por un estado máximo da atención, e non para afea-lo feo ou suliña-lo suposto defecto, senón para sinalar co dedo, marca-las tintas, sobrancea-lo interés.
Alberto Carpo. En "Debuxos", Xunta de Galicia 1988

Caricatura de Siro Ramón Piñeiro Caricatura el El Viti, por Siro López Lorenzo Caricatura del boxeador Legrá, realizada por Siro López Lorenzo Caricatura de Dalí, realizada por Siro López Lorenzo